Den indre By 92)Kildeoplysninger

 • Titel Den indre By 92) 
  Titel Den indre By 92) 
  MEDI Bog 
  Kilde-ID S110 
  Tekst Den indre by Registrering af bevaringsv bygninger og milj Magistratens 2. Afdeling og Udvalget for bygnings- og milj 1984 
  Knyttet til Kirstine Dons
  Andreas Peter Kaarsberg
  Andreas Malling