EU-persondataforordningen

Dansk

EU-persondataforordningen . Data beskyttelse
Ejerne af dette websted tager beskyttelsen af personlige data alvorligt. Personlige oplysninger behandles fortroligt og i overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser om databeskyttelse og love om privatliv.

Brugen af hjemmesiden er mulig uden at give personlige oplysninger. Når der kræves personlige oplysninger (for eksempel navn og e-mail-adresse på kontaktformularen), gives dette frivilligt. Disse data vil ikke blive videregivet til en tredjepart.

Afsendelse af information via internettet er underlagt sikkerhedsproblemer. Komplet beskyttelse af dataene fra adgang til tredjeparter er ikke mulig.

Cookies
Denne hjemmeside bruger cookies. Cookies beskadiger ikke computeren og indeholder ikke virusser. Cookies udfører vigtige funktioner i driften af dette websted. Cookies er små tekstfiler, der bliver gemt på computeren af browseren.

De fleste af de cookies, der bliver brugt på dette websted, er "session cookies". De slettes automatisk, når browseren lukkes. Andre cookies forbliver gemt, indtil de bliver slettet "manuelt". Disse cookies giver webstedet mulighed for at genkende browseren, næste gang webstedet besøges, og nogle af brugerens præferencer bliver gendannet (f.eks. sprog indstillingen).

Browserens indstillinger kan ændres, således at man bliver informeret om indstillingen af cookies og kun tillade cookies i visse tilfælde. Deaktivering af cookies kan begrænse funktionaliteten på dette websted.

Server logfiler
Dette websted indsamler og gemmer automatisk information i serverlogfiler, som browseren sender til os. Disse er:
- Browser type og version
- Operativ system
- Henviser URL
- Værtsnavn på adgangscomputeren
- IP-adresse (anonymiseret)
- Tidspunkt for anmodning

Din IP-adresse er registreret som 3.235.179.111. Disse data anvendes til statistisk brug i forbindelsese med besøgsloggen, som administreres via statcounter.com. Her kan du åbne kontaktformualeren.

Disse data kan ikke tildeles bestemte personer. Disse data vil ikke blive slået sammen med andre datakilder. Vi forbeholder os ret til at kontrollere disse data med tilbagevirkende kraft, hvis vi bliver opmærksomme på specifikke indikationer af ulovlig brug.

Kontaktformular
Hvis du henvender dig til webmasteren via kontaktformularen, bliver oplysninger fra forespørgselsformularen, herunder kontaktoplysninger, gemt for at behandle henvendelsen og i tilfælde af opfølgende spørgsmål. Disse data bliver ikke videregivet.
Ret til information, aflysning, blokering
Brugeren har ret til at få oplysninger om gemte personoplysninger, deres oprindelse og modtagere, og formålet med enhver behandling eller transmission, sammen med retten til at korrigere, blokere eller slette disse data. For at få flere oplysninger om personlige data, kan du kontakte webmasteren når som helst på kontaktformularen her.


English

Data protection

The owners of this site take the protection of your personal data very seriously. We treat your personal data confidentially and in accordance with the statutory data protection regulations and this privacy policy.

The use of our website is possible without providing personal data. When personal information is requested (for example, name and email address on the contact form), this is given voluntarily. This data will not be passed on to third parties.

We point out that sending information over the Internet is subject to security issues. Complete protection of the data from being accessed by third parties is not possible.

Cookies

This website use cookies. Cookies do not harm your computer and do not contain viruses. Cookies perform important functions in the operation of this site. Cookies are small text files that are stored on your computer by your browser.

Most of the cookies we use are "session cookies". They are automatically deleted when you close your browser. Other cookies remain stored on your device until you delete them. These cookies allow us to recognize your browser the next time you visit and restore some of your preferences (such as your preferred language).

You can configure your browser settings so that you are informed about the setting of cookies and allow cookies only in certain cases. Disabling cookies may limit the functionality of this website.

Server log files

The provider of these pages automatically collects and stores information in server log files, which your browser transmits to us. These are:

  • Browser type and version
  • Operating system
  • Referrer URL
  • Host name of the accessing computer
  • IP address (anonymized)
  • Time of request

These data can not be assigned to specific persons. This data will not be merged with other data sources. We reserve the right to check this data retrospectively, if we become aware of specific indications for illegal use.

Contact form

If you send us inquiries via the contact form, your details from the inquiry form, including the contact details you provided there, will be stored in order to process the request and in case of follow-up questions. Of course, we will not pass on this data.

Right to information, cancellation, blocking

At any time you have the right to obtain information about your stored personal data, their origin and recipients and the purpose of any processing or transmission, along with a right to correct, block or delete this data. For further information on personal data you can contact us at any time.