Clemen Jensen Smagbier

Mand 1554 - 1626  (72 år)


Personlige oplysninger    |    Kilder    |    Begivenheds Kort    |    Alle

 • Navn Clemen Jensen Smagbier  [1
  Født 1554  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2, 3
  Døbt Ja  [4
  Køn Mand 
  BrugerID RN9322 
  Beskæftigelse Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [5
  Skriver på Aarhusgaard. 
  Beskæftigelse 1580  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2, 5, 6
  Borgerskab som købmand. 
  • «i»"Aarhus Bys gamle Borgerskabsprotokol for Aaret 1580: »Clemen Jensen svor Eed, gaf'' ingen
   borgerskab, thi hans Fader var borger«. Meningen er den, at Clemen Jensen i 1580 svor Borgered og blev derved Borger i Aarhus, men da hans Fader var Borger, skulde han intet betale herfor."«/i»
  Beskæftigelse 1588  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [5, 7
  Ved borgervæbningen. 
  • Mandtallet over Borgervæbningen:
   «i»"»gereustit midt federspin Hellebarer och stackit Rørre."«/i»
  Ejendom 21 okt. 1591  Aarhus, Domsognet, Studsgade / Graven Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2
  Clemen Jensen Smagbier sælger gården på hjørnet af Studsgade og Graven til [RN9366?] Oluf Bonde. 
  Ejendom ca. 1600  Aarhus, Domsognet, Mejlgade 78 [Mejlgade 78, matr. nr. 909] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [8, 9
  [RN9322] Clemen Jensen Smagbier ejede Mejlgade 78. 
  • Det er formodentlig Clemen Jensen eller sønnen [RN9275] Søren Clemmensen, som byggede gården.

   Ejendommen en rest af den såkaldte Frands Hansens gård var den første af byens gamle ejendomme, der i 1915 blev flyttet til Den Gamle By efter Borgmestergården.

   Huset var oprindeligt på 15 fag, hvoraf de 7 fag blev flyttet til Den Gamle By, 6 fag var for længst borte, af resten 9 fag [2?] blev portfagene ikke skønnet egnet til flytningen. De blev i en periode brugt som økonomibygning for Stadsgartneren og i 1934 indlemmet i museet som ramme om guldsmedens og urmagerens værksted.

   Beskrivelse af bygningen.

   Også renæssancegården Frands Hansens gård blev genopført i Den Gamle By, hvor den i 1960erne rummede urmagerens butik og værksted samt urmuseet.
  Beskæftigelse 30 apr. 1608 til 6 jun. 1626  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [4
  Rådmand. 
  Ejendom 1612 til 1626  Aarhus, Domsognet, Mejlgade l.nr. 67-68 [Mejlgade 76-78, matr. nr. 908ab-909] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [10
  Clemen Smagbier ejede Mejlgade l.nr. 67 og 68. 
  Ejendom 1619  Aarhus, Domsognet, Mejlgade l.nr. 54 [Mejlgade 38, matr. nr. 876] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [10
  Clemen Smagbier betaler skat af ejede Mejlgade l.nr. 54. 
  Beskæftigelse 1623  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1
  Borgmester. 
  Beskæftigelse 1623  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [5, 10
  Fastelavnsborgmester (borgmester et år med tiltræden til fastelavn). 
  Ejendom Aarhus, Domsognet, Mejlgade 62 [Mejlgade 62, matr. nr. 896/Havgyden 2, matr. nr. 896] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9, 11
  Mejlgade 62 var i hænderne på efterkommere af [RN9322] Clemen Jensen Smagbier. 
  • Et vinkelanlæg præget af 1500-tallets arkitektur. Beskrivelse af ejendommen.

   Nedtaget i 1923, gavlhuset var ret velbevaret og genopført i Den Gamle By som Tværgadehuset over for Borgmestergården.

   Foto af konsolknægt og Tværgadehuset fra 1968.

   En renæssancebygning fra begyndelsen af 1600-tallet, som i 1923 blev flyttet til Den Gamle By.
  Ejendom eft. 1624  Aarhus, Domsognet, Mejlgade 78 [Mejlgade 78, matr. nr. 909] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [12
  Ejere til Mejlgade 78. 
  • Det er formodentlig [RN9322] Clemen Jensen eller sønnen [RN9275] Søren Clemmensen, som byggede gården.

   Den rige købmand Hans Raae ejede stedet i begyndelsen af 1800-tallet lejet ud til soldater ved 1. jyske infanteriregiment.

   H.J. Gjern boede her i 1830erne, hvorefter han flyttede til Mejlgade 18, efter at have solgt gården til Johan Grundtvig Lihme, der flyttede ind i 1840.

   Købmand Marinus Meden var der i en årrække, indtil Frands Hansen overtog ejendommen i begyndelsen af 1880-erne.
  Død 18 jun. 1626  [4, 10
  Skifte 21 jul. 1626  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [10
  Skifte efter Clemen Smagbier. 
  • »imellem hans Hostrv [RN9324] Anne Oluffsdaatter saa och Børn och Barnebarn [søn af RN9368] Johan Nielsøn, huis Bundegaard och Kiøbstadsgods saa och Løsøre verre sich ved hvad Naffn dett ehr eller verre kand, inttit undtaggen udi nogen Maade ephtter Schifftebreff och Affkald bemeller sig.
   [RN9324] Anna Oluffsdaatter annammit siulff hindis egen Part.
   [RN9331] Peder Christophersøn Byefouget sin Hustru [RN9327] Zidtsell Clemensdaatters Part, [RN?] Christen Karlsøn [RN9326? Christen Clemendssøns som da var udenlands, [RN9275] Søffren Clemendssøn sin egen och sinne tvende Søstre [RN9325] Maren Clemensdaatter [RN9328] Karen Clemensdaatter saa och Broderbarn [søn af RN9368] Johan Nielssøns Vegne som hand er rette tilfød Værge for och gall Affkald derforre«.
   Senere er tilføjet i Overformynderiprotokollen: »[RN9325] Maren Clemensdaatter
   finge siden [RN9329] Anders Lydichsen, [RN9328] Karen Clemensdaatter
   Her [RN9332] Christen Nielssøn Friis i Rorup och [søn af RN9368] Johan Niel-
   søn døde anno 1633, 17. Nouwembris [17-11-1633] «.
  Billede ca. 1890  Aarhus, Domsognet, Mejlgade 78 [Mejlgade 78, matr. nr. 909] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [13
  Foto af købmandsgården i Mejlgade 78. 
  • Set fra gårdsiden. I hele 1800-tallet og frem til nedbrydning i 1915 var stedet købmandsgård.
   gaden.
  Billede ca. 1908  Aarhus, Domsognet, Mejlgade 78 [Mejlgade 78, matr. nr. 909] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [13
  Foto af Frands Hansens købmandsgård i Mejlgade 78. 
  • Set fra gaden. En del af gården er genopført i Den Gamle By.
  Billede 1915  Aarhus, Domsognet, Mejlgade 78 [Mejlgade 78, matr. nr. 909] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [14
  Foto af Frands Hansens købmandsgård i Mejlgade 78. 
  • Set fra gaden under nedtagningen, tagstenene er fjernet, stolper og bjælker er nummereret til brug ved genopbygningen i Den Gamle By.
  Begravet 18 jun. 1626 ?  Aarhus, Domkirken, nordøst for alteret Find alle personer med begivenheder på dette sted  [5, 15
  • Ved koret i Aarhus Domkirke ligger en smukt udført ligsten med basrelief nordøst for alteret. Stenen har tre skikkelser, en mand og to kvinder i lange folderige kjoler, manden er i kappe og alle tre har pibekraver på og morsomme udskæringer foran i dragterne svarende til tiden omkring år 1600.

   Teksten på stenen er:
   »Her ligger begravit erlig og velact Mand [RN9322] Clemit Jensen, Borger og Rådmand her i Aarhus, som døde 18 Juni Anno 1626 [18-06-1626] — med sine tvende Hostrver [RN9323] Maren Christens Daater fød i Hderslef som lefde tilsamen paa fjortirade Aar oc aflede 6 Sønner oc en Dater oc døde dn 28. Oktober 1597 [28-10-1597] oc erlig oc gudfrøgtige Qvinde [RN9324] Anne Olofsdater som døde den 11. Febr 1650 [11-02-1650] — Al. 72. Gud gifve denom det evig Lif.«

   Oprindeligt har stenen været anbragt i midtergangens gulv ud for de to kvindestole ved pillen over for prædikestolen op mod det sted, hvor døbefonden nu er placeret jf. Hertel i hans bog II #162 om Aarhus Domkirke.

   Foto af stenen #103

   Kilde: En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 #102 og 1944.

   Muret til to lig, med gravsten, 1597 ejet af rådmand [RN9322] Clemen Jensen Smagbier. Store eller mellemste gang.

   Gravstenen er omtalt i Danmarks Kirker, Stenen var oprindelig placeret over begravelsen i den store (midt)gang, men befinder sig i 1968 i den nordre koromgangs nordøstre hjørne. Kilde: Århus Domkirke, #786-787
  Notater 
  • RN9322:

   Clemen og Maren fik 6 sønner og 1 datter.
   Kilde: En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 #102 og 1944.

   Han har muligvis en bror Jørgen Smagbier, som nævnes i mandtallet over Borgervæbningen i februar 1588.
   Kilde: En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 #104 og 1944.

   Skifte l.nr. 352 05-03-1695 tilknytter Marens søskende på en anden måde ift. mødrene.
   [men børnenes alder svarer til ægteskaberne]

   Clemen skulle være død i 1624 iflg. Mejlgade - en reel og nærsom gade, Fra den sorte skole til Middelgades port, Peter Jensen og N.J. Israelsen, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968 #187.
  Person-ID I322  Købmandsslægten Malling i Aarhus
  Sidst ændret 2 jan. 2017 

  Far Jens, far til Clemen Jensen Smagbier 
  Familie-ID F80  Gruppeskema  |  Familie Tavle

  Familie 1 Maren Christensdatter,   f. 1560, Haderslev Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 28 okt. 1597, Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 37 år) 
  Gift 1583  [10
  Ægteskab 1594  [16
  Anne Thestrup angiver vielsesår 1584. 
  Børn 
   1. Niels Clemmensen,   f. ca. 1585,   d. før 21 jul. 1626  (Alder ~ 41 år)
   2. Jens Clemmensen,   f. ca. 1585,   d. 2 apr. 1655  (Alder ~ 70 år)
   3. Sidsel Clemensdatter,   f. 1587,   d. 1626  (Alder 39 år)
   4. Søren Clemmensen,   f. 1590,   d. 1654  (Alder 64 år)
   5. Christen Clementin,   f. 1596, Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 9 sep. 1654, Næstved Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 58 år)
  Sidst ændret 14 jan. 2016 
  Familie-ID F144  Gruppeskema  |  Familie Tavle

  Familie 2 Anna Olufsdatter,   f. ca. 1578,   d. 11 feb. 1650  (Alder ~ 72 år) 
  Gift eft. 1597  [4
  Ægteskab 1598  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [10
  Vel sagtens gift ca. 1598 
  Børn 
   1. Søren Clemmensen,   f. 1590,   d. 1654  (Alder 64 år)
   2. Karen Clemensdatter Smagbier,   f. ca. 1610,   d. 1685, Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder ~ 75 år)
   3. Maren Clemensdatter,   f. ca. 1614, Holsten, Højer Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 9 nov. 1690, Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder ~ 76 år)
   4. Christen Clementin,   f. 1596, Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 9 sep. 1654, Næstved Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 58 år)
   5. Sidsel Clemensdatter,   f. 1587,   d. 1626  (Alder 39 år)
  Sidst ændret 31 dec. 2015 
  Familie-ID F145  Gruppeskema  |  Familie Tavle

 • Begivenheds Kort
  Link til Google MapsFødt - 1554 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Skriver på Aarhusgaard. - - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Borgerskab som købmand. - 1580 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Ved borgervæbningen. - 1588 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsÆgteskab - Vel sagtens gift ca. 1598 - 1598 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Rådmand. - 30 apr. 1608 til 6 jun. 1626 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Borgmester. - 1623 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Fastelavnsborgmester (borgmester et år med tiltræden til fastelavn). - 1623 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkifte - Skifte efter Clemen Smagbier. - 21 jul. 1626 - Aarhus Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 
  Kort forklaring  : Adresse       : Beliggenhed       : By       : Sogn       : Amt/Region       : Land       : Ikke indstillet

 • Kilder 
  1. [S58] Eligerede borgere i Århus 19), Bilag 4, VI.

  2. [S91] Århus Stifts Årbøger oprettes individuelt se 27) 33) 91) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 103) 110) 112), En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 #104 og 1944.

  3. [S121] Kefotos.dk, Raadmand Clemen Jensen Smagbier.

  4. [S58] Eligerede borgere i Århus 19), Bilag 4, VI, #110-111.

  5. [S58] Eligerede borgere i Århus 19), #110-111.

  6. [S2] Borgerskabsprotokollen for Aarhus 9), 1580.

  7. [S2] Borgerskabsprotokollen for Aarhus 9), En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 #104 og 1944.

  8. [S126] Mejlgade 107), #187-190.

  9. [S128] Gamle Århusgader I 138), #74.

  10. [S91] Århus Stifts Årbøger oprettes individuelt se 27) 33) 91) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 103) 110) 112), En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 #105 og 1944.

  11. [S126] Mejlgade 107), #190-191, 187-188.

  12. [S126] Mejlgade 107), #149.

  13. [S126] Mejlgade 107), #150.

  14. [S126] Mejlgade 107), #183.

  15. [S100] Danmarks Kirker, Aarhus Domkirke 108), Store eller mellemste gang. #787, #915.

  16. [S58] Eligerede borgere i Århus 19), #111.