Cecilia Maria Kaarsberg

Kvinde 1776 - 1841  (64 år)


Personlige oplysninger    |    Kilder    |    Begivenhedskort    |    Alle

 • Navn Cecilia Maria Kaarsberg 
  Født 10 dec. 1776  Aarhus, Domsognet, [Mindegade 8, matr. nr. 95] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1, 2, 3, 4, 5
  Døbt 17 dec. 1776  Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [6
  Køn Kvinde 
  BrugerID RN9022 
  Kaldenavn Også kaldet Cecilie 
  Bopæl 1 feb. 1801 
  Ej fundet i folketællingen for 1801 
  Fadder 4 apr. 1810  Aalborg, Budolfi Kirke Find alle personer med begivenheder på dette sted  [7
  RN9022? Jomfru C.L. Kaarsberg fadder ved RN9242 Jens Nielsen Mallings dåb. 
  Fadder 18 jul. 1812  Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [8
  RN9022 Madam Malling er fadder ved Kiersgaards søn Carl Christians dåb. 
  • Kiersgaards Søn Carl Christian er døbt i Domkirken. Faddere: [RN9022] Madam Malling, Jomfru Frausing, Købmændene J. J. Schmidt og H. Gisding samt Handelsassistent S. Chr. Raae.
  Fadder 14 okt. 1812  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  RN9022 Mad. Malling er fadder ved urmager Lauritz Kaspellers søns dåb. 
  • Kaspeller's Søn Hans Christian døbt 14-10 [14-10-1812].
   Fadderne: [RN9022] Mad. Malling, Jfr. L. Bech, Kbmd. P. L. Schmidt, Viinhdlr. Fulling, Giestgiver Koldt og Uhrmager Kjeldsen.
  Fadder 20 apr. 1814  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [10
  RN9022 Madame Malling, RN9058 og RN9092 Kaarsberg er faddere ved købmand Jens Raaes datter Anna Dortheas dåb. 
  • "Kiøbmand Jens Raae en Datter Anna Dorthea; Fadd. [RN9022] Mad. Malling og Jfr. Brøchner, [RN9058] Pastor Kaarsberg, Kiøbmand Carlsen, Sukkerraffinadeur Hansen og [RN9092] Skibskaptajn Kaarsberg."
  Fadder 20 apr. 1814  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [10
  RN9022 Madame Malling, RN9058 og RN9092 Kaarsberg er faddere ved købmand Jens Raaes datter Anna Dortheas dåb. 
  • "Kiøbmand Jens Raae en Datter Anna Dorthea; Fadd. [RN9022] Mad. Malling og Jfr. Brøchner, [RN9058] Pastor Kaarsberg, Kiøbmand Carlsen, Sukkerraffinadeur Hansen og [RN9092] Skibskaptajn Kaarsberg."
  Fadder 12 aug. 1816  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [11, 12
  RN9022 Madame Malling og hendes far RN9049 havnekasserer Kaarsberg er fadder ved skipper Jacob Allerøes søn Jørgen Peters dåb. 
  • "Døbte. Den 12te August 1816 [12-08-1816], lod Skipper Allerøe døbe en Søn Jørgen Peter: Faddere: [RN9022] Madam Malling, Jfr. Nielsen, d'Hrr. [RN9049] Havnekasserer Kaarsberg, Kbmdene. A. Agerup og P. Agerup, Handelsassistenterne M. Bech og P. Raae."
  Familien 18 feb. 1818  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [13
  RN9022 Mad. C. Malling indtræder i Det Søsterlige Velgiørenheds-Selskab som anviser børn til datidens familiepleje. 
  • "Bikendtgiørelser.
   Onsdagen den 18de Feb. sidstleden [18-02-1818], holdt det Søsterlige Velgiørenheds-Selskab her i Byen [Aarhus] dets Generalforsamling, men da Mødet ikke var saa talrigt, som man kunde have ønsket, blev Valg paa nye Direction [bestyrelse] indtil videre udsat. - Den betydelige Forøgelse Selskabet sidste Aar modtog, har sat det i den behagelige Forfatning, at Directionen kunde proponere [foreslå] det 4de Barn til Antagelse og Forsørgelse, hvilket af de Tilstædeværende blev biefaldet.
   -De af Selskabets Medlemmer, som hertil ikke have afgivet deres Stemmer, og som kiendte noget særdeles trængende Barn, der efter Selskabets Grundbestemmelser [vedtægter] kan antages, ville behage inden medio marti at indsende deres Stemme til Selskabets Sekretair Kiøbm. Fulling.
   Som tiltrædende Medlemmer ere indkomne i Selskabet:
   ...[RN9022] Mad. C. Malling med 10 Rbd. Indskud og 6 Rbd. aarlig [kontingent] [hun hører til de mest betalende medlemmer] ...
   Den 24de Febr. 1818 [24-02-1818].
   Directionen for det Søsterlige Velgiørenheds-Selskab
   i Aarhuus."

   [Det Søsterlige Velgørenheds Selskab eksisterede i midten af 1800-tallet i København, hvor det købte ejendommen Store Kannikestræde 13. Kilde: http://samf.ku.dk/fakultetet/historie/bygningshistorie/
   Ud fra teksten har foreningen haft til formål at formidle uforsørgede børn anbragt i plejefamilier nutidens familieplejere.]
  Familien 24 feb. 1818  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [14
  Madame Malling bliver medlem af Velgøringshed-Selskabet. 
  • [RN9022] Madame Malling bliver Medlem af det søsterlige Velgørenheds-Selskab med et Indskud paa 10 Rbd. og et aarligt Kontingent paa 6 Rdr.
  Fadder jul. 1821  Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [15
  RN9022 Mad. Malling og RN9196 J.P. Schmidt er faddere ved kaptajn Langballes datter Julianes dåb. 
  • "Aarhuus Kirkenyt
   i Juli Maaned.
   Døbte i Domkirken: Afdøde Capt. Langballes Datter, Juliane: Fadderne: [RN9022] Mad. Malling, Jfr. Bøgh, Kbm. Røgind, [RN9196] J.P. Schmidt og [RN9045] C.B. Frausing."
  Fadder 18 jul. 1822  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [14
  RN9022 Madame Malling er fadder ved told. Kiersgaards søns dåb. 
  • [RN9022] Madame Malling er Fadder ved Told? ...... Kiersgaards Søns Daab.
  Fadder 18 aug. 1822  Aarhus, Vor Frue Kirke Find alle personer med begivenheder på dette sted  [14
  RN9022 Madame Malling er fadder ved købmand Kirkebyes datter Annas dåb. 
  • Kirkebyes Datter, Anna Mathilde, døbt i Frue Kirke.
   Faddere: [RN9022] Madame Malling, Jomfru Bøggild, Stadshauptmand Bech, Købmændene J.P. Schmidt og Hald.
  Fadder jul. 1824  Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16
  RN9022 Mad. Malling er fadder ved vinhandler og kirkeværge Fullings datter Jacobine Maries dåb. 
  • "Aarhuus Kirkenyt
   Døbte i Domkirken:
   Viinhandler og Kirkeværger Fulling en Datter, Jacobine Marie, Fadd.: [RN9022] Mad. Malling, Jfr. A. Schmidt, Pastor Hertel, Kjøbmændene L.C. Meulengracht, M. Bech, J. Schmidt, Værthuusholder P. Munch, Handelsassistent M. Galthen.
  Fadder jun. 1825  Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [17, 18
  RN9022 Mad. Malling er fadder ved skipper Jens E. Møllers datter Ane Jensine Maries dåb. 
  • "Aarhuus Kirkenyt
   Døbte i Domkirken i Juni 1825:
   Skipper Jens E. Møllers Datter, Ane Jensine Marie, Fadd.: [RN9022] Mad. Malling, Jfr. A. Schmidt, Kbmdene. P. Herschind, P. Mørch og J. Schmidt."
  Fadder jul. 1825  Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [19, 20
  RN9022 Mad. Malling er fadder ved krigsråd Knudsens datter Christiane Amalias dåb. 
  • "Aarhuus Kirkenyt.
   Døbte i Domkirken i Julii 1825:
   Krigsraad Knudsens Datter, Christiane Amalia, Fadd.: [RN9022] Madame Malling, Mad. Kragh, Justitsraad Clemmentsen, Capitain Albrecht, Tobaksfabrikør Siegumfeldt, Kbmd. P. Herschind jun., Over-Toldbetjent Bull."
  Ejendom 18 jul. 1826 til 17 apr. 1841  Aarhus, Domsognet, Mindegades Port [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [21
  Enkeboligen ved siden af købmandsgården [tidligere Skibbys ejendom] til RN9022 Cecilia 
  • "Enkeboligen ved Siden af Kiøbmandsgaarden, som min [RN9001] Bedstefader byggede til sin [RN9022] Enke, toetaget med Port og Gaard, den tidligere Eiendom formodentlig tilhørende Skibby, lige op til Mindegades Port"

  Ejendom 18 jul. 1826  Aarhus, Domsognet, [Aagade 69, matr. nr. 800] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [22
  [RN9022] Cecilia Maria Kaarsberg arver en ubygget grund ved Aaen? 
  • «i»"Eindommens Matriculs No.: 302 [Aagade 69, matr. nr. 800]
   Det gamle Huus No. [intet]
   Rode og Gade: 2den Rohde Aaen
   Eierens Navn: [RN9001] Kjøbmand R. Malling
   Stedet [en grund?] har været i Mallings Familie i over 20 Aar [anskaffet før 1766 måske til opmagasinering af materialer vedr. hans sejlads], og tilfaldt ved Skiftet efter [RN9009] Niels Mortensen [Niels Mortensen Malling død 12-1786] [:]Mallings Enke [RN9047 Anna Maria Rasmusdatter Hasle], i 1818 Brødrene Malling [ved hendes død den 15-05-1818 tilfaldt stedet RN9001 Rasmus Nielsen Malling og RN9048 Mikkel Nielsen Malling], hvoraf den ene [Mikkel] boede i Aalborg. De ere begge døde [Mikkel 21-06-1819, Rasmus 18-07-1826] og Stedet eiedes nu [ved oprettelse af protokollen i 1827] i Fælledskab af deres Enker [RN9022 Cecilia Maria Kaarsberg død 17-04-1841 og RN9241 Margrethe Christensen død den 05-02-1851 70 år gammel i Budolfi Sogn]. Tinglæst Adkomst har de ikke paa Stedet, ei heller er samme forfattet [dokument ikke udfærdiget]."«/i» 54)
   Hvis der er tale om en ubebygget grund, som både betegnelsen Stedet og det manglende husnummer i 1787 indikerer, forklarer det den manglende indføring i brandforsikringerne frem til og med 1817. Jeg har ikke kopi af brandforsikringerne for Aaen efter 1817, derfor har jeg heller ikke oplysninger om Malling-enkernes evt. ejerskab af denne grund/bygning.
   Med «i»1796-1829 Realregister Aarhus Købstad«/i» ved vi så, at Husnr. 302 [Husnr. 1827] er huset Aagade 69, matr. nr. 800, som eksisterer i folketællingen for 1834 beboet af daglejer Knud Petersen, hans kone Kirstine Marie Grosche og to døtre. 54)
  Fadder sep. 1826  Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [23
  RN9007 handelsassistent Malling og RN9022 madame Kaarsberg er fadder ved købmand Dinnesens datter Valborgs dåb. 
  Købmandsvarer 1 sep. 1826  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [24
  RN9022 R. Mallings enke Cecilia udbyder klæde i forskellige farver. 
  • "Extra godt dansk Klæde af forskjellige Couleurer udsælges til billige Priser af
   [RN9022] R. Mallings Enke."
  Købmandsvarer 1 sep. 1826  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [14
  RN9022 R. Mallings enke sælger dansk klæde til billige priser. 
  • Extra godt dansk Klæde af forskellige Couleurer udsælges til billige Priser af
   [RN9022] R. Mallings Enke
  Fadder 6 okt. 1826  Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [23
  RN9022 Madame Kaarsberg, jfr. Ane Schmidt, købmændene Mørch og H. Gieding samt handelsassistent Malling er faddere ved købmand Dinnesens datter Valborgs dåb. 
  Ejendom 28 nov. 1826  Aarhus, Domsognet, Exercerhus [Spanien 9, matr. nr. 48] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [25
  Komsumtionsgrænsen uden om Aarhus passerer syd om Exercerhuset. 
  • Magistraten bekendtgør her det mere præcise forløb af komsumtionsgrænsens forløb uden om Aarhus by. Forløbet svarer til Vejen bag om byen eller nutidens Nørreport, Nørregade, Vester Allé, Sønder Allé til Spanien:

   «i»"Igjennem det Kongeligt Stiftsamtmandskab er Magistraten blevet tilkjendegivet, at det Kongelige Generaltoldkammer og Commerce-Collegium har approberet Bestemmelsen af en Consumtions Linie omkring Aarhuus Bye, hvilken Linie tager sin Begyndelse ved Stranden ved Middelgadesport [Mejlgades Port], stødende tæt til Kbmd. Carlsens Baggaard lige til Portcontoiret, continuerer paa hin Side fra samme Port tæt ved Kbmd. Christian Raaes Baghuus opefter og forbie Gartner Niels Sørensen Have til Ledet No. 2 paa Kaartet, derfra langs samme Have forbi Kbdm. Hans Raaes Tømmergaard Ledet No. 3, nedefter sammes Tømmergaard til Stutsportcontoir [Studsgades Port], tager derefter Begyndelse lige over for sidstmeldte Portcontoir langs Steengjerdet opefter til Ledet No. 4 hvorfra den continuerer til Munkeport [Munkeport], saaledes som overalt: at Veiens venstre Side er Linien. Den begyndet atter ved Munkeport i Flugt med Plankeværket til Ledet No. 5 hvorfra den fortsættes gjennem Ledet No. 6 nedefter til Vesterportcontoir [Vester Port], derfra paa hiin Side opefter forbi Madam Schmidts Baggaard omkring Hjørnet, passerer videre bemeldte Baggaard og Kbmd. Poul Frausings og sammes Have atter omkring et hjørne nedefter til Mølleportcontoir [Mølleport]. Derfra paa den anden Side, forbi Mad. Winthers Gaard og Have op til Møllen, hvor Linien atter begynder strax uden for Porten opefter til Frederiksport [Brobjerg Port / Frederiks Port] uforandret saaledes, at Veiens venstre Side afgiver Comsumtionslinien, ligesaa fra Frederiksport langs Kbmd. Schandorffs Gaard og Have, Steengjerdet for Vængerne og Plankeværket til Mindeportcontoir [Mindeport], hvor Linien fortsættes fra den første Gaard udenfor Porten indtil den sidste og derfra til Exerceerhuset [Exercerhuset] [Spanien 9, matr. nr. 48] eller Ledet derved paa den Maade, at her bliver Fortougets høire Side fra Porten, Linien.
   Indkjørsel til Byen gjennem bemeldte Led ved Exerceerhuset over det saakaldte Grønland [Grønland], maa ei finde Sted. Grønland ligger saaledes inden for Comsumtionslinien.
   Idet vi ifølge Stiftsamtmandskabets Ordre herved bringe dette til almindelig Kundskab, bekjendtgjøres tillige, at fornævnte Bestemmelse træder i Kraft 14 Dage fra Dato, og at Virkningen af Comsumtionslinien er denne, at det vil blive anseet som iværksat Indsmugling, naar Nogen antræffes at indføre uberettigede told- og comsumtionsbare Varer over samme paa andre Steder end de tilladte Færselsveie og ordinaire Udgange, hvor Opsynsbetjente ere ansatte ved Byen. I fornævnte Tidsrum af 14 Dag vil Comsumtionslinien blive paa Forlangende Enhver paaviist af Toldinsepcteuren her paa Stedet.
   Aarhuus, den 28de Novbr. 1826 [28-11-1826]
   Magistraten."«/i»

   Bekendtgørelsen følges op af en instruks dateret 17-01-1827 og annonceret den 20-01-1827.
  Bygningsartikler 16 jan. 1827  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [26
  RN9022 R. Mallings Enke udbyder udsøgte male- og pillesten af forskellige dimensioner. 
  • "Udsøgte Male- [(mindre) sten, der anvendtes til knusning af korn] og Pillesteene [møllesten i en pillekværn] af forskjellige Dementioner kan bekommes til billige Priser hos
   [RN9022] R. Mallings Enke."
  Købmandsvarer 13 feb. 1827  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [14
  RN9022 R. Mallings enke sælger dansk klæde til billige priser. 
  • Godt dansk Klæde af forskellige Couleurer udsælges til billige Priser af
   [RN9022] R. Mallings Enke
  Købmandsvarer 3 mar. 1827  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [14
  RN9022 R. Mallings enke sælger dansk klæde til billige priser. 
  • Godt dansk Klæde af forskellige Couleurer udsælges til billige Priser af
   [RN9022] R. Mallings Enke

  Landbrugsvarer 30 mar. 1827  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [27
  RN9022 Cecilia udbyder bedste rød og hvid kløverfrø. 
  Købmandsvarer 31 mar. 1827  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [28
  RN9022 Cecilia udbyder hør og hørblår. 
  Ejendom 15 apr. 1827  Aarhus, Domsognet, ved Mindeport 149, [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [14
  Mallings enke annoncerer ledigt lejemål hidtil udlejet til ritmester v. Flindt. 
  • Nederste Etage i Stedet No. 149 ved Mindeport, som beboes af S.T. Hr. Ritmester v. Flindt kan til førstkommende Paaske Flyttetid [15-04-1827] erholdes til Leie naar derom accorderes med
   [RN9022] R. Mallings Enke
  Ejendom 15 apr. 1827  Aarhus, Domsognet, Mindeport 149 [Dynkarken 43, matr. nr. 53?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [29
  RN9022 R. Mallings enke udbyder nederste etage til leje til påske flyttetid. 
  • "Nederste Etage i Stedet No. 149 ved Mindeport [Dynkarken 43, matr. nr. 53?] som beboes af S.T. Hr. Ritmester v. Flindt kan til førstkommende Paaske Flyttetid [15-04-1827] erholdes til Leie naar derom accorderes med
   [RN9022] R. Mallings Enke."
  Ejendom 11 dec. 1827  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre Side, matr. nr. 335 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [30
  Nr. 31-12. Mallings enkes gård. 
  • Den hertil hørende taksation under nr. 31-12 pr. 1827:
   Kjøbmand Rasmus Mallings Enkes Gaard Matr. nr. 335:
   a) Forhuus 10 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muur, til Værelser og Pakhuus, med 3 Jernkakkelovne og Port i 2 Fag a 110 1.100 Rdl. eller 1.010 sølv
   b) Forhuus 8 Fag 2 Etager Grundmuur til Gaden, samme for øvrigt, Egebindingsværk og Muur, til Værelser med 2 Jernkakkelovne, Kølleskorsten og Maltkølle, Kjælder under 5 Fag a 110 880 Rdl. 800 sølv
   c) Sidehuus sønden i Gaarden 12 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muur, til Værelser Kjøkken og Bryggers med 2 Jernkakkelovne, 2 indmurede Kobberkedler på 2 og 3 Fj [fjerdingkar] Rum, Maltkar og Brændevinstønde 1 ?? og 1 Bryggersrør? a 100 1.200 Rdl. 1.100 sølv
   d) Halvtag for Enden af Sidehuuset 5 Fag 1 Etage med Stenbehængt og Fjel beklædt Muur 30 Rdl. 30 sølv
   e) Sidehuus norden i Gaarden 18 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muur, til Stald, Pakhuus, Kornlade og Brændehuus a 60 1.080 Rdl. 990 sølv
   f) Baghuus 17 Fag 2 Etager Egebindingsværk og Muur, til Pakhuus og Stald, Port i 2 Fag a 70 1.190 Rdl 1.090 sølv
   g) Halvtag 8 Fag 1 Etage, Bindingsværk og Muur, til Pakhuus og Vognremise a 30 240 Rdl. 220 sølv
   Samlet forsikringssum 5.240 sølv


   Ejendommen er takseret under:
   prot. 31-12 [1827-1836], 122-3 [1833], 149-1 [1835] og 154-1 [1836]

  Ejendom 11 dec. 1827  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, matr. nr. 336 [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [31
  Nr. 31-13. Købmand Rasmus Mallings enkegård. 
  • Bemeldte Kjøbmand Rasmus Mallings Enkes Gaard:«i»
   «/i»a. Forhuus 11 Fag 2 Etager ?? Grundmuur ???, til Værelser /som alle ??/ med 4 Jern kakkelovne, Port i 2 Fag og Kjælder under 8 Fag, á 300 3.300 Rdl. eller 3.020 sølv
   b. Sidehuus 7 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muur, til Værelser, med ???, og Kjøkken samt Pakhuus. Kjælder under 2 Fag, á 100 700 Rdl. eller 640 sølv
   c. Halvtag 3 Fag 1 Etage, Egebindingsværk og Muur, ???, á 30 90 Rdl. eller 80 sølv
   d. Dito [Halvtag] 8 Fag 1 Etage, ?beklædt og ??, á Fag 10 80 Rdl. eller 70 sølv
   e. Baghuus 9 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muur, til Pakhuus og Kornlofter, á Fag 70 630 Rdl. eller 580 sølv
   f. Et lidet Halvtag 3 Fag 2 Etager, Muur og Bindingsværk 40 Rdl. eller 40 sølv
   Samlet vurdering [4.840 Rdl.] eller 4.430 sølv
  Ejendom 11 dec. 1827  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, matr. nr. 337 [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [32
  Nr. 31-14. Købmand Rasmus Mallings enkes gård. 
  • Bemeldte Kjøbmand Rasmus Mallings Enkes Gaard:
   a) Forhuus 14 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muur, til Værelser med 2 Jernkakkelovne, Kølleskorsten og Maltkølle, Kjælder under 7 Fag, á Fag 100 1.400 Rdl. eller 1.280 sølv
   b) Sidehuus sønden i Gaarden 10 Fag 2 Etager, dito Bygning [Egebindingsværk og Muur], til Kjøkken og Bryggers med 1 Jernkakkelovn, á 80 800 Rdl. eller 730 sølv
   c) Dito [Sidehuus] for enden af forrige 9 Fag 2 Etager, ? Bygning til Pakhuus og Kornlofter, á Fag 60 540 Rdl. eller 490 sølv
   d) Baghus 24 Fag 2 Etager, ? Bygning, til ??, med Grundmuur, til ??? Pakhuus og Kornlofter, á Fag 110 2.640 Rdl. eller 2.410 sølv
   e) Et fladt? Halvtag 14 Fag 1 Etage, ?Muur og Bindingsværk, ???, á Fag 10 140 Rdlr. eller 130 sølv
   f) ?? mod den norden Ende af ?? mod Gaden 20 Rdl. eller 20 sølv
   g) 1 Fag Plankeværk og en ?Port mod ??? Ende af ?? 20 Rdl. eller 20 sølv
   h) Plankeværk og et ?bygget Lokum ?? i Gaarden 40 Rdl. eller 40 sølv
   Samlet vurdering 5.120 Rdl. sølv
  Ejendom 11 dec. 1827  Aarhus, Domsognet, uden for Mindeport, Spanien kaldet [Spanien 21, matr. nr. 42] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [33
  Nr. 32-10. Købmand Mallings enkes lejebod. 
  • Bemeldte Kjøbmand Rasmus Mallings Lejebod:
   Et Huus 3 Fag 1 Etage, Egebindingsværk og Muur, indrettet til Beboelse med 1 Jern Kakkelovn, á 50 150 Rdl. eller 140 sølv

   Solgt i januar kvartal 1836 til Michel Jensen.

  Ejendom 11 dec. 1827  Aarhus, Domsognet, Spanien [Spanien 23, matr. nr. 41] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [34
  Nr. 32-11. R. Mallings enkes lejebod. 
  • Bemeldte Rasmus Mallings Enkes Lejebod:
   Et Huus 3 Fag 1 Etage, Egebindingsværk og Muur, indrettet til Beboelse med 1 Jernkakkelovn, á Fag 60 180 Rdl. eller 160 sølv

   Solgt januar kvartal 1836 til Michel Jensen.
  Ejendom 11 dec. 1827  Aarhus, Domsognet, Spanien [Spanien 25, matr. nr. 40] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [35
  Nr. 32-12. R. Mallings enkes lejebod. 
  • Bemeldte R. Mallings Enkes Lejebod:
   Et Huus 3 Fag 1 Etage, Egebindingsværk og Muur, indrettet til Beboelse, med 1 Jernkakkelovn, á Fag 60 180 Rdl. eller 160 sølv
  Ejendom 11 dec. 1827  Aarhus, Domsognet, Spanien [Spanien 27, matr. nr. 39] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [36
  Nr. 32-13. R. Mallings enkes lejebod. 
  • Bemeldte R. Mallings Enkes Lejebod:
   Et Huus 3 Fag 1 Etage, Egebindingsværk og Muur, til Beboelse, med 1 Jernkakkelovn, á Fag 60 180 Rdl. eller 160 sølv.

   Solgt januar kvartal 1836 til Michel Jensen.
  Ejendom 11 dec. 1827  Aarhus, Domsognet, Spanien [Spanien 29, matr. nr. 38] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [37
  Nr. 32-14. R. Mallings enkes lejebod. 
  • Bemeldte R. Mallings Enkes Lejebod:
   Et Huus 2 Fag 1 Etage, Egebindingsværk og Muur, til Beboelse, med 1 Jernkakkelovn, á Fag 60 120 Rdl. eller 110 sølv

  Ejendom 11 dec. 1827  Aarhus, Domsognet, Dynkarken, matr. nr. 337 [Spanien 9, matr. nr. 48] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [38
  Nr. 32-4. Købmand Rasmus Mallings enkehus. 
  • Kjøbmand Rasmus Mallings Enkehuus:
   a En Bygning til Gaden, 7 Fag 1 Etage, Egebindingsværk og Muur behængt, indrettet til Materialhuus, á Fag 20 140 Rdl. eller 130 sølv
   b Et Længdehuus? med den vestre Side hørende til ?? og den østre til Reberbanen. 23 Fag 1 Etage Fjel beklædt og Steen behængt, til Materialhuus, á Fag 20 460 Rdl. eller 420 sølv [Exercerhuset]

   Dette er formodentlig det omtalte Exercerhus eller Ridehus.

  Ejendom 11 dec. 1827  Aarhus, Domsognet, Spanien? [Spanien 19, matr. nr. 43] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [39
  Nr. 32-8. Købmand Rasmus Mallings enkes tømmergård. 
  • Kjøbmand Rasmus Mallings Enkes Tømmergaard:
   a. Halvtag mod Enden til ??, 16 Fag 1 Etage, ?? behængt, á Fag 10 160 Rdl. eller 150 sølv
   b. 2 Fag Plankeværk mod 1 ?? 20 Rdl. eller 20 sølv
   c. Et ??huus i sønden og nord, 10 Fag 1 Etage, Bindingsværk og Muur, ??, det øvrige Enkes ?? teglbehængt til Pakhuus, á 50 500 Rdl. eller 460 sølv
   Samlet vurdering [680 Rdl.] eller 630 sølv
  Ejendom 11 dec. 1827  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side [Spanien 19, matr. nr. 43] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [40
  Nr. 32-9. Rasmus Mallings enkes lejebod. 
  • Rasmus Mallings Enkes Lejebod:
   Et ?Huus 5 Fag 1 Etage, Ege Grundmuur indrettet til Beboelse med 2 Jern Kakkelovne, á Fag 80 400 Rdl. eller 370 sølv.
  Ejendom 11 dec. 1827  Aarhus, Domsognet, Fiskergade søndre side, matr. nr. 421 til 423 [Fiskergade 38-40, matr. nr. 203] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [41
  Nr. 36-11. Købmand Rasmus Mallings enkes lejebod. 
  • Kjøbmand Rasmus Mallings Enkes Lejebod:
   Et Huus 3 Fag 1 Etage, Egebindingsværk og Muur, indrettet til Værelser med 1 Jern Kakkelovn, á Fag 60 180 Rdl. eller 160 sølv.

   De tre ejendomme er efter salget i oktober kvartal 1832 til Lisbjerg beskrevet under taksationen 22-10-1832 nr. 116-4.
  Ejendom 11 dec. 1827  Aarhus, Domsognet, Fiskergade matr. nr. 421 til 423 [Fiskergade 38-40, matr. nr. 203] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [42
  Nr. 36-12. Købmand Rasmus Mallings enkes lejebod. 
  • Bemeldte Kjøbmand Rasmus Mallings Enkes Lejebod:
   Et Huus 2 Fag 1 Etage, Egebindingsværk og Muur, indrettet til Værelser med 1 Jern Kakkelovn, á Fag 60 120 Rdl. eller 110 sølv.

   De tre ejendomme er efter salget i oktober kvartal 1832 til Lisbjerg beskrevet under taksationen 22-10-1832 nr. 116-4.
  Ejendom 11 dec. 1827  Aarhus, Domsognet, Fiskergade søndre side, matr. nr. 421 til 423 [Fiskergade 38-40, matr. nr. 203] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [43
  Nr. 36-13. Købmand Rasmus Mallings enkes lejebod. 
  • Bemeldte Kjøbmand Rasmus Mallings Enkes Lejebod:
   Et Huus 3 Fag 1 Etage, Egebindingsværk og Muur, til Værelser med 1 Jern Kakkelovn, á Fag 60 180 Rdl. eller 160 sølv.

   De tre ejendomme er efter salget i oktober kvartal 1832 til Lisbjerg beskrevet under taksationen 22-10-1832 nr. 116-4.
  Ejendom 11 dec. 1827  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre Side, matr. nr. 335 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [44
  Nr. 366. Købmand Rasmus Mallings enkes gård. 
  • Købmand Rasmus Mallings Enkes Gaard:
   a) Forhus 10 Fag vurderet til 1.100 Rdl. eller 1.010 sølv [nr. 39]
   b) Ditto [Forhus] til 880 Rdl. eller 800 sølv [nr. 41]
   c) Sidehus Sønden i Gården til 1.200 Rdl. eller 1.100 sølv [nr. 41]
   d) Et Halvtag til 30 Rdl. eller 30 sølv
   e) Sidehus Norden i Gården til 1.080 Rdl. eller 990 sølv [nr. 39]
   f) Baghus til 1.190 Rdl. eller 1.090 sølv
   g) Halvtag 240 Rdl. eller 220 sølv
   Samlet brandforsikringsvurdering 5.720 Rdl. eller 5.240 sølv

   Henvisning til taksation nr. 31-12 samt 122-3 [1833], 149-1 [1835] og 154-1 [1836].«i»
   «/i»
  Ejendom 11 dec. 1827  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, matr. nr. 336 [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [45
  Nr. 367. Rasmus Mallings enkegård [Enkesædet] 
  • Bemeldte Rasmus Mallings Enkegaard:
   a. Forhuus 3.300 Rdl. eller 3.020 sølv
   b. Sidehuus 700 Rdl. eller 640 sølv
   c. Halvtag 90 Rdl. eller 80 sølv
   mellemregning 3.740 Rdl sølv
   d. Halvtag 80 Rdl. eller 70 sølv
   e. Baghuus 630 Rdl. eller 580 sølv
   f. Et lidet Halvtag 40 Rdl. eller 40 sølv
   Samlet vurdering [4.840 Rdl.] eller 4.430 sølv

   Henvisning til taksationsprotokol 31-13.
  Ejendom 11 dec. 1827  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, matr. nr. 337 [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [46
  Nr. 368/369. Købmand Rasmus Mallings enkes gård. [ikke Enkesædet] 
  • Bemeldte Købmand Rasmus Mallings Enkes Gaard:
   a. Forhuus 1.400 Rdl. eller 1.280 sølv
   b. Sidehuus sønden i Gaarden 800 Rdl. eller 730 sølv
   c. Ditto [Sidehuus sønden i Gaarden] 540 Rdl. eller 490 sølv
   d. Baghuus 2.640 Rdl. eller 2.410 sølv
   e. Et ? Halvtag 140 Rdl. eller 130 sølv
   f. en ?? 20 Rdl. eller 20 sølv
   g) 1 Fag Plankeværk og en Port 20 Rdl. eller 20 sølv
   h) Plankeværk og Lokum 40 Rdl. eller 40 sølv

   Litra f og g i brandforsikringen 1817-1827 med Exercerhuset på 23 fag og et hus på 10 fag synes i 1827-1837 at være overført til en særskilt ejendom for. nr. 368, matr. nr. 337 nu Spanien 9, matr. nr. 48.

   Samlet vurdering [5.600 Rdl] eller 5.120 sølv

   Henvisning til taksationsprotokol nr. 31-14.
  Ejendom 11 dec. 1827  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, matr. nr. 337 [Spanien 9, matr. nr. 48] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [47
  Nr. 373. Købmand Rasmus Mallings enkehus 
  • Kjøbmand Rasmus Mallings Enke Huus:
   a. En Bygning til Gaden 140 Rdl. eller 130 sølv
   b. En Baghuus? 460 Rdl. eller 420 sølv
   Samlet vurdering [600 Rdl.] eller 550 sølv

   Henvisning til taksationsprotokol nr. 32-4.

   Dette er formodentlig det omtalte Exerhus og Ridehus.
  Ejendom 11 dec. 1827  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side [Spanien 19, matr. nr. 43] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [48
  Nr. 377. Købmand Rasmus Mallings enkes tømmergård. 
  • Kjøbmand Rasmus Mallings Enkes Tømmergaard:
   a. Halvtag 160 Rdl. eller 150 sølv
   b. Plankeværk mod en Plads 20 Rdl. eller 20 sølv
   c. Et Længdehuus v sønden og nord 500 Rdl. eller 460 sølv
   Samlet vurdering [680 Rdl.] eller 630 sølv

   Henvisning til taksationsprotokol nr. 32-8.
  Ejendom 11 dec. 1827  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side [Spanien 19, matr. nr. 43] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [49
  Nr. 378. Rasmus Mallings enkes lejebod. 
  • Bemeldte Rasmus Mallings Enkes Lejebod:
   a. 5 Fag Huus til ? 400 Rdl. eller 370 sølv

   Henvisning til taksationsprotokol nr. 32-9.
  Ejendom 11 dec. 1827  Aarhus, Domsognet, uden for Mindeport, Spanien kaldet [Spanien 21, matr. nr. 42] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [50
  Nr. 379. Købmand Rasmus Mallings lejebod. 
  • Bemeldte Kjøbmand Rasmus Mallings Lejebod:
   3 Fag Huus 150 Rdl. eller 140 sølv

   Solgt i januar kvartal 1836 til Michel Jensen.

   Henvisning til taksationsprotokol nr. 32-10.
  Ejendom 11 dec. 1827  Aarhus, Domsognet, uden for Mindeport, Spanien [Spanien 23, matr. nr. 41] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [51
  Nr. 380. R. Mallings enkes lejebod. 
  • Bemeldte R. Mallings Enkes Lejebod:
   3 Fag Huus 180 Rdl. eller 160 sølv

   Solgt januar kvartal 1836 til Michel Jensen.

   Henvisning til taksationsprotokol 32-11.
  Ejendom 11 dec. 1827  Aarhus, Domsognet, uden for Mindeport, Spanien [Spanien 25, matr. nr. 40] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [52
  Nr. 381. R. Mallings enkes lejebod. 
  • Bemeldte R. Mallings Enkes Lejebod:
   3 Fag Huus 180 Rdl. eller 160 sølv

   Henvisning til taksationsprotokol 32-12.
  Ejendom 11 dec. 1827  Aarhus, Domsognet, uden for Mindeport, Spanien [Spanien 27, matr. nr. 39] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [53
  Nr. 382. R. Mallings enkes lejebod. 
  • Bemeldte R. Mallings Enkes Lejebod:
   3 Fag Huus 180 Rdl. eller 160 sølv

   Henvisning til taksationsprotokol 32-13.
  Ejendom 11 dec. 1827  Aarhus, Domsognet, uden for Mindeport, Spanien [Spanien 29, matr. nr. 38] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [54
  Nr. 383. R. Mallings enkes lejebod. 
  • Bemeldte R. Mallings Enkes Lejebod:
   2 Fag Huus 120 Rdl. eller 110 sølv

   Henvisning til taksationsprotokol nr. 32-14.
  Ejendom 11 dec. 1827  Aarhus, Domsognet, Fiskergade søndre side, matr. nr. 421 til 423 [Fiskergade 38-40, matr. nr. 203] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [55
  Nr. 458. Købmand Rasmus Mallings enkes lejebod. 
  • Ejendommen er nu takseret under 3 forsikringer:

   Kjøbmand Rasmus Mallings Enkes Lejebod:
   3 Fag til Gaden 180 Rdl. eller 160 sølv

   Ejendommen solgt i juli kvartal 1832 til Lisbjerg.

   Henviser til taksation nr. 36-11 og 116-4 for oktober kvartal 1832.

   I forsikringsprotokollen for 1837-1838 optræder den under fors. nr. 459, matr. nr. 421 423, hus nr. 458, 459 og 460 tilhørende Jens Liisberg. Henvisning til taksationsprotokol nr. 45-11.
  Ejendom 11 dec. 1827  Aarhus, Domsognet, Fiskergade søndre side, matr. nr. 421 til 423 [Fiskergade 38-40, matr. nr. 203] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [56
  Nr. 459. Købmand Rasmus Mallings enkes lejebod. 
  • Ejendommen er nu takseret under 3 forsikringer:

   Bemeldte Kjøbmand Rasmus Mallings Enkes Lejebod:
   2 Fag til Gaden 120 Rdl. eller 110 sølv

   Ejendommen solgt i juli kvartal 1832 til Jens H. Lisbjerg.

   Henviser til taksation nr. 36-12 og 116-4 for oktober kvartal 1832.
  Ejendom 11 dec. 1827  Aarhus, Domsognet, Fiskergade søndre side, matr. nr. 421 til 423 [Fiskergade 38-40, matr. nr. 203] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [57
  Nr. 460. Købmand Rasmus Mallings enkes lejebod. 
  • Ejendommen er nu takseret under 3 forsikringer:

   Bemeldte Kjøbmand Rasmus Mallings Enkes Lejebod:
   3 Fag til Gaden 180 Rdl. eller 160 sølv

   Ejendommen solgt i juli kvartal 1832 til Jens H. Lisbjerg.

   Henviser til taksation nr. 36-13 og 116-4 for oktober kvartal 1832.
  Ejendom 1828 til 1840  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [58
  [RN9022] Enkemadam Malling skøder sammen med købmand R. Schandorff Jagten Sct. Jørgen til [RN9092?] skipper H. Kaarsberg. 
  • Skødet er ikke undersøgt.
  Gave 7 maj 1828  Aarhus, Borum Sogn, Lyngbygård Find alle personer med begivenheder på dette sted  [59
  RN9022 madame Mallings tjenestefolk samler penge sammen til de brandlidte tjenestefolk på Lyngbygård. 
  • "Bekiendtgjørelser.
   Efter den af undertegnede i Aarhuus Stiftstidende skeete Opfordring er til de brandlidte Tjenestefolk paa Lyngbyegaard indkommen følgende milde Gaver:

   ... [RN9022] Mad. Mallings Tjenestefolk 2 Rbd...

   Saaledes er foruden Varer og Klædningsstykker i Alt indkommen 37 Rbd. rede Sølv og 119 Rbd. og 3 Mk. Sedler og Tegn [mønt- eller pengetegn, tegn formidlet af Rigsbanken]; hvilket ere blevne uddeelte til de Brandlidte i Forhold til deres lidte Tab. Den i Aarhuus Stiftstidende indførte Opfordring har S.T. Hr. Overkrigscommissair Elmquist [ejer og redaktør af Aarhus Stiftstidende] ladet indrykke for halv sædvanlig Betaling, og denne Anmeldelse aldeles gratis.
   De brandlidte Tjenestefolk, hvis Trang herved for det meste er bleven afhjulpen, bringe ved mig de ædle Velgjørere deres oprigtige og inderlige Tak. Selv har jeg atter modtaget et Beviis paa, at der i vort kjære Danmark altid gives ædle Mennesker, der have Hjerte til efter Evne at lindre nødlidende Brødres tunge Skjæbne, og at Mange føle Sandheden af Jesu Ord: "Saligt er det, hellere at give end at tage."
   Borum Præstegaard, den 7de Mai 1828 [07-05-1828].
   Chr. Olrik."

   ["Sønnen, Thøger Lassen Althalt, arvede Lyngbygaard i 1808, og han skulle blive slægtens sidste ejer af Lyngbygaard. Efter hans død blev Lyngbygaard i 1826 købt af Johannes Friis, som indtil da havde tjent ved hæren. Han løb dog hurtigt ind i store problemer, da gårdens udbygninger brændte ned lige efter, at forsikringen af besætning og inventar var udløbet." Kilde: http://www.danskeherregaarde.dk om Lyngbygård ]
  Inventar 9 maj 1828  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [60
  RN9022 Cecilia udbyder kakkelovne og bilæggerovne. 
  • "Moderne Kakkelovne, ordinaire 2 Etage og Bielægger-Ovne ere arriveret og sælges til billige Priser af [RN9022] R. Mallings Enke."
  Landbrugsvarer 9 maj 1828  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [61
  RN9022 Cecilia udbyder bedste Laalands rød kløverfrø. 
  Landbrugsvarer 9 maj 1828  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [14
  RN9022 R. Mallings enke udbyder kløverfrø og kakkelovne til salg. 
  • Nylig arriveret bedste Laalands rød Kløverfrøe kan erholdes hos
   [RN9022] R. Mallings Enke.

   Moderne Kakkelovne, ordinaire 2 Etage og Bielægger-Ovne ere arriveret og sælges til billige Priser af
   [RN9022] R. Mallings Enke.
  Personale 9 jul. 1828  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [62
  RN9022 Mallings enke annoncerer handelsbetjent Pauli Jacobus Paulsens død. 
  • Det behagede Forsynet den 6. ds. [06-07-1828] ved Døden at bortkalde til det Evige min Handelsbetjent Pauli Jacobus Paulsen efter 2 Dages Sygeleie, 24 1/2 Aar gammel, hvilket herved bekjendtgjøres for den Afdødes Familie og Venner

   [RN9022] R. Mallings Enke
  Personale 9 jul. 1828  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [63
  RN9022 R. Mallings Enke annoncerer handelsbetjent Pauli Jacobus Paulsens død. 
  • "Det behagede Forsynet den 6te ds. [06-07-1828] ved Døden at bortkalde til det Evige min Handelsbetjent Pauli Jacobus Paulsen efter 2 Dages Sygeleie, 24 1/2 Aar gammel, hvilket herved bekjendtgjøres for den Afdødes Familie og Venner.
   Aarhuus, den 9de Juli 1828 [09-07-1828].
   [RN9022] R. Mallings Enke."
  Inventar 7 mar. 1829  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [64, 65
  RN9001 Rasmus udbyder skorstensplade med komfur. 
  • "En stor Skorstensplade [jærnplade, der danner bunden af en skorsten ell. dækker gulvet ved ildstedet iflg. ordnet.dk. Der er nok snarere tale om komfurets jernbord med et hul til ildstedet nedenunder til at lukke med komfurringe] med Komfyr Indretning er indsat til salg hos [RN9022] Kiøbmand R. Mallings Enke i Aarhuus."
  Ejendom 18 mar. 1829  Aarhus, Domsognet, Fiskergade 436 [Fiskergade 88, matr. nr. 181] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [66
  RN9092 Skipper Hans Kaarsberg får skøde på Fiskergade 436, gammelt husnr. 179, 180 og 181. 
  • Ejendommens matriculno. [husnummeret fra 1829]: 436
   gamle husno. [indtil 1829]: 179, 180 og 181

   Købesummen er 1.235 Rdr. og han optager samtidig et lån hos [RN9022] Madame Malling på 400 Rdr.
  Bygningsartikler 28 jun. 1830  [67
  RN9022 R. Mallings Enke udbyder egehustømmer af forskellig slags. 
  • "Undertegnede er forsynet med bedste Ege Huustømmer, saasom: Lede [låger?], Stolper, Løsholter [vandret tværstykke (ml. stolperne) i bindingsværk] og Stiver [skrå stolpe til afstivning]. Fur [fyr] - og Grantømmer i diverse Dimentioner, tørre Planker og Brædder, som udsælges til billige Priser.
   Aarhuus, den 28de Juni 1830 [28-06-1830].
   [RN9022] R. Mallings Enke.
  Købmandsvarer 10 sep. 1830  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [14, 68
  RN9022 R. Mallings enke beder hendes kunder om at indbetale gælden. 
  • "De som skylde mig Regningskrav, for modtagne Vahrer, anmodes om behageligen at indbetale samme i Løbet af de første 14 Dage.
   Aarhuus, den 10de Septbr. 1830 [10-09-1830]
   [RN9022] R. Mallings Enke

   [Det sker fordi hun den 14-09-1830 overdrager købmandsforretningen til sønnen RN9007 Niels Malling, se denne dato.]
  Købmandsvarer 14 sep. 1830  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [14, 69
  RN9022 R. Mallings enke overdrager købmandsforretningen til sønnen RN9007 Niels Malling. 
  • "At jeg fra Dags Dato [14-09-1830], har overdraget den af mig hidtil førte Handel til min Søn [RN9007] Niels Malling, og at samme af ham fortsættes for hans Regning allene, undlader jeg ikke hermed at bekjendtgøre, hvorved jeg tillige gjentagende anmoder de af mine Handelsvenner og Bekjendte, som endnu skylder mig Regningskrav for bekomne Vare, snarligst at afgjøre samme med min Søn, som herved qvitterer paa mine Vegne.
   Aarhuus, den 14de Septbr. 1830 [14-09-1830]
   R. Mallings Enke [RN9022 Cecilia Maria Kaarsberg].

   I Forbindelse med ovenstaaende Avertissement anmodes de, som skylder for bekomne Vare, hidrørende fra den af min [RN9022] Moder hidtil førte Handel, snarligst at afgjøre samme med mig, hvorved jeg tillige anbefaler mit Vare Udsalg bestaaende af:

   Forskjellige Dimentioner flad svensk & norsk Stangjern, Jern [vist med to kantede vandrette paranteser udtryk for H-jern eller I-jern?], valset og smeddet Baandjern, Boltjern, Ege Huustømmer, Fyr & Gran Tømmer, tørre Fyr & Gran Planker og Brædder, Lægter, tørre Egeplanker, bedste Liebauer Hør [til tøj], flere Sorter Hamp [til tovværk], Hør & Hampeblaar [affald fra hør og hamp], Liverpool, St. Ybes- og ægte Lyneborg Salt, norsk, finsker og stettiner Glas, valsede Kobberplader og Bonde, Bielæggere, 2 & 3 Etage Kakkelovne, bedste Kalk, Tagsteen, gammel St. Croix Rom, Beeg, Tjære etc. forsikkrende den reelleste Behandling forenet med muligst billige Priser.
   Aarhuus, den 14de September 1830 [14-09-1830]
   [RN9007] N. Malling."
  Fadder 12 maj 1832  Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [70
  RN9022 Madam Malling, købmand Frausing, skibskaptajn Kaarsberg og handelselev A. Malling er faddere ved Mallings datter Rasmines dåb. 
  • Mallings Datter [RN9093] Rasmine døbt i Domkirken.
   Faddere: [RN9022?] Madam Malling, Jomfru Rasmussen, Agent Røgind, Consul Herskind, Kjøbmændene [RN9045] Frausing, Dinnesen, Hammershøi, Mørch og J. J. Schmidt, [RN9092] Skibscaptain Kaarsberg, Handelsbetjent Kuur og [RN9002] Handels-Elev A. Malling.
  Familien 25 nov. 1832  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [71
  RN9007 N. Malling efterlyser kuskehyndet fjernet fra moderens RN9022 Cecilias wienervogn. 
  • "I Søndags Eftermiddag Kl. imellem 2 og 3 [25-11-1832 kl. 14-15] er fra min [RN9022] Moders Wienervogn borttaget Kudske-Hyndet, af hvidgul Farve med Silke-Lidser. For Tilveiebringelsen heraf loves en Douceur af
   [RN9007] N. Malling."
  Ejendom 18 feb. 1834  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 368 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [72
  Enke efter købmand RN9001 Rasmus Malling, RN9022 Cecilia lever af sine midler 
  • I folketællingen 18-02-1834 bor hun i Dynkarken 368 [Enkesædet Dynkarken 43, matr. nr. 53, skal være hus nr. 367] og lever af sine midler. Hendes nabo mod syd er toldbetjenten Anders Freberg i acciseboden [konsumtionsboden]. Sammen med hende bor hendes yngste søn [RN9002] handelslærling Andreas Malling, født 25-08-1815, 1 husjomfru og 2 tjenestepiger. 2)
  Ejendom 7 jan. 1836  Aarhus, Domsognet, Middelgade gl. nr. 75 nu nyt nr. 95 [Mejlgade 76, matr. nr. 908ab] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [14, 73
  RN9022 Rasmus Mallings enke efterlyser en bortkommen obligation i Middelgade gl. nr. 75 nu nyt nr. 95. 
  • " FR VI [Frederiks Rex VI] Fjerde Klasse,
   til Documenter efter Stemplet-
   papirs-Forordningens § 5. litt. b.

   10 Rigsbankskilling Sølv.
   Schifter. 1836. Falkenskjold.

   Hans Ustrup Fleischer,
   Justitsraad, samt Borgemester og
   Byefoged i Aarhuus
   gjør vitterligt: at efter Begjæring af [RN9022] Kjøbmand Rasmus Mallings Enke i Aarhuus, og grundet paa dertil under 7de August forrige Aar [07-08-1835] erhvervet allernaadigst Bevilling, indstævnes herved, ifølge Forordningen af 3die Juni 1796 [03-06-1796], uden Laugdag eller Forelæggelse at kunne vente, Den eller De, der maatte være i Besiddelse af en bortkommen, under 28de Juni 1819 [28-06-1819] fra Bager Peter Sperling i Aarhuus, til bemeldte [RN9001] Kjøbmand Malling ibidem [her], for To Tusinde Rigsbankdaler Sølv udstædte Obligation, hvorved til Sikkerhed er givet Pant i Gaarden, beliggende under gammelt No. 75, nyt No. 95 paa Aarhuus Kjøbstads Middelgade [Mejlgade 76, matr. nr. 908ab]; hvilken Gaard nu eies af berørte Mad. Malling - til at give Møde for Aarhuus Byetingsret, paa Raadhuset ibd., den anden Torsdag i Mai Maaned 1837 [11-05-1837], for der og da med foranberørte Obligation at fremkomme, og deres lovlige Adkomst til samme at godtgjøre: da den i Mangel heraf, efter nærmere i Retten derom fremsættende Demonstration og Irettesættelse, ved Dom vil vorde mortificeret til Udslettelse af Panteprotocollen. Dets til Bekræftelse under mit Navn og Segl.
   Aarhuus, den 7de Januar 1836 [07-01-1836].
   Fleischer. (L.S.)

   [Efterlysningen af det bortkomne gældsbevis sker med henblik på at få det mortificeret, så Cecilia kan sælge ejendommen ubehæftet.
   I ejendommen Middelgade 95 bor bager Nicolay Hee med familie i folketællingen pr. 18-02-1834.]
  Ejendom 1 aug. 1837  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, matr. nr. 336, hus nr. 367 [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [74
  Nr. 363. Købmand Rasmus Mallings enke. 
  • Kjøbmand Rasmus Mallings Enke:
   a) Forhuus 3.300 Rdl. eller 3.300 sølv
   b) Sidehuus 910 Rdl. eller 910 sølv
   c) Halvtag 90 Rdl. eller 90 sølv
   d) Ditto [Halvtag] 80 Rdl. eller 80 sølv
   e) Baghuus 900 Rdl. eller 900 sølv
   f) Halvtag 120 Rdl. eller 120 sølv
   Samlet brandforsikringsvurdering 5.400 Rdl.

   Henvisning til taksationsprotokol nr. 40-2.

   Ejendommen takseret igen i januar kvartal 1842 under nr. 123-2 i forbindelse med sønnen RN9007 Niels Mallings arv af ejendommen.
  Ejendom 1 aug. 1837  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, matr. nr. 337, hus nr. 368/369 [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [75
  Nr. 364. Købmand Rasmus Mallings enke. 
  • Købmand Rasmus Mallings enke:
   a Forhuus 2.100 Rdl. eller 2.100 sølv
   b Sidehuus 1.200 Rdl. eller 1.200 sølv
   c Sidehuus 900 Rdl. eller 900 sølv
   d Baghuus 3.600 Rdl. eller 3.600 sølv
   e Halvtag 210 Rdl. eller 210 sølv
   Samlet vurdering 8.010 Rdl.

   Henvisning til taksationsprotokol nr. 40-3. Ejendommen er omtakseret i juli kvartal 1842 under nr. 129-1 med sønnen RN9002 Andreas Malling som arving og ejer.
  Ejendom 1 aug. 1837  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, matr. nr. 346?, hus nr. 378 [Spanien 19, matr. nr. 43] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [76
  Nr. 374. Købmand Rasmus Mallings enkes hus. 
  • Kiøbmand Rasmus Mallings Enkes Huus:
   a Forhuus 600 Rdl. eller 600 sølv
   b Halvtag 20 Rdl. eller 20 sølv
   c Et lille? huus 30 Rdl. eller 30 sølv
   Samlet vurdering 650 Rdl.

   Henvisning til taksationsprotokol nr. 41-5.

   Ejendommen sammenlægges af Niels Malling med fors. nr. 373, hus nr. 377 i juli kvartal 1843, se denne.

   [er nu delt mellem Rasmus Mallings enke og sønnen Niels.
   Købmand Rasmus Mallings Enke, Spanien 19, matr. nr. 43??]
  Ejendom 1 aug. 1837  Aarhus, Domsognet, Spanien, hus nr. 381 [Spanien 25, matr. nr. 40] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [77
  Nr. 377. Købmand Rasmus Mallings enkes hus. 
  • Kiøbmand Rasmus Mallings Enkes Huus:
   Forhus 240 Rdl. eller 240 sølv

   Henvisning til taksationsprotokol nr. 41-8.

   Huset er i juli kvartal 1840 solgt til Frederik Nielsen.
  Ejendom 1 aug. 1837  Aarhus, Domsognet, Spanien, hus nr. 382 [Spanien 27, matr. nr. 39] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [78
  Nr. 378. Købmand Rasmus Mallings enkes hus. 
  • Kjøbmand Rasmus Mallings Enkes Huus:
   Forhuus 240 Rdl. eller 240 sølv

   Henvisning til taksationsprotokol nr. 41-9.

   Huset er i juli kvartal 1840 solgt til Frederik Nielsen.
  Ejendom 1 aug. 1837  Aarhus, Domsognet, Spanien, hus nr. 383 [Spanien 29, matr. nr. 38] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [79
  Nr. 379. Købmand Rasmus Mallings enkes hus. 
  • Kjøbmand Rasmus Mallings Enkes Huus:
   Forhuus 160 Rdl. eller 160 sølv

   Henvisning til taksationsprotokol nr. 41-10.

   Huset er i juli kvartal 1840 solgt til Frederik Nielsen.
  Ejendom 1 aug. 1837  Aarhus, Domsognet, Dynkarken, matr. nr. 336, hus nr. 367 [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [80
  Nr. 40-2. Købmand Rasmus Mallings enke. 
  • Kjøbmand Rasmus Mallings Enke:
   a Et Forhuus 11 Fag 2 Etager, ?? Grundmuur, til Værelser, som alle er gibsfast, med 4 Jern Kakkelovne, Port i 2 Fag, Kjælder under 8 Fag, á 300 3.300 Rdl. eller 3.300 sølv
   b 7 Fag 2 Etager Sidehuus, Egebindingsværk og Muur, til Værelser, med 2 Jern Kakkelovne, Kjøkken og Pakhuus, Kjælder under 2 Fag, á 130 910 Rdl. eller 910 sølv
   c 3 Fag Halvtag 1 Etage, Egebindingsværk og Muur, til Brændehuus, á 30 90 Rdl. eller 90 sølv
   d 8 Fag Ditto? [Halvtag] 1 Etage med ??, á 10 80 Rdl. eller 80 sølv
   e 9 Fag Baghuus 2 Etager, Egebindingsværk og Muur, til Pakhuus og Kornlofter, á 100 900 Rdl. eller 900 sølv
   f 3 Fag Halvtag 2 Etager, Muur og Bindingsværk, á 40 120 Rdl. eller 120 sølv
   Samlet brandforsikringsvurdering 5.400 Rdl.

   Henvisning til taksationsprotokol nr. 40-2.

   Ejendommen takseret igen i januar kvartal 1842 under nr. 123-2 i forbindelse med sønnen RN9007 Niels Mallings arv af ejendommen.
  Ejendom 1 aug. 1837  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre Side, matr. nr. 337, hus nr. 368/369 [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [81
  Nr. 40-3. Købmand Rasmus Mallings enke. 
  • Kjøbmand Rasmus Mallings enke:
   a 14 Fag 2 Etager Forhuus, Egebindingsværk og Muur, til Værelser med Kjælder under 7 Fag, 3 Jern Kakkelovne, á 150 2.100 Rdl. eller 2.100 sølv
   b 10 Fag Sidehuus forrest? i Gaarden, 2 Etager, ? Egebindingsværk og Muur, til Kjøkken og Bryggers, med 1 Jern Kakkelovn, á 120 1.200 Rdl. eller 1.200 sølv
   c Et Dito [Sidehus] for Enden af Sidste, 9 Fag 2 Etager, ?? Bygning [Egebindingsværk og Muur?], til Pakhuus og Kornlofter, á 100 900 Rdl. eller 900 sølv
   d 24 Fag Baghuus, hvoraf Bagsiden til Reberbanen samt den søndre Gavl af Grundmuur, forøvrigt Egebindingsværk og Muur, indrettet til Pakhuus og Kornlofter, á 150 3.600 Rdl. eller 3.600 sølv
   e. Et ?Halvtag 14 Fag 1 Etage, ?Muur og Bindingsværk, ? ?beklædning, tagbehængt? til ??, á 15 210 Rdl. eller 210 sølv
   Samlet vurdering 8.010 Rdl. sølv

   Henvisning til taksationsprotokol nr. 40-3.
  Ejendom 1 aug. 1837  Aarhus, Domsognet, Spanien, hus nr. 383 [Spanien 29, matr. nr. 38] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [82
  Nr. 41-10. Købmand Rasmus Mallings enkes hus. 
  • Kjøbmand Rasmus Mallings Enkes Huus:
   2 Fag Huus 1 Etage, Egebindingsværk og Muur, til Værelser, med ?? og Kakkelovn, á 80 160 Rdl. eller 160 sølv
  Ejendom 1 aug. 1837  Aarhus, Domsognet, Dynkarken, hus nr. 378 [Spanien 19, matr. nr. 43] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [83
  Nr. 41-5. Købmand Rasmus Mallings enkes hus. 
  • Kjøbmand Rasmus Mallings Enkes Huus.
   a Et Forhuus 5 Fag 1 Etage og Grundmuur, indrettet til Beboelse, med 2 Jern Kakkelovne, á 120 600 Rdl. eller 600 sølv
   b 3 Fag 1 Etage Halvtag, ?beklædning til Brændehuus 20 Rdl. eller 20 sølv
   c Et lille ?huus til Locum og 7 Fag Stakit 30 Rdl. eller 30 sølv.
   Samlet vurdering 650 Rdl.
  Ejendom 1 aug. 1837  Aarhus, Domsognet, Spanien, hus nr. 381 [Spanien 25, matr. nr. 40] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [84
  Nr. 41-8. Købmand Rasmus Mallings enkes hus. 
  • Kjøbmand Rasmus Mallings Enkes Huus:
   3 Fag Forhuus 1 Etage Forhuus, Egebindingsværk og Muur, til Beboelse og Kjøkken med ?? og 1 Jernkakkelovn, á 80 240 Rdl. eller 240 sølv
  Ejendom 1 aug. 1837  Aarhus, Domsognet, Spanien, hus nr. 382 [Spanien 27, matr. nr. 39] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [85
  Nr. 41-9. Købmand Rasmus Mallings enkes hus. 
  • Kjøbmand Rasmus Mallings Enkes Huus:
   3 Fag Forhuus 1 Etage Forhuus, Egebindingsværk og Muur, til Værelser og Kjøkken, med ?? og 1 Jernkakkelovn, á 80 240 Rdl. eller 240 sølv
  Beskæftigelse 1 feb. 1840  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 368 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [86, 87
  RN9022 Cecilia lever af sine midler. Havde 2 tjenestefolk og en husjomfru 
  Død 17 apr. 1841  Aarhus, Domsognet, v. MindePort, Dynkarken 43 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2, 21, 88, 89, 90, 91
  • Aarhus Stiftstidende 20-04-1841 og 23-04-1841:

   "Bekjendtgjørelser.
   Med dyb Veemod bekjendtgøres herved for Slægt og Venner, at vores kjærlige og uforglemmelige Moder, [RN9022] Cecilie Marie Malling, født Kaarsberg, Enke efter vores tidligere afdøde Fader, [RN9001] Købmand R. Malling, heraf Byen, i Dag Morges [17-04-1841] ved Døden er afgaaet i hendes Alders 64 Aar.

   Aarhus, den 17. April 1841 [17-04-1841]
   [RN9007] N. Malling. [RN9002] A. Malling"
  Begravet 24 apr. 1841  Aarhus, Vor Frue Sogn, Søndre Kirkegård, litra a13 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [91, 92
  • Aarhus Stiftstidende 01-05-1841:

   "Bekjendtgjørelser.
   De Mange som beviste vor sal. [RN9022] Moders jordiske Levninger den Ære at ledsage samme til sit Hvilested [Søndre Kirkegård, litra a13], bede vi modtage vor hjerteligste Tak.
   Aarhuus, den 30te April 1841 [30-04-1841].
   [RN9007] N. Malling. [RN9002] A. Malling."
  Familien 26 maj 1841  Aarhus, Domsognet, Mindeporten [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [93, 94
  Auktion over enkemadame RN9022 Mallings bo. 
  • "Efter Begjæring af vedkommende [RN9007, RN9002] Arvinger efter afgangne [RN9022] Enkemadame Malling, afholdes Onsdagen den 26de dennes, om Eftermiddagen Kl. 2 [26-05-1841 kl. 14], Auction i bemeldte Afdødes Gaard ved Mindeporten [Dynkarken 43, matr. nr. 53], hvor da bortsælges:
   et Mahognie Chatol med Skab, en moderne Mahogni-Divan og 6 ditto Stole stoppet med Krølhaar, et stort oval Speil i Mahogni-Ramme, et Mahogni Divansbord, et ditto Hjørneskab, en Birketræes-Divan og 12 ditto Stole stoppet med Krølhaar, en Mahogni-Skriverpult, forskjellige andre Mahogni- og Birketræes-Meubler, en fiin Porcellains med forgyldte Zirater forsynet Kaffe-Service, et Stueuhr med Sangværk, Sengesteder, Kobber, Messing, Jern- og Træfang m.m.m. Lysthavende indbydes.
   Aarhuus, den 10de Mai 1841 [10-05-1841]. Fleischer."
  Familien 26 maj 1841  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [95
  På auktionen den 26-05-1841 efter RN9022 enkemadame Malling sættes også en sufficant og smukt udstyret rejsevogn med 2 lakerede agestole til salg. 
  • "Ved Auctionen efter afgangne [RN9022] Enkemadame Malling, Onsdagen den 26de dennes [26-05-1841], vil vorde opraabt til Bortsalg en sufficant [sufficient=tilstrækkelig] og smukt udstyret Reisevogn med 2de lakerede Agestole."
  Arv 12 jul. 1841  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [96
  RN9007 Niels Malling og RN9002 Andreas Malling indkalder alle, som måtte have tilgodehavender hos deres forældre: RN9001 Rasmus Malling og RN9022 Cicilie Marie Malling. 
  • "Proclama.
   I Medfør af en os under 8de Juli 1841 [08-07-1841] meddeelt Kongelig allernaadigst Bevilling, de vil vorde læst ved vedkommende Over- og Underret, indkaldes herved sub poena præclusi et perpertui silentii [under straf at udelukkes og siden ikke mere blive hørt 70)] med Aar og Dags Varsel, Enhver der maatte have noget at fordre hos vores heri Byen [Aarhus] i Aaret 1826 afdøde Fader, [RN9001] Kjøbmand Rasmus Malling, og senere afdøde Moder, [RN9022] Cicilie Marie Malling, fød Kaarsberg, med deres Paastand at fremkomme, og saadant deres havende Krav inden foreskrevne Tids Forløb for mig, [RN9007] Kjøbmand Niels Malling i Aarhuus, at anmelde og beviisliggjøre.
   Aarhuus, den 12te Juli 1841 [12-07-1841].
   [RN9007] Niels Malling. [RN9002] Andreas Malling."
  Notater 
  • RN9022:

   Som Forlovere ved hendes ægteskab med RN9001 Rasmus var hendes far RN9049 Andreas Kaarsberg og kusines mand RN9201? Peter Larsen Schmidt [12-08-2013, TAA]

   Hun fik 5 børn sammen med RN9001 Rasmus, hvoraf tre døde som spæde. [03-09-2013, TAA] [97, 98]
  Person-ID I22  Købmandsslægten Malling i Aarhus
  Sidst ændret 16 okt. 2019 

  Far Andreas Peter Kaarsberg,   f. 1748, Aarhus, Domsognet, [Mindegade 8, matr. nr. 95] Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 8 jul. 1826, Aarhus, Domsognet, [Fiskergade 88, matr. nr. 181] Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 78 år) 
  Mor Kirstine Dons,   f. 1745, Aarhus, Brabrand Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1 maj 1825, Aarhus, Domsognet, Fiskergade [Fiskergade 88, matr. nr. 181] Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 80 år) 
  Gift 3 nov. 1775  Aarhus, Brabrand Kirkes præstebolig Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3, 99, 100
  Familie-ID F20  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie Rasmus Nielsen Malling,   f. 19 sep. 1767, Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 18 jul. 1826, Aarhus, Domsognet, på Mindegaden, [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 58 år) 
  Gift 8 feb. 1807  Aarhus, Domsognet, Dynkarken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [6, 101
  Ægteskab 17 feb. 1807  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [102
  Anne Thestrup og Niels Malling daterer bryllupsdagen til den 17-02-1807. 
  Ægteskab 1825  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 39-41 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [103
  Maleri på glas af RN9057 O.M. Rasch fra 1825 af RN9022 Cecilia Malling, f. Kaarsberg og RN9001 købmand Rasmus Malling 
  • Maleriet opbevares i Den gamle By.
  Børn 
   1. Niels Malling,   f. 12 dec. 1807, Aarhus, Domsognet, Dynkarken Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 5 apr. 1808, Aarhus, Domsognet, Dynkarken Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 0 år)
   2. Niels Malling,   f. 3 aug. 1809, Aarhus, Domsognet Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 21 jul. 1862, Aarhus, Domsognet, Dynkarken 39 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 52 år)
   3. Andreas Malling,   f. 3 jun. 1811, Aarhus, Domsognet, Dynkarken Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 5 jun. 1811, Aarhus, Domsognet, Dynkarken Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 0 år)
   4. Dødfødt Datter Malling,   f. 30 maj 1813, Aarhus, Domsognet, Dynkarken Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 30 maj 1813, Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 0 år)
   5. Andreas Malling,   f. 25 aug. 1815, Aarhus, Domsognet, ved Mindet [Dynkarken 39-41, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 22 jul. 1876, Aarhus, Domsognet, Østergade 54 [Østergade 54, matr. 286/Fredensgade 22, matr. nr. 286] Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 60 år)
  Sidst ændret 16 okt. 2019 
  Familie-ID F9  Gruppeskema  |  Familietavle

 • Begivenhedskort
  Link til Google MapsDøbt - 17 dec. 1776 - Aarhus, Domkirken Link til Google Earth
  Link til Google MapsGift - 8 feb. 1807 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken Link til Google Earth
  Link til Google MapsÆgteskab - Anne Thestrup og Niels Malling daterer bryllupsdagen til den 17-02-1807. - 17 feb. 1807 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsFadder - RN9022 Madam Malling er fadder ved Kiersgaards søn Carl Christians dåb. - 18 jul. 1812 - Aarhus, Domkirken Link til Google Earth
  Link til Google MapsFadder - RN9022 Mad. Malling er fadder ved urmager Lauritz Kaspellers søns dåb. - 14 okt. 1812 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsFadder - RN9022 Madame Malling, RN9058 og RN9092 Kaarsberg er faddere ved købmand Jens Raaes datter Anna Dortheas dåb. - 20 apr. 1814 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsFadder - RN9022 Madame Malling, RN9058 og RN9092 Kaarsberg er faddere ved købmand Jens Raaes datter Anna Dortheas dåb. - 20 apr. 1814 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsFadder - RN9022 Madame Malling og hendes far RN9049 havnekasserer Kaarsberg er fadder ved skipper Jacob Allerøes søn Jørgen Peters dåb. - 12 aug. 1816 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9022 Mad. C. Malling indtræder i Det Søsterlige Velgiørenheds-Selskab som anviser børn til datidens familiepleje. - 18 feb. 1818 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - Madame Malling bliver medlem af Velgøringshed-Selskabet. - 24 feb. 1818 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsFadder - RN9022 Mad. Malling og RN9196 J.P. Schmidt er faddere ved kaptajn Langballes datter Julianes dåb. - jul. 1821 - Aarhus, Domkirken Link til Google Earth
  Link til Google MapsFadder - RN9022 Madame Malling er fadder ved told. Kiersgaards søns dåb. - 18 jul. 1822 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsFadder - RN9022 Madame Malling er fadder ved købmand Kirkebyes datter Annas dåb. - 18 aug. 1822 - Aarhus, Vor Frue Kirke Link til Google Earth
  Link til Google MapsFadder - RN9022 Mad. Malling er fadder ved vinhandler og kirkeværge Fullings datter Jacobine Maries dåb. - jul. 1824 - Aarhus, Domkirken Link til Google Earth
  Link til Google MapsÆgteskab - Maleri på glas af RN9057 O.M. Rasch fra 1825 af RN9022 Cecilia Malling, f. Kaarsberg og RN9001 købmand Rasmus Malling - 1825 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken 39-41 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsFadder - RN9022 Mad. Malling er fadder ved skipper Jens E. Møllers datter Ane Jensine Maries dåb. - jun. 1825 - Aarhus, Domkirken Link til Google Earth
  Link til Google MapsFadder - RN9022 Mad. Malling er fadder ved krigsråd Knudsens datter Christiane Amalias dåb. - jul. 1825 - Aarhus, Domkirken Link til Google Earth
  Link til Google MapsFadder - RN9007 handelsassistent Malling og RN9022 madame Kaarsberg er fadder ved købmand Dinnesens datter Valborgs dåb. - sep. 1826 - Aarhus, Domkirken Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9022 R. Mallings enke Cecilia udbyder klæde i forskellige farver. - 1 sep. 1826 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9022 R. Mallings enke sælger dansk klæde til billige priser. - 1 sep. 1826 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsFadder - RN9022 Madame Kaarsberg, jfr. Ane Schmidt, købmændene Mørch og H. Gieding samt handelsassistent Malling er faddere ved købmand Dinnesens datter Valborgs dåb. - 6 okt. 1826 - Aarhus, Domkirken Link til Google Earth
  Link til Google MapsBygningsartikler - RN9022 R. Mallings Enke udbyder udsøgte male- og pillesten af forskellige dimensioner. - 16 jan. 1827 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9022 R. Mallings enke sælger dansk klæde til billige priser. - 13 feb. 1827 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9022 R. Mallings enke sælger dansk klæde til billige priser. - 3 mar. 1827 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsLandbrugsvarer - RN9022 Cecilia udbyder bedste rød og hvid kløverfrø. - 30 mar. 1827 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9022 Cecilia udbyder hør og hørblår. - 31 mar. 1827 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Nr. 31-12. Mallings enkes gård. - 11 dec. 1827 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre Side, matr. nr. 335 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Nr. 366. Købmand Rasmus Mallings enkes gård. - 11 dec. 1827 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre Side, matr. nr. 335 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - [RN9022] Enkemadam Malling skøder sammen med købmand R. Schandorff Jagten Sct. Jørgen til [RN9092?] skipper H. Kaarsberg. - 1828 til 1840 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsInventar - RN9022 Cecilia udbyder kakkelovne og bilæggerovne. - 9 maj 1828 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsLandbrugsvarer - RN9022 Cecilia udbyder bedste Laalands rød kløverfrø. - 9 maj 1828 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsLandbrugsvarer - RN9022 R. Mallings enke udbyder kløverfrø og kakkelovne til salg. - 9 maj 1828 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9022 Mallings enke annoncerer handelsbetjent Pauli Jacobus Paulsens død. - 9 jul. 1828 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9022 R. Mallings Enke annoncerer handelsbetjent Pauli Jacobus Paulsens død. - 9 jul. 1828 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsInventar - RN9001 Rasmus udbyder skorstensplade med komfur. - 7 mar. 1829 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9022 R. Mallings enke overdrager købmandsforretningen til sønnen RN9007 Niels Malling. - 14 sep. 1830 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsFadder - RN9022 Madam Malling, købmand Frausing, skibskaptajn Kaarsberg og handelselev A. Malling er faddere ved Mallings datter Rasmines dåb. - 12 maj 1832 - Aarhus, Domkirken Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Enke efter købmand RN9001 Rasmus Malling, RN9022 Cecilia lever af sine midler - 18 feb. 1834 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken 368 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - RN9022 Cecilia lever af sine midler. Havde 2 tjenestefolk og en husjomfru - 1 feb. 1840 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken 368 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsArv - RN9007 Niels Malling og RN9002 Andreas Malling indkalder alle, som måtte have tilgodehavender hos deres forældre: RN9001 Rasmus Malling og RN9022 Cicilie Marie Malling. - 12 jul. 1841 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 
  Kort forklaring  : Adresse       : Beliggenhed       : By       : Sogn       : Amt/Region       : Land       : Ikke indstillet

 • Kilder 
  1. [S27] Købmandsgården Dynkarken 39-41 8), #71.

  2. [S27] Købmandsgården Dynkarken 39-41 8), #87.

  3. [S38] Tom Schmidt.

  4. [S61] Nygaards Sedler 6).

  5. [S3] Kirkebogen for den relevante dato og sogn 1), #282.

  6. [S54] Købmand og vinhandler Peter Andreasen Kaarsberg 88), #20.

  7. [S3] Kirkebogen for den relevante dato og sogn 1), Aalborg, Budolfi, 04-04-1810.

  8. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf.Aarhuus Stiftstidende.

  9. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 28-10-1812.

  10. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 23-04-1814.

  11. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 24-08-1816.

  12. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 24-08-1816.

  13. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 24-02-1818.

  14. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende.

  15. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 08-08-1821.

  16. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 15-07-1824.

  17. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 02-07-1825.

  18. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 02-07-1825.

  19. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 11-08-1825 og 13-08-1825.

  20. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 13-08-1825.

  21. [S27] Købmandsgården Dynkarken 39-41 8), #82.

  22. [S37] Realregister 54), 1796-1829 Realregister Aarhus Købstad, no. 302.

  23. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 06-10-1826.

  24. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 01-09-1826, 09-09-1826, 19-09-1826, 16-01-1827, 13-02-1827.

  25. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 28-11-1826.

  26. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 16-01-1827.

  27. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 30-03-1827, 10-04-1827, 17-04-1827.

  28. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 31-03-1827, 10-04-1827, 17-04-1827.

  29. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 16-01-1827, 30-01-1827, 13-02-1827, 24-02-1827.

  30. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1827-1836 Nr. 31-12.

  31. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1827-1837 Nr. 31-13.

  32. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1827-1837 Nr. 31-14.

  33. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1827-1837 Nr. 32-10.

  34. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1827-1837 Nr. 32-11.

  35. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1827-1837 Nr. 32-12.

  36. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1827-1837 Nr. 32-13.

  37. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1827-1837 Nr. 32-14.

  38. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1827-1836 Nr. 32-4.

  39. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1827-1837 Nr. 32-8.

  40. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1827-1837 Nr. 32-9.

  41. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1827-1837 Nr. 36-11.

  42. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1827-1837 Nr. 36-12.

  43. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1827-1837 Nr. 36-13.

  44. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1827-1837 Nr. 366.

  45. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1827-1837 Nr. 367.

  46. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1827-1837 Nr. 368/369.

  47. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1827-1837 Nr. 373.

  48. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1827-1837 Nr. 377.

  49. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1827-1837 Nr. 378.

  50. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1827-1837 Nr. 379.

  51. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1827-1837 Nr. 380.

  52. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1827-1837 Nr. 381.

  53. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1827-1837 Nr. 382.

  54. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1827-1837 Nr. 383.

  55. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1827-1837 Nr. 458.

  56. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1827-1837 Nr. 459.

  57. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1827-1837 Nr. 460.

  58. [S85] Skøde- og panteprotokol 61), Personregister 1671 - 1927, Århus Byfoged, 1828-1840, protokol 11, folio 236.

  59. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 20-05-1828.

  60. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 09-05-1828, 20-05-1828, 29-05-1828.

  61. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 09-05-1828, 20-05-1828, 29-05-1828, 28-05-1829, 05-06-1829.

  62. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 11-07-1828.

  63. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 11-07-1828.

  64. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 09-05-1826, 16-04-1829.

  65. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 07-03-1829.

  66. [S37] Realregister 54), for Aarhuus Kjøbstad 1796-1829, bind IV.

  67. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 01-07-1830.

  68. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 18-09-1830.

  69. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 28-09-1830, 01-10-1830.

  70. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 12-05-1832.

  71. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 30-11-1832.

  72. [S7] Folketællingen 1834 2).

  73. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 21-01-1836, 27-01-1836, 30-01-1836.

  74. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1837-1838 Nr. 363.

  75. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1837-1838 Nr. 364.

  76. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1837-1838 Nr. 374.

  77. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1837-1838 Nr. 378.

  78. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1837-1847 Nr. 382.

  79. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1837-1838 Nr. 383.

  80. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1837-1847 Nr. 40-2.

  81. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1837-1847 Nr. 40-3.

  82. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1837-1847 Nr. 41-10.

  83. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1837-1847 Nr. 41-5.

  84. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1837-1847 Nr. 41-8.

  85. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1837-1847 Nr. 41-9.

  86. [S56] Jens Hansen Dons' kendte efterslægt, jf. folketællingen 1840.

  87. [S8] Folketællingen 1840 2).

  88. [S27] Købmandsgården Dynkarken 39-41 8), #55.

  89. [S61] Nygaards Sedler 6), jf. kirkebogen for Aarhus Domsogn.

  90. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 20-04-1841.

  91. [S3] Kirkebogen for den relevante dato og sogn 1), Cecilie Marie Malling født Kaarsberg, enke efter købmand Rasmus Malling v. Mindeport. 64 år.

  92. [S56] Jens Hansen Dons' kendte efterslægt, Begravet 24-04-1841.

  93. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 12-05-1841.

  94. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 12-05-1841, 18-05-1841.

  95. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 24-05-1841.

  96. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 24-07-1841, 30-07-1841.

  97. [S54] Købmand og vinhandler Peter Andreasen Kaarsberg 88), #20, #22.

  98. [S56] Jens Hansen Dons' kendte efterslægt.

  99. [S54] Købmand og vinhandler Peter Andreasen Kaarsberg 88), #18, gift 13-10-1775 ved stuebryllup i præsteboligen.

  100. [S58] Eligerede borgere i Århus 19), #100.

  101. [S4] Vielsesdata 9b).

  102. [S58] Eligerede borgere i Århus 19), #103.

  103. [S25] Købmænd i Århus 20), Artiklen: Købmandsportrætter fra empirens Århus af Helge Søgaard. #79-80.