Beskrivelse over Aarhuus Dom- og Cathedral-Kirke 132)Kildeoplysninger

 • Titel Beskrivelse over Aarhuus Dom- og Cathedral-Kirke 132) 
  Titel Beskrivelse over Aarhuus Dom- og Cathedral-Kirke 132) 
  Forfatter Christian Vest Hertel 
  Udgiver Haderslev 1809. 
  MEDI Bog 
  Kilde-ID S66 
  Tekst Forsøg til en antiqvarisk-historisk Beskrivelse over Aarhuus Dom- og Cathedral-Kirke, tilligemed alt hvad der staaer i nøje Forbindelse med den, saasom dens Præsules og Directeurer, Embedsmænd og Betjente tilligemed disses faste Embedsindkomster, fra dens første Begyndelse af, hele Catholicismen igjennem indtil vor Tid. 25-12-1808. 
  Knyttet til Rasmus Nielsen Malling