Danmarks Kirker, Kirkegårde i Århus 5)Kildeoplysninger

 • Titel Danmarks Kirker, Kirkegårde i Århus 5) 
  Titel Danmarks Kirker, Kirkegårde i Århus 5) 
  Forfatter Redaktion: Anette Kruse. 
  MEDI Bog 
  Kilde-ID S59 
  Tekst Danmarks kirker, XVI, bind 3 (1976), Kirkegårde i Århus, Nationalmusseet 
  Knyttet til John Gaarn