Århus Rådstue 62)Kildeoplysninger

 • Titel Århus Rådstue 62) 
  Titel Århus Rådstue 62) 
  MEDI Protokol 
  Kilde-ID S92 
  Tekst Århus Rådstue, Magistraten. Dokumenter fra de eligerede borgere om byens grunde , Borrebech m.m. Århus Købstad Eligerede borgere og Magistrat 1815-1836, Forhandlingsprotokol, Erhvervsarkivet 
  Knyttet til Rasmus Nielsen Malling