Niels Mortensen Malling

Mand 1717 - 1786  (69 år)


Personlige oplysninger    |    Kilder    |    Begivenhedskort    |    Alle

 • Navn Niels Mortensen Malling 
  Født 1717  Aarhus, Malling Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1, 2, 3, 4
  • 10 år gammel ved faderens skifte 17-03-1729, derfor født 1719. 3a)
  Køn Mand 
  BrugerID RN9009 
  Kaldenavn 1717 Lyder navnet Niels Mortensen 
  Kaldenavn 1757 Lyder navnene Niels Mortensen, Niels Mortensen Malling og Niels Malling 
  Kaldenavn 1760 Lyder igen navnet Niels Mortensen 
  Kaldenavn 1767 Lyder navnet Niels Mortensen Malling 
  Beskæftigelse Smakkeskipper  [1
  Bopæl 1728  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [5
  Oplyser 19-12-1740 at have opholdt sig i Aarhus i 12 år. 
  Beskæftigelse 1740  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [6
  Får borgerskab i Søfart 
  Beskæftigelse 19 dec. 1740  Aarhus, Rådstueretten Find alle personer med begivenheder på dette sted  [7
  Får borgerskab som skipper 
  • Borgerskabsdagen: Mandagen Den 19. Decembr. 1740 [19-12-1740]
   Borgeroplysning: Niels Mortensen Malling føed i Malling gl. 24de Aar fremkom for Raadstue Retten og begierede sit Borgerskab med tilkiendegivelse at hand sig som een Skipper agtede at ernære, gav tilkiende at hand sig her i byen paa een 12 Aar har opholt fremviste sin Cer [levnedsforløb].
  Bopæl 19 dec. 1740  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [5
  Beskæftigelse 9 dec. 1744  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [8
  Skipper ved Mikkel Nielsen Mallings skifte 
  Skibe 9 jul. 1751  Helsingør Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  [RN9009] Niels Mortensen Malling sejler med sild fra Tronheim til København. 
  • [RN9009] Niels Mortensen Malling er 09-07-1751 ankommet til Helsingør.
  Skibe 16 okt. 1752  Københavns Told Kammer. Find alle personer med begivenheder på dette sted  [10
  [RN9009] Niels Malling er for udgående til Aarhus. 
  • [RN9009] Niels Malling er for udgående til Aarhus.
  Beskæftigelse 19 sep. 1756  Aarhus, Domsognet, ved Aaen Find alle personer med begivenheder på dette sted  [11
  Skipper ved ægtefællen Mettes skifte 
  Beskæftigelse 17 okt. 1756  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [12
  Skipper ved RN9046 Mettes skifte 
  Værge 1758 til 1785  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [13
  Blliver brugt som formynder og lavværge ifm. adskillige skifter 
  Beskæftigelse 10 jul. 1758  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [14
  Skipper i Aarhus ved Peder Jensen Rasks skifte som nærmeste frænde. 
  Ejendom 13 feb. 1761  Aarhus, Domsognet, ved Aaen Find alle personer med begivenheder på dette sted  [15
  Nr. 201 Skipper Niels Mortensens hus, som beboes af en Matros. 
  • 1 Huus Bindingsværk, 3 Fag Gadehuus, een Etage. 60 Rdl.
   Solgt 07-11-1763 til Niels Johansen, ..mand?
  Ejendom 13 feb. 1761  Aarhus, Domsognet, ved Aaen [Aagade 83, matr. nr. 794] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16
  Nr. 212 Skipper Niels Mortensens hus, som han bor i. 
  • 1 Huus Bindingsværk, 6 Fag Gadehuus med Udbygning, 1 Etage, 3 Fag Baghuus, 240 Rdl.
  Ejendom før 1766  Aarhus, Domsognet, [Aagade 69, matr. nr. 800] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [17
  [RN9009] Niels Mortensen Malling køber en ubygget grund ved Aaen? 
  • «i»"Eindommens Matriculs No.: 302 [Aagade 69, matr. nr. 800]
   Det gamle Huus No. [intet]
   Rode og Gade: 2den Rohde Aaen
   Eierens Navn: [RN9001] Kjøbmand R. Malling
   Stedet [en grund?] har været i Mallings Familie i over 20 Aar [anskaffet før 1766 måske til opmagasinering af materialer vedr. hans sejlads], og tilfaldt ved Skiftet efter [RN9009] Niels Mortensen [Niels Mortensen Malling død 12-1786] [:]Mallings Enke [RN9047 Anna Maria Rasmusdatter Hasle], i 1818 Brødrene Malling [ved hendes død den 15-05-1818 tilfaldt stedet RN9001 Rasmus Nielsen Malling og RN9048 Mikkel Nielsen Malling], hvoraf den ene [Mikkel] boede i Aalborg. De ere begge døde [Mikkel 21-06-1819, Rasmus 18-07-1826] og Stedet eiedes nu [ved oprettelse af protokollen i 1827] i Fælledskab af deres Enker [RN9022 Cecilia Maria Kaarsberg død 17-04-1841 og RN9241 Margrethe Christensen død den 05-02-1851 70 år gammel i Budolfi Sogn]. Tinglæst Adkomst har de ikke paa Stedet, ei heller er samme forfattet [dokument ikke udfærdiget]."«/i» 54)
   Hvis der er tale om en ubebygget grund, som både betegnelsen Stedet og det manglende husnummer i 1787 indikerer, forklarer det den manglende indføring i brandforsikringerne frem til og med 1817. Jeg har ikke kopi af brandforsikringerne for Aaen efter 1817, derfor har jeg heller ikke oplysninger om Malling-enkernes evt. ejerskab af denne grund/bygning.
   Med «i»1796-1829 Realregister Aarhus Købstad«/i» ved vi så, at Husnr. 302 [Husnr. 1827] er huset Aagade 69, matr. nr. 800, som eksisterer i folketællingen for 1834 beboet af daglejer Knud Petersen, hans kone Kirstine Marie Grosche og to døtre. 54)
  Bopæl 25 sep. 1767  Aarhus, Domsognet, [Aagade 83, matr. nr. 794] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [18
  Ved sønnen Rasmus' dåb. 
  Værge 12 apr. 1769  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [13
  Formynder for Kirsten Poulsdatter på 20 år ved moderen Sofie Henriksdatters skifte. 
  Ejendom 7 mar. 1771  Aarhus, Domsognet, Aaen [Aagade 83, matr. nr. 794] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [19
  Nr. 210. Ejer og Beboer Skipper Niels Mortensen Malling, forsikring nr. 210 
  • Eet Huus, Bindingsværk,
   9 Fag Gadehuus, een Etage med Udbygning til Gaarden, 280 Rdl,
   3 Fag Baghuus, een Etage, 50 Rdl,
   3 [halvtag?] teglbelagt? 20 Rdl., 350 Rdl.
  Beskæftigelse 31 mar. 1771  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [20
  Skipper ved Anders Rasmussens skifte 
  Beskæftigelse 8 feb. 1777  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [21
  Skipper ved Peder Christensens skifte 
  Ejendom 2 jan. 1781  Aarhus, Domsognet, Aaen [Aagade 83, matr. nr. 794] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [22
  Nr. 211. Ejer og Beboer Niels Mortensen Malling. 
  • Eet Huus, Bindingsværk,
   a. 1 Huus til Gaden med Udbygning, 9 Fag, 1 Etage, 280 Rdl,
   b. 1 Baghuus, 3 Fag, 1 Etage, 50 Rdl,
   c. 1 Halvtag, teglbelagt 3 Fag, 1 Etage, 20 Rdl. 350 Rdl.
  Ejendom 2 jan. 1781  Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Dynkarken 33, matr. nr. 57?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [23
  Nr. 244. Niels Mortensen Malling ejer et hus som udlejes til en familie. 
  • Eier Niels Mortensen Malling:
   Et Huus Bindingsværk 1 Huus til Gaden 3 Fag 1 Etage 80 Rdl.
  Beskæftigelse 23 sep. 1783  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [24
  Er ophørt med at være være skipper? 
  Værge 18 mar. 1784  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [13
  Formynder i skiftet efter Dorthe Jensdatter for hendes børn Kirsten 15, Jens 12½, Peder Brendstrup 11½, Else 6. 
  Værge 12 sep. 1785  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [25
  RN9009 Niels Mortensen Malling er tilsynsværge i skiftet af boet efter afdøde tømmermester Friderich Iversen for enken Anne Elisabeth Jochumsdatters søn Johannes Friderichsen gl. 7 aar. 
  Værge 8 maj 1786  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [26
  RN9009 Niels Mortensen Malling er fortsat tilsynsværge i skiftet af boet efter afdøde tømmermester Friderich Iversen for sønnen Johannes Friderichsen 
  Arv 1 nov. 1786  Aarhus, Domsognet Find alle personer med begivenheder på dette sted  [27
  Arveforening med hans 4 sønner. 
  • 12-01-1787 kgl. konf. på en mellem ham, hans hustru og 4 sønner 01-11-1786 indgået arveforening.
   Hans 4 sønner Morten, Thomas, begge af hans tidligere ægteskab, samt Mikkel og Rasmus begge af hans nuværende ægteskab og begge med kurator, erklærer, at hvis deres far dør før sin hustru Anne Marie Hasle, må hun sidde i uskiftet bo, når hun til hver af dem som fædrene arv udbetaler 300 rdr.
  Arv 1 nov. 1786  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [28
  Fledføringskontrakt. 
  Arv 27 nov. 1786  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [28
  Skifte mellem RN9009 Niels, hans afdøde kone Mette, hans nuværende kone og deres børn. 
  • 2682 [RN9009] Niels Mortensen Malling og hustru [RN9047] Anne Marie Hasle, der begge lever i Århus. 27-11-1786, fol.751.
   B: [RN9048] Mikkel, [RN9001] Rasmus.
   Hans første ægteskab med [RN9046] Mette Marie Thomasdatter, skifte 17-10-1756 lbnr.1610]. B: [RN9095] Morten, [RN9096] Thomas.
   Fledføringskontrakt af 01-11-1786.
  Død dec. 1786  Aarhus, Domsognet Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1, 18, 29
  Arv 15 dec. 1786  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [30
  Skipper Niels Mortensen Malling søger om ""Confirmation paa en foreening imellem hans Hustrue og hans 4re Sønner angaaende disses fædrene Arv..." 
  Begravet 15 jan. 1787  Aarhus, Domkirkegården Find alle personer med begivenheder på dette sted  [31
  Notater 
  • RN9009:

   Se skiftet efter RN9046 Mette i Købmandsgården Dynkarken 39-41 #55. [14-08-2013 TAA]

   Niels havde 4 børn med RN9047. De to yngste døde tidligt. Kilde: Købmandsgården Dynkarken 39-41. [14-08-2013, TAA]

   Kirkebogen for Malling Sogn for 1717 er ikke bevaret. [20-08-2013, TAA]

   Niels ej fundet konfirmeret i Malling Kirke, Domkirken eller Vor Frue Kirke, men der synes ikke at være indføring herom i 1731. [21-04-2014, TAA]

   RN9009 Niels og RN9047 Anne Marie opretter 01-11-1786 fledføringskontrakt, indført i skifteprotokollen 27-11-1786, fol. 751.

   Død og begravelse:

   Niels død i december 1786 og begravet 15-01-1787 iflg. Ruth Dahl Larsen på http://www.geni.com/people/Niels-Malling/6000000017178666838 [18-04-2014, TAA] [32]
  Person-ID I9  Købmandsslægten Malling i Aarhus
  Sidst ændret 16 dec. 2017 

  Far Morten Nielsen,   f. 1669,   d. mar. 1729, Aarhus, Malling Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 60 år) 
  Mor Kirsten Jensdatter,   d. 1741 
  Gift 2. hustru  [2
  Familie-ID F6  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie 1 Mette Marie Thomasdatter,   f. ca. 1719, Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 19 sep. 1756, Aarhus, Domsognet, ved Aaen Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 37 år) 
  Gift 18 sep. 1743  Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [33, 34
  Børn 
   1. Morten Malling,   f. 1746,   d. 20 feb. 1788, Aalborg Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 42 år)
   2. Thomas Nielsen Malling,   f. 1755,   d. 11 dec. 1806  (Alder 51 år)
  Sidst ændret 19 okt. 2014 
  Familie-ID F5  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie 2 Anna Maria Rasmusdatter Hasle,   f. 7 feb. 1736,   d. 15 maj 1818, Aarhus, Domsognet Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 82 år) 
  Gift 19 jan. 1757  Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [35, 36, 37
  Børn 
   1. Mette Marie Malling,   dbt. 9 nov. 1760, Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1760, Aarhus, Domsognet Find alle personer med begivenheder på dette sted
   2. Rasmus Malling,   f. 1762,   begr. 13 maj 1767, Aarhus, Domkirkegården Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder ~ 5 år)
   3. Mikkel Nielsen Malling,   f. 9 nov. 1764,   d. 21 jun. 1819, Aalborg, Budolfi Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 54 år)
   4. Rasmus Nielsen Malling,   f. 19 sep. 1767, Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 18 jul. 1826, Aarhus, Domsognet, på Mindegaden, [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 58 år)
   5. Gertrud Malling,   dbt. 18 dec. 1772, Aarhus, Domsognet Find alle personer med begivenheder på dette sted,   begr. 18 jun. 1773, Aarhus, Domkirkegården Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder ~ 0 år)
  Sidst ændret 27 apr. 2014 
  Familie-ID F19  Gruppeskema  |  Familietavle

 • Begivenhedskort
  Link til Google MapsFødt - 1717 - Aarhus, Malling Sogn Link til Google Earth
  Link til Google MapsBopæl - Oplyser 19-12-1740 at have opholdt sig i Aarhus i 12 år. - 1728 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Får borgerskab i Søfart - 1740 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Får borgerskab som skipper - 19 dec. 1740 - Aarhus, Rådstueretten Link til Google Earth
  Link til Google MapsBopæl - 19 dec. 1740 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsGift - 18 sep. 1743 - Aarhus, Domkirken Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Skipper ved Mikkel Nielsen Mallings skifte - 9 dec. 1744 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Skipper ved ægtefællen Mettes skifte - 19 sep. 1756 - Aarhus, Domsognet, ved Aaen Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Skipper ved RN9046 Mettes skifte - 17 okt. 1756 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsGift - 19 jan. 1757 - Aarhus, Domkirken Link til Google Earth
  Link til Google MapsVærge - Blliver brugt som formynder og lavværge ifm. adskillige skifter - 1758 til 1785 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Skipper i Aarhus ved Peder Jensen Rasks skifte som nærmeste frænde. - 10 jul. 1758 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Nr. 201 Skipper Niels Mortensens hus, som beboes af en Matros. - 13 feb. 1761 - Aarhus, Domsognet, ved Aaen Link til Google Earth
  Link til Google MapsVærge - Formynder for Kirsten Poulsdatter på 20 år ved moderen Sofie Henriksdatters skifte. - 12 apr. 1769 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Skipper ved Anders Rasmussens skifte - 31 mar. 1771 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Skipper ved Peder Christensens skifte - 8 feb. 1777 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Er ophørt med at være være skipper? - 23 sep. 1783 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsVærge - Formynder i skiftet efter Dorthe Jensdatter for hendes børn Kirsten 15, Jens 12½, Peder Brendstrup 11½, Else 6. - 18 mar. 1784 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsVærge - RN9009 Niels Mortensen Malling er tilsynsværge i skiftet af boet efter afdøde tømmermester Friderich Iversen for enken Anne Elisabeth Jochumsdatters søn Johannes Friderichsen gl. 7 aar. - 12 sep. 1785 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsVærge - RN9009 Niels Mortensen Malling er fortsat tilsynsværge i skiftet af boet efter afdøde tømmermester Friderich Iversen for sønnen Johannes Friderichsen - 8 maj 1786 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsArv - Arveforening med hans 4 sønner. - 1 nov. 1786 - Aarhus, Domsognet Link til Google Earth
  Link til Google MapsArv - Fledføringskontrakt. - 1 nov. 1786 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsArv - Skifte mellem RN9009 Niels, hans afdøde kone Mette, hans nuværende kone og deres børn. - 27 nov. 1786 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsDød - dec. 1786 - Aarhus, Domsognet Link til Google Earth
  Link til Google MapsArv - Skipper Niels Mortensen Malling søger om ""Confirmation paa en foreening imellem hans Hustrue og hans 4re Sønner angaaende disses fædrene Arv..." - 15 dec. 1786 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBegravet - 15 jan. 1787 - Aarhus, Domkirkegården Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 
  Kort forklaring  : Adresse       : Beliggenhed       : By       : Sogn       : Amt/Region       : Land       : Ikke indstillet

 • Kilder 
  1. [S27] Købmandsgården Dynkarken 39-41 8), #54.

  2. [S50] Skifter i Vilhelmsborg gods Skifteprotokol 1719-1780 3a), Skifte over Morten Nielsen i Malling. 17-03-1729, fol. 74.

  3. [S61] Nygaards Sedler 6), Skifte over Morten Nielsen i Malling. 17-03-1729, fol. 74.

  4. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aktstykker vedkommende Staden og Stiftet Aarhus af J. R. Hübertz, 1845-46, bind II #337 ???.

  5. [S2] Borgerskabsprotokollen for Aarhus 9).

  6. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aktstykker vedkommende Staden og Stiftet Aarhus af J. R. Hübertz, 1845-46, bind II #337.

  7. [S2] Borgerskabsprotokollen for Aarhus 9), jf. LaV D2.305, Folie: 92.

  8. [S47] Skifter i Aarhus 1669-1815 70), Ved skiftet efter farbroderen Mikkel Nielsen Malling i Århus. 09-12-1744, fol. 66B.

  9. [S143] Andre aviser, Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender 09-07-1751.

  10. [S143] Andre aviser, Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender 16-10-1752.

  11. [S47] Skifter i Aarhus 1669-1815 70), #320 Jf. Nygaard. ???.

  12. [S47] Skifter i Aarhus 1669-1815 70), Ved Mette Marie Thomasdatters skifte i Århus. 17-10-1756, fol. 320.

  13. [S47] Skifter i Aarhus 1669-1815 70).

  14. [S47] Skifter i Aarhus 1669-1815 70), Ved skiftet efter Peder Jensen Rask i Århus. 10-07-1758, fol. 562.

  15. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1761 Nr. 201.

  16. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1761 Nr. 212.

  17. [S37] Realregister 54), 1796-1829 Realregister Aarhus Købstad, no. 302.

  18. [S3] Kirkebogen for den relevante dato og sogn 1).

  19. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1771-1773 Nr. 210.

  20. [S47] Skifter i Aarhus 1669-1815 70), Skifte efter Anders Rasmussen, murersvend i Århus. 31-03-1771, fol. 429B.

  21. [S68] Skifter i Aarhus 1764-1777, Skifte for Peder Christensen, handskemager i Århus. 08-02-1777, fol. 867.

  22. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1781-1789 Nr. 211.

  23. [S2] Borgerskabsprotokollen for Aarhus 9), 1781-1789 Nr. 244.

  24. [S47] Skifter i Aarhus 1669-1815 70), Skifte fol. 448.

  25. [S11] DIS-Danmark 129), Jf. lejla kürstein 20-09-2009.

  26. [S11] DIS-Danmark 129), Jf. Peter Kristiansen 22-10-2009.

  27. [S61] Nygaards Sedler 6), jf. Jy. Reg. 45.14, nr. 23.

  28. [S47] Skifter i Aarhus 1669-1815 70), jf. Århus Købstad, Skifteuddrag, Protokol 15, 1777-1789, B 56 - 428.

  29. [S69] E-mail og Internettet, Ruth Dahl Larsen på http://www.geni.com/people/Niels-Malling/6000000017178666838.

  30. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhus Stiftsamts kopibog.

  31. [S3] Kirkebogen for den relevante dato og sogn 1), Niels Mortensen Malling, 70 år.

  32. [S47] Skifter i Aarhus 1669-1815 70), Fledføringskontrakt indført i skifteprotokollen 27-11-1786, fol. 751.

  33. [S69] E-mail og Internettet, Jf. http://www.geni.com/people/Niels-Malling/6000000017178666838.

  34. [S3] Kirkebogen for den relevante dato og sogn 1), Trolovet 28-04-1743. Gift 18-09-1743. Niels Mortensøn med ærligen pige Mette Maria Thomasdatter.

  35. [S27] Købmandsgården Dynkarken 39-41 8), #54-55.

  36. [S27] Købmandsgården Dynkarken 39-41 8), #88.

  37. [S3] Kirkebogen for den relevante dato og sogn 1), Niels Mortensen Malling og jomfrue Anne Rasmusdattter Hasle. ...dateret 07-11-1756.