Christen Jensen Basballe

Mand 1672 - 1747  (75 år)


Personlige oplysninger    |    Kilder    |    Begivenheds Kort    |    Alle

 • Navn Christen Jensen Basballe  [1
  Født 1672  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1, 2
  Køn Mand 
  BrugerID RN9337 
  Kaldenavn Den yngre. 
  Beskæftigelse Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3
  Næring og brug var "med kramboe, schibsfart och kornhandel" i 4 generationer. 
  Beskæftigelse Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [4
  [RN9337] Christen var en dygtig, købmand og øvrighedsperson midlerne hertil diskutable. 
  • «i»"[RN9337] Christen Jensen Basballe som eneste arving kom han tillige i Besiddelse af en mægtig Formue, og han var Mand for at forøge den, uden altid at tage det saa nøje med Midlerne. Slægtens Dannelse og Erhvervsdygtighed synes at have kulmineret i ham, men dermed ogsaa andre af Slægtsegenskaberne: Myndigheden, der hos ham udarter til sejg Stædighed, Vindskibeligheden til Nærighed, som i hans sidste Leveaar gaar over til Sindssyge. Han tog Borgerskab 1698 og blev allerede 05-09-1710 Borgmester uden forud at have været Raadmand. Han var uomstridelig en dygtig Øvrighedsperson og endnu dygtigere Købmand, havde mange Skibe i Søen, men det hændte, at hans Skibsladnínger over Østersøen udlossede i hans Pakhuse ved Aaen uden at Angivelser var paa stemplet Papir og indført i Toldbogen [han undlod at betale told]. I Krigs- som Fredstider forstod han at handle i rette Øjeblik,og hans Kornlofter og Pakhuse var altid fyldte med Forraad af alle Slags Varer.
   Til at bestyre saa mægtige Værdier krævedes en stærk og myndig Mand med Klarhed i Tanken og indgaaende Kundskab om Retsforhold og til Formueforøgelsen en Handelsmand, der til enhver Tid var sine Fjender og al Konkurrence overlegen. I begge Henseender var [RN9337] Christen Basballe den rette Mand.."«/i»
  Beskæftigelse Skive, Aasted Sogn, Salling Østergaard Find alle personer med begivenheder på dette sted  [5
  [RN9337] Christen viser tegn på manglende evner til at handle måske begyndende sindsyge. 
  • «i»"Paa hans Herregaard "Østergaard" i Salling laa der 20,000 Tdr, Korn, som han ikke vilde sælge til gangbar Pris, og han vilde have mere for sine der opstaldede 70 Øksne ende alle Egnens andre Proprietærer."«/i»
  Beskæftigelse 1698  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [6, 7, 8
  Borgerskab som købmand. Gav 6 Rdr. 
  Ejendom 1708 til 1720  Aarhus, Vor Frue Sogn, Vester Gade [Vestergade] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  No. 1. [RN9337] Christen Jensen Basballes gårdsavling kaldet Peder Pedersen. 
  • No. 1. Et Gaards Avling [gaardsavl, avl som en enkelt gård kan producere, kilde ordnet.dk] kaldet Peder Pedersen paa Vester Gade [Vestergade].
   [No. 1 til 11?] Alle arvede [fra faderen RN9339 Jens Christensen Basballe] eller kjøbte udi Krigens Tid til 1720.
  Ejendom 1708 til 1720  Aarhus, Vor Frue Sogn, Broehuule Fiskergade/Frederiksgade/Aaen [Brobjerg Hule, Fiskergade 1, matr. nr. 172/Frederiksgade 1, matr. nr. 172] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  No. 10. [RN9337] Christen Jensen Basballes gårdsavling kaldet Rasmus Skrivers Store Pinds. 
  • No. 10. Et Ditto [gaardsavl] kaldet Rasmus Skrivers Store Pinds i Broehuule [Brohule, Brobjerg Hule, hjørnegrunden Fiskergade-Brobjerggaden-åen 18)#100].
   [No. 1 til 11?] Alle arvede [fra faderen RN9339 Jens Christensen Basballe] eller kjøbte udi Krigens Tid til 1720.
  Ejendom 1708 til 1720  Aarhus, Vor Frue Sogn, Broberg [Frederiksgade] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  No. 11. [RN9337] Christen Jensen Basballes gårdsavling kaldet Peder Gregersen af Anne Saxes. 
  • No. 11. Et Ditto [gaardsavl] kaldet Peder Gregersen af Anne Saxes paa Broberg [Frederiksgade].
   [No. 1 til 11?] Alle arvede [fra faderen RN9339 Jens Christensen Basballe] eller kjøbte udi Krigens Tid til 1720.
  Ejendom 1708 til 1720  Aarhus, Domsognet, bag Bispegården [Domkirkepladsen?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  No. 13. [RN9337] Christen Jensen Basballes gårdsavling kaldet Dorthe Juel. 
  • No. 13. Et Ditto [gaardsavl] kaldet frue Dorthe Juel bag Bispegaarden.
  Ejendom 1708 til 1720  Aarhus, Vor Frue Sogn, Vestergade Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  No. 14. [RN9337] Christen Jensen Basballes gårdsavling kaldet Rasmus Jensen Kræmmer. 
  • No. 14. Et Ditto [gaardsavl] kaldet Rasmus Jensen Kræmmer paa Vestergade.
  Ejendom 1708 til 1720  Aarhus, Vor Frue Sogn, Vestergade Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  No. 15. [RN9337] Christen Jensen Basballes gårdsavling kaldet Rasmus Nielsen Skriver Kjøbmands Eje. 
  • No. 15. Et Do, [gaardsavl] lidet, kaldet Rasmus Nielsen Skriver Kjøbmands Eje.
  Ejendom 1708 til 1720  Aarhus, Domsognet, Fiskergade Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  No. 16. [RN9337] Christen Jensen Basballes gårdsavling kaldet Anne Justesdatter. 
  • No. 16. Et lidet Do [gaardsavl] kaldet Anne Justesdatter paa Fiskergaden.
  Ejendom 1708 til 1720  Aarhus, Domsognet, Fiskergade Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  No. 17. [RN9337] Christen Jensen Basballes gårdsavling kaldet Rasmus Skrivers lille Pinds. 
  • No. 17. Et lidet Ditto [gaardsavl] kaldet Rasmus Skrivers lille Pinds paa Fiskergaden.
  Ejendom 1708 til 1720  Aarhus, Vor Frue Sogn, Broberg Børhaus/Demstrups Eye Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  No. 18. [RN9337] Christen Jensen Basballes gårdsavling kaldet Hans Andersen. 
  • No. 18. Et Do Gaards Avling [gaardsavl] kaldet Hans Andersen paa Broberg Børhaus (?) eller Demstrups Eye.
  Ejendom 1708 til 1720  Aarhus, Manderup eller Kraarups Eye Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  No. 19. [RN9337] Christen Jensen Basballes gårdsavling kaldet Hans Andersen. 
  • «i»"No. 19. Et Do [gaardsavl] kaldet Anders Lydersen [RN9329 Anders Lydichsen?], Manderup eller Kraarups Eye."
   «/i»[RN9329 Anders Lydichsen og efterfølgende hustruen Maren ejede«i» «/i»Mindegade 5-7, matr. nr. 118-117]
  Ejendom 1708 til 1720  Aarhus, Vor Frue Sogn, Emmervad [Immervad] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  No. 2. [RN9337] Christen Jensen Basballes gårdsavling kaldet Gert Guldsmed. 
  • No. 2 Et Ditto [gaardsavl] kaldet Gert Guldsmed i Emmervad [Immervad].
   [No. 1 til 11?] Alle arvede [fra faderen RN9339 Jens Christensen Basballe] eller kjøbte udi Krigens Tid til 1720.
  Ejendom 1708 til 1720  Aarhus, Domsognet, Fiskergade Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  No. 20. [RN9337] Christen Jensen Basballes gårdsavling kaldet Christen Carlsen Skipper Mogensens. 
  • No. 20. Et Do [gaardsavl] kaldet Christen Carlsen Skipper Mogensens paa Fiskergade.
  Ejendom 1708 til 1720  Aarhus, Vor Frue Sogn, Vestergade Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  No. 21. [RN9337] Christen Jensen Basballes gårdsavling kaldet Jens Clemmensen Grovsmed. 
  • No. 21 et Do. [gaardsavl] Jens Clemmensen Grovsmed paa Vestergade kaldet.
  Ejendom 1708 til 1720  Aarhus, Vor Frue Sogn, Vestergade Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  No. 22. [RN9337] Christen Jensen Basballes gårdsavling kaldet Jens Clemmensen. 
  • No. 22. Et Do [gaardsavl] kaldet Jens Clemmensen paa Vestergade iboer.
  Ejendom 1708 til 1720  Aarhus, Vor Frue Sogn, Vestergade Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  No. 23. [RN9337] Christen Jensen Basballes gårdsavling kaldet Jens Clemmensen Nielsen. 
  • No. 23. Et Do [gaardsavl] kaldet Jens Clemmensen Nielsen paa Vestergade.
  Ejendom 1708 til 1720  Aarhus, Vor Frue Sogn, Emmervad [Immervad] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  No. 3. [RN9337] Christen Jensen Basballes gårdsavling kaldet Augustinus Bartskiær. 
  • No. 3. Et Ditto [gaardsavl] kaldet Augustinus Bartskiær i Emmervad [Immervad].
   [No. 1 til 11?] Alle arvede [fra faderen RN9339 Jens Christensen Basballe] eller kjøbte udi Krigens Tid til 1720.
  Ejendom 1708  Aarhus, Domsognet, Middelgade [Mejlgade] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  No. 33, 34,35, 36. [RN9337] Christen Jensen Basballes 4 boder med have. 
  • No. 33, 34, 35, 36. Fire Boeder paa Middelgaden [Mejlgade] næst ved Peder Ulsøes Enkes Vaaning, bestaaer af 12 Fag et Loft høi med Hauge Plads og Fælleds Brønd. Arvet efter Sin salig [RN9339] Fader.
  Ejendom 1708 til 1720  Aarhus, Vor Frue Sogn, ved Broen [Brobjerg/Immervad] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  No. 4. [RN9337] Christen Jensen Basballes gårdsavling kaldet Rasmus Skriver. 
  • No. 4. Et Ditto [gaardsavl] kaldet Rasmus Skriver ved Broen [Broen over Immervad, i samtiden benævnt Basballes bro og senere Frederiksbro, nu Immervad].
   [No. 1 til 11?] Alle arvede [fra faderen RN9339 Jens Christensen Basballe] eller kjøbte udi Krigens Tid til 1720.
  Ejendom 1708 til 1720  Aarhus, Domsognet, Fiskergade Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  No. 5. [RN9337] Christen Jensen Basballes gårdsavling kaldet Niels Ibsen Møllers. 
  • No. 5. Et Ditto [gaardsavl] kaldet Niels Ibsen Møllers paa Fiskergaden.
   [No. 1 til 11?] Alle arvede [fra faderen RN9339 Jens Christensen Basballe] eller kjøbte udi Krigens Tid til 1720.
  Ejendom 1708  Aarhus, Vor Frue Sogn [Immervad 6-4, matr. nr. 389-390] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  No. 58, 59? [RN9337] Christen Jensen Basballes gård 
  • [No. 58, no. 59?] Den Gaard [Immervad 6, matr. nr. 389], som Ildebranden overgik 1744, og En Gaard ved Siden af [Immervad 4, matr. nr. 390] opbygt 1711. Arvet [jeg formoder, at sønnen referenten henviser til faderen RN9337 Christens arv fra bedstefaderen RN9339 Jens Christensen Basballe].
  Ejendom 1708 til 1720  Aarhus, Vor Frue Sogn, Emmervad [Immervad] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  No. 6. [RN9337] Christen Jensen Basballes gårdsavling kaldet [RN9505?] Jens Jensen Basballe. 
  • No. 6. Et Ditto [gaardsavl] kaldet [RN9505?] Jens Jensen Basballe i Emmervad [Immervad].
   [No. 1 til 11?] Alle arvede [fra faderen RN9339 Jens Christensen Basballe] eller kjøbte udi Krigens Tid til 1720.
  Ejendom 1708  Aarhus, Silkeborg Amt, Vrads Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  No. 60. [RN9337] Christen Jensen Basballes kongetiende i Vrads. 
  • [No. 60] Wrads Konge-Tiende [Vrads], beliggende udi Silkeborg Amt af Hartkorn 10 Tdr. 3 Skpr. 2 Fdkr. haver [RN9337] han arvet efter sin salig Fader [RN9339].
  Ejendom 1708  Hammel og Aidt Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  No. 65. [RN9337] Christen Jensen Basballes afgift af Aidt og Hammel Provsti. 
  • [No. 65] Ait Kirkes [Aidt Kirke] Provstie Korn med halv Afgivt af Hammel Provstie Korn. Ligeledes arvet. [RN9339?]
  Ejendom 1708  Aarhus, Vor Frue Sogn, uden for Brobergs Port [Frederiks Port ved Frederiks Allé] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  No. 66. [RN9337] Christen Jensen Basballes kornhave med engjord. 
  • [No. 66] En Korn Hauge uden Brobergs Port [Frederiks Port ved Frederiks Allé] med tilliggende Engjord som [RN9290?] Sr Christen Haarbye haver kiøbt; og arvet [af faderen RN9339 Jens Christensen Basballe?].
  Ejendom 1708 til 1717  Aarhus, Vor Frue Sogn, Silkjer uden for Brobergs Port [Silkjær uden for Frederiks Port ved Frederiks Allé] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  No. 67. [RN9337] Christen Jensen Basballes et stykke engjord. 
  • [No. 67] Et Stykke Engjord kaldet Silkjer [Silkjær] uden Brobergs Port [Frederiks Port ved Frederiks Allé]; og arvet [efter faderen RN9339 Jens Christensen Basballe?] eller ejet før 1717.
  Ejendom 1708 til 1720  Aarhus, Vor Frue Sogn, Emmervad [Immervad] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  No. 7. [RN9337] Christen Jensen Basballes gårdsavling kaldet Henrich Bundtmager. 
  • No. 7. Et Ditto [gaardsavl] kaldet Henrich Bundtmager i Emmervad [Immervad].
   [No. 1 til 11?] Alle arvede [fra faderen RN9339 Jens Christensen Basballe] eller kjøbte udi Krigens Tid til 1720.
  Ejendom 1708  Aarhus, Domsognet, Fiskergade Find alle personer med begivenheder på dette sted  [10
  No. 70. [RN9337] Christen Jensen Basballes frugthave i Fiskergade. 
  • «i»"[No. 70] En Ditto [frugthave] paa Fisker Gaden [Fiskergade] beliggende. Arvet efter sin salig Fader [RN9339]."«/i»
  Ejendom 1708 til 1720  Aarhus, Domsognet, Graven Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  No. 8. [RN9337] Christen Jensen Basballes gårdsavling kaldet Terchild Saxes. 
  • No. 8. Et Ditto [gaardsavl] kaldet Terchild Saxes paa Graven.
   [No. 1 til 11?] Alle arvede [fra faderen RN9339 Jens Christensen Basballe] eller kjøbte udi Krigens Tid til 1720.
  Ejendom 1708 til 1720  Aarhus, Vor Frue Sogn, Bag Klosteret [Klostergade?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  No. 9. [RN9337] Christen Jensen Basballes gårdsavling kaldet Niels Mollerup. 
  • No. 9. Et Ditto [gaardsavl] kaldet Niels Mollerup bag Closteret [Vor Frue Kloster].
   [No. 1 til 11?] Alle arvede [fra faderen RN9339 Jens Christensen Basballe] eller kjøbte udi Krigens Tid til 1720.
  Beskæftigelse 1710 til 1740  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [11
  Borgmester. 
  Beskæftigelse 5 sep. 1710  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [8
  Borgmester uden forinden at have været rådmand. 
  Ejendom 1711  Aarhus, Vor Frue Sogn, Emervad [Immervad 4, matr. nr. 390] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [8
  [RN9337] Christen opbygger naboejendommen i Emervad. 
  • Ejendommen havde [RN9337] Christen arvet.
  Beskæftigelse 15 sep. 1711  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [12
  Borgmester. 
  Ejendom 14 nov. 1714  Aarhus, Vor Frue Sogn, Emmervad [Immervad] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  No. 12. [RN9337] Christen Jensen Basballes gårdsavling kaldet Mag. Wolf Baltzersen og gården, som Jens Betzer iboer. 
  • No. 12. Et Ditto [gaardsavl] kaldet Mag. Wolf Baltzersen i Emmervad [Immervad]. Kjøbt paa Auction 14 Novbr. 1714 [14-11-1714] med Gaarden Jens Betzer iboer.
  Ejendom 14 nov. 1714  Aarhus, Vor Frue Sogn, Emmervad [Immervad 3, matr. nr. 740] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  No. 55. [RN9337] Christen Jensen Basballes gård med gårdsavl. 
  • [No. 55] En Gaard udi Emmervad [Immervad 3, matr. nr. 740], som Sr Jens Betser beboer. Kjøbt udi Krigens Tid 1717 eller 1718. Er kjøbt paa Auction den 14 November 1714 [14-11-1714], efter salig Raadmand [RN9511] Niels Lauridsens Enke, [RN9509] Margrethe Blikfeld, med et Gaardsavl dertil for 805 Sldr. [sølvrigsdaler?] 2 [skilling?] Half Sedler.
  Ejendom 1715  Aarhus, Vor Frue Sogn, Emervad 261-262 [Immervad 4-6, matr. nr. 390-389] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3
  Basballegården Immervad 6, matr. nr. 389 bliver lagt sammen med Immervad 4, matr. nr. 390. 
  • Ejendommens samlede areal langs Immervads vestre side strakte sig op til hjørneejendommen ved Lille Torv [Immervad 2, matr. nr. 260] (den senere Borgmestergård placeret i Den Gamle By).
  Ejendom 9 dec. 1715  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [13
  No. 4b [RN9337?] Borgemester Basballe køber en våning med lukket gårdsrum af [RN9508] Maren Winther. 
  • [No. 4.] Anno 1715, den 9de Dec. [09-12-1715] Kiøbte sal. [RN9337?] Borgemester Basballe paa Auction efter salig Borgm. Laasbyes [f. ca. 1632, d. 10-04-1695 iflg. Anne Thestrup #103] Enke [RN9508] Maren Winther en Vaaning med lukt Gaards Rum for 69 Rdr. Sedler;
   derpaa er bygget disse 2de Vaaninger.
  Beskæftigelse 23 dec. 1715  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [14
  Borgmester. 
  Levnedsbeskrivelse 1716 til 1717  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [15
  Fortegnelse over RN9337 borgmester Basballes ejendomme i 1716 til 1717. 
  • Fortegnelsen er udarbejdet 20-06-1747 af sønnen RN9356 J.C. Baballe.

   Alle posterne i oversigten ejede Christen Jensen Basballe i årene 1716 til 1717 før end han indgik i sit andet ægteskab [RN9336 Anne Nielsdatter Friis], dels arvet fra hans forældre [RN9339 og RN9340] før den tid.
  Ejendom før 1717  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  No. 11. [RN9337] Christen Jensen Basballes 3 boder med have. 
  • No. 11 (sic) [=det står der faktisk, selvom der skulle have stået no. 6]. Trende Boeder imellem Niels, Stubs Gaard paa den ene og salig [RN9296?] Borgemester Kjersgaards [RN9308?] Enke tilhørende Bleeghauge [indhegnet blegehave jf. ordnet.dk, have til blegning af vasketøj] paa den anden Side, bestaaer af 10 Fag, et Loft høi Huus, med Hauge Plads og Fælleds-Brønd. Ejet længe før 1717.
  Ejendom før 1717  Aarhus, Vor Frue Sogn, Broberg [Frederiksgade] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  No. 12. [RN9337] Christen Jensen Basballes våning. 
  • No. 12. En Vaaning paa Broeberg [Frederiksgade] imellem Niels Poulsen Hjulmand og Laurits Tømmermands iboende Vaaning, indrettet til 2de Familier, bestaaer af 6 Fag, et Loft høi med Hauge Jord; og ejet før 1717.
  Ejendom før 1717  Aarhus, Domsognet, Fiskergaden/Broberg [Fiskergade 2-4, matr. nr. 217/Frederiksgade 3, matr. nr. 217] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16
  No. 13 [RN9337] Christen Jensen Basballes våning på 14 fag på hjørnet af Fiskergade og Frederiksgade. 
  • «i»"No. 13. En Vaaning beliggende paa Hiørnet af Fiskergaden og Broberg [Frederiksgade], indrettet til 2de Familier, bestaaer af 14 Fag Huus, et Loft høi, med Kjelder under og Brønd samt Gaards Rum. Ligeledes ejet før 1717. "«/i»
  Ejendom før 1717  Aarhus, Domsognet, Fiskergade [Fiskergade vestlige ende] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16
  No. 15 [RN9337] Christen Jensen Basballe 6 boder på 18 fag i Fiskergade [øst for no. 14] 
  • «i»"No. 15. Sex Ditto Boeder næstved [øst for no. 13 Fiskergade, den vestlige ende] bestaaer af 18 Fag; og ejet før 1717."«/i»
  Ejendom før 1717  Aarhus, Domsognet, Fiskergade Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16
  No. 18 [RN9337] Christen Jensen Basballes 4 boder på 10 fag i Fiskergade ved siden af Peder Andersens enke. 
  • «i»"No. 18. Endnu 4re Boeder paa Fisker Gaden [Fiskergade] næst ved sal. Peder Andersens Enke, bestaaer af 10 Fag med Hauge Jord og Fælleds-Brønd; vides endnu ikke Aarit naar Samme ere kjobte. "«/i»
  Ejendom før 1717  Aarhus, Domsognet, Fiskergade Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16
  No. 19 [RN9337] Christen Jensen Basballes 3 boder på 11 fag i Fiskergade ved siden af Niels Eskildsen. 
  • «i»"No. 19. Nok 3de Boder paa Fiskergaden næst ved Niels Eskildsens, bestaaer af 11 Fag et Loft høi med Haugejord og Fælleds-Brønd. Ej heller hvad Aar."«/i»
  Ejendom før 1717  Aarhus, Vor Frue Sogn, Vestergade Find alle personer med begivenheder på dette sted  [15
  No. 2 En våning ved siden af gården i Vestergade. 
  • «i»No. 2. En Vaaning næst ved samme Gaard, bygt udi Linie med, og to Loft Høi. Ejet før 1717. NB. om [RN9337] han bekom denne tillige med Gaarden [No. 2]. «/i»
  Ejendom før 1717  Aarhus, Domsognet, Fiskergade Find alle personer med begivenheder på dette sted  [17
  No. 22 [RN9337] Christen Jensen Basballes 6 boder på 18 fag i Fiskergade imellem Niels Laasbye Skoemager og Hans Sadelmager. 
  • «i»"No. 22. Endnu 6 Boder paa Fiskergaden imellem Niels Laasbye Skoemager og Hans Sadelmager beliggende, bestaaer af 18 Fag, et Loft høj med Hauge Jord. Disse Boder ere bygte af det gamle Tømmer fra Farverens Hr. Fejlbergs Gaard, føren han samme fik tilkiøbs af min salig [RN9337] Fader."«/i»
  Ejendom før 1717  Aarhus, Domsognet, uden for Studsgades Port, Leergravsfaldet Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  No. 24. [RN9337] Christen Jensen Basballes et lidet stykke jord. 
  • No. 24. Et lidet Stk. Jord uden Studsgades Port i den syndre Side i Leergravsfaldet ved Studsgade Ledet.
  Ejendom før 1717  Aarhus, Domsognet, ved Aaen [Åboulevarden] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  No. 26. [RN9337] Christen Jensen Basballes 4 boder. 
  • No. 26. Fire Boder ved Aaen [Åboulevarden], imellem Søren Mikkelsens Enke og Hans Clemensen Kryssings beliggende, bestaaer af 12 Fag, et Loft høi Huus.
  Ejendom før 1717  Aarhus, Domsognet, ved Aaen/Emmervad [Åboulevarden/Immervad] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  No. 27. [RN9337] Christen Jensen Basballes pakhus. 
  • No. 27. Et Pakhuus ved Aaen [Åboulevarden] imellem Byens Vaaninger og Emmervad [Immervad] beliggende, bestaaer af 12 Fag, et Loft høi, med lidet Gaards Rum; og ejet før 1717.
  Ejendom før 1717  Aarhus, Domsognet, Studsgade, ved Bækken [Studsgade ved Borrebækken?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  No. 48. [RN9337] Christen Jensen Basballes våning med have. 
  • No. 48. En Vaaning paa Studsgade næst ved Anders Sørensen i Bæchen, bestaaer af 6 Fag et Loft høi med en stor Hauge til. Ejet før 1717.
  Ejendom før 1717  Aarhus, Domsognet, Guldsmed Gaden [Guldsmedgade] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  No. 49. [RN9337] Christen Jensen Basballes våning. 
  • No. 49. En Vaaning paa Guldsmed Gaden [Guldsmedgade], bestaaende af 4re Fag et Loft høi med Kjelder under, Gaardsrum, fælleds Brynd, er liggende imellem Jens Sørensen Hestekiøber og salig Frands Mortensens Enke. Vides ikke hvad Aar.
  Ejendom før 1717  Aarhus, Vor Frue Sogn, Kirke Risten [Klostertorv?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [13
  No. 4a 2 våninger mellem Jacob Darmsteds Boe og Kirke Risten. 
  • No. 4. Tvende Vaaninger beliggende mellem Jacob Darmsteds Boe paa den ene og Kirke Risten [Klostertorv?] paa den anden Side, bestaaer af 13 Fag to Loft høi Huus med Kielder under i den vestre Ende, saa og Pompe Brønd [brønd med pumpe] indrettet til 2de Familier. Disse 2de Vaaninger haver min salige [RN9337] Fader selv bygt.
  Ejendom før 1717  Aarhus, Vor Frue Sogn, Garver Gyden Find alle personer med begivenheder på dette sted  [13
  No. 5. [RN9337] Christen køber 6 boder i Garver Gyden med have af [RN9399] Anders Hutfeld. 
  • No. 5. Sex Boeder i Garver Gyden, bestaaer af 27 Fag et Loft høi Huus med Hauge Plads og Fælleds-Brønd. Disse 6 Boder ere kiøbte af salig [RN9399] Hr. Anders Hutfeld udi Brabrand før 1717.
  Ejendom før 1717  Aarhus, Vor Frue Sogn, Bag Klosteret [Klostergade?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  No. 50. [RN9337] Christen Jensen Basballes gård med have. 
  • No. 50. En Gaard bag Closteret [Vor Frue Kloster] mellem David Kraghs og Skipper Laurits Mikkelsens Vaaning , bestaaer af 8 Fag Stue Huus, 3 Fag Halvtag, 10 Fag Baghuus, Alle Fag 2 Loft høi med Gaard og Hauge Plads til. Denne Gaard haver min salig [RN9337] Fader selv ladet bygge.
  Ejendom før 1717  Aarhus, Domsognet, Fiskergade/Frederiksgade/Aaen [Brobjerg Hule, Fiskergade 1, matr. nr. 172/Frederiksgade 1, matr. nr. 172] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [10, 18
  No. 54 [RN9337] Christen Jensen Basballes gård på hjørnet af Fiskergade ud til Aaen. 
  • «i»"[No. 54] En Gaard paa Hjørnet af Fiskergaden ud til Aaen [Åboulevarden] beliggende, som Farveren Sr Feilberg nu beboer; ejet før 1717. [Brohule, Brobjerg Hule?, hjørnegrunden Fiskergade-Brobjerggaden-åen 18)#100]"

   «/i»Overfor Frederiksgade 4-6 [matr. nr. 387] ved Fiskergade lå en stor gård Brobjerg Hule, som i 1600-tallet var ejet af borgmester Rasmus Nielsen Skriver.

   Brobjerg Hule blev i 1724 farvergård og ejedes i slutningen af 1700-tallet af kommerceråd Peder Thyrresen Bøggild, hvis arvinger solgte gården i 1793 til farver Niels Frederik Jahnsen.

   Den bestod i 1821 af 10 fag toetages hus til gaden, 21 fag til åen [Aarhus Å] samt 14 fag etetages baghus og 15 fag halvtag.

   I 1825 overtog sønnen Anders Rasmus Jahnsen farveriet, og han solgte i 1846 til sin svigersøn A.B. Holm, som i 1856 anlagde en klædefabrik i forbindelse med farveriet.

   Ved overbygningen af åen i 1930erne måtte bygningerne langs med åen øst for Frederiksgade nedrives, og på en del af farveriets og klædefabrikkens grund ligger nu det store kompleks Centrum.
  Ejendom før 1717  Skanderup Sogn, Mesing Skov og Forlev By Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  No. 61, 62?. [RN9337] Christen Jensen Basballes afgift af Mesing Skov, selvejergård og jord. 
  • [No. 61, no. 62?] Meising Skov [Mesing Skov] med tilhørende Selvejer Gaard af Hartkorn 7 Tdr., saa og et Boels Jord udi Foerlef By [Forlev, Skanderup Sogn ved Skanderborg] af Hartkorn 1 Tønde 6 Skpr. 1 Fkr. 1 Albm med Skovskyld og anden aarlig Afgivt.
  Ejendom før 1717  Hvorslev Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  No. 63. [RN9337] Christen Jensen Basballes afgift af Hvorslev Provsti. 
  • [No. 63] Hvorslev Kirkes Provstie Korn 2 Tdr. 2 Skpr. 1 ½ Fkr.
  Ejendom før 1717  Skød Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  No. 64. [RN9337] Christen Jensen Basballes afgift af Skød Provsti. 
  • [No. 64] Sckiød Kirkes Provstie [Skød Kirke] Korn 2 Tdr. 7 Skr. 2 Fkr.
  Ejendom 1717  Aarhus, Emervad [Immervad 6, matr. nr. 389] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [8
  Familiegården i Emervad. 
  Ejendom 1717  Aarhus, Domsognet, Fiskergade [Fiskergade vestlige ende] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16
  No. 14 [RN9337] Christen Jensen Basballe 3 boder på 9 fag i Fiskergade [øst for no. 13] 
  • «i»"No. 14. Trende Boeder paa Fisker Gade [øst for no. 13 i Fiskergade, den vestlige ende] næst ved bemeldte Vaaning [No. 13], bestaaer af 9 Fag, et Loft høit Huus; og ejet 1717."«/i»
  Ejendom 1717  Aarhus, Domsognet, Fiskergade [Fiskergade vestlige ende] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16
  No. 16 [RN9337] Christen Jensen Basballes rytterbarak på 9 fag i Fiskergade [øst for no. 15] 
  • «i»"No. 16. Een Rytter Baraqve i Linie med forberørte Boder [øst for no. 15 Fiskergade], bestaaer af 9 Fag et Loft høi Huus; og ejet 1717. "«/i»
  Ejendom 1717  Aarhus, Domsognet, Fiskergade Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16
  No. 17 [RN9337] Christen Jensen Basballes 3 boder på 9 fag i Fiskergade ved siden af Poul Stautrup. 
  • «i»"No. 17. Trende Boder endnu paa Fisker Gaden [Fiskergade] næst ved Poul Stautrups beliggende, bestaaer af 9 Fag med Hauge Plads og Fælleds-Brynd; og ejet 1717. "«/i»
  Ejendom 1717  Aarhus, uden for Mindeporten [Dynkarken/Spanien] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [19
  No. 23 [RN9337] Christen Jensen Basballes 3 boder på 11 fag imellem Mogens Rasmussen og Minde-Porten . 
  • «i»"No. 23. Trende Boder imellem Mogens Rasmussen og Minde-Porten [ved Sønder Allés udmunding i Dynkarken] beliggende, bestaaer af 11 Fag, et Loft løi med halv Tag og lidet Gaardsrum; og ejet 1717."«/i»
  Ejendom 1717  Aarhus, Domsognet, Cannike Gaden/Steen Trappen [Kannikegade/Stentrappen] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  No. 28. [RN9337] Christen Jensen Basballes gård og 6 boder. 
  • No. 28. En Gaard paa Hjørnet af Cannike Gaden [Kannikegade], bestaaer af 12 Fag ud til Cannike Gaden 2 Loft høi med Kjelder, 14 Fag langs med den saakaldte Smue [smøge iflg. ordnet.dk], og 12 Fag til Steen Trappen [Stentrappen]: 20 Fag, et Loft høi, bag udi Gaarden. Udi samme Gaard ere indrettede 6 Boder af 12 Fag; et Loft høi med videre af Gaards Rum, Pompe Vand [vandpumpe]; og ejet 1717.
  Ejendom 1717  Aarhus, Vor Frue Sogn, Kirke-Gården [Klostergade?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [13
  No. 3 En våning til 2 familier over for Gehejmeraad Bentzon. 
  • No. 3. En Vaaning tvert over for Hr. Gehejmeraad Bentzon, indrettet til 2de Familier, bestaaer af 15 Fag et Loft høi Huus med 3de Qvister til Gaden og Kirke-Gaarden [Vor Frue Kirkegård] saa og Fælleds-Brønd; og ejet 1717.
  Ejendom 1717  Aarhus, Domsognet, Graven Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  No. 37, 38, 39, 40. [RN9337] Christen Jensen Basballes 4 boder med have. 
  • No. 37, 38, 39, 40. Fire Boder paa Graven imellem Johan Gotfried Naalmager og Rudolph Glarmester beliggende, bestaaer af 11 Fag et Loft høi med Hauge Plads og Fælleds-Brønd. Ejet 1717.
  Ejendom 1717  Aarhus, Domsognet, Graven Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  No. 41, 42, 43. [RN9337] Christen Jensen Basballes 3 boder med have. 
  • No. 41, 42, 43. Trende Boder paa Graven imellem Jens Arendahls Enkes Gaard og Anders Henriksens beliggende, bestaaer af 7 Fag et Loft høi og et Baghuus af 3 Fag med Hauge Plads og Fælleds-Brønd samt Kielder under; og ejet 1717.
  Ejendom 1717  Aarhus, Domsognet, Middel Gade [Mejlgade] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  No. 44, 45, 46, 47. [RN9337] Christen Jensen Basballes 4 boder med have. 
  • No. 44, 45, 46, 47 fire Boder paa Middel Gade [Mejlgade] imellem Hans Clemmensens Boeder og Commerceraad Ole Olesens Vaaning beliggende, bestaaer af 12 Fag et Loft høi med Hauge Plads og Fælleds Brønd. Ligeledes ejet 1717.
  Ejendom 1717  Aarhus, Domsognet, Rosens Gade [Rosensgade] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  No. 51, 52, 53? [RN9337] Christen Jensen Basballes våning. 
  • [No. 51, no. 52, no. 53?] En Vaaning paa Rosens Gade [Rosensgade] som Consumtionsbetjent Jens Adslev beboer, ligeledes Cramers og Lorents Peruqvemagers [Lorents Parykmager], er solgt til bemeldte Jens Adslev af min salig [RN9337] Fader [efter 1717].
  Ejendom 1717  Aarhus, Domsognet, Graven Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  No. 57. [RN9337] Christen Jensen Basballes våning med have. 
  • [No. 57] En Vaaning paa Graven, som nu beboes af Rudolph Glarmester et loft høi med Hauge-Plads og Fælleds-Brønd. Denne Vaaning haver min sal. [RN9337] Fader solgt til Rudolph Glarmester [efter 1717].
  Ejendom 1717  Aarhus, Domsognet, Graven og Rosens Gade [Graven/Rosensgade] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  No. 68. [RN9337] Christen Jensen Basballes frugthave. 
  • [No. 68] En Frugt Hauge [frugthave], beliggende imellem Graven og Rosens Gade [Rosensgade], ejet 1717.
  Ejendom 1717  Aarhus, Domsognet, Rosens Gade [Rosensgade] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  No. 69. [RN9337] Christen Jensen Basballes frugthave. 
  • [No. 69] En Ditto [frugthave] paa Rosens Gade [Rosensgade] beliggende, og ejet 1717.
  Ejendom 1717  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [8
  Oversigt over ejendomme ifm. ved indgåelse af hans 2. ægteskab. 
  • «i»"Naboejendomme i Emervad [Immervad 4, matr. nr. 390], arvet, men af ham opbygt 1711, 2 Gaarde paa Lille Torv, Gaarden paa Domkirkegaarden Nord for Kirken med Frugthave til (den senere Stiftsprovstgaard og Grunden, hvor Byens Raadhus [Kvindemuseet] nu staar).

   Den grundmurede Kannikegaard Syd for Kirken, som han lod forfalde af Nærighed, Byen købte senere Pladsen, som blev det nuværende Clemens Torv, 1 Gaard paa Klostergade, Søren Molboes Gaard paa Vestergade [Vestergade 11, matr. nr. 397], Güldens Gaard paa Guldsmedgade, begge hjørneejendomme ved Fiskergades Udmunding i Frederiksgade [Fiskergade 2-4, matr. nr. 217/Frederiksgade 3, matr. nr. 217 og Brobjerg Hule, Fiskergade 1, matr. nr. 172/Frederiksgade 1, matr. nr. 172].

   De tre Købmandsgaarde paa Mindegade [Mindegade 6, matr. nr. 96, Mindegade 8, matr. nr. 95 og Mindegade 10, matr. nr. 94 opført af hans farfar RN9342 Christen Jensen Basballe] var dengang paa andre Hænder, men endnu ejede han Jord uden for Mindeport, samt tre Boder inden for Porten og Slægtens ældste Eje:
   Kornhaven uden for Broberg (5 Skp. 3 Fdk.2 a1b.), Haven ved Møllen (1.2.2.) [den store Damhave ved Aarhus Mølle], l Part Engjord i "Silkier", Bispetoften med tilligende Dam- og Bleghave, l Frugthave mellem Graven og Rosensgade (3.3.2½) og 1 do. paa Fiskergade.

   I Fiskergade havde han desuden 26 Boder, i Aagade 11, paa Mejlgade 8 og 24 andre Steder i Byen.

   Han drev 22 Gaardsavlinger, ejede Wrads Kongetiende [Vrads] af Hptk. 10 Td, 3 Skp. 2 Fdk., arvet efter Faderen, Meising Skov [Mesing Skov] med tilhørende Selvejergaard af Hrtk. 7 Tdr., saa og 1 Boels Jord i Forlev By [Skanderup Sogn] med Skovskyld og andre Afgifter.

   3 Kirker og endelig Østergaard i Salling [Halling Østergaard, Aasted Sogn, Hads Herred]."«/i»
  Ejendom 1717  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  [RN9337] Christen Jensen Basballes kramvarer eller købmandsvarer. 
  • Kram Vahre [kramvarer eller købmandsvarer] med hvad som fandtes udi Pakhusene og Kjelderne af alle Sorter, var udi Aaret 1717 langt over 10,000 Rdr. af Værdi, siden han udi Aaret 1726, da han lukte sin Bod, derfor var buden af sal. Henning 5 til 6000 Rdr., da det dog næsten den Tid var fordærvet.
  Ejendom 20 jun. 1717  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2
  Værdier ved skiftet med børnene af 1. ægteskab. 
  • Christens indbo indeholdt guld, sølv og juveler til over 20.000 rdl., hans lager af kramvarer til 10.000 rdl. og hans panter og tilgodehavender til 50.000 rdl.
  Ejendom 20 jun. 1717  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  [RN9337] Christen Jensen Basballes guld, sølv og juveler. 
  • Guld, Sølv og Juveler efter hans egen Beretning var skatteret [vurderet til] for over 10,000 Rdr.
  Ejendom 20 jun. 1717  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  [RN9337] Christen Jensen Basballes mors hovedsmykke? 
  • Derforuden berettede [RN9337] han at have fundet paa et Stæd [sted] efter sin sal. [RN9340] Moder 4000 Rdr. smaae C 4 Croner [hovedsmykke med Christian IVs monogram?].
  Ejendom 20 jun. 1717  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  [RN9337] Christen Jensen Basballes møbler. 
  • Hans Indboe, som efter [RN9337] hans egen Beretning bestaaer af mange prægtige Meubler, der var anseet [anset] over for 10,000 Rdr.
  Ejendom 20 jun. 1717  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  [RN9337] Christen Jensen Basballes panter og udestående tilgodehavender. 
  • Foruden en stor Deel Pante Gods, udestaaende Gjeld [tilgodehavender], som vis og uvis af ham selv var skatteret [vurderet til] for 50,000 Rdr., tilligemed mangfoldige andre Ting som ikke kan specificeres, hans sal. [RN9339, RN9340] Forældre efterlod hannem.
  Ejendom eft. 1717  Aarhus, Domsognet, ved Aaen [Åboulevarden] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  No. 24. [RN9337] Christen Jensen Basballes 2 boder med have. 
  • No. 24. Tvende Boder ved Aaen [Åboulevarden] imellem Peder Bang og Anders Andersen Bager beliggende, bestaaer af 4re Fag et Loft høi med Hauge Plads; er kjøbt siden 1717.
  Ejendom eft. 1717  Aarhus, Domsognet, ved Aaen [Åboulevarden] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  No. 25. [RN9337] Christen Jensen Basballes 3 boder med have. 
  • No. 25. Trende Boeder ved Aaen [Åboulevarden] imellem Hans Hansen Dreje og Hans Clemendsens Boeder beliggende, bestaaer af 9. Fag, et Loft høi, med Hauge Plads, er kjøbt siden 1717.
  Ejendom 1717 eller 1718  Aarhus, Domsognet, Lidet Torv/Badstue Gaden [Lille Torv/Badstuegade] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  No. 29. [RN9337] Christen Jensen Basballes gård 
  • No. 29. En Gaard paa det Lidet Torv [Lille Torv] imellem [RN9311?] Sr. [Senjør] Peder Müllers Gaard og Badstue Gaden [Badstuegade] beliggende, bestaaer af 12 Fag Grundmuur med Kieldere under og 2de Loft høi. 21 Fag ind til Badstuegaden og 11 Fag Vesten i Gaarden med Grundmuret Kjelder og Gaards Rum. Kjøbt udi Krigens Tid 1717 eller 1718.
  Ejendom 1717 eller 1718  Aarhus, Domsognet, Rosens Gade [Rosensgade] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  No. 30, 31,32. [RN9337] Christen Jensen Basballes 5 boder med have. 
  • No. 30, 31, 32. fem Boder paa Rosens Gade [Rosensgade] bestaaer af 16 Fag, et Loft høi, med Haugeplads og Fælleds Brønd. Kjøbt udi Krigens Tid af sal. Søren Peruque-mager [Søren Parykmager].
  Beskæftigelse 1720  Aarhus, Vor Frue Sogn, Emervad [Immervad 6, matr. nr. 389] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [5
  [RN9337] Christen lukker boden i Emervad. 
  • «i»"formedelst med behæftede Hoved Svimmelser kan ei komme paa Raadstuen, eller ud af mit Huus uden befrygtende Livs Fare", skriver han samtidig til Raadet."«/i»
  Beskæftigelse eft. 1720  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [5
  [RN9337] Christen viser tegn på manglende evner til at handle måske begyndende sindsyge. 
  • «i»"Han foretrak at lade sine Varer raadne i Pakhusene, for at ingen andre skulde nyde Fordel af de efter Krigen svigtende Konjunkturer, og endnu i 1741 havde han et anseligt Forraad af Kramvarer i Behold. Stiftamtmanden blev beordret til at undersøge, hvad Beskaffenhed det havde dermed...
   Ingen vilde bo i hans mange Gaarde og Huse, fordi han skruede Lejen for højt op, og sine Skyldnere behandlede han efter Lovbogens strenghed og med største Ubarmhjertighed. Der kan næppe være Tvivl om, at han var bleven sindssyg. "«/i»
  Bopæl eft. 1720  Aarhus, Vor Frue Sogn, [Immervad 6, matr. nr. 389] [Vestergade 11, matr. nr. 397] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [5
  [RN9337] Christen flytter frem og tilbage mellem Emervad og Vestergade. 
  Beskæftigelse 1723  Aarhus, Vor Frue Sogn, Brobjerg Port [Frederiksgade 79, matr. 351] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [20, 21
  Magistraten besigtiger Hans Jensen Buchtrups byggeplads uden for Brobjerg Port. 
  • På Magistratens herunder borgmester Christian Basballe besigtigelse i 1723 havde man ingen bemærkninger til, at Buchtrup opførte sin nye købmandsgård [Frederiksgade 79, matr. 351], så den strakte sig ud på byens markjorder og dermed uden for byporten.
  Beskæftigelse 1724 til 1726  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksgade Find alle personer med begivenheder på dette sted  [22, 23
  Christen Jensen Basballe var i strid med borgerskabet flere gange. 
  • Hans alvorligste strid var med Hans Jensen Buchtrup (f. 18-08-1683 d. 30-09-1753), som ønskede at bygge på en grund uden for byens port [Frederiks Port] med den konsekvens, at porten skulle flyttes længere mod syd [ad Frederiks Allé].

   Buchrup havde en gård i Frederiksgade 77 [matr. nr. 350] og ønskede nu efter uden protest fra Magistraten at have bygget på Frederiksgade 79 [matr. nr. 351] uden for byporten yderligere at bebygge Frederiksgade 81 [matr. nr. 352] (det nuværende hjørne af Freriksgade og Sønder Allé [hvor Danske Bank tidligere Handelsbanken nu ligger]).

   Basballe var bange for, at handelen dermed blev flyttet længere væk fra byens kærne og hans egen købmandsgård på Immervad. Således skriver Magistraten [med borgmester Christen Jensen Basballe]: «i»"Skulle det tillades at bygge uden for portene, ville gårdene inde og fornemmelig midt i byen ingen estime eller værdig blive udi... saa man må slutte, at byens grænser omsider kom til at bestå i gadeenheder uden for byens begreb, og indvolden af byen blive en stor ledig plads."
   «/i»
   [Magistratens argumentation er ikke ukendt med moderne tiders tvist mellem indkøbscentrene uden for byerne og den klassiske butikshandel i byens centrum].

   Under sagen fik Buchtrup 196 af sine medborgere [med borgerskab] til at støtte en udtalelse om, at «i»"hans bygning er ingen af dem til skade i deres næring eller i andre måder"«/i». Udtalelsen skal nok ses i lyset af, at Basballe ikke var en populær mand i byen. Sagen endte med en sejr til Buchtrup. Magistraten begrundede tilladelsen med, at grunden [Frederiksgade 81, matr. nr. 350] i virkligheden var gammel købstadsgrund. Herefter nedlagde Basballe sin handel.

   Christen Jensen Basballe var en meget velhavende mand, der ejede ikke mindre end 67 boder rundt omkring i byen. Hans formue blev i 1717 opgjort til 80.000 rdl.

   Den Buchtrupske familie ejede købmandsgården Frederiksgade 81 til begyndelsen af 1800-tallet, hvor købmand Rasmus Schandorff købte den efterfulgt af sønnen Hendrik Schandorff efterfølgende i kompagniskab med købmand S.M. Holst, der i 1873 blev eneejer af købmandsgården.

   I 1939-1940 blev de to ældste fløje og portfagene under navnet S.M. Holsts gård flyttet til Den Gamle By.
  Ejendom 1727 til 1747  Skive, Aasted Sogn, Salling Østergaard Find alle personer med begivenheder på dette sted  [24, 25
  [RN9337] Christen Jensen Basballe ejer Salling Østergaard. 
  • «i»"Salling Østergård er en gammel borg, og senere hovedgård i Åsted Sogn (Skive Kommune) i det tidligere Harre Herred. Borgen i det nordlige Salling er kendt tilbage til det 14. århundrede, hvor den tilhørte slægten Krabbe."«/i»
  Ejendom 1727  Aasted Sogn, Hovedgården Østergaard Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  [RN9337] Christen Jensen Basballes pant i og køb af Hovedgården Østergaard. 
  • Da han udi Aaret 1727 kiøbte Østergaard [Hovedgården Østergaard i Aasted Sogn, Salling], havde han forlængst derudi 3die Prioritet 1500 Rdr., og desforuden havde paa Rente andre Stæder, som hans sal. [RN9339, RN9340] Forældre efterlod hannem 7000 Rdr.
  Ejendom 1730  Aarhus, Domsognet, Domkirkegården [Domkirkepladsen] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  No. 56. [RN9337] Christen Jensen Basballes gård med frugthave. 
  • [No. 56] En grundmuret Gaard paa Domkirkegaarden [Domkirkepladsen eller omkring Domkirken] tilhører Hr. Doctor Nannestad, med Frugthave til, er kjøbt 1730.
  Skifte før okt. 1739  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [5
  [RN9337] Christen nægter sønnen [RN9356] Jens at udbetale ham hans mødrende arv. 
  • Det får den konsekvens, at sønnen af kreditorerne bliver forlangt gældsfængslet.
  Beskæftigelse 1740  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [6
  Frataget borgmesterhvervet. 
  Ejendom Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2
  Christen ejede ca. 40 ejendomme i Aarhus, Hovedgården Østergaard i Salling og flere konge- og tiender samt bøndergårde. 
  Ejendom Aarhus, Vor Frue Sogn, Emervad 262 [Immervad 6, matr. nr. 389] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3
  Købmandsgården i 4 generationer "offuer broen i Emervad fra Brobierg paa den wester siide". 
  Ejendom 1744  Aarhus, Vor Frue Sogn, Vestergade Find alle personer med begivenheder på dette sted  [15
  No. 1 [RN9337] Christen Jensen Basballe bor efter ildebranden i hans gård i Vestergade. 
  • «i»"No. 1. En Gaard, som min salig Fader sidst beboede og døde udi, paa Vester Gade [Vestergade] beliggende, med Vand og Gaards Rum til, grundmuuret ud til Gaden og to Loft høj. Ejet længe før 1717. NB. at forhøre naar min salig [RN9337] Fader satte sig ned at handle udi denne Gaard."«/i»
  Ejendom 1744  Aarhus, Domsognet, Vejerbod [Immervad 6, matr. nr. 389] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  [RN9337] Christen Jensen Basballes humle i Vejerboden. 
  • Endnu fandtes udi den gamle Vejerboe lige over for Gaarden [Immervad 6, matr. nr. 389] som 1744 brændte 6 til 7 Skpd. Humle, som da Ilden var, blev udkast, og af Fattige bortført.
  Ejendom apr. 1744  Aarhus, Vor Frue Sogn, Emervad 261-262 [Immervad 4-6, matr. nr. 390-389] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3
  Basballegården og naboejendommen brændte med alle bindinger hus, svalegange, kramboder, kornlofter, vejerbod og pakhuse. 
  • Teglværket styrtede sammen over værdier af mere end 100.000 Rdl.
  Ejendom 7 apr. 1744 til 8 apr. 1744  Aarhus, Immervad [Immervad 6, matr. nr. 389] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2, 26
  Gården brændte. 
  • «i»"I Christen Basballes sidste Aar opstod der en Ildebrand i hans Gaard paa Immervad Natten imellem 7. og 8. April 1744 [07-04-1744 08-04-1744]. Ilden opstod vist i hans eget Sovekammer, og han tabte fuldstændig Hovedet og maatte med magt bæres ud af huset.
   I soveværelset fandtes en kuffert med 5.000 Rdl. i guld, sølv og kobberpenge, hvoraf kun nogle smeltede rester reddedes.
   Jorden på brandstedet var fuld af smeltet metal, og om Natten brød senere Folk ind og gravede store Huller i Jorden eller bortførte Grus og Jord for at finde Metallet.
   Desuden brændte hans regnskabsbøger og Obligationer.
   Fra den Tid af var [RN9337] Christen Basballe ganske sløv og lod alt passe sig selv og forfalde, og vilde ikke leje sine ejendomme ud, fordi han var ængstelig for ikke at faa tilstrækkeligt i Leie."«/i»
  Ejendom 7 apr. 1744 til 8 apr. 1744  Aarhus, Vor Frue Sogn, Basballegården, nabogården og Vejerboden, [Immervad 6, matr. nr. 389, Immervad 4, matr. nr. 390] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [27
  [RN9337] Christens Basballegård, nabogården og Vejerboden brænder ned og alt går tabt. 
  • «i»Natten imellen 7. og 8. April 1744 [07-04-1744 / 08-04-1744] brændte Basballegaarden [Immervad 6, matr. nr. 389] og Naboejendommen [Immervad 4, matr. nr. 390] i Emervad samt den gamle Vejerbod lige over for Gaarden, hvorfra syv Skippund Humle blev udkastet og straks bortført af Fattige, der var paa Færde "for at redde, hvad reddes kunne".

   Ilden brød vistnok ud i [RN9337] Basballes eget Sovekammer, han løb omkring uden at tænke paa at redde noget; men tværtimod med grove Ord forbød, at noget førtes bort fra det brændende Hus.

   Med Magt blev han i sidste Øjeblik baaret ud igennem et Baghus til Aaen [Aarhus Å] og sejlet over denne til Mr. [Monsr] Hasselmanns Gæstgiveri.

   Alt brændte, deriblandt hans Regnskabsbøger og Obligationer. Af en Kufferts Indhold, der bestod at 50,000 Rbdl. i Guld, Sølv og Kobberpenge, reddedes kun nogle indsmeltede Rester."«/i»
  Bopæl 8 apr. 1744 til 27 apr. 1747  Aarhus, Vor Frue Sogn, Søren Molboes Gård [Vestergade 11, matr. nr. 397] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [27
  [RN9337] Christen flytter efter ildebranden ind i Søren Molboes Gård, hvor han lever sine sidste år. 
  • Efter ildebranden blev han fuldkommen sløv og ligegyldig resten af sine dage.
  Ejendom 1746  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [28
  Auktion over en del af Christens ejendomme. 
  Skifte 6 mar. 1747  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [29
  [RN9337] Christen Jensen Basballe, borgmester i Århus skifte påbegyndes 06-03-1747. 
  • Skiftet er fortsat ikke færdigt 16-03-1771.
  Død 27 apr. 1747  Aarhus, Vor Frue Sogn, Søren Molboes Gård [Vestergade 11, matr. nr. 397] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [11, 28, 30
  Ejendom eft. 27 apr. 1747  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [28
  Auktionen over resten af Christens ejendomme indbragte ca. 77.000 rdl. 
  Ejendom 1749  Aarhus, Vor Frue Sogn, Skt. Clemens Torv Find alle personer med begivenheder på dette sted  [31
  Aarhus købte i 1749 en bindingsværkgård med 6 boder på Skt. Clemens Torv af dødsboet efter borgmester [RN9337] Basballe. 
  • "På det nuværende Skt. Clemens Torv lå der indtil midten af 1700-årene en stor bindingsværksgård, hvori der indgik seks boder. På begge sider af gården gik smalle gyder, der forbandt torvet med henholdsvis Kannikegade og Stentrappen ned til åen. I 1749 købte byen gården af dødsboet efter [RN9337] borgmester Basballe, nedrev bygningerne og anlagde et torv, for på den måde at nedsætte faren for, at fremtdige brande skulle brede sig.
  Skifte 1769  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [30
  Skiftet efter [RN9337] Christen behandlet ved kommissarier deriblandt grav Frijs til Frijsenborg er endnu ikke afsluttet. 
  • «i»"[RN9356] Sønnens Kreditorer flaaede Boet, og Bashellernes Gaarde og Huse i Aarhus sank i Ruiner, fordi ingen vilde bo i dem. Materialterne i dem blev bortstjaalet, og hvor forhen havde staaet velindrettede Vaaninger i Rækker, laa der efter faa Aars Forløb kun en Hob Grus og molesterede Mursten paa Pladsen."«/i»
  Skifte 16 mar. 1771  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [29
  Påbud om at færdiggøre skiftet efter [RN9337] Christen Jensen Basballe, borgmester i Århus, som blev påbegyndt 06-03-1747. 
  • Kongeligt reskript om skifters behandling.
  Begravet Aarhus, Vor Frue Kirke, epitafium Find alle personer med begivenheder på dette sted  [26, 32
  Notater 
  • RN9337:

   Christen og Vibeke havde en søn og 3 døtre.
   Kilde: En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 og 1944 #37.

   Iflg. www.kefotos.dk døde han i 1751.

   Christen og Vibeke var iflg. Baumgarten, #7 forældre til 6 sønner og 3 døtre, heraf 6 inden farfaderen [RN9339] Christens død i 1708.

   Af Baumgarten #11 fremgår det, at kun 3 børn levede efter 1. ægteskab og 1 datter efter 2. ægteskab [efter Christens død i 1747].
  Person-ID I337  Købmandsslægten Malling i Aarhus
  Sidst ændret 16 jun. 2017 

  Far Jens Christensen Basballe,   f. omk. 1637, Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 13 feb. 1708  (Alder ~ 71 år) 
  Mor Anne Christensdatter Friis,   f. 1640, Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 21 mar. 1704  (Alder 64 år) 
  Gift 1668  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1, 33, 34
  Familie-ID F154  Gruppeskema  |  Familie Tavle

  Familie 1 Vibeke Aridsdatter Benzon,   d. 1713 
  Ægteskab 2 sep. 1701  Jægersborg Slot Find alle personer med begivenheder på dette sted  [35
  Kongelig bevilling til ægteskab trods slægtsskab i andet led [fætter og kusine]. 
  • "[RN9337] Christian Jenssen Basballe, Borger i Vor Kiøbsted Aarhuus, oc [RN9338] Vibeche Arrildsdaatter, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet de hinanden udi andet Leed skal vere beslegtede.
   Jægersborg Slot den 2 Septembr: Anno 1701 [02-09-1701]. Friderich R. (LS)"
   Kilde: Århus bispearkiv, 1699-1703. 61 No 75.
  Gift okt. 1701  [1, 30, 35
  Børn 
   1. Anne Friis Basballe,   d. 1736
   2. Maren Basballe
   3. Jens Christian Basballe,   f. omk. 1710,   d. 1769, Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder ~ 59 år)
  Sidst ændret 27 jan. 2016 
  Familie-ID F153  Gruppeskema  |  Familie Tavle

  Familie 2 Anne Nielsdatter Friis,   f. ca. 1681, Skorup Sogn, Gjern Herred Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. Ja, dato ukendt 
  Ægteskab 2 sep. 1701  Jægersborg Slot Find alle personer med begivenheder på dette sted  [35
  Kongelig bevilling til ægteskab trods de er søskendes børn [fætter og kusine] . 
  • "[RN9337] Christen Jensen Basballe, Borgemester i Vor Kiøbsted Aarhuus og [RN9336] Anne Nielsdaatter Friis maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Sydskende Børn. Friderichsborg Slot den 7 May Anno 1717 [07-5-1717] . Sign. (LS). Til Aarhuus Hospital 2 rdr."
   Kilde: Århus bispearkiv, 1713-23. 162 No 49
  Gift eft. 7 maj 1717  [2, 11, 30, 35, 36
  Børn 
   1. Jens Christian Basballe,   f. omk. 1710,   d. 1769, Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder ~ 59 år)
   2. Ingeborg Basballe,   d. eft. 9 okt. 1768
  Sidst ændret 27 jan. 2016 
  Familie-ID F152  Gruppeskema  |  Familie Tavle

 • Begivenheds Kort
  Link til Google MapsFødt - 1672 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Næring og brug var "med kramboe, schibsfart och kornhandel" i 4 generationer. - - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - [RN9337] Christen var en dygtig, købmand og øvrighedsperson midlerne hertil diskutable. - - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Borgerskab som købmand. Gav 6 Rdr. - 1698 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - No. 16. [RN9337] Christen Jensen Basballes gårdsavling kaldet Anne Justesdatter. - 1708 til 1720 - Aarhus, Domsognet, Fiskergade Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - No. 17. [RN9337] Christen Jensen Basballes gårdsavling kaldet Rasmus Skrivers lille Pinds. - 1708 til 1720 - Aarhus, Domsognet, Fiskergade Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - No. 20. [RN9337] Christen Jensen Basballes gårdsavling kaldet Christen Carlsen Skipper Mogensens. - 1708 til 1720 - Aarhus, Domsognet, Fiskergade Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - No. 5. [RN9337] Christen Jensen Basballes gårdsavling kaldet Niels Ibsen Møllers. - 1708 til 1720 - Aarhus, Domsognet, Fiskergade Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - No. 70. [RN9337] Christen Jensen Basballes frugthave i Fiskergade. - 1708 - Aarhus, Domsognet, Fiskergade Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Borgmester. - 1710 til 1740 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Borgmester uden forinden at have været rådmand. - 5 sep. 1710 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Borgmester. - 15 sep. 1711 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - No. 4b [RN9337?] Borgemester Basballe køber en våning med lukket gårdsrum af [RN9508] Maren Winther. - 9 dec. 1715 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Borgmester. - 23 dec. 1715 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsLevnedsbeskrivelse - Fortegnelse over RN9337 borgmester Basballes ejendomme i 1716 til 1717. - 1716 til 1717 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - No. 11. [RN9337] Christen Jensen Basballes 3 boder med have. - før 1717 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - No. 18 [RN9337] Christen Jensen Basballes 4 boder på 10 fag i Fiskergade ved siden af Peder Andersens enke. - før 1717 - Aarhus, Domsognet, Fiskergade Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - No. 19 [RN9337] Christen Jensen Basballes 3 boder på 11 fag i Fiskergade ved siden af Niels Eskildsen. - før 1717 - Aarhus, Domsognet, Fiskergade Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - No. 22 [RN9337] Christen Jensen Basballes 6 boder på 18 fag i Fiskergade imellem Niels Laasbye Skoemager og Hans Sadelmager. - før 1717 - Aarhus, Domsognet, Fiskergade Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - No. 17 [RN9337] Christen Jensen Basballes 3 boder på 9 fag i Fiskergade ved siden af Poul Stautrup. - 1717 - Aarhus, Domsognet, Fiskergade Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Oversigt over ejendomme ifm. ved indgåelse af hans 2. ægteskab. - 1717 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - [RN9337] Christen Jensen Basballes kramvarer eller købmandsvarer. - 1717 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Værdier ved skiftet med børnene af 1. ægteskab. - 20 jun. 1717 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - [RN9337] Christen Jensen Basballes guld, sølv og juveler. - 20 jun. 1717 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - [RN9337] Christen Jensen Basballes mors hovedsmykke? - 20 jun. 1717 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - [RN9337] Christen Jensen Basballes møbler. - 20 jun. 1717 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - [RN9337] Christen Jensen Basballes panter og udestående tilgodehavender. - 20 jun. 1717 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - [RN9337] Christen viser tegn på manglende evner til at handle måske begyndende sindsyge. - eft. 1720 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Christen Jensen Basballe var i strid med borgerskabet flere gange. - 1724 til 1726 - Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksgade Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkifte - [RN9337] Christen nægter sønnen [RN9356] Jens at udbetale ham hans mødrende arv. - før okt. 1739 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Frataget borgmesterhvervet. - 1740 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Christen ejede ca. 40 ejendomme i Aarhus, Hovedgården Østergaard i Salling og flere konge- og tiender samt bøndergårde. - - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Auktion over en del af Christens ejendomme. - 1746 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkifte - [RN9337] Christen Jensen Basballe, borgmester i Århus skifte påbegyndes 06-03-1747. - 6 mar. 1747 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Auktionen over resten af Christens ejendomme indbragte ca. 77.000 rdl. - eft. 27 apr. 1747 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkifte - Skiftet efter [RN9337] Christen behandlet ved kommissarier deriblandt grav Frijs til Frijsenborg er endnu ikke afsluttet. - 1769 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkifte - Påbud om at færdiggøre skiftet efter [RN9337] Christen Jensen Basballe, borgmester i Århus, som blev påbegyndt 06-03-1747. - 16 mar. 1771 - Aarhus Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 
  Kort forklaring  : Adresse       : Beliggenhed       : By       : Sogn       : Amt/Region       : Land       : Ikke indstillet

 • Kilder 
  1. [S58] Eligerede borgere i Århus 19), Bilag 4, IX.

  2. [S91] Århus Stifts Årbøger oprettes individuelt se 27) 33) 91) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 103) 110) 112), En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 og 1944 #36.

  3. [S125] Basballe, Slægten 106), #1.

  4. [S125] Basballe, Slægten 106), #9-10.

  5. [S125] Basballe, Slægten 106), #10.

  6. [S58] Eligerede borgere i Århus 19), #87.

  7. [S116] Hübertz 105), II #334.

  8. [S125] Basballe, Slægten 106), #9.

  9. [S116] Hübertz 105), III #356-361.

  10. [S116] Hübertz 105), III #359.

  11. [S58] Eligerede borgere i Århus 19), Bilag 4, IX, #87.

  12. [S47] Skifter i Aarhus 1669-1815 70), l.nr.705 15-09-1711.

  13. [S116] Hübertz 105), III #355-361.

  14. [S47] Skifter i Aarhus 1669-1815 70), l.nr.760 23-12-1715.

  15. [S116] Hübertz 105), III #355.

  16. [S116] Hübertz 105), III #356.

  17. [S116] Hübertz 105), III #356-357.

  18. [S128] Gamle Århusgader I 138), #63-64.

  19. [S116] Hübertz 105), III #357.

  20. [S134] På borgernes mark 118), #20.

  21. [S128] Gamle Århusgader I 138), )#60.

  22. [S58] Eligerede borgere i Århus 19), #20-21 #96.

  23. [S128] Gamle Århusgader I 138), #60-63.

  24. [S123] Wikipedia 41), Salling Østergård.

  25. [S116] Hübertz 105), III #361 Om Christen Jensen Basballes ejendomme pr. 1717.

  26. [S83] AarhusWiki 40), Basballe Slægten.

  27. [S125] Basballe, Slægten 106), #10-11.

  28. [S91] Århus Stifts Årbøger oprettes individuelt se 27) 33) 91) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 103) 110) 112), En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 og 1944 #37.

  29. [S47] Skifter i Aarhus 1669-1815 70), l.nr. 2076 16-03-1771.

  30. [S125] Basballe, Slægten 106), #11.

  31. [S138] Tidsbilleder 121), #92.

  32. [S91] Århus Stifts Årbøger oprettes individuelt se 27) 33) 91) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 103) 110) 112), En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 og 1944 #36-37.

  33. [S91] Århus Stifts Årbøger oprettes individuelt se 27) 33) 91) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 103) 110) 112), En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 og 1944 #38.

  34. [S125] Basballe, Slægten 106), #8.

  35. [S69] E-mail og Internettet, Christen Jensen Basballe på http://michaelaxelsen.dk jf. Michael Axelsen?.

  36. [S121] Kefotos.dk, Christen Jensen Basballe.