Danmarks Kapervæsen 1807-1814 66)Kildeoplysninger

 • Titel Danmarks Kapervæsen 1807-1814 66) 
  Titel Danmarks Kapervæsen 1807-1814 66) 
  Forfatter Kay Larsen 
  MEDI Bog 
  Kilde-ID S93 
  Tekst Danmarks Kapervæsen 1807-14, Rosenkilde og Bagger, København 1972. 
  Knyttet til Hans Kaarsberg