Andreas Malling

Mand 1815 - 1876  (60 år)


Personlige oplysninger    |    Kilder    |    Begivenhedskort    |    Alle

 • Navn Andreas Malling 
  Ejendom 1806 til 1822  Aarhus, Viby Sogn, matr. nr. 5 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1
  Farver Jansen i Aarhus står opført som ejer af matr. nr. 5 i Viby Sogn. 
  Ejendom 9 jul. 1809  Aarhus, Viby Sogn, Marselisborg Hovedgårds Mark Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2
  Baroniet Marselisborg ved kammerherre og stiftsamtmand baron v. Güldencrone udbyder 60 tdr. af Marselisborg Hovedgårds Mark til salg. 
  • "Omtrent 60 Tdr. Land af Marselisborg Hovedgaards Mark, der støder til Aarhus Mark, tæt uden for Broberg [Frederiksgade] og Minde Portene [Spanien], og ere afsadte i Parceller hver paa 3 a 4 Tdr. Land, agter Eieren S.T. Hr. Kammerherre og Stiftsamtmand Baron v. Güldencrone at lade stille til offentlig Auction til Bortsælgelse den 11te næstkommende Septbr. Maaned om Formiddagen Kl. 10 [11-09-1809] i Marselisborg Birke Tingstue, enten i Parceller eller samlede.

   Jorderne er fortrinlig gode, beqvemme til al Slags Sæd, og kan erholdes til Brug til næste Mikkelsdag [29-09-1809]. Vidtløftigere Beskrivelse derover ansees ufornøden, da Liebhavere bedst ved at tage dem i Øiesyn kan overbevise sig om deres Værd.

   Conditionerne kan ventes saa billige, som mueligt og deribland denne: at Kiøbesummen afbetales i 2de Aar, til Snapstings Terminerne 1810 og 1811, i hver Termin det halve. Hvilket herved til Liebhaveres Efterretning bekiendtgiøres. Marselisborg, den 9de Julii 1809 [09-07-1809].
   Saabye, Forvalter ved Baroniet."

   [RN9001 Rasmus Malling køber formodentlig matr. nr. 3 og sønnen RN9002 Andreas Malling senere hen matr. nr. 5].
  Født 25 aug. 1815  Aarhus, Domsognet, ved Mindet [Dynkarken 39-41, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3
  Døbt 31 aug. 1815  Aarhus, Domsognet, Mindet Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3
  • Døbte. Den 17de Decbr. 1815 [17-12-1815 i kirken]: lod [RN9001] Kiøbm. Rasmus Malling døbe en Søn, [RN9002] Andreas; Faddere: Fru Agentinde Meulengracht, [RN9017?] Jomfru D.S. Schmidt, [RN9049] Færgekasserer Kaarsberg, Grosserer Scheppler fra Hamborg, Kiøbmændene [RN9201?] P.L. Schmidt og [RN9209?] C.L. Schmidt, Fuldmægtig Holm. Kilde: Aarhuus Stiftstidende 23-12-1815.
  Køn Mand 
  BrugerID RN9002 
  Beskæftigelse Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [4
  Begge brødre RN9007 og RN9002 har skibe på søen. 
  • Kilde: Aarhuus Stifts Årbog 1911, #9-11
  Beskæftigelse Aarhus, [Viby Sogn, Frederiks Allé 78, matr. nr. 121] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [4
  Ejer et kalkværk uden for Frederiksport 
  • Kilde: Aarhuus Stifts Årbog 1911, #9-11
  Beskæftigelse Købmand 
  Ejendom 1817  Aarhus, Viby Sogn, matr. nr. 5 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [5
  På matr. nr. 5 står Jansen opført som ejer. Det er formodentlig farver Jansen. 
  Ejendom 26 jul. 1825  Aarhus, Vor Frue Sogn, udenfor Frederiksport Find alle personer med begivenheder på dette sted  [6
  Rådmandsembedet holder auktion over bortforpagtning af en toft uden for Frederiksport og en lod i Oldjorden samt avl på byens mark. 
  • "Tirsdagen den 26de Juli [26-07-1825], Formiddag Kl. 11, foretages Auction paa Aarhuus Raadstue, over Bortforpagtning af en Toft udenfor Frederiksport [jorden på vestre side af Frederiks Allé fra Vester Allé til sognegrænsen til Viby Sogn] og en Lod i Oldjorden, tilhørende Raadmands-Embedet, samt 3de Gaards? Avl paa denne Byes Mark, efter de paa Auctionsstedet nærmere bekjendtgjørende Conditioner.
   Aarhuus, den 22de Juli 1825 [22-07-1825].
   J. Engelsted."
  Ejendom eft. 1826  Aarhus, Viby Sogn, matr. nr. 3 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [5, 7, 8, 9
  Arver sammen med broderen efter faderen RN9001 Rasmus "10 Tdr. Land ovenfor Jægergaarden op til Marselisborg Mark" [matr. nr. 3 ”Malling”] ? 
  Ejendom eft. 1826  Aarhus Bygrunde, Toftejorden, matr. nr. 5 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [7, 8, 9
  Arver sammen med broderen efter faderen RN9001 Rasmus "Marken lige ud til Jægergaarden" [matr. nr. 5 ”Mallings Arvinger”] ? 
  Ejendom 1828 til 1840  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [10
  Andreas Malling giver afkald på ?? [arv efter faderen?] 
  Ejendom 1828 til 1840  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [11
  Købmand Andreas Malling får adkomst på 1/3 ?? Louise Augusta. 
  • Akt ikke undersøgt.
  Ejendom 1828 til 1840  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [12
  Rasmus Malling og ?? udsteder proclama. [Personhenføring usikker] 
  • Tidsmæssigt kan det passe med RN9002 Andreas Malling, men fornavnet er Rasmus.
  Ejendom 29 mar. 1828  Aarhus, Viby Sogn, matr. nr. 5 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [13
  Farver Niels Frederich Jansen [Jahnsen] dør 29-03-1828, hvorefter ejendommen sættes til salg? 
  Ejendom 1829 til 1869  Aarhus, Domsognet, Mindegade 341, [Mindegade 6, matr. nr. 96a] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [14
  Husnummer mellem 1829 og 1869: 341 
  Ejendom 1829 til 1869  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksgade 75 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [14
  Husnummer mellem 1829 og 1869: 569 
  Konfirmeret 18 apr. 1830  Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3
  [RN9002] Andreas Malling bliver konfirmeret. 
  Beskæftigelse 13 apr. 1832  Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [15
  [RN9002] Handels-Elev A. Malling er fadder ved [RN9093] Rasmines dåb 
  Beskæftigelse 12 maj 1832  Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16
  Madam Malling, købmand Frausing, skibskaptajn Kaarsberg og handelselev A. Malling er faddere ved N. Mallings datter Rasmines dåb. 
  • Mallings Datter [RN9093] Rasmine døbt i Domkirken.
   Faddere: [RN9022?] Madam Malling, Jomfru Rasmussen, Agent Røgind, [RN9554] Consul Herskind, Kjøbmændene [RN9045 farfar?] Frausing, Dinnesen, Hammershøi, Mørch og J. J. Schmidt, [RN9092] Skibscaptain Kaarsberg, Handelsbetjent Kuur og [RN9002] Handels-Elev A. Malling.
  Fadder 12 maj 1832  Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [15
  RN9002 Handelselev A. Malling er fadder ved RN9093 Rasmine Mallings dåb. 
  • Aarhuus Kirke-Nyt.
   Døbte i Domsognet:
   [RN9007] Kbm. N. Malling en Datter [RN9093] Rasmine. Faddere: [RN9022?] Mad. Malling, Jfr. Rasmussen, Agent Røgind, Consul Herskind, Kjøbmændene [RN9045] Frausing, Dinnesen, Hammershøi, Mørch og [RN9021?] J.J. Schmidt, [RN9092] Skibscapt. Kaarsberg, Handelsbetjent Kuur og [RN9002] Handels-Elev A. Malling."
   Kilde: Aarhuus Stiftstidende 12-05-1832.
  Fadder okt. 1832  Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [17
  RN9002 Handelsbetjent A. Malling er fadder ved daglejer P. Schandorf Nielsens datter Johanne Maries dåb. 
  • "Dagplejer P. Schandorf Nielsen en Datter: Johanne Marie. Fadd. Mad. Mørch, Jr. Schandorff. Kbmd. Agerup, Handelsassist. L. Schmidt, Handelsbetjent [RN9002] A. Malling."
  Familien 10 jan. 1833  Kalundborg Find alle personer med begivenheder på dette sted  [18
  RN9002 A. Malling er rejsende fra Kalundborg til Aarhus. 
  Fadder jul. 1833  Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [19
  RN9002 Handelsbetjent Malling er fadder ved tømmersvend J. Johansens søn Christian Peder Sodes dåb. 
  • "Tømmersv. J. Johansen en Søn: Christian Peder Sode. Fadd.: Mad. Mørch og Jfr. Gr. Frausing, [RN9092] Skibscapt. Kaarsberg og Hansen, Handelsbetjent [RN9002] Malling."
  Beskæftigelse 12 jul. 1833  Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [20
  Handelsbetjent A. Malling er fadder ved matros Sigv. Larsens søn Christians dåb. 
  • Larsens Søn Christian Peter døbt i Domkirken.
   Faddere: Madam Frederiksmose, Jomfru Christensen, Skipper Hjernøe, Handelsbetjentene [RN9002] A. Malling og C. Jørgensen.
  Beskæftigelse 23 aug. 1833  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [21
  Skibskaptajn Kaarsberg og handelsbetjent Malling er fadder ved tømrersvend J. Johansens søns dåb. 
  • [RN9092] Kaarsberg er Fadder ved Tømrersvend J. Johansens Søns Daab.
  Fadder 23 sep. 1833  Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [22
  Skibskaptajn Kaarsberg og handelsbetjent Malling er faddere ved tømrersvend J. Johansens søn Christians dåb. 
  • Johansen's Søn Christian Peder Sode døbt i Domkirken.
   Faddere: Mad. Mørch og Jfr. Gr. Frausing, [RN9092] Skibscapt. Kaarsberg, Hansen, [RN9002] Handelsbetjent Malling.
  Beskæftigelse 18 feb. 1834  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 368 [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [23
  Handelslærling bor hjemme hos moderen 
  Beskæftigelse apr. 1834  Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [24
  Handelsbetjent A. Malling er fadder ved daglejer Roland Rasmussens søn Niels' dåb. 
  • Roland Rasdmussens Søn, Niels, døbt i Domkirken i Marts el. April 1834
   Faddere: Enkemadam Winding, Jomfru Wendelboe, Vertshusholder K. Peteresen, Handelsbetjentene Lange og [RN9002] A. Malling.
  Familien 2 okt. 1835  Kalundborg Find alle personer med begivenheder på dette sted  [25
  RN9002 Handelsbetjent Malling er rejsende fra Kalundborg til Aarhus. 
  Ejendom før 22 dec. 1836  Aarhus, Viby Sogn, matr. nr. 5 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [26
  Farver Jansen i Aarhus står som ejer og bruger af matr. nr. 5 
  Ejendom 22 dec. 1836  Aarhus, Viby Sogn, matr. nr. 5 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [26
  Madam Rugaard står som ejer og bruger af matr. nr. 5 
  Ejendom 22 dec. 1836  Aarhus, Vor Frue Sogn, Toftejorden, matr. nr. 4 [matr. nr. 5] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [27
  [RN9007, RN9002] Købmand Rasmus Mallings arvinger står som ejer og bruger af matr. nr. 4 [rettes i næste udgave til 5] 
  • Det er formodentlig RN9007 Niels Malling, som nu ejer parcellen.
  Ejendom 27 okt. 1837  Aarhus, Domsognet, Mindet søndre side, matr. nr. 357, hus nr. 341 [Mindegade 6, matr. nr. 96a] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [28
  Nr. 340. Bagermester Johan Frederik Schrøders taksation før RN9002 A. Malling overtager ejendommen. 
  • Ved bagermester Johan Frederik Schrøders taksation den 27-10-1837 bliver ejendommen takseret til flg.:
   a. Forhuus 1.600 Rdl. eller 1.600 sølv
   b. Sidehuus 1.760 Rdl. eller 1.760 sølv
   c. Halvtag 18 Fag 275 Rdl. eller 280 sølv [270]
   d. Ditto [Halvtag] 480 Rdl. eller 480 sølv
   e. Baghuus 2.600 Rdl. eller 2.600 sølv
   f. Halvtag 75 Rdl. eller 80 sølv [70]
   Samlet vurdering 6.800 sølv [6.780]

   Henvisning til taksation nr. 38-1.
  Ejendom 27 okt. 1837  Aarhus, Domsognet, Mindegade søndre side, matr. nr. 357, hus nr. 341 [Mindegade 6, matr. nr. 96] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [29
  Nr. 38-1. Bagermester Johan Frederik Schrøders taksation før RN9002 A. Malling overtager ejendommen. 
  • Bager J.F. Schrøder får takseret sin ejendom umiddelbart forinden RN9002 Andreas Malling køber den:
   a 10 Fag 2 Etager Forhuus hvoraf 1 Etage til Gaden af Grundmur, men forøvrigt Egebindingsværk og Muur, til Værelser og Boutik m.m. 2 Skorstene, Port i 2 Fag, Kjælder under 8 Fag, á 160 1.600 Rdl. eller 1.600 sølv
   b 11 Fag 2 Etager Sidehuus, 1. Etage østre Side af Grundmuur, men forøvrigt Egebindingsværk og Muur, indrettet til Værelser, Kjøkken, Bryggeri og Bageri med Bageovn, 2 indmurede Kjedler, 1 Kakkelovn, 2. Etage er derimod indrettet til Kornlofter, á 160 1.760 Rdl. eller 1.760 sølv
   c. 11 Fag Halvtag, 1 Etage, Muur og Bindingsværk, indrettet til Materialhuus? og Brændehuus m.m., á 25 275 Rdl. eller 270 sølv [280]
   d. 6 Fag 2 Etager af Grundmuur, indrettet til Kostald og Fourage, á 80 480 Rdl. eller 480 sølv
   e 13 Fag Baghuus 2 Etager, næsten? Grundmuur, indrettet i 1. Etage til Folkeværelser Hestestald, hvori er gibset, Vognremise og Pak- eller Materialhuus og i 2. Etage til Kornlofter ??, á Fag 200 2.600 Rdl. eller 2.600 sølv
   f 5 Fag Halvtag østen i Gaarden, Forsiden af Bindingsværk, men forøvrigt Grundmuur, til Svinesti, Hønsehuus m.m., á 15 75 Rdl. eller 70 sølv [80]

   Samlet vurdering 6.780 Rdl. [6.800]
  Ejendom 31 okt. 1838  Aarhus, Domsognet, Mindegade søndre side, matr. nr. 357, hus nr. 341 [Mindegade 6, matr. nr. 96] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [28
  Nr. 340. Handelsbetjent A. Mallings taksering ved køb af ejendommen af bagermester Johan Frederik Schrøder. 
  • Handelsbetjent A. Malling, tidligere takseret under nr. 38-1 til 6.800 Rdl. [6.780]
   a. Forhuus 4.550 Rdl. eller 3.250 sølv
   b. Sidehuus 3.780 Rdl. eller 2.800 sølv
   Samlet vurdering 6.050 sølv
   c. Halvtag 18 Fag 275 Rdl. eller 280 sølv [270]
   d. Ditto [Halvtag] 480 Rdl. eller 480 sølv
   e. Baghuus 2.600 Rdl. eller 2.600 sølv
   f. Halvtag 75 Rdl. eller 80 sølv [70]
   Samlet vurdering 9.490 sølv [9.470]

   Henvisning til taksation nr. 92-2 og 145-3.
  Ejendom 31 okt. 1838  Aarhus, Domsognet, Mindegade søndre side, matr. nr. 357, hus nr. 341 [Mindegade 6, matr. nr. 96] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [30
  Nr. 92-2. Handelsbetjent A. Mallings taksering ved køb af ejendommen af bagermester Johan Frederik Schrøder. 
  • Handelsbetjent A. Malling, tidligere takseret under nr. 38-1 til 6.800 Rdl. [6.780]. [Litra a og b ændret til]
   a 13 Fag Forhuus 2 Etager, neden Grundmuur, indrettet til Værelser i begge Etager, alle med gibsfast, Kjælder under hele Huuset, Port i 2 Fag, á 350 4.550 Rdl.
   men efter Ejerens Klage ??? i Forordning 29. Febr. 1792 § 2 [29-02-1792] nedsat til første ??, á 250 3.250 Rdl. eller 3.250 sølv
   b 14 Fag Sidehuus 2 Etager neden Grundmuur, indrettet i nederste Etage til Værelser, Kjøkken og Bryggers ?? Brænderi, Værelser og Kjøkken gibset, øverste Etage til Værelser og Kornlofter, Kjælder under 7 Fag, á 270 3.780 Rdl.
   men nedsat til foranstaaende Værdi, á 200 2.800 Rdl. eller 2.800 sølv
   De øvrige Bygninger er uforandrede: [38-1]:
   c. 11 Fag Halvtag, 1 Etage, Muur og Bindingsværk, indrettet til Materialhuus? og Brændehuus m.m., á 25 275 Rdl. eller 270 sølv [280]
   d. 6 Fag 2 Etager af Grundmuur, indrettet til Kostald og Fourage, á 80 480 Rdl. eller 480 sølv
   e 13 Fag Baghuus 2 Etager, næsten? Grundmuur, indrettet i 1. Etage til Folkeværelser Hestestald, hvori er gibset, Vognremise og Pak- eller Materialhuus og i 2. Etage til Kornlofter ??, á Fag 200 2.600 Rdl. eller 2.600 sølv
   f 5 Fag Halvtag østen i Gaarden, Forsiden af Bindingsværk, men forøvrigt Grundmuur, til Svinesti, Hønsehuus m.m., á 15 75 Rdl. eller 70 sølv [80]

   Samlet vurdering 9.470 Rdl. sølv

   Henvisning til taksation nr. 38-1 og 145-3.
  Beskæftigelse 1839  Aarhus, Domsognet, Mindegade Find alle personer med begivenheder på dette sted  [4
  Etablerer sig købmand i Mindegade 
  Familien 2 maj 1839  Kalundborg Find alle personer med begivenheder på dette sted  [31
  RN9002 Handelsbetjent Malling er rejsende fra Kalundborg til Aarhus med dampskibet Dania. 
  Beskæftigelse 13 maj 1839  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [32, 33, 34
  Får borgerskab som købmand. 
  Købmandsvarer 21 maj 1839  Aarhus, Domsognet, Mindegade 341 [Mindegade 6, matr. nr. 96] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [35, 36
  RN9002 Andreas Malling nedsætter sig som købmand i Mindegade 341. 
  • "At jeg i min eiende Gaard No. 341 paa Mindegade [Mindegade 6, matr. nr. 96] har etableret mig som Købmand, og Tirsdag den 21. ds. [21-05-1839] aabner mit Udsalg af Colonialvare samt Tømmer, Brædder, Jern, Steenkul, med videre, og tillige gjør Indkøb af Landets Producter [han køber landbrugets varer].
   Alt til almindelige gangbare Priser, dette giver jeg mig herved den ærbødige Frihed at bekjendtgøre.
   Aarhuus, den 19. Mai 1839 [19-05-1839]
   [RN9002] Andreas Malling."
  Beskæftigelse 24 okt. 1839  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [37
  Ungkarl og købmand ved ægteskabet med RN9003 Caroline 
  Familien 28 okt. 1839  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [38
  RN9002 A. Malling medunderskriver en invitation til bal i selskabet Polyhymnia. 
  • «b»"Bekjendtgjørelser.«/b»
   I Anledning af Hds. Majestæt Dronningens og Hds. Kgl. Høihed Prindsesse Carolines høie Fødselsdag bliver der, den 28de dennes [28-10-1839], Bal i Selskabet Polyhymnia, hvortil Fremmede [gæster] kunne erholde Adgangsbillet hos een af Undertegnede, a 1 Rbd. pro persona. Begyndelsen skeer Kl. 7 [kl. 19].
   Aarhuus, den 20de October 1839 [20-10-1839].
   [RN9002] A. Malling. K. Reddelien."
  Ejendom 11 dec. 1839  Aarhus, Domsognet, Mindegade søndre side, matr. nr. 357, hus nr. 341 [Mindegade 6, matr. nr. 96] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [39
  Nr. 102-1. Købmand Andreas Malling får takseret et nyopført baghus. 
  • Kjøbmand Andreas Malling, tidligere takseret i nr. 92-2 til 9.490 Rdl.:
   g. nyopført Baghuus, 8 Fag 1 Etage, Muur og Bindingsværk, grundmurede Gavle, indrettet til Stald og Tømmerhuus, á 60 pr. Fag 480 Rdl. eller 480 sølv
   Samlet vurdering 9.970 Rld. sølv
  Ejendom 11 dec. 1839  Aarhus, Domsognet, Mindegade søndre side, matr. nr. 357, hus nr. 341 [Mindegade 6, matr. nr. 96] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [28
  Nr. 340. Handelsbetjent A. Mallings taksering af ejendommen. 
  • Købmand Andreas Malling, tidligere takseret under nr. 38-1 og 92-2:
   a. Forhuus 4.550 Rdl. eller 3.250 sølv
   b. Sidehuus 3.780 Rdl. eller 2.800 sølv
   c. Halvtag 18 Fag 275 Rdl. eller 280 sølv
   d. Ditto [Halvtag] 480 Rdl. eller 480 sølv
   e. Baghuus 2.600 Rdl. eller 2.600 sølv
   f. Halvtag 75 Rdl. eller 80 sølv
   g. Baghuus 480 Rdl. eller 480 sølv
   Samlet vurdering 9.970 sølv

   Henvisning til taksation nr. 92-2, 102-1 og 145-3.
  Ejendom 1840 til 1843  Aarhus, Viby Sogn, matr. nr. 5 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [40
  Madame Ruggard står som ejer og bruger af matr. nr. 5 
  Ejendom 1840 til 1843  Aarhus, Vor Frue Sogn, Toftejorden, matr. nr. 5 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [41
  [RN9007, RN9002] Købmand R. Mallings arvinger står som ejer og bruger af matr. nr. 5 [rettet fra 4] 
  Beskæftigelse 1 feb. 1840  Aarhus, Domsognet, Mindegade 341 [Mindegade 6, matr. nr. 96] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [42, 43
  Købmand med 2 medhjælpere og 7 tjenestefolk 
  Ejendom eft. 1840  Aarhus, Domsognet, Fredens Torv Find alle personer med begivenheder på dette sted  [44
  Den første planlagte byudvidelse på tofterne mellem Frederiksgade, Fiskergade og Dynkarken. 
  • Konsortiet bag byudvidelsen består af overretssagfører og senere stiftsamtmand T.C. Dahl på Moesgård, prokurator J.Chr. Hee og brændevinsbrænder Søren Thomsen. Udstykningsplan W. Honum. Fredensgade og Fredens Torv.
   Se også: Harald Langberg: Danmarks Bygningskultur, bind 2, #120 ff.
  Arv 12 jul. 1841  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [45
  RN9007 Niels Malling og RN9002 Andreas Malling indkalder alle, som måtte have tilgodehavender hos deres forældre: RN9001 Rasmus Malling og RN9022 Cicilie Marie Malling. 
  • "Proclama.
   I Medfør af en os under 8de Juli 1841 [08-07-1841] meddeelt Kongelig allernaadigst Bevilling, de vil vorde læst ved vedkommende Over- og Underret, indkaldes herved sub poena præclusi et perpertui silentii [under straf at udelukkes og siden ikke mere blive hørt 70)] med Aar og Dags Varsel, Enhver der maatte have noget at fordre hos vores heri Byen [Aarhus] i Aaret 1826 afdøde Fader, [RN9001] Kjøbmand Rasmus Malling, og senere afdøde Moder, [RN9022] Cicilie Marie Malling, fød Kaarsberg, med deres Paastand at fremkomme, og saadant deres havende Krav inden foreskrevne Tids Forløb for mig, [RN9007] Kjøbmand Niels Malling i Aarhuus, at anmelde og beviisliggjøre.
   Aarhuus, den 12te Juli 1841 [12-07-1841].
   [RN9007] Niels Malling. [RN9002] Andreas Malling."
  Beskæftigelse 24 okt. 1841  Aarhus, Domsognet, Mindegade [Mindegade 6, matr. nr. 96] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3
  Købmand ved sønnen RN9004 Rasmus' fødsel og dåb 
  Familien 6 jun. 1842  Kalundborg Find alle personer med begivenheder på dette sted  [46
  RN9002 Købmand Malling og kone RN9003 er rejsende med "Christian den Ottende" fra Kalundborg. 
  Ejendom jul. 1842  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, matr. nr. 337, hus nr. 368/369 [Spanien nr. 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [47
  364. Købmand Andreas Malling. 
  • Købmand Rasmus Mallings enke:
   a Forhuus 2.800 Rdl. eller 2.800 sølv
   b Sidehuus 1.500 Rdl. eller 1.500 sølv
   c Sidehuus 1.350 Rdl. eller 1.350 sølv
   d Baghuus 4.320 Rdl. eller 4.320 sølv
   e Halvtag 420 Rdl. eller 420 sølv
   f. Plankeværk 20 Rdl. eller 20 sølv
   Samlet vurdering 10.410 Rdl.

   Ejendommen er tidligere takseret i taksationsprotokol nr. 40-3. Ejendommen bliver omtakseret i juli kvartal 1842 under nr. 129-1 med sønnen RN9002 Andreas Malling som arving og ejer.
  Ejendom 14 jul. 1842  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, hus nr. 368/369 [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [48
  129-1. Købmand Andreas Malling. 
  • Ejendommen er tidligere takseret under nr. 40-3 til 8.010 Rdl.
   a 14 Fag Forhuus 2 Etager, Muur og Bindingsværk, Bygning indrettet til Værelser (køkken udstreget) med Kjælder under 7 Fag, 3 Jern Kakkelovne, á 200 2.800 Rdl. eller 2.800 sølv
   b 10 Fag Sidehuus synden i Gaarden 2 Etager, Muur og Bindingsværk, indrettet til Kjøkken og Bryggers, Pigekammer?, 1 Jern Kakkelovn, á 150 1.500 Rdl. eller 1.500 sølv
   c 9 Fag Sidehuus for Enden af sidste, ligeledes 2 Etager, forsiden? af Grundmuur, men forøvrigt Muur og Bindingsværk, indrettet til Kornlofter og Pakhuus, á 150 1.350 Rdl. eller 1.350 sølv
   d 24 Fag 2 Etager Baghuus, hvoraf Bagsiden mod Reberbanen, samt den søndre Gavl af Grundmuur, men forøvrigt Muur og Egebindingsværk, indrettet til Pakhuus og Kornlofter, á 180 4.320 Rdl. eller 4.320 sølv
   e 14 Fag 1 Etage Halvtag, Muur og Bindingsværk, dog udlagt Etage Gaarden lille og aaben?, til Vogn?, á 30 420 Rdl. eller 420 sølv
   f 7 Fag Plankeværk i Gaarden 20 Rdl. eller 20 sølv
   Samlet vurdering 10.410 Rdl.
  Ejendom 15 jul. 1842  Aarhus, Domsognet, uden for Mindeport [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [49, 50
  Andreas Malling holder auktion over gamle bygningsmaterialer i Tobaksspindergården. 
  • Lørdagen den 15de dennes, om Eftermiddagen Kl. 2 [15-07-1842 kl. 14] bliver i den saakaldte Tobakspindergaard udenfor denne Byes Mindeport [Spanien 1, matr. nr. 52] bortsolgt endeel gamle Bygningsmaterialier. Hvilket herved til Lysthavendes Efterretning bekjendtgjøres.
   Aarhuus, den 12te Julie 1842 [12-07-1842] Fleischer

   ... "i den saakaldte Tobaksspindergaard udenfor denne Byes Mindeport" er der Auktion over endeel gamle Bygningsmaterialer
  Ejendom 1843  Aarhus, Viby Sogn, Jægergården Find alle personer med begivenheder på dette sted  [4
  Andreas Malling køber i 1843 Jægergården for 15.000 rdl. [Caspar Peter Rothe Ingerslev] 
  Ejendom 1843  Aarhus, Viby Sogn, matr. nr. 5 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [51
  Madame Ruggard står som ejer af matr. nr. 5 
  Landbrugsvarer 16 maj 1843  Aarhus, Vor Frue Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted  [52
  RN9002 A. Malling oplysninger om tyveri af afgrøden på den lejede mark uden for Frederiksport. 
  • "Endeel af Afgrøden paa den af mig leiede Toft udenfor denne Byes Frederiksport [uden for Frederiksgade langs med Frederiks Allés] er sidste Nat [16-05-1843] bleven afskaaret. Den der kan give mig en saadan Oplysning af Gjerningsmanden til denne Handling kan blive draget frem for Lyset, udloves en Douceur af 5 Rbd.
   Aarhuus, den 16de Mai 1843 [16-05-1843].
   [RN9002] A. Malling."
  Ejendom jul. 1843  Aarhus, Domsognet, Mindegade søndre side, matr. nr. 357, hus nr. 341 [Mindegade 6, matr. nr. 96] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [28
  For. nr. 340. Købmand A. Mallings taksering af ejendommen. 
  • Købmand A. Malling, tidligere takseret under nr. 38-1, 92-2 og 102-1:
   a. Forhuus 4.550 Rdl. eller 3.250 sølv
   b. Sidehuus 3.780 Rdl. eller 2.800 sølv
   c. Halvtag 18 Fag 1.800 Rdl. eller 1.800 sølv [erstatter gamle halvtag c og d]
   e. Baghuus 3.380 Rdl. eller 3.380 sølv [erstatter det gamle baghus]
   f. Halvtag 75 Rdl. eller 80 sølv
   g. Baghuus 480 Rdl. eller 480 sølv
   Samlet vurdering 11.790 sølv

   Henvisning til taksation nr. 38-1, 92-2, 102-1 og 145-3.
  Ejendom jul. 1843  Aarhus, Domsognet, Mindegade søndre side, hus nr. 341 [Mindegade 6, matr. nr. 96] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [53
  Taks. nr. 145-3. Købmand A. Malling får omtakseret sin gård. 
  • Kjøbmand A. Malling:
   Ejendommen tidligere takseret under nr. 92-2, forsikring nr. 340 og hus nr. 341 for 9.770 Rdl.
   De under litra c [halvtag] og d [halvtag] anførte Bygninger udgaar, og i Stedet for samme takseres:
   1. 18 Fag Halvtag, 2 Etager, Grundmuur. Bygningen indrettet til Stald Pakhuus, ?? Korn- og Materiallofter?, á 100 1.800 Rdl. eller 1.800 sølv
   Det under litra e anførte Baghuus udgaar og i Stedet for Samme tilkommer:
   2. 13 Fag Baghuus, 3 Etager med ? Grundmuur, indrettet til Lade? og Kornlofter, á 260 3.380 Rdl. eller 3.380 sølv
   Samlet vurdering 11.790 Rdl. sølv
  Ejendom 7 okt. 1843  Aarhus, Vor Frue Sogn, Toftejorden, matr. nr. 4 [5] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [54
  [RN9007, RN9002] Købmand Rasmus Mallings arvinger står som ejer og bruger af matr. nr. 4 [rettes i næste udgade til 5?] 
  Ejendom nov. 1843  Aarhus, Viby Sogn, Jægergården Find alle personer med begivenheder på dette sted  [34
  Andreas Malling køber i november 1843 Jægergården med 26 tønder land for 15.000 rdl. af godsejer Ingerslev, Marselisborg 
  Ejendom nov. 1843  Aarhus, Viby Sogn, Jægergården Find alle personer med begivenheder på dette sted  [55
  Andreas Malling udlejer fra november 1843 til 1845 Jægergården til amtmand Jens Andres Graah (ejer af Amtsmandstoften) 
  Ejendom 18 nov. 1843  Aarhus, Viby Sogn, Jægergården Find alle personer med begivenheder på dette sted  [56, 57
  RN9002 købmand Andreas Malling køber Jægergården af kancelliråd Ingerslev for 15.000 rdr. 
  • «b»"Aarhuus«/b», den 18de Novbr. [18-11-1843].
   "Jægergaarden", beliggende paa Hovedgaarden Marselisborgs Grund, tæt udenfor Mindeporten [mellem sognegrænsen til Aarhus og Jægergårdsgade], og for Tiden beboet af Hs.H.Hr. Kammerherre Stiftamtmand Graah, er, med tilhørende ca. 10 Tdr. Land, solgt af Hr. Cancelliraad Ingerslev [ejer af Marselisborg Gods] til [RN9002] Hr. Kjøbmand Andreas Malling for 15,000 Rdr."
  Ejendom 20 nov. 1843  Aarhus, Viby Sogn, Jægergården Find alle personer med begivenheder på dette sted  [20
  RN9002 Malling køber Jægergården af cancelliråd Ingerslev. 
  • [RN9002] Malling køber Jægergaarden, som ligger paa Hovedgaarden Marselisborgs Grund, af Cancelliraad Ingerslev, for 15.000 Rdr.
  Familien 22 dec. 1843  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [58
  RN9002 Købmand Andr. Malling giver 5 sk. til de forulykkede kystbeboeres efterladte i Orby Sogn. 
  • "Til de forulykkede Kystboeres Efterladte i Orby Sogn har jeg endvidere modtaget følgende kjærlige Gaver:
   ... fra [RN9002] Hr. Kbm. Andr. Malling 5 sk...
   hvilket, med Tak til de menneskekjærlige Givere, herved endvidere anmeldes.
   A.F. Elmquist."

   [Orby Sogn eksisterer ikke, men der et et Ørby i Helgenæs Sogn på Mols og et Ørby i Tranebjerg Sogn på Samsø.]
  Familien 18 mar. 1844  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [59
  RN9002 Proprietær A. Malling er optaget på mødet i Brandassurance-Foreningen for rørlige Eiendele i Nørre-Jylland. 
  • "C. Medlemmer optagne i Repræsentantmødet Aarhuus Amt, Ning Herred.
   ...[RN9002] Malling, A., Proprietair til Jægergaarden..."

   [Indboforsikring for værdier op til 40.000 rdr.]
  Familien 8 jul. 1844  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [60
  RN9002 Købmand A. Malling og kone RN9003 er rejsende med dampskibet "Iris" til København. 
  Beskæftigelse 1845  Aarhus, Viby Sogn, Jægergården Find alle personer med begivenheder på dette sted  [61
  Forhenværende købmand 
  Ejendom 1845  Aarhus, Viby Sogn, Jægergården Find alle personer med begivenheder på dette sted  [34
  Andreas Malling bor med familie på Jægergården fra 1845 
  Ejendom 1845  Aarhus, Viby Sogn, Jægergården Find alle personer med begivenheder på dette sted  [62
  Efter 1845 beboes Jægergården af købmand Andreas Malling fra Mindegade, men han flytter snart tilbage til Mindegade. 
  • Efter 1845 beboedes Jægergården af [RN9002] Købmand Andreas Malling fra Mindegade - Han blev dog snart ked af at bo "saa langt uden for Byen" og flyttede tilbage til Mindegade.

   Billede af Andreas Malling og [RN9003] Hustru Line Malling
   f. Gaarn
  Ejendom 1845  Aarhus, Viby Sogn, Jægergården Find alle personer med begivenheder på dette sted  [7, 63
  Jægergården beboes fra 1845 af købmand Andreas Malling, men han flyttter tilbage til Mindegade. 
  • P. Holm: Om Jægergaarden - -
   Derefter: efter 1845, beboedes Jægergaarden af [RN9002] Købmand Andreas Malling fra Mindegade.
   Hans Broder [RN9007] Købmand Niels Malling Dynkarken, ejede Marken lige ud til Jægergaarden...
   Da Andreas Malling snart blev ked af at bo "saa langt uden for Byen", flyttede han tilbage til Mindegade

   Kliché af Andreas Malling og [RN9003] Hustru, f. Gaarn
  Bopæl 1845 til 1848  Aarhus, Viby Sogn, Jægergården Find alle personer med begivenheder på dette sted  [64
  Købmand og ejer af Jægergården med 28 tdr. land jord 
  Beskæftigelse 1 feb. 1845  Aarhus, Domsognet, Mindegade 341 [Mindegade 6, matr. nr. 96] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [65
  Købmand 
  Bopæl 1 feb. 1845  Aarhus, Domsognet, Mindegade 341 [Mindegade 6, matr. nr. 96] Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Købmand Andreas Malling og husstand i folketællingen 1845. 
  • Mindegade 341
   [RN9002] Andreas Malling 30 Aar, gift f. i Aarhus, Købmand
   [RN9003] Caroline Gaarn 29 - - - - - hans Kone
   [RN9004] Rasmus Malling 4 - ugift - - - deres Søn
   Caroline Andersen 15 - - f. i København Plejedatter
   Louise Biørn 28 - - f. i Maarslet Huusjomfru
   Frederik Schandorff 30 - - f. i Framlev, Købmand Logerende
   Lauritz Nødskov 19 - - f. i Holstebro, Handelslærling
   + 3 mandlige og 2 kvindelige Tjenestefolk
  Bopæl 9 dec. 1845  Aarhus, Domsognet, Mindegade 341 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [20
  Prokurator Dahl er flyttet ind til købmand A. Malling ifm. at Malling flytter ud på Jægergården? 
  • Dahl er flyttet til [RN9002] Købmand A. Mallings Gaard No. 341 paa Mindegade.
  Beskæftigelse 16 apr. 1846  Aarhus, Viby Sogn, Jægergården Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3
  Forhenværende købmand ved sønnen RN9006 Johns fødsel og dåb 
  Ejendom 5 jul. 1847  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, hus nr. 368 369 [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [66, 67
  For. nr. 364 taks. nr. 51-1 Købmand A. Mallings ejendom. 
  • Ejendommen formodentlig solgt i juli kvartal 1848 til købmand J.G. Stelfeld.

   a Forhuus 14 Fag 2 Etager, Bygning indrettet til Værelser med Kjælder under 7 Fag. 2.940 Rdl. sølv
   b Sidehuus, 10 Fag sønden i Gaarden, 2 Etager, indrettet til Kjøkken og Bryggers, ??, 1 Grubekjedel. 1.700 Rdl. sølv
   sum 4640
   c Sidehuus i 2te for Enden af sidste, 9 Fag ligeledes 2 Etager, Søndre Side, indrettet til Kornlofter og Pakhuus. 1.530 Rdl. sølv
   d Baghuus, hvoraf Bagsiden mod Reberbanen, 24 Fag 2 Etager, indrettet til Pakhuus og Kornlofter. 4.560 Rdl. sølv
   e 14 Fag 2 Etager Halvtag. 840 Rdl. sølv

   «b»I Baggården:«/b»

   f Locum i Baggaarden, dobbelt og 1 ?? Do 40 Rdl. sølv«b»
   «/b»g Halvtag 9 Fag 1 Etage aabent Halvtag 90 Rdl. sølv
   h 2 Porte mod Gaden. 30 Rdl. sølv
   Samlet vurdering 11.730 Rdl. sølv
  Ejendom 5 jul. 1847  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, hus nr. 372 [Spanien 7, matr. nr. 49] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [68, 69
  For. nr. 367 taks. nr. 51-4 [RN9002] Købmand A. Malling ejer kort tid en mindre ejendom i Spanien. 
  • Den 05-07-1847 ejer toldbetjent Mussmann forsikring nr. 367, Dynkarken østre side, hus nr. 372 [Spanien 7, matr. nr. 49], men ejendommen er på et senere tidspunkt solgt til [RN9002] købmand A. Malling:

   «tab»a. forhus 360 rdr. sølv 64) 1847 367

   og taksation 51-4 fortæller flg.:

   a. 3 fag forhus, 1 etage, egebindingsværk og mur, til værelser med gibsede lofter og køkken, 1 kakkelovn, á 120 360 rdr. sølv 63) 1847 51-4

   Den 25-06-1853 videresælger han den til købmand J.G. Stelfeld.


  Ejendom 5 jul. 1847  Aarhus, Domsognet, Mindegade 341 [Mindegade 6, matr. nr. 96] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [70, 71
  [RN9002] købmand A. Malling er ejer af Mindegade på søndre side, hus nr. 341 
  • Forsikring nr. 339, Mindegade søndre side, hus nr. 341 [husnr. 1827] [Mindegade 6, matr. nr. 96], [RN9002] A. Malling. Efterfølgende er ejeren i perioden 1847-1857 [pr. 1853] ændret til Fr. Schandroff:
   «tab»a. forhus 5.460 rdr. sølv
   ·«tab»b. sidehus 4.200 rdr. sølv
   ·«tab»c. halvtag 2.160 rdr. sølv
   ·«tab»d. baghus 3.900 rdr. sølv
   ·«tab»e. halvtag 150 rdr. sølv
   ·«tab»f. baghus 640 rdr. sølv
   ·«tab»g. lysthus 100 rdr. sølv
   ·«tab»Samlet vurdering 16.610 rdr. sølv 64)1847 339

   Henvisning til taksation 47-7.

   Taksation nr. 47-7 købmand [RN9002] A. Malling, forsikring nr. 339, hus nr. 341 [husnr. 1827] [Mindegade 6, matr. nr. 96]:
   «tab»a. 13 fag forhus, 2 etager, grundmur, indrettet til værelser i begge etager der alle var gibsede, 8 kakkelovne, kælder under hele huset, port i 2 fag á 420 rdr. 5.460 rdr. sølv
   ·«tab»b. 14 fag sidehus, 2 etager, grundmuret, indrettet i underste etage til værelser, køkken og bryggers med brænderi?, Værelser og Køkken gibset, ?? 6 fag ??, 4 kakkelovne, 2 indmurede kedler, Kjælder under 7 Fag, á 300 4.200 rdr. sølv
   ·«tab»c. 18 fag halvtag, 2 etager, grundmuret, bygningen indrettet til stald, pakhus, folkeværelser, lade og kornlofter? á 120 2.160 rdr. sølv
   ·«tab»d. 13 fag baghus, 3 etager med qvist, grundmuret, indrettet til kornlofter, á 300 3.900 rdr. sølv
   ·«tab»e. 5 fag halvtag østen i gården, forsiden i bindingsværk, men for øvrigt i grundmur, til svinesti, hønsehus m.m. á 30 150 rdr. sølv
   ·«tab»f. et nyopført baghus, 8 fag, 1 etage, mur- og bindingsværk og grundmurede gavle, indrettet til stald og tømmerhus á 80 640 rdr. sølv
   ·«tab»g. i haven, et bindingsværk lysthus 100 rdr. sølv

   ·«tab»Samlet vurdering 16.610 rdr. sølv 63)1847 47-7
  Beskæftigelse 10 jul. 1847  Aarhus, Viby Sogn, Jægergården Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3
  Propritær på Jægergården ved RN9007 Niels og RN9034 Mathildes ægteskab 
  Ejendom 11 okt. 1847  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé Find alle personer med begivenheder på dette sted  [72
  Nielsen udlejer sin toft uden for Frederiksport. 
  • [Der må være tale om arealet vest for Frederiks Allé mellem Vester Allé og sognegrænsen til Viby Sogn.]
  Familien 22 okt. 1847  Kalundborg Find alle personer med begivenheder på dette sted  [73
  RN9002 Proprietær Malling er rejsende med dampskibet "Chr. VIII" fra Kalundborg. 
  Ejendom 1848  Aarhus, Domsognet, Mindegade [Mindegade 6, matr. nr. 96] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [4
  Andreas Malling og familien bliver træt af "at bo så langt uden for byen" og flytter tilbage til Mindegade 
  • Årstallet formodentligt.
  Ejendom 1848  Aarhus, Viby Sogn, Jægergården Find alle personer med begivenheder på dette sted  [34
  Andreas Malling og familien bliver træt af "at bo så langt uden for byen" og sælger Jægergården til proprietær L. U. la Cour, Skærsø for for 16.000 rdl. 
  • Årstallet formodentligt.
  Bopæl 1848  Aarhus, Domsognet, Mindegade [Mindegade 6, matr. nr. 96] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [74
  Sælger Jægergården og flytter tilbage til købmandsgården i Mindegade [341] 
  Skibe 1848  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [75
  RN9179 John Gaarn, Henrik Schandorff og RN9002 Andreas Malling briggen Ægir. 
  • Forretningen har formodentligt gået godt, for i 1848 byggede Gaarn sammen med købmand Henrik Schandorff og Andreas Malling briggen Ægir hos skibsbygmester Høyer. Det var et af de største skibe bygget i byen i lang tid. Det sejlede hurtigt ud på en lang tur og var første hjemme igen i 1854.
  Ejendom 18 maj 1848  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé Find alle personer med begivenheder på dette sted  [76
  Afdøde enkemadamme Rugaards bo udlejer hendes have ved Frederiksgade og en ca. 15 tdr. land toft uden for Frederiksport. 
  • "Tilleie kan strax erholdes:
   saavel den afdøde Enkemadame Rugaard forhen tilhørende gode Frugt- og Kjøkkenhave paa Frederiksgade i Aarhuus, c. 12 Skpr. Land stor [8.280 m2], som den hende ligeledes tilhørende fortrinlige Toft, c. 15 Tdr. Land stor, beliggende tæt udenfor Frederiksport.
   Liebhavere ville behage at henvende sig til Procurator Dahls Contoir i Aarhuus."

   [Uden for Frederiksport: Der må være tale om arealet vest for Frederiks Allé mellem Vester Allé mod syd.]
  Ejendom jul. 1848  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, hus nr. 368/369 [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [66, 67
  Købmand A. Malling sælger hus nr. 368/369 til købmand J.G. Stelfeld. 
  • Ejendommen formodentlig solgt i juli kvartal 1848 til købmand J.G. Stelfeld.
  Skibe 6 jul. 1848  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [77, 78
  Købmand R. Schandorff og RN9002 Andreas Malling samt RN9179 skibskaptajn Gaarn sen. bygger og ejer briggen Ægir. 
  • "Aarhuus, den 6te Juli [06-07-1848].
   I en Tid af 14 Dage ere her løbne to Skibe af Stabelen, nemlig en Skonnert, drægtig 51 C.ommerce Læster [51 Kommercelæst = 132,6 tons], bygget af vor bekjendte dygtige Skibsbygmester Thomsen for egen Regning, og en Brig, 92 Commerce Læster [239,2 tons, Ægir] af Skibsbygmester Hoyer, for et Interessentselskab, efter Forlydende Kmd. R. Schandorff og [RN9002] Andr. Malling samt [RN9179] Skibskaptajn Gaarn sen.

   "8.7 [08-07-1848] Briggen "Ægir", som i Onsdags [05-07-1848] løb af Stabelen, skal være et af de største Skibe, som i lang Tid er blevet bygget her, og iflg. Kyndiges Dom være et ganske fortrinligt Fartøi, saa ved denne sin Debut, har Skibsbygmester H. Hoyer altsaa afgivet et hæderligt Vidnesbyrd om sin Dygtighed. Vor By er altsaa nu i Besiddelse af to udmærkede Mænd i dette Fag."

   [Kommercelæst: indtil 1867: 150 kubikfod, og dertil svarende normalvægt 2600 kilogram; efter 1867: 2 registertons. Kilde: ordnet.dk]
  Skibe 11 nov. 1848  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [79
  Briggen Ægir tilhørende RN9002 Andreas Malling og RN9179 Gaarn sen. ført af RN9181 Gaarns søn afgår til England osv. 
  • "Aarhuus, den 11te Novbr. [11-11-1848].
   Briggen "Ægir", der løb af Stabelen her i Efteraaret, tilhørende dHrr.
   [RN9002] Malling og [RN9179] Gaarn, og ført af Sidstnævntes [RN9181] Søn, er idag afgaaet herfra til England, osv."

  Ejendom 18 dec. 1848  Aarhus, Viby Sogn, Frederiks Allé Find alle personer med begivenheder på dette sted  [80
  Afdøde proprietær Nissens bo bortauktionerer ca. 14 tdr. land toft uden for Frederiksport i Viby Sogn. 
  • "Efter Vedkommendes Begjæring afholdes en Auction Mandagen den 18de Decr. førstk. [18-12-1848], om Formiddagen Kl. 11, hvorved, om antageligt Bud skeer, agtes bortsolgt en afg. Proprietair Nissens Bo tilhørende Toft, beligende tæt udenfor Aarhuus Byes Frederiksport, i Viby Sogn. Lodden er c. 14 Tdr. Land stor, staaer for Hartkorn 1 Tde. 5 Skpr. [skæpper] 3 Fdr. [fjerdingkar] 2 3/4 Alb. [albumen] fri Hovedgaardstaxt, og bestaaer af meget god Jord. Auctionen afholdes paa selve Lodden; Conditioner, Taxationsforretning og Adkomstdocumenter ere forinden til Eftersyn paa Procurator Dahls Contoir i Aarhuus.
   Hads og Ning Herreders Contoir, de 15de Novbr. 1848 [15-11-1848].
   Rosenstand."

   Annonceringen gentages den 16-03-1849 med en lidt ændret ordlyd: Auktionen afholdes 04-04-1849. Toften er beliggende på Marselisborg Hovedgaards Mark og jorden er af fortrinlig bonitet. Aarhus den 14-03-1849.

   [Uden for Frederiksport i Viby Sogn: Der må være tale om arealet vest for Frederiks Allé syd for sognegrænsen mellem Aarhus og Viby Sogn matr. nr. 5 eller 6.]
  Familien 23 dec. 1848  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [81
  RN9007 købmand N. Malling, RN9002 købmand A. Malling og RN9179 skibskaptajn og borgerrepræsentant J.J. Gaarn er opført på listen over valgbare borgere. til repræsentantvalget 10-01-1849. 
  • "Fortegnelse over de valgbare Borgere i Aarhuus Kjøbstad, til Afbenyttelse ved det forestaaende Repræsentantvalg i Januar Maaned 1849 [10-01-1849].
   Affattet i Overeensstemmelse med Anordningen af 24de October 1837 [24-10-1837] og det provisoriske Regulativ for Aarhuus Kjøbstad af 22de Februar 1838 [22-02-1838]."
   ...
   "Valgbestyrelsen i Aarhuus, den 23de December 1848 [23-12-1848].
   Hertz. Engelsted. Nielsen. Hald. Bentzen. Høegh-Guldberg."
  Ejendom 1849 til 1854  Aarhus, Domsognet, Fredens Torv [Fredens Torv 12, matr. nr. 281] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [82
  Købmand A. Malling er bygherre i kvarteret omkring Fredens Torv 
  Familien 11 maj 1849  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [83
  RN9002 Malling med familie [RN9003, RN9004, RN9006] er rejsende med dampskibet "Lolland" til Kalundborg. 
  Familien 29 jul. 1849  Kalundborg Find alle personer med begivenheder på dette sted  [84
  RN9002 A. Malling med kone og 2 børn [RN9003, RN9004, RN9006] er rejsende med dampskibet "Lolland" fra Kalundborg. 
  Familien 27 aug. 1849  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [85
  Aarhus bys indvånere med en årsindtægt på 1.200 rbdr. eller derover opfordres til at lade sig optage på listen over valgbare personer til Landstingsvalget. 
  • "I Henhold til § 57 i Loven af 16de Juni 1849 [16-06-1849], angaaende Valgene til Rigsdagen, opfordres herved de af Byens Indvaanere, der i sidste Aar have havt en reen aarlig Indtægt af 1200 Rbdr. eller derover, forsaavidt de ønske at optages paa Listen over valgbare Personer til Landsthinget, at anmelde Saadant for Undertegnede, inden de 8de Septbr. d.A. [08-09-1849]
   Aarhuus Borgemester-Contoir, den 27de August 1849 [27-08-1849]. Hertz."
  Ejendom 8 sep. 1849  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé Find alle personer med begivenheder på dette sted  [86
  Borgmesterembedet bortlejer for flere år to jordlodder på vestsiden af Frederiks Allé udenfor Frederiksport. 
  • "Løverdagen den 8de Septbr. d.A. [08-09-1849], Formiddag Kl. 11 sl., bliver, paa Raadstuen her i Byen, ved offentlig Auction bortleiet, paa flere Aar, følgende Borgemester-Embedet tilhørende Jorder:
   1) Jordlodden, udenfor Frederiksport, paa den nordvestre Side af Veien til Skanderborg [Frederiks Allé ud for Vester Allé?], hvilken Jordlod for Tiden haves i Leie af Arbeidsmand C. Bonnesen.
   2) Dito, sammesteds [langs Frederiks Allé fra Vester Allés Kaserne mod syd], som [RN9002] Kjøbmand A. Malling hidtil har havt i Leie, dog med Undtagelse af den fraskilte Exerceerplads [Vester Allés Kaserne].
   3) De to Jordlodder, som Kjøbmand S. Herskind har havt i Leie, beliggende i Oldjorden.
   Conditionerne ere forinden til Eftersyn paa Undertegnedes Contoir.
   Aarhuus, den 25de August 1849 [25-08-1849].
   Hertz,
   Borgemester og Auctionsdirecteur."

   [Se også auktionen den 26-07-1825 annoceret den 22-07-1825.]
  Ejendom 13 okt. 1849  Aarhus, Viby Sogn, matr. nr. 5 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [87
  Købmand A. Malling køber matr. nr. 5, Viby Sogn. 
  • Skøde til købmand Andreas Malling læst 13-10-1849 på matr. nr. 5. Også påtegnet matr. nr. 5d samt matr. nr. 5e.
   På matr. nr. 5e udsteder han samtidig 2.000 panteobligation til af proprietær Nils Rasmus Düdslev?
  Ejendom 13 okt. 1849  Aarhus, Viby Sogn, matr. nr. 5 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [87
  Købmand A. Malling køber matr. nr. 5, Viby Sogn. 
  • Skøde til købmand Andreas Malling læst 13-10-1849 på matr. nr. 5. Også påtegnet matr. nr. 5c senere 121.
  Ejendom 13 okt. 1849  Aarhus, Viby Sogn, matr. nr. 5a Find alle personer med begivenheder på dette sted  [87
  Købmand A. Malling køber matr. nr. 5a [matr. nr. 5?], Viby Sogn. 
  • Skøde til købmand Andreas Malling læst 13-10-1849 på matr. nr. 5a. Han udsteder samtidig 2.000 panteobligation til af proprietær Nils Rasmus Düdslev?
  Bopæl 1 feb. 1850  Aarhus, Domsognet, Mindegade 341 [Mindegade 6, matr. nr. 96] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [88
  Købmand med 2 børn, og 4 tjeneste/handelsfolk. 
  • [RN9002] Kjøbmand Andreas Malling
   [RN9003] Charoline Gaarn
   [RN9004] Rasmus Malling
   [RN9006] John Gaarn Malling
   Tjenestekarl Morten S
   Tjenestepige Ane Kirstine S
   Tjenestepige Ingeborg Christensen
   Tjenestepige Elise M

   Kjøbmand Frederik Schandorff [lejer?]
   Handelsl Christian Hansen
   Tjenestepige Maren Olsen
  Familien 3 aug. 1850  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [89
  Kommiteen til Omsorg for saarede krigere indrykker liste og bidragsydere herunder RN9007 N. Malling og RN9002 A. Malling. 
  • ..."RN9007 Kjøbmændene N. Malling 5 Rbdr. og ... RN9002 A. Malling 5 Rbdr...

   Aarhuus, i Comiteen til Omsorg for saarede Krigere [3 års krigen 1848-1850], den 3die August 1850.
   M. Friis,
   Formand i Comiteen."
  Beskæftigelse 19 sep. 1851  Aarhus, Domsognet, [Mindegade 6, matr. nr. 96] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [90
  RN9002 A. Malling udbyder hampeblår til salg. 
  • «b»"Hampeblaar
   «/b»at bedste Sort, hjemkommen fra Riga, erholdes billigst muligt hos
   [RN9002] A. Malling"
  Ejendom 1853  Aarhus, Aarhus Domsogn, Fredens Torv 12 [Fredens Torv 12, matr. nr. 281] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [91
  A. Malling opfører Fredens Torv 12 
  • Fredens Torv 12 var bolig for en af byens absolutte matadorer, grosserer Louis Hammerich (1859-1931). Det blev opført af [RN9002] købmand A. Malling i 1853. Husets klassiske tredelte facade og det nære naboskab gør, at det tilskrives arkitekt Hans Wilhelm Schrøder.
   [Iflg. www.ois.dk er ejendommen opført i 1855]
  Ejendom 1853  Aarhus, Aarhus Domsogn, Fredens Torv 12 [Fredens Torv 12, matr. nr. 281] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [92
  Forhuset, sidehuset og gårdene bagved er opført af købmand A. Malling. 
  • "Det én etage høje grundmurede forhus har en tredelt facade med et midterparti på fire vinduesfag, som er begrænset af siderisalitter med et trefags vindue i syd, som modsvarer det brede portfag i nord. Nederst i soklen ses gamle granitkvadre, medens den høje kældersokkel nu mangler et karakterisk bredt gesimsbånd, som ses på ældre billeder.
   Hovedgesimsen er retkantet. Vinkeltaget er teglhængt og forsynet med to tagkviste, medens de tidligere karakterfulde skorstene nu er borte.
   I husets kælder ses pæne sprossevinduer, der følger fagdelingen i de høje flotte vinduer af flagtype i stuen. Disse har fine sprosser. Fyldingsporten er udskiftet med en port af stålrør udfyldt med maskinfletning, således at kun det brede overlys er bevaret. Inde i portrummet ses en udmærket kælderdør med indramninger og en svær afdækningsliste.
   Gårdens ejendommeligste enkelthed er en romansk korsmærket tympanon, som vel er blevet fundet under udgravningen til kælderen og har fundet anvendelse over en kælderdør i sidehuset."
   "Mallings genbo, arkitekt H. W. Schrøder, kan meget vel tænkes at have medvirket ved opførelsen af gården. En modernisering af forhuset blev foretaget i 1979 for firmaet Bruun & Sørensen. Skorstenene forsvandt, og to nye kviste blev opført mod gaden."
  Ejendom ca. 1853  Aarhus, Vor Frue Sogn, Toftejorden, matr. nr. 5 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [93
  Købmand Rasmus Mallings arvinger står som ejer og bruger af matr. nr. 5 [rettet fra 4] 
  • Jorden op til Marselisborg Hovedgård ved Frederiksport er i protokollen angivet med matr. nr. 4 men rettet til matr. nr. 5.
  Ejendom 1853  Aarhus, Domsognet, Fredens Torv 12 [Fredens Torv 12, matr. nr. 281] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [94
  [RN9002] Købmand Malling opfører en patricierbygning med smukke rene linier. 
  • "Nr. 12 Gadens Patricierbygning med de smukke rene Linier, er opført 1853 af [RN9002] Købmand Malling som det 10. Hus i den nyanlagte Gade, og her var ligesom i de fleste
   Huse paa den Tid Koholderi. Græsmarkerne paa det gamle Silkjær gav jo god Græsning.

   Ejendommen købtes 1854 af Købmand J.C. Seidelin, som etablerede sig her d. 9. Oktober 1855 [09-10-1855]. (Seidelin født 1827 død 1888)."

   Salgsdatoen stemmer ikke med Aarhuus Stiftstidende den 31-07-1866 og skødet den 09-12-1866 jf. Realregistret.
  Ejendom 25 jun. 1853  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, hus nr. 372 [Spanien 7, matr. nr. 49] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [68, 95, 96
  [RN9002] Købmand A. Malling sælger en mindre ejendom i Spanien til købmand J.G. Stelfeld. 
  • Den 25-06-1853 sælger [RN9002] købmand A. Malling ejendommen hus nr. 372 [Spanien 7, matr. nr. 49] til fabriquir J.G. Stelfeld for 600 rdr.
  Familien 22 aug. 1853  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [97
  RN9002 Købmand A Malling yder en gave på 25 Rbd. til Comiteen for Trængendes Understøttelse under Cholera-Epidemien. 
  • "Ifølge vor Opfordring have vi havt den Glæde at modtage følgende milde Gaver:
   fra købmand Hans Broge 100 Rbd....
   ...fra [RN9002] Kjøbmand A. Malling 25 Rbd...
   Med det tidligere Indkomne i Alt 464 Rbd.
   Aarhuus d. 22de August 1853 [22-08-1853] «b»
   «/b»Comiteen for Trængendes Understøttelse under Cholera-Epidemien."
  Familien 20 sep. 1853  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [98
  Rapport over koleraepidemiens omfang i Aarhus fra 19-07-1853 til 14-09-1853. 
  • Berlingske Tidende har den 22-09-1853 optrykt Aarhuus Stiftsphysicat Dr. Jespersens rapport af 20-09-1853 om omfanget af koleraepidemien i Aarhus fra det første registrerede tilfælde den 19-07-1853 til det sidste tilfælde den 14-09-1853, hvor epidemien nu betragtes som ophørt.

   Rapporten indeholder en omfattende statistik over 319 koleratilfælde fordelt uge for uge på syge, døde og helbredte.
   Endvidere fordelingen på køn og behandlingstederne: lazarettet, byens sygehus og i eget hjem.

   Dødeligheden fordeler sig med 57% døde på lazarettet, 56% på sygehuset og 66% i hjemmet, altså en helbredelsesprocent til fordel for den "professionelle" behandling måske grundet dennes adgang til rent vand.

   Udover de 319 tilfælde er der endvidere anmeldt 458 tilfælde af diaré og Cholerine [en mild form for diaré under en epidemi med asiatisk kolera. Kilde: http://medical-dictionary.thefreedictionary.com] til Cholera-Bureauet. Disse tilfælde har været under offentlig behandling og betragtes nu som helbredte.
  Beskæftigelse Omk. 1855  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [99
  Andreas Malling som del af et købmandskonsortium er medejer af barken Caroline og briggen Ægir. 
  • Barken Caroline (137 kmcl) og briggen Ægir (85 læster) ejes i kompagniskab i egentlige partrederier af Schandorff, Kiørboe og Hans Broge sammen med [RN9002] Andreas Malling og den københavnske reder D. Halberstadt.
  Ejendom ca. 1839 til ca. 1855  Aarhus, Domsognet, Mindegade 341 [Mindegade 6, matr. nr. 96] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [100
  RN9002 Andreas Mallings købmandsgård i Mindegade 
  • [RN9002 Andreas Malling ejer Mindegade 341 nu 6 fra ca. 1839 til ca. 1855, hvorefter købmand Schandorff overtager ejendom og købmandshandel]
   Mindegade 341 købt af Schandorff, som sælger til Hans Broge, der lægger en del af ejendommen til hans købmandsgård i nr. 8. Resten af ejendommen sælges af boet efter hans død i 1914 til tømrermester Chr. Withen.
   Mindegade 340/8 blev 04-12-1847 solgt af Peder Kaarsberg til Hans Broge.
   I 1990 indretter Aarhus Kommune vuggestue i nr. 8, se egne 4 artikler.
   Hans Broge ejede også Mindegade 10.
  Ejendom 1 feb. 1855  Aarhus, Domsognet, Mindegade 341 [Mindegade 6, matr. nr. 96] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [101
  Mindegade 341 er 01-02-1855 overtaget af købmand Frederich Christian Schandorff, A. Mallings ejerskab streget ud 
  • Aarhus Købstad, pr. 01-02-1855, 2. Rode, Mindegaden, husets nr. 341, ejer RN9002 Købmand A. Malling [overstreget og erstattet med F. Schandorff]
   1ste Etage Frederich Christian Schandorff, 42 år, ugift, fødested ? Amt, kjøbmand
   Jens Marius Stilling, 16, ugift, fødested Randers, handelslærling
   Morten Andersen, 34, ugift, fødested ? Amt, tjenestekarl
   Maria Malling, 28, ugift, fødested Aarhus, tjenestepige
  Bopæl 1 feb. 1855  Aarhus, Domsognet, Fredensgade 983 [Fredens Torv 12, matr. nr. 281] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [101
  [RN9002] Købmand Andreas Malling, kone og to børn i Fredensgade 983. 
  • [RN9002] Malling, ejer, kjøbmand, hans kone Madam C. Malling, sønnerne [RN9004] Rasmus Malling og [RN9006] John Gaarn Malling, tjenestefolkene Frederik Sørensen, Jens Willadsen og Lise Møller.
  Beskæftigelse 12 jun. 1855  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3
  Købmand og fadder ved RN9039 Gustavs fødsel og dåb. 
  Købmandsvarer 4 aug. 1856  Aarhus, Domsognet, Fredenstorv [Fredens Torv 12, matr. nr. 281] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [102
  RN9002 Købmand A. Malling efterlyser en lille sort hund Tommi. 
  • "En lille sort Hund, som lyder Navnet "Tommi", er den 1ste dennes [01-08-1856] bortløben. For Afleveringen til dens Eier, [RN9002] Kjøbmand A. Malling paa Fredenstorv [Fredens Torv 12, matr. nr. 281], udbetales en god Douceur."
  Ejendom 13 feb. 1857  Aarhus, Viby Sogn, Skanderborg Landevej [Frederiks Allé, matr. nr. 5a?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [103, 104, 105
  RN9002 A. Malling udbyder byggepladser til salg fra sin toft på "hele strækningen langs med chausseen" [Frederiks Allé, matr. nr. 5a?] 
  • [RN9002] A. Malling ønsker at sælge byggegrunde på hans toft udenfor Frederiksport på "hele Strækningen langs med Chausseen."

   «b»"Byggepladser.«/b»
   Af den mig tilhørende Toft udenfor Frederiksport herved Byen attraaer jeg at afhænde til Byggepladse hele Strækningen langs med Chaussen [Frederiks Allé, matr. nr. 5a?].
   De, der maatte ønske deraf at erholde større eller mindre Parceller tilkjøbs, ville behage desangaaende snarest muligt at træffe den fornødne Overeenskomst med mig.
   Aarhuus, den 13de Februar 1857 [13-02-1857]
   [RN9002] Andreas Malling."
  Skat 20 feb. 1857  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [106
  Aarhus Købstads Skatteligningsliste for skatteydere med en skat på mere end 50 rdl. herunder RN9007 købmand N. Malling og RN9002 købmand A. Malling. 
  • "Aarhuus, den 20de Februar [20-02-1857].
   - Ifølge Opfordring og andre Communers Exempel meddeles herved Aarhuus Kjøbstads personelle Skatteligning-Liste [listen over de personlige skatter] for indeværende Aar [1857] (indtil en Skatteydelse af mindst 50 Rdr.):"

   Den 4. højeste skatteyder er RN9007 købmand N. Malling med 21 rdr. 4 sk. skat af næring, 346 rdr. 84 sk. af formue, ialt 367 rdr. 88 sk. (0,7% af de samlede skatter).

   Den 9. højeste skatteyder er RN9002 købmand A. Malling med 12 rdr. 60 sk. af næring, 192 rdr. 68 sk. af formue, ialt 205 rdr. 32 sk. (0,4% af de samlede skatter).

   "Communeskatternes hele Beløb er 49,666 Rdr. 72 sk. For 1856 udgjorde Communeskatterne 36,595 Rdr. 60 sk.; altsaa ere de iaar forhøiede med 13,071 Rdr. 12 sk."
  Ejendom 10 jul. 1857  Aarhus, Domsognet, Fredens Torv, hus nr. 983 [Fredens Torv 12], matr. nr. 281] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [107, 108
  For. nr. 988 taks. nr. 114-4 [RN9002] Købmand A. Mallings ejendom. 
  • «i»10-07-1857 Forsikring nr. 988, Fredens Torv, hus nr. 983 [Fredens Torv 12, matr. nr. 281], [RN9002] købmand A. Malling:

   «/i»·«tab»a. forhus 7.150 rdr. sølv
   ·«tab»b. sidehus 2.250 rdr. sølv
   ·«tab»c. baghus 4.400 rdr. sølv
   ·«tab»d. latrin 100 rdr. sølv
   ·«tab»e. plankeværk 110 rdr. sølv
   ·«tab»f. lysthus 250 rdr. sølv
   ·«tab»Samlet vurdering 14.260 rdr. sølv

   Henvisning til taksation nr. 114-4.

   10-07-1857 Taksation nr. 114-4 for forsikring nr. 988 over Fredens Torv nr. 983 [Fredens Torv 12, matr. nr. 281] [RN9002] købmand A. Malling:

   «tab»a. 13 Fag Forhuus 1 Etage med [høj] Kjælder under. Grundmuret bygning. Indrettet til Beboelse for 1 Familie. Med gibsede, malede og tapetserede Værelser, 6 Kakkelovne. Port i 3 Fag. á 550 7.150 Rdl. sølv
   ·«tab»b. 9 Fag 1 Etage grundmuret Sidehuus med kælder under de 6 fag? Indrettet i Forening med Forhuset til Colonialhandel med en ?indretning og indsat grubevaske? á 250 2.250 Rdl. sølv
   ·«tab»c. 11 Fag 2 Etager grundmuret Baghuus til Vognremise, Materialhuus, Stald og Lofter á 400 4.400 Rdl. sølv
   ·«tab»d. 1 dobbelt Locum, grundmuret for enden af Bygningen litra c. og 1 ?? 100 Rdl. sølv
   ·«tab»e. 14 Fag Plankeværk i gaarden 110 Rdl. sølv
   ·«tab»f. 1 grundmuret Lysthuus samme Sted belagt med tegl? 250 Rdl. sølv
   ·«tab»Samlet vurdering 14.260 Rdl. sølv
  Skat 23 feb. 1858  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [109
  Aarhus Købstads Skatteligningsliste for skatteydere med en skat på mere end 50 rdl. herunder RN9007 købmand N. Malling og RN9002 købmand A. Malling. 
  • "Aarhuus, den 23de Februar [23-02-1858].
   - I Lighed med forrige Aar meddeles herved Aarhuus Kjøbstads personelle Skatteligning-Liste [listen over de personlige skatter] for indeværende Aar [1858] (indtil en Skatteydelse af mindst 50 Rdr.):"

   Den 4. højeste skatteyder er RN9007 kaptajn, købmand N. Malling med 22 rdr. 8 sk. skat af næring, 330 rdr. 0 sk. af formue, ialt 352 rdr. 8 sk. (0,7% af de samlede skatter).

   Den 11. højeste skatteyder er RN9002 købmand A. Malling med 13 rdr. 24 sk. af næring, 183 rdr. 32 sk. af formue, ialt 196 rdr. 56 sk. (0,4% af de samlede skatter).

   "Communeskatternes hele Beløb er 51,413 Rdr. 39 sk. For 1857 udgjorde Communeskatterne 49,666 Rdr. 72 sk.; altsaa ere de iaar forhøiede med 1746 Rdr. 63 sk."
  Skat 23 feb. 1858  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [20
  Købmand A. Malling er den 9. største skatteyder i Aarhus. 
  • [RN9002] Købmand A. Mallings skat:
   Næring: 13 Rdr. 24 Sk
   Formue 183 Rdr. 32 Sk.
   Ialt 196 Rdr. 56 Sk.
   A. Malling er den 9. største skatteyder.

   Nr. 1-9 er: Funder, Elmquist, Brammer, [RN9007] N. Malling, Liisberg & Meisner, R. Schandorff, J. F. Stellfeld, købmand Langballe og købmand [RN9002] A. Malling.
  Personale 19 apr. 1858  Aarhus, Domsognet, Fredensgade 983 [Fredens Torv 12, matr. nr. 281] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [20, 110
  RN9002 Andreas Malling annoncerer efter en pige til madlavning og malkning af køerne. 
  • "En tro og skikkelig Pige, som er øvet i Madlavning og vil paatage sig at malke 4 a 6 Køer, kan, formedelst Giftermaal, faae Condition til 1. Maj eller 1. Juni [01-05-1858, 01-06-1858] hos os
   [RN9002] Andreas Malling
   Fredens Torv Nr. 983 [Fredens Torv 12, matr. nr. 281]."
  Bygningsartikler 1 maj 1858  Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport [Frederiks Allé 78, matr. nr. 121] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [111
  RN9002 A. Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra brænderi uden for Frederiksport. 
  • «b»"Steenkalk
   «/b»udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport Tirsdag, Onsdag og Torsdag, den 4de, 5te og 6te Mai [04-05-1858, 05-05-1858, 06-05-1858]
   [RN9002] A. Malling og Chr. Lund."

   [Annoceringen starter den 01-05-1858 og gentages jævnligt frem til og med den 21-07-1876 med variende ugedage umiddelbart inden Mallings død. Herefter fortsætter Lund med annoceringen.]

   [Kalkværket eksisterer iflg. planlægningen af jernbanens forløb jf. A. St. 06-12-1859]
  Beskæftigelse 8 maj 1858  Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Find alle personer med begivenheder på dette sted  [20
  Andreas Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. 
  • Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport Tirsdag, Onsdag og Torsdag

   [RN9002] Andreas Malling & Lund


  Ejendom 8 maj 1858  Aarhus, Viby Sogn?, Skanderborg Landevej Find alle personer med begivenheder på dette sted  [112
  Udbyder byggepladser til salg fra sin toft på "hele strækningen langs med chausseen" [Frederiks Allé, matr. nr. 5a?]??? 
  Købmandsvarer 16 dec. 1858  Aarhus, Domsognet, Havnens søndre side Find alle personer med begivenheder på dette sted  [113
  RN9002 A. Malling udbyder gode skotske kakkelovnskul. 
  • "Gode skotske Kakkelovnskul udsælges fra Galeasen "Mette Kjellerup" [ejet af A. Malling] ved Havnens søndre Side, til 6 Mk. 8 Sk. pr. Tønde, i løbet af 5 Dage. [RN9002] A. Malling."
  Beskæftigelse 1859  Aarhus, Domsognet, Fredensgade 983 [Fredens Torv 12, matr. nr. 281] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [114
  Købmand 
  • Pålignede kommuneskatters ansættelse i taxter: Næring 10 x 1 Rdl 11 sk og i formue 80 x 1 Rdl. 70 sk.
  Ejendom 1859  Aarhus, Domsognet, Fredensgade 983 [Fredens Torv 12, matr. nr. 281] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [115
  Købmand Andreas Malling ejer gården Fredensgade 983 
  Skibe feb. 1859  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [116
  [RN9002 og RN9007] A. Malling og N. Malling står opført som ejere af henholdsvis galeasen "Mette Kjellerup" og jagten "De 2 Søstre" 
  • I februar 1859 står [RN9002] A. Malling opført som ejer af galeasen «i»"Mette Kjellerup"«/i», hvor skibsføreren er N. Michelsen. Galeasen på 44 1/2 drægtighed [se efterfølgende definition] er 5 år gammel og bygget af egetræ.
   Broderen [RN9007] Niels Malling står opført som ejer af jagten «i»"De 2 Søstre"«/i» på 12 drægtighed er 48 år gammel og bygget af egetræ. Der er pt. ingen kendt skibsfører.
   Der er 42 større over 10 commercelæster og 27 mindre fartøjer under 10 commercelæster opført i Aarhus Skibsregister i februar 1859 og hjemmehørende i sammes tolddistrikt. 35) 1859 #68-69
   [drægtighed: bæreevne målt i kommercelæster, indtil 1867 var en kommercelæst 150 kubikfod eller 2,6 tons, efter 1867 2 registertons. 38)]]
  Familien 18 mar. 1859  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [117
  RN9002 købmand A. Malling yder 3 Rdr. til den ulykkelige smed Bruun og hans trængende familie. 
  • "Til den ulykkelige smed Bruun og hans trængende familie har jeg endvidere modtaget, fra....

   Med det forhen Modtagne 545 Rdr. 81 sk.
   A.F. Elmquist.
   Foreløbigt, indtil der erfares om den ulykkelige Mands Liv kan reddes, har jeg af de til ham og hans Familie modtaagne Gaver idag indsat 500 Rdr. i Sparekassen. Om det Heles Anvendelse skal jeg i sin Tid nærmere meddele Underretning.
   A.F. Elmquist."
  Beskæftigelse 13 maj 1859  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3
  Købmand og fadder ved RN9040 Ernestines fødsel og dåb 
  Familien 31 aug. 1859  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [118
  RN9002 A. Malling yder 2 par lagner samt flere størrelser linned og uldent undertøj i gave til Comiteen til Trængendes Understøttelse under Cholera-Epidemien. 
  • "Ifølge vor Opfordring have vi havt den Glæde, til idag Kl. 12 at modtage følgende Gaver, fra:
   ...[RN9002] Hr. A. Malling 2 Par dito [lagner] samt flere Stkr. linned og uldent undertøi;...
   Aarhuus, den 31te August 1859 [31-08-1859]
   Comiteen til Trængendes Understøttelse
   under Cholera-Epidemien."
  Ejendom 3 dec. 1859  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [119
  Kommunalbestyrelsen i Aarhus ønsker banegården anlagt nord for byen. 
  • "Aarhuus, den 3die Decbr. [03-12-1859].
   Efter hvad vi have bragt i Erfaring har Communalbestyrelsen, forinden den udmeldte Mænd til paa Communens Vegne at overvære Besigtigelsen af Jernbanelinien m.v. [jernbanen Aarhus-Randers], udtalt som sin Anskuelse, at Banegaardens [Hovedbanegården] Henlæggelse Nord for Byen er af Vigtighed for denne i sin Heelhed som Commune, og at den derfor maatte ønske, at de udvalgte Mænd anvende deres Indflydelse paa Opnaaelsen heraf, hvis dette ikke skulde være paatænkt."
   [Et forgæves ønske, den efterfølgende besigtigelse afslører, at Staten allerede har valgt at placere banegården lige syd for sognegrænsen mellem Aarhus og Viby Sogn på sidstnævntes jord.]
  Ejendom 5 dec. 1859  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [120, 121
  Placeringen af Banegården og jernbanens forløb mod øst og vest er endeligt fastlagt. 
  • Det er nu bestemt, at Banegaarden kommer til at ligge ved Gartner Ehlers Have, hvorfra den med hestebane føres over "Spanien" og "Grønland" efter på en Svingbro at have passeret tæt øst forbi det såkaldte lysthus over Inderhavnen til den ydre havn:

   "Igaar [05-12-1859] paabegyndtes her ved Byen Besigtigelsen af den afstukne Jernbanelinie, og det som derved til Publikums Kundskab, at Banegaarden agtes henlagt Syd for Byen, nemlig til Gartner Ehlers's Have [som lå lige nord for sognegrænsen mellem Viby Sogn og Aarhus], hvorfra den ved en Hestebane føres igjennem Gaden "Spanien" og "Grønland", efter at have paa en Svingbro passeret tæt Øst forbi det saakaldte Lysthuus, over Indrehavnen til den ydre Havn [hvor jernbanen i dag passerer Aarhus Å ved DOKK1]. Forbindelsen over "Spanien" eller Hadsherredsveien skal, for ikke at vanskeliggjøre Færdselen, saavidt muligt skee ved en Viaduct. Jernbanen er bestemt til at føres igjennem en Tunner under Chausseen til Skanderborg [Frederiksbroen i Frederiks Allé], omtrent ved [RN9002] Kbm. A. Mallings Kalkværk Aarhus [nordvest for Frederiks Allé 78, matr. nr. 121]. De Delegerede fra Aarhuus udtalte det Ønskelige for Aarhuus qua Commune i Banegaardens Henlæggelse Nord for Byen, hvori dog ikke kunde opnaaes nogen Forandring [enighed], hvorimod der indrømmes, at Veien [den foreløbige arbejdsvej, den endelige kom i Gl. Banegårdsgade] til Jernbanegaarden, der ei var bestemt til Henlæggelse ligefor nogen Gade blev henlagt ligefor Fredensgade, og at denne Vei-Expropriation og Vedligeholdelsen skeer for Entrepreneurens Regning. Færdselen for Gaaende over Havnen skal skee ved et fem Fods Galleri paa Siden af Banebroen [svingbroen over Aarhus Å?]. Idag [06-12-1859] paabegyndes med Besigtigelsen i Aaby Sogn, hvor Banen omtrent ved Fiskerhuset skal føres over Mølleaaen [Aarhus Å hvor Brabrand-stien, åen og jernbanerne krydser hinanden]."
  Ejendom 6 dec. 1859  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [122
  Besigtigelsen af jernbanen Aarhus-Randers fortsætter videre fra Aarslev Mølle. 
  • "Aarhuus, den 7de Decbr. [07-12-1859].
   Med Besigtigelsen af Jernbanelinien [Aarhus-Randers] fortsattes igaar [06-12-1859 fra Aaby] indtil Aarslev Mølle, hvorfra man altsaa idag [07-12-1859] gaar videre. Ved Brabrand bliver det første Stationssted herfra Byen."
  Skat 27 jan. 1860  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [123
  Aarhus Købstads skatteligning for skatteydere med en skat på mere end 50 rdl. herunder RN9007 købmand N. Malling og RN9002 købmand A. Malling. 
  • "Aarhuus, den 27de Januar [27-01-1860, skatteligningen for 1859 fremgår af Vejviseren det pågældende år].
   - Af Skatteligningen for 1860 meddeles herved et Uddrag over Byens høiest beskattede Indvaanere, indtil en Skatteydelse af 50 Rdr.:"

   Den 3. højeste skatteyder er RN9007 kaptajn, købmand N. Malling med 23 rdr. 12 sk. skat af næring, 360 rdr. af formue, ialt 383 rdr. 12 sk. (0,7% af de samlede skatter).

   Den 60. højeste skatteyder er RN9002 købmand A. Malling med 11 rdr. 54 sk. af næring, 100 rdr. af formue, ialt 111 rdr. 54 sk. (0,2% af de samlede skatter).

   "Næringsskattens Beløb er 5,592 Rdr. 75 sk., Formueskattens 33,410 Rdr. Communeskatternes hele Beløb er 55,753 Rdr. For 1859 udgjorde de 49,107 Rdr.; altsaa ere de iaar forhøiede med 3,646 Rdr."
  Skat 27 jan. 1860  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [123
  Aarhus Købstads skatteligning for skatteydere med en skat på mere end 50 rdl. herunder RN9007 købmand N. Malling og RN9002 købmand A. Malling. 
  • "Aarhuus, den 27de Januar [27-01-1860, skatteligningen for 1859 fremgår af Vejviseren det pågældende år].
   - Af Skatteligningen for 1860 meddeles herved et Uddrag over Byens høiest beskattede Indvaanere, indtil en Skatteydelse af 50 Rdr.:"

   Den 3. højeste skatteyder er RN9007 kaptajn, købmand N. Malling med 23 rdr. 12 sk. skat af næring, 360 rdr. af formue, ialt 383 rdr. 12 sk. (0,7% af de samlede skatter).

   Den 60. højeste skatteyder er RN9002 købmand A. Malling med 11 rdr. 54 sk. af næring, 100 rdr. af formue, ialt 111 rdr. 54 sk. (0,2% af de samlede skatter).

   "Næringsskattens Beløb er 5,592 Rdr. 75 sk., Formueskattens 33,410 Rdr. Communeskatternes hele Beløb er 55,753 Rdr. For 1859 udgjorde de 49,107 Rdr.; altsaa ere de iaar forhøiede med 3,646 Rdr."
  Beskæftigelse 1 feb. 1860  Aarhus, Domsognet, Fredensgade 983 [Fredens Torv 12, matr. nr. 281] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [124
  Købmand og husejer med 1 barn [John Gaarn?] og 2 tjenestefolk. 
  • Ejendommen ligger ved siden af nr. 984, som ejes af RN9242 Jens Nielsen Malling.
  Købmandsvarer 13 feb. 1860  Aarhus, Domsognet, Havnen Find alle personer med begivenheder på dette sted  [125
  RN9002 A. Malling udbyder gode kakkelovnskul. 
  • «b»"Gode store Kakkelovnskul
   «/b»faaes hver Dag i denne Uge fra Galeasen "Mette Kjellerup", Capt. N. Michelsen.
   [RN9002] A. Malling."
  Ejendom 28 mar. 1860  Aarhus, Viby Sogn, udenfor Frederiksport, [Frederiks Allé, matr.nr. 5b?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [126
  RN9002 A. Malling tilbyder leje af 8 a 10 tdr. land i nærheden af Frederiksport egnet til gartneri. 
  • «b»"Tilleie«/b»
   kan faaes 8 a 10 Tdr. Land i Nærheden af Aarhuus Frederiksport, [Frederiks Allé, matr.nr. 5b?] og da samme er i en meget god Gjødningskraft, egner det sig ogsaa for en Gartner. [RN9002] A. Malling."

   [På Frederiks Allé, matr.nr. 5b etablerede sønnen RN9004 Rasmus Malling efterfølgende gartneri.]
  Beskæftigelse 12 apr. 1860  Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Find alle personer med begivenheder på dette sted  [20
  Andreas Malling og Lund annoncerer stenkalk til salg fra kalkbrænderiet uden for Frederiksport. 
  • Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport Løverdag, Mandag og Tirsdag

   [RN9002] Andreas Malling & Lund
  Ejendom 12 apr. 1860  Aarhus, Viby Sogn?, Skanderborg Landevej Find alle personer med begivenheder på dette sted  [112
  Udbyder byggepladser til salg fra sin toft på "hele strækningen langs med chausseen" [Frederiks Allé, matr. nr. 5a?]??? 
  Skibe 1 jun. 1860  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [127
  Fortegnelse over skibsredere i Aarhus omfatter bl.a. RN9002 Andreas Malling og Schandorff men ikke RN9007 Niels Malling. 
  • "Af en Fortegnelse over de jydske Skibsrhedere erfares, at i Aarhuus eiede ved Udgange af f.A. [31-12-1859] J.H. Agerup 6 Skibe med Drægtighed af 244 C.-L., C. Langballe 3 Skibe med 182 C.-L., H. Tanggaard 4 Skibe med 142 1/2 C.-L-, [RN9002] A. Malling og H. & F.C. Schandorff 2 Skibe med 127 C.-L.[330,2 tons], og H. Broge [Hans Broge] 2 Skibe med 101 1/2 C.L."

   [Kommercelæst: indtil 1867: 150 kubikfod, og dertil svarende normalvægt 2600 kilogram; efter 1867: 2 registertons. Kilde: ordnet.dk]
  Ejendom 15 nov. 1860  Aarhus, Domsognet, Fredens Torv [Fredens Torv 12, matr. nr. 281] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [20, 128
  RN9002 A. Malling annoncerer gården på Fredenstorv til salg eller leje. 
  • "«b»NB.«/b» Den mig tilhørende Gaard paa Fredenstorv [Fredens Torv 12, matr. nr. 281], indrettet til Beboelse for en større Familie, samt den tilhørende Have, kan erholdes tilkjøbs.
   Leiligheden bestaaer af 7 Værelser, Kjælder, Kjøkken m. m. samt en særdeles god udvendig Leilighed [placeret uden for forhuset i en sidebygning?], 2 Vognporte, Staldrum til 8 Heste, Fourageloft osv. Godt Vand haves i Gaarden. Denne velbyggede Gaard, der for faa Aar siden er af Nyt [uden brug af genbrugsmaterialer?] opført, kan erholdes tilleie til første Flyttetid [01-05-1861?] i Mangel af Salg.
   Aarhuus, den 15de Novbr. 1860 [15-11-1860]
   [RN9002] A. Maling."
  Skat 16 jan. 1861  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [129
  Aarhus Købstads skatteligning for skatteydere med en skat på mere end 50 rdl. herunder RN9007 købmand N. Malling og RN9002 købmand A. Malling. 
  • "Aarhuus, den 16de Januar [16-01-1861].
   - Af Skatteligningen for 1861 meddeles herved et Uddrag over Byens høiest beskattede Indvaanere, indtil en Skatteydelse af 50 Rdr.:"

   Den 6. højeste skatteyder er RN9007 kaptajn, købmand N. Malling med 21 rdr. 24 sk. skat af næring, 212 rdr. 48 sk. af formue, ialt 233 rdr. 72 sk. (0,5% af de samlede skatter).

   RN9002 købmand A. Malling er ikke nævnt på listen. På listen for 1862 er han opført med en samlet skat på 52 Rdr. 16 sk., hvilket indikerer, at han i 1861 har ligget lige under grænsen på 50 rdr.

   "Næringsskattens Beløb er 5164 Rdr., Formueskattens 29,275 Rdr. Samtlige Communeskatter beløbe sig her i Byen iaar til 52,207 Rdr."
  Skat 16 jan. 1861  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [129
  Aarhus Købstads skatteligning for skatteydere med en skat på mere end 50 rdl. herunder RN9007 købmand N. Malling og RN9002 købmand A. Malling. 
  • "Aarhuus, den 16de Januar [16-01-1861].
   - Af Skatteligningen for 1861 meddeles herved et Uddrag over Byens høiest beskattede Indvaanere, indtil en Skatteydelse af 50 Rdr.:"

   Den 6. højeste skatteyder er RN9007 kaptajn, købmand N. Malling med 21 rdr. 24 sk. skat af næring, 212 rdr. 48 sk. af formue, ialt 233 rdr. 72 sk. (0,5% af de samlede skatter).

   RN9002 købmand A. Malling er ikke nævnt på listen. På listen for 1862 er han opført med en samlet skat på 52 Rdr. 16 sk., hvilket indikerer, at han i 1861 har ligget lige under grænsen på 50 rdr.

   "Næringsskattens Beløb er 5164 Rdr., Formueskattens 29,275 Rdr. Samtlige Communeskatter beløbe sig her i Byen iaar til 52,207 Rdr."
  Inventar 6 apr. 1861  Aarhus, Domsognet, Fredens Torv [Fredens Torv 12, matr. nr. 281] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [20
  RN9002 Købmand Andreas Malling holder auktion over avlsredskaber m.m. 
  • "Løverdagen den 6te ds., Eftermiddag Kl. 2 [06-04-1861 kl. 14], afholdes, efter Begjæring af [RN9002] Hr. Kbm. A. Malling, offentlig Auction i hans Eiendom paa Fredenstorv [Fredens Torv 12, matr. nr. 281] over: en holsteensk Kurvevogn, Harver, Plove, Hakkelsekister [til at hakke halm i småstykker] og andre Avlsredskaber, 2 Sæt Ridetøi, et Stk. Jernkjæde, en Skpds. Bismer [160 kg. bismervægt], Sengesteder, Borde, Stole, noget Kjøkkentøi m.m.
   Hvilket herved bekjendtgjøres.
   Aarhuus, de 3die April 1861 [03-04-1861].
   Hertz.
   Auctionsdirecteur."
  Skat 6 feb. 1862  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [130
  Aarhus Købstads skatteligning for skatteydere med en skat på mere end 50 rdl. herunder RN9007 købmand N. Malling og RN9002 købmand A. Malling. 
  • "Aarhuus, den 6te Februar [06-02-1862].

   [Listen indledes med en beskrivelse af skattegrundlaget: grundtaksten, gadearealet, assurancesummen, næring og brug, formue og lejlighed (en form for ejendomsbeskatning), hartkornet (beskatning af landbrugsjorden) og Frue Kirkes vedligeholdelse samt en forklaring på de væsentligste stigninger: Fattigvæsenet, ny gade mellem Studsgade og Nørregade [Nørreport] og inddæmning ud for Grønlandsgade.]

   "Communens samlede Udgifter for dette Aar ere calculerede til c. 69,600 Rdr., hvoraf, efter at Indtægterne af Byens faste Eiendomme m.v. ere fradragne, det formodede Deficit [kasseunderskud] af c. 59,000 Rdr. er paalignet Skatteyderne og fordeelt saaledes:...paa Næring og Brug c. 5,850 Rdr., paa Formue og Leilighed c. 36,000 Rdr..."

   - Nedennævnte Skatteydere ere ansatte for et Skattebeløb paa Næring og Formue af over 50 Rdr., nemlig:"

   Den 6. højeste skatteyder er RN9007 kaptajn, købmand N. Malling med 23 rdr. 12 sk. skat af næring, 257 rdr. 48 sk. af formue, ialt 280 rdr. 60 sk. (0,7% af de samlede skatter for næring og formue).

   RN9002 købmand A. Malling er opført som en af de laveste beskattede med 9 rdr. 24 sk. af næring, 42 rdr. 88 sk. af formue, ialt 52 rdr. 16 sk. (0,1% af de samlede skatter for næring og formue).


  Ejendom 14 jul. 1862  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [131
  Fra Malling og Lunds kalkbrænderi ved Aarhus er 14-07-1862/15-07-1862 bortkommen en pudelhundehvalp ejet af kalkbrænder H. Nielsen. 
  Købmandsvarer 16 jul. 1862  Aarhus, Vor Frue Sogn, [Frederiks Allé 78, matr. nr. 121] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [131
  Efterlysning af hunden "Hector" fra RN9002 Malling & Lunds kalkbrænderi. 
  • Fra dHrr. [RN9002] Malling & Lunds Kalkbrænderi ved Aarhuus [Frederiks Allé 78, matr. nr. 121] er Natten mellem 14de og 15de Juli [14-07-1862/15-07-1862] bortkommen en sort Han-Pudelhundehvalp, lydende Navnet "Hector", med hvidt Bryst og et Messing-Halsbaand om Halsen med en Plade mrkt. "H. Nielsen Aarhuus". En passende Douceur gives til den, som kan meddele mig Oplysning om samme.
   H: Nielsen, Kalkbrænder."
  Ejendom 13 sep. 1862  Aarhus, Vor Frue Sogn, udenfor Frederiksport [Frederiks Allé, matr. nr. 5a?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [132
  RN9002 A. Malling udlejer 8 tdr. land med englod. 
  • "«b»Til Leie«/b» kan erholdes 8 Tdr. Land udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé, matr. nr. 5a?].
   «b»Paa Englodden
   «/b»avles aarlig 8 a 10 Læs Hø.
   [RN9002] A. Malling."
  Ejendom 1863 til 1870  Aarhus, Domsognet, Fredensgade 983 [Fredens Torv 12, matr. nr. 281] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [133
  A. Malling noteret på ejendommen Fredens Torv og Gade, gl. nr. 983, nyt nr. 8, Honum 364 
  Ejendom 1863 til 1870  Aarhus, Domsognet, Mindegade 341 [Mindegade 6, matr. nr. 96] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [134
  Schandorf er noteret på ejendommen 1863-1870 
  Skibe 28 jan. 1863  Aarhus, Domsognet, Havnen Find alle personer med begivenheder på dette sted  [135
  Auktion over brigskibet Ægir tilhørende RN9002 Andreas Malling med 3/8. 
  • «b»"Auction over en Skibspart.
   «/b»Efter Begjæring af [RN9002] Kjøbmand A. Malling blive de ham tilhørende 3/8 af «b»Brigskibet "Ægir", drægtig 85 1/2 danske Commercelæster «/b»[222,3 tons], med staaende og løbende Redskaber, stillet til Bortsalg ved Auction, der afholdes «b»Onsdagen den 28de ds., Formiddag Kl. 11 «/b»[28-01-1863].
   Auctionen afholdes paa selve Skibet, der er beliggende her i Havnen og paavises af Reqvirenten, hos hvem Conditioner og Inventarieliste ligeledes ere til Eftersyn.
   Hvilket herved bekjendtgjøres.
   Aarhuus, den 17de Januar 1863 [17-01-1863].
   Hertz,
   Auctionsdirecteur."
  Skat 1 feb. 1863  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [136
  Kommuneskatteligningen for 1863 herunder RN9034 Fru Malling. RN9002 A. Malling synes ikke nævnt. 
  • Af en liste over ligningen over kommuneskatten for næring og formueskat for 1863 fremgår der flg.:

   ... [RN9034] Capitain N. Mallings Enke 7 Rdr. 28 sk. [næringsskat] 43 Rdr. 32 sk. [formueskat] Ialt 50 Rdr. 60 sk... [0,1%]

   Næringsskattens Beløb for iaar er 3,798 Rdr. 92 sk., Formueskattens 36,534 Rdr. 34 sk. Samtlige Communeskatter [incl. forannævnte] her i Byen udgjøre et Beløb af 55,798 Rdr. 34 sk."
  Ejendom 27 apr. 1863  Aarhus, Vor Frue Sogn, [Frederiks Allé, matr. nr. 5?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [137
  RN9002 A. Malling advarer imod al færdsel over hans mark. 
  • "«b»Advarsel.
   «/b»Al Overgang over min Mark [Frederiks Allé, matr. nr. 5?] forbydes herved. Enhver, som træffes, kan vente at blive straffet efter Loven. - Aarhuus, den 27de April 1863 [27-04-1863].
   [RN9002] A. Malling."
  Bopæl 2 jul. 1863  Aarhus, Domsognet, Mindegade Find alle personer med begivenheder på dette sted  [138
  Ved Carolines død 
  Inventar 24 okt. 1863  Aarhus, Domsognet, [Fredens Torv 12, matr. nr. 281?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [139
  RN9002 A. Malling sælger en kakkelovn. 
  • "En Kakkelovn med Kogeindretning kan erholdes til billig Priis hos [RN9002] A. Malling."
  Skat 13 jan. 1864  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [20, 140
  RN9002 Købmand Andreas Malling nærings-, brug- samt formue- og lejlighedsskat for 1864. 
  • "Skatteligningen i Aarhuus.
   Af den paa Raadstuen fremlagte Ligning meddeles de Høistbeskattede paa Formue og Leilighed samt Næring og Brug tilsammenlagte, indtil en Skatteansættelse af over 40 Rdr. Disse ere:
   ...[RN9002] Kjøbmand A. Malling 45 Rdr. 72 Sk. [0,1%]
   Den samlede Formue- og Leilighedsskat udgjør 38,569 Rdr. 4 sk. (2034 Rdr. 68 sk. mere end ifjor) og Næringsskatten 1610 Rdr. 56 sk. (2188 Rdr. 36 sk. mindre end f,A.). Samtlige Communeskatter [incl. forannævnte] beløbe sig til 53,405 Rdr. 41 sk. (2395 Rdr. 89 sk. mindre end ifjor)."
  Familien 12 feb. 1864  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [141
  Opfordring fra flere af byens tjenestepiger herunder Sophie Dahl hos RN9002 A. Malling til at yde et bidrag til hjælp og lindring for de tapre soldater. 
  • "Ligesom flere af os Tjenestepiger i Aaret 1850 [krigen 1848-1850] sammenskøde hvad vi efter Evne kunde bidrage til Hjælp og Lindring for vore tappre Brødre og Venner, der i Krigen offrede Liv og Blod for Fædrelandet, saaledes have Undertegnede iaar forenet os om i den nuværende Trængselstid at opfordre samtlige Tjenestepiger her i Byen til en lignende Kjærlighedsgjerning og da snarest muligt tilstille En af os hvad Enhver efter Lyst og Evne vil yde.
   ... Sophie Dahl (hos [RN9002] Kbm. A. Malling)..."
  Familien 23 feb. 1864  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [142
  Oversigt over bidrag til hjælp og lindring for de tapre soldater fra flere af byens tjenestepiger herunder Sophie Dahl hos RN9002 A. Malling og P. Møller hos RN9034 fru Malling. 
  • "Efter vor Opfordring til Byens Tjenestepiger have vi havt den Glæde at modtage følgende Bidrag:
   ...P. Møller hos [RN9034] Fru Malling 2 Mk...
   ...[RN9002] Kbm. A. Mallings Pige 1 Mk?..,
   ... [RN9034] Fru Mallings 3de Piger, hver 1 Mk...
   Vi aflægge herved til enhver af Giverne vor hjerteligste Tak og have troet at handle efter de Flestes Ønske ved for denne Sum at anskaffe 38 gode Hørlærreds-Skjorter, som vi idag have tilstillet "Comiteen for uldne Sager og Linned", med den Anmodning, at de snarest muligt maatte blive sendte til Armeen.
   ... Sophie Dahl [hos RN9002 Kbm. A. Malling]..."
  Beskæftigelse 18 apr. 1864  Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Find alle personer med begivenheder på dette sted  [20
  A. Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. 
  • Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport Løverdagen

   [RN9002] A. Malling & Chr. Lund
  Ejendom 30 sep. 1864  Aarhus, Vor Frue Sogn, udenfor Frederiksport [Frederiks Allé, matr. nr. 5?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [143
  RN9002 A. Malling udbyder en byggegrund til salg. 
  • "«b»En Byggeplads
   «/b»tæt udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé, matr. nr. 5?], hvortil haves Vand i Overflødighed, kan faaes tilkjøbs hos
   [RN9002] A. Malling."
  Ejendom 15 okt. 1864  Aarhus, Vor Frue Sogn, udenfor Frederiksport, Mallings Toft, Kalkbrænderiet [Frederiks Allé 78, matr. nr. 121] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [144
  Slagter Barlach efterlyser en bortkommen stud fra RN9002 A. Mallings toft ved Kalkbrænderiet. 
  • "En blarbroget? 4-Aars Stud er Natten imellem den 14de og 15de ds. [14-10-1864, 15-10-1864] bortkommen fra [RN9002] A. Mallings Toft ved Kalkbrænderiet udenfor Frederiksporten [Frederiks Allé 78, matr. nr. 121]. Der var klippet et B paa Studens venstre Øre. Hvo, der kan give Oplysning om denne Stud, bedes at henvende sig til Slagter Barlach, Fiskergade Nr. 436 [Fiskergade 88, matr. nr. 181]."
  Ejendom 4 jul. 1865  Aarhus, Domsognet, Fredensgade 986 [Fredens Gade 21, matr. nr. 104] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [145
  RN9002 A. Malling udlejer en 2 værelses lejlighed med køkken og lidt have til leje til 01-10-1865. 
  • En Leilighed paa 2de Værelser med Kjøkken og lidt Have kan faaes tilleie til October Flyttedag [01-10-1865] i Stedet Nr. 986 paa Fredensgade [Fredens Gade 21, matr. nr. 104]. Man henvende sig til [RN9002] A. Malling."
  Beskæftigelse 12 jan. 1866  Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Find alle personer med begivenheder på dette sted  [146
  A. Malling og Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. 
  • Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] Onsdag, Torsdag, Fredag og Løverdag, den 17ds, 18ds, 19ds og 20ds. [17-01-1866]
   [RN9002] A. Malling & Lund
  Beskæftigelse 13 jan. 1866  Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Find alle personer med begivenheder på dette sted  [147
  A. Malling og Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. 
  • Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] Onsdag, Torsdag, Fredag og Løverdag, den 17ds, 18ds, 19ds og 20ds. [17-01-1866]
   [RN9002] A. Malling & Lund
  Beskæftigelse 15 jan. 1866  Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Find alle personer med begivenheder på dette sted  [148
  A. Malling og Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. 
  • Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] Onsdag, Torsdag, Fredag og Løverdag, den 17ds, 18ds, 19ds og 20ds. [17-01-1866]
   [RN9002] A. Malling & Lund
  Ejendom 17 jan. 1866  Aarhus, Domsognet, Fredensgade 983 [Fredens Torv 12, matr. nr. 281] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [149
  RN9002 A. Malling sætter gården nr. 983 på Fredenstorv og stedet nr. 986 på Fredensgade til salg. 
  • "«b»Eiendomme.
   «/b»Gaarden Nr. 983 paa Fredenstorv [Fredens Torv 12, matr. nr. 281] og Stedet Nr. 986 paa Fredensgade [Fredens Gade 21, matr. nr. 104] kunne erholdes tilkjøbs.
   [RN9002] A. Malling"
  Ejendom 17 jan. 1866  Aarhus, Domsognet, Fredenstorv 986 [Fredens Gade 21, matr. nr. 104] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [149
  RN9002 A. Malling sætter gården nr. 983 på Fredenstorv og stedet nr. 986 på Fredensgade til salg. 
  • "«b»Eiendomme.
   «/b»Gaarden Nr. 983 paa Fredenstorv [Fredens Torv 12, matr. nr. 281] og Stedet Nr. 986 paa Fredensgade [Fredens Gade 21, matr. nr. 104] kunne erholdes tilkjøbs.
   [RN9002] A. Malling"
  Beskæftigelse 3 feb. 1866  Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Find alle personer med begivenheder på dette sted  [148
  A. Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. 
  • Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] Torsdag, Fredag og Løverdag, den 8de, 9de og 10de [08-02-1866]
   [RN9002] A. Malling & Lund
  Beskæftigelse 5 feb. 1866  Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Find alle personer med begivenheder på dette sted  [150
  A. Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. 
  • Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] Torsdag, Fredag og Løverdag, den 8de, 9de og 10de [08-02-1866]
   [RN9002] A. Malling & Lund
  Beskæftigelse 6 feb. 1866  Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Find alle personer med begivenheder på dette sted  [151
  A. Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. 
  • Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] Torsdag, Fredag og Løverdag, den 8de, 9de og 10de [08-02-1866]
   [RN9002] A. Malling & Lund
  Beskæftigelse 6 mar. 1866  Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Find alle personer med begivenheder på dette sted  [152
  A. Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. 
  • Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] Mandag, Tirsdag og Onsdag, den 12te, 13de og 14de Marts [12-03-1866]
   [RN9002] A. Malling & Lund
  Beskæftigelse 8 mar. 1866  Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Find alle personer med begivenheder på dette sted  [153
  A. Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. 
  • Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] Mandag, Tirsdag og Onsdag, den 12te, 13de og 14de Marts [12-03-1866]
   [RN9002] A. Malling & Lund
  Beskæftigelse 17 mar. 1866  Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Find alle personer med begivenheder på dette sted  [154
  A. Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. 
  • Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] Onsdag, Torsdag og Fredag, den 21de, 22de og 23de Marts [21-03-1866]
   [RN9002] A. Malling & Lund
  Beskæftigelse 19 mar. 1866  Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Find alle personer med begivenheder på dette sted  [155
  A. Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. 
  • Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] Onsdag, Torsdag og Fredag, den 21de, 22de og 23de Marts [21-03-1866]
   [RN9002] A. Malling & Lund
  Beskæftigelse 21 mar. 1866  Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Find alle personer med begivenheder på dette sted  [156
  A. Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. 
  • Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] Onsdag, Torsdag og Fredag, den 21de, 22de og 23de Marts [21-03-1866]
   [RN9002] A. Malling & Lund
  Beskæftigelse 6 apr. 1866  Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Find alle personer med begivenheder på dette sted  [157
  A. Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. 
  • Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] Tirsdag, Onsdag og Torsdag, den 10de, 11te og 12te April [10-04-1866]
   [RN9002] A. Malling & Lund
  Beskæftigelse 7 apr. 1866  Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Find alle personer med begivenheder på dette sted  [158
  A. Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. 
  • Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] Tirsdag, Onsdag og Torsdag, den 10de, 11te og 12te April [10-04-1866]
   [RN9002] A. Malling & Lund
  Beskæftigelse 9 apr. 1866  Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Find alle personer med begivenheder på dette sted  [159
  A. Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. 
  • Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] Tirsdag, Onsdag og Torsdag, den 10de, 11te og 12te April [10-04-1866]
   [RN9002] A. Malling & Lund
  Beskæftigelse 17 apr. 1866  Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Find alle personer med begivenheder på dette sted  [160
  A. Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. 
  • Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] Løverdag, Mandag og Tirsdag, den 21de, 23de og 24de April [21-04-1866]
   [RN9002] A. Malling & Lund
  Beskæftigelse 18 apr. 1866  Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Find alle personer med begivenheder på dette sted  [161
  A. Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. 
  • Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] Løverdag, Mandag og Tirsdag, den 21de, 23de og 24de April [21-04-1866]
   [RN9002] A. Malling & Lund
  Beskæftigelse 25 apr. 1866  Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Find alle personer med begivenheder på dette sted  [162
  A. Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. 
  • Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] Mandag, Tirsdag og Onsdag, den 30de April, 1ste og 2de Maj [30-04-1866]
   [RN9002] A. Malling & Lund
  Beskæftigelse 28 apr. 1866  Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Find alle personer med begivenheder på dette sted  [163
  A. Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. 
  • Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] Mandag, Tirsdag og Onsdag, den 30de April, 1ste og 2de Maj [30-04-1866]
   [RN9002] A. Malling & Lund
  Beskæftigelse 30 apr. 1866  Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Find alle personer med begivenheder på dette sted  [164
  A. Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. 
  • Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] Mandag, Tirsdag og Onsdag, den 30de April, 1ste og 2de Maj [30-04-1866]
   [RN9002] A. Malling & Lund
  Beskæftigelse fra 7 maj 1866  Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Find alle personer med begivenheder på dette sted  [165
  A. Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. 
  • Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] [på tre af ugen dage].
   [RN9002] A. Malling & Lund
  Ejendom 30 jul. 1866  Aarhus, Viby Sogn, [Marselisborg, matr. nr. 5e] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [166
  RN9002 A. Malling sætter 6 skæpper land til salg [leje?]. 
  • 6 Skpr. Land [4.137 m2], besaaet med Rug, og et Stykke Eng, hvorpaa avles 2 a 3 Læs Hø, kan faaes tilkjøbs [leje?] hos
   [RN9002] A. Malling

   [I de efterfølgende annoncer den 01-08-1866, 09-08-1866 og 17-08-1866 sætter han kun afgrøden af nævnte jord til salg.]

   [1 skæppe = 0,125 tønde = 689,5 m2 iflg. ordnet.dk]
  Ejendom 31 jul. 1866  Aarhus, Domsognet, Fredens Torv [Fredens Torv 12, matr. nr. 281] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [20
  RN9002 A. Malling har solgt sin ejendom på Fredens Torv til købmand I. C. Seidelin for 7.700 Rdr. 
  • "[RN9002] Hr. A. Mallings Gaard paa Fredenstorv er solgt til Købmand I. C. Seidelin for 7.700 Rdr."
  Ejendom 1 aug. 1866  Aarhus, Viby Sogn, [Marselisborg, matr. nr. 5] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [167
  A. Malling sætter afgrøden af 6 skæpper land til salg. 
  • Afgrøden af 6 Skpr. Land [4.137 m2], besaaet med Rug, og et Stykke Eng, hvorpaa avles 2 a 3 Læs Hø, kan faaes tilkjøbs hos
   [RN9002] A. Malling

   [1 skæppe = 0,125 tønde = 689,5 m2 iflg. ordnet.dk]
  Landbrugsvarer 1 aug. 1866  Aarhus, Viby Sogn, [Marselisborg, matr. nr. 5] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [167
  RN9002 A. Malling udbyder afgrøden af 6 skpr. land besået med rug og 2 a 3 læs hø på et stykke eng. 
  • "Afgrøden af 6 Skpr. Land [4.140 m2], besaaet med Rug, og et Stykke Eng, hvorpaa avles 2 a 3 Læs Hø, kan faaes tilkjøbs hos [RN9002] A. Malling."

   [Engarealet er en del af det nuværende Godsbaneareal/Mølleengen.]
  Ejendom 9 aug. 1866  Aarhus, Viby Sogn, [Marselisborg, matr. nr. 5] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [168
  A. Malling sætter rug og hø til salg. 
  • «b»Rug og Hø tilsalg.«/b»
   9 Traver Rug og 3 af 4 Læs Hø kan erholdes hos
   [RN9002] A. Malling

   [trave er en række kornneg opstillet to og to iflg. ordnet.dk]
  Landbrugsvarer 9 aug. 1866  Aarhus, Viby Sogn, [Marselisborg, matr. nr. 5] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [169
  RN9002 A. Malling udbyder rug og hø til salg. 
  • «b»"Rug og Hø tilsalg.
   «/b»9 Traver Rug og 3 a 4 Læs Hø kan erholdes hos [RN9002] A. Malling."

   [trave er en række kornneg opstillet to og to iflg. ordnet.dk] Min udlægning: Kornneg sat to og to op imod hinanden på marken efter høstningen før indkørslen til laden.]
  Ejendom 17 aug. 1866  Aarhus, Viby Sogn, [Marselisborg, matr. nr. 5] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [170
  A. Malling sætter rug og hø til salg. 
  • «b»Rug og Hø tilsalg.«/b»
   9 Traver Rug og 3 af 4 Læs Hø kan erholdes hos
   [RN9002] A. Malling

   [trave er en række kornneg opstillet to og to iflg. ordnet.dk]
  Ejendom 1 dec. 1866  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksgade 965 [Frederiksgade 75, matr. nr. 350?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [171
  RN9002 A. Malling udlejer et værelse. 
  • «b»Et meubleret Værelse«/b»
   i Nærheden af Jernbanen [Hovedbanegården] er strax at faae tilleie i Stedet Nr. 965 paa Frederiksgade.
   [RN9002] A. Malling

   [Jf. en efterfølgende annoncering den 18-06-1868 og 15-07-1868 er der tale om Frederiksgade 569 (Frederiksgade 75, matr. nr. 350)].
  Ejendom 9 dec. 1866  Aarhus, Domsognet, Fredensgade matr. nr. 281 [Fredensgade 12, matr. nr. 281] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [172
  Skøde fra købmand [RN9002] A. Malling til købmand J.C. Seidelin. 
  Beskæftigelse fra 2 jan. 1867  Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Find alle personer med begivenheder på dette sted  [173
  A. Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. 
  • Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] [på tre af ugen dage].
   [RN9002] A. Malling & Lund
  Personale 26 feb. 1867  Aarhus, Viby Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted  [174
  RN9002 A. Malling og C. Lund søger en kalkbrænder til kalkbrænderiet. 
  • «b»"En Kalkbrænder,«/b»
   forsynet med gode Anbefalinger, kan faae en god Plads til April Flyttetid [01-04-1867] ved vort Kalkbrænderi [på Frederiks Allé].
   [RN9002] A. Malling & C. Lund."
  Familien 10 mar. 1867  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [175
  RN9002 Købmand Malling vælges til medlem af kredsbestyrelsen for Aarhuus Amts 1ste Skyttekreds (Aarhuus). 
  • "Aarhuus, den 18de Marts [18-03-1867]
   Aarhuus Amts 1ste Skyttekreds (Aarhuus)
   afholdt forrige Søndag [10-03-1867] sin aarlige
   Generalforsamling paa Raadhuset. Til
   Kredsformand gjenvalgtes eenstemmmig Capt. Svane.
   Til Medlemmer af Kredsbestyrelsen valgtes:
   Overlærer Kraiberg, Kjøbmændene Reventlow
   og [RN9002?] Malling, Lieutn. Møller,
   Kjøbmand Nørretranders, Telegraphbestyrer
   Jermiin, Conditor Bæhr og Handelsfuldmægtig
   Wærum."
  Fritid 18 mar. 1867  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [175
  Købmand Malling valgtes til kredsbestyrelsen af Aarhuus Amts 1ste Skyttekreds. 
  • Aarhuus, den 18de Marts [18-03-1867]
   Aarhuus Amts 1ste Skyttekreds (Aarhuus) afholdt forrige Søndag [07-03-1867] sin aarlige Generalforsamling paa Raadhuset. Til Kredsformand gjenvalgtes eenstemmig Capt. Svane. Til Medlemmer af Kredsbestyrelsen valgtes: Overlærer Kraiberg, Kjøbmændene Reventlow og [RN9002?] Malling, Lieutn. Møller, Kjøbmand Nørretranders, Telegraphbestyrer Jermiin, Conditor Bæhr og Handelsfuldmægtig Wærum.
  Beskæftigelse 30 mar. 1867  Aarhus, Viby Sogn, [Frederiks Allé 78, matr. nr. 121] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [176
  Interessentskabskontrakt mellem [RN9002] A. Malling og Chr. Lund om et kalkværk [Frederiks Allé 78, matr. nr. 121] 
  • Kontrakten slettet 28-04-1877.
  Ejendom 29 jul. 1867  Aarhus, Domsognet, Fredensgade østre side, hus nr. 986 ] [Fredensgade 21, matr. nr. 104] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [177
  [RN9002] købmand A. ejer Fredensgade østre side, hus nr. 986 
  • «i»29-07-1867 Forsikring nr. 970, Fredensgade østre side, hus nr. 986 [Hus nr. 1827] [Fredensgade 21, matr. nr. 104] [RN9002] købmand A. Malling:
   «/i»·«tab»a. forhus, grundmuret 1.600 rdr.
   ·«tab»b. locum, bindingsværk 30 rdr.
   ·«tab»Samlet vurdering 1.630 rdr.
  Ejendom 15 okt. 1867  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksgade [Frederiksgade 75, matr. nr. 350?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [178
  N.C. Leth etablerer sig med kolonial- og produktforretning i RN9002? Mallings gård i Frederiksgade. 
  • «b»"Colonial- & Producthandel.
   «/b»At jeg Dags Dato har etableret en Colonial- & Productforretning i [RN9002?] Hr. Kjøbmand Mallings Gaard paa Frederiksgade [Frederiksgade 75, matr. nr. 350?], tillader jeg mig herved at bekjendtgjøre, idet jeg anbefaler mig til Enhver, der vil forunde mig sin Søgning.
   Aarhuus, den 15de October 1867 [15-10-1867]
   N.C. Leth.

   «b»Korn
   «/b»kjøbes og betales med høieste gangbare Priser.
   N.C. Leth."

   «b»Bedste Kornbrændeviin
   «/b»erholdes billigt hos
   N.C. Leth

   «b»Colonialvarer.
   «/b»Caffe (saavel raa som friskbrændt), Candis, Farin, Melis, Riis, Svedsker, Rosiner, Alt i gode nye Varer, erholdes billigst muligt hos
   N.C. Leth

   «b»Steenolie,
   «/b»raff. Lampeolie & Tran erholdes billigt hos
   N.C. Leth

   «b»Jern,«/b»
   svensk & engelsk i forskjellige Dimensioner, samt svenske Jernplader og afhugget Jern til store Steenhamre erholdes meget billigt hos
   N.C. Leth

   [Annonceringen gentages 06-11-1867, 15-11-1867, 28-11-1867, 05-12-1867, 14-12-1867 og 19-12-1867]

   [Jf. en efterfølgende annoncering er der tale om Frederiksgade 569 (Frederiksgade 75, matr. nr. 350)].
  Beskæftigelse fra 11 feb. 1868  Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Find alle personer med begivenheder på dette sted  [179
  A. Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. 
  • Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] [på tre af ugen dage].
   [RN9002] A. Malling & Lund
  Beskæftigelse 10 mar. 1868  Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Find alle personer med begivenheder på dette sted  [20
  A. Malling og Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. 
  • Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport Løverdag, Mandag og Tirsdag...

   [RN9002] A. Malling & Lund
  Ejendom 18 jun. 1868  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksgade 569 [Frederiksgade 75, matr. nr. 350] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [180
  A. Malling udlejer et møbleret værelse. 
  • Et meubleret Værelse kan faaes tilleie hos Undertegnede i Stedet Nr. 569 paa Frederiksgade. [Frederiksgade 75, matr. nr. 350]
   [RN9002] A. Malling
  Ejendom 4 jul. 1868  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksgade 569 [Frederiksgade 75, matr. nr. 350] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [181
  A. Malling udlejer et møbleret værelse. 
  • Et meubleret Værelse kan faaes tilleie hos Undertegnede i Stedet Nr. 569 paa Frederiksgade. [Frederiksgade 75, matr. nr. 350]
   [RN9002] A. Malling
  Ejendom 15 jul. 1868  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksgade 569 [Frederiksgade 75, matr. nr. 350] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [182
  A. Malling udlejer et møbleret værelse. 
  • Et meubleret Værelse kan faaes tilleie hos Undertegnede i Stedet Nr. 569 paa Frederiksgade. [Frederiksgade 75, matr. nr. 350]
   [RN9002] A. Malling
  Ejendom 8 okt. 1868  Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Find alle personer med begivenheder på dette sted  [20
  A. Malling udbyder jord med eng uden for Frederiksport til leje. 
  • Tilleie udenfor Aarhuus Frederiksport kan erholdes 6 Skpr. Land og et Stykke Eng, hvorpaa der aarlig avles 2 a 3 Læs Hø

   [RN9002] A. Malling
  Ejendom 8 okt. 1868  Aarhus, Viby Sogn, [Marselisborg, matr. nr. 5] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [183
  A. Malling udlejer jord og eng. 
  • «b»Tilleie«/b»
   udenfor Aarhuus Frederiksport [Marselisborg, matr. nr. 5] kan erholdesr 6 Skpr. Land [4.137 m2] og et Stykke Eng, hvorpaa der aarlig avles 2 a 3 Læs Hø.
   [RN9002] A. Malling

   [1 skæppe = 0,125 tønde = 689,5 m2 iflg. ordnet.dk]
  Ejendom 3 dec. 1868  Aarhus, Viby Sogn, [Marselisborg, matr. nr. 5] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [184
  A. Malling udlejer jord og eng. 
  • «b»Tilleie«/b»
   udenfor Aarhuus Frederiksport [Marselisborg, matr. nr. 5] kan erholdesr 6 Skpr. Land [4.137 m2] og et Stykke Eng, hvorpaa der aarlig avles 2 a 3 Læs Hø.
   [RN9002] A. Malling

   [1 skæppe = 0,125 tønde = 689,5 m2 iflg. ordnet.dk]
  Beskæftigelse 1869  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksgade 569 [Frederiksgade 75, matr. nr. 350] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [114
  Købmand og bor sammen med sønnen RN9004 Rasmus. 
  • Andreas er pålignet en kommuneskat på 2 taxter i næring og 5 taxter i formue. Rasmus er ikke pålignet kommuneskat. Hver taxt gælder for næring 1 Rd 38 sk og for formue 2 Rd 10 sk.
  Købmandsvarer 1869  Aarhus, Vor Frue Sogn, Chausseen sydfor Byen [Frederiks Allé 78, matr. nr. 121] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [185
  [RN9002] Malling & Lunds Kalkværk ved Chausseen sydfor Byen 
  Beskæftigelse fra 6 mar. 1869  Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Find alle personer med begivenheder på dette sted  [186
  A. Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. 
  • Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] [på tre af ugen dage].
   [RN9002] A. Malling & Lund
  Familien 17 mar. 1869  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [187
  RN9002 A. Malling giver 1 Rdr. til indsamling til de nødlidende i Smaaland. 
  • «b»"Til de Nødlidende i Smaaland«/b»
   har jeg fremdeles modtaget fra: Sindsygeanstalten ved en af Hr. J. Frank dersteds foranstaltet Indsamling: 11 Rdr. 5 Mk., Gevinst i Spil 2 Mk., Gartner Sørensen paa Calø 1 Rdr., B.K. i Skjering 5 Rdr., Bundtmager Warming 2 Rdr., [RN9002?] Hr. A. Malling 1 Rdr., "en Unævnt" [anonym] 2 Mk. og Hr. C. Thomsen 1 Rdr.; mod det tidligere Indkomne ialt: 311 Rdr. 1 Mk. 5 Sk.
   Aarhuus, den 17de Marts 1869 [17-03-1869]
   H.F. Elmquist [redaktør af Aarhuus Stiftstidende]."
  Familien 19 mar. 1869  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [188
  RN9002 A. Malling giver 1 Rdr. til den forarmede familie i Harboøre. 
  • «b»"Til den forarmede Familie i Harboøre
   «/b»er fremdeles modtaget fra: [RN9002?] Hr. A. Malling 1 Rdr., "en Unævnt" [anonym] 2 Mk., F.R. 1 Rdr., Hr. Christensen i Spørring 1 Rdr., Haar og Hinnerup (see ovenfor) 5 Rdr.; med det tidligere Indkomne ialt: 70 Rdr. 3 Mk. 8 Sk.
   H.F. Elmquist [redaktør på Aarhuus Stiftstidende]."
  Ejendom 28 aug. 1869  Aarhus, Domsognet, Fredensgade 986 [Fredens Gade 21, matr. nr. 104] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [189
  A. Malling udlejer en lejlighed i Fredensgade nr. 986 med lidt have til. 
  • En Leilighed i Stedet Nr. 986 paa Fredensgade med lidt Have kan faaes tilleie til October Flyttetid [01-10-1869]
   [RN9002] A. Malling
  Ejendom 1870  Aarhus, Domsognet, Fredens Torv 986 [Fredens Torv 21, matr. nr. 104] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [190
  A. Malling noteret på ejendommen Fredens Torv og Gade gl. nr. 986, nyt nr. 21, matr. nr. 104, folio 407,571 
  Ejendom eft. 1869  Aarhus, Domsognet, Mindegade 6, matr. nr. 96a Find alle personer med begivenheder på dette sted  [14
  Husnummer fra 1829: 6 
  Ejendom eft. 1869  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksgade 75, matr. nr. 350 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [14
  Husnummer fra 1869: 75 
  Ejendom 1870  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé 78 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [191
  Købmand A. Malling noteret på Frederiks Allé 78, nyt matr. nr. 121 
  Beskæftigelse fra 1 jan. 1870  Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Find alle personer med begivenheder på dette sted  [192
  A. Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. 
  • Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] [på tre af ugen dage].
   [RN9002] A. Malling & Lund
  Beskæftigelse 1 feb. 1870  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksgade 75 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [193
  Enkemand og købmand, bor sammen med andre og sønnen RN9004 Rasmus. Ejer ikke huset 
  Ejendom 22 jun. 1870  Aarhus, Domsognet, Fredensgade 21 [Fredens Gade 21, matr. nr. 104] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [194
  RN9002 A. Malling sætter Fredensgade 21 til salg. 
  • «b»"Til Salg.«/b»
   Stedet Nr. 21 paa Fredensgade [Fredens Gade 21, matr. nr. 104], 3 Fag 2-Etages Forhuus med Gaards- og Haveplads, kan erholdes tilkjøbs. Man henvende sig til Eieren.
   [RN9002] A. Malling,
   Frederiksgade 75 [Frederiksgade 75, matr. nr. 350?]."
  Beskæftigelse 11 nov. 1870  [37
  Forlover og købmand ved RN9004 Rasmus og RN9005 Petreas ægteskab 
  Ejendom 23 dec. 1870  Aarhus, Domsognet, Fredensgade, matr. nr. 104 [Fredensgade 21, matr. nr. 104] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [195
  Skøde fra købmand A. Malling til frisør J.G. Jensen. 
  • I forbindelse med handlen udsteder frisør J.G. Jensen en panteobligation på 2.000 kr. til købmand A. Malling (udlagt til fru Olivia Jensens Legat), 4 ½ % rente. Pantebog 20 folio 664 og 25/329.

   Sejrs Sedler 1872-01-01:
   Hiort. Lorenzen & Salicath Repert. over Legater, .. IV S. 32
   Fru Olivia Jensens Legat, stiftet ved Testamente af 24-12-1867 af Georgine Ivardine Olivia Schinnerup (f. 1827, død 12-11-1871). Enke eftet Købmand S. Jensen (født 26-04-1811, død 18-10-1858) med 1000 Rdr., nu 2000 Kr., hvis Renter uddeles hvert Aar 1. Jan. i 2 lige store Portioner til trængende Kjøbmandsenker og ugifte Kjøbmandsdøtre udenfor Fattigvæsenet. (Fundats: Min.. Tid: 1872 A. S. 228). Legatet bestyres af Byrådet. Fundats af 09-07-1872. Stadfæstet 05-09-1872.
  Ejendom 23 dec. 1870  Aarhus, Domsognet, Fredensgade matr. nr. 104 [Fredensgade 21, matr. nr. 104] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [196
  Skøde fra [RN9002] købmand A. Malling til frisør J.G. Jensen. 
  Beskæftigelse 1871  Aarhus, Viby Sogn, Frederiksbjerg 27 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [114
  Købmand og bor sammen med sønnen RN9004 Rasmus [Frederiks Allé 80, matr. nr. 5c] 
  Beskæftigelse 7 jan. 1871  Aarhus, Viby Sogn, Frederiks Allé, kalkværk Find alle personer med begivenheder på dette sted  [197
  Interessentskabskontrakt mellem [RN9002] A. Malling og Chr Lund om et kalkværk er aflyst 07-01-1871 
  Beskæftigelse fra 4 mar. 1871  Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Find alle personer med begivenheder på dette sted  [198
  A. Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. 
  • Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] [på tre af ugen dage].
   [RN9002] A. Malling & Lund
  Beskæftigelse 14 apr. 1871  Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Find alle personer med begivenheder på dette sted  [20
  Andreas Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport til salg. 
  • Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport Løverdag, Mandag, Tirsdag den 22., 24. og 25. April

   [RN9002] Andreas Malling & Chr. Lund
  Beskæftigelse 21 sep. 1871  Aarhus, Viby Sogn, Frederiksbjerg Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3
  Fadder og enkemand ved RN9028 Carolines fødsel og dåb 
  Ejendom 21 okt. 1871  Aarhus, Viby Sogn, Chausseen, [Mallings Toft, Marselisborg, matr. nr. 5] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [199
  A. Malling udbyder byggepladser langs med Frederiks Allé til salg. 
  • «b»Byggepladser«/b»
   i Nærheden af Frederiksbjerg & Jernbanen, langs med Chausseen [Frederiks Allé], kunne i større eller mindre Parceller faaes tilkjøbs af
   [RN9002] A. Malling
   [Annoncen gentages 22-10-1871, 23-10-1871, 26-10-1871, 29-10-1871, 30-11-1871, 30-12-1871, 07-02-1872, 19-03-1872, 18-04-1872, 11-05-1872, 28-06-1872, 03-08-1872, 25-09-1872, 11-11-1872, 21-11-1872, 30-12-1872, 10-01-1873, 27-02-1873, 21-04-1873, 02-05-1873, 16-06-1873, 07-08-1873, 14-08-1873, 20-09-1873, 22-11-1873, 06-12-1873, 11-03-1874, 18-04-1874, 30-04-1874, 01-08-1874, 08-10-1874, 11-01-1875, 06-04-1875, 29-04-1875, 24-05-1875, 11-06-1875, 03-08-1875, 02-09-1875, 05-10-1875, 10-11-1875, 30-12-1875, 29-02-1876, 27-03-1876, 13-05-1876 og sidste gang 20-07-1876]
  Beskæftigelse fra 17 jan. 1872  Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Find alle personer med begivenheder på dette sted  [200
  A. Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. 
  • Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] [på tre af ugen dage].
   [RN9002] A. Malling & Lund
  Ejendom 27 apr. 1872  Aarhus, Viby Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted  [201
  [RN9002] A. Malling og [RN9004] R. Malling er medunderskrivere på Bilag D Overenskomst med de store grundejere og Aarhus Kommune om indlemmelse af Marselisborg jorden under Aarhus Købstad 
  • Overenskomsten omtalt i: 1872-04-27 Bilag D Overenskomst med de store grundejere og Aarhus Kommune om indlemmelse af Marselisborg jorden under Aarhus Købstad, Torben Aastrup
  Ejendom 23 maj 1872  Aarhus, Viby Sogn, Frederiksbjerg Find alle personer med begivenheder på dette sted  [202
  Aarhuus Stiftstidende beskrivelse af forslaget til indlemmelse af Frederiksbjerg herunder Mallings Toft i Aarhus Købstad. 
  • Aarhuus, den 23de Mai [23-05-1872]

   - Ligesom ved mange andre af vore Kjøbstæder har, som bekjendt, den senere Tids Udvikling medført, at der ogsaa udenfor vor Byes Grændse i det tilstødende Landsogn begyndte at danne sig en Bydeel, Frederiksbjerg m.v., der, uden at deeltage i Kjøbstadens Rettigheder og Byrder, dog mere havde Characteren af Kjøbstad end af Land, og som derfor i Tidens Løb baade selv vilde see sig stillet i et vanskeligt amphibialsk Forhold og genere Byen.

   Det glæder os at meddele, at der, efter temmelig omfattende Forhandlinger imellem de vedkommende Lodseiere og Delegerede fra Byraadet, er truffet en Overenskomst om dette Strøgs Indlemmelse under Aarhuus Commune, saaledes at denne Overeenskomst nu kun beroer paa Byraadets Tiltrædelse og derefter Regjeringens Sanction for at være bindende afsluttet.

   Hovedtrækkene i denne Ordning ere, at Byens Grænselinie udvides i Syd, saaledes at den fra Aaen løber paa den yderste Grændse af [RN9002] Mallings Tofter [matr. nr. 5 lige syd for Absalonsgade] (langs ad Marselisborg Hovmarks Grændse) op til Skanderborg-Chausseen [Frederiks Allé]; lige udenfor Petroleumslagrene gaaer Linien derpaa i Øst til Midten af Skandsen. og derfra alternativt paa den sydlige Grændse af Ridebanen [anlagt i Viby sogn umiddelbart syd for sognegrænsen] eller udenfor Sømfabrikken ud til Havet. Saavel Jægergaardens som Jægerhusets (Parcel af Marselisborg) Grunde og det bebyggede Terrain ved Klædefabrikken [Bruuns], Capt. Dalsgas's Ejendom [matr. nr. 3, Marselisborg] ? optages saalede i Byen.

   De væsentligste Betingelser for denne Indlemmelse ere for Viby Sogns Vedkommende, at alle paa dette Terrain efter 1ste Jan. 1868 [01-01-1868] Fødte betragters som fødte i Aarhuus; at de nuværende og fremtidige Beboere paa disse Grunde, eftersom de allerede ere bebyggede eller bliver det, kun skulle svare halvt imod Byens øvrige Indvaanere i personelle Skatter (f. Ex. 2 pCt. naar Budgettet fordrer 4 pCt. o.s.fr.) deels indtil 1ste Jan. 1879 [01-01-1879, nuværende beboere], deels indtil 1ste Jan 1883 [01-01-1883, kommende beboere].

   Med Hensyn til Grundskatten, da tilsikkres, at Grundene ikke før anden Revision (ca. om 23 Aar) skulle kunne sætte høiere end 1ste (laveste) Hartkornsclasse, hvorimod de strax skulle svare Huusskat.

   Byen paatager sig derhos at brolægge et Stykke Gade fra Sønderallee [Ryesgade] op til Jernbanegennemskæringen [Banegraven med Hovedbanegården], og over denne [banen] at anlægge en Bro; derhos lægges en Gadestrækning videre sydpaa [M.P. Bruunsgade]; men denne Bekostning refunderes efterhaanden af Beboerne [i takt med at grundene udstykkes].

   Byen vil saalede komme i en Udgift af c. 20.000 Rdr., og denne hele Ordning maa vel i det hele kaldes noget dyrekjøbt for Byen og lempelig for vedkommende Strøg; med naar der sees hen til, hvor vigtigt det er, at Jernbanens Omgivelser mod Syd ikke komme til at danne en By for sig, saa troe vi, at det vundne Resultat dog maa ansees for tilfredsstillende.

   Selvfølgelig angaaer denne hele Ordning kun det communal-oeconomiske Forhold, hvorimod Jurisdictions- og Kirkeforholdene senere maa gjøres til Gjenstand for Ordning ved Regjeringens Forsorg.

   [Artiklen er formodentlig skrevet af avisens redaktør Elmquist]
  Ejendom 3 aug. 1872  Aarhus, Viby Sogn, matr. nr. 5b Find alle personer med begivenheder på dette sted  [203
  [RN9002] købmand A. Malling yder lån med sikkerhed i matr. nr. 5b 
  Ejendom 26 aug. 1872  Aarhus, Viby Sogn, [Marselisborg, matr. nr. 5] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [204, 205
  A. Malling får tilladelse til at fylde landevejsgrøften op. 
  • Aarhus Amtsraad godkender på sit møde den 21-08-1872:

   Et Andragende fra [RN9002] A. Malling, Frederiksbjerg, om at maatte fylde Landeveisgrøften bevilgedes paa sædvanlig Maade.
  Ejendom 10 jan. 1873  Aarhus, Viby Sogn, Chausseen Find alle personer med begivenheder på dette sted  [20
  Andreas Malling udbyder parceller langs med Frederiks Allé til salg. 
  • I Nærheden af Frederiksbjerg og Jernbanen, langs med Chausseen [Frederiks Allé] kunne større eller mindre Parceller faaes tilkjøbs af
   [RN9002] Andreas Malling
  Beskæftigelse fra 14 feb. 1873  Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Find alle personer med begivenheder på dette sted  [206
  A. Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. 
  • Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] [på tre af ugen dage].
   [RN9002] A. Malling & Lund
  Ejendom 24 nov. 1873  Aarhus, Frederiksbjerg Find alle personer med begivenheder på dette sted  [207
  Taksationskommissionen indkalder til møde 01-12-1873 om skyldsætningen af parceller på Frederiksbjerg til indlemmelse under Aarhus Købstad. 
  • I Henhold til Lov af 11te Februar 1863 [11-02-1863] § 5 vil der Mandagen den 1ste December førstk. [01-12-1873] blive afholdt Taxation til Skyldsætning af den Deel af Marselisborg Hovedgaards Parceller, der ere bestemte til Indlemmelse under Aarhuus Kjøbstad, og hvortil herved indvarsles [alle lodsejerne oplistes]:

   Proprietair Ingerslev til Marselisborg, Statsraad Bruun til Jægergaarden, Capitain Dalgas ..... [RN9002] Kjøbmand A. Malling ...

   Forretningen paabegyndes Mandagen den 1ste December, Kl. 10 Form. [01-12-1873 kl. 10], ved Jægergaarden.
   Aarhuus, den 24de November 1873 [24-11-1873]
   Schmidten [borgmester]


  Beskæftigelse fra 26 jan. 1874  Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Find alle personer med begivenheder på dette sted  [208
  A. Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. 
  • Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] [på tre af ugen dage].
   [RN9002] A. Malling & Lund
  Ejendom 24 feb. 1874  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksbjerg, matr. nr. 5c 121 5f 122 5g 123 5h 124 5i 125 5k 126 5l 127 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [209
  En række ejendomme under matr. nr. 5 overflyttes fra Marselisborg Markjorder til Aarhus Bygrund mhp. bebyggelse. 
  • De nævnte parceller er formodentlig udstykket fra matr. nr. 5 med henblik på bebyggelse og som følge heraf overflyttet til Aarhus Bygrunde med en deraf øget beskatning:
   Gammelt matr. nr. 5c nyt matr. nr. 121 [RN9002] A. Malling, bebygget
   Gammelt matr. nr. 5f nyt matr. nr. 122 Folkethingsmand Niels Jensen, bebygget
   Gammelt matr. nr. 5g nyt matr. nr. 123 Rasmus Pedersen, ubebygget
   Gammelt matr. nr. 5h nyt matr. nr. 124 Murer Chr. Christensen, bebygget
   Gammelt matr. nr. 5i nyt matr. nr. 125 Christen Nielsen, ubebygget
   Gammelt matr. nr. 5k nyt matr. nr. 126 Maskinbyggerthe? Laursen, bebygget
   Gammelt matr. nr. 5l nyt matr. nr. 127 Chr. Christensen mfl. ubebygget
  Ejendom 21 mar. 1874  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksbjerg, matr. nr. 5a 5c 5d 5e 5f 5g 5h 5i 5k 5l Find alle personer med begivenheder på dette sted  [210
  Fortegnelse over købmand A. Mallings parceller i de fra Viby Sogn indlemmede dele [Frederiksbjerg] til Aarhus Købstad. 
  • Kjøbmand A. Malling:

   Matr. nr. 5a 5c 5d 5e 5f 5g 5h 5i 5k 5l. Parcellerne er opmålt 30-09-1869, hvilket kan udlægges som en udstykningsdato.

   Dette må være udtryk for, at Andreas Malling på dette tidspunkt har udstykket matr. nr. 5 i forannævnte parceller, hvortil kommer matr. nr. 5b, som sønnen RN9004 Rasmus Malling står som ejer af i samme oversigt.
  Ejendom 11 apr. 1874  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5c Find alle personer med begivenheder på dette sted  [211
  Skøde til murermester Chr. Lund på halvdelen af matr. nr. 5c 
  • Parcel med påbegygget kalkværk. Matr. nr. 5c senere hen matr. nr. 121 under Aarhus Grunde (fra Marselisborg) på 1 fdk 1 3/4 alb.
  Beskæftigelse 1875  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé 78 [Frederiks Allé 78, matr. nr. 121] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [114
  Købmand. Bor ved kalkværket? [matr. nr. 121?] 
  Ejendom 11 jan. 1875  Aarhus, Viby Sogn, Chausseen Find alle personer med begivenheder på dette sted  [20
  Andreas Malling udbyder parceller langs med Frederiks Allé til salg. 
  • Byggepladser
   I Nærheden af Frederiksbjerg og Jernbanen, langs med Chausseen [Frederiks Allé] kunne større eller mindre Parceller faaes tilkjøbs af
   [RN9002] Andreas Malling
  Ejendom 1 feb. 1875  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5c 121 5f 122 5g 123 5h 124 5i 125 5k 126 5l 127 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [209
  Den approberede matrikulering af købmand A. Mallings i de fra Marselisborg indlemmede parceller i Aarhus Bygrunde. 
  • Gl. matr.nr. 5c nyt matr. nr. 121 ejer A. Malling fortsat.
   Gl. matr.nr. 5f nyt matr. nr. 122 er solgt til Folketingsmand N. Jensen
   Gl. matr.nr. 5g nyt matr. nr. 123 er solgt til Rasmus Pedersen
   Gl. matr.nr. 5h nyt matr. nr. 124 er solgt til Murer Chr. Christensen
   Gl. matr.nr. 5i nyt matr. nr. 125 er sogt til Christen Nielsen
   Gl. matr.nr. 5k nyt matr. nr. 126 er solgt til Maskinbygger Chr. Laursen
   Gl. matr.nr. 5l nyt matr. nr. 127 er solgt til A. Christensen m.fl.
  Ejendom 1 feb. 1875  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5a 5d 5e Find alle personer med begivenheder på dette sted  [212
  Den approberede matrikulering af købmand A. Mallings i de fra Marselisborg indlemmede parceller i Aarhus Købstads Markjorder. 
  • Disse parceller parcel bevares som markjord for at sikre en lavere beskatning.

   Hvis parcellerne indlemmes under Bygrunden, er det udtryk for, at jorden overgår fra landbrugsjord til bebyggelse med en deraf højere beskatning.
  Beskæftigelse fra 17 feb. 1875  Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Find alle personer med begivenheder på dette sted  [213
  A. Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. 
  • Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] [på tre af ugen dage].
   [RN9002] A. Malling & Lund
  Personale 27 feb. 1875  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksbjerg Find alle personer med begivenheder på dette sted  [214
  RN9002 A. Malling er konstitueret som markbetjent i J. Rasmussens sygdomsforfald 
  • «b»"Mærk.
   «/b»At [RN9002] Hr. A. Malling fra 1ste Marts [01-03-1875], i Markbetjent J. Rasmussens Sygdomsforfald, er constitueret som Markbetjent, bekjendtgøres herved
   Mark-Udvalget i Aarhuus, den 27de Febr. 1875 [27-02-1875]."
  Beskæftigelse 25 aug. 1875  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3
  Fadder og købmand ved RN9029 Sophies fødsel og dåb 
  Ejendom 1 okt. 1875  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5a 5d 5e Find alle personer med begivenheder på dette sted  [212
  Den approberede matrikulering af købmand A. Mallings i de fra Marselisborg indlemmede parceller i Aarhus Købstads Markjorder. 
  • Denne parcel bevares som markjord for at sikre en lavere beskatning.

   Hvis parcellerne indlemmes under Bygrunden, er det udtryk for, at jorden overgår fra landbrugsjord til bebyggelse med en deraf højere beskatning.
  Ejendom 23 dec. 1875  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé, Kalkværket Find alle personer med begivenheder på dette sted  [215
  Ildebrand i lille hus knyttet til Mallings Kalkværk. 
  • Igaar Aftes Kl. 7 ½ [23-12-1875 kl. 19.30] hørtes Brandalarm, og den oplyste Himmel i Syd tydede paa en heftig Ildebrand i Frederiksbjerg-Quarteret. Det viste sig at være et straatækt lille Huus (hørende til Mallings Kalkværk udenfor Frederiksport) [Frederiks Allé], der brændte.

   Da huset stod isoleret, indskrænkede Branden sig til, at det aldeles nedbrændte. Af den deri boende Familie maatte Manden, som laa syg tilsengs, flygte ud i det blotte Linned. En Tid var der en ængstelig Søgen om et Barn, som man frygtede var blevet i Huset; med det viste sig, at Barnet netop strax var flygtet bort.

   [Slukningen af ildebranden har givet anledning til at oprette en brandstation i Købmændenes Ligbærerlavs Vognhus på Søndre Kirkegård, som blev besluttet af Byrådet den 20-04-1876].
  Beskæftigelse 1876  Aarhus, Vor Frue Sogn, Østergade 54 1. sal, matr. nr. 286 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [216
  Købmand. 
  • Købmand A. Malling er opført som lejer på 1. sal i Østergade 54, matr. nr. 286 hjørnet til Fredensgade 22 [nu opført som Fredensgade 22, matr. nr. 286c], hvor vognmand S. Madsen er ejer. Kirkebogen har godt noteret, at han dør Østergade 22, men det skal nok være Fredensgade 22.
  Ejendom 1876 til 1895  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé 78 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [217
  Kalkbrænder N. Stigsen er opført i Frederiks Allé 78 formodentlig som bestyrer for Chr. Lund. 
  Beskæftigelse fra 6 jan. 1876  Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Find alle personer med begivenheder på dette sted  [218
  A. Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. 
  • Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] [på tre af ugen dage].
   [RN9002] A. Malling & Lund
  Inventar 12 jun. 1876  Aarhus, [Vor Frue Sogn, Frederiks Allé 78, matr. nr. 121] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [219
  RN9002 Markbetjent A. Malling sætter en træpumpe med tilbehør til salg. 
  • "En Træpumpe, 17 Al. [10,7 m] lang, med Tilbehør, kan faaes meget billig tilkjøbs hos Undertegnede.
   Aarhuus, den 12te Juni 1876 [12-06-1876]
   [RN9002] A. Malling, Markbetjent."
  Bygningsartikler 21 jul. 1876  Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport [Frederiks Allé 78, matr. nr. 121] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [220
  RN9002 A. Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra brænderi uden for Frederiksport. 
  • «b»"Steenkalk
   «/b»udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport Mandag, Tirsdag og Onsdag, den 24de, 25te og 26te Juli [24-07-1876, 25-07-1876, 26-07-1876]
   [RN9002] A. Malling og Chr. Lund."

   [Dette er den sidste annoncering, hvor A. Malling optræder. Herefter fortsætter Lund annoceringen.]
  Bopæl 22 jul. 1876  Aarhus, Domsognet, Østergade 22 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3
  Forhenværende købmand og enkemand 
  Død 22 jul. 1876  Aarhus, Domsognet, Østergade 54 [Østergade 54, matr. 286/Fredensgade 22, matr. nr. 286] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3, 221
  • "Bekjendtgørelser.
   Idag kaldte Gud til sig vor kjære Fader [RN9002] Købmand Andreas Malling, hvilket herved meddeles Slægt og Venner.
   Aarhuus, den 22. Juli 1876 [22-07-1876]
   [RN9004] R. Malling. [RN9006] J.G. Malling.
   Jordfæstelsen finder Sted Fredag den 28de ds. Middag Kl. 12 [28-07-1876], fra Kapellet paa Kirkegaarden [Søndre Kirkegård].
   Kilde: Aarhuus Stiftstidende 24-07-1876, 25-07-1876 og 27-07-1876.

   "For al udviist Deeltagelse under vor kjære [RN9002] Faders Sygdom og ved hans dødelige Afgang aflægges vor dybtfølte Tak.
   Aarhuus, den 29de Juni 1876 [29-06-1876].
   [RN9004] R. Mallling. [RN9006] J.G. Malling."
   Kilde: Aarhuus Stiftstidende 29-07-1876.
  Begravet 28 jul. 1876  Aarhus, Vor Frue Sogn, Søndre Kirkegård Find alle personer med begivenheder på dette sted  [222, 223
  Ejendom 9 sep. 1876  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 125a 125b 125c Find alle personer med begivenheder på dette sted  [224
  A. Mallings arvinger udstykker matr. nr. 125 i matr. nr. 125a, 125b og 125c. 
  • Matr. nr. 125 på 3/4 Album (hidtil) ejet af Christen Christensen udstykkes i matr. nr. 125a tilhørende Esben Andersen på 1/4 Album, matr. nr. 125b tilhørende N.C. Christensen på 0 Album (må være tillagt naboejendommen) og matr. nr. 125c tilhørende A. Mallings arvinger [RN9004, RN9006] på ½ Album. Sidstnævnte må formodentlig have taget matr. nr. 125 tilbage fra Christen Christensen og derefter efterfølgende udstykket den.
  Ejendom 1 okt. 1876  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé, Mallings Toft [Holbergsgade] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [225
  Aarhus udlægger vej fra Frederiks Allé over RN9002 A. Mallings Toft. 
  • «b»"Bekjendtgjørelser.
   «/b»
   Ifølge Indberetning fra Justitsraad, Landinspecteur Honum er der i her i Aaret til 1ste October d.A. [01-10-1876] tilkommende følgende nye Gadenumre:

   «b»Udlagt Vei [Holbergsgade] fra Frederiksallee [Frederiks Allé]
   over [RN9002] A. Mallings Toft:
   «/b»Matr. nr. 124a og 125a Tømrer Espen Andersen, Gade-Nr. 2
   (Har Nr. 116 mod Frederiksallee)
   Matr. nr. 124b og 125b Murer Niels Christensen, Gade-Nr. 4
   Matr. nr. 126 Commissionair Hald, Gade-Nr. 1
   (Har Nr. 120 mod Frederiksallee)."
   [herefter følger vestre og østre vej over S: Madsens Toft.]
  Ejendom 1 okt. 1876  Aarhus, Vor Frue Sogn, Mallings Toft Find alle personer med begivenheder på dette sted  [226
  Fortegnelse over nye gadenumre på udlagte vej fra Frederiks Allé over RN9002 A. Mallings Toftelav 
  • Højre side:
   Gade nr. 2 Tømrer Esben Andersen, matr. nr. 124a og matr. nr. 125a. Hus nr. 116 mod Frederiks Allé.
   Gade nr. 4 Murer Niels Christensen, matr. nr. 124b og matr. nr. 125b
   Venstre side:
   Hus nr. 1 Lønnings?? P. Hald, matr. nr. 126. Hus nr. 120 mod Frederiks Allé
  Ejendom 1 okt. 1876  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5a 5d 5e Find alle personer med begivenheder på dette sted  [227
  RN9004 RN9006 Købmand A. Mallings arvingers parceller under Aarhus Købstads Markjorder fra Marselisborg. 
  Ejendom 1877 til 1898  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé 78 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [228
  Murermester Lund noteret på ejendommen Frederiks Allé 78, matr. nr. 121 
  Ejendom 13 jan. 1877  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5a, 5d og 121 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [229
  Skiftreretsattest for gartner [RN9004] R. Malling og købmand [RN9006] J.G. Malling på matr. nr. 5a, 5d og 121 (efter faderens død) 
  Ejendom 1 okt. 1877  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5a 5d 5e Find alle personer med begivenheder på dette sted  [227
  Købmand A. Mallings arvingers parceller under Aarhus Købstads Markjorder fra Marselisborg. 
  • Matr. nr. 5d approberet 07-07-1877.
  Beskæftigelse 16 aug. 1878  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé Find alle personer med begivenheder på dette sted  [20
  Chr. Lund fortsætter med salget af glatved stenkalk fra Frederiks Allé. 
  • Friskbrændt Glatved-Steenkalk udleveres daglig fra Kalkbrænderiet i Frederiksallé [Frederiks Allé].
   Chr. Lund
  Ejendom 1883 til 1885  Aarhus, Vor Frue Sogn, Mallings Toft, matr. nr. 5a Find alle personer med begivenheder på dette sted  [230
  Ejendomme på Mallings Toft, fra 1885 Holbergsgade 
  Beskæftigelse 23 maj 1885  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé Find alle personer med begivenheder på dette sted  [20
  Chr. Lund udbyder Glatved stenkalk til salg fra Frederiks Allé. 
  • Glatved Steenkalk, brændt i Højovn, som ved Læskning giver større Udbytte end andre Kalksorter, udleveres daglig friskbrændt af bekjendt fortrinlig Kvalitet til billigste Priis fra Kalkbrænderiet i Frederiksallee
   Chr. Lund
  Ejendom 1 okt. 1885  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5a 5d 5e Find alle personer med begivenheder på dette sted  [231
  Købmand A. Mallings parceller indlemmet under Aarhus Markjorder fra Marselisborg Hovedgaardsjorder. 
  • Der må være tale om jord, som endnu ikke er udstykket til bebyggelse og derved overflyttes til Aarhus Bygrunde med en højere beskatning til følge.
  Ejendom 1887 til 1895  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé 78 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [232
  Kalkbrænder N. Stigsen er opført i Frederiks Allé 78. Murermester Chr. Lunds kalkværk. 
  Ejendom 1896 til 1913  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé 78, matr. nr. 121 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [233
  Brændselshandler H. Andersens kalkværk i Frederiks Allé 78. 
  Beskæftigelse 14 apr. 1898  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [20
  Murermester Chr. Lund dør 14-04-1898. 
  • Min elskede trofaste Mand, Murmester Chr. Lund, blev i Nat bortkaldt af Herren.
   Dødsbudskabet bekjendtgjøres kun paa denne Maade

   Aarhuus, den 14. April 1898 [14-04-1898]

   Paa Børns og Svigerbørns Vegne
   Wilhelmine Lund
   født Kyster
  Ejendom 1853 ?  Aarhus, Domsognet, Mindegade [Mindegade 6, matr. nr. 96] Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Købmand [RN9002] A. Malling sælger Mindegade 6 til købmand Frederik Christian Schandorff efter at have bygget Fredens Torv 12, matr. nr. 281. 
  Ejendom Aarhus, Domsognet, Mindegade 6 [Mindegade 6, matr. nr. 96] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [234
  Om ejerforholdet til Mindegade 341 nu 6, matr. nr. 96. 
  • «i»"Den ved siden af Trods Katholm [Mindegade 4, matr. nr. 97], altså nuværende nr. 6 [matr. nr. 96], ejedes i det 18. århundrede af en Basballe, fra hvem den gik over til Jens Thomasen Sabore (død 1807); senere havde [RN9002] købmand Andreas Malling den. Han ejede en overgang også Jægergården [Viby Sogn], hvor han boede en tid, men så blev han ked af at bo "så langt uden for byen" og flyttede tilbage til Mindegade".«/i»
  Ejendom 22 nov. 1902  Aarhus, Sankt Pauls Sogn, Frederiksbjerg, Kalkværket Find alle personer med begivenheder på dette sted  [235
  H. Andersen, Frederiksbjerg Kalkværk har fødselsdag 22-11-1902. 
  • Frederiksbjerg Kalkværk
   Fødselsdag 22-11. Født 1854
  Ejendom 1914  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé 90, matr. nr. 121a Find alle personer med begivenheder på dette sted  [233
  Brændselshandler H. Andersens kalkværk i Frederiks Allé 78 på matr. nr. 121 ændres til Frederiks Allé 90, matr. nr. 121a. 
  Ejendom 6 nov. 1932  Aarhus, Domsognet, Mindegade 4 [Mindegade 4, matr. nr. 97] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [236
  Trods Katholm er opført i 1606 og ligger i Mindegade 4. 
  Bopæl Mindegade 
  Notater 
  • RN9002:

   Om Dynkarkens og Mindegades historie se: Emanuel Sejr, Gamle Århusgader, anden samling, Århus byhistorisk Udvalg, 1961, #54-61, #63-73.

   [28-08-2013, TAA]

   Kongelig bevilling af 17-10-1839. [12-08-2013, TAA]

   [Fotografi] [RN9002] Andreas Malling [1815-1876] og Hustru Line Malling, f. Gaarn [RN9003 Caroline Gaarn 1817-1863]. Efter Fotografi tilh. [RN9008] Distriksforst. Rasmus Malling [1835-1922], København. Kilde: Om Jægergaarden i Aarhus
   og dens Omgivelser.
   Af Peter Holm.
   [Om Jægergaarden i Aarhus og dens omgivelser, Peter Holm, Historisk Samfund for Aarhus Stift, 1911 nr. 4 side 1-14]
   [Fotografiet findes ikke i www.danskebilleder.dk <http://www.danskebilleder.dk/> men skal scannes fra artiklen] [14-08-2013, TAA]

   Hans købmandsgård i Mindegade 341 nu 6 er omtalt i Aarhus. Historisk-topografisk Beskrivelse med Biografier ved Dr. phil. Viggo J. v. Holstein Rathlou. Aarhus historisk topografiks Forlag, 1920. Bind 1. #376-395. Mindegade og Dynkarken.

   [28-08-2013, TAA]

   Om barken Caroline, omk. 1855:

   #71 og #74 Barken er på 137 kmcl [274 registertons].

   #74 ejet af købmandskonsortiet bestående af Andreas Malling, Hendrik Schandorff, F.W. Kiørboe, Hans Broge og den københavnske reder D. Halberstadt, ligesom den 85 læster store brig ejedes i kompagnigskab af denne kreds. Kilde: Fra Åhavn til Kysthavn – Århus havns historie til 1914, Århus Byhistoriske Udvalg, 1990


  Person-ID I2  Købmandsslægten Malling i Aarhus
  Sidst ændret 16 sep. 2018 

  Far Rasmus Nielsen Malling,   f. 19 sep. 1767, Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 18 jul. 1826, Aarhus, Domsognet, på Mindegaden, [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 58 år) 
  Mor Cecilia Maria Kaarsberg,   f. 10 dec. 1776, Aarhus, Domsognet, [Mindegade 8, matr. nr. 95] Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 17 apr. 1841, Aarhus, Domsognet, v. MindePort, Dynkarken 43 Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 64 år) 
  Gift 8 feb. 1807  Aarhus, Domsognet, Dynkarken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [37, 237
  Ægteskab 17 feb. 1807  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [238
  Anne Thestrup og Niels Malling daterer bryllupsdagen til den 17-02-1807. 
  Ægteskab 1825  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 39-41 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [239
  Maleri på glas af RN9057 O.M. Rasch fra 1825 af RN9022 Cecilia Malling, f. Kaarsberg og RN9001 købmand Rasmus Malling 
  • Maleriet opbevares i Den gamle By.
  Familie-ID F9  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie Caroline Gaarn,   f. 18 sep. 1817, Aarhus, Domsognet, ved Mindet Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 2 jul. 1863, Aarhus, Domsognet, Mindegade Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 45 år) 
  Gift 24 okt. 1839  Aarhus, Domsognet, [Mindegade 5, matr. nr. 118]. Find alle personer med begivenheder på dette sted  [37, 138
  Ægteskab 24 okt. 1839  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [240, 241
  RN9002 købmand Andreas Malling og RN9003 jomfru Caroline Gaarns ægteskab annonceres. 
  • "Copulerede i Aarhuus 24-10. [24-10-1839] :
   [RN9001] Kjøbmand Andreas Malling og [RN9002] Jomfru Caroline Gaarn."
  Ægteskab 26 okt. 1839  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [20, 242
  RN9002 Andreas og RN9003 Caroline takker vennerne for fejringen af deres bryllup. 
  • "De ærede Venner, som ved Flagning eller paa anden Maade forskjønnede vor Bryllupsfest, aflægges herved vor hengivneste Tak
   [RN9002] A. Malling. [RN9003] Caroline Malling født Gaarn."
  Børn 
   1. Rasmus Malling,   f. 2 sep. 1841, Aarhus, Domsognet, Mindegade Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 19 jul. 1907, København, Kommunehospitalet Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 65 år)
   2. John Gaarn Malling,   f. 22 dec. 1845, Aarhus, Viby Sogn, Jægergården Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 28 dec. 1897, Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 52 år)
  Sidst ændret 6 aug. 2018 
  Familie-ID F2  Gruppeskema  |  Familietavle

 • Begivenhedskort
  Link til Google MapsEjendom - Farver Jansen i Aarhus står opført som ejer af matr. nr. 5 i Viby Sogn. - 1806 til 1822 - Aarhus, Viby Sogn, matr. nr. 5 Link til Google Earth
  Link til Google MapsDøbt - 31 aug. 1815 - Aarhus, Domsognet, Mindet Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Begge brødre RN9007 og RN9002 har skibe på søen. - - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - På matr. nr. 5 står Jansen opført som ejer. Det er formodentlig farver Jansen. - 1817 - Aarhus, Viby Sogn, matr. nr. 5 Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Arver sammen med broderen efter faderen RN9001 Rasmus "10 Tdr. Land ovenfor Jægergaarden op til Marselisborg Mark" [matr. nr. 3 ”Malling”] ? - eft. 1826 - Aarhus, Viby sogn, matr. nr. 3 Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Arver sammen med broderen efter faderen RN9001 Rasmus "Marken lige ud til Jægergaarden" [matr. nr. 5 ”Mallings Arvinger”] ? - eft. 1826 - Aarhus Bygrunde, Toftejorden, matr. nr. 5 Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Andreas Malling giver afkald på ?? [arv efter faderen?] - 1828 til 1840 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Købmand Andreas Malling får adkomst på 1/3 ?? Louise Augusta. - 1828 til 1840 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Rasmus Malling og ?? udsteder proclama. [Personhenføring usikker] - 1828 til 1840 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Farver Niels Frederich Jansen [Jahnsen] dør 29-03-1828, hvorefter ejendommen sættes til salg? - 29 mar. 1828 - Aarhus, Viby Sogn, matr. nr. 5 Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Husnummer mellem 1829 og 1869: 569 - 1829 til 1869 - Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksgade 75 Link til Google Earth
  Link til Google MapsKonfirmeret - [RN9002] Andreas Malling bliver konfirmeret. - 18 apr. 1830 - Aarhus, Domkirken Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - [RN9002] Handels-Elev A. Malling er fadder ved [RN9093] Rasmines dåb - 13 apr. 1832 - Aarhus, Domkirken Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Madam Malling, købmand Frausing, skibskaptajn Kaarsberg og handelselev A. Malling er faddere ved N. Mallings datter Rasmines dåb. - 12 maj 1832 - Aarhus, Domkirken Link til Google Earth
  Link til Google MapsFadder - RN9002 Handelselev A. Malling er fadder ved RN9093 Rasmine Mallings dåb. - 12 maj 1832 - Aarhus, Domkirken Link til Google Earth
  Link til Google MapsFadder - RN9002 Handelsbetjent A. Malling er fadder ved daglejer P. Schandorf Nielsens datter Johanne Maries dåb. - okt. 1832 - Aarhus, Domkirken Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9002 A. Malling er rejsende fra Kalundborg til Aarhus. - 10 jan. 1833 - Kalundborg Link til Google Earth
  Link til Google MapsFadder - RN9002 Handelsbetjent Malling er fadder ved tømmersvend J. Johansens søn Christian Peder Sodes dåb. - jul. 1833 - Aarhus, Domkirken Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Handelsbetjent A. Malling er fadder ved matros Sigv. Larsens søn Christians dåb. - 12 jul. 1833 - Aarhus, Domkirken Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Skibskaptajn Kaarsberg og handelsbetjent Malling er fadder ved tømrersvend J. Johansens søns dåb. - 23 aug. 1833 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsFadder - Skibskaptajn Kaarsberg og handelsbetjent Malling er faddere ved tømrersvend J. Johansens søn Christians dåb. - 23 sep. 1833 - Aarhus, Domkirken Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Handelsbetjent A. Malling er fadder ved daglejer Roland Rasmussens søn Niels' dåb. - apr. 1834 - Aarhus, Domkirken Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9002 Handelsbetjent Malling er rejsende fra Kalundborg til Aarhus. - 2 okt. 1835 - Kalundborg Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Farver Jansen i Aarhus står som ejer og bruger af matr. nr. 5 - før 22 dec. 1836 - Aarhus, Viby Sogn, matr. nr. 5 Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Madam Rugaard står som ejer og bruger af matr. nr. 5 - 22 dec. 1836 - Aarhus, Viby Sogn, matr. nr. 5 Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Etablerer sig købmand i Mindegade - 1839 - Aarhus, Domsognet, Mindegade Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9002 Handelsbetjent Malling er rejsende fra Kalundborg til Aarhus med dampskibet Dania. - 2 maj 1839 - Kalundborg Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Får borgerskab som købmand. - 13 maj 1839 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Ungkarl og købmand ved ægteskabet med RN9003 Caroline - 24 okt. 1839 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsÆgteskab - RN9002 købmand Andreas Malling og RN9003 jomfru Caroline Gaarns ægteskab annonceres. - 24 okt. 1839 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsÆgteskab - RN9002 Andreas og RN9003 Caroline takker vennerne for fejringen af deres bryllup. - 26 okt. 1839 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9002 A. Malling medunderskriver en invitation til bal i selskabet Polyhymnia. - 28 okt. 1839 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Madame Ruggard står som ejer og bruger af matr. nr. 5 - 1840 til 1843 - Aarhus, Viby Sogn, matr. nr. 5 Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - [RN9007, RN9002] Købmand R. Mallings arvinger står som ejer og bruger af matr. nr. 5 [rettet fra 4] - 1840 til 1843 - Aarhus, Vor Frue Sogn, Toftejorden, matr. nr. 5 Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Den første planlagte byudvidelse på tofterne mellem Frederiksgade, Fiskergade og Dynkarken. - eft. 1840 - Aarhus, Domsognet, Fredens Torv Link til Google Earth
  Link til Google MapsArv - RN9007 Niels Malling og RN9002 Andreas Malling indkalder alle, som måtte have tilgodehavender hos deres forældre: RN9001 Rasmus Malling og RN9022 Cicilie Marie Malling. - 12 jul. 1841 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9002 Købmand Malling og kone RN9003 er rejsende med "Christian den Ottende" fra Kalundborg. - 6 jun. 1842 - Kalundborg Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Andreas Malling køber i 1843 Jægergården for 15.000 rdl. [Caspar Peter Rothe Ingerslev] - 1843 - Aarhus, Viby Sogn, Jægergården Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Madame Ruggard står som ejer af matr. nr. 5 - 1843 - Aarhus, Viby Sogn, matr. nr. 5 Link til Google Earth
  Link til Google MapsLandbrugsvarer - RN9002 A. Malling oplysninger om tyveri af afgrøden på den lejede mark uden for Frederiksport. - 16 maj 1843 - Aarhus, Vor Frue Sogn Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - [RN9007, RN9002] Købmand Rasmus Mallings arvinger står som ejer og bruger af matr. nr. 4 [rettes i næste udgade til 5?] - 7 okt. 1843 - Aarhus, Vor Frue Sogn, Toftejorden, matr. nr. 4 [5] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Andreas Malling køber i november 1843 Jægergården med 26 tønder land for 15.000 rdl. af godsejer Ingerslev, Marselisborg - nov. 1843 - Aarhus, Viby Sogn, Jægergården Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Andreas Malling udlejer fra november 1843 til 1845 Jægergården til amtmand Jens Andres Graah (ejer af Amtsmandstoften) - nov. 1843 - Aarhus, Viby Sogn, Jægergården Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - RN9002 købmand Andreas Malling køber Jægergården af kancelliråd Ingerslev for 15.000 rdr. - 18 nov. 1843 - Aarhus, Viby Sogn, Jægergården Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - RN9002 Malling køber Jægergården af cancelliråd Ingerslev. - 20 nov. 1843 - Aarhus, Viby Sogn, Jægergården Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9002 Købmand Andr. Malling giver 5 sk. til de forulykkede kystbeboeres efterladte i Orby Sogn. - 22 dec. 1843 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9002 Proprietær A. Malling er optaget på mødet i Brandassurance-Foreningen for rørlige Eiendele i Nørre-Jylland. - 18 mar. 1844 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9002 Købmand A. Malling og kone RN9003 er rejsende med dampskibet "Iris" til København. - 8 jul. 1844 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Forhenværende købmand - 1845 - Aarhus, Viby Sogn, Jægergården Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Andreas Malling bor med familie på Jægergården fra 1845 - 1845 - Aarhus, Viby Sogn, Jægergården Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Efter 1845 beboes Jægergården af købmand Andreas Malling fra Mindegade, men han flytter snart tilbage til Mindegade. - 1845 - Aarhus, Viby Sogn, Jægergården Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Jægergården beboes fra 1845 af købmand Andreas Malling, men han flyttter tilbage til Mindegade. - 1845 - Aarhus, Viby Sogn, Jægergården Link til Google Earth
  Link til Google MapsBopæl - Købmand og ejer af Jægergården med 28 tdr. land jord - 1845 til 1848 - Aarhus, Viby Sogn, Jægergården Link til Google Earth
  Link til Google MapsBopæl - Prokurator Dahl er flyttet ind til købmand A. Malling ifm. at Malling flytter ud på Jægergården? - 9 dec. 1845 - Aarhus, Domsognet, Mindegade 341 Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Forhenværende købmand ved sønnen RN9006 Johns fødsel og dåb - 16 apr. 1846 - Aarhus, Viby Sogn, Jægergården Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Propritær på Jægergården ved RN9007 Niels og RN9034 Mathildes ægteskab - 10 jul. 1847 - Aarhus, Viby Sogn, Jægergården Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Nielsen udlejer sin toft uden for Frederiksport. - 11 okt. 1847 - Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9002 Proprietær Malling er rejsende med dampskibet "Chr. VIII" fra Kalundborg. - 22 okt. 1847 - Kalundborg Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Andreas Malling og familien bliver træt af "at bo så langt uden for byen" og sælger Jægergården til proprietær L. U. la Cour, Skærsø for for 16.000 rdl. - 1848 - Aarhus, Viby Sogn, Jægergården Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkibe - RN9179 John Gaarn, Henrik Schandorff og RN9002 Andreas Malling briggen Ægir. - 1848 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Afdøde enkemadamme Rugaards bo udlejer hendes have ved Frederiksgade og en ca. 15 tdr. land toft uden for Frederiksport. - 18 maj 1848 - Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkibe - Købmand R. Schandorff og RN9002 Andreas Malling samt RN9179 skibskaptajn Gaarn sen. bygger og ejer briggen Ægir. - 6 jul. 1848 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkibe - Briggen Ægir tilhørende RN9002 Andreas Malling og RN9179 Gaarn sen. ført af RN9181 Gaarns søn afgår til England osv. - 11 nov. 1848 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9007 købmand N. Malling, RN9002 købmand A. Malling og RN9179 skibskaptajn og borgerrepræsentant J.J. Gaarn er opført på listen over valgbare borgere. til repræsentantvalget 10-01-1849. - 23 dec. 1848 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9002 Malling med familie [RN9003, RN9004, RN9006] er rejsende med dampskibet "Lolland" til Kalundborg. - 11 maj 1849 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9002 A. Malling med kone og 2 børn [RN9003, RN9004, RN9006] er rejsende med dampskibet "Lolland" fra Kalundborg. - 29 jul. 1849 - Kalundborg Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - Aarhus bys indvånere med en årsindtægt på 1.200 rbdr. eller derover opfordres til at lade sig optage på listen over valgbare personer til Landstingsvalget. - 27 aug. 1849 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Borgmesterembedet bortlejer for flere år to jordlodder på vestsiden af Frederiks Allé udenfor Frederiksport. - 8 sep. 1849 - Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Købmand A. Malling køber matr. nr. 5, Viby Sogn. - 13 okt. 1849 - Aarhus, Viby Sogn, matr. nr. 5 Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Købmand A. Malling køber matr. nr. 5, Viby Sogn. - 13 okt. 1849 - Aarhus, Viby Sogn, matr. nr. 5 Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Købmand A. Malling køber matr. nr. 5a [matr. nr. 5?], Viby Sogn. - 13 okt. 1849 - Aarhus, Viby Sogn, matr. nr. 5a Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - Kommiteen til Omsorg for saarede krigere indrykker liste og bidragsydere herunder RN9007 N. Malling og RN9002 A. Malling. - 3 aug. 1850 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Købmand Rasmus Mallings arvinger står som ejer og bruger af matr. nr. 5 [rettet fra 4] - ca. 1853 - Aarhus, Vor Frue Sogn, Toftejorden, matr. nr. 5 Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9002 Købmand A Malling yder en gave på 25 Rbd. til Comiteen for Trængendes Understøttelse under Cholera-Epidemien. - 22 aug. 1853 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - Rapport over koleraepidemiens omfang i Aarhus fra 19-07-1853 til 14-09-1853. - 20 sep. 1853 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Andreas Malling som del af et købmandskonsortium er medejer af barken Caroline og briggen Ægir. - Omk. 1855 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Købmand og fadder ved RN9039 Gustavs fødsel og dåb. - 12 jun. 1855 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkat - Aarhus Købstads Skatteligningsliste for skatteydere med en skat på mere end 50 rdl. herunder RN9007 købmand N. Malling og RN9002 købmand A. Malling. - 20 feb. 1857 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkat - Aarhus Købstads Skatteligningsliste for skatteydere med en skat på mere end 50 rdl. herunder RN9007 købmand N. Malling og RN9002 købmand A. Malling. - 23 feb. 1858 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkat - Købmand A. Malling er den 9. største skatteyder i Aarhus. - 23 feb. 1858 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Andreas Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. - 8 maj 1858 - Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Udbyder byggepladser til salg fra sin toft på "hele strækningen langs med chausseen" [Frederiks Allé, matr. nr. 5a?]??? - 8 maj 1858 - Aarhus, Viby Sogn?, Skanderborg Landevej Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkibe - [RN9002 og RN9007] A. Malling og N. Malling står opført som ejere af henholdsvis galeasen "Mette Kjellerup" og jagten "De 2 Søstre" - feb. 1859 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9002 købmand A. Malling yder 3 Rdr. til den ulykkelige smed Bruun og hans trængende familie. - 18 mar. 1859 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Købmand og fadder ved RN9040 Ernestines fødsel og dåb - 13 maj 1859 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9002 A. Malling yder 2 par lagner samt flere størrelser linned og uldent undertøj i gave til Comiteen til Trængendes Understøttelse under Cholera-Epidemien. - 31 aug. 1859 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Kommunalbestyrelsen i Aarhus ønsker banegården anlagt nord for byen. - 3 dec. 1859 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Placeringen af Banegården og jernbanens forløb mod øst og vest er endeligt fastlagt. - 5 dec. 1859 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Besigtigelsen af jernbanen Aarhus-Randers fortsætter videre fra Aarslev Mølle. - 6 dec. 1859 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkat - Aarhus Købstads skatteligning for skatteydere med en skat på mere end 50 rdl. herunder RN9007 købmand N. Malling og RN9002 købmand A. Malling. - 27 jan. 1860 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkat - Aarhus Købstads skatteligning for skatteydere med en skat på mere end 50 rdl. herunder RN9007 købmand N. Malling og RN9002 købmand A. Malling. - 27 jan. 1860 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9002 A. Malling udbyder gode kakkelovnskul. - 13 feb. 1860 - Aarhus, Domsognet, Havnen Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Andreas Malling og Lund annoncerer stenkalk til salg fra kalkbrænderiet uden for Frederiksport. - 12 apr. 1860 - Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Udbyder byggepladser til salg fra sin toft på "hele strækningen langs med chausseen" [Frederiks Allé, matr. nr. 5a?]??? - 12 apr. 1860 - Aarhus, Viby Sogn?, Skanderborg Landevej Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkibe - Fortegnelse over skibsredere i Aarhus omfatter bl.a. RN9002 Andreas Malling og Schandorff men ikke RN9007 Niels Malling. - 1 jun. 1860 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkat - Aarhus Købstads skatteligning for skatteydere med en skat på mere end 50 rdl. herunder RN9007 købmand N. Malling og RN9002 købmand A. Malling. - 16 jan. 1861 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkat - Aarhus Købstads skatteligning for skatteydere med en skat på mere end 50 rdl. herunder RN9007 købmand N. Malling og RN9002 købmand A. Malling. - 16 jan. 1861 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkat - Aarhus Købstads skatteligning for skatteydere med en skat på mere end 50 rdl. herunder RN9007 købmand N. Malling og RN9002 købmand A. Malling. - 6 feb. 1862 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Fra Malling og Lunds kalkbrænderi ved Aarhus er 14-07-1862/15-07-1862 bortkommen en pudelhundehvalp ejet af kalkbrænder H. Nielsen. - 14 jul. 1862 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkibe - Auktion over brigskibet Ægir tilhørende RN9002 Andreas Malling med 3/8. - 28 jan. 1863 - Aarhus, Domsognet, Havnen Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkat - Kommuneskatteligningen for 1863 herunder RN9034 Fru Malling. RN9002 A. Malling synes ikke nævnt. - 1 feb. 1863 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBopæl - Ved Carolines død - 2 jul. 1863 - Aarhus, Domsognet, Mindegade Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkat - RN9002 Købmand Andreas Malling nærings-, brug- samt formue- og lejlighedsskat for 1864. - 13 jan. 1864 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - Opfordring fra flere af byens tjenestepiger herunder Sophie Dahl hos RN9002 A. Malling til at yde et bidrag til hjælp og lindring for de tapre soldater. - 12 feb. 1864 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - Oversigt over bidrag til hjælp og lindring for de tapre soldater fra flere af byens tjenestepiger herunder Sophie Dahl hos RN9002 A. Malling og P. Møller hos RN9034 fru Malling. - 23 feb. 1864 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - A. Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. - 18 apr. 1864 - Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - A. Malling og Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. - 12 jan. 1866 - Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - A. Malling og Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. - 13 jan. 1866 - Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - A. Malling og Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. - 15 jan. 1866 - Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - A. Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. - 3 feb. 1866 - Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - A. Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. - 5 feb. 1866 - Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - A. Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. - 6 feb. 1866 - Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - A. Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. - 6 mar. 1866 - Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - A. Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. - 8 mar. 1866 - Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - A. Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. - 17 mar. 1866 - Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - A. Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. - 19 mar. 1866 - Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - A. Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. - 21 mar. 1866 - Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - A. Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. - 6 apr. 1866 - Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - A. Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. - 7 apr. 1866 - Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - A. Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. - 9 apr. 1866 - Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - A. Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. - 17 apr. 1866 - Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - A. Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. - 18 apr. 1866 - Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - A. Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. - 25 apr. 1866 - Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - A. Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. - 28 apr. 1866 - Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - A. Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. - 30 apr. 1866 - Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - A. Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. - fra 7 maj 1866 - Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - A. Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. - fra 2 jan. 1867 - Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9002 A. Malling og C. Lund søger en kalkbrænder til kalkbrænderiet. - 26 feb. 1867 - Aarhus, Viby Sogn Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9002 Købmand Malling vælges til medlem af kredsbestyrelsen for Aarhuus Amts 1ste Skyttekreds (Aarhuus). - 10 mar. 1867 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsFritid - Købmand Malling valgtes til kredsbestyrelsen af Aarhuus Amts 1ste Skyttekreds. - 18 mar. 1867 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - A. Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. - fra 11 feb. 1868 - Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - A. Malling og Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. - 10 mar. 1868 - Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - A. Malling udbyder jord med eng uden for Frederiksport til leje. - 8 okt. 1868 - Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - A. Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. - fra 6 mar. 1869 - Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9002 A. Malling giver 1 Rdr. til indsamling til de nødlidende i Smaaland. - 17 mar. 1869 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9002 A. Malling giver 1 Rdr. til den forarmede familie i Harboøre. - 19 mar. 1869 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Husnummer fra 1829: 6 - eft. 1869 - Aarhus, Domsognet, Mindegade 6, matr. nr. 96a Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Husnummer fra 1869: 75 - eft. 1869 - Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksgade 75, matr. nr. 350 Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Købmand A. Malling noteret på Frederiks Allé 78, nyt matr. nr. 121 - 1870 - Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé 78 Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - A. Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. - fra 1 jan. 1870 - Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Enkemand og købmand, bor sammen med andre og sønnen RN9004 Rasmus. Ejer ikke huset - 1 feb. 1870 - Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksgade 75 Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Købmand og bor sammen med sønnen RN9004 Rasmus [Frederiks Allé 80, matr. nr. 5c] - 1871 - Aarhus, Viby Sogn, Frederiksbjerg 27 Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Interessentskabskontrakt mellem [RN9002] A. Malling og Chr Lund om et kalkværk er aflyst 07-01-1871 - 7 jan. 1871 - Aarhus, Viby Sogn, Frederiks Allé, kalkværk Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - A. Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. - fra 4 mar. 1871 - Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Andreas Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport til salg. - 14 apr. 1871 - Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Fadder og enkemand ved RN9028 Carolines fødsel og dåb - 21 sep. 1871 - Aarhus, Viby Sogn, Frederiksbjerg Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - A. Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. - fra 17 jan. 1872 - Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - [RN9002] A. Malling og [RN9004] R. Malling er medunderskrivere på Bilag D Overenskomst med de store grundejere og Aarhus Kommune om indlemmelse af Marselisborg jorden under Aarhus Købstad - 27 apr. 1872 - Aarhus, Viby Sogn Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Aarhuus Stiftstidende beskrivelse af forslaget til indlemmelse af Frederiksbjerg herunder Mallings Toft i Aarhus Købstad. - 23 maj 1872 - Aarhus, Viby Sogn, Frederiksbjerg Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - [RN9002] købmand A. Malling yder lån med sikkerhed i matr. nr. 5b - 3 aug. 1872 - Aarhus, Viby Sogn, matr. nr. 5b Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Andreas Malling udbyder parceller langs med Frederiks Allé til salg. - 10 jan. 1873 - Aarhus, Viby Sogn, Chausseen Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - A. Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. - fra 14 feb. 1873 - Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - A. Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. - fra 26 jan. 1874 - Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Skøde til murermester Chr. Lund på halvdelen af matr. nr. 5c - 11 apr. 1874 - Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5c Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Andreas Malling udbyder parceller langs med Frederiks Allé til salg. - 11 jan. 1875 - Aarhus, Viby Sogn, Chausseen Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - A. Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. - fra 17 feb. 1875 - Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9002 A. Malling er konstitueret som markbetjent i J. Rasmussens sygdomsforfald - 27 feb. 1875 - Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksbjerg Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Fadder og købmand ved RN9029 Sophies fødsel og dåb - 25 aug. 1875 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Kalkbrænder N. Stigsen er opført i Frederiks Allé 78 formodentlig som bestyrer for Chr. Lund. - 1876 til 1895 - Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé 78 Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - A. Malling og Chr. Lund udbyder stenkalk fra kalkbrænderi uden for Frederiksport. - fra 6 jan. 1876 - Aarhus, Viby Sogn, Frederiksport Link til Google Earth
  Link til Google MapsBopæl - Forhenværende købmand og enkemand - 22 jul. 1876 - Aarhus, Domsognet, Østergade 22 Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Fortegnelse over nye gadenumre på udlagte vej fra Frederiks Allé over RN9002 A. Mallings Toftelav - 1 okt. 1876 - Aarhus, Vor frue sogn, Mallings Toft Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Murermester Lund noteret på ejendommen Frederiks Allé 78, matr. nr. 121 - 1877 til 1898 - Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé 78 Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Skiftreretsattest for gartner [RN9004] R. Malling og købmand [RN9006] J.G. Malling på matr. nr. 5a, 5d og 121 (efter faderens død) - 13 jan. 1877 - Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5a, 5d og 121 Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Chr. Lund fortsætter med salget af glatved stenkalk fra Frederiks Allé. - 16 aug. 1878 - Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Ejendomme på Mallings Toft, fra 1885 Holbergsgade - 1883 til 1885 - Aarhus, Vor Frue Sogn, Mallings Toft, matr. nr. 5a Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Chr. Lund udbyder Glatved stenkalk til salg fra Frederiks Allé. - 23 maj 1885 - Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Kalkbrænder N. Stigsen er opført i Frederiks Allé 78. Murermester Chr. Lunds kalkværk. - 1887 til 1895 - Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé 78 Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Brændselshandler H. Andersens kalkværk i Frederiks Allé 78. - 1896 til 1913 - Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé 78, matr. nr. 121 Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Murermester Chr. Lund dør 14-04-1898. - 14 apr. 1898 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - H. Andersen, Frederiksbjerg Kalkværk har fødselsdag 22-11-1902. - 22 nov. 1902 - Aarhus, Sankt Pauls Sogn, Frederiksbjerg, Kalkværket Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Brændselshandler H. Andersens kalkværk i Frederiks Allé 78 på matr. nr. 121 ændres til Frederiks Allé 90, matr. nr. 121a. - 1914 - Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé 90, matr. nr. 121a Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 
  Kort forklaring  : Adresse       : Beliggenhed       : By       : Sogn       : Amt/Region       : Land       : Ikke indstillet

 • Kilder 
  1. [S77] Sogneprotokollerne 1825-1826 for Viby Sogn 166), #11.

  2. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 08-07-1809.

  3. [S3] Kirkebogen for den relevante dato og sogn 1).

  4. [S40] Aarhus i 1840-erne 17), #117.

  5. [S29] Matrikelkort 1817-1860 Viby Sogn 58).

  6. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 22-07-1825.

  7. [S13] Jægergården, Peter Holm 21), Peter Holm, #9-10.

  8. [S26] Matrikelkort 1816-1860 Århus Bygrunde 56).

  9. [S27] Købmandsgården Dynkarken 39-41 8), #82.

  10. [S85] Skøde- og panteprotokol 61), Personregister 1671 - 1927, Århus Byfoged, 1828-1840, protokol 12, folio 140, 222, 266, 429.

  11. [S85] Skøde- og panteprotokol 61), Personregister 1671 - 1927, Århus Byfoged, 1828-1840, protokol 12, folio 831.

  12. [S85] Skøde- og panteprotokol 61), Personregister 1671 - 1927, Århus Byfoged, 1828-1840, protokol 12, folio 461.

  13. [S3] Kirkebogen for den relevante dato og sogn 1), Vor Frue Sogn.

  14. [S62] Folket i Midten 9) 9a) 9b), Leif Dehnits m.fl., FT 1834, 1845 og 1860.

  15. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 12-05-1832.

  16. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 12-05-1832.

  17. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 09-11-1832.

  18. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 10-01-1833.

  19. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 23-08-1933.

  20. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende.

  21. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende, følgeblad.

  22. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 23-09-1833 (rettet fra 23-09-1933), følgeblad.

  23. [S7] Folketællingen 1834 2).

  24. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 15-05-1834.

  25. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 02-10-1835.

  26. [S79] Hartkornsekstraktprotokollen 22-12-1836 (ældre) 51), #8.

  27. [S148] Matriklen 1844 for Aarhus Købstad, Vor Frue Sogn, og Viby Sogn, Marselisborg Hovedgård 184).

  28. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1837-1847 Nr. 340.

  29. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1837-1847 Nr. 38-1.

  30. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1837-1847 Nr. 92-2.

  31. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 02-05-1839.

  32. [S2] Borgerskabsprotokollen for Aarhus 9).

  33. [S25] Købmænd i Århus 20), # 146 i artiklen Handelsborgerskaber i Århus 1674-1862 af Anna Thestrup.

  34. [S39] Jægergården, Magistratens 1. Afdeling 139), #17.

  35. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 21-05-1839?.

  36. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 21-05-1839.

  37. [S4] Vielsesdata 9b).

  38. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 21-10-1839, 23-10-1839, 25-10-1839.

  39. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1837-1847 Nr. 102-1.

  40. [S80] Hartkornsekstraktprotokollen 28-05-1841 (yngre) 52), #7.

  41. [S80] Hartkornsekstraktprotokollen 28-05-1841 (yngre) 52), #1.

  42. [S8] Folketællingen 1840 2).

  43. [S25] Købmænd i Århus 20), #160.

  44. [S76] Århus, byens historie 48), bind II,#59.

  45. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 24-07-1841, 30-07-1841.

  46. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 06-06-1842.

  47. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1837-1847 Nr. 364.

  48. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1837-1847 Nr. 129-1.

  49. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 13-07-1842.

  50. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 13-07-1842.

  51. [S81] Ny matrikel 1843 53), #9.

  52. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 17-05-1843, 22-05-1843.

  53. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1837-1847 Nr. 145-3.

  54. [S81] Ny matrikel 1843 53), Vor Frue Sogn.

  55. [S39] Jægergården, Magistratens 1. Afdeling 139), #16-17.

  56. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 20-11-1843.

  57. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 20-11-1843.

  58. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 22-12-1843.

  59. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 05-04-1844.

  60. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 08-07-1844.

  61. [S61] Nygaards Sedler 6), jf. kirkebogen for Viby Sogn?.

  62. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhus Stifts Årbøger, 1911 #9f.

  63. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. P. Holm: Om Jægergården, 1911.

  64. [S13] Jægergården, Peter Holm 21), Peter Holm, #9-11.

  65. [S12] Folketællingen 1845 2).

  66. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1847-1857 nr. 364.

  67. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1847-1857 nr. 51-1.

  68. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1847-1857 nr. 367.

  69. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1847-1857 nr. 51-4.

  70. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 339.

  71. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 47-7.

  72. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 11-10-1847.

  73. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 22-10-1847.

  74. [S13] Jægergården, Peter Holm 21), Peter Holm, #10.

  75. [S83] AarhusWiki 40), John Gaarn.

  76. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 18-05-1848, 20-05-1848, 24-05-1848.

  77. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 07-07-1848 og 08-07-1848.

  78. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 07-07-1848, 08-07-1848.

  79. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 12-11-1848.

  80. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 27-11-1848, 16-03-1849.

  81. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 25-12-1848.

  82. [S55] Købstadens metamorfose 93), #35 jf. Bygningskommissionens [Aarhus] Forhandlingsprotokol 1849-1854.

  83. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 11-05-1849.

  84. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 29-07-1849.

  85. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 31-08-1849.

  86. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 29-08-1849, 31-08-1849, 03-09-1849.

  87. [S37] Realregister 54), Prot. Fol. 418.

  88. [S15] Folketællingen 1850 2).

  89. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 05-08-1850.

  90. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 19-09-1851.

  91. [S83] AarhusWiki 40), Om Fredens Torv.

  92. [S110] Den indre By 92), #61.

  93. [S88] Matrikel 1853 79), Matrikel over Aarhus, Købstad, Vor Frue sogns Toftejorder eller Vængerne, ca. 1853.

  94. [S42] Holstein Ratlou 26), 3-2 #536-537.

  95. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1847-1857 nr. 321-6.

  96. [S85] Skøde- og panteprotokol 61), 61) protokol 19 folio 409.

  97. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 23-08-1853.

  98. [S98] Aviser 7) 7b) 73) 94), Statsbiblioteket på http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/, Berlingske Tidenden 22-09-1853.

  99. [S70] Fra Åhavn til Kysthavn 11), #71 og 74.

  100. [S42] Holstein Ratlou 26), #381 m.fl.

  101. [S22] Folketællingen 1855 2).

  102. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 04-08-1856, 08-08-1856.

  103. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 21-02-1857, 04-03-1857, 09-03-1857.

  104. [S36] Gamle Århusgade, 2. samling 18), Emanuel Sejr, (Gamle Århusgade, anden samling, Århus Byhistoriske Udvalg, 1961), #5.

  105. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 09-03-1857.

  106. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 20-02-1857.

  107. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1857-1867 nr. 114-4.

  108. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1857 nr. 988.

  109. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 23-02-1858.

  110. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 19-04-1858.

  111. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 01-05-1858 og frem til 21-07-1876.

  112. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), Dato opgivet i www.aarhuswiki.dk på siden om Frederiks Allé.

  113. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 16-12-1858, 17-12-1858, 18-12-1858.

  114. [S9] Aarhus Vejviser for det pågældende år 35).

  115. [S9] Aarhus Vejviser for det pågældende år 35), 1859.

  116. [S9] Aarhus Vejviser for det pågældende år 35), 1859 #68-69.

  117. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 18-03-1859, 25-03-1859.

  118. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 03-09-1859.

  119. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 03-12-1859.

  120. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 06-12-1859.

  121. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 06-12-1859.

  122. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 07-12-1859.

  123. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 27-01-1860.

  124. [S14] Folketællingen 1860 2).

  125. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 13-02-1860, 14-02-1860, 15-02-1860.

  126. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 28-03-1860.

  127. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 01-06-1860.

  128. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 16-11-1860, 05-12-1860.

  129. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 16-01-1861.

  130. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 06-02-1862.

  131. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 16-07-1862.

  132. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 13-09-1862, 17-09-1862, 06-02-1863, 23-02-1863, 17-09-1863.

  133. [S67] Gaderegistre 36), 1863-1870.

  134. [S67] Gaderegistre 36), 1863 - 1870.

  135. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 19-01-1863, 21-01-1863.

  136. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 02-02-1863.

  137. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 28-04-1863, 30-04-1863, 09-05-1863.

  138. [S61] Nygaards Sedler 6), jf. kirkebogen for Aarhus Domsogn.

  139. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 24-10-1863, 30-10-1863.

  140. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 13-01-1864.

  141. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 12-02-1864, 16-02-1864, 23-02-1864.

  142. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 23-02-1864.

  143. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 30-09-1864, 12-10-1864, 20-10-1864.

  144. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 15-10-1864.

  145. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 04-07-1865.

  146. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 12-01-1866.

  147. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 13-01-1866.

  148. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 15-01-1866.

  149. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 17-01-1866, 07-03-1866.

  150. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 05-02-1866.

  151. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 06-02-1866.

  152. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 06-03-1866.

  153. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 08-03-1866.

  154. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 17-03-1866.

  155. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 19-03-1866.

  156. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 21-03-1866.

  157. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 06-04-1866.

  158. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 07-04-1866.

  159. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 09-04-1866.

  160. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 17-04-1866.

  161. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 18-04-1866.

  162. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 25-04-1866.

  163. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 28-04-1866.

  164. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 30-04-1866.

  165. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 07-05-1866 til 11-12-1866.

  166. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 30-07-1866.

  167. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 01-08-1866.

  168. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 09-08-1866.

  169. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 09-08-1866, 17-08-1866.

  170. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 17-08-1866.

  171. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 01-12-1866, 11-12-1866.

  172. [S37] Realregister 54), 1855-1940 matr. nr. 281 jf. pantebog 19/21.

  173. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 02-01-1867 til 20-11-1867.

  174. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 26-02-1867.

  175. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 18-03-1867.

  176. [S37] Realregister 54), Prot fol 71 og 118.

  177. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1867 970.

  178. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 25-10-1867, 06-11-1867, 15-11-1867, 28-11-1867, 05-12-1867, 14-12-1867, 19-12-1867.

  179. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 11-02-1868 til 10-12-1868.

  180. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 18-06-1868.

  181. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 04-07-1868.

  182. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 15-07-1868.

  183. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 08-10-1868.

  184. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 03-12-1868.

  185. [S9] Aarhus Vejviser for det pågældende år 35), 1869.

  186. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 06-03-1869 til 23-11-1869.

  187. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 17-03-1869.

  188. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 19-03-1869.

  189. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 28-08-1869.

  190. [S67] Gaderegistre 36), 1870.

  191. [S67] Gaderegistre 36), Frederiksbjerg 1870.

  192. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 01-01-1870 til 21-12-1870.

  193. [S16] Folketællingen 1870 2).

  194. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 22-06-1870, 02-07-1870.

  195. [S37] Realregister 54), Pantebog 20 folio 655.

  196. [S37] Realregister 54), 1855-1940 matr. nr. 104 jf. pantebog 20/655.

  197. [S18] Skøde- og tingbøger, se realregistret 54), matr. nr. 5a?.

  198. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 04-03-1871 til 15-12-1871.

  199. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 21-10-1871.

  200. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 17-01-1872 til 19-12-1872.

  201. [S20] Byrådsforhandlinger 57).

  202. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 23-05-1872.

  203. [S18] Skøde- og tingbøger, se realregistret 54).

  204. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 26-08-1872.

  205. [S105] Jyllands Posten 73), 28-08-1872.

  206. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 14-02-1873 til 09-12-1873.

  207. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 26-11-1873.

  208. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 26-01-1874 til 10-12-1874.

  209. [S94] Matriklen 1871-1905 84), Aarhus Købstad, Aarhus Bygrunde.

  210. [S94] Matriklen 1871-1905 84), Aarhus Købstad, Fortegnelse over det Distrikt af Viby Sogn, som overleveres til Aarhus Borgmesterkontors Skatteoppebørsel første gang til April Termin 1874.

  211. [S37] Realregister 54), Prot Fol 446.

  212. [S94] Matriklen 1871-1905 84), Aarhus Købstad, Aarhus Købstads Markjorder.

  213. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 17-02-1875 til 11-12-1875.

  214. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 27-02-1875, 03-03-1875, 10-03-1875.

  215. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 24-12-1875.

  216. [S9] Aarhus Vejviser for det pågældende år 35), 1876, 1885.

  217. [S9] Aarhus Vejviser for det pågældende år 35), 1876-1895.

  218. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 06-01-1876 til 21-07-1876.

  219. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 13-06-1876, 20-06-1876.

  220. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 21-07-1876.

  221. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 24-07-1876.

  222. [S38] Tom Schmidt.

  223. [S3] Kirkebogen for den relevante dato og sogn 1), Andreas Malling, forh. købmand, Østergade 22, enkemand, 60 år.

  224. [S94] Matriklen 1871-1905 84), Aarhus Købstad, 01-10-1875 til 01-10-1876 Aarhus Bygrunde.

  225. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 12-12-1876.

  226. [S86] Diverse materiale vedr. ejendomme 1839-1939 79)? 84)?, 01-10-1876.

  227. [S94] Matriklen 1871-1905 84), Aarhus Købstad, Aarhus Købstads Markjorder fra Marselisborg.

  228. [S67] Gaderegistre 36), Frederiksbjerg 1877-1898.

  229. [S37] Realregister 54), Matr. nr. 5a, 5d og 121.

  230. [S9] Aarhus Vejviser for det pågældende år 35), 1883-1885.

  231. [S94] Matriklen 1871-1905 84), Aarhus Købstad.

  232. [S9] Aarhus Vejviser for det pågældende år 35), 1887-1895.

  233. [S9] Aarhus Vejviser for det pågældende år 35), 1896-1913.

  234. [S36] Gamle Århusgade, 2. samling 18), Emanuel Sejr, (Gamle Århusgade, anden samling, Århus Byhistoriske Udvalg, 1961), Mindegade, #67 jf. Aarhus Stifts Aarbog 1911, #9.

  235. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 21-11-1902.

  236. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende (kapsel) 06-11-1932.

  237. [S54] Købmand og vinhandler Peter Andreasen Kaarsberg 88), #20.

  238. [S58] Eligerede borgere i Århus 19), #103.

  239. [S25] Købmænd i Århus 20), Artiklen: Købmandsportrætter fra empirens Århus af Helge Søgaard. #79-80.

  240. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 25-10-1839.

  241. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 25-10-1839.

  242. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 26-10-1839.