Stedfortegnelse | Navnekort | matr. 794]


Steder for Sted indeholder matr. 794] OG Træ lig med Købmandsslægten Malling i Aarhus (0)