Niels Malling

Mand 1809 - 1862  (52 år)


Personlige oplysninger    |    Kilder    |    Begivenhedskort    |    Alle

 • Navn Niels Malling 
  Ejendom 9 jul. 1809  Aarhus, Viby Sogn, Marselisborg Hovedgårds Mark Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1
  Baroniet Marselisborg ved kammerherre og stiftsamtmand baron v. Güldencrone udbyder 60 tdr. af Marselisborg Hovedgårds Mark til salg. 
  • "Omtrent 60 Tdr. Land af Marselisborg Hovedgaards Mark, der støder til Aarhus Mark, tæt uden for Broberg [Frederiksgade] og Minde Portene [Spanien], og ere afsadte i Parceller hver paa 3 a 4 Tdr. Land, agter Eieren S.T. Hr. Kammerherre og Stiftsamtmand Baron v. Güldencrone at lade stille til offentlig Auction til Bortsælgelse den 11te næstkommende Septbr. Maaned om Formiddagen Kl. 10 [11-09-1809] i Marselisborg Birke Tingstue, enten i Parceller eller samlede.

   Jorderne er fortrinlig gode, beqvemme til al Slags Sæd, og kan erholdes til Brug til næste Mikkelsdag [29-09-1809]. Vidtløftigere Beskrivelse derover ansees ufornøden, da Liebhavere bedst ved at tage dem i Øiesyn kan overbevise sig om deres Værd.

   Conditionerne kan ventes saa billige, som mueligt og deribland denne: at Kiøbesummen afbetales i 2de Aar, til Snapstings Terminerne 1810 og 1811, i hver Termin det halve. Hvilket herved til Liebhaveres Efterretning bekiendtgiøres. Marselisborg, den 9de Julii 1809 [09-07-1809].
   Saabye, Forvalter ved Baroniet."

   [RN9001 Rasmus Malling køber formodentlig matr. nr. 3 og sønnen RN9002 Andreas Malling senere hen matr. nr. 5].
  Født 3 aug. 1809  Aarhus, Domsognet Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2, 3
  Døbt 8 okt. 1809  Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3
  Køn Mand 
  BrugerID RN9007 
  Beskæftigelse Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [4
  Overformynder 
  Familien 26 jul. 1823  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [5
  RN9007 Handelsbetjent Malling er opført på listen over passerede fra Kalundborg til Aarhuus. 
  Ejendom 1826 til 1862  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 39-41, matr. nr. 54 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [6
  Ejer Dynkarken 39-41, matr. nr. 54 fra faderens død til sin egen død 
  Fadder sep. 1826  Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [7
  RN9007 handelsassistent Malling og RN9022 madame Kaarsberg er fadder ved købmand Dinnesens datter Valborgs dåb. 
  Fadder sep. 1826  Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [7
  [RN9022] Madame Kaarsberg, jfr. Ane Schmidt, købmændene Mørch og [RN9055?] H. Gieding samt handelsassistent RN9007 Malling er faddere ved købmand Dinnesens datter Valborgs dåb. 
  Ejendom eft. 1826  Aarhus, Viby Sogn, matr. nr. 3 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [8, 9, 10, 11
  Arver sammen med broderen efter faderen RN9001 Rasmus "10 Tdr. Land ovenfor Jægergaarden op til Marselisborg Mark" [matr. nr. 3 ”Malling”] ? 
  Ejendom eft. 1826  Aarhus Bygrunde, Toftejorden, matr. nr. 5 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [8, 9, 11
  Arver sammen med broderen efter faderen RN9001 Rasmus "Marken lige ud til Jægergaarden" [matr. nr. 5 ”Mallings Arvinger”] ? 
  Fadder maj 1827  Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [12
  RN9007 handelsassistent Malling er fadder ved skipper Grønlunds søn Adolph Michaels dåb. 
  Fadder jul. 1827  Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [13
  RN9007 handelsassistent Malling er fadder ved sømand A. Nielsens tvillingebørn Anton og Anes dåb. 
  Familien 6 jul. 1827  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [14
  RN9007 Handelsassistent Malling er opført på listen over ankomne med dampskibet Dania fredag morgen kl. 8.30. 
  Fadder aug. 1827  Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [15
  RN9007 handelsassistent Malling er fadder ved krigsråd Knudsens datter Amalie Lovises dåb. 
  Fadder 9 aug. 1827  Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16
  Handelsassistent Malling er fadder ved sømand A. Nielsens tvillinger Anton og Anes dåb. 
  • Nielsen's Tvillinger, Anton og Ane, døbt i Domkirken.
   Faddere: Mad. Bonnesen og Mad. Kaarsberg, Jfr. Sørensen og Jfr. Hansen, [RN9007] Handelsassistent Malling, Købmand Schiby, Handelsassistent J. P. Schmidt, Bager Schrøder, Capitain Hatting, Købmand Schoubye.
  Fadder okt. 1827  Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [17
  RN9007 handelsassistent Malling er fadder ved skibskaptajn Lunnes datter Petrea Frederikkes dåb. 
  Ejendom 1828 til 1840  Aarhus, Viby Sogn, [Marselisborg, matr. nr. 3] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [18
  Niels Malling får adkomst på en toft ved Jægergården. 
  • Skødet er ikke læst.
  Fadder 12 apr. 1828  Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [19
  RN9007 handelsassistent Malling er fadder ved færgeløbskasserer Richardts datter Ane Sørine Elisabet Henriettes dåb. 
  Fadder 12 apr. 1828  Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16
  Skibskaptajn Kaarsberg og RN9007 handelsassistent Malling er faddere ved færgeløbskasserer Richards datter Anes dåb. 
  • Richardt´s Datter, Ane Sørine Elisabeth Henriette, døbt i Domkirken.
   Faddere: Mad. Welejus og Hr. G. Mulertz fra Kalundborg, Købmand Jacob Sørensen, [RN9092] Skibscaptain Kaarsberg, Købmand L. Jahnsen, Tobaksfabrikør Boberg, [RN9007] Handelsassistent Malling.
  Fadder 8 maj 1828  Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [20
  RN9007 handelsassistent N. Malling er fadder ved færgeskipper Rasm. Molboes søn Andreas' dåb. 
  Familien 24 jul. 1828  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [21
  RN9007 Handelsbetjent Malling er opført på listen over passerede fra Kalundborg til Aarhus. 
  Fadder 25 nov. 1828  Aarhus, Vor Frue Kirke Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16
  RN9007 Købmand Malling er fadder ved købmand Kierkebyes søn Niels' dåb. 
  • Kirkebyes Søn Niels Anchersen Haalum døbt i Frue Kirke.
   Faddere: Madame Jahnsen, Jomfru Frausing, Købmændene N. Scheibye, [RN9007] Malling og Stilling.
  Fadder 25 nov. 1828  Aarhus, Vor Frue Kirke Find alle personer med begivenheder på dette sted  [22
  RN9007 købmand Malling er fadder ved købmand Kirkebyes søn Niels Anchersen Haalums dåb. 
  Fadder 18 dec. 1828  Aarhus, Vor Frue Kirke Find alle personer med begivenheder på dette sted  [23
  RN9007 handelsassistent Malling er fadder ved kaptajn v. Severins datter Wilhelmine Maries dåb. 
  Fadder 18 dec. 1828  Aarhus, Vor Frue Kirke Find alle personer med begivenheder på dette sted  [23
  RN9007 handelsassistent Malling er fadder ved kaptajn v. Severins datter Wilhelmine Maries dåb. 
  Fadder 22 jan. 1829  Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [24
  RN9007 handelsassistent N. Malling er fadder ved lods Chrisen Jensens søn Christian Peters dåb. 
  Fadder 22 jan. 1829  Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16
  RN9007 Handelsassistent N. Malling er fadder ved lods Christen Jensen Rannerøes søn Christians dåb. 
  • Rannerøe's Søn Christian Peter døbt i Domkirken.
   Faddere: Mad. Søegaard, Jfr. J. Schmidt, Agent Røgind, Færgeløbscass. Richard, Handelsassistent J. Schmidt og [RN9007] N. Malling.
  Skibe 30 apr. 1830  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [25
  RN9007 N. Malling sælger sine to sejlbåde formodentlig i forbindelse med overtagelse af købmandsforretningen. 
  • "To gode Seilbaade kan faaes hos
   [RN9007] Malling"

   Den 22-06-1830 og 26-06-1830 er den ene båd solgt og tilbage er:

   "En ny, smuk og solid Seilbaad kan faaes hos
   [RN9007] N. Malling."
  Fadder jun. 1830  Aarhus, Vor Frue Kirke Find alle personer med begivenheder på dette sted  [26
  RN9007 Købmand N. Malling er fadder ved købmand L. C. Meulengrachts søn Frederiks dåb. 
  • Meulengrachts Søn Frederik Wilhelm døbt i Frue Kirke (i Juni) Faddere: Madame Fulling, Jomfru L. Meulengracht, Baron Rosenkrantz, Agent Meulengracht, Prokurator Ingerslev, [RN9007] Købmand N. Malling.
  Beskæftigelse 14 sep. 1830  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 39-41 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [27
  Overtager faderens forretning i Dynkarken 
  • Niels overtager først købmandshandlen fra sin mor den 14-09-1830. Kilde: Sejrs Sedler jf. Aa.St. 28-09-1830.
  Købmandsvarer 14 sep. 1830  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16, 28
  RN9022 R. Mallings enke overdrager købmandsforretningen til sønnen RN9007 Niels Malling. 
  • "At jeg fra Dags Dato [14-09-1830], har overdraget den af mig hidtil førte Handel til min Søn [RN9007] Niels Malling, og at samme af ham fortsættes for hans Regning allene, undlader jeg ikke hermed at bekjendtgøre, hvorved jeg tillige gjentagende anmoder de af mine Handelsvenner og Bekjendte, som endnu skylder mig Regningskrav for bekomne Vare, snarligst at afgjøre samme med min Søn, som herved qvitterer paa mine Vegne.
   Aarhuus, den 14de Septbr. 1830 [14-09-1830]
   R. Mallings Enke [RN9022 Cecilia Maria Kaarsberg].

   I Forbindelse med ovenstaaende Avertissement anmodes de, som skylder for bekomne Vare, hidrørende fra den af min [RN9022] Moder hidtil førte Handel, snarligst at afgjøre samme med mig, hvorved jeg tillige anbefaler mit Vare Udsalg bestaaende af:

   Forskjellige Dimentioner flad svensk & norsk Stangjern, Jern [vist med to kantede vandrette paranteser udtryk for H-jern eller I-jern?], valset og smeddet Baandjern, Boltjern, Ege Huustømmer, Fyr & Gran Tømmer, tørre Fyr & Gran Planker og Brædder, Lægter, tørre Egeplanker, bedste Liebauer Hør [til tøj], flere Sorter Hamp [til tovværk], Hør & Hampeblaar [affald fra hør og hamp], Liverpool, St. Ybes- og ægte Lyneborg Salt, norsk, finsker og stettiner Glas, valsede Kobberplader og Bonde, Bielæggere, 2 & 3 Etage Kakkelovne, bedste Kalk, Tagsteen, gammel St. Croix Rom, Beeg, Tjære etc. forsikkrende den reelleste Behandling forenet med muligst billige Priser.
   Aarhuus, den 14de September 1830 [14-09-1830]
   [RN9007] N. Malling."
  Beskæftigelse 20 sep. 1830  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [29
  Tog borgerskab som købmand og brændevinsbrænder 
  • Se også RN0256 Anders Thørrings borgerskabsbrev af 20-03-1829 som bagermester i Aalborg.
  Beskæftigelse 20 okt. 1830  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [30
  Købmand ved ægteskabet med RN9023 Cathrine 
  Bygningsartikler 5 nov. 1830  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [31
  RN9007 N. Malling udbyder møllesten og sandsten af forskellige dimensioner. 
  • "Bedste rinhske Møllestene, og engelske Sandstene, af forskjellige Dimensioner, faaes billig hos
   [RN9007] N. Malling."
  Købmandsvarer 5 nov. 1830 til 1 maj 1832  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [32
  RN9007 N. Malling sælger forskellige tekstiler i købmandsgården. 
  • RN9007 Niels Malling sælger forskellige tekstiler i købmandsgården jf. en omfattende annoncering i den lokale avis Aarhuus Stiftstidende. Tekstilerne udbydes som lærred, hør, hørlærred, hamp, hampeblår, blår og blårlærred.

   www.textfilnet.dk beskriver lærred på flg. måde: "Tekstil, den klassiske betydning af ordet lærred er et som oftest hvidt tekstil vævet af hørgarn i lærredsbinding. I bredere forstand benyttes ordet også om tekstiler af hamp-, blår- eller nældegarn vævet i lærredsbinding (jf. hampelærred, blårlærred og netteldug). Senere begynder man at iblande bomuld...Gennem tiden er lærred blevet anvendt til mange ting, alt efter kvaliteten blev det (og bliver det til dels stadig) benyttet til f.eks. skjorter, undertøj, sengetøj, håndklæder, sække og sejl."

   Herudover sælger han også sejldug formodentlig målrettet sejlskibene.

   Den 05-11-1830 lyder annoncerne således:
   "Blegede og ublegede hjemmegjorte Hør- og Blaarlærreder kan faaes i Stykkevis hos
   [RN9007] N. Malling."
   "Norske hamrede 3/4 pots Bouteiller, bedste 3 & 4 bands Hør, samt fyhr Kull kan faaes hos
   [RN9007] N. Malling."

   Den 10-12-1830 sælger han flere sorter hør, samt hørblår til billige priser, den 23-04-1831, 28-04-1831 og 05-05-1831 flere sorter hør, den 13-08-1831 blegede og ublegede hør- og blårlærreder, Libauer hør og hamp, den 15-09-1831 hampeblår og den 16-03-1832 og 01-05-1832 Riga reen-hamp, pashamp & hampeblår, liebsuer hør i større og mindre partier til moderate priser.
  Købmandsvarer 5 nov. 1830 til 23 jan. 1834  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [33
  RN9007 N. Malling udbyder flasker. 
  • RN9007 N. Malling udbyder norske hamrede 3/4 pots [ca. 3/4 liter] bouteiller [flasker især til vin].
  Fadder dec. 1830  Aarhus, Vor Frue Kirke Find alle personer med begivenheder på dette sted  [34
  RN9007 Købmand Malling er fadder ved købmand Hammershøis datter Emilies dåb. 
  • Hammershøis Datter Emilie Fransine Christine døbt i Frue Kirke i November eller December.
   Faddere: Madame N. Bech, Jomfru A. Schmidt, Købmand og Borgerkapt. M. Bech, Købmand L. M. Meulengracht, Købmand og eligeret Borger Bang, [RN9007] Købmand N. Malling.
  Landbrugsvarer 1 dec. 1830  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [35
  RN9007 N. Malling og R. Schandorff udbyder hver dag fortrinlig god tørret østersøisk rug. 
  • "R. Schandorff [18-02-1834: Frederiksgade 81, matr. nr. 352] og [RN9007] N. Malling
   udsælger indtil videre hver Søgnedag fra Kl. 8 til 10 Formiddag fortrinlig god tørret østersøisk Rug i Skjeppeviis [1 skæppe=17,4 l] til 5 Mk. 10 sk. pr. Skp.
   Aarhuus, den 1ste December 1830 [01-12-1830]."
  Landbrugsvarer 1 dec. 1830  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [36
  RN9007 N. Malling sælger rug fra Østersøen. 
  • R. Schandorff og [RN9007] N. Malling
   udsælger indtil videre hver Søgnedag fra Kl. 8 til 10 Formiddag fortrinlig god tørret østersøsk Rug i Skjeppeviis til 5 Mk. 10 Sk. pr. Skp.
   Aarhuus, den 1ste December 1830 [01-12-1830]
  Inventar 10 dec. 1830  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [37
  RN9007 N. Malling udbyder små moderne vindovne, samt norske 2 etager bilæggerovne. 
  Fadder 30 dec. 1830  Aarhus, Vor Frue Kirke Find alle personer med begivenheder på dette sted  [38
  RN9007 købmand N. Malling er fadder ved købmand Hammershøis datter Emilie Fransine Christines dåb. 
  Landbrugsvarer 23 apr. 1831  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [39
  RN9007 N. Malling udbyder rajgræsfrø af bedste kvalitet. 
  Bygningsartikler 28 apr. 1831  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [40
  RN9007 N. Malling udbyder 2 a 3 tom. fyrplanker, egeplanker, fyrbrædder, brede birkeplanker. 
  • "Tørre 2 a 3 tom. Fur-Planker samt Egeplanker og Fur-Brædder faaes billig hos [RN9007] N. Malling."

   Annonceringen gælder også birkeplanker.

  Bygningsartikler 28 apr. 1831  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [41
  RN9007 N. Malling udbyder valsede kobberplader og bonde af flere dimentioner. 
  • "Valsede Kobberplader og Bonde af flere Dimentioner kan faaes hos [RN9007] N. Malling."

  Landbrugsvarer 28 apr. 1831  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [42
  RN9007 N. Malling udbyder bagerhvede. 
  Landbrugsvarer 28 apr. 1831 til 9 apr. 1836  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [43
  RN9007 N. Malling udbyder bedste rød og hvid (lollandsk) kløverfrø (af sidste års afgrøde). 
  Købmandsvarer 11 jun. 1831  Nakskov Find alle personer med begivenheder på dette sted  [44
  Konditionerne ved auktionen 02-07-1831 over Joh.Chr. Dorphs købmandsgård i Nakskov kan bl.a. ses hos RN9007 N. Malling i Aarhus. 
  Bygningsartikler 13 aug. 1831  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [45
  RN9007 N. Malling udbyder grubbe- og pillesten til mølleejerne. 
  • "Grubbe- og Pillestene af forskjellige Dimensioner og bedste Qvalitet udsælges til billige Priser af[RN9007] N. Malling."

   Annonceringen gælder også engelske sandsten i alle brugelige størrelser.
  Skibe 13 aug. 1831  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [46
  RN9007 N. Malling udbyder sejl- og ravndug. 
  • [Sejldug kan også bruges til møllevinger. Ravndug= stærkt, meget tæt og fast vævet lærred, noget lettere end alm. sejldug, kilde: ordnet.dk]
  Fadder okt. 1831  Aarhus, Vor Frue Kirke Find alle personer med begivenheder på dette sted  [47
  RN9007 købmand N. Malling er fadder ved konsul Herskinds søn Frederik Holger William Augusts dåb. 
  Landbrugsvarer 27 okt. 1831  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [48
  RN9007 N. Malling udbyder tørret østersøisk rug. 
  • "Østersøisk Rug
   i bedste tørrede Vare, er atter arriveret og sælges i Tønder [139,2 l] og Skjæppevis [17,4 l] hos
   [RN9007] N. Malling
   Aarhuus, den 27de October 1831 [27-10-1831]."
  Fadder 12 nov. 1831  Aarhus, Vor Frue Kirke Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16
  RN9007 Malling er fadder ved konsul Herskinds søn Holgers dåb. 
  • Consul Herskindss Søn, Holger William August døbt i Frue Kirke. Faddere: Madam Funder senior, Jomfru B. Schmidt, Købmand Røse, Gjedding og [RN9007] Malling, Cand jur. Funder, Procurator Ingerslew [Ingerslev] og Chirurg Haar.

  Skibe 3 maj 1832  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [49
  RN9007 N. Malling udbyder Petersborg sejldug. 
  Købmandsvarer 12 maj 1832  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16
  RN9001 Købmand N. Malling sælger hamp til moderate priser. 
  • [RN9007] N. Malling er forsynet med Riga Reen Hamp, Pashamp, Hampeblaar, Libauer 4 & 3 B.Hør, 1ste 2den og 3die Sort Hamp, Petersborg Seildug, blegede og ublegede hjemmegjorte Lærreder, som en detail & en gros udsælges til moderate Priser.
  Købmandsvarer 22 maj 1832  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [49
  RN9007 N. Malling sælger forskellige tekstiler i købmandsgården. 
  • "[RN9007] N. Malling er forsynet med Riga Reen-Hamp, Pashamp, Hampeblaar, Liebauer 4 & 3 B. Hør, 1ste, 2den & 3die Sort Hamp, Petersborg Seildug, blegede & ublegede hjemmegjorte Lærreder, som en detail & en gros udsælges til moderate Priser.
   Aarhus, den 3die Mai, 1832 [03-05-1832]."
  Bygningsartikler 14 jul. 1832  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [50
  RN9007 N. Malling udbyder norsk kron & fenster glas samt Stetiner glas. 
  • "Norsk Kron & Fenster-Glas samt Stetiner Glas, er arriveret og udsælges billig hos [RN9007] N. Malling."


  Købmandsvarer 14 jul. 1832 til 20 nov. 1835  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [51
  RN9007 N. Malling sælger forskellige tekstiler i købmandsgården. 
  • Den 14-07-1832 og 04-09-1832 er han igen blevet forsynet med Liebauer hamp og hampeblår til billige priser, den 06-04-1833, 19-04-1833 og 10-05-1833 Rakitzker & 4 bds. [bands] hør, flere sorter hamp & hampeblår, den 24-10-1833 og 26-10-1833 meget fin Rigaer, Liebauer 4, 3 & 2 bands hør i større og mindre partier, den 26-10-1833 tillige blegede hørlærreder sælges stykkevis, den 23-01-1834 flere sorter hør, hamp & hampeblår, den 07-10-1834 blegede og ublegede hørlærreder og bedste 4 bands hør, den 02-07-1835 Riga reen hamp, pashamp & hampeblår samt forskellige sorter Leibauer hamp & hampeblår, den 07-08-1835 fine, hjemmegjorte hørlærreder sælges stykkevis, den 19-09-1835 meget fin hvid & grå Rakitzker-hør og den 20-11-1835 hampeblår.
  Fadder aug. 1832  Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [52
  RN9007 Købmand Malling er fadder ved consumt. betjent Jacobsens søn Fritz' dåb. 
  • Jacobsen's Søn Fritz Johan døbt i Domkirken i August Md. -
   Faddere: Mad. K. Jahnsen, Jfr. Schandorff, Krigsraad Knudsen, [RN9007] Købmand Malling og Mørch, Handelsbetjent Agerup.
  Fadder aug. 1832  Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [53
  RN9007 købmand Malling er fadder ved konsumentbetjent Jacobsens søn Fritz Johans dåb. 
  Købmandsvarer 4 sep. 1832  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [54
  RN9007 N. Malling udbyder hamp, hampeblår og glas. 
  • "Undertegnede er atter bleven forsynet med Liebauer Hamp & Hampeblaar, som udsælges til billige Priser.
   Aarhuus, den 12te Juli 1832 [12-07-1832]
   [RN9007] N. Malling.
   "Norsk Kron & Fenster-Glas samt Stetiner Gals, er arriveret og udsælges billig hos
   N. Malling."
  Inventar 11 okt. 1832  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [55
  RN9007 N. Malling udbyder moderne københavnske kakkelovne samt norske 2-etage & bilægger-ovne. 
  • "Moderne Kjøbenhavnske Kakkelovne, samt Norske 2 Etage & Bielægger-Ovne sælges billigt af[RN9007] N. Malling."
  Inventar 30 nov. 1832  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [56
  RN9007 N. Malling udbyder kakkelovne, jerngryder, kasseroller, komfurgryder og mortere. 
  • "Moderne Kjøbenhavnske Kakkelovne, Jern-Gryder, Kasseroller, Komfurgryder, Mortere, faaes hos [RN9007] N. Malling."
  Bygningsartikler 5 apr. 1833  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [57
  RN9007 N. Malling udbyder melkalk i større og mindre partier. 
  • "Meelkalk
   faaes i større og mindre Partier hos
   [RN9007] N. Malling."

   [melkalk: pulverformig kalk, der er fremkommet ved, at den brændte kalk har læsket sig ved optagning af luftens fugtighed og er faldet hen, kilde: ordnet.dk]
  Bygningsartikler 6 apr. 1833  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [58
  RN9007 N. Malling udbyder svensk jern. 
  • [RN9007] N. Malling."

  Købmandsvarer 6 apr. 1833 til 10 maj 1833  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [59
  RN9007 N. Malling udbyder fisk. 
  • RN9007 N. Malling udbyder fisk i større eller mindre partier.
  Købmandsvarer 6 apr. 1833 til 10 maj 1833  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [59
  RN9007 N. Malling udbyder salt. 
  • RN9007 N. Malling udbyder Liverpool salt.
  Skibe 6 apr. 1833  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [58
  RN9007 N. Malling udbyder engelske og oversøiske sejlduger. 
  Købmandsvarer 18 apr. 1833  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16
  RN9007 N. Malling udbyder melkalk og andre varer til salg. 
  • Meelkalk faaes i større og mindre Partier hos

   [RN9007] N. Malling

   Rakizker & 4 dels. Hør, flere Sorter Hampeblaar, engelske og østersøiske Seilduge, Liverpool Salt, fiin Svensk Jern, samt Fisk, faaes i større og mindre Partier hos

   [RN9007] N. Malling
  Familien 28 maj 1833  Kalundborg Find alle personer med begivenheder på dette sted  [60
  RN9007 købmand Malling med RN9023 konen Cathrine og RN9055 svigermor madame Frausing rejser fra Aarhus for at få Cathrine undersøgt på Frederiks Hospital i København via Kalundborg. 
  • [RN9023 Cathrine er formodentlig på vej til behandling på Frederiks Hospital i København.]
  Familien 2 jun. 1833  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [61
  RN9007 købmand N. Malling kommer hjem med dampskibet Dania fra København via Kalundborg. 
  • [RN9007 N. Malling kommer formodentlig hjem efter at have afleveret sin kone RN9023 Cathrine til behandling på Frederiks Hospital i København.]
  Ejendom jul. 1833  Aarhus, Domsognet, Dynkarken matr. nr. 335 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [62
  Nr. 122-3. Niels Mallings gård nyvurderet.. 
  • Kjøbmand Rasmus Mallings forhen nu Sønnen Kjøbmand Niels Malling, matr. nr. 335, forhen takseret under no. 31-12 under forsikring nr. 366 for 5.240 Rdl. sølv.
   a) et Forhus til Gaden 10 Fag 2 Etager med 2 Quiste? og en Port i 2 Fag, Egetræsbindingsværk og Muur Bygning samt ??, indrettet til Beboelse, ?? Værelser, 3 jern Kakkelovne, takseret til 230 Rdl. 2.300 Rdl. eller 2.230 sølv [nr. 39]
   e) et Sidehus norden i Gaarden, 20 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muur Bygning, ??? Grundmuur ??? indrettet til Pakhuus, Vogn og ??? Brændsel og ???
   e1) 13 Fag takseret til 70 Rdl. 910 Rdl. eller 880 sølv
   e2) 7 Fag takseret til 130 Rdl. 910 Rdl. eller 880 sølv
   h) [ny] En Udbygning til det under litra f) [Baghus] Baggaards Baghuus bestaaende af 4 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muur Bygning samt Flagstang, indrettet til Stald og ??, á Fag 120 480 Rdl eller 470 sølv
   Samlet nyforsikret 4.460 Rdl. sølv

   De under litra a. og litra e. vurderinger på 1.010 Rdl. og 990 Rdl. eller ialt 2.000 Rdl. udgaar.
  Ejendom jul. 1833  Aarhus, Domsognet, Dynkarken matr. nr. 335 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [63
  Nr. 366. Købmand Niels Mallings gård. 
  • Kjøbmand Niels Mallings Gaard:
   a) Forhus 10 Fag vurderet til 2.230 Rdl. [nr. 39]
   e) Sidehus Norden i Gården [nr. 39]
   e1) 13 Fag ?? 880 Rdl.
   e2) 7 Fag ?? 880 Rdl.
   h) En Udbygning til Baghuset? 470 Rdl.
   Samlet nyforsikret 4.460 Rdl.

   Henvisning til taksation nr. 31-12 samt 122-3 [1833], 149-1 [1835] og 154-1 [1836].«i»
   «/i»
  Familien 7 aug. 1833  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [64
  RN9007 købmand N. Malling rejser fra Aarhus med dampskibet fra Aarhus til København via Kalundborg for at besøge konen på Frederiks Hospital. 
  • [RN9007 N. Malling rejser formodentlig over for at besøge sin kone RN9023 Cathrine på Frederiks Hospital i København.]
  Familien 13 aug. 1833  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [65
  RN9007 købmand N. Malling kommer hjem via Kalundborg efter at have besøgt konen på Frederiks Hospital. 
  • [RN9007 N. Malling kommer formodentlig hjem efter et besøg hos sin kone RN9023 Cathrine på Frederiks Hospital i København.]
  Familien 4 sep. 1833  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [66
  RN9007 købmand N. Malling rejser over med dampskibet for at hente konen hjem fra behandling på Frederiks Hospital. 
  • [RN9007 N. Malling rejser onsdag morgen formodentlig over for at hente konen RN9023 Cathrine hjem fra behandling på Frederiks Hospital i København.]
  Familien 5 sep. 1833  Kalundborg Find alle personer med begivenheder på dette sted  [66
  RN9007 købmand N. Malling med RN9023 konen Cathrine og RN9055 svigermor madame Frausing kommer hjem fra København via Kalundborg. 
  • [RN9007 N. Malling, RN9023 Cathrine og hendes mor kommer hjem torsdag eftermiddag efter behandling af Cathrine på Frederiks Hospital i København.]
  Inventar 20 sep. 1833  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [67
  RN9007 N. Malling udbyder kakkelovne med tallerkenvarmere og koge-indretninger. 
  • "Kakkelovne.
   Moderne Kjøbenhavnske Kakkelovne med Tallerkenvarmere og Koge-Indretninger faaes hos[RN9007] N. Malling."
  Bygningsartikler 26 okt. 1833  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [68
  RN9007 N. Malling udbyder egestolper af bedste kvalitet til salg. 
  • "Ege-Lede, Stolper, Løsholter og Stiver af bedste Qvalité faaes hos [RN9007] N. Malling."

   Han udbyder også egetømmer.
  Bygningsartikler 26 okt. 1833  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [69
  RN9007 N. Malling udbyder til møllere møllesten og sandsten af forskellige dimensioner. 
  • «b»"NM. Møllestene.«/b»
   Mit Oplag af rhinske Møllestene og engelske Sandstene anbefales dHrr. Møllere, tilligemed en Sort Seildug der fortrinlig passer sig til Mølle-Seil, og sælges billig af [RN9007] N. Malling."
  Skibe 26 okt. 1833  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [70
  RN9007 N. Malling udbyder engelske og russiske sejl-, ravndug og pressenninger. 
  Skibe 7 dec. 1833  Aarhus, Domsognet, Havnens nordre side Find alle personer med begivenheder på dette sted  [71
  RN9007 N. Malling tilbyder fragt af stykgods til København med schaluppen "Lykkens Prøve". 
  • "Skipper Niels Andersen, førende Schaluppen "Lykkens Prøve" begynder at lade med Stykgods til Kjøbenhavn førstkommende Tirsdag [10-12-1833], og da den 1/2 Ladning er parat, ville de der muligen ønske at afbenytte denne Leilighed, behage at henvende dem til Skibet, beliggende ved Havnens norde Side, eller til [RN9007] N. Malling."

   I annoncen den 07-02-1835 afgår skibet førstkommende fredag aften [13-02-1835] og medtager smågods efter nærmere aftale med [RN9007] N. Malling.
  Købmandsvarer 1834 til 1847  Aarhus, Domsognet, Mejlgade 67-69 [Mejlgade 67-69, matr. nr. 924] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [72
  Købmand Jens Peter Birch Jensen driver øl- og brændevinsfremstilling og salg. 
  • Både bryggeri og brænderi blev hurtigt en god forretning, Jensen anskaffede nye og moderne [damp] maskiner. En overgang havde brænderiet byens eneste høje fabriksskorsten, og i 1840-erne var dampbrænderiet Danmarks største. Flere købmænd i Aarhus på den tid holdt som følge heraf op med at lave brændevin, de kunne ikke konkurrere med Jensens fabrik.

   Som noget nyt begyndte han at fremstille brændevin af kartofler, som hans bror Anthon Nicolay Jensen havde lært i England, hvorfor broderen blev optaget som kompagnon i 1840. Kompagniskabet ophørte i 1843 og Jens Peter Birch Jensen gik fallit i 1847, da han havde slået et større brød op, end han magtede. Året efter døde han i Frankfurt an der Oder.
  Inventar 7 jan. 1834  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16
  RN9007 N. Malling sælger små runde ovne. 
  • Mit Oplag af Kjøbenhavnske Kakkelovne er bleven sorteret med endeel smaae runde Ovne, der sælges billig af
   [RN9007] N. Malling
  Inventar 7 jan. 1834  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [73
  RN9007 N. Malling udbyder 3-, 2- & 1-etages kakkelovne, små runde ovne. vindovne og bilæggere. 
  • RN9007 N. Mallings oplag af københavnske 3-, 2- & 1-etages kakkelovne er blevet suppleret med små runde ovne, vindovne og bilæggere.
  Bygningsartikler 23 jan. 1834  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [74
  RN9007 N. Malling udbyder hør, hamp & hampeblår, svenske 4 & 3 tommer søm, norsk salt. 
  • "«b»N.M. «/b»Flere Sorter Hør, Hamp & Hampeblaar, svenske 4 & 3 Tom. Søm, norsk Salt i Foustager, faaes i større og mindre Partier hos
   [RN9007] N. Malling."
  Inventar 8 feb. 1834  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16
  RN9007 N. Malling sælger små runde ovne. 
  • Mit Oplag af Kjøbenhavnske Kakkelovne er bleven sorteret med endeel smaae runde Ovne, der sælges billig af
   [RN9007] N. Malling
  Beskæftigelse 18 feb. 1834  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366/367 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [75
  RN9007 Niels Malling er enkemand og købmand i folketællingen. 
  • I folketællingen pr. 18-02-1834 bor enkemand og købmand Niels i Dynkarken 366 og 367 [skal være 366] med 5 tjenestepiger og 7 tjenestekarle samt med skibskaptajn Johan Hendrich Ginge i nr. 365 som nabo mod nord og moderen i nr. 368 [skal være 367] mod syd. 2)

  Ejendom 18 feb. 1834  Aarhus, Domsognet, Spanien 377 [Spanien 19, matr. nr. 43] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [75
  RN9007 Mallings ubeboede tømmergård. 
  Familien 22 mar. 1834  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [76
  RN9007 købmand N. Malling rejser fra Aarhus til Kalundborg. 
  Familien 28 mar. 1834  Kalundborg Find alle personer med begivenheder på dette sted  [77
  RN9007 købmand Malling kommer hjem Kalundborg. 
  Familien 27 jun. 1834  Kalundborg Find alle personer med begivenheder på dette sted  [78
  RN9007 købmand Malling og RN9024 jomfru J. Schmidt kommer hjem Kalundborg. 
  Fritid 19 jul. 1834  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [79
  RN9007 Købmand Niels Malling er sammen med 23 andre af byens borgere medstifter af Det Borgerlige Skydeselskab i Aarhus. 
  • Købmand Niels Malling er sammen med 23 andre af byens borgere medstifter af Det Borgerlige Skydeselskab i Aarhus senere hen kaldet Aarhus Borgerlige Skydeselskab. Hovedparten af stifterne var købmænd herunder Niels Schibye: 14 beskæftiget inden for handel og produktion, 3 militærfolk, 4 fra den offentlige administration i amt og stat, 1 fra kulturlivet (redaktør Adolph Frederich Elmquist) og 1 student. 1 meldte sig med det samme ud igen.

   [Om end foreningens fokus var skydninger, så skal dette ses i sammenhæng med Borgervæbningen, som byens mandlige indbyggere med borgerskab skulle være medlem af. jeg ser mere Skydeselskabet i begyndelsen som en selskabsforening for det bedre mandlige borgerskab inden for købmandsskabet som supplement til Polyhymnia.]
  Beskæftigelse 22 jul. 1834  Aarhus, Domsognet, Dynkarken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [30
  Enkemand og købmand ved ægteskabet med RN9024 Jacobine 
  Fadder aug. 1834  Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [80
  RN9007 Malling er fadder ved skomagermester J. Petersens søn Theodors dåb. 
  • Petersen´s Søn Theodor Marius August, døbes i Domkirken Juli el. Aug. 1834.
   Faddere: Fru Engelsted, Frøken Seidelin, Krigsraad Møller, Kbmændene Scheibye, Wulf, [RN9007] Malling.
  Inventar 6 okt. 1834  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [81
  RN9007 N. Malling udbyder kakkelovne, fyrrebrædder, hørlærred og hør. Køber færsk flæsk. 
  • Kakkelovne.
   Mit Oplag af kjøbenhavnske Kakkelovne er i Dag
   bleven forsynet med endeel smaae runde Ovne, Vindovne
   og Bilæggere, der sælges billig af
   Aarhuus, den 6te October 1834 [06-10-1834]
   [RN9007] N. Malling
   Tørre Furre-Brædder, 10 a 12 Tommer brede, af
   bedste Qvalitet, kan faaes hos N. Malling.
   Blegede og ublegede Hørlærreder faaes billig hos
   N. Malling.
   Bedste 4 Bands Hør kan faaes hos
   N. Malling.
   Færsk Flæsk
   kjøbes af N. Malling.
  Bygningsartikler 7 okt. 1834  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [81
  RN9007 N. Malling udbyder fyrrebrædder. 
  • "Tørre Furre-Brædder, 10 a 12 Tommer brede, af bedste Qvalitet, kan faaes hos [RN9007] N. Malling."
  Inventar 7 okt. 1834  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16
  RN9007 Malling udbyder kakkelovne, fyrretræsbrædder, hørlærred samt køber færsk flæsk. 
  • Mit Oplag af kjøbenhavnske Kakkelovne....
   Tørre Furre-Brædder...
   Blegede og ublegede Hørlærreder...
   Bedste 4 Bands Hør kan faaes hos
   [RN9007] N. Malling
   Færsk Flæsk kjøbes af
   N. Malling
  Købmandsvarer 7 okt. 1834  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [81
  RN9007 N. Malling køber færsk flæsk. 
  • RN9007 N. Malling køber færsk flæsk.
  Skibe 11 okt. 1834  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [82
  RN9007 N. Malling udbyder St. Petersborg sejldug-, ravndug og pressenninger. 
  • "Seilduger.
   Mit Oplag af Seilduger er idag fra St. Petersborg bleven forsynet med endeel Seil-, Ravn- & Presendingsduger, der sælges billig af
   [RN9007] N. Malling."
  Købmandsvarer 16 okt. 1834 til 23 okt. 1834  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [83
  RN9007 N. Malling køber gult voks. 
  • RN9007 N. Malling køber gult voks.
  Bygningsartikler 19 dec. 1834  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [84
  RN9007 N. Malling udbyder oblat-jern. 
  Inventar 31 dec. 1834  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [85
  RN9007 N. Malling annocerer vindovne og bilæggere til salg. 
  • Mit Oplag af Kakkelovne er i Dag bleven forsynet med endeel Vindovne og Bielæggere, der sælges billigt.

   Aarhuus, den 31. December 1834 [31-12-1834]
   [RN9007] N. Malling
  Ejendom jan. 1835  Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [86
  Dynkarken 39-41 ligger ved siden af Skibbys Gård, hvor man senere fik lokum. 
  Skibe 7 feb. 1835  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16, 87
  RN9007 N. Mallings chalup "Lykkens Prøve" kan medtage smågods til København. 
  • Chaluppen "Lykkens Prøve", ført af Skipper Niels Andersen, bliver seilfærdig at afgaae til København førstkommende Fredag Aften; han kan medtage Smaagods, hvorom det Nærmere aftales med
   [RN9007] N. Malling
  Købmandsvarer 8 maj 1835 til 14 jan. 1836  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [88
  RN9007 N. Malling udbyder Xeres-vin på flaske. 
  • RN9007 N. Malling udbyder igen udmærket god Xeres-vin på flaske, 3 Mk. 8 sk. pr. flaske.
  Skibe 14 maj 1835  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [89
  RN9007 En række borgere i Aarhus herunder RN9007 N. Malling tilbyder godstransport mellem Aarhus og København efter en fast sejlplan. 
  • "Bekjendtgjørelser.
   For at fremme et stadigt Samqvem med Hovedstaden, have Rhederierne for Jagterne:
   Maren Cathrine, ført af Skipper N. Falslew,
   De tvende Søstre do.do.do. J.K. Hansen,
   Adonis do.do.do. J. Nyrup, og
   De tvende Venner do.do.do. W.Thomsen,
   forenet dem om, at disse 4 Jagter for Fremtiden skulle afgaae til bestemte Tider, saaledes at et Skib afgaaer omtrent hver 14de Dag herfra til Kjøbenhavn, et Andet fra Kjøbenhavn hertil.
   DHerrer Handlende og Andre som have Gods at fo ville saaledes være sikrede en hurtig Expedition, og kunne stedse stole paa Skibenes Afgang paa de Dage der nærmere i Avisen vil blive bekjendtgjort.
   Aarhuus, den 14de. Mai 1835 [14-05-1835].
   C.A. Bünger. R. Schandorff. J. Røgind.
   C. Bang. P.C. Kaae. J.F.W. Røse.
   C.L. Schmidts Enke. L.P. Schmidt.
   P. Herskind. [RN9007] N. Malling. J.P. Hammershøi.
   I Henhold til Ovenstaaende afgaar Skiper J. Nyerup herfra til Kjøbenhgavn den 20de Mai [20-05-1835], ligeledes Skipper A. Falslew den 23de [23-05-1835] fra Kjøbenhavn til Aarhuus."
  Skibe 15 maj 1835  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16
  RN9007 N. Malling danner sammen med andre interessenter en Redersammenslutning for Sejladsen på København. 
  • Rheder-Sammenslutning for Sejladsen paa København.
   Se: Skibsfart
  Skibe 15 maj 1835  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [90
  RN9007 N. tilbyder regelmæssig fragt mellem Aarhus og København på de fire jagter ejet sammen med andre købmænd i Aarhus. 
  • For at fremme et stadigt Samqvem med Hovedstaden have Rhederierne for Jagterne:
   Maren Cathrine, ført af Skipper N. Falslev
   De tvende Søstre, ført af Skipper J.K. Hansen [RN9007s skib?]
   Adonis, ført af J. Nyrup
   De tvende Venner, ført af W. Thomsen
   forenet dem om, at disse 4 Jagter for Fremtiden skulle afgaae til bestemte Tider, saaledes at et Skib afgaaer omtrent til bestemte Tider hver 14. dag Dag herfra til København, og et Andet fra København hertil.
   D'Hrr. Handlende, og Andre som have Gods at forsende, kunne stedse Stole paa Skibenes Afgang paa de Dage der nærmere i Aviserne vil blive bekjendtgjort

   Aarhuus, den 11. Maj 1835 [11-05-1835]

   C. A. Bünger. R. Schandorff. J. Røgild. C. Bang. P. C. Raae. J. F. Røse. D. L. Schmidts Enke. L. P. Schmidt. Herskind. [RN9007] N. Malling. J. P. Hammershøi
  Bygningsartikler 2 jul. 1835  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [91
  RN9007 N. Malling udbyder engelsk flad jern, rund jern, grøn maling og jernplader. 
  • "Engelsk flad Jern, flere Dimentioner rund Jern, reven grøn Maling, Bleghvidt, guul Sennep, samt Jernplader, 23 T. [60,3 cm] Brede, tjenlige til Møllebrug, faaes hos [RN9007] N. Malling."
  Skibe 2 jul. 1835  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [91
  RN9007 N. Malling udbyder flere sorter seil- og ravnduger. 
  Inventar 7 aug. 1835  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16
  RN9007 N. Malling faldbyder kakkelovne, hørlærred, glas og planker. 
  • Mit Oplag af Kjøbenhavnske Kakkelovne.....
   Fine hjemmegjorte Hørlærreder
   Norsk Kronglas samt Fenster-Glas...
   Brede Birkeplanker
   kan faaes hos
   [RN9007] N. Malling
  Inventar 19 sep. 1835  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [92
  RN9007 N. Malling udbyder støbte jernvarer: kakkelovne, vindovne, bilæggere, kedler, pander, gryder, mortere, åleriste, trefødder, potter m.m. 
  • «b»"Støbte Jernvare.
   «/b»Undertegnede anbefaler sig til billige priser med et Partie smukke og moderne 3 & 2 Etages Kakkelovne, Vindovne, runde Ovne, samt Bilæggere. Ligeledes Theekjedler, dybe Skaftepander med Been, Æbleskivepander, rhinske & hollandske Gryder i alle Størrelser, Pandekagepander, complette Comfyrgryder med Beslag, Mortere med Stødere, Aalerister, Trefødder, dybe Skaftepotter med Fod, store og smaae Stegegryder, m.m.
   [RN9007] N. Malling."

   Endvidere løse låg og trefødder.
  Bygningsartikler 24 sep. 1835  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [93
  RN9007 N. Malling udbyder tagvinduer ankommet i dag. 
  Inventar 26 okt. 1835  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [94
  RN9007 N. Malling udbyder meget store og smukke spisestueovne, pyramide-, 2 & 1-etages vindovne, kølleovne, små og runde ovne til stenkul samt bilæggere. 
  • "Ved Skipper R. Falslev, der nylig er arriveret, har jeg modtaget et betydeligt Partie smukke moderne Kakkelovne, bestaaende af: meget store og smukke Spisestue-Ovne, Pyramide-, 2 & 1 Etages Vindovne, Kølleovne, smaae & runde Ovne til Steenkul, samt Bielæggere, der sælges meget billigt af
   Aarhuus, den 26de Octbr. 1835 [26-10-1835] [RN9007] N. Malling."
  Bygningsartikler 31 okt. 1835  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [95
  RN9007 N. Malling formidler til møllebrug: stjernhjulsknag, stokker, knaghjulsknag alle af aunbøg. 
  • "Hos Undertegnede kan bekommes til Møllebrug:
   100 Stjernhjulsknag, 100 smaae Stokker, 30 store Stokker, 60 Knaghjulsknag, Alt af Aunbøg som er 4 Aar gammel ophuggen. Af samme ligger Prøve hos [RN9007] Hr. Kjøbmand N. Malling i Aarhuus.
   Ole Jensen Boes i Rørt."
  Beskæftigelse 18 nov. 1835  Aarhus, Domsognet, Mindegade Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3
  Købmand ved sønnen RN9008 Niels' fødsel og dåb 
  Købmandsvarer 20 nov. 1835 til 9 apr. 1836  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [96
  RN9007 N. Malling udbyder norsk comin [kommen?] og sennep. 
  • RN9007 N. Malling udbyder norsk kommen og engelsk sennep (Durham Murtard) på flasker.
  Købmandsvarer 7 dec. 1835  Aalborg Find alle personer med begivenheder på dette sted  [97
  Handelsstanden i Aalborg protesterer mod amtmændenes om handelsagenters virksomhed eller ophør af samme. 
  • Amtmændene mener, at det være skadeligt for handelen, i fald man begrænser probenreuterne eller handelsagenternes virksomhed. Handelsstanden i Aalborg gør opmærksom på, at handelsagenterne ikke køber landets varer, men indsamler vareordrer fra byer og land med henblik på levering fra udlandet.
   Repræsantantskabet for Handelsstanden i Aalborg den 07-12-1835 Jens Herskind, N. Hilligsøe, J. Ferslew.

   Insigelsen får efterfølgende tilslutning den 18-12-1835 fra købmændene i Aarhus.
  Inventar 12 dec. 1835  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [97
  RN9007 N. Malling udbyder københavnske kakkelovne og små ovne. 
  • "Mit Lager af moderne kjøbenhavnske Kakkelovne er ved Skipper J.K. Hansens lykkelige Ankomst bleven forsynet med endeel smaae Ovne, der sælges yderst billige. [RN9007] N. Malling."
  Inventar 12 dec. 1835  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [97
  RN9007 N. Malling udbyder moderne københavnske kakkelovne netop hjemkommen. 
  • «i»"Mit Lager af moderne kjøbenhavnske Kakkelovne er ved Skipper J.R. Hansens lykkelige Ankomst bleven forsynet med endeel smaae Ovne, der sælgers yderst billige. [RN9007] N. Malling."«/i»
  Købmandsvarer 14 dec. 1835  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [98
  RN9007 N. Malling og byens øvrige købmænd i byen og i Aalborg opfordrer regeringen til at dæmpe omfanget af handelsagenternes virksomhed. 
  • Købmændene mener, at de omrejsende handelsagenter er skadelig for handelen [og er en konkurrent til købstadens etablerede købmænd].

   "Forlangt Indrykkelse.
   Det Ønske Regjeringens Virksomhed i de senere Aar saa umiskjendelig lægger for Dagen, at see Foranstaltninger trufne der kunne tjene til Undersaatternes sande Tarv, opfordrer os til, at slutte os til den i denne Tidende No. 198 indrykkede Erklæring fra vores Medborgere i Aalborg, idet vi fuldkomment erkjende den for Borgerne som Staten skadelige Vending, de fleste Handels-Agenters Virksomhed har taget.
   Ingenlunde kan det siges at de Reisendes Udeblivelser ville være skadelig for Afsætningen af Landmændenes Producter; paa at kjøbe disse gaaer Deres Reise ikke ud; taler en Enkelt om Product-Handelen, da er det kun for at anbefale sit Huus til at modtage og forhandle Varer, altsaa til en Omsætning, hvorved en Avance er Udlændingen vis, Resicoen stedse paa Afsenderens Side. Nei! de Fleste af de Reisende befatte sig udelukkende med at sælge Varer og indsamle Bestillinger derpaa.
   Den Aar for Aar tiltagende Masse af Fabriquata [færdigvarer], forøger i samme Grad de Reisendes Antal og udvider Gebetet for Deres Virksomhed. Flere Aar tilbage besøgte De kun de større Byer, og i disse kun saadanne Kunder, hos hvem en passende Vare-Bestilling kunne venter [en-gros salg], de Bedre gjøre dette endnu, men Deres Tal er det mindste. Tid efter Anden udvidedes Forretningerne, den ældre Reisende fortrængtes af en Nye, og nu overfares i enhver Flække baade Handlende og Professionister [købmændene] af de Reisendes Skarer, ei sjeldent med en Paatrængenhed, der ofte imod hans Villie aftvinger den Mand en Vare-Bestilling, som ei har Characteer nok til at vise Mennesket Døren, for at blive ham qvit.
   Dette Uvæsen kan ei være Samfundet gavnligt; vi kunne kun ønske at de Reisendes Antal maae aftage ved at bortskjære Udskuddet, og vi finde det dertil hensigtssvarende, ligesom det er billigt, at en Afgivt paalægges Dem. Den Reisende hvis Forretninger ere af den Natur, at denne Udgivt kan genere, maae Landet hellere see udenfor sine Grændser, hans Udeblivelse vil Ingen savne, og mindre vil Product-Handelen derved lide.
   Aarhuus, den 14de December 1835 [14-12-1835]
   Rasmus Schandorff, [RN9554] P. Herskind jun., M.B. Giern,
   Chr.B. Giern, A. Thomsen, P. Mørch, Th. Sabroe,
   V. Ingerslev, Marcus G. Bech, S. Lind, S.M. Dinesen,
   M. Carlsen, H.I. Gjern, [RN9551?] J.J. Gieding, [RN9550?] H. Gieding,
   P.N.Chr. Raae, P. Sabroe, S. Søegaard, Chr. Bang,
   J.L. Hasselbalch, F.N. Therchilsen, A. Lewis,
   H.C. Bursche, C. Bentzen, Joh.F. Kuur, J.H. Agerup,
   C.F.W. Lewerk-huusen, P. Agerup, [RN9007] N. Malling,
   J.P. Hammershøi, F.C. Døcker, J.F.W. Røse,
   L.P. Schmidt, M.H. Ring, N. Schoubye, J.P. Hald,
   Chr.A. Bünger, Langballe & Leth, J. Simmelkier."
   [Underskrevet af formodentlig alle byens købmænd.]
  Ejendom 20 dec. 1835  Aarhus, Domsognet, ved Mindeporten [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [99, 100
  Ildebrand i Kjølleren i RN9007 købmand Mallings ejendom blev slukket hurtigt af brandvæsenet. 
  • "Aarhuus. Atter har vi her havt en farlig Ildebrand, og atter havt det Held i Ulykken, at det var ved Dagen og i stille Veir. I Søndags Efterm. Klokken 4 ½ [20-12-1835 kl. 16.30] brød en stærk Ild pludseligt ud igjennem Taget paa [RN9007] Købmand Mallings Gaard ved Mindeporten, men ved vort raske Brandvæsens hurtige Hjelp blev Ilden lykkelig sluttet uden at grib videre om sig. Branden var kommet fra Kjøllen [ovnen til tørring af kornet]."
  Ejendom 21 dec. 1835  Aarhus, Domsognet, Dynkarken matr. nr. 335 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [101
  Nr. 149-1. Vurdering af skadernes omfang ifm. ildebranden den 20-12-1835 i Niels Mallings gård. 
  • Den 21-12-1835 indfandt taksationsmændene murermester J. Lund og tømrermester Ib Gundersen hos købmand Niels Malling i anledning af ildebranden i går aftes den 20-12-1835 i købmandsgården nr. 366 i Dynkarken for at vurdere skadernes omfang.
   a. Et Forhuus [nr. 39] 10 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muur, indrettet til Beboelse med gibsede og malede Værelser. Tidligere vurderet under taksations nr. 122-3 litra a. for 2.230 Rdl. Beskadiget for 2/9 af Forsikringssummen der andrager 495 Rdl. 54 skilling.
   b. Et Do [forhus nr. 41] 8 fag 2 etager, Grundmuur til Gaden, men forøvrigt Egebindingsværk og Muur, indrettet til Værelser samt Maltgjøreri. Takseret under nr. 31-12 litra b. for 800 Rdl. Beskadiget for 3/4 der andrager 600 Rdl.
   c. Et Sidehuus sønden i Gaarden [til nr. 41], 12 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muur, indrettet til Værelser, Kjøkken og Bryggers samt Brænderi, tidligere takseret under nr. 31-12 litra c for 1.100 Rdl. Beskadiget med 2/11 der andrager 200 Rdl.
   Samlet skadeserstatning 1.295 Rdl. 54 skilling.
   Købmand Niels Malling kunne med sin underskrift erklære sig tilfreds med erstatningens størrelse.
  Ejendom 29 dec. 1835  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16, 102
  RN9007 N. Malling takker for hjælpen med at slukke ildebranden og redde indboet. 
  • "Enhver, der saa kraftigen bidrog til at standse den i min Gaard afvigte Søndag den 20. ds. [20-12-1835] udbrudte Ildebrand, samt De, der reddede mit Indboe og Gods modtage herved Alle min inderligste og skjønsomme Tak. [RN9007] N. Malling."
  Beskæftigelse 1836 til 1844  Aarhus, Domsognet Find alle personer med begivenheder på dette sted  [103
  Er ulønnet kasserer for havnens drift. 
  • Spørgsmaal om hvorfor der ikke er kommet noget Havneregnskab i Trykken siden 1844, skønt Kassereren nu faar 200 Rdr. aarlig i Løn, hvorimod [RN9007] Købmand N. Malling. som førte Regnskabet fra 1836 til 1844, ikke fik nogen Løn.

  Beskæftigelse 1836  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [104
  Fungerer som ulønnet kasserer for Havnen. 
  • Indsendt: Havnekommiss. søger en "teknisk Mand til at lede de nye Arbejder til Havnens Forbedring, Ligesom nu kunde Havnebyggeriet i 1836 heller ikke fremmes fordi der manglede en ansvarlig Kasserer ....."

   En Medborger ofrede sig saa [RN9007 Malling?]; men senere vilde man ikke give ham noget for sin Ulejlighed. Indsenderen mener, at man blot den Slags Ting ikke gentager sig faar Havnekommissionen nok en "technisk Mand".
  Ejendom 11 feb. 1836  Aarhus, Domsognet, Dynkarken matr. nr. 335 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [105
  Nr. 154-1. Niels Mallings gård. Nyvurdering efter genopbygning efter ildebrand. 
  • Den 11-02-1836 indfandt vurderingsmændene murermester J. Lund og tømrermester Ib Gundersen i købmand Niels Mallings gård i Dynkarken forsikringsnummer 366 for efter anmeldelse til Magistraten at vurdere denne til forsikring foranlediget af ildebranden den 20-12-1835 og de heraf afledte reparationer og andre forandringer. Forsikringen er tidligere takseret under nr. 31-12, 122-3 og 149-1. Den sidste vurdering lyder på 6.400 Rdl. sølv

   a. Et Forhuus [nr. 39] til Gaden 10 Fag 2 Etager med Skorstene og en Port i 2 Fag, Egebindingsværk og Muur, samt teglhængt [tagsten], indrettet til Beboelse med gibsede og malede Værelser, heri er 4 Jern Kakkelovne, Faget takseret til 240 Sedler? 2.400 Rdl. eller 2.400 sølv

   b. Et Forhuus [nr. 41] 8 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muur, dog Forsiden til Gaden Grundmuur, indrettet til Butikstue og Kontoir, Kjælder under 5 Fag, 2 Kakkelovne, á 160 1.280 Rdl. eller 1.280 sølv

   c. Et Sidehuus synden i Gaarden, 12 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muur, indrettet til Værelser, Kjøkken Bryggers og Brænderi med et aldeles nyt Brændevinstøj, bestaaende af 2 indmurede Kobber Kjedler, paa 2 og 3 Td [tønder] Rum, et Mælkekar og Svaletønde, et Støbekar og et Bryggerkar. 2 Jern Kakkelovne, á 200 2.400 Rdl. eller 2.400 sølv

   d. Et Halvtag for Enden af dette Sidehuus [til nr. 41] 5 Fag 1 Etage, med stenbehængt [tagsten] og fjelbeklædt [beklædt med brædder], deri en Trappegang [op til svalegangen i sidehuset?], á 20 100 Rdl. eller 100 sølv

   e. Et Dito Huus [sidehus] norden i Gaarden [til nr. 39], 20 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muur, hvorved dog maa bemærkes, at Bagsiden i de 7 [fag] østlige i underste Etage af Grundmuur, teglhængt, indrettet til Pakhuus, Korn- og Paklofter, Stald, Brænde og Materialhuus m.m. samt Lokum heraf takseret:
   de 13 vestfra Fag á 90 1.170 Rdl. 1.170 sølv
   de 7 østfra Fag á 130 910 Rdl. eller 910 sølv

   f. Et Baghuus østen i Gaarden, 21 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muur, indrettet til Stald og Pakhuus, Port i 2 Fag, á 120 2.520 Rdl. eller 2.520 sølv

   g. Et nyt Baghuus i Baggaarden, 8 Fag 1 Etage, Muur og Egebindingsværk indrettet til Stald, Pakhuus m.m. á 50 400 Rdl. eller 400 sølv

   Takseret under 31-12 [1827], 122-3 [1833], 149-1 [1835] og 154-1 [1836]
  Ejendom 11 feb. 1836  Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [63
  Nr. 366. Købmand Niels Mallings Gård. Nyvurdering formodentlig efter en udvidelse af bygningerne. 
  • Kjøbmand Niels Malling Gaard:
   a) Forhuus 2.400 Rdl. eller 2.400 sølv [nr. 39]
   b) Ditto [Forhus] 1.280 Rdl. eller 1.280 sølv [nr. 41]
   c. Sidehuus sønden i Gaarden 2.400 Rdl. eller 2.400 sølv [nr. 39]
   d) Et Halvtag 100 Rdl. eller 100 sølv [i forlængelse af sidehus i nr. 39?]
   e) Sidehus norden i Gaarden:
   e1) 13 Fag i vest? 1.170 Rdl. eller 1.170 sølv
   e2) 7 Fag i øst? 910 Rdl. eller 910 Rdl.
   f) Baghus 2.520 Rdl. eller 2.520 sølv [incl. sidehus vurderet til 470 Rdl. i taksationen 122-3]
   g) Et Baghuus 400 Rdl. eller 400 sølv
   Samlet brandforsikringsvurdering 11.180 Rdl.

   Henvisning til taksation nr. 31-12 [1827-1837] 122-3 [1833], 149-1 [1835] og 154-1 [1836].«i»
   «/i»
  Købmandsvarer 29 mar. 1836  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [106
  RN9007 N. Malling sælger forskellige tekstiler i købmandsgården. 
  • "Meget fiin Hør, Riga reen Hamp, Pashamp, Hampeblaar, Seilduger, Ravn & Præsendingsduger [pressenning], hvilket i Særdeleshed anbefales dHrr. Landmænd som fortrinlig skikket til Rapsseil, sælges billig af
   [RN9007] N. Malling.
   Liebau Hampeblaar til nedsat Priis faaes hos
   [RN9007] N. Malling."
  Bygningsartikler 9 apr. 1836  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [107
  RN9007 N. Malling udbyder tylter, bord og lægter. 
  • "Flere hundrede Tylter tørre, norske og svenske Bord, samt 18, 20 a 24 Fods Lægter faaes hos [RN9007] N. Malling."
  Inventar 9 apr. 1836  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16
  RN9007 N. Malling annoncerer jernvarer, kløverfrø, lægter m.m. til salg. 
  • Støbte Jernvare.....
   Camin....
   Kløverfrøe....
   norske og svenske Bord,
   samt 18, 20 og 24 Fods Lægter...
   engelsk Sennop... faaes
   hos
   [RN9007] N. Malling
  Inventar 16 maj 1836  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [108
  RN9007 N. Malling udbyder støbte jernvarer: skorstensplader (komfurer?) og gruekedler. 
  • «b»"Støbte Jernvare.«/b»
   Skorsteensplader med Tilbehør af Ringe og Rister, samt Gruekjedler, i Særdeleshed tjenlig til Brug for Meierierne, faaes billig hos
   [RN9007] N. Malling."
  Skibe 9 jun. 1836  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [109
  RN9007 En række borgere i Aarhus herunder RN9007 N. Malling tilbyder godstransport mellem Aarhus og København henholdsvis hver tirsdag og onsdag aften. 
  • "Børt-Fart [Afgangstiden for Færge- og Børtfarten mellem Bogense og Klakringe. Ligge for tur. kilde: ordnet.dk]
   imellem
   Aarhuus og Kjøbenhavn.
   De hidtil paa Kjøbenhavn farende fire Jagter afgaaer for Fremtiden regelmæssig saaledes, at der hver Onsdag Aften afgaaer et Fartøi fra
   Aarhuus til Kjøbenhavn,
   og ligledes hver Tirsdag Aften et Fartøi fra
   Kjøbenhavn til Aarhuus.
   Fragten er betydeligt nedsat og vil erfares ombord, eller hos Undertegnde. - Gods kan til enhver Tid modtages, da der altid er Skib tilstæde [plads].
   Ved den hurtige Samfærsel, der ved disse fire Jagter vil kunne tilveiebringes, tør vi haabe at tilfredsstille Enhvers Ønsker, og anbefale saaledes denne Børt-Fart til det Almindeliges Velvillie.
   Aarhuus, den 9de Juni 1836 [09-06-1836].
   [RN9007] N. Malling. J.F.W. Røse. Chr. Bang.
   C.L. Schmidts Enke."
  Skibe 10 jun. 1836  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16
  RN9007 N. Malling er sammen med Røse, Bang og Schmidts enke interessenter i Børt-Fart Aarhus-København. 
  • [RN9007] N. Malling er sammen med J. F. W. Røse, Chr. Bang og C. L. Schmidts Enke Interessent i Børt-Fart Århus-København
   Se: Skibsfart
  Skibe 10 jun. 1836  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [110
  RN9007 N. Malling tilbyder sammen med andre købmænd regelmæssig skibstrafik mellem Aarhus og København på 4 jagter. 
  • Børt-Fart [~ regelmæssig skibstrafik jf. Ordbog over det Danske Spog] imellem Aarhuus og Kjøbenhavn
   De hidtil paa København farende fire Jagter afgaae for Fremtiden regelmæssig saaledes, at der hver Onsdag Aften afgaaer et Fartøi fra Aarhuus til København og ligeledes hver Tirsdag Aften et Fartøi fra København til Aarhuus. Fragten er betydeligt nedsat ... Ved den hurtige Samfærdsel, der ved disse fire Jagter vil kunne tilveiebringes, tør vi haabe at tilfredsstille Enhvers Ønsker, og anbefale saaledes denne Børt-Fart til det almindeliges Velvillie.

   Aaarhus, de. 9. Junii 1836 [09-06-1836]
   [RN9007] N. Malling, J. F. F. W. Røse, Chr. Bang, C. K. Schmidts Enke.
  Inventar 22 aug. 1836  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [111
  RN9007 N. Malling udbyder kakkelovne, runde ovne, vindovne, kølleovne, bilæggere med og uden stegeindretning. 
  • "Med et complet Udsalg af Kakkelovne, bestaaende af 3, 2 og 1 Etage, runde Ovne, Vindovne, Kølleovne, samt Bielæggere med og uden Stege-Indretning, anbefaler sig [RN9007] N. Malling."
  Bygningsartikler 3 sep. 1836  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [112
  RN9007 N. Malling udbyder en del brugte bygningsmaterialer. 
  Inventar 3 sep. 1836  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16
  RN9007 N. Malling annoncerer sit udvalg af støbte jernvarer især kakkelovne. 
  • [RN9007] N. Malling anbefaler til billige Priser sit Udsalg af støbte Jernvare - - især Kakkelovne

   Kliche af en Kakkelovn
  Inventar 3 sep. 1836  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [113
  RN9007 N. Malling udbyder støbte jernvarer: kakkelovne, vindovne, kølleovne, bilæggerovne, skorstensplader, gryder, pander, potter, kjedler, mortere, trefødder, låg m.m. 
  • (tegning af flot stuekakkelovn)
   «b»"[RN9007] N. Malling «/b»anbefaler til billige priser sit Udvalg af støbte Jernvarer, der bestaaer af følgende:
   moderne kbhvnske 3, 2 & 1 Etages Kakkelovne, runde Ovne, Vindovne, Kølleovne, Bielæggerovne med og uden Stegeindretning, Skorsteensplader med Tilbehør, Comfyhrgryder, Stegegryder, Harestegepander, Skaftepander, Skaftepotter, Thekjedler, Gryder i alle brugelige Størrelser, Æbleskivepander, Mortere, Trefødder, samt løse Laag, m.m."


  Købmandsvarer 3 sep. 1836 til 21 aug. 1846  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [59
  RN9007 N. Malling udbyder hampeblår, hørlærred, hør, gryn, sild og ærter. 
  • RN9007 N. Malling udbyder Libauer-hampeblår efter nutidens priser meget billigt, hjemmegjorte blegede hørlærreder i stykkevis og alenvis, fiin hvidgrå Rakizker-hør [rakitsker], hvid hør, Sele gryn, Tronhjems sild og ærter.
  Inventar 28 sep. 1836  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [114
  RN9007 N. Malling udbyder kakkelovne. 
  • "tegning af stuekakkelovn
   Mit Kakkelovns-Udsalg er i Dag ved Skipper J.K. Hansens Ankomst bleven forøget med endeel nye Ovne, hvoriblandt nogle meget smaae firkantede, der sælges til yderst billige Priser.
   Aarhus, den 28. Septbr. 1836 [28-09-1836]
   [RN9007] N. Malling."
  Inventar 3 nov. 1836  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [115
  RN9007 N. Malling udbyder pander, vaffeljern, komfurgryder, spyttebakker, strygejernsriste, køkkenfyrtøj m.m. 
  • "Iblandt en ny Tilførsel af støbte Jernvarer er mit Udsalg bleven forøget med Tærtepander, Vaffeljern, store Comfyrgryder, trekantede & ovale Spyttebakker fra 2 Mk. 12 sk. til 4 Mk. 8 sk. pr. Stk, Strygejernsriste, Kjøkken-Fyrtøier 2 Mk. 8 sk. pr. Stk, m.m.
   Aarhus, den 3. Novbr. 1836 [03-11-1836]
   [RN9007] N. Malling."
  Ejendom 22 dec. 1836  Aarhus, Vor Frue Sogn, Toftejorden, matr. nr. 4 [matr. nr. 5] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [116
  [RN9007, RN9002] Købmand Rasmus Mallings arvinger står som ejer og bruger af matr. nr. 4 [rettes i næste udgave til 5] 
  • [RN9002 Andreas Malling og RN9007 Niels Malling] Købmand Rasmus Mallings arvinger står opført i hartkornsekstraktprotokollen fra 22-12-1836 (den ældre) som ejer og bruger af Aarhus, Vor Frue Sogn, Toftejorden eller Vængerne, matr. nr. 4. [skal være matr. nr. 5].
   Mallings jordlod er oprindelig vurderet under matr. nr. 1A, Aarhus Købstad Sogn
   [1688-matriklen] og nu til den nye matrikel 1844 boniteret til: 0 tønder-6 skæpper-0 fjerdingkar-1 3/4 album hartkorn jord.

   Se også mine artikler: «i»Aarhus Købstads Markjorder.«/i»
  Ejendom 22 dec. 1836  Aarhus, Viby, Marselisborg Hovedgård, matr. nr. 3 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [117
  [RN9007] Købmand Malling i Aarhus står opført som ejer af matr. nr. 3 
  • [RN9007] Købmand Malling i Aarhus står opført i hartkornsekstraktprotokollen fra 22-12-1836 (den ældre) som ejer af matr. nr. 3. Viby, Marselisborg Hovedgård. Mallings jordlod er oprindelig vurderet til: 1 tønde-3 skæpper-3 fjerdingkar-1 1/3 album hartkorn [1688-matriklen] og nu til den nye matrikel 1844 boniteret til: 0 tønder-6 skæpper-0 fjerdingkar-1/2 album hartkorn privilegeret [skattefri] jord.

   Se også min artikel: «i»05 1825-1843 Marselisborg Hovedgårds sogne- og hartkornsekstraktprotokoller«/i»
  Bygningsartikler 28 feb. 1837  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [118
  RN9007 N. Malling udbyder møllesten, pillesten og sandsten til mølleejerne. 
  • "Mit Lager af Møllestene er i Dag ved Capitain Sørensens Ankomst fra England bleven forøget med alle brugelig Dimentioner af Pillestene, der til billige Priser anbefales dHrr. Møllere. [RN9007] N. Malling."
   Annonceringen gælder også engelske sandsten i alle størrelser. [28-11-1837]
  Ejendom 2 mar. 1837  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 39 m.fl., matr. nr. 54a [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54a] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [119
  Skiftebrev som adkomst for købmand Niels Malling læst 02-03-1837. 
  • Angivelsen af matr. nr. 54a stammer fra en senere frastykning af en parcel matr. nr. 54b i Toldbodgade.
  Ejendom 2 mar. 1837  Aarhus, Domsognet, Toldbodgade, matr. nr. 53a [Dynkarken 43, matr. nr. 53a] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [120
  Skiftebrev [haven i Dynkarken 43] som adkomst for købmand Niels Malling læst 02-03-1837. 
  • Angivelsen af Toldbodgade, matr. nr. 53a stammer fra en senere frastykning af en parcel matr. nr. 53b forhuset i nr. 43.
  Bygningsartikler 9 mar. 1837  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16
  RN9007 N. Malling annoncerer møllesten til salg. 
  • Mit lager af Møllestene er ved Capitain Sørensens Ankomst fra England bleven forøget med alle brugelige Dimentioner af Pillestene, der til billige Priser anbefales de Herrer, Møllere
   [RN9007] N. Malling
  Købmandsvarer 8 maj 1837 til 29 dec. 1837  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [121
  RN9007 N. Malling forhandler chokolade fra det Deichmannske Chokoladefabrik Elisabetsminde i København. 
  • Det Deichmannske Chokoladefabrik Elisabetsminde i København indrykker en fælles annonce for deres chokolade, hvor man dels roser sit produkt dels oplyser navnene på forhandlerne rundt omkring i landet.

   Annonceringen starter den 08-05-1837 for Niels' vedkommende og varer ved også under Niels' kone RN9034 Mathilde Kirstine Linnemanns overtagelse af købmandsforretningen i Dynkarken 39-41, matr. nr. 54 efter hans død i 1862. I Niels Mallings købmandstid får annoncen 4 forskellige udformninger, hvor indholdet herunder forhandlerkredsen har mindre variationer. De 4 perioder er: 08-05-1837 til 29-12-1837, 24-02-1838 til 24-12-1839, 06-02-1840 til 29-12-1847 og 16-04-1848 til 19-08-1862. De 4 forskellige annoncer er vist under startdatoen.

   Annonceringen den 08-05-1837:
   "Chokolade
   udarbeidet til den fuldkomneske Fiinhed i det Deichmannske Chokoladefabrik Elisabetsminde ved Kjøbenhavn, udsælges til Fabrikpriser i Aarhuus hos [RN9019?] Chr. L. Schmidts Enke, L.P. Schmidt, S. Lind, A.W. Stigaard, [RN9007] N. Malling og C. Christensen, i Ringkøbing hos J.F. Nyboe, i Weile hos J.C. Boesen, i Callundborg hos J.S. Philipson og i Skanderborg hos U. Jespersen. Det bemærkes, at Chokoladen fabriqueres i dobbelte lukkede Maskiner som opvarmes ved Dampe og drives ved en egen nye Mechanisme med roterende Hjul, hvilket Alt sikkrer Forbrugerne den reenligste Behandling, ligesom det derhos paa det omhyggeligste paasees at Ingredientserne ere af prima Qualitet og staae i et passende Forhold til hverandre, saaledes er der ogsaa i enhver Henseende sørget for smagfulde Vignetter."
  Bygningsartikler 13 maj 1837  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [122
  RN9007 N. Malling udbyder støbte tagvinduer. 
  Inventar 13 maj 1837  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [122
  RN9007 N. Malling udbyder metalmortere med stødere og spyttebakker. 
  • "Afdreiede Metal-Mortere med Stødere, samt [firkant vist vandret] Spøttebakker af Jern med Messing Foring, faaes hos
   [RN9007] N. Malling."

  Beskæftigelse 18 jun. 1837  Aarhus, Domsognet, ved Mindeport Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3
  Købmand ved datteren RN9025 Cathrines fødsel og dåb 
  Bygningsartikler 19 jun. 1837  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [123
  RN9007 N. Malling udbyder lægter partivis. 
  Landbrugsvarer 8 jul. 1837  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [124
  RN9007 N. Malling udbyder rug. 
  • [RN9007] N. Malling udbyder (gammel) rug i sunde og vægtige vare, skæppevis til 3 Mk. 8 sk.
  Ejendom 1 aug. 1837  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, matr. nr. 335, hus nr. 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [125
  Nr. 362. Købmand Niels Malling. 
  • Købmand Niels Malling:
   a) Forhuus 2.500 Rdl. eller 2.500 sølv [nr. 39]
   b) Ditto [Forhuus] 1.760 Rdl. eller 1.760 sølv [nr. 41]
   c) Sidehuus 2.640 Rdl. eller 2.640 sølv [til nr. 39]
   d) Halvtag 250 Rdl. eller 250 sølv
   e) Sidehuus vestlige Ende 13 Fag 1.300 Rdl. eller 1.300 sølv [til nr. 39]
   e) Ditto [Sidehuus], 7 Fag øst Ende 910 Rdl. eller 910 sølv [til nr. 39]
   f) Baghuus 2.835 Rdl. eller 2.840 sølv
   g) Baghuus 480 Rdl. eller 480 sølv
   Samlet brandforsikringsvurdering 12.680 Rdl.

   Henvisning til taksationsprotokol 40-1.
  Ejendom 1 aug. 1837  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, matr. nr. 337, hus nr. 373 [Spanien 9, matr. nr. 48?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [126
  Nr. 368. Købmand Niels Mallings hus. 
  • Købmand Niels Mallings huus:
   [den 23 fag lange bygning omkring 28 til 36 m er forsvundet ved vurderingen i 1837]
   a Bygningsfri ejendom? 175 Rdl. eller 180 sølv [den grønne have???]
   b 23 Fag 1 Etage Huus 690 Rdl. eller 690 sølv [Exercerskole, Exercerhuset, Ridehuset]

   Samlet vurdering 870 Rdl.

   Henvisning til taksationsprotokol nr. 40-7.
  Ejendom 1 aug. 1837  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, hus nr. 377 [Spanien 19, matr. nr. 43] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [127
  Nr. 373. Købmand Niels Mallings tømmergård. 
  • Kiøbmand Niels Mallings Tømmergaard:
   a Halvtag 240 Rdl. eller 240 sølv
   b 10 Fag Huus til Pakhuus 400 Rdl. eller 400 sølv
   c Plankeværk 50 Rdl. eller 50 sølv
   Samlet vurdering 690 Rdl.

   Henvisning til taksationsprotokol nr. 41-4.

   Omtegnet juli kvartal 1843 nu omfattende hus nr. 377 og 378 med henvisning til taksationsprotokol nr. 149-1.
  Ejendom 1 aug. 1837  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, matr. nr. 335, hus nr. 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [128
  Nr. 40-1. Købmand Malling. 
  • Vurdering 01-11-1837. Kjøbmand Malling:

   a. Et Forhuus til Gaden [nr. 39] 10 Fag 2 Etager, og med Skorstene og en Port i 2 Fag, Egebindingsværk og Muur samt teglhængt [tagsten], indrettet til Beboelse med gibsede, tappeseret og malet Værelser, heri er 4 Jern Kakkelovne, Fag takseret til 250 2.500 Rdl.

   b. Et Forhuus [nr. 41] 8 Fag ligeledes 2 Etager, Forsiden til Gaden af Grundmuur, men forøvrigt Egebindingsværk og Muur, indrettet til Butik og Butikstue samt Kontoir, Kølleskorsten samt nyeste Inventarium med tilhørende 3 termometre, Kjælder under 5 Fag, 2 Jern Kakkelovne, á 220 1.760 Rdl.

   c. Et Sidehuus sønden i Gaarden [til nr. 41] 2 Etager, Egebindingsværk og Muur, dog underste Etage af 8 Fag søndre Side Grundmuur, indrettet til Værelser, Kjøkken og Bryggers og Brænderi, med et i samme værende nyt Brændevinstøj bestaaende af 2 indmurede Kjedler paa 2 og 3 Td. [tønder] Rum, et Mæskekar, en Svalemaskine, Støbe- og Bryggerskar, Vandpost med Sylinderindretning, 2 Jernkakkelovne, á Fag 220 2.640 Rdl.

   d. Et Halvtag for Enden af dette Sidehuus [til nr. 41], 5 Fag 1 Etage, Muur og Bindingsværk med deri værende Trappe [til svalegangen?], á Fag 50 250 Rdl.

   e. Et Sidehuus norden i Gaarden [til nr. 39], 20 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muur, dog Bagsiden af et 7 østre Fag nederste Etage af Grundmuur, indrettet til Folkeværelser, med gibsede Lofter, Pakhuus, Korn- og Paklofter, Stald, Vognremise, Brænde- og Materialhuus m.m. samt Lokum, takseret til
   1. Et 13 vestre Fag á 100 1.300 Rdl.
   2. Et 7 østlige Fag á 130 910 Rdl.

   f. Et Baghuus østen i Gaarden, 21 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muur, indrettet til Stald og Pakhuus. Deri 8 store Stykfade [stort vinfad, 1 fad=5 oksehoveder (1.130 l.) jf. ordnet.dk], der ikke kan borttransporteres, gennem nogen på huset værende Aabning, á 135 2.835 Rdl. eller 2.830 sølv

   g. Et Baghuus i Baggaarden, 8 Fag 1 Etage, Egebindingsværk og Muur, indrettet til Stald og Pakhuus m.m. á 60 Rdl. 480 Rdl. eller 480 sølv
   Samlet vurdering 12.670 Rdl.
  Ejendom 1 aug. 1837  Aarhus, Domsognet, Dynkarken, matr. nr. 337, hus nr. 373 [Spanien 9, matr. nr. 48] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [129
  Nr. 40-7. Købmand Niels Malling. 
  • a En Bygning til Gaden, 7 Fag 1 Etage, fjelbeklædt [beklædt med brædder], stenbehængt [tagsten], indrettet til Materialhuus, á 25 175 Rdl. eller 170 sølv
   b. 23 Fag 1 Etage Huus med den vestre Ende stødende til Stuehuset og den østre til Reberbanen, beklædt med fjel, behængt med Sten, á 30 690 Rdl. eller 690 sølv
   Samlet vurdering 860 Rdl. sølv
  Ejendom 1 aug. 1837  Aarhus, Domsognet, Dynkarken, hus nr. 377 [Spanien 19, matr. nr. 43] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [130
  Nr. 41-4. Købmand Niels Mallings tømmergård. 
  • Kjøbmand Niels Mallings Tømmergaard:
   a 16 Fag Halvtag med Enden til ??, 1 Etage, ?beklædt, ?behængt, til Tømmer, á 15 240 Rdl. eller 240 sølv
   b 10 Fag Huus i Sønden og ??, 1 Etage, de 3 Fag Muur og Bindingsværk, forøvrigt ?beklædt, til Pakhuus, á 40 400 Rdl. eller 400 sølv
   c 8 Fag nyt Plankeværk og 2 ?? 50 Rdl. eller 50 sølv
   Samlet vurdering 690 Rdl.
  Ejendom 16 aug. 1837  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, matr. nr. 346?, hus nr. 377 [Spanien 19, matr. nr. 43?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [127
  Nr. 373. Købmand Niels Mallings tømmergård. 
  • Købmand Niels Mallings Tømmergaard:
   a Halvtag 240 Rdl. eller 240 sølv
   b 10 Fag Hus til Pakhuus 400 Rdl. eller 400 sølv
   c Plankeværk 50 Rdl. eller 50 sølv
   Samlet vurdering 690 Rdl.

   Henvisning til taksationsprotokol nr. 41-4.

   [Tømmergården er nu delt mellem Rasmus Mallings enke og sønnen Niels.
   Købmand Niels Mallings Tømmergård, Spanien 19, matr. nr. 43, som bygningsmæssigt er ændret til:??]
  Inventar 16 sep. 1837  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [131
  RN9007 N. Malling udbyder støbte jernvarer: kakkelovne, vindovne, kølleovne, bilæggerovne, skorstensplader, tagvinduer, gruekedler, gryder, pander, kjedler, mortere, strygeriste, spytbakker, køkkenfyrtøj m.m. 
  • (tegning af flot stuekakkelovn)
   "Undertegnede anbefaler til billige priser sit Udvalg af «b»Støbte Jernvarer«/b», der bestaae af følgende: 3, 2 & 1 Etage Kakkelovne, runde Ovne, Kjølleovne, Vind- & Bielæggerovne, Tagvinduer, Gruekjedler til 1 Td. [131,4 l] Rum, store og smaae Stegepander, Gryder og Pander i alle brugelige Størrelser, Theekjedler, Mortere med Stødere, Strygejernsrister, Spyttebakker, Kjøkkenfyhrtøier m.m.
   [RN9007] N. Malling

   Afdreiede Metal-Mortere faaes hos
   [RN9007] N. Malling."


  Inventar 21 nov. 1837  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [132
  RN9007 N. Malling udbyder 3-, 2- og 1-etages kakkelovne fra jernstøberiet i Aalborg, små ovne samt bilæggere. 
  • RN9007 N. Malling udbyder nye 3-, 2- og 1-etages kakkelovne fra jernstøberiet i Aalborg, små runde ovne samt bilæggere alt til billige priser.
  Købmandsvarer 24 feb. 1838 til 24 dec. 1839  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [133
  RN9007 N. Malling forhandler chokolade fra P.Chr. Deichmanns Fabrications-Handels-Damp-Chokolade-Fabrik Elisabethsminde i København. 
  • P.Chr. Deichmanns Fabrications-Handels-Damp-Chokolade-Fabrik Elisabethsminde i København fortsætter deres fælles annoncering for chokolade, hvor man dels roser sit produkt dels oplyser navnene på forhandlerne rundt omkring i landet.

   Annonceringen starter den 08-05-1837 for Niels' vedkommende og varer ved også under Niels' kone RN9034 Mathilde Kirstine Linnemanns overtagelse af købmandsforretningen i Dynkarken 39-41, matr. nr. 54 efter hans død i 1862. I Niels Mallings købmandstid får annoncen 4 forskellige udformninger, hvor indholdet herunder forhandlerkredsen har mindre variationer. De 4 perioder er: 08-05-1837 til 29-12-1837, 24-02-1838 til 24-12-1839, 06-02-1840 til 29-12-1847 og 16-04-1848 til 19-08-1862. De 4 forskellige annoncer er vist under startdatoen.

   Annonceringen den 24-02-1838:
   "Chokolade
   udarbeidet til den fuldkomneske Fiinhed i P.Chr. Deichmanns Fabrications-Handels-Damp-Chokolade-Fabrik Elisabethsminde ved Kjøbenhavn, erholdes til Fabrikpriser hos
   [RN9019?] Chr. L. Schmidts Enke
   L.P. Schmidt
   A.W. Stigaard
   S. Lind
   [RN9007] N. Malling og
   C. Christensen
   i Aarhuus."
   [Her følger så de øvrige forhandlere rundt omkring i landet.]
   "Det bemærkes, at Chokoladen fabrikeres ved Paavirkning af en Dampmaskine til 6 Hestes Kraft,
   i dobbelt tillukkede og ved Damp opvarmede Pander, i et dertil indrettet Værelse der er afsondret fra Dampmaskinens Locale; at der paa det omhyggeligste sørges for at Ingredientserne ere af bedste Sort og staae i et passende Forhold til hverandre, samt at Fabricatet i enhver Henseende er smagfuld udstyret."
  Ejendom 8 aug. 1838  Aarhus, Domsognet, Mindeporten [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16, 134
  RN9007 N. Malling forbyder gennemgang af hans gård fra Mindet til Mindeporten. 
  • "Jeg finder mig foranlediget til herved at bekjendtgøre, at jeg ikke tillader min Gaard afbenyttet som Gjennemgang fra Mindet [Havnen, Grønland] til Mindeporten eller omvendt fra Mindeporten til Mindet, hvilket tjener til Efterretning for dem som jevnligen afbenytte en saadan Gang. [RN9007] N. Malling."
  Landbrugsvarer 8 aug. 1838  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [134
  RN9007 N. Malling udbyder herregårdsrug, Neustadterhvede, harpet malt og ren og vægtig havre. 
  Inventar 7 sep. 1838  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [135
  RN9007 N. Malling udbyder kakkelovne. 
  • "Mit Udvalg af støbte Jernvare er ved Skipper N. Andersens Ankomst fra Kjøbenhavn bleven forøget med endeel nye Kakkelovne, som til billige Priser anbefales.
   Aarhus, den 6te. Septbr. 1838 [06-09-1838]
   [RN9007] N. Malling."
  Købmandsvarer 17 maj 1839  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [136
  RN9007 N. Malling udbyder sammen med andre købmænd chokolade til salg. 
  • «i»"«b»Chokolade
   «/b»udarbeidet til den fuldkomneste Fiinhed i P.Chr. Deichmanns Fabrications-Handels-Damp-Chokolade-Fabrik Elisabetsminde ved Kjøbenhavn.
   ... bl.a. [RN9007] N. Malling
   Det bemærkes, at Chokoladen fabrikeres ved Paavirkning af en Dampmaskine til 6 Hestes Kraft, i dobbelt tillukkede og ved Damp opvarmede Kander, i et dertil indrettet Værelse der er afsondret fra Dampmaskinens Locale; at der paa det omhyggeligste sørges for at Ingredientserne ere af bedste Sort og staae i et passende Forhold til hverandre, samt at Fabriatet i enher Henseende er smagfuld udstyret."«/i»
  Inventar 15 jul. 1839  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [137
  RN9007 N. Malling udbyder runde ovne, vind- og billæggerovne, Berliner-, Spisestue-, Piedestal-, Stjerne- og Camin-Ovne. 
  • "tegning over stueovn
   Mit Kakkelovns-Udsalg, der som bekjent i Almindelighed bestaaer af de moderneste og meest brugelige kjøbenhavnske rund Ovne, 3, 2, 1-Etage Vind- og Bielæggerovne med og uden Kogeindretning, er i Dag fra Aalborg Jernstøberie bleven forsynet med slebne og uslebne rund Ovne, Berliner-, Spisestue-, Piedestal-, Stjerne- og Camin-Ovne, som jeg til de moderateste Priser tillader mig at anbefale.
   Aarhus, den 15. Juli 1839 [15-07-1839]
   [RN9007] N. Malling."
  Ejendom 1840 til 1843  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [138
  [RN9007, RN9002] Købmand R. Mallings arvinger står som ejer af matr. nr. 5 
  • [RN9007] Købmand Malling står opført i sogneprotokollen for perioden 1840-1843 som ejer og bruger af Aarhus Købstads Jorder, Frue Sogn, matr. nr. 5, en Lod sydøstlig for Frederiksport mod Markskellet. Mallings jordlod er oprindelig vurderet til 0 tønde-6 skæpper-3 fjerdingkar-1 1/3 album hartkorn [1688 matriklen].
   Til den nye vurdering til matriklen 1844 opgjort i sogneprotokollen 1840-1843 er jorden opmålt til 71.310 alen2 eller 5,09 tdr. geometrisk jord, som er boniteret til 55.390 alen2 svarende til 0 tønder-6 skæpper-0 fjerdingkar-1 3/4 album hartkorn.

   Om sogne- og hartkornsekstraktprotokollerne se mine artikler: «i»Aarhus Købstads Markjorder.«/i»

  Arv 1840  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [139
  Niels Malling giver afkald på arv efter sin søn [RN9063] Hans Peter Malling. 
  Militærvæsen ca. 1840  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [140
  Borgervæbningen. 
  • "Men saa var der Borgervæbningen. Borgervæbningen! Hvilke glade Minder fremkalder ikke dette Ord! I Aarhundredets første Aar havde Patriotismen skabt Borgervæbningerne, vistnok med det Maal for Øje at forsvare "Arnen". Da Krigen var endt, vedblev Borgervæbningerne at bestaa, men de stod nu ikke mere i Mars' Tjeneste, det var Forfængeligheden, der holdt dem ilive. Uniformsgalskaben havde sin store Del deri, og saa var der det mageløse, at hvis man kunde bliver [RN9007] Borgerofficer, saa kom man i Rangen, Madammen blev Frue og Døtrene, som hidtil havde maattet nøies med ar være Jomfruer, blev Frøkener. Og hvor herligt er det ikke saaledes at kunne hæve sig over sine Ligemænd! ...
   Denne Vildfarelse blev de forresten grundigt revne ud af i 1848..."
  Militærvæsen ca. 1840  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [141
  Om uniformerede personer herunder Borgervæbningen i Aarhus i 1840erne. 
  • «i»"A propos, Uniformer, saa var man i Fyrrerne over hele Landet, altsaa ogsaa i Aarhus, uniformsbegeistret. Uniformerede vare misundte af de ikke Uniformerede, og almindeligvis kunde man ogsaa opnaa den Lykke at bliver uniformeret, om ikke paa anden Maade, saa ved at træde ind i [RN9007] Borgervæbningen."«/i»
  Familien 3 jan. 1840  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [142
  RN9007 N. Malling valgt som ligningsmand i Borgerforsamlingen på Rådhuset. 
  • "Aarhuus, den 3die Januar [03-01-1840].
   Ved den idag [03-01-1840] stedfundne Borgerforsamling paa Raadhuset for at vælge nye Borgerrepræsentanter og Ligningsmænd i de afgaendes Sted bleve valgte: Hr. Oberst Ridder v. Høegh-Guldberg (der for kort siden havde taget Borgerskab), Kjøbmand J.P. Hald (der var blandt de afgaaende), og Feldbereder P. Weis. Tillige blev der valgt tre Ligningsmænd, nemlig [RN9550?] Kbm. H. Gjedding, S. Lind (der var blandt de afgaaende) og [RN9007] N. Malling."
  Beskæftigelse 1 feb. 1840  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366/367 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [143, 144
  Købmand med 3 medhjælpere og 11 tjenestefolk 
  • I folketællingen pr. 01-02-1840 bor Niels i Dynkarken 366 og 367 [skal være 366] med kone, 4 børn, 6 tjenestepiger og 8 tjenestekarle samt skipper Jørgen Jacobs. Jørgensen som nabo i nr. 365 mod nord og moderen i nr. 368 [skal være 367] mod syd. Uden for ligger consumtionsboden. 2)
  Ejendom 1 feb. 1840  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 367/368 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [145
  Husjomfru, 2 handelsbetjente, 1 lærling, 10 tjenestefolk 
  Købmandsvarer 6 feb. 1840 til 29 dec. 1847  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [146
  RN9007 N. Malling forhandler damp-chokolade fra den Deichmannske Handels Chokoladefabrik i København. 
  • Den Deichmannske Handels Chokoladefabrik i København fortsætter deres fælles annoncering for chokolade, hvor man dels roser sit produkt dels oplyser navnene på forhandlerne rundt omkring i landet.

   Annonceringen starter den 08-05-1837 for Niels' vedkommende og varer ved også under Niels' kone RN9034 Mathilde Kirstine Linnemanns overtagelse af købmandsforretningen i Dynkarken 39-41, matr. nr. 54 efter hans død i 1862. I Niels Mallings købmandstid får annoncen 4 forskellige udformninger, hvor indholdet herunder forhandlerkredsen har mindre variationer. De 4 perioder er: 08-05-1837 til 29-12-1837, 24-02-1838 til 24-12-1839, 06-02-1840 til 29-12-1847 og 16-04-1848 til 19-08-1862. De 4 forskellige annoncer er vist under startdatoen.

   Annonceringen den 06-02-1840:
   "Damp-Chokolade,
   udarbeidet til den fuldkomneske Fiinhed i den Deichmannske Handels Chokoladefabrik ved Kjøbenhavn, erholdes til Fabrikpriserne: 2 Mk. 4 sk. a 8 Mk. pr. Pd.
   L. Chr. Schmidt
   L.P. Schmidt
   A.W. Stigaard
   S. Lind
   [RN9007] N. Malling og
   Chr. Christensen
   i Aarhuus."
   [Her følger så de øvrige forhandlere rundt omkring i landet.]
   "Ligesom Fabricatet med fuld Føie kan anbefales som fortrinligt, saaledes er der ogsaa sørget for smagfuld Udstyring."
  Skibe 14 aug. 1840  Holland Find alle personer med begivenheder på dette sted  [147
  RN9007 N. Mallings slup Caroline er strandet på vestkysten af Holland. 
  • Fra Harlingen meddeles, at Sluppen "Caroline", Capt. Storm (tilhørende d´Hrr. Schandorff, Simmelkjær og [RN9007] N. Malling i Aarhuus) er den 14. August [14-08-1840] strandet paa Vestkysten af Holland.
   Mandskabet og en Deel af Takkelagen var bjerget.
  Skibe 14 aug. 1840  Holland Find alle personer med begivenheder på dette sted  [148
  Sluppen Caroline tilhørende Schandorff, Simmelkjær og RN9007 N. Malling i Aarhus er strandet på vestkysten af Holland. 
  • "Fra Harlingen meldes, at Sluppen "Caroline", Capt. Storm (tilhørende d'Hrr. Schandorff, Simmelkjær og [RN9007] N. Malling i Aarhuus), er den 14de August [14-08-1840] strandet på Vestkysten af Holland. Mandskabet og en Deel af Takkelagen er bjerget."
  Beskæftigelse 26 dec. 1840  Aarhus, Domsognet, Mindegade Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3
  Købmand ved sønnen RN9063 Hans Peters fødsel og død 
  Ejendom 1841  Aarhus, Vor Frue Sogn, [Toftejorden, matr. nr. 5] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [149
  RN9007 N. Malling er opført som lodsejer af parcel langs Spanien mod sognegrænsen til Viby på kort over markjorderne 1841-1842. 
  Beskæftigelse 3 jan. 1841  Aarhus, Domsognet, Mindegade Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3
  Købmand ved ægtefællen RN9024 Jacobines død og begravelse 
  Militærvæsen 18 apr. 1841  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16
  RN9007 premierløjtnant N. Malling udnævnes til kaptajn i Borgervæbningen efter F. C. Døcker. 
  • Captain ved Borgervæbningen her i Staden F.L. Døcker er
   ifølge Ansøgning enlediget [afskediget], og [RN9007] Premier-Lieutn. N. Malling i hans Sted udnævnt til Capitain for bemeldte Borgervæbngs vestre Compagnie.

  Ejendom 28 maj 1841  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [150
  [RN9007, RN9002] Købmand R. Mallings arvinger står som ejer af matr. nr. 4 rettet til 5 
  • [RN9002 Andreas Malling og RN9007 Niels Malling] Købmand R. Mallings Arvinger [skal være RN9007 Niels Malling] står opført i hartkornsekstraktprotokollen fra 28-05-1841 (den yngre) som ejer af Vor Frue Sogns toftejorder eller Vænger, matr. nr. 4 (rettet til matr. nr. 5). Mallings jordlod er oprindelig vurderet til: 0 tønder-6 skæpper-0 fjerdingkar-2 album hartkorn [1688-matriklen] og nu til den nye matrikel 1844 boniteret til: 0 tønder-6 skæpper-0 fjerdingkar-1 3/4 album hartkorn privilegeret jord.

   Se også mine artikler: «i»Aarhus Købstads Markjorder«/i»
  Ejendom 28 maj 1841  Aarhus, Viby, Marselisborg Hovedgård, matr. nr. 3 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [151
  [RN9007] Købmand Malling i Aarhus står opført som ejer af matr. nr. 3 
  • Den 28-05-1841 står [RN9007] Købmand Malling i Aarhus opført i hartkornsekstraktprotokollen afleveret den 28-05-1841 (den yngre) som ejer og bruger af Viby Sogn, Marselisborg Hovedgård matr. nr. 3.
   Mallings jordlod er oprindelig vurderet til: 1 tønde-3 skæpper-3 fjerdingkar-1 1/3 album hartkorn (1688-matriklen), efterfølgende rettet til 0 tønder-5 skæpper-3 fjerdingkar-2 1/3 abum hartkorn og nu til den nye matrikel 1844 boniteret til: 0 tønder-6 skæpper-0 fjerdingkar-1/2 album hartkorn privilegeret [skattefri] jord

   Se også min artikel: «i»05 1825-1843 Marselisborg Hovedgårds sogne- og hartkornsekstraktprotokoller«/i»
  Arv 12 jul. 1841  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [152
  RN9007 Niels Malling og RN9002 Andreas Malling indkalder alle, som måtte have tilgodehavender hos deres forældre: RN9001 Rasmus Malling og RN9022 Cicilie Marie Malling. 
  • "Proclama.
   I Medfør af en os under 8de Juli 1841 [08-07-1841] meddeelt Kongelig allernaadigst Bevilling, de vil vorde læst ved vedkommende Over- og Underret, indkaldes herved sub poena præclusi et perpertui silentii [under straf at udelukkes og siden ikke mere blive hørt 70)] med Aar og Dags Varsel, Enhver der maatte have noget at fordre hos vores heri Byen [Aarhus] i Aaret 1826 afdøde Fader, [RN9001] Kjøbmand Rasmus Malling, og senere afdøde Moder, [RN9022] Cicilie Marie Malling, fød Kaarsberg, med deres Paastand at fremkomme, og saadant deres havende Krav inden foreskrevne Tids Forløb for mig, [RN9007] Kjøbmand Niels Malling i Aarhuus, at anmelde og beviisliggjøre.
   Aarhuus, den 12te Juli 1841 [12-07-1841].
   [RN9007] Niels Malling. [RN9002] Andreas Malling."
  Ejendom 22 jul. 1841  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [153
  Steen Steensen Blicher beder om kanoner uden betaling fra Malling. 
  • Brev fra Blicher 22/7 1841
   Højstærede! (vist nok cand. theol J. Seidelin, Aarhus).
   De Kanoner, som jeg ved Kjøbmand C. Bentzen havde forlangt fra Aarhuus kunne faaes men alting betales forud, hvortil jeg ikke er istand.
   Der vil vistnok indkomme saameget ved Entreen paa Him.bj. [Himmelbjerget] at sådant ogsaa kan klares
   - Kunde De ikke trække os dette Skyts (2 Kanoner hos [RN9007] N. Malling, 2 af Briggen Thetis) derdid? [Thetis var et 86 commercelæster priseskib kapret fra England, nu brugt til hvalfangst]
   Jeg venter Dem med disse Tordnere.
   Ærb. S.S. Blicher [Steen Steensen Blicher]
  Ejendom 11 okt. 1841  Aarhus, Domsognet, nr. 368 ved Mindeporten [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [154
  RN9007 N. Malling udbyder en nyindrettet herskabelig 2. sals huslejlighed med 7 værelser, køkken og tyendeværelse til leje til vinter eller påske næste år. 
  • "Herskabelig Huusleilighed.
   Anden Etage i min grundmurede Gaard No. 368 ved Mindeporten [skal være nr. 367 det tidligere Enkesæde, Dynkarken 43, matr. nr. 53], som nylig er indrettet til Beboelse [efter moderen RN9022 Cecilias død 17-04-1841], kan erholdes til Leie i Vinter [1841/1842], eller fra Paaske-Flyttetid næste Aar [11-04-1842]. Den bestaaer af 7 gibsede Værelser (enkelte forsynede med dobbelte Vinduer [forsatsvinduer til at isolere mod kulden]) foruden Kjøkken, Domistique-Værelse [værelse til tjenestepigen] og øvrige Beqvemmeligheder.
   Aarhus, den 11te October 1841 [11-10-1841]. [RN9007] N. Malling."

   [Lejligheden bliver formodentlig efterfølgende udlejet til købmand Heinrich Mertz, se annonceringen den 07-09-1842.]
  Ejendom 24 jan. 1842  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, matr. nr. 335, hus nr. 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [125
  Nr. 362. Købmand Niels Malling. Forsikringen omtegnet i januar kvartal 1842. 
  • Købmand Niels Malling:
   a) Forhuus 3.200 Rdl. eller 3.200 sølv [nr. 39]
   b) Ditto [Forhuus] 1.760 Rdl. eller 1.760 sølv [nr. 41]
   c) Sidehuus 2.640 Rdl. eller 2.640 sølv [til nr. 39]
   d) Halvtag 250 Rdl. eller 250 sølv
   e) Sidehuus vestlige Ende 13 Fag 1.300 Rdl. eller 1.300 sølv [til nr. 39]
   e) Ditto [Sidehuus], 7 Fag øst Ende 910 Rdl. eller 910 sølv [til nr. 39]
   f) Baghuus 2.835 Rdl. eller 2.840 sølv
   g) Baghuus 480 Rdl. eller 480 sølv
   Samlet brandforsikringsvurdering 13.380 Rdl.

   Henvisning til taksationsprotokol 123-1.
  Ejendom 24 jan. 1842  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, matr. nr. 336, hus nr. 367 [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [155
  Nr. 363. Omtaksering af købmand Rasmus Mallings enkes gård. 
  • Kjøbmand Rasmus Mallings Enke:
   a) Forhuus 4.510 Rdl. eller 4.510 sølv
   b) Sidehuus 1.400 Rdl. eller 1.400 sølv
   c) Halvtag 90 Rdl. eller 90 sølv
   d) Ditto [Halvtag] 80 Rdl. eller 80 sølv
   e) Baghuus 1.170 Rdl. eller 1.170 sølv
   7 ?? 150 Rdl eller 150 sølv
   f) Halvtag 120 Rdl. eller 120 sølv
   Samlet brandforsikringsvurdering 7.520 Rdl.

   Henvisning til taksationsprotokol nr. 123-2.

   Ejendommen er takseret i januar kvartal 1842 under nr. 123-2 i forbindelse med sønnen RN9007 Niels Mallings arv af ejendommen.
  Militærvæsen 10 mar. 1842  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16
  Kaptajn og kompagnichef RN9007 N. Malling er tillagt rang af premierløjtnant af Københavns Borgervæbning. 
  • Befordringer og Afgang....
   Captain og Compagnichef ved Borgervæbningen i Aarhuus [RN9007] Niels Malling, er tillagt Rang med Premier Lieutnant af Københavns Borgervæbning, med Tilladelse at bære Armeens Felttegn.
  Ejendom 24 jul. 1842  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, hus nr. 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [156
  Nr. 123-1. Omtaksering af købmand Niels Mallings gård. 
  • Kjøbmand Niels Malling:
   Ejendommen er tidligere takseret under nr. 40-1 til 12.680 Rdl.
   a Et Forhuus til Gaden 10 Fag 2 Etager [nr. 39] med Port i 2 Fag, Egebindingsværk og Muur, ?? ?behængt, indrettet i begge Etager til Værelser alle ? gibsfast [pudsede lofter] og ???, ??, ??, 6 Jern Kakkelovne, á 320 3.200 Rdl. eller 3.200 sølv
   Øvrige Bygninger takseret [uændret] til 10.100 Rdl. i alt 13.380
  Ejendom 24 jul. 1842  Aarhus, Domsognet, Dynkarken hus nr. 367 [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [157
  Nr. 123-2. Omtaksering af Rasmus Mallings enkes gård nu købmand Niels Malling. 
  • Kjøbmand Niels Malling:
   Tidligere takseret under nr. 40-2 for 5.400 Rdl.
   a Et Forhuus 11 Fag 2 Etager, ?? Grundmuur, indrettet i begge Etager til Værelser, der alle er gibsfast og malet med ??, 8? Jernkakkelovne, Quist i 2 Fag og Kjælder under 8 Fag, á 410 4.510 Rdl. eller 4.510 sølv
   b 7 Fag Sidehuus 2 Etager, Egebindingsværk og Muur, til Værelser samt Kjøkken i begge Etager, alt gibsfast, 4 Kakkelovne, ???, ?? 2 Fag, á 200 1.400 Rdl. eller 1.400 sølv
   c 3 Fag Halvtag 1 Etage, Egebindingsværk og Muur, til Brændehuus, á 30 90 Rdl. eller 90 sølv
   d 8 Fag ?? aabent fortil, ??behængt, á 10 80 Rdl. eller 80 sølv
   e 9 Fag Baghuus 2 Etager, Egebindingsværk og Muur, til Pakhuus og Kornlofter, á 130 1.170 Rdl. eller 1.170 sølv
   heri 7 meget store Saltkar, der ikke i ildebrandstilfælde kunne flyttes 150 Rdl. eller 150 sølv
   f 3 Fag Halvtag, 2 Etager, Muur og Bindingsværk, á 40 120 Rdl. eller 120 sølv
   Samlet vurdering 7.520 Rdl.
  Ejendom 5 sep. 1842  Aarhus, Domsognet, ved Mindeporten [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16
  Malling genudlejer en lejlighed i gården ved Mindeporten. 
  • Den Huusleilighed Hr. Kjøbmand Heinr. Mertz beboer i min Gaard ved Mindeporten, er til førstkommende Flyttetid eller forinden at erholde tilleie

   Aarhuus, den 5. September 1842 [05-09-1842]
   [RN9007] N. Malling

   [Dynkarken 39-41 (her bor familien Malling) og Spanien 1 (er overtaget efter Cicilias død af broderen RN9002 Andreas Malling) kan udelukkes som værende stedet, hvor ovennævnte lejlighed udlejes. I stedet er det nærliggende at udpege Dynkarken 43 (som udlejes efter Cecilias død den 17-04-1841. I så fald bliver den udlejet til kommandør i flåden A.C. Kjærulff.].
  Ejendom 5 sep. 1842  Aarhus, Domsognet, ved Mindeporten [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [158
  RN9007 N. Malling udbyder den huslejlighed, som købmand Heinr. Mertz bor til leje pr. 01-11-1842 eller forinden. 
  • "Den Huusleilighed Hr. Kjøbmand Heinr. Mertz [Heinrich Mertz] beboer i min Gaard ved Mindeporten [Dynkarken 43, matr. nr. 53], er til førstkommende Flyttetid [01-11-1842] eller forinden at erholde tilleie.
   Aarhuus, den 5te Septbr. 1842 [05-09-1842] [RN9007] N. Malling."
  Ejendom eft. 5 sep. 1842  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [159
  Niels udlejer Enkesædet efter moderens død bl.a. til overlods, tidligere kommandør i flåden A.C. Kjærulff. 
  • Niels' enke har fortsat ejendommen i folketællingen pr. 01-02-1870. Se annoncering den 05-09-1842 i Aarhuus Stiftstidende.
  Familien 14 okt. 1842  Kalundborg Find alle personer med begivenheder på dette sted  [160
  RN9007 købmand Malling kommer hjem Kalundborg med "Christian den Ottende". 
  Ejendom 27 okt. 1842  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 367 [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [161, 162
  RN9007 Købmand Niels Malling indkalder alle, som mener at have adkomst til gården nr. 367 i Dynkarken og nr. 377/378 i Spanien. 
  • «b»"Hans Ustrup Fleischer,«/b»
   Justitsraad, Borgemester og Byfoged
   i Aarhuus, Ridder af Dannebroge,
   Gjør vitterligt: At efter Begjæring af [RN9007] Kjøbmand Niels Malling her i Staden [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] og i Kraft af en ham under 31te Mai d.A. [31-05-1842] meddeelt allernaadigst Bevilling, indstævnes herved med Aar og Dags Varsel den eller dem som formene at have nogen Adkomst eller Prætension [krav, fordring] til følgende ham tilhørende i Aarhuus Kjøbstad beliggende Eiendomme, nemlig; Gaarden No. 367 i Dynkarken [Dynkarken 43, matr. nr. 53] og Eiendommen No. 377 og 378 uden for bemeldte Kjøbstads Mindeport, i det saakaldte Spanien [nu Spanien 19, matr. 43 / Grønland 32, matr. nr. 43], til at møde inden Aarhuus Bytingsret, der holdes paa Aarhuus Raadhuus den første Torsdag i Februar Maaned 1844 [01-02-1844], om Formiddagen Kl. 10, for med saadan deres formeentlige Adkomst eller Prætension at fremkomme, da meerbemeldte Eiendomme, i Mangel heraf, ved Rettens Dom [den 01-02-1844] ville blive at tilkjende formeldte [RN9007] Kjøbmand Niels Malling som sin lovlige Eiendom.
   Forordningen 3die Juni 1796 [03-06-1796] har hævet Laugdag.
   Til Bekræftelse under Haand og Embedssegl.
   Aarhuus, den 27de Octbr. 1842 [27-10-1842].
   L. Nysum, const.
   (L.S.)"
  Ejendom 27 okt. 1842  Aarhus, Vor Frue Sogn, Spanien 377/378 [Spanien 19, matr. 43 / Grønland 32, matr. nr. 43] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [161, 162
  RN9007 Købmand Niels Malling indkalder alle, som mener at have adkomst til gården nr. 367 i Dynkarken og nr. 377/378 i Spanien. 
  • «b»"Hans Ustrup Fleischer,«/b»
   Justitsraad, Borgemester og Byfoged
   i Aarhuus, Ridder af Dannebroge,
   Gjør vitterligt: At efter Begjæring af [RN9007] Kjøbmand Niels Malling her i Staden [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] og i Kraft af en ham under 31te Mai d.A. [31-05-1842] meddeelt allernaadigst Bevilling, indstævnes herved med Aar og Dags Varsel den eller dem som formene at have nogen Adkomst eller Prætension [krav, fordring] til følgende ham tilhørende i Aarhuus Kjøbstad beliggende Eiendomme, nemlig; Gaarden No. 367 i Dynkarken [Dynkarken 43, matr. nr. 53] og Eiendommen No. 377 og 378 uden for bemeldte Kjøbstads Mindeport, i det saakaldte Spanien [nu Spanien 19, matr. 43 / Grønland 32, matr. nr. 43], til at møde inden Aarhuus Bytingsret, der holdes paa Aarhuus Raadhuus den første Torsdag i Februar Maaned 1844 [01-02-1844], om Formiddagen Kl. 10, for med saadan deres formeentlige Adkomst eller Prætension at fremkomme, da meerbemeldte Eiendomme, i Mangel heraf, ved Rettens Dom [den 01-02-1844] ville blive at tilkjende formeldte [RN9007] Kjøbmand Niels Malling som sin lovlige Eiendom.
   Forordningen 3die Juni 1796 [03-06-1796] har hævet Laugdag.
   Til Bekræftelse under Haand og Embedssegl.
   Aarhuus, den 27de Octbr. 1842 [27-10-1842].
   L. Nysum, const.
   (L.S.)"

  Ejendom 1 jan. 1843  Aarhus, Viby, Marselisborg Hovedgård, matr. nr. 3 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [163
  [RN9007] Købmand Malling i Aarhus står opført som ejer af matr. nr. 3 
  • Den 01-01-1843 (Matriklen 1844) står [RN9007] Købmand Malling i Aarhus opført som ejer af Viby, Marselisborg Hovedgård, matr. nr. 3.
   Parcellen er oprindelig vurderet til: 1 tønde-3 skæpper-3 fjerdingkar-1 1/3 album hartkorn (Matriklen 1844), nu i den nye matrikel 1844: 0 tønder-6 skæpper-0 fjerdingkar-1/2 album hartkorn og sat i gammel skat med 7 rbd. 40 sk.

   Se også min artikel: «i»05 1825-1843 Marselisborg Hovedgårds sogne- og hartkornsekstraktprotokoller«/i»
  Ejendom jul. 1843  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, hus nr. 377 [Spanien 19, matr. nr. 43] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [164
  Nr. 373/374. Købmand Niels Mallings hus. 
  • Kiøbmand Niels Malling:
   a Forhuus 4.500 Rdl. eller 4.500 sølv
   b Baghuus 800 Rdl. eller 800 sølv
   c ?halvtag 120 Rdl. eller 120 sølv
   d Plankeværk 50 Rdl. eller 50 sølv
   Samlet vurdering 5.470 Rdl.

   Henvisning til taksationsprotokol nr. 41-4.

   [Omtegnet juli kvartal 1843 nu omfattende hus nr. 377 og 378 med henvisning til taksationsprotokol nr. 148-1 [skal være 149-1]. Forsikring nr. 374 hus nr. 378 i perioden 1837-1847 bliver af Niels Malling lagt sammen med hus nr. 377 efter moderens død. Samtidig er fors. nr. 374 hus nr. 378 udstreget af forsikringsprotokollen.]
  Familien 12 jul. 1843  København Find alle personer med begivenheder på dette sted  [165
  RN9007 købmand Malling kommer hjem København med "Caroline Amalie". 
  • "Afg. fra Khvn. i Morges Kl. 5. Ank. Efterm. Kl. 5 1/4 [17.15]... 23 Dæk passagerer - ialt 161 Passagerer"
  Ejendom 5 sep. 1843  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side [Spanien 19, matr. nr. 43] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [166
  Nr. 149-1. Købmand Niels Malling får omtakseret Tømmergården. 
  • Kjøbmand Niels Malling:
   Tidligere takseret under nr. 41-4, forsikring nr. 373 for 690 Rdl. og 41-5, forsikring nr. 374 [moderens hus] for 650 Rdl.
   bestaaende af
   a 18 Fag Forhuus 1 Etage med Grundmuur, 2 ? Quiste til Gaden, indrettet til Beboelse for 2 Familier, med Kjøkken og ??, alt gibsfast for 9 Jernkakkelovne? og indmuret ?, Bygningen er ikke ???, á Fag 250 4.500 Rdl. eller 4.500 sølv
   b 10 Fag Baghuus 1 Etage, ?beklædning, Muur og Bindingsværk, til ?huus og ?, á 80 800 Rdl. eller 800 sølv
   c 8 Fag 1 Etage ?halvtag, ?? aaben ??, til Materialer og ?? á 15 120 Rdl. eller 120 sølv
   d 5 ½ Fag Plankeværk, samt en ?? Port til Gaden, 50 Rdl. eller 50 sølv
   Samlet vurdering 5.470 Rdl.
  Familien 11 okt. 1843  København Find alle personer med begivenheder på dette sted  [167
  RN9007 købmand Malling kommer hjem København med dampskibet "Iris". 
  • "Eftermiddag Kl. 4 [16] 51 Passagerer."
  Ejendom 17 nov. 1843  Aarhus, Vor Frue Sogn, Toftejorden, matr. nr. 4 [matr. nr. 5] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [168
  [RN9007, RN9002] Købmand Rasmus Mallings arvinger står som ejer og bruger af matr. nr. 4 [skal være matr. nr. 5] 
  • Den 17-11-1843 (Matriklen 1844) står [RN9001] Købmand R. Malling rettet til Købmand R. Mallings Arvinger [RN9002 Andreas Malling og RN9007 Niels Malling] [skal være RN9007 Niels Malling] som ejer af Aarhus, Vor Frue Sogns toftejorder eller vænger, matr. nr. 4 [skal være matr. nr. 5].

   Se også mine artikler: «i»Aarhus Købstads Markjorder«/i»
  Ejendom 21 dec. 1843  Aarhus, Vor Frue Sogn, udenfor Mindeporten nr. 378a [Spanien 19, matr. 43 / Grønland 32, matr. nr. 43] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [169
  RN9007 N. Malling udbyder huslejligheden i Spanien 378a til leje fra medio januar 1844 bestående af entré, 3 værelser, køkken med dampkomfur og spisekammer i nederste etage samt stort kvistkammer og pigekammer på 1. sal. 
  • "Huusleiligheden No. 378a i mit nyopbyggede Sted udenfor Mindeporten [Spanien 19, matr. 43 / Grønland 32, matr. nr. 43] er fra medio Januar førstkommende [15-01-1844] at faae tilleie. Den bestaaer, foruden Entrée, af: 3 Værelser, Kjøkken med Damp-Comfur-Indretning og Spisekammer i nederste Etage, som alle ere gibsede, samt et stort Qvistkammer og Pigekammer [på 1. sal] foruden de nødvendige Beqvemmeligheder.
   Aarhuus, den 21de December 1843 [21-12-1843] [RN9007] N. Malling."
  Beskæftigelse 1844  Aarhus, Domsognet, Havnen Find alle personer med begivenheder på dette sted  [170
  Kasserer ved Havnen. 
  • "Oversigt over Aarhuus Havns Indtægter og Udgifter, dens Capitaler og de udførte Havnearbeider i Aarene 1836 til 1844 incl., meddeelt af [RN9007] Casseren, Kjøbmand N. Malling."
  Ejendom 6 jun. 1844  Aarhus, Domsognet, [Spanien 19, matr. nr. 43] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [171
  Ejendomsdom som adkomst for købmand Niels Malling. 
  • Grundafgift til Byen, 6 Rdl årlig iflg. ejendomsdom læst 06-06-1844, Pantebog 12 Folio 832. [Kilden ikke genfundet].
  Ejendom 6 jun. 1844  Aarhus, Domsognet, Dynkarken, matr. nr. 53 [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [172
  Ejendomsdom som adkomst for købmand Niels Malling. 
  • [Kilden ikke genfundet]. Hentet i en yngre kilde.
  Ejendom 6 jun. 1844  Aarhus, Domsognet, Toldbodgade, matr. nr. 53a [Dynkarken 43, matr. nr. 53a] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [171
  Ejendomsdom [Dynkarken 43] som adkomst for købmand Niels Malling. 
  • [Kilden ikke genfundet].
  Ejendom 1845  Aarhus, [Vor Frue Sogn, matr. nr. 5] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [173
  Købmand Niels Malling ejede marken lige ud til Jægergården. 
  • P. Holm: Om Jægergaarden - -
   Derefter: efter 1845, beboedes Jægergaarden af [RN9002] Købmand Andreas Malling fra Mindegade.
   Hans Broder [RN9007] Købmand Niels Malling Dynkarken, ejede Marken lige ud til Jægergaarden...
   Da Andreas Malling snart blev ked af at bo "saa langt uden for Byen", flyttede han tilbage til Mindegade

   Kliché af Andreas Malling og [RN9003] Hustru, f. Gaarn
  Militærvæsen Omk. 1845  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [174
  Kaptajn i Borgerskabet og en Tid i Fyrrerne Stadshauptmand 
  Beskæftigelse 1 feb. 1845  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [175
  Købmand og enkemand med 4 børn, en lærerinde og 11 tjeneste/handelsfolk. 
  • I folketællingen pr. 01-02-1845 bor enkemanden Niels i Dynkarken 366 med 4 børn, 1 lærerinde, 5 tjenestepiger og 6 tjenestekarle samt skipper Jørgen Jacob Jørgensen som nabo i nr. 365 mod nord. I nr. 367 mod syd [Enkesædet, nr. 43, matr. nr. 53] bor Marie Sophie Lichtenberg og kaptajn i søetaten og indrulleringschef Anthon Christian Kjerulff. I nr. 368 og 369 mod syd bor købmand Johan Frederik Stellfeld. 2)
  Ejendom 1 feb. 1845  Aarhus, Domsognet, Dynkarken nr. 373 [Spanien 9, matr. nr. 48] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [176
  Dynkarken nr. 373 anvendes til pakhus. 
  Ejendom 1 feb. 1845  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [177
  Købmand og enkemand Niels Malling og husstand i folketællingen 1845. 
  • Dynkarken 366
   Alder
   [RN9007] N. Malling 36, Enkemand, født i Aarhus, Købmand
   [RN9007] Rasmus Malling 10 født i Aarhus
   [RN9008] Cathrine Marie Malling 8 født i Aarhus
   [RN9026] Marie Christine Malling 7 født i Aarhus
   [RN9027] Christian Lauritz Malling 6 født i Aarhus
   Frederikke Amalie Warberg 20 ugift, født i København, Lærerinde
   Petrea Caroline Hornsleth 29 ugift, født i Grenaa,Huusjomfru
   Peter Laurentin Kold. 31, ugift, født i Aarhus, Handelsbetjent
   + 1 Handelslærling og 8 Tjenestefolk
  Bygningsartikler 8 apr. 1845  Aarhus, Domsognet, uden for Mindeport nr. 373, [Spanien 9, matr. nr. 48] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [178
  Auktion over 18.000 gule mursten i RN9007 N. Mallings pakhus. 
  • "Efter Vedkommendes Begjæring bliver ved offentlig Auction, Tirsdagen den 8de dennes [08-04-1845], om Formidd. Kl. 10, i [RN9007] N. Mallings Pakhuus No. 373 udenfor Mindeport [Spanien 9, matr. nr. 48], bortsolgt 18,000 Stkr. gule Muursteen, efter de Conditioner som ved Auctionen ville vorde fremlagte.
   De Lysthavende indbydes.
   Aarhuus, den 2den April 1845 [02-04-1845] Fleischer."
  Familien 5 sep. 1845  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [179
  RN9007 købmand Malling rejser til København med dampskibet "Frederik VI". 
  Familien 15 sep. 1845  Kalundborg Find alle personer med begivenheder på dette sted  [180
  RN9007 købmand Malling kommer hjem fra Kalundborg med dampskibet "Christian VIII". 
  Landbrugsvarer 10 okt. 1845  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [181
  RN9007 N. Malling udbyder nogle tønder foderærter. 
  Bygningsartikler 30 mar. 1846  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [182
  RN9007 N. Malling udbyder bygningsmaterialer: mursten, kalk, tagsten, brædder og bjælker. 
  • "Endeel tørre Bygningsmaterialier, bestaaende af dobbelte Muursteen, Kalk, røde og blaae Tagsteen, 1 1/2 Tom. Brædder, samt Fyrre-Bjelker, indtil 12 Tom. [] [i firkant] , kan faaes hos [RN9007] N. Mallling.
   Aarhuus, den 30te Marts April 1845 [30-03-1846]."
  Ejendom 25 jul. 1846  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [183
  RN9007 N. Malling ønsker ikke hans gård afbenyttet til gennemgang. 
  Familien 28 aug. 1846  Kalundborg Find alle personer med begivenheder på dette sted  [184
  RN9007 købmand Malling kommer hjem fra Kalundborg med dampskibet "Christian VIII". 
  Familien 28 sep. 1846  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [185
  RN9007 købmand Malling rejser til København med dampskibet "Iris". 
  Beskæftigelse 1847  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [186
  Købmand Malling var havnekasserer i perioden 1836-1844. 
  • [RN9007] Malling var 1836-44 [1836-1844] Havnekasserer.
  Ejendom 1 mar. 1847  Aarhus, Domsognet, Aarhus Byes Mark Find alle personer med begivenheder på dette sted  [187
  Vagtmester Frederiksmoses enke ejer 5 2/7 tdr. land af Aarhus Byes Mark. 
  • «b»Tilkjøbs for billig Priis«/b»
   kan erholdes a) Stedet No. 351 [Dynkarken 7, matr. nr. 69] ved Mindet, som forhen har tilhørt Skibsbygmester Kjellerup, og b) 5 2/7 Tde Land geometrisk Maal paa Aarhuus Byes Mark, naar man snarest muligt henvender sig til Procurator Dahl, eller til Eierinden Vagtmester Frederiksmoses Enke [efter Vagtmester ved Prinds Ferdinands lette Dragoner Jacob Frederiksmose], boende paa Grønnegade i Aarhuus.
  Familien 15 mar. 1847  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [188
  RN9007 N. Malling sætter sin mor RN9022 Cecialias wienervogn til salg. 
  • "En smuk 4 sædig Wienervogn, af kjøbenhavnsk Fabrik, staaer til Salg hos [RN9007] N. Malling."
  Bygningsartikler 24 mar. 1847  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [189
  RN9007 N. Malling udbyder nogle store grundsten og 150 alen tilhuggede sokkelsten. 
  Ejendom 15 maj 1847  Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Spanien 1, matr. nr. 52] [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] [Spanien 19, matr. nr. 43?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [190
  Købmandsgård og brænderi 
  • Efter at være spadseret gennem den lille Strækning med lave Huse paa venstre Haand, der kaldtes Revet [med Aarhus Å og Havnen på højre hånd], og drejet til venstre om Hjørnet, kom vi ind i „Dynkarken" og saa til Mindegadens Port [Ydre Port].
   Straks vi kom udenfor den, mødte os en stærk Cikorielugt; Mortensen forklarede, at denne skrev sig fra Stelfeldts Cikoriefabrik, der laa lige udenfor Porten til venstre, og tilhørte Fabrikant Stelfeldt [Spanien 1, matr. nr. 52].
   Ved Siden af Stelfeldts Ejendom laa [RN9007] Niels Mallings store Købmandsgaard og Brænderi [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54]. Ligeoverfor men til højre, forklarede Mortensen os, begyndte Spadseregangen [Vejen bag om Byen], der førte helt udenom Byen og hen til Studsgadens Port.
   „Her, hvor vi nu gaar, hedder Spanien", vedblev han, „og dér ligger Huset, hvor vi skal bo**, tilføjede han, idet han pegede hen imod et et-Etages Vaaningshus [Spanien 19, matr. nr. 43?], som ogsaa tilhørte Niels Malling. [Ovennævnte citat er en beskrivelse af en rejse med forældrene fra København til Aarhus den 15-05-1847]
  Ejendom 22 maj 1847  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [191
  RN9007 N. Malling udbyder huslejligheden nu beboet af enkemadame Secher med staldrum til et par heste til leje til Michaeli [29-09-1847]. 
  • Annoncen den 21-07-1847 er suppleret med oplysningen om staldrum til et par heste.
  Købmandsvarer 22 maj 1847  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [192
  RN9007 N. Malling udbyder tørt birkebrænde [til optænding i kakkelovnen]. 
  Ejendom 5 jul. 1847  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, hus nr. 367 [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [193, 194
  For. nr. 363 taks. nr. 50-2 Købmand N. Malling får vurderet sin ejendom. 
  • Købmand N. Malling:
   a Forhuus 12 Fag 2 Etager, indrettet til Værelser i begge Etager, der alle er gibsede og malede, alle ??, Port i 2 Fag og Kjælder under 8 Fag. 5.040 Rdl. sølv
   b Sidehuus, 10 Fag 2 Etager, [udvidet med 3 fag], Kjælder under 3 Fag, indrettet til ???, med 2 Comfurer. 2.600 Rdl. sølv
   c. Sidehalvtag, 9 Fag 1 Etage, ?? aaben forfra, til Pakhuus. 540 Rdl. sølv
   d [e] Baghuus, 9 Fag 2 Etager, til Pakhuus og Kornlofter 1.440 Rdl. sølv
   e [d] Halvtag 3 Fag 2 Etager, opført til Bygningen litra g i Gaarden nr. 366 [sidehus i baggården i nr. 41] 210 Rdl. sølv
   f Stakit 6 Fag 40 Rdl. sølv
   Samlet vurdering 9.870 Rdl. sølv
  Ejendom 5 jul. 1847  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, hus nr. 373 [Spanien 9, matr. nr. 48] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [195, 196
  For. nr. 368 taks. nr. 51-5 Købmand N. Malling. 
  • Købmand N. Malling:
   a et Huus 10 Fag, til Materialhuus. 500 Rdl. sølv
   b et Do [hus], 23 Fag 1 Etage der mangler Ende?, indrettet til Pakhuus, og Enden til Reberbanen. 920 Rdl. sølv
   Samlet vurdering 1.420 Rdl. sølv
  Ejendom 5 jul. 1847  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, hus nr. 377/378 [Spanien 19,  matr. 43] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [197, 198
  For. nr. 373 taks. nr. 51-10 Købmand N. Mallings ejendom. 
  • Købmand N. Malling:
   a Forhuus 18 Fag, 2 Fag Quist til Gaden, indrettet til Beboelse for 2 Familier, med Køkken og ??, gibsede, ??? 4.860 Rdl. sølv
   b 10 Fag Baghuus 1 Etage, til Kornpakhus og Stald. 1.000 Rdl. sølv
   c Sidehalvtag 8 Fag 1 Etage, indrettet til Røggaard?, ?huus og Brændehuus. 240 Rdl. sølv
   d En Zink?port fra Gaden. 20 Rdl. sølv
   Samlet vurdering 6.120 Rdl. sølv
  Beskæftigelse 10 jul. 1847  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [30
  Enkemand, købmand og kaptajn i Aarhus ved ægteskabet med RN9034 Mathilde 
  Personale 21 jul. 1847  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [199
  RN9007 N. Malling søger en rask karl til at passe sine kreaturer. 
  • "En rask Karl, som med Omhu vil passe mine Kreaturer, kan erholde en Røgter-Tjeneste til 1ste Novbr. d.A. [01-11-1847]
   [RN9007] N. Malling."

   Det er nyt, at Malling-familien bruger avisen til at søger tjenestefolk, som det ses her i den første af mange stillingsannoncer. Niels' far og mor annoncerede kun fire gange, da de i perioden 1799 til 1808 formidlede en stilling hos andre og måske selv skulle ansætte en læredreng.

   Fra ovennævnte første annonce efter tjenestefolk fra 21-07-1847 til hans død i 1862 indrykker Niels 59 gange en annonce især i perioden 1857-1862, hvor han søger tjenestefolk og hans kone RN9034 Mathilde fra 1862 til hendes død i 1874 omkring 38 gange (en indrykning kan omfatte en eller flere personer).

   Årsagen hertil kan være en eller flere:

   * Tidligere skete formidling af arbejdskraft ved mund til mund metoden.
   * Behovet for arbejdskraft er øget i takt med udvidelsen af forretningen, hvilket især kan være tilfældet for Niels' vedkommende.
   * Den øgede vandring fra land til by, som forudsatte et tilsvarende antal flere arbejdspladser i byen, har givet Malling-familiens medarbejdere nemmere jobmuligheder andre steder end hos Malling.
   * Malling-familien har fra midten af 1800-tallet fået problemer med at fastholde medarbejderne, blandt andet fordi tidernes økonomi blev dårligere for de gamle købmandshuse.
  Ejendom 15 sep. 1847  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, hus nr. 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [200, 201
  For. nr. 362 taks. nr. 50-1 Købmand Niels Malling 
  • Brandtaksation nr. 50-1 (afstemt med brandforsikringen):

   Den 15-09-1847, Dynkarken østre Side, Købmand N. Malling, for. nr. 362, husnr. 366:
   a Forhuus til Gaden, 10 Fag 2 Etager, Port i 2 Fag, ?? i begge Etager, til Værelser, tapetserede, alle gibsede, ?? malede samt Pakhuus 3.500 Rdl. sølv
   b Dito [forhus] 8 Fag 2 Etager, indrettet til Butik og Butiksstue samt Contoir, Kjølleskorsten samt Kjølleindretning af nyeste ?? med tilhørende 3 Termometre, Kjælder under 5 Fag. 2.080 Rdl. sølv
   c 12 Fag Sidehuus sønden i Gaarden, 2 Etager, indrettet til Værelser, Kjøkken, Bryggers og Brænderi. 2.880 Rdl. sølv
   (Efterfølgende opdelt i flg. nr.:
   N. 1 960 Rdl. sølv
   N. 2 1.440 Rdl. sølv
   N. 3 1.560 Rdl. sølv)
   d Halvtag for Enden af dette Sidehuus, 5 Fag 1 Etage med deri monteret Trappe. 300 Rdl. sølv
   e Sidehuus norden i Gaarden, 23 Fag 2 Etager, [8 fag og 14 fag], indrettet til Folkeværelser, Pakhuus og Kornlofter, Stald, Vognremise, Brænde og Materialhuus m.m. samt Locum. 4 fag østen i Gaarden 320 Rdl. sølv og 19 fag vesten 3.040 Rdl. sølv
   f+g 21 Fag Baghuus, med Port i 2 Fag, 2 Etager.
   f De 10 nordre Fag indrettet til Kostald, øverste Etage til Kornlofter. 2.000 Rdl. sølv
   g De 11 Fag til Pakhuus og Kornlofter. 1.760 Rdl. sølv
   h et Sidehuus i Baggaarden 8 Fag 1 Etage, indrettet til Stald og Pakhuus 560 Rdl. sølv
   i. et Skuur 5 Fag aabent Skur 250 Rdl. sølv
   k. Plankeværk 15 Fag Plankeværk i Baggaarden og Port 120 Rdl. sølv
   I alt 16.810 Rdl. sølv

   Taksation nr. 50-1 afsluttes med: Bygningen under litra c indeholder flg. specificerede Inventarium 1.630 Rdl. sølv

   Herudover kommer efterfølgende taksation nr. 151-1 (oktober kvartal 1850), 159-1 (januar kvartal 1851), 186-12 (januar kvartal 1852), 242-1 og 267-5.
  Familien 17 sep. 1847  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [202
  RN9007 N. Malling 4 mahogni børnestole afleveret til betrækning med hestehårs sæder. 
  • "For at betrækkes med Hestehaars Sæder ere for længere Tid siden, fire Mahogni-Børnestole blevne leverede paa et urigtigt [forkert] Sted. Den, som har modtaget disse, beder jeg om at tilbagelevere dem. [RN9007] N. Malling."

   [Det må være Mallings egne tjenestefolk, som har leveret dem til det forkerte sted, som først er blevet opdaget på et langt senere tidspunkt.]
  Familien 22 nov. 1847  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [203
  RN9007 konst. stadshauptmand N. Malling forlanger sig godtgjort for et udlæg på 45 rbdr. 1 mk. 4 sk. anvendt til reparation af Borgervæbningens musikinstrumenter. 
  • Under Aarhuus Kjøbstads Borgerrepræsentations 6. møde den 17-02-1848 behandler man en skrivelse fra RN9007 konst. stadshauptmand N. Malling om at få godtgjort et udlæg på 45 rbdr. 1 mk. 4 sk. anvendt til reparation af Borgervæbningens musikinstrumenter:

   "Ved en Skrivelse fra den [RN9007] const. Stadshauptmand af 22de Novbr. f.A. [22-11-1847], fremsendt ved en Skrivelse fra Magistraten af 9de d.M. [09-03-1848], forlanger [RN9007] N. Malling sig godtgjort for et Beløb af 45 Rbdr. 1 Mk. 4 sk., hvilken Sum er forbrugt til Reparation af Borgervæbningens musikalske Instrumenter, og melder tillige [ligesom han oplyser], at Corpset mangler Tambourer. Ved samme Skrivelse tilkjendegiver Magistraten, at [RN9007] Stadshauptm. er meddeelt Svar om 2de Tambourers Ophævelse [nedlæggelse af stillingerne], samt at der i Borgervægningsfondet intet Beløb er disponibel, ligesom og at bemeldte Fond, i Overensstemmelse med Pl. af 11 Mai 1804 [plakat af 11-05-1804], ikke kan anvendes uden i Henhold til denne [der er ikke hjemmel til at afholde reparationsudgiften af fonden].

   Forsamlingen [Borgerrepræsentationen] indrømmede for sit Vedkommende, og for denne Gang [og ikke igen senere hen], at de af [RN9007] Hr. Malling udlagte 45 Rbdr. 1 Mk. 4 sk. udbetales ham af Kæmnerkassen.

   Man tilstod ham ligeledes at disponere over et Beløb indtil 10 Rbdr. aarlig til Trommereparation ec., hvilken Sum da kunde refunderes ham ved hvert Aars Udgang, og med Hensyn til de omhandlede Instrumenter, da var det Forsamlingen bekjendt, at de i sin Tid vare anskaffede af forhenv., nu ved Døden afgaaede, Stadshauptm. Severin ved en Kjøbmand Schmidt i Hamborg, der under 19de Augsut f.A. [19-08-1847] gjentagen havde gjort Fordring paa disse Instrumenters Betalling med 358 Rbdr. 2 Mk. 6 sk., og da der var saare meget, der taler for, at Instrumenterne betales, uagtet de ere anskaffede unden Sanction [uden bevilling], men senere længe brugte af Borgervæbningen, saa besluttedes, at man vilde indgaae til [ansøge] vedkommende høiere Autoriteter med Indstilling om, at Borgervæbningsfondet maatte anvendes til Berigtigelse [betaling] af denne Sag, for ikke ved en saa betydelig Udgift at forøge de allerede haardt nok trykkende Communeskatter."
  Ejendom før 1848  Aarhus, Domsognet, Spanien 9 [Spanien 9, matr. nr. 48] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [204
  I fredstid havde Borgervæbningen sit materiel anbragt i det gamle Exercerhus. 
  • Ved krigens udbrud i 1848 blev alt materiellet overflyttet til København.
  Militærvæsen 1848  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [205
  Kaptajn i borgervæbningen og i 1848 konstitueret stadshauptmand 
  Skibe 6 mar. 1848  Aarhus, Domsognet, Havnen Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16
  RN9007 Konstitueret stadshauptmand og købmand N. Malling sælger på auktion sin anpart i jagtskibet "St. Jørgen". 
  • Efter Begjæring af [RN9007] Hr. constitueret Stadshauptmand og Kjøbmand N. Malling bliver...
   ved Auction bortsolgt en ham tilhørende 1/3 Part i Jagtskibet "St. Jørgen", drægtig 17 Commercelæster, fortiden beliggende her i Havnen.....
  Militærvæsen 8 mar. 1848  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16
  Konstitueret stadshauptmand Malling har udlagt penge til Borgervæbningens musikinstrumenter. 
  • Malling har udlagt 45 Rbdr. 1 Mk. 4 Sk. til Borgervæbningens Musikinstrumenter

   Se: Borgermusiken
  Skibe 15 mar. 1848  Aarhus, Domsognet, Havnen Find alle personer med begivenheder på dette sted  [206
  Auktion over RN9007 konst. stadshauptmand og købmand N. Mallings 1/3 anpart i jagtskibet "St. Jørgen". 
  • "Efter Begjæring af [RN9007] Hr. const. Stadshauptmand og Kjøbmand N. Malling bliver ved Auction den 15de ds. om Eftermiddagen Kl. 4 [15-03-1848 kl. 16], opraabt, og om nogenlunde antageligt Bud erholdes, absolut bortsolgt en ham tilhørende 1/3 Part i Jagtskibet "St. Jørgen", drægtig 17 Commercelæster, fortiden beliggende her i Havnen.
   Efter Opgivende er Skibet i solid og god Stand med fortrinligt Inventarium, hvoriblandt et dobbelt Stel Seil, samt derhos en udmærket Seiler.
   Conditionerne, hvorefter berørte Skibspart bortsælges, vil tilligemed Inventarielisten vorde fremlagte ved Auctionen, der afholdes i Skibet, og ere forinden til Eftersyn hos Auctionsholder Hertz her i Staden.
   Aarhuus Borgmestercontoir, den 4de Marts 1848 [04-03-1848].
   J.Chr. Hée, const."
  Købmandsvarer 12 apr. 1848  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [207
  Købmændene i Aarhus bl.a. RN9007 N. Malling opfordrer til at stoppe handelsforbindelserne til oprørerne i Slesvig og Holsteen. 
  • I starten af 1848 gjorde visse kredse i hertugdømmerne Slesvig og Holsteen, hvad kongeriget Danmark betragtede som oprør mod kongen. Dette gav anledning til flg. læserbrev i Aarhuus Stiftstidende:

   "Forlangt Indrykkelse.
   Ligesom nogle af denne Byes Handlende allerede have havt Anledning til, i et bestemt Tilfælde, at udtale sig om deres fremtidige Forhold til et Handelshuus i Hertugdømmet Slesvig, saaledes erklærer vi Undertegnede, Kjøbmænd i Aarhuus, herved offentlig: "At vi for Fremtiden ville afbryde enhver Forbindelse og ei have nogetsomhelst at bestille med de Fabrikantere og Handlende i Hertugdømmerne Slesvig og Holsteen, som efter foreliggende, utvivlsomme Kjendsgjerninger, maatte befindes at høre til Oprørernes Tal."
   Vi opfordre de Handlende i Danmarks øvrige Byer til at tage denne vor alvorlige Beslutning i Overveielse; vi vente de ville slutte sig til os og afgive lignende offentlige Erklæringer, for ligesom denne, at blive indrykkede i de i Hertugdømmerne meest læste Blade.
   Aarhuus, den 12te April 1848 [12-04-1848].
   H.C. Liisberg & Nybroe, S. Herskind, P. Mørch,
   P. Herskind, H. Schandorff, Chr.B. Gjern, Fr. Scandorff,
   H.W. Secher, Chr. Christensen, J.P. Hammerhøi,
   S. Jensen, F.A. Appelt, Th. Wolf,
   J.C. Schmalfeld, Røse & Gerdes, Emil Secher,
   Vitus Ingerslev, Julius Dessauer, C.A. Rodtwitt,
   Hans Broge, A. Herskind, Laur. B. Jacobsen, L.F. Brønnum,
   N. Kirkebye & Søn, [RN9007] N. Malling, A.M. Bjørn,
   C.B. Christensen jun., Carl Bentzen, Søeborg & Kirkerup,
   J.H. Agerup, N.C. Møller, Joh.F. Kuur,
   J.C. Juul, F. Pontoppidan, Joh.G. Libme,
   Søren M. Dinesen, P.S. Kruuse, C. Faurschou,
   Chr. Bang, C. Faurschou jun., A.C.J. Leth, H. Liisberg & Meisner,
   J.J. Gjeding, H. Gjeding, A. Grarup,
   Peter Chr. Raae, Th. Sabroe, N.J. Møller,
   Chr. Jordan, J.H. Lange, I. Simmelkjær, Hofforn & Comp.,
   L. Larsen, M. Ring, Chr. Stenberg, Jul. Frandsen,
   M.C. Lottrup, A. Stabell, J.M. Andersen,
   Chr.A. Bünger, C. Langballe, Niels Schoubye, Chr. Alrøe,
   R. Schandorff, F.C. Døcker, J.P. Brændstrup,
   W.B. Hviid, L.A. Marcussen, P.J. Hahn,
   Edv.F. Rahr.
   De øvrige ærede Blad-Redacteurer i Provindserne anmodes om at optage Ovenstaaende i deres resp. Blade."
  Købmandsvarer 16 apr. 1848 til 19 aug. 1862  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [208
  RN9007 N. Malling forhandler damp-chokolade fra P.Chr. Deichmanns Fabricationshandels fabrik Elisabethsminde i København. 
  • P.Chr. Deichmanns Fabricationshandels fabrik Elisabethsminde i København fortsætter deres fælles annoncering for chokolade, hvor man dels roser sit produkt dels oplyser navnene på forhandlerne rundt omkring i landet.

   Annonceringen starter den 08-05-1837 for Niels' vedkommende og varer ved også under Niels' kone RN9034 Mathilde Kirstine Linnemanns overtagelse af købmandsforretningen i Dynkarken 39-41, matr. nr. 54 efter hans død i 1862. I Niels Mallings købmandstid får annoncen 4 forskellige udformninger, hvor indholdet herunder forhandlerkredsen har mindre variationer. De 4 perioder er: 08-05-1837 til 29-12-1837, 24-02-1838 til 24-12-1839, 06-02-1840 til 29-12-1847 og 16-04-1848 til 19-08-1862. De 4 forskellige annoncer er vist under startdatoen.

   Annonceringen den 16-04-1848:
   "Damp-Chokolade
   fra
   fabriken "Elisabethsminde"
   ved Kjøbenhavn,
   hvis Fortinlighed den, i 23 Aar stedse stigende Afsætning tilfulde har godtgjort, erholdes til Fabrikpriser: 2 á 8 sk. pr. fuldvægtig Pund hos:
   Hr. L.P. Schmidt
   Hr. C.M. Schmidt
   dHrr. C.L. Liisberg & Nybro
   Hr. [RN9007] N. Malling [fra 16-02-1861 Capt. N. Malling]
   Hr. Chr. Christensen
   Hr. J.A. Prior
   Hr. N.J. Møller
   Hr. N.C. Kaas
   i Aarhuus."
   [Her følger så de øvrige forhandlere rundt omkring i landet.]
   "P.Chr. Deichmanns Fabricationshandel."
  Ejendom 27 nov. 1848  Aarhus, Vor Frue Sogn, udenfor Mindeporten nr. 378 [Spanien 19, matr. 43 / Grønland 32, matr. nr. 43] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [169
  RN9007 N. Malling udbyder huslejligheden i Spanien 378, som beboes af købmand Schandorff, til leje fra 01-04-1848. 
  • "Den Huusleilighed i min Gaard Nr. 378 udenfor Mindeporten [Spanien 19, matr. 43 / Grønland 32, matr. nr. 43], som beboes af Hr. Kbm. Schandorff, kan erholdes tilleie fra først. April Flyttetid [01-04-1848]. [RN9007] N. Malling."
  Skibe 11 dec. 1848  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [209
  RN9007 N. Malling tilbyder fragt af gods fra København. 
  • "Skpr. [skipper] Jens K. Hansen er sidste Løverdag [09-12-1848] ankommen til Khvn. DHrr., som ønske Gods med ham Retour hertil, vilde behage med Dampskibsposten den 14de. ds. [14-12-1848] at indsende deres Ordre.
   [RN9007] N. Malling."

  Familien 23 dec. 1848  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [210
  RN9007 købmand N. Malling, RN9002 købmand A. Malling og RN9179 skibskaptajn og borgerrepræsentant J.J. Gaarn er sammen med andre borgere opført på listen over valgbare borgere til repræsentantvalget 10-01-1849. 
  • "Fortegnelse over de valgbare Borgere i Aarhuus Kjøbstad, til Afbenyttelse ved det forestaaende Repræsentantvalg i Januar Maaned 1849 [10-01-1849].
   Affattet i Overeensstemmelse med Anordningen af 24de October 1837 [24-10-1837] og det provisoriske Regulativ for Aarhuus Kjøbstad af 22de Februar 1838 [22-02-1838]."
   ...
   "Valgbestyrelsen i Aarhuus, den 23de December 1848 [23-12-1848].
   Hertz. Engelsted. Nielsen. Hald. Bentzen. Høegh-Guldberg."
  Ejendom 26 jul. 1849  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [211
  Artillerister ved 6. Batteri Harthausen takker RN9007 kaptajn og købmand N. Malling for den bedste indkvartering. 
  • «b»"Forlangt Indrykkelse.«/b»
   Aarhuus Byes Indvaanere have modtaget os paa en saa overordentlig venskabelig og forekommende Maade, at vi ansee det for vor Pligt at bevidne dem alle vor Tak og Erkjendtlighed. Det er ikke alle Steder vi ere blevne saaledes modtagne som her i denne ægtedanske By.

   En særskilt Tak aflægge vi Underskrevne, som med flere Kammerater vare indqvarterede hos [RN9007] Hr. Capt. og Kjøbmand N. Malling, til denne brave Mand, hos hvem vi have havt et af de bedste Qvarterer, som vi nogetsteds have havt. En saadan Modtagelse maa naturligviis forøge Soldatens Lyst til at vove Liv og Blod for Kongen og Fædrelandet.
   Aarhuus, den 26de Juli 1849 [26-07-1849].
   Chr.J. Storgaard, J.P. Nielsen Wels,
   Artillerister ved 6te Batteri Harthausen,
   paa mange Kammeraters Vegne."
  Ejendom 27 jul. 1849  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16
  2 artellerister takker kaptajn og købmand Malling for god modtagelse og indkvartering. 
  • I en forlangt Indrykkelse takker to Artillerister paa egne og mange Kammeraters Vegne for god Modtagelse i Aarhus....
   En særskilt Tak aflægge vi underskrevne, som med [RN9007] Captain og Kjøbmand N. Malling, til denne brave Mand, hos hvem vi have havt et af de bedste Qvarterer som vi nogensinde have havt..."
  Familien 27 aug. 1849  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [212
  Aarhus bys indvånere med en årsindtægt på 1.200 rbdr. eller derover opfordres til at lade sig optage på listen over valgbare personer til Landstingsvalget. 
  • "I Henhold til § 57 i Loven af 16de Juni 1849 [16-06-1849], angaaende Valgene til Rigsdagen, opfordres herved de af Byens Indvaanere, der i sidste Aar have havt en reen aarlig Indtægt af 1200 Rbdr. eller derover, forsaavidt de ønske at optages paa Listen over valgbare Personer til Landsthinget, at anmelde Saadant for Undertegnede, inden de 8de Septbr. d.A. [08-09-1849]
   Aarhuus Borgemester-Contoir, den 27de August 1849 [27-08-1849]. Hertz."
  Ejendom 23 sep. 1849  Aarhus, Vor Frue Sogn, udenfor Mindeporten nr. 378b [Spanien 19, matr. 43 / Grønland 32, matr. nr. 43] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [213
  RN9007 N. Malling udlejer huslejligheden udenfor Mindeporten nr. 378b med 4 værelser, pigekammer, køkken, spisekammer, brænde- og vaskehus til 01-10-1849. 
  • "Huusleiligheden i min Gaard Nr. 378 Litra B udenfor Mindeporten [Spanien 19, matr. 43 / Grønland 32, matr. nr. 43], best. af 4 rummelige og smukt malede Værelser, foruden Pigekammer, Kjøkken, Spisekammer, Brænde- og Vadskehuus, kan erholdes tilleie fra 1ste Octbr. [01-10-1849]. [RN9007] N. Malling."
  Købmandsvarer 17 okt. 1849  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [214
  RN9007 N. Malling udbyder store stenkul. 
  • "«b»Store Steenkul,«/b»
   fortrinlige til Kakkelovns-Brug, faaes hos
   [RN9007] N. Malling."
  Ejendom 1850  Aarhus, Vor Frue Sogn, Toftejorden, matr. nr. 4 [matr. nr. 5] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [215
  [RN9007] Købmand Niels Mallings toft 
  Beskæftigelse 1 feb. 1850  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [216
  Købmand med 5 børn og 12 tjeneste/handelsfolk. 
  • I folketællingen pr. 01-02-1850 bor Niels i Dynkarken 366 sammen med konen [Mathilde Kirstine Linnemann], 5 børn, 5 tjenestepiger og 7 tjenestekarle. Som nabo mod nord i nr. 365 bor skipper Jørgen Jacob Jørgensen og som nabo mod syd i nr. 367 [Enkesædet] bor Marie Sophie Lichtenberg og Anton Christian Kjerulff. 2)
  Købmandsvarer 20 mar. 1850  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [217
  RN9007 N. Malling udbyder malt formodentlig fra egen produktion. 
  • «b»"Malt«/b»
   faaes i gode varer hos RN9007 N. Malling."
  Bygningsartikler 10 apr. 1850  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [218
  RN9007 N. Malling udbyder tørre bord. 
  • "Tørre 5 Al. Bord, 1 1/2 Tomme tyk, 8 á 9 T. bred, faaes billigt hos [RN9007] N. Malling."
  Familien 27 maj 1850  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [219
  Aarhus Overformynderi ved bagermester Joh. F. Petersen og RN9007 N. Malling beder om indbetaling af skyldige kapital, afdrag og renter. 
  • «b»"Aarhuus Overformynderi.«/b»
   Til Underretning for Aarhuus Overformynderies Debitorer meddeles herved, at Capital, Afdrag og Renter, forfaldne til anstundende Juni Termin, modtages i Løbet af Juni og Juli Maaneder hver Tirsdag, Onsdag og Torsdag Eftermiddag fra Kl. 3-6 [kl. 15-18] i Medundertegnede Bagermester Joh.F. Petersens Bopæl i Gaarden Nr. 132 paa Middelgade [Mejlgade 43, matr. nr. 1020]. De af Debitorerne, som ikke i det seneste inden Udløbet af Juli Maaned maatte have erlagt Capital, Afdrag og Renter, maae tilskrive sig selv Følgerne af Udeblivelse.
   I Slutningen af Juni og Begyndelsen af Juli Maaned foretages Renteudbetalinger m.m. [til långiverne] til samme Tid som foranført.
   Aarhuus Overformynderi, den 24de Mai 1850 [24-05-1850].
   J.F. Petersen. [RN9007] N. Malling."
  Beskæftigelse 16 jun. 1850  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16
  Bagermester Joh. F. Petersen og N. Malling sidder i Aarhus Overformynderi. 
  • Petersen og [RN9007] N. Malling sidder i Aarhus Overformynderi.
  Familien 1 jul. 1850  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [220
  RN9007 N. Malling efterlyser ejeren til lam, som er kommet tilløbende på Mallings mark. 
  Familien 3 aug. 1850  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [221
  Kommiteen til Omsorg for saarede krigere indrykker liste og bidragsydere herunder RN9007 N. Malling og RN9002 A. Malling. 
  • ..."RN9007 Kjøbmændene N. Malling 5 Rbdr. og ... RN9002 A. Malling 5 Rbdr...

   Aarhuus, i Comiteen til Omsorg for saarede Krigere [3 års krigen 1848-1850], den 3die August 1850.
   M. Friis,
   Formand i Comiteen."
  Ejendom før 19 nov. 1850  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [222
  Sag 353/50: Købmand N. Malling ansøgning om at nedtage halvtag og opføre sidebygning i stedet for. 
  • Malling henvender sig igen til bygningskomissionen om hans plan om udskiftning af halvtaget med en sidebygning. Dette er formodentlig forklaringen på uoverensstemmelsen mellem byggeansøgning og den efterfølgende brandtaksation.
  Ejendom før 19 nov. 1850  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [222
  Sag 86/50: Købmand N. Malling ønsker at nedtage halvtag og opføre sidebygning i stedet for. 
  • Malling ønsker at nedtage halvtaget og i stedet for opføre en sidebygning stødende op til baghuset i den ene ende og til sidebygningen i den anden ende. Bagsiden af grundmur vender ind mod nabogården Dynkarken 367 [Dynkarken 43, matr. nr. 53] og forsiden af grundmur og bindingsværk mod gårdspladsen i nr. 366. Kommissionen havde ikke noget at erindre.
   [Der er formodentlig tale om litra d halvtag opført i brandtaksationen pr. 19-11-1850: hvor der oplyses flg.: d 5 Fag Halvtag med 2 Fag nedbrudte og Resten benyttet til litra c Nr. 3, Brænderiet. De øvrige 3 Fag opført uforandret 180 Rdl. sølv].
  Ejendom 19 nov. 1850  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, hus nr. 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [223
  For. nr. 362 taks. nr. 151-1 Købmand N. Malling får omtegnet i relation til forandringer i sidebygningen i søndre side nr. 1, 2 og 3, litra c 
  • Købmand N. Malling
   Omtegning i relation til forandringer i sidebygningen i søndre side nr. 1, 2 og 3, litra c og d samt inventariet:
   c Nr. 1 4 Fag Bygning indrettet til Beboelse med Kjøkken 960 Rdl. sølv
   N. 2 ditto [bygning] 6 Fag 2 Etager, indrettet til Bryggers i de 3 første Fag, de 3 næste til Værelser? 1.440 Rdl. sølv
   Nr. 3 6 Fag 2 Etager tilføjet Dampskorsten , indrettet til Brænderi 1.560 Rdl. sølv
   d 5 Fag Halvtag med 2 Fag nedbrudte og Resten benyttet til litra c Nr. 3, Brænderiet. De øvrige 3 Fag opført uforandret 180 Rdl. sølv
   Inventariet under nr. 1, 2 og 3 er også nyvurderet med af- og tilgang til 3.140 Rdl. sølv

   Sum i alt 7.280 Rdl. sølv

   Herudover kommer efterfølgende taksation nr. 159-1 (januar kvartal 1851), 186-12 (januar kvartal 1852), 242-1 og 267-5.  Ejendom 1851  [224
  Portkomsumptionen blev ophævet efter 200 års virke. 
  • Både porte og planker [plankeværket rundt omkring byen] mistede deres betydning som toldgrænse, og i 1857 blev Frederiks Port ved Frederiksgades udmunding i Frederiks Allé revet ned som den sidste af byens porte.
  Familien 1851 til 1854  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [225, 226
  RN9007 købmand N. Malling har i 3 år fra 1851 til 1854 været kasserer for havnen. 
  Købmandsvarer 24 jan. 1851  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [227
  RN9007 N. Malling udbyder igen brændevin fra egen produktion. 
  • "Reen Kommen-Aqvavit og Brændevin faaes igjen af egen Production hos
   [RN9007] N. Malling."

   Dette kan være udtryk for, at han har moderniseret sin produktion af brændevinsprodukter eks. ved at installere et dampaggregat.
  Købmandsvarer 24 jan. 1851  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16
  RN9007 N. Malling udbyder igen egen produktion af spiritus til salg. [Efter installation af dampbrænderi] 
  • Reen Kommen-Aqvavit og Brændeviin faaes nu igjen af egen Production hos
   [RN9007] N. Malling
   [efter moderniseringen af brænderiet til dampbrænderi?]

   På lokaletegningerne vedlagt sønnen RN9008 Rasmus Mallings erindringer fra 1915 om købmandsgården svarende til situationen i 1856 er markeret en stor skorsten i det ene hjørne af Brænderiet, ligesom Pakhuset for jern, hør, hamp og klipfisk er nedlagt. "For Enden af Brænderiet laa Pakhuset for Jern, Hør og Hamp, dette tillige med Brænderiet lod min [RN9007] Fader nedrive og byggede det ny Brænderi med Dampkjedel, høj Skorsten og det Hele, som den Tid fordrede." jf. #77 i erindringerne.

  Personale 12 feb. 1851  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [228
  RN9007 N. Malling søger en karl med øjeblikkelig tiltrædelse og en karl som formand i dampbrænderiet til 01-05-1851. 
  • "En Karl, som kan gjøre Formands-Tjeneste i et Dampbrænderi, kan faae Condition [tiltrædelse] til 1ste Mai [01-05-1851]
   [RN9007] N. Malling."

   "En villig Karl kan strax faae Tjeneste hos
   [RN9007] N. Malling."
  Ejendom 18 mar. 1851  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, hus nr. 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [229
  For. nr. 362 taks. nr. 159-1 Købmand N. Malling får omvurderet sit inventar. 
  • Købmand N. Malling:
   Omtegning af inventariet i sidebygningen litra c nr. 2 og 3 1.400 Rdl.

   Herudover kommer efterfølgende taksation nr. 186-12 (januar kvartal 1852), 242-1 og 267-5.
  Ejendom 23 mar. 1851  Aarhus, Domsognet, ved Mindeport 367 [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [230
  RN9007 N. Malling udlejer fra 01-10-1851 huslejligheden, som kammerråd Frost har boet i. 
  • "Til October [RN9007] er en god Huusleilighed [Dynkarken 43, matr. nr. 53?] at faae tilleie hos [RN9007] N. Malling."
   [annoncen den 23-03-1851]

   "Den Huusleilighed, som Hr. Kammerraad Frost beboer i min Gaard Nr. 367 ved Mindeport, kan faaes tilleie fra Ocbr. d.A. [01-10-1851] [RN9007] N. Malling."
   [annoncen den 18-06-1851]
  Personale 23 mar. 1851  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [231
  RN9007 N. Malling søger en pige til malkning og en ugift røgter til 01-05-1851. 
  • "En Pige, som vil malke en halv Snees Køer om Dagen, og en helst ugift Røgter, kunne til førstkommende Mai [01-05-1851] faae Condition [tiltrædelse] hos
   [RN9007] N. Malling."
  Personale 23 mar. 1851  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16
  RN9007 N. Malling søger pige til at malke køer og røgter. 
  • En Pige, som vil malke en halv Snes Køer, og en helst ugift Røgter, kunne til førstkommende Mai [01-05-1851] faae Condition hos
   [RN9007] N. Malling
  Familien 22 maj 1851  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [232
  Aarhus Overformynderi ved bagermester Joh. F. Petersen og RN9007 N. Malling beder om indbetaling af skyldige kapital, afdrag og renter. 
  • «b»"Aarhuus Overformynderi.«/b»
   Til Underretning for Overformynderiets Debitorer meddeles herved, at Capital, Afdrag og Renter modtages fra 12te Juni [12-06-1851] indtil Maanedens Udgang, hver Torsdag, Fredag, Mandag og Tirsdag Eftermiddag fra Kl. 3-6 [kl. 15-18] i medundertegnede J.F. Petersens Bopæl i Gaarden Nr. 132 paa Middelgade [Mejlgade 43, matr. nr. 1020]. De af Debitorerne, som ikke prompte indfinde sig med Betaling, maae tilskrive sig selv Følgerne. Udbetaling af Capitaler og Renter [til långiverne] vil saavidt muligt finde Sted til samme Tid og ellers i Begyndelsen af Juli Maaned paa ovenmeldte Dage og Tid.
   Aarhuus Overformynderi, den 22de Mai 1851 [22-05-1851].
   J.F. Petersen. [RN9007] N. Malling."
  Ejendom 18 jun. 1851  Aarhus, Domsognet, ved Middelport 367 [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16
  Malling annoncerer huslejlighed til leje pr. 01-10-1851. 
  • Den Huus leilighed, som Hr. Kammerraad Frost beboer i min Gaard Nr. 367 ved Middelport, kan faaes tilleie fra October d. A. [01-10-1851].

   [RN9007] N. Malling
  Købmandsvarer 12 sep. 1851 til 29 jul. 1853  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [233
  RN9007 N. Malling udbyder blår, smør, fyrkul og stenkul. 
  • R. Malling udbyder hampeblår i bedste sort fra Riga, nogle tønder godt ævre-smør, fyrkul og store stenkul sælges en-gros [til andre købmænd].
  Landbrugsvarer 12 sep. 1851  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [234
  RN9007 N. Malling udbyder nogle tønder sæderug. 
  Beskæftigelse 19 okt. 1851  Aarhus, Domsognet, ved Mindeport [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3
  Købmand og borgerkaptajn ved sønnen RN9037 Carls fødsel og dåb. 
  Ejendom 21 nov. 1851  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [235
  RN9007 N. Malling ønsker at købe nogle favne tilhugne brolæggersten formodentlig til gården i nr. 39-41. 
  Ejendom 21 nov. 1851  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [235
  RN9007 N. Malling ønsker at købe nogle favne tilhugne brolæggersten. 
  Ejendom 29 dec. 1851  Aarhus, Domsognet, Dynkarken nr. 362-363 [Dynkarken 33, matr. nr. 57] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [236
  Bagergården Dynkarken 33, matr. nr. 57 er til salg nogle få år efter nyopførelse. 
  • Bagergården sættes til salg efter, at den for nogle år siden er af nyt opbygget. Der har i flere år været drevet bageri i ejendommen, der består af et grundmuret 7 fags 2 etagers forhus med en velindrettet kælder under. I 1. etage [stuen] er der indrettet butik og beboelseslejlighed, ligesom 2. etage [1. sal] også er indrettet til beboelseslejlighed.
   I gården findes et halvtag og et 1 etages grundmuret baghus indrettet til bageri med ovn og øvrigt inventar samt melkamre og brændehus.
   Der hører en have til af ikke ubetydelig størrelse.
   I mangel af salg er stueetagen og hele baghuset med tilhørende til leje fra 01-04-1852.
   Henvendelse kan ske til murermester Lund, der anviser ejendommen.
  Ejendom 19 mar. 1852  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, hus nr. 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [200, 237
  For. nr. 362 taks. nr. 186-12 Købmand N. Malling nedsætter brandforsikringen. 
  • Købmand N. Malling:
   Forsikringen for inventariet nedsættes i sidebygning nr. 2 for 3 Bryggerkar og 4 Ølgjærkar med hver 40 Rdl. eller i alt 80 Rdl.

   Herudover kommer efterfølgende taksation nr. 242-1 og 267-5.
  Familien 11 jun. 1852  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [238
  Aarhus Overformynderi ved RN9007 N. Malling og RN9551? J.J Gjeding beder om indbetaling af skyldige kapitalafdrag. 
  • «b»"Aarhuus Overformynderi.«/b»
   Til Underretning for Overformynderiets Debitorer meddeles herved, at Indbetaling af Capital-Afdrag modtages:
   Torsdagen den 17de ds. [17-06-1852]
   Fredagen den 18de ds. [18-06-1852]
   Torsdagen den 24de ds. [24-06-1852], og
   Fredagen den 25de ds. [25-06-1852],
   hver Dags Eftermiddag fra Kl. 3-5 [kl. 15-17].
   Renterne kunne indbetales i Løbet af Terminen hver Dag; Alt paa medundertegnede [RN9007] Capt. Kbm. N. Mallings Bopæl [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54].
   Udbetaling af Renter [til långivere] vil snarest muligt finde Sted til samme Tid og Sted og ellers i Begyndelsen af Juli Maaned.
   Aarhuus Overformynderi, den 11te Juni 1852 [11-06-1852].
   [RN9007] N. Malling. [RN9551?] J.J.Gjeding"
  Familien 17 jul. 1852  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [239
  Aarhus Overformynderi ved RN9007 N. Malling og RN9551? J.J Gjeding rykker skyldnere for indbetaling af renter og kapitalafdrag for juni termin. 
  • «b»"Aarhuus Overformynderi.«/b»
   De af Overformynderiets Debitorer, som endnu ikke have indbetalt Renter og Capital-Afdrag til afvigte Juni Termin, erindres herved om inden denne Maaneds Udgang at berigtige deres Debet, saafremt de ville undgaae Søgsmaal saavel for Capital som Renter.
   Aarhuus Overformynderi, den 17de Juli 1852 [17-07-1852].
   [RN9007] N. Malling. [RN9551?] J.J.Gjeding"
  Beskæftigelse 21 jul. 1852  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16
  N. Malling og J. J. Gjeding sidder i Aarhus Overformynderi. 
  • [RN9007] N. Malling og J. J. Gjeding sidder i Aarhus Overformynderi.
  Familien 29 nov. 1852  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [240
  RN9007 N. Malling yder et bidrag til de brandlidte på Samsø. 
  • ..."RN9007 N. Malling 1 Rbd...

   Aarhuus, den 29de Novbr. 1852 [29-11-1852].
   Larsen. Salomonsen. Elmquist"
  Bygningsartikler 1 dec. 1852  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [241
  RN9007 N. Malling udbyder bjælker. 
  • «b»"Fur-Tømmer.«/b»
   84 Stkr. 18, 18 1/2 & 19 Al. Bjælker, 9/10, 10 á 11 Tm. i Fiirkant, kunne samlede faaes hos [RN9007] N. Malling."
  Skibe 21 dec. 1852  Endelave, Svanegrunden Find alle personer med begivenheder på dette sted  [242
  Kaptajn og købmand Mallings skonnert Isabel forliser på Svanegrunden ved Endelave. 
  • Den af [RN9007] Captain og Købmand N. Malling i Aarhuus mod Directionen for Skibsforsikringsforeningen i Nørrejylland anlagte Sag, betr. Sidstnævntes Forpligtelse til at betale ham den Skade, som hans Skonnert "Isabel", ved at strande paa Svanegrunden ved Endelave den 21. December 1852 [21-12-1852] har lidt, er forleden bleven paakjendt af Landsoverretten i Viborg, hvis Dom er saa lydende:
   "De Indstævnte, Directionen for Skibsforeningen for Nord Jylland, bør til Citanten, Captain og Købmand N. Malling, betale de i den opgjorte Dispache anførte Erstatningsbeløb 237 Rdr. 47 Sk. med Renter deraf fra 27. Juni 1854 [27-06-1854] indtil Betaling skeer. Det Idømte udredes inden 8 Uger efter denne Doms lovlige Forkyndelse.
   Processens Omkostninger ophæves.
  Skibe 21 dec. 1852  Endelave, Svanegrunden Find alle personer med begivenheder på dette sted  [243
  RN9007 kaptajn og købmand N. Mallings skib "Isabel" strander på Svanegrunden ved Endelave. 
  • RN9007 Capt. og Kbm. N. Mallings skonnert "Isabel" strander den 21-12-1852 på Svanegrunden ved Endelave med en deraf følgende skade på 237 Rdr. 47 sk., som Malling efterfølgende gennem to retssager får tilkendt, se 03-06-1856.
  Ejendom ca. 1853  Aarhus, Vor Frue Sogn, Toftejorden, matr. nr. 5 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [244
  Købmand Rasmus Mallings arvinger står som ejer og bruger af matr. nr. 5 [rettet fra matr. nr. 4] 
  • Jorden op til Marselisborg Hovedgård ved Frederiksport er i protokollen angivet med matr. nr. 4 men rettet til matr. nr. 5.
  Ejendom 9 jan. 1853  Aarhus, Vor Frue Sogn, udenfor Mindeporten nr. 378a [Spanien 19, matr. 43 / Grønland 32, matr. nr. 43] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [245
  RN9007 N. Malling udlejer huslejligheden udenfor Mindeporten nr. 378a med 4 værelser foruden ydre lejlighed. 
  • "I Stedet Nr. 378 Litra A udenfor Mindeport [Spanien 19, matr. 43 / Grønland 32, matr. nr. 43] kan en Beboelsesleilighed erholdes tilleie strax, bestaaende af 4 Værelser foruden ydre Leilighed [eksterne rum, lokaler]. [RN9007] N. Malling."
  Beskæftigelse 27 jan. 1853  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16
  N. Malling og J. J. Gjeding sidder i Aarhus Overformynderi. 
  • [RN9007] N. Malling og J. J. Gjeding sidder i Aarhus Overformynderi.
  Familien 27 jan. 1853  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [246
  Aarhus Overformynderi ved RN9007 N. Malling og RN9551? J.J Gjeding udbyder et lån på 7.000 Rbdr. imod sikkerhed. 
  • «b»"7000 Rbdr.
   «/b»kunne strax erholdes tillaaens imod lovbefalet Sikkerhed.«b»
   «/b»Aarhuus Overformynderi, den 26de Jan. 1853 [26-01-1853].
   [RN9007] N. Malling. [RN9551?] J.J.Gjeding"
  Familien 1 feb. 1853  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [247
  Aarhus Kjøbstads Overformynderi ved RN9007 N. Malling og RN9551? J.J Gjeding rykker for indebetaling af renter og capital-afdrag fra december terming 1852. 
  • "De, som fra 11te Decbr. f.A. [11-12-1852] staae tilbage med Renter og Kapital-Afdrag til Aarhuus Kjøbstads Overformynderi, ville behage snarest muligt at gjøre Indbetalling.«b»
   «/b»[RN9007] N. Malling. [RN9551?] J.J.Gjeding"
  Familien 20 feb. 1853  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [248
  Aarhus Overformynderi ved RN9007 N. Malling og RN9551? J.J Gjeding gør opmærksom på, at renter skal betales til både juni og december termin. 
  • "Da flere af Debitorerne til Aarhuus Overformynderi staae i den Formening, at Rente erlægges kun eengang «b»pro anno «/b»i Juni Termin, saa bekjendtgjøres herved, at Renter af alle Capitalerne erlægges hvert Aars 11te Juni og 11te December Termin, hver Gang med det halve Beløb.«b»
   «/b»Aarhuus Overformynderi, den 17de Febr. 1853 [17-02-1853].
   [RN9007] N. Malling. [RN9551?] J.J.Gjeding"
  Familien 9 jun. 1853  Aarhus, Domsognet, Mindegaden [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [249
  Aarhus Overformynderi ved RN9007 N. Malling og RN9551? J.J Gjeding modtager indbetaling af kapitalafdrag og renter fra den 13-06-1853 og måneden ud. 
  • «b»"Aarhuus Overformynderi.«/b»
   Til Underretning for Overformynderiets Debitorer meddeles herved, at Indbetaling af Capital-Afdrag og Renter modtages fra 13de ds. [13-06-1853] til Maanedens Udgang fra Kl. 10 til 12 Formiddag, Løverdagen undtagen, i medundertegnede [RN9007] Capt. og Kjøbmand N. Mallings Bopæl paa Mindegaden [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54].
   De af Debitorerne, som ikke prompte indfinde sig med Betaling, maae tilskrive sig selv Følgerne.
   Udbetaling af Capital og Renter [til långivere] skeer til samme Tid og Sted.
   Aarhuus Overformynderi, den 9de Juni 1853 [09-06-1853].
   [RN9007] N. Malling. [RN9551?] J.J.Gjeding"
  Ejendom 23 jul. 1853  Aarhus, Domsognet, uden for Mindeport 378 [Spanien 19, matr. nr. 43] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16
  N. Malling sætter sin gård udenfor Mindeporten nr. 378 til salg. 
  • Gaarden Nr. 378 Litra a og b [nu Grønland 32], beliggende tæt udenfor Mindeporten i Nærheden af Havnen, som for Tiden beboes af Enkefrue Carlsen og Hr. Landinspektør Honum, kan til førstkommende October Flyttetid d. A. [01-10-1853] erholdes tilkjøbs eller samlet tilleie.
   Til Gaarden hører et Kornmagasin, Vaskehuus, Karlekammer, Hestestald, endeel ydre Leiligheder med en fiirkantet stor Gaardsplads.

   N. Malling
  Bygningsartikler 29 jul. 1853  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [250
  RN9007 N. Malling udbyder 16 stk. nye runde vinduer og en dobbelt dør til salg. 
  Bygningsartikler 29 jul. 1853  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [251
  RN9007 N. Malling udbyder fyrrebrædder (og granbrædder) af 5, 6 og 7 Al. længde. 
  Familien 1 sep. 1853  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [252
  RN9007 kbm. kapt. N. Malling yder et bidrag på 25 Rbdr. til Komiteen for trængendes understøttelse under kolera-epidemien. 
  • "Til idag [01-09-1853] Kl. 12 er endvidere indkommet:
   ...Kbm. Capt. RN9007 N. Malling 25 Rbdr...

   Aarhuus, den 1ste Septbr. 1853 [01-09-1853].

   "Til idag [01-09-1853] Kl. 12 er endvidere indkommet:
   ... Med det tidl. Indkomne 2524 Rbdr. 2 Mk...

   Aarhuus, d. 2den Sepbr. 1853 [02-09-1853].
   Comiteen for Trængendes Understøttelse under Cholera-Epidemien."

   Herudover ydes der også beklædningsstykker, sengelinned m.m.
  Familien 20 sep. 1853  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [253
  Rapport over koleraepidemiens omfang i Aarhus fra 19-07-1853 til 14-09-1853. 
  • Berlingske Tidende har den 22-09-1853 optrykt Aarhuus Stiftsphysicat Dr. Jespersens rapport af 20-09-1853 om omfanget af koleraepidemien i Aarhus fra det første registrerede tilfælde den 19-07-1853 til det sidste tilfælde den 14-09-1853, hvor epidemien nu betragtes som ophørt.

   Rapporten indeholder en omfattende statistik over 319 koleratilfælde fordelt uge for uge på syge, døde og helbredte.
   Endvidere fordelingen på køn og behandlingstederne: lazarettet, byens sygehus og i eget hjem.

   Dødeligheden fordeler sig med 57% døde på lazarettet, 56% på sygehuset og 66% i hjemmet, altså en helbredelsesprocent til fordel for den "professionelle" behandling måske grundet dennes adgang til rent vand.

   Udover de 319 tilfælde er der endvidere anmeldt 458 tilfælde af diaré og Cholerine [en mild form for diaré under en epidemi med asiatisk kolera. Kilde: http://medical-dictionary.thefreedictionary.com] til Cholera-Bureauet. Disse tilfælde har været under offentlig behandling og betragtes nu som helbredte.
  Skibe 21 sep. 1853  Kronborg Find alle personer med begivenheder på dette sted  [254, 255
  Skonnerten Isabel tilhørende RN9007 N. Malling støder sammen med dampskibet Cimbria ud for Kronborg. 
  • Aarhuus Stiftstidende citerer Berlingske Tidende fra den 22-09-1853 og supplerer med flg. oplysning:
   "Skonnerten, der tilhører [RN9007] Kbm. Malling i Aarhuus, var ladet med Steenkul, og fra Newcastle bestemt til Kronstadt."
  Skibe 21 sep. 1853  Kronborg Find alle personer med begivenheder på dette sted  [254
  Skonnerten Isabel [tilhørende RN9007 N. Malling] støder sammen med dampskibet Cimbria ud for Kronborg. 
  • "«b»Paaseiling«/b». Skonnerten "Isabel", Capitain S.M. Sørensen, hjemmehørende i Aarhuus [tilhørende RN9007 N. Malling], paa Reisen fra Newcastle til Cronstadt, har iaftes udenfor Kronborg havt et Sammenstød med Dampskibet "Cimbria", hvorved Skonnerten mistede sit Bougspryd, og blev saa læk, at den ved Damskibets Assistence maatte bugseres ind til Land, hvor den sattes paa Grund ud for Glasværket. Damskibet har ingen Skade lidt, uden en ubetydelige Skamfilen paa Skandseklædningen, saa Reisen til Randers uden Ophold fortsattes, efter at Assistence var ydet, og det optagne Mandskab ilandsat i Helsingør.
   Fra Dampskibet, der gik med de befalede Landterner paa mast og Hjulkasser [hjuldamper], observeredes Skonnerten i god Tid, hvorfor der og strax blev luvet op, men uagtet Skonnerten kom i Læ med rum Vind, og ved at holde sin Cours eller bære af, var gaaet langt frie af Damskibet, lagdes den paa en Gang op mod Vinden, tvers for dette, der, uagtet Maskinen strax blev standset, dog endnu havde saa meget Fart, at et Sammenstød, enskjøndt al anvendt Opmærksomhed fra Dampskibets Side, ikke kunde forhindres."
  Skibe 5 okt. 1853  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [256
  RN9007 kaptajn og købmand N. Malling afviser beretningen om, at skonnerten Isabel skulle være slået til vrag. 
  • "I Anledning af, at Capt. S.M. Sørensen, førende Skonnerten "Isabel", der ved Nakkehoved stødte sammen med Damskibet "Cimbria", har i den "Berlingske Tidende" erklæret Skibet for Vrag, kunne vi fra aldeles paalidelig Kilde forsikre, at [RN9007] Rhederen, Hr. Capt. og Kjøbmand N. Malling hersteds, har indtil Dato [05-10-1853] ikke modtaget nogen saadan Indberetning. Redact. [redaktøren]"
  Familien 3 dec. 1853  Aarhus, Domsognet, Nr. 366 ved Mindeport [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [257
  Aarhus Overformynderi ved RN9007 N. Malling og RN9551? J.J Gjeding modtager indbetaling af kapitalafdrag og renter for december termin. 
  • «b»"Aarhuus Overformynderi.«/b»
   Til Underretning for Overformynderiets Debitorer og andre Vedkommende meddeles herved, at Indbetalinger af Capital og Renter modtages i forestaaende Decbr. Termin, hver Søgnedag, Eftermiddag fra Kl. 2-5 [kl. 14-17], Fredagen og Løverdagen undtagen, i medundertegnede [RN9007] Capt. Kbm. N. Mallings Bopæl, Gaarden Nr. 366 ved Mindeport [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54]. Til samme Tid ville Udbetalinger, forsaavidt disse efter Omstændighederne kunne finde Sted, blive foretagne.
   Aarhuus Overformynderi, den 3die Decbr. 1853 [03-12-1853].
   [RN9007] N. Malling. [RN9551?] J.J.Gjeding"
  Ejendom 1 apr. 1854  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, hus nr. 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [258
  For. nr. 362 taks. nr. 242-1 købmand N. Malling omtegner brandforsikringen for inventariet. 
  • Købmand N. Malling:
   Inventariet omvurderes jf. oplistning i bygning litra c på 6 fag og 2 etager:
   Nr. 3: nederste etage, 2. og 3. etage
   Nr. 2: nederste etage
   Samlet vurdering 5.496 Rdl.

   Herudover kommer efterfølgende taksation nr. 267-5.
  Familien 10 jul. 1854  Aarhus, Domsognet, Havnen Find alle personer med begivenheder på dette sted  [259
  Læserindlæg kritiserer Havnekommissionen for manglende nautiske kundskaber ifm. havnebyggeriet. Indsender antyder, at RN9007 N. Malling havde sådanne, men forlod kommissionen i 1845. 
  • «b»"Forlangt Indrykkelser.
   «/b»Da Havne-Commissionens Medlemmer mangle nautiske Kundskaber, ville Byens Indvaanere formodentlig finde Betænkeligheder ved, at garantere for det Laan, som Commissionen, ifølge Borgemester Hertz's Annonce i denne Tidende Nr. 127, agter at optage.
   Saavidt Indsenderen veed, ere de intenderede [planlagte] Havnearbeider ikke bekjendte, og det vil derfor være nødvendigt, at Tegning og Overslag blive henlagte til Eftersyn, førend Raadstuemødet den 19de dennes [19-07-1854].
   Dersom Byen havde beholdt sin Repræsentant i Havnecommissionen (som Een af de Mænd, der havde været med at give Forslag til den nye Havn) samlet med Havnens oeconomiske Bestyrelse for Aarene 1834-45 [1834-1845], saa vilde Anlægget forlængst have været fuldbragt ved Havnens egne Midler.
   X."

   Læserbrevet følges op i avisen den 12-07-1854.

   Borgmester Hertz har den 07-07-1854 indkaldt til samtlig byens skatteydere til et møde på Rådhuset den 19-07-1854 for at forholde sig til, hvorvidt man er villig til at garantere for de lån, som Havnekommissionen skal optage til fuldførelse af de intenderende [planlagte] arbejder ved Aarhus Havn. Kilde: Aarhuus Stiftstidende 11-07-1854

  Beskæftigelse 12 jul. 1854  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16
  Kritik af at Malling ikke længere er medlem af Havnekommissionen. 
  • En Polemik mod Havne-Kommissionen synes at bebrejde Kommissionen, at [RN9007] N. Malling ikke mere er Medlem.
  Familien 12 jul. 1854  Aarhus, Domsognet, Havnen Find alle personer med begivenheder på dette sted  [225, 226
  Svar på læserbrev fra X om udvidelse af havnen og RN9007 købmand N. Malling anpart heri. 
  • «b»"Forlangt Indrykkelser [læserbrev],
   Til Hr. X. «/b»
   De har nok skrevet feil, naar de i Stiftstidende for igaar [10-07-1854] taler om, at Havne-Commissionens Medlemmer mangle "nautiske" Kundskaber, og at Byens Indvaanere derfor, efter hvad De formoder, vilde finde Betænkelighed, ved at garantere for det Laan, som Commissionen finder nødvendigt at der optages, for at see Havnen saa betids fuldført, at de Nulevende ikke blive udelukkede fra at høste Nytte af Værket.

   - De har formodentlig meent "techniske" Kundskaber. Men i ethvert Tilfælde har De glemt, at Deres Nautiker var Medlem af Commissionen indtil Aaret 1850.

   Troer De virkelig, at denne Mand, hvis Borgerrepræsentationen ikke havde fundet det rigtigt i Aaret 1850 af sin Midte at vælge en anden forretningsdygtig, begavet Mand i Stedet for ham, til Medlem af Havnekommissionen, men derimod havde beholdt ham som Repræsentant i de sidstforløbne 3 Aar, vilde have formaaet forlængst at fuldbringe Havnen ved dens egne Midler, selv naar den af Dem betegnede [RN9007] Købmand N. Malling i de sidstforløbne 3 Aar havde havt med Udbetalingen af Havnens Regninger at bestille?

   Eller er det maaskee blot Deres Hensigt at tildele disse tidligere Medlemmer af Havnecommissionen en lille Roes? I saa Fald burde De have Talt rent ud og man venter, at De gjør Deres Feil god igjen ved næste Gang, naar De i dette Anliggende atter maatte ville træde frem, det være nu offentlig ved nyt Forfatterskab i denne Tidende, eller ved at hviske i Krogene, at see Dem udtrykke Dem bestemt og klart, at De kan undvære enhver Commentar, og at man kan være sikker paa, at det er Dem om Sagen at gjøre, og at det ikke er et Personspørgsmaal, der leder Dem. I ethvert Tilfælde venter man at see Dem træde offentlig frem paa Raadstuemødet, men ikke med løs Snak, som i Gaars-Avisen [10-07-1854], men med Grunde, som De, hvis saadanne findes, vil kunne forskaffe Dem ved enten at vente til Sagen foredrages der, eller, hvis De finder det rigtigere, ved forinden at sætte Dem ind i selve Actstykkerne med Planer og Tegninger, som Commissionens Formand Hr. Justitsraad Borgemester Hertz, vist med Fornøielse forelægger Dem, naar De henvender Dem til ham."

   I samme avis er indrykket flg. læserbrev af 09-07-1854 under mærket Y om, at få Havnetegningerne offentligt fremlagt 14 Dage før Mødet:

   «b»"Til Havne-Commissionen i Aarhuus.
   «/b»Det er et almindeligt Ønske, at Havne-Commissionen i god Tid før Mødet den 19de dennes [19-07-1854] vilde offentlig fremlægge Tegning og Overslag (som Skik har været før) over den intenderede [planlagte] Forbedring og Udvidelse af Havnen; thi det er en vanskelig Sag, og vel en Umulighed for Byens skatteydende Indvaanere, at overtage en Garanti, maaskee for en meget betydelig Capital (man siger 170 a 200,000 Rd.), uden egentlig at vide, hvortil Pengene skulle bruges, eller at have havt Anledning til at bedømme, hvorvidt de intenderede Havnearbeider ere hensigtsmæssige og nødvendige.
   Forsaavidt at Plan og Overslag ikke kan offentlig fremlægges, mindst 14 Dage forinden Mødet, da forventer man en passende Udsættelse af Mødet.
   Den 9de Juli 1854 [09-07-1854] Y."
  Personale 18 jul. 1854  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [260
  RN9007 N. Malling søger en arbejdskarl med tiltrædelse straks. 
  Personale 8 aug. 1854  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [261
  RN9007 N. Malling søger en ung mand med sætteskipper-bevilling. 
  Familien 15 sep. 1854  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [262
  RN9007 kaptajn Malling med datter rejser til Kalundborg med "Gerda". 
  • [Det er ikke til at vide, hvem af døtrene, der følger med ham til København.]
  Familien 18 sep. 1854  Kalundborg Find alle personer med begivenheder på dette sted  [263
  RN9007 kaptajn Malling med datter kommer hjem fra Kalundborg med "Gerda". 
  • [Det er ikke til at vide, hvem af døtrene, der følger med ham til København.]
  Beskæftigelse 1 feb. 1855  Aaarhus, Domsognet, Dynkarken 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [264
  [RN9007] Niels Malling optræder i folketællingen pr. 01-02-1855 som ejer af Dynkarken 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] 
  • 1ste Etage:
   «tab»[RN9007] Købmand Niels Malling, 47 år, født i Aarhuus, lutheraner
   ·«tab»[RN9034] Mathilde Linnemann, 35 år, født i Jelling Vejle Amt?, lutheraner
   ·«tab»[RN9008] Rasmus Malling, 19 år, født i Aarhus, lutheraner
   ·«tab»[RN9025] Cathrina Malling, 17 år, født i Aarhuus, lutheraner
   ·«tab»[RN9026] Maria Malling, 16 år født i Aarhuus, lutheraner
   ·«tab»[RN9027] Christian Lauritz Malling, 15 år, født i Aarhuus, lutheraner
   ·«tab»[RN9036] Niels Malling, 6 år, født i Aarhuus, lutheraner
   ·«tab»[RN9037] Carl Malling, 3 år, født i Aarhuus, lutheraner
   ·«tab»[RN9038] Ernst Malling, 2 år, født i Aarhuus, lutheraner
   ·«tab»Handelsbetjent Peder Laurentus Kold, 41 år, født i Aarhuus, lutheraner
   ·«tab»Røgter Jesper Pedersen, 50 år, gift, 50 år, født i Frue Sogn?, lutheraner
   ·«tab»Tjenestekarl Jens Jensen, 60 år, født i ? Randers amt, lutheraner
   ·«tab»Tjenestekarl Søren Jensen, 23 år, født i Aarhus amt, lutheraner
   ·«tab»Tjenestekarl Jacob Jensen, 22 år, født i Egå Sogn, Randers amt, lutheraner
   ·«tab»Tjenestekarl August Eliasen, 21 år, født i ?, lutheraner
   ·«tab»Tjenestepige Larsine Larsen, 23 år, født i Skanderborg, lutheraner
   ·«tab»Tjenestepige Caroline Bastrup?, 22 år, født i Aarhus, lutheraner
   ·«tab»Tjenestepige Mette Johansen, 33 år, født i Egaa i Randers amt, lutheraner
   ·«tab»Tjenestepige Sophie ? Josephine Petersen, 25 år, født i ?, lutheraner
  Ejendom 1 feb. 1855  Aarhus, Domsognet, Spanien 377/378 [Spanien 19, matr. 43] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [265
  Niels Malling ejer Spanien 377/378, men ikke i folketællingen 1860 og fremefter 
  Ejendom 1 feb. 1855  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366, 367, 377/378 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] [Dynkarken 43, matr. nr. 53] [Spanien 19, matr. nr. 43] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [265
  Niels Mallings ejendomme i Dynkarken 366, 367 og Spanien 377/378 
  Ejendom 1 feb. 1855  Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [265
  RN9007 Købmand Niels Mallings ejendomme i folketællingen 1855 
  • I folketællingen pr. 01-02-1855 bor Niels i Dynkarken 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] sammen med konen [Mathilde Kirstine Linnemann] og 7 børn, 6 tjenestekarle og 4 tjenestepiger. Som nabo mod nord i nr. 365 [Dynkarken 37, matr. nr. 55] er Viggo Jørgensen. Malling har lejet ejendommen mod syd i nr. 367 ud til amtsforvalter Iver Frost og overlods Anton Christian Kjærulff [Enkesædet] [Dynkarken 43, matr. nr. 53]. I 368/369 [Spanien 1, matr. nr. 52] bor købmand Stelfeldt. Ligeledes er han ejer af Spanien 377/378 [Spanien 19, matr. nr. 43] [Tømmergården] udlejet til Anton Julius August Nielsen.
  Ejendom 1 feb. 1855  Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [265
  RN9007 Købmand Niels Mallings ejendomme i folketællingen 1855 
  • I folketællingen pr. 01-02-1855 bor Niels i Dynkarken 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] sammen med konen [Mathilde Kirstine Linnemann] og 7 børn, 6 tjenestekarle og 4 tjenestepiger. Som nabo mod nord i nr. 365 [Dynkarken 37, matr. nr. 55] er Viggo Jørgensen. Malling har lejet ejendommen mod syd i nr. 367 ud til amtsforvalter Iver Frost og overlods Anton Christian Kjærulff [Enkesædet] [Dynkarken 43, matr. nr. 53]. I 368/369 [Spanien 1, matr. nr. 52] bor købmand Stelfeldt. Ligeledes er han ejer af Spanien 377/378 [Spanien 19, matr. nr. 43] [Tømmergården] udlejet til Anton Julius August Nielsen.
  Ejendom 1 feb. 1855  Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [265
  RN9007 Købmand Niels Mallings ejendomme i folketællingen 1855 
  • I folketællingen pr. 01-02-1855 bor Niels i Dynkarken 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] sammen med konen [Mathilde Kirstine Linnemann] og 7 børn, 6 tjenestekarle og 4 tjenestepiger. Som nabo mod nord i nr. 365 [Dynkarken 37, matr. nr. 55] er Viggo Jørgensen. Malling har lejet ejendommen mod syd i nr. 367 ud til amtsforvalter Iver Frost og overlods Anton Christian Kjærulff [Enkesædet] [Dynkarken 43, matr. nr. 53]. I 368/369 [Spanien 1, matr. nr. 52] bor købmand Stelfeldt. Ligeledes er han ejer af Spanien 377/378 [Spanien 19, matr. nr. 43] [Tømmergården] udlejet til Anton Julius August Nielsen.
  Ejendom 1 feb. 1855  Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Spanien 19, matr. nr. 43] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [265
  RN9007 Købmand Niels Mallings ejendomme i folketællingen 1855 
  • I folketællingen pr. 01-02-1855 bor Niels i Dynkarken 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] sammen med konen [Mathilde Kirstine Linnemann] og 7 børn, 6 tjenestekarle og 4 tjenestepiger. Som nabo mod nord i nr. 365 [Dynkarken 37, matr. nr. 55] er Viggo Jørgensen. Malling har lejet ejendommen mod syd i nr. 367 ud til amtsforvalter Iver Frost og overlods Anton Christian Kjærulff [Enkesædet] [Dynkarken 43, matr. nr. 53]. I 368/369 [Spanien 1, matr. nr. 52] bor købmand Stelfeldt. Ligeledes er han ejer af Spanien 377/378 [Spanien 19, matr. nr. 43] [Tømmergården] udlejet til Anton Julius August Nielsen.
  Bygningsartikler 21 mar. 1855  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [266
  RN9007 N. Malling udbyder Mols-Bord. 
  • "Nogle hundrede Tylvter fuldkantede, tørre 5 a 6 Alens Mols-Bord, 1 1/4 a 1 1/2 T. tykke, 8 a 9 T. brede, kunne faaes hos [RN9007] N. Malling."
  Skibe 30 mar. 1855  Aarhus, Bugten Find alle personer med begivenheder på dette sted  [267
  RN9007 N. Mallings skib "Mette Kjellerup" ligger sammen med 4 andre skibe uden for isen. 
  • "Aarhuus, 30te Marts [30-03-1855].
   Her ligge 5 Skike udenfor Isen, nemlig: "Caroline", Capt. Tancke, tilh. J.H. Agerup hersteds, "Kjerstine", Capt. Broch, tilh. Hans Broge ibd., "Mette Kjellerup", Capt. Michelsen, tilh. [RN9007] N. Malling ibd., "Dorthea", Capt. Rasmussen, tilh. Tanggaard ibd., og "Svanen", Capt. Christensen, af Frederikshavn, alle ladede med Kul. Indeisningen er paabegyndt igaar Eftermiddags [29-03-1855], og ventes at kunne være tilendebragt imorgen [31-03-1855]. Længst ude, hvor Skibene ligge, omtent en Fjerdinvei [1.883 m] fra Havnen, skal Isen være 8 T. [8 tommer=21 cm], og længere inde over en halv Alen [31,4 cm] tyk."
  Skibe 30 mar. 1855  Aarhusbugten Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16
  RN9007 N. Mallings skib "Mette Kjellerup" ligger sammen med 4 andre skibe uden for isen. 
  • Udenfor Isen ligger 5 Skibe, bl.a. "Mette Kjellerup", Captain Michelsen, tilhørende [RN9007] N. Malling.
  Bygningsartikler 2 apr. 1855  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [268
  RN9007 N. Malling udbyder fyrrebrædder og granbrædder. 
  • "6 a 7 Alens tørre, fuldtkantede 3/4 T. Fyrrebrædder faaes tilligemed 5 Alens 1 1/2 T. Granbrædder i udmærket Qvalitet hos [RN9007] N. Malling."
  Beskæftigelse 15 apr. 1855  Aarhus, Domsognet, Mindegade [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3
  Købmand og kaptajn ved sønnen RN9027 Christians konfirmation 
  Ejendom 23 apr. 1855  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, hus nr. 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [269
  For. nr. 362 taks. nr. 267-5 Købmand N. Malling ændrer forsikringen for inventariet. 
  • Købmand N. Malling forhøjer forsikringen for inventariet jf. liste med 1.058 Rdl.
  Beskæftigelse 12 jun. 1855  Aarhus, Domsognet, Mindeport [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3
  Købmand og borgerkaptajn ved sønnen RN9039 Gustavs fødsel og dåb. 
  Ejendom 22 jan. 1856  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [270
  RN9007 N. Malling udlejer en stor beboelseslejlighed på 10 værelser foruden domestik-værelser til 01-04-1856. 
  • "En stor Beboelsesleilighed paa 10 Værelser foruden Domestik-Værelser [værelser til tjenestefolkene] kan faaes tilleie til April Flyttetid [01-04-1856] hos [RN9007] N. Malling."
  Skibe 3 jun. 1856  Viborg Find alle personer med begivenheder på dette sted  [242
  Kaptajn og købmand Malling vinder retssagen mod Skibsforsikringen i Jylland skader som følge af sit forliste skib ved Endelave 21-12-1852. 
  • Den af [RN9007] Captain og Købmand N. Malling i Aarhuus mod Directionen for Skibsforsikringsforeningen i Nørrejylland anlagte Sag, betr. Sidstnævntes Forpligtelse til at betale ham den Skade, som hans Skonnert "Isabel", ved at strande paa Svanegrunden ved Endelave den 21. December 1852 [21-12-1852] har lidt, er forleden bleven paakjendt af Landsoverretten i Viborg, hvis Dom er saa lydende:
   "De Indstævnte, Directionen for Skibsforeningen for Nord Jylland, bør til Citanten, Captain og Købmand N. Malling, betale de i den opgjorte Dispache anførte Erstatningsbeløb 237 Rdr. 47 Sk. med Renter deraf fra 27. Juni 1854 [27-06-1854] indtil Betaling skeer. Det Idømte udredes inden 8 Uger efter denne Doms lovlige Forkyndelse.
   Processens Omkostninger ophæves.
  Skibe 3 jun. 1856  Viborg, Landsoverretten Find alle personer med begivenheder på dette sted  [243
  RN9007 kaptajn og købmand N. Malling vinder en retssag over Skibsforsikringsforeningen om dækning af en skade "Isabels" stranding på Svanegrunden. 
  • "Den af [RN9007] Capt. og Kbm. N. Malling i Aarhuus mod Direct. for Skibsforsikringsforeningen i Nørrejylland anlagte Sag, betræffende Sidstnævntes Forpligtelse til at betale ham den Skade, som hans Skonnert "Isabel", ved at strande paa Svanegrunden ved Endelave den 21de Decbr. 1852 [21-12-1852], har lidt, er forleden bleven paakjendt af Landsoverretten i Viborg, hvis Dom er saalydende: "De Indstævnte, Direct. for Skibsforeningen for Nørre-Jylland, bør til Citanten, [RN9007] Capt. og Kbm. N. Malling, betale de i den opgjorte Dispache anførte Erstatningsbeløb 237 Rdr. 47 sk. med Renter heraf fra 27de Juni 1854 [27-06-1854] indtil Betaling skeer. Processens Omkostninger ophæves. Det Idømte udredes inden 8 uger efter denne Doms lovlige Forkyndelse, under Adfærd efter Loven"."
  Ejendom 9 jul. 1856  Aarhus, Vor Frue Sogn, udenfor Mindeporten nr. 378-378 [Spanien 19, matr. 43 / Grønland 32, matr. nr. 43] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [271
  RN9007 N. Malling udlejer straks en herskabelig beboelseslejlighed på 10 værelser, køkken, domestikværelser, stald og en del ydre lejligheder samt magasin. 
  • «b»"Tilleie.«/b»
   Gaarden Nr. 377-78 [377-378] udenfor Mindeporten [Spanien 19, matr. 43 / Grønland 32, matr. nr. 43], med herskabelig Beboelsesleilighed af 10 lyse, høie og tapetserede Værelser, Kjøkken, Domestikværelser [værelser til tjenestefolkene], Stald til 3 Heste og endeel ydre Leiligheder [eksterne rum, lokaler], samt Magasin til 1000 Tdr. Sæd, kan fra Dato [09-007-1856] faaes tilleie. Til Eiendommen hører en stor fiirkantet Gaardsplads og overflødigt Vand [rigeligt] haves. [RN9007] N. Malling."
  Personale 2 aug. 1856  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [272
  RN9007 N. Malling søger en arbejdskarl til fast arbejde med tiltrædelse straks. 
  Skibe 21 nov. 1856  Glatved Strand Find alle personer med begivenheder på dette sted  [273
  RN9007 kaptajn Mallings skib kuldsejler ved Glatved Strand, men mandskabet blev reddet. 
  • "Grenaa, den 23 November [23-11-1856].
   Et i Aarhuus hjemmehørende Skib, hvis Rheder var [RN9007] Capt. Malling, og som førtes af Skipper P. Andersen, afgik i Fredags [21-11-1856] herfra Havnen for at gaae til Hjemstedet; men udfor Glatved Strand [som ligger nord for Grenå!] kuldseilede det, og Folkene maatte i omtrent en halv Dag friste Livet ved at klamre sig til Kjølen, indtil de frelstes ved Assistance fra Landet."
  Skibe 15 dec. 1856  Aarhus, Domsognet, ved Mindet Find alle personer med begivenheder på dette sted  [274
  RN9007 N. Malling tilbyder til gratis afhentning af nogle læs god ballast tæt ved Mindet. 
  Købmandsvarer 1857  [224
  Næringsfrihedsloven vedtages i 1857 med ikrafttræden 1862. 
  • Loven afskaffede købstædernes århundrede lange monopol på handel og håndværk med undtagelse af et såkaldt læbælte i en afstand af 1 ½ mil fra byens centrum. Dette læbælte blev for Aarhus' vedkommende afskaffet i 1903.
  Købmandsvarer 1857  [275
  Næringsloven fra 1857 trådte i kraft 1862. 
  • Næringsloven af 1857 trådte i kraft 1862. Den betød ikke så meget for handelen som for håndværkerne og industrien, men er dog også for købmændene et mærkepunkt af betydning.

   Ved lovens ikrafttræden blev handelen på landet givet fri, og virkningerne deraf føltes straks i byerne. Nu blev det bl.a. tilladt at oprette købmandsforretninger uden for byerne.

   Indtil da havde hver købstad faktisk haft monopol på omsætningen med sit opland. Dette blev forstærket af datidens samfærdselsmidler i praksis gjorde det uoverkommeligt for landboerne at drage til en anden købstad end den nærmeste. Handelen i købstaden kom af sig selv.
  Ejendom 5 jan. 1857  Aarhus, Domsognet, nr. 367 [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [276
  RN9007 N. Malling udlejer fra 01-04-1857 1. sal med ydre lejligheder, stald og vognskur. 
  • "I Gaarden Nr. 367 [Dynkarken 43, matr. nr. 53] kan Sals-Etagen [1. sal?] med endeel ydre Leiligheder [rum, lokaler], Stald og Vognskuur, faaes tilleie fra April Flyttetid [01-04-1857].
   Reflecterende behage at henvende sig til Eieren [RN9007] N. Malling.
   Aarhuus, den 5te Januar 1857 [05-01-1857]"
  Personale 30 jan. 1857  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [277
  RN9007 N. Malling søger en pige og en arbejdskarl til tiltrædelse 01-05-1857. 
  • Annoncerne den 30-01-1857 og 03-02-1857 lyder således:
   "En Pige og en Arbeidskarl kunne fra 1ste Mai [01-05-1857] faae Condition [ansættelse] hos [RN9007] N. Malling."

   Annoncen den 16-02-1857 er suppleret med lønnen, måske fordi de første to annoncer ikke har givet response:
   "En Arbeidskarl, og en Pige, som vil malke, kunne fra 1ste Mai [01-05-1857] halvaarlig erholde en Løn af 25 Rdr. hos [RN9007] N. Malling."
  Skat 20 feb. 1857  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [278
  Aarhus Købstads Skatteligningsliste for skatteydere med en skat på mere end 50 rdl. herunder RN9007 købmand N. Malling og RN9002 købmand A. Malling. 
  • "Aarhuus, den 20de Februar [20-02-1857].
   - Ifølge Opfordring og andre Communers Exempel meddeles herved Aarhuus Kjøbstads personelle Skatteligning-Liste [listen over de personlige skatter] for indeværende Aar [1857] (indtil en Skatteydelse af mindst 50 Rdr.):"

   Den 4. højeste skatteyder er RN9007 købmand N. Malling med 21 rdr. 4 sk. skat af næring, 346 rdr. 84 sk. af formue, ialt 367 rdr. 88 sk. (0,7% af de samlede skatter).

   Den 9. højeste skatteyder er RN9002 købmand A. Malling med 12 rdr. 60 sk. af næring, 192 rdr. 68 sk. af formue, ialt 205 rdr. 32 sk. (0,4% af de samlede skatter).

   "Communeskatternes hele Beløb er 49,666 Rdr. 72 sk. For 1856 udgjorde Communeskatterne 36,595 Rdr. 60 sk.; altsaa ere de iaar forhøiede med 13,071 Rdr. 12 sk."
  Ejendom 21 mar. 1857  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [279
  RN9007 N. Malling udlejer fra 01-04-1857 1. sal med 9 værelser, køkken, spisekammer og pigeværelser samt Stald, Vognremise & Fourageloft. 
  • «b»"Huusleilighed.
   «/b»En 1ste Sals-Etage, bestaaende af 9 Værelser, foruden Kjøkken, Spisekammer og Domestik-Kamre [pigeværelser], kan, med endeel ydre Leiligheder, saasom Stald, Vognremise & Fourageloft [opbevaring af fodder til hestene], faaes tilleie fra førstk. April Flyttetid [01-04-1857] hos [RN9007] N. Malling."
  Personale 5 maj 1857  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [280
  RN9007 N. Malling søger en arbejdskarl. 
  • "En Arbeidskarl kan faae Condition [ansættelse] hos [RN9007] N. Malling."
  Ejendom 10 jul. 1857  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, hus nr. 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [281, 282
  For. nr. 369 taks. nr. 48-1 Capitain N. Mallings ejendom. 
  • 05-09-1857 Kaptain N. Malling:
   a Forhuus til Gaden, 10 Fag 2 Etager med Port i 2 Fag, indrettet i begge etager til Værelser, tapetserede og gibsede. 4.500 Rdl. sølv
   b Ditto [forhus] 9 Fag ligeledes 2 Etager, indrettet til Boutik og Boutikstue samt Contoir. Kjølleskorsten samt Kjølleindretning, Kjælder under 5 Fag. 3.060 Rdl. sølv
   c1 en Bygning 8 Fag i 2 Etager, indrettet til Beboelse med Kjøkken. 1.440 Rdl. sølv
   c2 ditto [bygning] ligeledes 2 Etager, indrettet til Røggaard i de første 3 Fag, i de 3 sidste til Værelser? 1.800 Rdl. sølv
   c3 en ditto [bygning] 6 smaa Fag 2 Etager, og en tilbygget Dampskorsten, indrettet til Brænderi. 2.100 Rdl. sølv
   d et Halvtag for Enden af litra c, 3 Fag 1 Etage, med indvendig Trappe. 180 Rdl. sølv
   e et Sidehuus norden i Gaarden, 23 Fag 2 Etager, indrettet til Folkeværelser, Pakhuus, Korn- og Paklofter, Stald, Vognremise, Brænde- og Materialhuus m.m. samt Locum
   4 Fag østen i Gaarden á 100 Rdl. [stalden?] 400 Rdl. sølv
   19 Fag vesten i Gaarden á 250 Rdl. 4.750 Rdl.
   f et Baghuus 21 Fag med Port i 2 Fag, 2 Etager.
   De 10 nordre Fag indrettet til Kostald, øverste Etage til Kornlofter. 2.500 Rdl. sølv
   g f et huus 11 Fag til Pakhuus og Kornlofter 2.750 Rdl. sølv
   h Sidehuus i Baggaarden 8 Fag 1 Etage, til Stald og Pakhuus. 800 Rdl. sølv
   i et 5 Fag aabent Skur. 250 Rdl. sølv
   k Plankeværk 15 Fag i Baggaarden og Port. 120 Rdl. sølv
   Inventarium ??? 4.440 Rdl.
   Samlet vurdering 29.090 Rdl. sølv

   Herudover henvises til taksation nr. 170-1, 198-1, 204-2 og 237-4
  Ejendom 10 jul. 1857  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, hus nr. 367 [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [283, 284
  For. nr. 370 taks. nr. 48-2 Capitain N. Mallings ejendom. 
  • 05-09-1857 Capitain N. Malling:
   a Forhuus 12 Fag 2 Etager, indrettet i begge Etager til Værelser, alle gibsede og tapetserede, Port i 2 Fag, Kjælder under 8 Fag. 6.600 Rdl. sølv
   b Sidehuus 10 Fag 2 Etager, Kjælder under 3 Fag, indrettet til ??? med 2 Comfurer. 3.200 Rdl. sølv
   c Sidehalvtag 9 Fag 1 Etage, til Pakhuus og Stald samt Kornlofter. 900 Rdl. sølv
   d Baghuus 9 Fag 2 Etager, Pakhuus og Kornlofter. 1.980 Rdl. sølv
   e Halvtag 3 Fag 2 Etager opført til Bygningen litre f i Gaarden 366. 210 Rdl. sølv
   f 8 Fag Stakit med Laage. 50 Rdl. sølv
   Samlet vurdering 12.940 Rdl. sølv

   Herudover henvisning til taksation nr. 198-2 (16-10-1862), 204-3 (21-10-1862) og 237-5 (01-08-1865).
  Ejendom 10 jul. 1857  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, hus nr. 373 [Spanien 9, matr. nr. 48] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [285, 286
  For. nr. 375 taks. nr. 49-4 Capitain N. Mallings ejendom. 
  • 09-05-1857 Capitain N. Malling:
   a en Bygning, 10 Fag til Gaden, til Materialhuus. 800 Rdl. sølv
   b en ditto [bygning] 23 Fag 1 Etage, den vestre Ende ?? til Pakhuus og den østre til Reberbanen. 1.150 Rdl. sølv
   Samlet vurdering 1.950 Rdl. sølv

   I øvrigt henvises til taksation nr. 199-1 (16-10-1862), 204-5 (21-10-1862) og 205-4 (09-03-1863).
  Ejendom 10 jul. 1857  Aarhus, Domsognet, Spanien, hus nr. 377/378 [Spanien 19, matr. nr. 43] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [287, 288
  For. nr. 380 taks. nr. 49-9 Capitain N. Mallings ejendom. 
  • 05-09-1857 Capitain N. Malling:
   a Forhuus 18 Fag 1 Etage, 2 smaa Quiste til Gaden, indrettet til Beboelse for 2 Familier med Kjøkken og ???, alt gibsede, 2 murede Skorstensindretninger. 6.300 Rdl. sølv
   b Baghuus 10 Fag 1 Etage, ???, til Kornpakhuus og Stald. 1.500 Rdl. sølv
   c Sidehalvtag 8 Fag 1 Etage, indrettet til Bryggaard?,Værelseshuus? og Brændehuus. 400 Rdl. sølv
   d Indgangsport fra Gaden. 50 Rdl. sølv

   Samlet vurdering 8.250 Rdl. sølv
  Ejendom 27 jul. 1857  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [289
  RN9007 N. Malling udlejer fra 01-10-1857 en herskabelig sals-etage med en del ydre lejligheder: Staldrum og Vognremise. 
  • "En herskabelig Sals-Etage [1. sal?] med endeel ydre Leiligheder, Staldrum og Vognremise kan til October Flyttetid [01-10-1857] faaes tilleie hos [RN9007] N. Malling."
  Personale 22 okt. 1857  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [290
  RN9007 N. Malling søger en dygtig pige med tiltrædelse straks eller til 01-11-1857. 
  • "En dygtig Pige kan faae Condition [ansættelse] strax eller eller til 1ste Novbr. hos [RN9007] N. Malling."
  Ejendom 18 nov. 1857  Aarhus, Domsognet, nr. 367 [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [291
  RN9007 N. Malling udlejer fra 01-01-1858 en nymalet beboelseslejlighed på sals-etage bestående af 7 værelser, pigeværelser, køkken, kælderlejlighed, fourageloft og plads til ekvipage, som tidligere har været beboet af kommandør Kjærulff. 
  • «b»"Ny opmalet Beboelsesleilighed.«/b»
   Sals-Etagen [1. sal?] i min Gaard Nr. 367 [Dynkarken 43, matr. nr. 53], som Hr. Commandeur Kjærulff tidligere har beboet, kan til Nytaar [01-01-1858] faaes tilleie, helst paa en længere Aarrække.
   Denne Huusleilighed bestaaer af 7 Værelser, foruden Domestik-Værelser [pigekamre], Kjøkken og Kjælder-Leilighed, Fourageloft [til hø og halm] og Plads til Eqvipage [fint udstyret køretøj (m. forspand); især om fornemme selvejerkøretøjer. ordnet.dk].
   Aarhuus, den 18. Novbr. 1857 [18-11-1857].
   [RN9007] N. Malling."

   I en opfølgende annonce den 02-02-1858 og 13-02-1858 lyder det:
   "Den Huusleilighed, som Hr. Commandeur Kjærulff tidligere har beboet i min Gaard Nr. 367 [Dynkarken 43, matr. nr. 53], kan faaes tilleie. Tiltrædelsen kan skee strax eller til 1ste April [01-04-1858]. [RN9007] N. Malling."
  Ejendom 2 feb. 1858  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 367 [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16
  N. Malling annoncerer lejlighed til leje i nr. 367 og sætter sin jagt "De 2 søstre" til salg 
  • Min Jagt "De 2 Søstre", ca 12 Læster, ført af Skipper Sivertsen, kan faaes tilkjøbs eller mageskiftet med en Grund-Eiendom.
   Den Huusleilighed, som Hr. Commandeur Kjærulf tidligere har beboet i min Gaard Nr. 367 [Dynkarken 43, matr. nr. 53], kan faaes tilleie. Tiltrædelsen kan skee strax eller til 1. April. [01-04-1858]

   [RN9007] N. Malling
  Skibe 2 feb. 1858  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [292
  RN9007 N. Malling sætter jagten "de 2 Søstre" til salg eller mod mageskifte af grundejendom. 
  • "Min Jagt "de 2 Søstre", c. 12 Læster [commercelæster], sidst ført af Skpr. [skipper] Sivertsen, kan faaes tilkjøbs eller mageskiftet med en Grund-Eiendom [tom byggegrund?].
   [RN9007] N. Malling."
  Skat 23 feb. 1858  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [293
  Aarhus Købstads Skatteligningsliste for skatteydere med en skat på mere end 50 rdl. herunder RN9007 købmand N. Malling og RN9002 købmand A. Malling. 
  • "Aarhuus, den 23de Februar [23-02-1858].
   - I Lighed med forrige Aar meddeles herved Aarhuus Kjøbstads personelle Skatteligning-Liste [listen over de personlige skatter] for indeværende Aar [1858] (indtil en Skatteydelse af mindst 50 Rdr.):"

   Den 4. højeste skatteyder er RN9007 kaptajn, købmand N. Malling med 22 rdr. 8 sk. skat af næring, 330 rdr. 0 sk. af formue, ialt 352 rdr. 8 sk. (0,7% af de samlede skatter).

   Den 11. højeste skatteyder er RN9002 købmand A. Malling med 13 rdr. 24 sk. af næring, 183 rdr. 32 sk. af formue, ialt 196 rdr. 56 sk. (0,4% af de samlede skatter).

   "Communeskatternes hele Beløb er 51,413 Rdr. 39 sk. For 1857 udgjorde Communeskatterne 49,666 Rdr. 72 sk.; altsaa ere de iaar forhøiede med 1746 Rdr. 63 sk."
  Skat 23 feb. 1858  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16
  Kaptajn og købmand N. Malling er den 4. største skatteyder i Aarhus. 
  • [RN9007] Kaptajn og købmand N. Mallings skat:
   Næring: 22 Rdr. 8 Sk
   Formue 330 Rdr. 0 Sk.
   Ialt 352 Rdr. 8 Sk.
   N. Malling er den 4. største skatteyder.

   Nr. 1-9 er: Funder, Elmquist, Brammer, [RN9007] N. Malling, Liisberg & Meisner, R. Schandorff, J. F. Stellfeld, købmand Langballe og købmand [RN9002] A. Malling.
  Personale 18 mar. 1858  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [294
  RN9007 N. Malling søger en arbejdskarl med tiltrædelse straks eller til 01-05-1858. 
  • "En Arbeidskarl kan faae fast Condition [ansættelse] strax eller til 1ste Mai [01-05-1858] hos [RN9007] N. Malling."
  Ejendom 16 jun. 1858  Aarhus, Vor Frue Sogn, [Spanien 19, matr. 43 / Grønland 32, matr. nr. 43?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [295
  RN9007 N. Malling udlejer til 01-10-1858 et par beboelseslejligheder med en del bekvemmeligheder og staldrum. 
  • "Til October Flyttetid [01-10-1858] kan et Par Beboelsesleiligheder med endeel ydre Bekvemmeligheder [rum, lokaler] og Staldrum faaes tilleie hos [RN9007] N. Malling."
   [Jeg antager ud fra beskrivelsen, at der er tale om de to lejligheder i nr. 377/378 a og b, udlægningen støttes af den efterfølgende annoncering den 03-07-1858.]
  Personale 24 jun. 1858  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [296
  RN9007 N. Malling søger en ældre pige med erfaring med at passe børn til tiltrædelse 01-11-1858. 
  • "En ældre Pige, som er vant til at passe Børn, kan, imod et Honorar af 50 Rdr., til Novbr. [01-11-1858] faae Condition [ansættelse] hos [RN9007] N. Malling."
  Ejendom 3 jul. 1858  Aarhus, Vor Frue Sogn, Spanien 377/378 [Spanien 19, matr. 43 / Grønland 32, matr. nr. 43] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [297
  RN9007 N. Malling udlejer til 01-10-1858 den lejlighed nu beboet af kammerjunker og herredsfoged Lillienskjold delt eller samlet. 
  • "Til October Flyttetid d.A. [01-10-1858] bliver den Huujsleilighed ledig, som Hr. Kammerjunker, Herredsfoged Lillienskjold beboer i Gaden Spanien nr. 377 og 378 [Spanien 19, matr. 43 / Grønland 32, matr. nr. 43]. Den kan deelt eller samlet faaes tilleie. Leiligheden Nr. 378 egner sig bedst for en Officer, da der findes en god Stald og Fourageloft [officererne havde ridehest i tjenesten]. Liebhavere ville snarest muligt behage at henvende sig til [RN9007] N.Malling."
  Ejendom 21 jul. 1858  Aarhus, Domsognet, nr. 367 [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [298
  RN9007 N. Malling udlejer fra 01-01-1858 en huslejlighed nu beboet af Ph.v. Leitner mod en årlig husleje på 250 Rdr. 
  • "Den Huusleilighed, Hr. Ph.v. Leitner beboer i min Gaard Nr. 367 [Dynkarken 43, matr. nr. 53], kan til Octbr. [01-10-1858] faaes tilleie imod en moderat Afgift af 250 Rdr. pro anno. [RN9007] N. Malling."
  Personale 30 jul. 1858  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [299
  RN9007 N. Malling søger en pige fra landet kan få tjeneste som stuepige med tiltrædelse 01-11-1858. 
  • "En Pige fra Landet kan faae Tjeneste som Stuepige til 1ste Novbr. [01-11-1858] hos [RN9007] Kjøbmand N. Malling."
  Købmandsvarer 2 aug. 1858  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [300
  RN9007 N. Malling sætter sin ridehest til salg. 
  • "En god tilreden Hest kan faaes tilkjøbs hos
   [RN9007] N. Malling."
  Ejendom 4 aug. 1858  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [301
  RN9007 N. Malling udlejer fra 01-01-1858 en huslejlighed på sals-etage med 8 værelser, køkken og lejlighed til tjenestefolk. 
  • "Til October Flyttetid d.A. [01-10-1858] kan en Huusleilighed inde i Byen [Dynkarken 43, matr. nr. 53], bestaaende af en Sals-Etage [1. sal] med 8 Værelser, Kjøkken og Domestik-Leilighed [lejlighed til tjenestefolkene], faaes tilleie med endeel ydre Beqvemmeligheder, Kjælder og Plads til Eqvipage.
   Forsaavidt som det ønskes, kan en Contoir-Leilighed [kontoropgaver] passende indrettes. [RN9007] N. Malling."
  Personale 27 aug. 1858  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [302
  RN9007 N. Malling søger en mand i et par måneder til at passe kreaturer. 
  • "En Mand kan faae Tjeneste i et Par Maaneder til at passe nogle Kreaturer hos [RN9007] Kjøbmand N. Malling."
  Ejendom 6 nov. 1858  Aarhus, Vor Frue Sogn, [Spanien 19, matr. 43 / Grønland 32, matr. nr. 43?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [303
  RN9007 N. Malling udlejer nogle smukke beboelseslejligheder for en moderat husleje. 
  • "Nogle smukke Beboelses-Leiligheder ere for en moderat Leie at faae hos
   [RN9007] N.Malling."

   [Formodentlig de to lejligheder i Spanien 19.]
  Personale 14 dec. 1858  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [304
  RN9007 N. Malling søger grundet sygdom en kokkepige. 
  • "Formedelst Sygdom kan en Kokkepige faae Plads hos [RN9007] Kjøbmand N. Malling, Dynkarken Nr. 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54]."
  Ejendom 1859  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366-367 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [305
  N. Malling står opført som ejer af Dynkarken 366-367 
  • I kommuneskat er han lignet til 20 taxter (1 taxt = 1 Rdl. 11 sk) for næring og 180 taxter (1 taxt = 1 Rdl. 70 sk) for formue.
  Ejendom 1859  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366-367 [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [305
  N. Malling står opført som ejer af Dynkarken 366-367 
  • I kommuneskat er han lignet til 20 taxter (1 taxt = 1 Rdl. 11 sk) for næring og 180 taxter (1 taxt = 1 Rdl. 70 sk) for formue.
  Ejendom 11 jan. 1859  Aarhus, Domkirken, Dynkarken 367 [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16
  N. Malling annoncerer en ledig lejlighed i stueetagen i nr. 367 
  • Den Beboelseslejlighed, som Hr. Commandeur Kierulff tidligere har beboet i Stue-Etagen af min Gaard Nr. 367, kan for Sommerhalvaaret faaes tilleie for 100 Rdr.
   [RN9007] N. Malling
  Ejendom 11 jan. 1859  Aarhus, Domsognet, nr. 367 [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [306
  RN9007 N. Malling udlejer for sommerhalvåret den beboelseslejlighed i stueetagen, kommandør Kjerulff tidligere har boet i. 
  • "Den Beboelsesleilighed, som Hr. Commandeur Kjerulff tidligere har beboet i Stue-Etagen af min Gaard Nr. 367 [Dynkarken 43, matr. nr. 53], kan for Sommerhalvaaret faaes tilleie for 100 Rdr. [RN9007] N. Malling."
  Personale 11 jan. 1859  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [306
  RN9007 N. Malling søger en arbejdskarl med tiltrædelse straks. 
  Personale 29 jan. 1859  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [307
  RN9007 N. Malling søger 2 piger fra landet til ansættelse 01-05-1859. 
  • "Tvende Piger fra Landet kunne til 1ste Mai [01-05-1859] faae Condition [ansættelse] hos [RN9007] N. Malling."
  Skibe feb. 1859  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [308
  [RN9002 og RN9007] A. Malling og N. Malling står opført som ejere af henholdsvis galeasen "Mette Kjellerup" og jagten "De 2 Søstre" 
  • I februar 1859 står [RN9002] A. Malling opført som ejer af galeasen «i»"Mette Kjellerup"«/i», hvor skibsføreren er N. Michelsen. Galeasen på 44 1/2 drægtighed [se efterfølgende definition] er 5 år gammel og bygget af egetræ.
   Broderen [RN9007] Niels Malling står opført som ejer af jagten «i»"De 2 Søstre"«/i» på 12 drægtighed er 48 år gammel og bygget af egetræ. Der er pt. ingen kendt skibsfører.
   Der er 42 større over 10 commercelæster og 27 mindre fartøjer under 10 commercelæster opført i Aarhus Skibsregister i februar 1859 og hjemmehørende i sammes tolddistrikt. 35) 1859 #68-69
   [drægtighed: bæreevne målt i kommercelæster, indtil 1867 var en kommercelæst 150 kubikfod eller 2,6 tons, efter 1867 2 registertons. 38)]]
  Personale 11 maj 1859  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [309
  RN9007 N. Malling søger straks en lærerinde til at undervise mindre børn i eftermiddagstimerne. 
  • "En Lærerinde søges strax til at give nogle mindre Børn [RN9038, RN9039] Underviisning i Eftermiddagstimerne. Nærmere Underretning meddeles af [RN9007] N. Malling."
  Beskæftigelse 13 maj 1859  Aarhus, Domsognet, Mindegade [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3
  Købmand og kaptajn ved datteren RN9040 Ernestines fødsel og dåb 
  Ejendom 3 dec. 1859  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [310
  Kommunalbestyrelsen i Aarhus ønsker banegården anlagt nord for byen. 
  • "Aarhuus, den 3die Decbr. [03-12-1859].
   Efter hvad vi have bragt i Erfaring har Communalbestyrelsen, forinden den udmeldte Mænd til paa Communens Vegne at overvære Besigtigelsen af Jernbanelinien m.v. [jernbanen Aarhus-Randers], udtalt som sin Anskuelse, at Banegaardens [Hovedbanegården] Henlæggelse Nord for Byen er af Vigtighed for denne i sin Heelhed som Commune, og at den derfor maatte ønske, at de udvalgte Mænd anvende deres Indflydelse paa Opnaaelsen heraf, hvis dette ikke skulde være paatænkt."
   [Et forgæves ønske, den efterfølgende besigtigelse afslører, at Staten allerede har valgt at placere banegården lige syd for sognegrænsen mellem Aarhus og Viby Sogn på sidstnævntes jord.]
  Ejendom 5 dec. 1859  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [311, 312
  Placeringen af Banegården og jernbanens forløb mod øst og vest er endeligt fastlagt. 
  • Det er nu bestemt, at Banegaarden kommer til at ligge ved Gartner Ehlers Have, hvorfra den med hestebane føres over "Spanien" og "Grønland" efter på en Svingbro at have passeret tæt øst forbi det såkaldte lysthus over Inderhavnen til den ydre havn:

   "Igaar [05-12-1859] paabegyndtes her ved Byen Besigtigelsen af den afstukne Jernbanelinie, og det som derved til Publikums Kundskab, at Banegaarden agtes henlagt Syd for Byen, nemlig til Gartner Ehlers's Have [som lå lige nord for sognegrænsen mellem Viby Sogn og Aarhus], hvorfra den ved en Hestebane føres igjennem Gaden "Spanien" og "Grønland", efter at have paa en Svingbro passeret tæt Øst forbi det saakaldte Lysthuus, over Indrehavnen til den ydre Havn [hvor jernbanen i dag passerer Aarhus Å ved DOKK1]. Forbindelsen over "Spanien" eller Hadsherredsveien skal, for ikke at vanskeliggjøre Færdselen, saavidt muligt skee ved en Viaduct. Jernbanen er bestemt til at føres igjennem en Tunner under Chausseen til Skanderborg [Frederiksbroen i Frederiks Allé], omtrent ved [RN9002] Kbm. A. Mallings Kalkværk Aarhus [nordvest for Frederiks Allé 78, matr. nr. 121]. De Delegerede fra Aarhuus udtalte det Ønskelige for Aarhuus qua Commune i Banegaardens Henlæggelse Nord for Byen, hvori dog ikke kunde opnaaes nogen Forandring [enighed], hvorimod der indrømmes, at Veien [den foreløbige arbejdsvej, den endelige kom i Gl. Banegårdsgade] til Jernbanegaarden, der ei var bestemt til Henlæggelse ligefor nogen Gade blev henlagt ligefor Fredensgade, og at denne Vei-Expropriation og Vedligeholdelsen skeer for Entrepreneurens Regning. Færdselen for Gaaende over Havnen skal skee ved et fem Fods Galleri paa Siden af Banebroen [svingbroen over Aarhus Å?]. Idag [06-12-1859] paabegyndes med Besigtigelsen i Aaby Sogn, hvor Banen omtrent ved Fiskerhuset skal føres over Mølleaaen [Aarhus Å hvor Brabrand-stien, åen og jernbanerne krydser hinanden]."
  Ejendom 6 dec. 1859  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [313
  Besigtigelsen af jernbanen Aarhus-Randers fortsætter videre fra Aarslev Mølle. 
  • "Aarhuus, den 7de Decbr. [07-12-1859].
   Med Besigtigelsen af Jernbanelinien [Aarhus-Randers] fortsattes igaar [06-12-1859 fra Aaby] indtil Aarslev Mølle, hvorfra man altsaa idag [07-12-1859] gaar videre. Ved Brabrand bliver det første Stationssted herfra Byen."
  Skat 27 jan. 1860  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [314
  Aarhus Købstads skatteligning for skatteydere med en skat på mere end 50 rdl. herunder RN9007 købmand N. Malling og RN9002 købmand A. Malling. 
  • "Aarhuus, den 27de Januar [27-01-1860, skatteligningen for 1859 fremgår af Vejviseren det pågældende år].
   - Af Skatteligningen for 1860 meddeles herved et Uddrag over Byens høiest beskattede Indvaanere, indtil en Skatteydelse af 50 Rdr.:"

   Den 3. højeste skatteyder er RN9007 kaptajn, købmand N. Malling med 23 rdr. 12 sk. skat af næring, 360 rdr. af formue, ialt 383 rdr. 12 sk. (0,7% af de samlede skatter).

   Den 60. højeste skatteyder er RN9002 købmand A. Malling med 11 rdr. 54 sk. af næring, 100 rdr. af formue, ialt 111 rdr. 54 sk. (0,2% af de samlede skatter).

   "Næringsskattens Beløb er 5,592 Rdr. 75 sk., Formueskattens 33,410 Rdr. Communeskatternes hele Beløb er 55,753 Rdr. For 1859 udgjorde de 49,107 Rdr.; altsaa ere de iaar forhøiede med 3,646 Rdr."
  Beskæftigelse 1 feb. 1860  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [315
  Husejer, købmand og kaptajn med 8 børn og 9 tjeneste/handelsfolk. 
  • I folketællingen pr. 01-02-1860 bor Niels i Dynkarken 366 [367 Enkesædet er ikke oplyst, kan skyldes istandsættelse af ejendommen se 24-02-1860] sammen med konen [Mathilde] og 8 børn, 6 tjenestekarle og 3 tjenestepiger. Som nabo mod nord i nr. 365 er J. J. Jacobsen og som nabo mod syd i nr. 368/369 er Stelfeldt. Niels står ikke mere som ejer af huse i Spanien.
  Personale 17 feb. 1860  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [316
  RN9007 N. Malling søger en pige fra landet med tiltrædelse 01-05-1860. 
  • "En Pige fra Landet kan til 1ste Mai [01-05-1860] faae Condition [ansættelse] hos [RN9007] N. Malling."
  Ejendom 24 feb. 1860  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16
  N. Malling annoncerer lejlighed til leje. 
  • Herskabs-Leilighed
   En nylig istandsat og opmalet Beboelses-Leilighed bestaaende af 10 Værelser, Kjøkken, Domestik og ydre Leilighed, Hestestald, Vognremise og fortrinligt Drikkevand i Gaarden, kan strax faaes tilleie hos
   [RN9007] N. Malling
  Ejendom 24 feb. 1860  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [317
  RN9007 N. Malling udlejer straks en nyistandsat beboelseslejlighed med 10 værelser, køkken, domestik- og ydre lejlighed, hestestald, vognremise og fortrinneligt drikkevand i gården. 
  • «b»"Herskabs-Leilighed.«/b»
   En nylig istandsat og opmalet Beboelses-Leilighed, best. af 10 Værelser, Kjøkken, Domestik- og ydre Leilighed [separat lejlighed?], Hestestald, Vognremise og fortrinligt Drikkevand i Gaarden, kan strax faaes tilleie hos
   [RN9007] N. Malling."
  Personale 1 mar. 1860  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [318
  RN9007 N. Malling søger en flink stuepige med tiltrædelse 01-05-1860. 
  Ejendom 29 mar. 1860  Aarhus, Vor Frue Sogn, [Toftejorden, matr. nr. 5] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [319
  Forhandling af erstatning (ekspropriation) for anlæg af jernbanen over bl.a. RN9007 N. Mallings ejendom. 
  • "Til Bestemmelse af den Godtgjørelse, der tilkommer Eieren af Marselisborg i Viby Sogn, Cancelliraad Ingerslev, samt
   Gartner Bergs Enke og
   [RN9007] Kjøbmand N. Malling i Aarhuus,
   i Anledning af det i Henhold til Lov 4de Marts 1857 [04-03-1857] stedfindende Jernbaneanlæg [Aarhus-Randers], afholdes førstkommende Torsdag den 29de d.M. [29-03-1860] en Forhandling, der for førstn. Lodseiers Vedk. paabegyndes paa Marselisborg bemeldte Dags Formiddag Kl. 9, og, for de tvende sidstnævnte Lodseieres Vedkommende, agtes fortsat paa Aarhuus Raadstue samme Dag Eftermiddag Kl. 2 [kl. 14]. Til bemeldte Tid og Sted indkaldes derfor herved de forannævnte Grundeiere, der have samtykket i Varslets Forkortelse, i Overeenstemmelse med Fr. 5te Marts 1845, § 9 [05-03-1845],
   Randers, den 24de Marts 1860 [24-03-1860].
   Paa Erstatnings-Commissionens Vegne
   Rosenørn,
   kgl. Commissarius ved Jernbaneanlæget i Jylland."
  Ejendom 29 mar. 1860  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [320
  Jernbaneselskabet begynder ekspropriationen af jord til anlæggelse af jernbanen 
  • Aarhuus den 31-03-1860; «i»"I Torsdags [29-03-1860] begyndte Expropriationen af Grunde til Jernbanen her ved Byen, idet et Møde afholdtes til Forligsmægling med de Grundeiere, som ikke ønskede Taxationen af deres Eiendomme udsat."«/i»
  Ejendom 31 mar. 1860  Aarhus Bygrunde, Toftejorden, matr. nr. 5 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [321
  Ekspropriationen til anlæggelse af banegården og banen påbegyndes. Berører Mallings Toft mod bygrænsen til Viby. 
  Skibe 1 jun. 1860  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [322
  Fortegnelse over skibsredere i Aarhus omfatter bl.a. RN9002 Andreas Malling og Schandorff men ikke RN9007 Niels Malling. 
  • "Af en Fortegnelse over de jydske Skibsrhedere erfares, at i Aarhuus eiede ved Udgange af f.A. [31-12-1859] J.H. Agerup 6 Skibe med Drægtighed af 244 C.-L., C. Langballe 3 Skibe med 182 C.-L., H. Tanggaard 4 Skibe med 142 1/2 C.-L-, [RN9002] A. Malling og H. & F.C. Schandorff 2 Skibe med 127 C.-L.[330,2 tons], og H. Broge [Hans Broge] 2 Skibe med 101 1/2 C.L."

   [Kommercelæst: indtil 1867: 150 kubikfod, og dertil svarende normalvægt 2600 kilogram; efter 1867: 2 registertons. Kilde: ordnet.dk]
  Personale 12 jun. 1860  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [323
  RN9007 N. Malling søger en bryggerkarl, en røgter og et par piger med gode skudsmål til ansættelse 01-11-1860 
  • "En Bryggerkarl, en Røgter og et Par Piger kunne til 1ste Novbr. [01-11-1860] faae Tjeneste, men uden gode Skudsmaal nytter det ikke at melde sig hos [RN9007] N. Malling.
   Aarhuus, den 12te Juni 1860 [12-06-1860].
  Personale 13 jun. 1860  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16
  RN9007 N. Malling søger en bryggerkarl, røgter og et par piger til tjeneste 01-11-1860. 
  • En Bryggerkarl, En Røgter og et Par Piger kunne til 1. November [01-11-1860] faae Tjeneste, men uden godeSkudsmaal nytter det ikke at melde sig hos

   [RN9007] N. Malling
  Personale 2 jul. 1860  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [324
  RN9007 N. Malling søger en røgter og 2 malkepiger til ansættelse 01-09-1860 
  • "En Røgter og 2de Malkepiger kunne til 1ste Septbr. [01-09-1860] faae Condition [ansættelse] hos [RN9007] N. Malling.
  Personale 15 aug. 1860  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [325
  RN9007 N. Malling søger en karl, der har lært maltgjøreriet, som straks kan få ansættelse. 
  Personale 15 aug. 1860  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16
  RN9007 N. Malling søger tjenestekarl til malteriet. 
  • En Karl, der har lært Maltgjøreriet kan strax faae Tjeneste hos
   [RN9007] N. Malling
  Personale 31 aug. 1860  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [326
  RN9007 N. Malling søger en pige til ansættelse 01-11-1860. 
  Ejendom 5 sep. 1860  Aarhus, Domsognet, nr. 367 [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [327
  RN9007 N. Malling udlejer straks stueetagen med 7 værelser, domestik- og køkkenlejlighed, kælder og staldlejlighed samt fourageplads og vognmagasin. 
  • "Stue-Etagen i min Gaard Nr. 367 [Dynkarken 43, matr. nr. 53], bestaaende af 7 Værelser, foruden Domestik- og Kjøkkenleilighed, kan faaes tilleie. I Gaarden kan faaes Kjælder og Staldleilighed samt Plads til Fourage og Vogn-Magasin. [RN9007] N. Malling."
  Ejendom 14 sep. 1860  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, hus nr. 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [328
  For. nr. 369 taks. nr. 170-1 Købmand N. Mallings ejendom omvurderes. 
  • 14-09-1860 Kjøbmand N. Malling:
   Bygningen under litra d et Halvtag oprindelig takseret til 180 Rdl. nu ændret til 4 Fag 1 Etage, med Bagport? 800 Rdl.

   Herudover henvises til taksation nr. 198-1, 204-2 og 237-4
  Personale 18 sep. 1860  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [329
  RN9007 N. Malling søger på grund af sygdom en pige, som kan malke til ansættelse straks. 
  • «b»"En Pige,
   «/b»som kan malke, kan, paa Grund af Sygdomstilfælde, strax faae Plads hos [RN9007] N. Malling."
  Købmandsvarer 1 okt. 1860  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [330
  RN9007 N. Malling anviser en god og vellønnet plads på landet for en pige til ansættelse 01-11-1860. 
  • «b»"For en Pige«/b»
   er en god og vellønnet Plads paa Landet ledig til 1ste Novbr. [01-11-1860] [RN9007] Kjøbmand N. Malling anviser"
  Købmandsvarer 15 okt. 1860 til 9 jan. 1862  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [331
  RN9007 N. Malling begynder? at sælge godt husholdningsøl og skibsøl. 
  • RN9007 N. Malling sælger fra mandag den 15-10-1860 dagligt 2 slags godt husholdningsøl samt skibsøl i 1/1, 1/2, 1/4 og 1/8 tønder. Med den præcise datering tyder det på, at han ikke tidligere har udbudt denne vare. Herudover udbyder han gammelt mjød.
  Personale 15 okt. 1860  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [332
  RN9007 N. Malling søger en pige, som kan malke en halv snes køer, til ansættelse straks. 
  Inventar 28 okt. 1860  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [333
  RN9007 N. Malling udbyder en tørre-maskine til loftet. 
  • "En Tørre-Maskine, der med Lethed kan flyttes fra eet Loft til et andet, staaer til Salg hos
   [RN9007] N. Malling."

   [Da man jo opmagasinerede det høstede korn på loftet, kan man forestille sig, at det drejer sig om en maskine til at tørre kornet med, så det ikke gik i gæring.]
  Personale 11 dec. 1860  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [334
  RN9007 N. Malling søger en malkepige til ansættelse straks. 
  Personale 13 dec. 1860  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [335
  RN9007 N. Malling søger en bryggerkarl til ansættelse 01-01-1861. 
  Ejendom 1861 til 1862  Aarhus Bygrunde, Toftejorden, matr. nr. 5 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [336
  Kirkegårdens placering ved Amtmandstoften udlægges til banegården. 
  • Da jernbanen anlagdes i 1861-1862 indgik en del af den gamle Kirkegård [uden for Mindeport nu Rutebilstation] ved Amtmandstoften [og Mallings jord på Toftejorden matr. nr. 5] i de arealer, som eksproprieredes, "og da man begyndte at grave ud, kom forfædrenes gulne Ben frem af den fordums Kirkegaard".
  Personale 3 jan. 1861  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [337
  RN9007 N. Malling søger en malkepige til ansættelse straks. 
  Personale 3 jan. 1861  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16
  RN9007 N. Malling søger malkepige. 
  • En Malkepige kan strax faae Tjeneste hos
   [RN9007] N. Malling
  Personale 14 jan. 1861  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [338
  RN9007 N. Malling søger en røgter til ansættelse 01-05-1861. 
  Skat 16 jan. 1861  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [339
  Aarhus Købstads skatteligning for skatteydere med en skat på mere end 50 rdl. herunder RN9007 købmand N. Malling og RN9002 købmand A. Malling. 
  • "Aarhuus, den 16de Januar [16-01-1861].
   - Af Skatteligningen for 1861 meddeles herved et Uddrag over Byens høiest beskattede Indvaanere, indtil en Skatteydelse af 50 Rdr.:"

   Den 6. højeste skatteyder er RN9007 kaptajn, købmand N. Malling med 21 rdr. 24 sk. skat af næring, 212 rdr. 48 sk. af formue, ialt 233 rdr. 72 sk. (0,5% af de samlede skatter).

   RN9002 købmand A. Malling er ikke nævnt på listen. På listen for 1862 er han opført med en samlet skat på 52 Rdr. 16 sk., hvilket indikerer, at han i 1861 har ligget lige under grænsen på 50 rdr.

   "Næringsskattens Beløb er 5164 Rdr., Formueskattens 29,275 Rdr. Samtlige Communeskatter beløbe sig her i Byen iaar til 52,207 Rdr."
  Beskæftigelse 16 feb. 1861  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [340
  RN9007 N. Malling tituleres som kaptajn i chokoladeannoncen. 
  • I chokoladeannoncen fra P.C. Deichmanns Fabricationshandel er [RN9007] N. Malling tituleret med betegnelsen "Capt." [kaptajn i Borgervæbningen].
  Personale 4 mar. 1861  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [341
  RN9007 N. Malling søger en karl og en pige til ansættelse straks eller til 01-05-1861. 
  Købmandsvarer 20 apr. 1861  Tebstrup? Find alle personer med begivenheder på dette sted  [342
  Salgsmaterialet over en gård ved Tebstrup mellem Horsens og Skanderborg tæt ved landevejen ligger til gennemsyn hos RN9007 kaptajn, købmand N. Malling. 
  Købmandsvarer 3 maj 1861  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [343
  RN9007 N. Malling sætter nogle fede køer til salg stykvis eller samlet. 
  Købmandsvarer 6 maj 1861  Skanderborg Find alle personer med begivenheder på dette sted  [344
  En salgsbeskrivelse over en ejendom midtvejs mellem Horsens og Skanderborg ligger til gennemsyn hos RN9007 købmand N. Malling i Aarhus. 
  Personale 7 maj 1861  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [345
  RN9007 N. Malling søger en kokkepige, der vil hjælpe til ved malkning morgen og aften. 
  Købmandsvarer 17 maj 1861  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [346
  RN9007 N. Malling udbyder humle til salg. 
  • «b»"Humle«/b»
   god dansk og brunsviger [vare fra Braunschweig], faaes hos
   [RN9007] N. Malling."
  Personale 24 maj 1861  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [347
  RN9007 N. Malling søger en pige, der vil malke nogle køer og forrette udvendigt arbejde, til tiltrædelse straks. 
  • «b»"En Pige.
   «/b»der vil malke nogle Køer og forrette udvendigt Arbeide [bestående af?], kan faae Tjeneste strax hos [RN9007] N. Malling."
  Ejendom 16 jul. 1861  Aarhus, Vor Frue Sogn, [Spanien 19, matr. 43 / Grønland 32, matr. nr. 43?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [348
  RN9007 N. Malling udlejer til 01-08-1861 en huslejlighed med 3 værelser, kvistværelse, køkken og ydre lejlighed. 
  • "En Huusleilighed, bestaaende af 3 smukke Værelser og et stort Qvistværelse, med Kjøkken og ydre Leilighed, kan faaes tilleie til 1ste August [01-08-1861] hos
   [RN9007] N.Malling."

   [Ud fra kvistværelset formodentlig den ene lejlighed i Spanien 19.]
  Købmandsvarer 13 sep. 1861  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [349
  RN9007 N. Malling efterlyser øltræer hos kunderne. 
  • "De, der maatte være i Besiddelser af uafhentede Øltræer [øltønder eller ølankre], mrk. N.M., ville bevise mig den Godhed, derom at underrette mig.
   [RN9007] N. Malling."
  Personale 4 okt. 1861  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [350
  RN9007 N. Malling søger en stuepige til ansættelse 01-11-1861. 
  Købmandsvarer 16 okt. 1861  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [351
  RN9007 N. Malling sælger sød mælk tre gange om dagen. 
  • "Tre Gange om Dagen kan faaes sød Mælk hos«b»
   «/b»[RN9007] N. Malling."
  Personale 7 nov. 1861  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [352
  RN9007 N. Malling søger en karl, der vil assistere ved malkningen. 
  Personale 5 dec. 1861  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [353
  RN9007 N. Malling søger en sypige, der tillige vil passe et 3 års barn, til tiltrædelse straks. 
  • "En Sypige, der tillige vil passe et 3 Aars Barn [RN9040], kan strax faae Tjeneste hos
   [RN9007] N. Malling."
  Købmandsvarer 1862  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [354
  Næringsfrihedens konsekvenser for købstæderenes købmandsgårde. 
  • Bønderne var ikke længere forpligtede til at sælge varerne til købstadens købmænd, hvormed byens købmandsgårde mistede en stor del af grundlaget for deres engroshandel med bønderne. Afviklingen skete dog over lang tid, og var først gennemført, da der var fundet alternative muligheder for afsætning af landbrugsprodukterne blandt andet gennem andelsbevægelsen og forbedrede transportmulighede [anlæg af Esbjerg Havn].
   [Med indførelse af dampmaskiner i brændevinsproduktionen i 1840erne blev denne produktion effektiviseret og med en uændret efterspørgsel gav det lavere priser og dermed mindre overskud for købmandsgårdene] .
  Landbrugsvarer 30 jan. 1862  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [355
  RN9007 N. Malling køber vægtig byg til at malte. 
  • "Efter forevist Prøve kjøber jeg vægtig (tyndskallet 2radet) Byg til at malte. [RN9007] N. Malling."
  Ejendom 5 feb. 1862  Aarhus, Vor Frue Sogn, Spanien nr. 378 [Spanien 19, matr. 43 / Grønland 32, matr. nr. 43] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [356
  RN9007 N. Malling udlejer til 01-04-1862 en beboelseslejlighed med 8 værelser, køkken, spisekammer og pigeværelser. 
  • "Beboelses-Leiligheden i Gaarden Nr. 378 i Spanien [Spanien 19, matr. 43 / Grønland 32, matr. nr. 43], ligeoverfor Jernbanegaarden [det er første gang, vi ser denne reference], bestaaende af 8 rummelige Værelser foruden Kjøkken, Spisekammer og Domestik-Værelser samt endeel ydre Beqvemmeligheder, kan til April [01-04-1862] faaes tilleie af
   [RN9007] N.Malling."
  Personale 5 feb. 1862  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [357
  RN9007 N. Malling søger en avlskarl til 01-05-1862. 
  Skat 6 feb. 1862  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [358
  Aarhus Købstads skatteligning for skatteydere med en skat på mere end 50 rdl. herunder RN9007 købmand N. Malling og RN9002 købmand A. Malling. 
  • "Aarhuus, den 6te Februar [06-02-1862].

   [Listen indledes med en beskrivelse af skattegrundlaget: grundtaksten, gadearealet, assurancesummen, næring og brug, formue og lejlighed (en form for ejendomsbeskatning), hartkornet (beskatning af landbrugsjorden) og Frue Kirkes vedligeholdelse samt en forklaring på de væsentligste stigninger: Fattigvæsenet, ny gade mellem Studsgade og Nørregade [Nørreport] og inddæmning ud for Grønlandsgade.]

   "Communens samlede Udgifter for dette Aar ere calculerede til c. 69,600 Rdr., hvoraf, efter at Indtægterne af Byens faste Eiendomme m.v. ere fradragne, det formodede Deficit [kasseunderskud] af c. 59,000 Rdr. er paalignet Skatteyderne og fordeelt saaledes:...paa Næring og Brug c. 5,850 Rdr., paa Formue og Leilighed c. 36,000 Rdr..."

   - Nedennævnte Skatteydere ere ansatte for et Skattebeløb paa Næring og Formue af over 50 Rdr., nemlig:"

   Den 6. højeste skatteyder er RN9007 kaptajn, købmand N. Malling med 23 rdr. 12 sk. skat af næring, 257 rdr. 48 sk. af formue, ialt 280 rdr. 60 sk. (0,7% af de samlede skatter for næring og formue).

   RN9002 købmand A. Malling er opført som en af de laveste beskattede med 9 rdr. 24 sk. af næring, 42 rdr. 88 sk. af formue, ialt 52 rdr. 16 sk. (0,1% af de samlede skatter for næring og formue).


  Ejendom 26 apr. 1862  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [359
  RN9007 N. Malling ønsker at leje 5 tdr. land til græsning i nærheden af byen. 
  Personale 28 apr. 1862  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [360
  RN9007 N. Malling søger en flink karl til tiltrædelse straks. 
  Beskæftigelse 21 jul. 1862  Aarhus, Domsognet, Mindegade [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3
  Købmand og kaptajn 
  Ejendom Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [8, 361
  RN9007 Købmand Niels Malling ejede "Marken lige ud til Jægergaarden" [matr. nr. 5 ”Mallings Arvinger”?] 
  • Købmand Niels Malling i Dynkarken [RN9007 Niels Malling 1809-1862], ejede Marken lige ud til Jægergaarden, hvilket Terræn nu forlængst har været indtaget af Statsbanernes Gods-Afdeling.
  Ejendom Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [11
  RN9007 Niels Malling ejer "10 Tdr. Land mellem Amtmandens Have" nu indtaget af Banegårdsterrainet [matr. nr. 5 ”Mallings arvinger”?] 
  • Til Gaarden hørte endvidere 10 Tdr. Land mellem Amtmandens Have [Amtmandstoften] lige udenfor Mindegades Port og Jægergaarden - nu indtaget af Banegaardsterrainet [på matrikelkortet: 1816-1860 Århus Bygrunde er matr. nr. 5 påført "Mallings Arvinger"] - og 10 Tdr. Land ovenfor Jægergaarden op til Marselisborg Mark. [Syd for Jægergården med skel til Jægergårsgade er en storparcel matr. nr. 3 påtegnet Malling jf. kortet: 1817-1860 Viby Sogn Marselis Hovedgård Opmålt og udskiftet 1806 og 1807, prøvet og tegnet 1816.
  Ejendom Aarhus, Viby Sogn, matr. nr. 3 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [11
  RN9007 Niels Malling ejer "10 Tdr. Land ovenfor Jægergaarden op til Marselisborg Mark" [matr. nr. 3 ”Malling”?] 
  • Til Gaarden hørte endvidere 10 Tdr. Land mellem Amtmandens Have [Amtmandstoften] lige udenfor Mindegades Port og Jægergaarden - nu indtaget af Banegaardsterrainet [på matrikelkortet: 1816-1860 Århus Bygrunde er matr. nr. 5 påført "Mallings Arvinger"] - og 10 Tdr. Land ovenfor Jægergaarden op til Marselisborg Mark. [Syd for Jægergården med skel til Jægergårsgade er en storparcel matr. nr. 3 påtegnet Malling jf. kortet: 1817-1860 Viby Sogn Marselis Hovedgård Opmålt og udskiftet 1806 og 1807, prøvet og tegnet 1816].
  Død 21 jul. 1862  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 39 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2, 3, 362, 363, 364, 365
  • "Bekjendtgjørelser.
   At det behagede det alvise Forsyn ved en blid og rolig Død at bortkalde [RN9007] Capitain og Kjøbmand Niels Malling, Mandag Morgen den 21de Juli 1862 [21-07-1862] bekjendtgøres sørgeligst for fraværende Slægt og Venner af
   [RN9034] hans Enke og efterladte Børn
   Aarhuus, den 22de Juli 1862 [22-07-1862]
   Begravelsen findet Sted fra Hjemmet Fredag den 25de Juli, Kl. 12 [25-07-1862]"
   Kilde: Aarhuus Stiftstidende 22-07-1862, 23-07-1862, 24-07-1862

   "Døde
   [RN9007] Capit. og Kbmd. Niels Malling i Aarhus."
   Kilde: Aalborg Stiftstidende 23-07-1862

   "Tanker ved [RN9007] Capitain og Købmand Niels
   Mallings Død i Aarhuus ,
   den 21de Juli 1862 [21-07-1862]

   Som en Uveirssky gjør Dag til Nat,
   Saa kommer ofte Sorgen brat
   Og gjør et Skaar i huuslig Ro,
   Hvor Hjerter kjærligt sammenbo.

   Saa ofte kommer Dødens Haand
   Og løser Livets Rosenbaand,
   Saa Hjertet lider Sorg og Vee,
   Og Øiet kan kun Mørkhed see.

   Hvor ofte lyder Dødens Røst,
   Saa vidt om Land i Vaar, i Høst,
   Og komme snart til dunkle Vraa.
   Snart den til Rigmand, høit paa Straa.

   Den grumme Død, den gjør ei Skjel
   Paa Ung og Gammel, Riig og Træl;
   Den saarer kun med giftig Braad,
   For den er ingen Fred og Raad.

   Saa kom og her den sule Død
   Og blegned Kinden, som var rød;
   Den kaldte [RN9007] Manden bort i Hast,
   Endskjøndt han stod som Træer fast.

   O Død! du saared' Børn og Viv,
   Thi der var kjærligt Sammenliv;
   Den Enes Fryd, den Andens Lyst,
   De deelte Sorgen Bryst ved Bryst.

   Hans [RN9034] Hustru, som ham fulgte glad,
   Dem har nu Døden skillet ad.
   Det er saa tungt at tænke paa, -
   Dog Herrens Raad vi ei forstaae.

   For hende, som nu ene staaer,
   Gid Prøven være ei for haard;
   Men gyd, o Gud, din milde Trøst
   I hendes sorgopfyldte Bryst!

   a. h."

   Kilde: Aarhuus Stiftstidende 16-08-1862
  Begravet 25 jul. 1862  Aarhus, Vor Frue Sogn, Søndre Kirkegård, litra a13 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3
  • "Bekjendtgørelser.
   Enhver især af de, der den 25de ds. [25-07-1862] viste min salig [RN9007] Faders jordiske Levninger den Ære at ledsag samme til sit Hvilested [Søndre Kirkegård, litra a13], saaavelsom de, der paa andre Maader ved denne sørgelige Leilighed lagde deres Agtelse for den Affødes Minde og deres Hengivenhed for hans Familie for Dagen, modtag herfor min hjerteligste og forbindtligste Tak.
   Aarhuus, den 26de Juli 1862 [26-07-1862]
   Paa min [RN9034] Moders og mine Søskendes
   Vegne: [RN9008] Rasmus Malling"
   Kilde: Aarhuus Stiftstidende 26-07-1862
  Købmandsvarer 2 okt. 1862  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [366
  Stiftelse af Aarhus Handelsforening. 
  • For at styrke købstædernes handel efter vedtagelsen af Næringsloven af 1857 blev der i de første år af 1860erne stiftet talrige handelsforeninger landet over.

   Aarhus Handelsforenings statuetter er således underskrevet 02-10-1862, og foreningens hovedformål var at virke for handelens fremme og opkomst i byen samt sikre den indenbys handelsstands rettigheder.

   86 købmænd i Aarhus [RN9007 Niels Malling har formodentlig også været blandt disse, selvom han døde i sommeren 1862] havde tegnet sig på den stiftende indbydelse.
  Familien 25 nov. 1862  Aarhus, Domsognet, [Tangen 6, matr. nr. 623, nu Klostertorv] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [367
  Marskandiser J. Sørensen udbyder en enspænderkane, som har tilhørt RN9007 købmand N. Malling. 
  • «b»"En Eenspænder-Kane,
   «/b»herskabelig udstyret, med Seletøi, Pidsk, Bjælder, Tigerskinds-Tæppe og brillant Næt, som Alt har tilhørt afdøde [RN9007] Kjøbmand N. Malling i Aarhuus, er billigt til Salg hos J. Sørensen, Marchandiser i Aarhuus [Tangen 6, matr. nr. 623, nu Klostertorv]."
  Familien 31 jan. 1865  Aarhus, Domsognet, Tangen 852 [Tangen 6, matr. nr. 623, nu Klostertorv] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [368
  Marskandiser J. Sørensen har RN9007 N. Mallings enspænderkane med tigerskindstæppe, næt, seletøj, bjælder og pisk til salg. 
  • «b»"Læs her!
   «/b»En herskabelig Eenspænderkane (der har tilhørt [RN9007] afd. Kbm. N. Malling) med Tigerskinds-Tæppe og Næt samt Seletøi, Bjælder og Pidsk staaer til Salg hos Marschandiser J. Sørensen, Tangen 852 [Tangen 6, matr. nr. 623, nu Klostertorv]."
  Familien 3 sep. 1865  Aarhus, Vor Frue Sogn, Søndre Kirkegård litra a13 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [369
  RN9027 kommis Chr. L. Malling efterlyser oplysninger om tyveri af kranse på RN9007 N. Malling og RN9024 gravsted. 
  • «b»"Mærk.«/b»
   Søndagen den 3die September [03-09-1865] er der fra afdøde [RN9007] Capt. Kjøbmand N. Mallings og afdøde Kones [RN9024] Grave borttaget 3 Kranse. Da dette er skeet idetmindste een Gang tidligere og da Krandsene ikke kunne have noget Værd for Vedkommende, maa de antages, at de ere borttagne af Ondskab, og der udloves derfor en god Douceur til den, der kan angive Navnet paa Gjerningsmanden.
   Man henvende sig desangaaende til [RN9027] Commis Chr.L. Malling hos Kbm. Hjelm."
  Militærvæsen 4 maj 1874  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [370
  Beskrivelse af borgerkorpset i 1820erne, som Niels Malling var en del af. 
  • .......her i Byen bestod i Tyverne et fast organiseret Borgercorps, en saakadt "Anden Afdeling", et Jægercorps, meest for Handelsbetjente og andre unge Mennesker, og endelig et borgerligt Artelleri.

   Det sidstnævnte, som efter sin mangeaarige Commandeur i daglig Tale kaldtes "Marcus Becks Tolleri", vare Resterne af en Kystarmering fra Krigen 1807-14. Dengang havde der været fem eller sex smaa Batterianlæg paa Kyststrækningen fra den nuværende Badeanstalt i Grønland til udenfor Meilgadesport.

   Nu var der kun et Batteri paa Havnens sydlige Side, omtrent hvor Svineslagteriet ligger, og her Saluteredes ved alle højtidelige Leiligheder.

   Da Fr.VI steg i land ved et af hans Besøg i Slutning af Tyverne, sprang en af de daarlige gamle Kanoner under Saluteringen. Et stykke af Kanonen sprang helt over Husene og faldt ned i [RN9007] Mallings Gaard i Mindegade, og et andet Stykke havde nær dræbt Kongen selv; et Par Mand blev qvæstede, men dog, saavidt vides ingen Livsfarligt.

   Dette uheld gav anledning til, at Kongen tilsagde Corpset nogle bedre Kanoner, og der blev da fra Toihuset hidsendt 6 eller 8 Stykker, der paa det nævnte Sted dannede et fast lukket Batteri, indtil det borgerlige Artellericorps Ophævelse i 1841.
  Familien 7 nov. 1926  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [371
  RN9007 Niels Malling var en god kammerat. 
  • [RN9007] Niels Malling, en Søn af [RN9022] Enkefru Malling, som drev Forretning i Spanien; han var en god Kammerat, der kun havde den Fejl, at han bandede meget stærkt - nogle sagde, at han endog "bandede i Spørgesætninger"
   Udklip: Frisch
  Købmandsvarer Aarhus, Domsognet, Dynkarken 39-41 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [372
  Købmand 
  • Beskrivelse af hans varesortiment i: Butik i Århus, Århus Byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Århus 1981, Finn H. Lauridsen i artiklen Bod og butik i 19. århundrede, #17 hentet fra Aarhuus Stiftstidende juli 1835.
  Købmandsvarer Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [373
  Købmandsgårdens kunder. 
  • «i»"Der var noget Lidenskabsløst over dette Complex af Hedebønder og Hedestude (vesterfra), som virkede beroligende i Modsætning til de flotte Hadsherredsbønder, der i strygende Fart med deres prægtige Heste svingede ind i Kjøbmandens Gaard og strax bleve tracterede med Caffe og Snaps."«/i»
   [Hads herred lå syd for Aarhus, og der vel især var kunder herfra, som kom i Mallings købmandsgård.]
  Købmandsvarer Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [374
  Om de gamle købmandsslægter i Aarhus. 
  • «i»"Men det bør ikke glemmes, at de gamle Kjøbmandsfamilier Meulengracht, Scandorff, Herskind, Mørk, [RN9001, RN9007] Malling, Agerup, [RN9201] Schmidt, Faurschou, Severin, Gjeding, Gjern, Lottrup, Langballe, Raae o.s.v., maaske ere de egentlige Grundlæggere af Aarhus nuværende Betydenhed. De vare paa en Maade Byens Rygrad. De havde Penge, forstod at styre deres Sager, og var Gjennemgaaende grundhæderlige. De vare voksede op til deres Stilling, de havde et Navn at holde i Ære. Derfor gik det saa godt for Aarhus. Det var en solid By."«/i»
  Skibe Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [205
  Begge brødre RN9007 og RN9002 har skibe på søen. 
  • Kilde: Aarhuus Stiftstidende 1911, #9-11?
  Skibe Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [375
  Ejer bl.a. skonnerten ”Isabel” vist nok bygget 1846. Også ”Hensigten” og Jagterne, den ene med navnet ”Margrethe Kaarsberg”. Jagten ”De tvende Søstre”, sluppen ”Patrontasken”, 
  Skibe Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [376, 377
  [RN9007] Niels ejer skibet ”De tvende Søstre” 
  Notater 
  • RN9007:


  Person-ID I7  Købmandsslægten Malling i Aarhus
  Sidst ændret 23 aug. 2018 

  Far Rasmus Nielsen Malling,   f. 19 sep. 1767, Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 18 jul. 1826, Aarhus, Domsognet, på Mindegaden, [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 58 år) 
  Mor Cecilia Maria Kaarsberg,   f. 10 dec. 1776, Aarhus, Domsognet, [Mindegade 8, matr. nr. 95] Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 17 apr. 1841, Aarhus, Domsognet, v. MindePort, Dynkarken 43 Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 64 år) 
  Gift 8 feb. 1807  Aarhus, Domsognet, Dynkarken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [30, 378
  Ægteskab 17 feb. 1807  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [379
  Anne Thestrup og Niels Malling daterer bryllupsdagen til den 17-02-1807. 
  Ægteskab 1825  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 39-41 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [380
  Maleri på glas af RN9057 O.M. Rasch fra 1825 af RN9022 Cecilia Malling, f. Kaarsberg og RN9001 købmand Rasmus Malling 
  • Maleriet opbevares i Den gamle By.
  Familie-ID F9  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie 1 Cathrine Marie Frausing,   f. 15 dec. 1807, Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 26 sep. 1833, Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366/367 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 25 år) 
  Trolovet 1 okt. 1830  Aarhus, Vor Frue Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted  [30
  Niels og Cathrine trolovet 01-10-1830. 
  Gift 20 okt. 1830  Aarhus, Vor Frue Kirke Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2, 30, 381, 382
  • RN9007 og RN9023:

   "Bekjendtgjørelser.
   De Mange af vore Venner og Velyndere som for skjønnede vores Bryllups Fest ved Illumination, Flagning, og paa anden Maade, modtage herved vores hjertelige og forbindtlige Tak.
   Aarhuus, den 22de Octbr. 1830 [22-10-1830]
   [RN9007] N. Malling. [RN9023] C.M. Malling, fød Frausing."
   Kilde: Aarhuus Stiftstidende 23-10-1830

   Købmænd i Århus. Bidrag til handelens historie i Århus. Århus Handelsstandsforening, Århus 1962, Redaktion Vagn Dybdal #80 opgiver ægteskabet som indgået i 1832. [16-08-2013, TAA]

  Ægteskab Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Dynkarken 39-41] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [383
  Cathrine følte sig ikke lykkelig i ægteskabet med RN9007 Niels Malling. 
  • "hun blev i alle Tilfælde gift i 1832 [20-10-1830] med [RN9007] Købmand Niels Malling (i Dynkarken), der var ældre og Enkemand [han var ugift ved ægteskabet med Cathrine]. Hun følte sig ikke lykkelig og døde allerede det følgende Aar den 26. Sept. [26-09-1833] af Brystsyge [sygdom i brystet nu lungetuberkulose]".
  Børn 
   1. Rasmine Malling,   f. 8 jan. 1832, Aarhus, Domsognet, Dynkarken 39-41 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 28 sep. 1832, Aarhus, Domsognet, Dynkarken 39-41 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 0 år)
  Sidst ændret 6 maj 2018 
  Familie-ID F4  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie 2 Jacobine Schmidt,   f. 1 jan. 1814, Aarhus, Domsognet, [Mejlgade 19, matr. nr. 1031] Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 3 jan. 1841, Aarhus, Domsognet, Dynkarken 39-41 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 27 år) 
  Gift 22 jul. 1834  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366/367 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [30, 384, 385, 386, 387
  Ægteskab 26 jul. 1834  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [388
  RN9007 N. Malling og RN9024 Jacobine Schmidt takker for gæsternes fejring af deres bryllupsfest. 
  • "De mange af vore Venner og Bekjendtere, der ved Illumination hædrede vor Bryllupsfest, modtage herved vor forbindtlige Tak.
   [RN9007] N. Malling. [RN9024] Jacobine Malling f. Schmidt."
  Børn 
   1. Rasmus Malling,   f. 3 nov. 1835, Aarhus, Domsognet, Mindegade Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 4 jul. 1922, København, Frederiksberg, Nørre Farimagsgade 55, 4 Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 86 år)
   2. Cathrine Marie Margrethe Malling,   f. 15 apr. 1837, Aarhus, Domsognet, ved Mindeport Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 17 sep. 1893, København Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 56 år)
   3. Marie Christine Malling,   f. 13 maj 1838, Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1 aug. 1919, København Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 81 år)
   4. Christian Lauritz Malling,   f. 5 nov. 1839, Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 9 maj 1927, Aalborg Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 87 år)
   5. Hans Peter Malling,   f. 26 dec. 1840, Aarhus, Domsognet, Mindegade Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 27 mar. 1841, Aarhus, Domsognet, Mindegade Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 0 år)
  Sidst ændret 6 maj 2018 
  Familie-ID F10  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie 3 Mathilde Kirstine Linnemann,   f. 11 mar. 1819, Jelling Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 25 maj 1874, Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 55 år) 
  Vielse 9 jul. 1847  [30
  Kgl. Bevilling af 09-07-1847 til ægteskabet mellem Niels og Mathilde. 
  Gift 10 jul. 1847  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 39-41 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3
  Børn 
   1. Dødfødt dreng,   f. 26 apr. 1848, Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 26 apr. 1848, Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 0 år)
   2. Niels Svenning Malling,   f. 1 aug. 1849, Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1 aug. 1912  (Alder 63 år)
   3. Carl Edmond Alexander Malling,   f. 2 sep. 1851, Aarhus, Domsognet, ved Mindeport Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. eft. 19 feb. 1874, I den Mexikanske Golf ud for Pensacola i Florida? Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 22 år)
   4. Ernst Malling,   f. 13 jan. 1854, Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 30 mar. 1922  (Alder 68 år)
   5. Gustav Frederik Ludvig Wilhelm Schneider Malling,   f. 1 dec. 1855, Aarhus, Domsognet Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 16 mar. 1919, København, Bagsværd Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 63 år)
   6. Mathilde Ernestine Malling,   f. 24 jan. 1859, Aarhus, Domsognet, Mindegade Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 8 okt. 1944  (Alder 85 år)
  Sidst ændret 14 nov. 2013 
  Familie-ID F12  Gruppeskema  |  Familietavle

 • Begivenhedskort
  Link til Google MapsFødt - 3 aug. 1809 - Aarhus, Domsognet Link til Google Earth
  Link til Google MapsDøbt - 8 okt. 1809 - Aarhus, Domkirken Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Overformynder - - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9007 Handelsbetjent Malling er opført på listen over passerede fra Kalundborg til Aarhuus. - 26 jul. 1823 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Ejer Dynkarken 39-41, matr. nr. 54 fra faderens død til sin egen død - 1826 til 1862 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken 39-41, matr. nr. 54 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsFadder - RN9007 handelsassistent Malling og RN9022 madame Kaarsberg er fadder ved købmand Dinnesens datter Valborgs dåb. - sep. 1826 - Aarhus, Domkirken Link til Google Earth
  Link til Google MapsFadder - [RN9022] Madame Kaarsberg, jfr. Ane Schmidt, købmændene Mørch og [RN9055?] H. Gieding samt handelsassistent RN9007 Malling er faddere ved købmand Dinnesens datter Valborgs dåb. - sep. 1826 - Aarhus, Domkirken Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Arver sammen med broderen efter faderen RN9001 Rasmus "10 Tdr. Land ovenfor Jægergaarden op til Marselisborg Mark" [matr. nr. 3 ”Malling”] ? - eft. 1826 - Aarhus, Viby sogn, matr. nr. 3 Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Arver sammen med broderen efter faderen RN9001 Rasmus "Marken lige ud til Jægergaarden" [matr. nr. 5 ”Mallings Arvinger”] ? - eft. 1826 - Aarhus Bygrunde, Toftejorden, matr. nr. 5 Link til Google Earth
  Link til Google MapsFadder - RN9007 handelsassistent Malling er fadder ved skipper Grønlunds søn Adolph Michaels dåb. - maj 1827 - Aarhus, Domkirken Link til Google Earth
  Link til Google MapsFadder - RN9007 handelsassistent Malling er fadder ved sømand A. Nielsens tvillingebørn Anton og Anes dåb. - jul. 1827 - Aarhus, Domkirken Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9007 Handelsassistent Malling er opført på listen over ankomne med dampskibet Dania fredag morgen kl. 8.30. - 6 jul. 1827 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsFadder - RN9007 handelsassistent Malling er fadder ved krigsråd Knudsens datter Amalie Lovises dåb. - aug. 1827 - Aarhus, Domkirken Link til Google Earth
  Link til Google MapsFadder - Handelsassistent Malling er fadder ved sømand A. Nielsens tvillinger Anton og Anes dåb. - 9 aug. 1827 - Aarhus, Domkirken Link til Google Earth
  Link til Google MapsFadder - RN9007 handelsassistent Malling er fadder ved skibskaptajn Lunnes datter Petrea Frederikkes dåb. - okt. 1827 - Aarhus, Domkirken Link til Google Earth
  Link til Google MapsFadder - RN9007 handelsassistent Malling er fadder ved færgeløbskasserer Richardts datter Ane Sørine Elisabet Henriettes dåb. - 12 apr. 1828 - Aarhus, Domkirken Link til Google Earth
  Link til Google MapsFadder - Skibskaptajn Kaarsberg og RN9007 handelsassistent Malling er faddere ved færgeløbskasserer Richards datter Anes dåb. - 12 apr. 1828 - Aarhus, Domkirken Link til Google Earth
  Link til Google MapsFadder - RN9007 handelsassistent N. Malling er fadder ved færgeskipper Rasm. Molboes søn Andreas' dåb. - 8 maj 1828 - Aarhus, Domkirken Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9007 Handelsbetjent Malling er opført på listen over passerede fra Kalundborg til Aarhus. - 24 jul. 1828 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsFadder - RN9007 Købmand Malling er fadder ved købmand Kierkebyes søn Niels' dåb. - 25 nov. 1828 - Aarhus, Vor Frue Kirke Link til Google Earth
  Link til Google MapsFadder - RN9007 købmand Malling er fadder ved købmand Kirkebyes søn Niels Anchersen Haalums dåb. - 25 nov. 1828 - Aarhus, Vor Frue Kirke Link til Google Earth
  Link til Google MapsFadder - RN9007 handelsassistent Malling er fadder ved kaptajn v. Severins datter Wilhelmine Maries dåb. - 18 dec. 1828 - Aarhus, Vor Frue Kirke Link til Google Earth
  Link til Google MapsFadder - RN9007 handelsassistent Malling er fadder ved kaptajn v. Severins datter Wilhelmine Maries dåb. - 18 dec. 1828 - Aarhus, Vor Frue Kirke Link til Google Earth
  Link til Google MapsFadder - RN9007 handelsassistent N. Malling er fadder ved lods Chrisen Jensens søn Christian Peters dåb. - 22 jan. 1829 - Aarhus, Domkirken Link til Google Earth
  Link til Google MapsFadder - RN9007 Handelsassistent N. Malling er fadder ved lods Christen Jensen Rannerøes søn Christians dåb. - 22 jan. 1829 - Aarhus, Domkirken Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkibe - RN9007 N. Malling sælger sine to sejlbåde formodentlig i forbindelse med overtagelse af købmandsforretningen. - 30 apr. 1830 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsFadder - RN9007 Købmand N. Malling er fadder ved købmand L. C. Meulengrachts søn Frederiks dåb. - jun. 1830 - Aarhus, Vor Frue Kirke Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Overtager faderens forretning i Dynkarken - 14 sep. 1830 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken 39-41 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9022 R. Mallings enke overdrager købmandsforretningen til sønnen RN9007 Niels Malling. - 14 sep. 1830 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Tog borgerskab som købmand og brændevinsbrænder - 20 sep. 1830 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsTrolovet - Niels og Cathrine trolovet 01-10-1830. - 1 okt. 1830 - Aarhus, Vor Frue Sogn Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Købmand ved ægteskabet med RN9023 Cathrine - 20 okt. 1830 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsGift - 20 okt. 1830 - Aarhus, Vor Frue Kirke Link til Google Earth
  Link til Google MapsBygningsartikler - RN9007 N. Malling udbyder møllesten og sandsten af forskellige dimensioner. - 5 nov. 1830 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9007 N. Malling sælger forskellige tekstiler i købmandsgården. - 5 nov. 1830 til 1 maj 1832 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9007 N. Malling udbyder flasker. - 5 nov. 1830 til 23 jan. 1834 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsFadder - RN9007 Købmand Malling er fadder ved købmand Hammershøis datter Emilies dåb. - dec. 1830 - Aarhus, Vor Frue Kirke Link til Google Earth
  Link til Google MapsLandbrugsvarer - RN9007 N. Malling og R. Schandorff udbyder hver dag fortrinlig god tørret østersøisk rug. - 1 dec. 1830 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsLandbrugsvarer - RN9007 N. Malling sælger rug fra Østersøen. - 1 dec. 1830 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsInventar - RN9007 N. Malling udbyder små moderne vindovne, samt norske 2 etager bilæggerovne. - 10 dec. 1830 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsFadder - RN9007 købmand N. Malling er fadder ved købmand Hammershøis datter Emilie Fransine Christines dåb. - 30 dec. 1830 - Aarhus, Vor Frue Kirke Link til Google Earth
  Link til Google MapsLandbrugsvarer - RN9007 N. Malling udbyder rajgræsfrø af bedste kvalitet. - 23 apr. 1831 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBygningsartikler - RN9007 N. Malling udbyder 2 a 3 tom. fyrplanker, egeplanker, fyrbrædder, brede birkeplanker. - 28 apr. 1831 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBygningsartikler - RN9007 N. Malling udbyder valsede kobberplader og bonde af flere dimentioner. - 28 apr. 1831 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsLandbrugsvarer - RN9007 N. Malling udbyder bagerhvede. - 28 apr. 1831 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsLandbrugsvarer - RN9007 N. Malling udbyder bedste rød og hvid (lollandsk) kløverfrø (af sidste års afgrøde). - 28 apr. 1831 til 9 apr. 1836 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBygningsartikler - RN9007 N. Malling udbyder grubbe- og pillesten til mølleejerne. - 13 aug. 1831 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkibe - RN9007 N. Malling udbyder sejl- og ravndug. - 13 aug. 1831 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsFadder - RN9007 købmand N. Malling er fadder ved konsul Herskinds søn Frederik Holger William Augusts dåb. - okt. 1831 - Aarhus, Vor Frue Kirke Link til Google Earth
  Link til Google MapsLandbrugsvarer - RN9007 N. Malling udbyder tørret østersøisk rug. - 27 okt. 1831 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsFadder - RN9007 Malling er fadder ved konsul Herskinds søn Holgers dåb. - 12 nov. 1831 - Aarhus, Vor Frue Kirke Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkibe - RN9007 N. Malling udbyder Petersborg sejldug. - 3 maj 1832 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9001 Købmand N. Malling sælger hamp til moderate priser. - 12 maj 1832 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9007 N. Malling sælger forskellige tekstiler i købmandsgården. - 22 maj 1832 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBygningsartikler - RN9007 N. Malling udbyder norsk kron & fenster glas samt Stetiner glas. - 14 jul. 1832 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9007 N. Malling sælger forskellige tekstiler i købmandsgården. - 14 jul. 1832 til 20 nov. 1835 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsFadder - RN9007 Købmand Malling er fadder ved consumt. betjent Jacobsens søn Fritz' dåb. - aug. 1832 - Aarhus, Domkirken Link til Google Earth
  Link til Google MapsFadder - RN9007 købmand Malling er fadder ved konsumentbetjent Jacobsens søn Fritz Johans dåb. - aug. 1832 - Aarhus, Domkirken Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9007 N. Malling udbyder hamp, hampeblår og glas. - 4 sep. 1832 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsInventar - RN9007 N. Malling udbyder moderne københavnske kakkelovne samt norske 2-etage & bilægger-ovne. - 11 okt. 1832 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsInventar - RN9007 N. Malling udbyder kakkelovne, jerngryder, kasseroller, komfurgryder og mortere. - 30 nov. 1832 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBygningsartikler - RN9007 N. Malling udbyder melkalk i større og mindre partier. - 5 apr. 1833 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBygningsartikler - RN9007 N. Malling udbyder svensk jern. - 6 apr. 1833 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9007 N. Malling udbyder fisk. - 6 apr. 1833 til 10 maj 1833 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9007 N. Malling udbyder salt. - 6 apr. 1833 til 10 maj 1833 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkibe - RN9007 N. Malling udbyder engelske og oversøiske sejlduger. - 6 apr. 1833 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9007 N. Malling udbyder melkalk og andre varer til salg. - 18 apr. 1833 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9007 købmand Malling med RN9023 konen Cathrine og RN9055 svigermor madame Frausing rejser fra Aarhus for at få Cathrine undersøgt på Frederiks Hospital i København via Kalundborg. - 28 maj 1833 - Kalundborg Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9007 købmand N. Malling kommer hjem med dampskibet Dania fra København via Kalundborg. - 2 jun. 1833 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Nr. 122-3. Niels Mallings gård nyvurderet.. - jul. 1833 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken matr. nr. 335 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Nr. 366. Købmand Niels Mallings gård. - jul. 1833 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken matr. nr. 335 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9007 købmand N. Malling rejser fra Aarhus med dampskibet fra Aarhus til København via Kalundborg for at besøge konen på Frederiks Hospital. - 7 aug. 1833 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9007 købmand N. Malling kommer hjem via Kalundborg efter at have besøgt konen på Frederiks Hospital. - 13 aug. 1833 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9007 købmand N. Malling rejser over med dampskibet for at hente konen hjem fra behandling på Frederiks Hospital. - 4 sep. 1833 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9007 købmand N. Malling med RN9023 konen Cathrine og RN9055 svigermor madame Frausing kommer hjem fra København via Kalundborg. - 5 sep. 1833 - Kalundborg Link til Google Earth
  Link til Google MapsInventar - RN9007 N. Malling udbyder kakkelovne med tallerkenvarmere og koge-indretninger. - 20 sep. 1833 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBygningsartikler - RN9007 N. Malling udbyder egestolper af bedste kvalitet til salg. - 26 okt. 1833 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBygningsartikler - RN9007 N. Malling udbyder til møllere møllesten og sandsten af forskellige dimensioner. - 26 okt. 1833 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkibe - RN9007 N. Malling udbyder engelske og russiske sejl-, ravndug og pressenninger. - 26 okt. 1833 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsInventar - RN9007 N. Malling sælger små runde ovne. - 7 jan. 1834 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsInventar - RN9007 N. Malling udbyder 3-, 2- & 1-etages kakkelovne, små runde ovne. vindovne og bilæggere. - 7 jan. 1834 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBygningsartikler - RN9007 N. Malling udbyder hør, hamp & hampeblår, svenske 4 & 3 tommer søm, norsk salt. - 23 jan. 1834 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsInventar - RN9007 N. Malling sælger små runde ovne. - 8 feb. 1834 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - RN9007 Niels Malling er enkemand og købmand i folketællingen. - 18 feb. 1834 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366/367 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9007 købmand N. Malling rejser fra Aarhus til Kalundborg. - 22 mar. 1834 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9007 købmand Malling kommer hjem Kalundborg. - 28 mar. 1834 - Kalundborg Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9007 købmand Malling og RN9024 jomfru J. Schmidt kommer hjem Kalundborg. - 27 jun. 1834 - Kalundborg Link til Google Earth
  Link til Google MapsFritid - RN9007 Købmand Niels Malling er sammen med 23 andre af byens borgere medstifter af Det Borgerlige Skydeselskab i Aarhus. - 19 jul. 1834 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Enkemand og købmand ved ægteskabet med RN9024 Jacobine - 22 jul. 1834 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken Link til Google Earth
  Link til Google MapsGift - 22 jul. 1834 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366/367 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsÆgteskab - RN9007 N. Malling og RN9024 Jacobine Schmidt takker for gæsternes fejring af deres bryllupsfest. - 26 jul. 1834 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsFadder - RN9007 Malling er fadder ved skomagermester J. Petersens søn Theodors dåb. - aug. 1834 - Aarhus, Domkirken Link til Google Earth
  Link til Google MapsInventar - RN9007 N. Malling udbyder kakkelovne, fyrrebrædder, hørlærred og hør. Køber færsk flæsk. - 6 okt. 1834 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBygningsartikler - RN9007 N. Malling udbyder fyrrebrædder. - 7 okt. 1834 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsInventar - RN9007 Malling udbyder kakkelovne, fyrretræsbrædder, hørlærred samt køber færsk flæsk. - 7 okt. 1834 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9007 N. Malling køber færsk flæsk. - 7 okt. 1834 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkibe - RN9007 N. Malling udbyder St. Petersborg sejldug-, ravndug og pressenninger. - 11 okt. 1834 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9007 N. Malling køber gult voks. - 16 okt. 1834 til 23 okt. 1834 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBygningsartikler - RN9007 N. Malling udbyder oblat-jern. - 19 dec. 1834 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsInventar - RN9007 N. Malling annocerer vindovne og bilæggere til salg. - 31 dec. 1834 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Dynkarken 39-41 ligger ved siden af Skibbys Gård, hvor man senere fik lokum. - jan. 1835 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkibe - RN9007 N. Mallings chalup "Lykkens Prøve" kan medtage smågods til København. - 7 feb. 1835 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9007 N. Malling udbyder Xeres-vin på flaske. - 8 maj 1835 til 14 jan. 1836 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkibe - RN9007 En række borgere i Aarhus herunder RN9007 N. Malling tilbyder godstransport mellem Aarhus og København efter en fast sejlplan. - 14 maj 1835 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkibe - RN9007 N. Malling danner sammen med andre interessenter en Redersammenslutning for Sejladsen på København. - 15 maj 1835 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkibe - RN9007 N. tilbyder regelmæssig fragt mellem Aarhus og København på de fire jagter ejet sammen med andre købmænd i Aarhus. - 15 maj 1835 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBygningsartikler - RN9007 N. Malling udbyder engelsk flad jern, rund jern, grøn maling og jernplader. - 2 jul. 1835 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkibe - RN9007 N. Malling udbyder flere sorter seil- og ravnduger. - 2 jul. 1835 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsInventar - RN9007 N. Malling faldbyder kakkelovne, hørlærred, glas og planker. - 7 aug. 1835 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsInventar - RN9007 N. Malling udbyder støbte jernvarer: kakkelovne, vindovne, bilæggere, kedler, pander, gryder, mortere, åleriste, trefødder, potter m.m. - 19 sep. 1835 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBygningsartikler - RN9007 N. Malling udbyder tagvinduer ankommet i dag. - 24 sep. 1835 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsInventar - RN9007 N. Malling udbyder meget store og smukke spisestueovne, pyramide-, 2 & 1-etages vindovne, kølleovne, små og runde ovne til stenkul samt bilæggere. - 26 okt. 1835 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBygningsartikler - RN9007 N. Malling formidler til møllebrug: stjernhjulsknag, stokker, knaghjulsknag alle af aunbøg. - 31 okt. 1835 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Købmand ved sønnen RN9008 Niels' fødsel og dåb - 18 nov. 1835 - Aarhus, Domsognet, Mindegade Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9007 N. Malling udbyder norsk comin [kommen?] og sennep. - 20 nov. 1835 til 9 apr. 1836 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - Handelsstanden i Aalborg protesterer mod amtmændenes om handelsagenters virksomhed eller ophør af samme. - 7 dec. 1835 - Aalborg Link til Google Earth
  Link til Google MapsInventar - RN9007 N. Malling udbyder københavnske kakkelovne og små ovne. - 12 dec. 1835 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsInventar - RN9007 N. Malling udbyder moderne københavnske kakkelovne netop hjemkommen. - 12 dec. 1835 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9007 N. Malling og byens øvrige købmænd i byen og i Aalborg opfordrer regeringen til at dæmpe omfanget af handelsagenternes virksomhed. - 14 dec. 1835 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Ildebrand i Kjølleren i RN9007 købmand Mallings ejendom blev slukket hurtigt af brandvæsenet. - 20 dec. 1835 - Aarhus, Domsognet, ved Mindeporten [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Nr. 149-1. Vurdering af skadernes omfang ifm. ildebranden den 20-12-1835 i Niels Mallings gård. - 21 dec. 1835 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken matr. nr. 335 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - RN9007 N. Malling takker for hjælpen med at slukke ildebranden og redde indboet. - 29 dec. 1835 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Er ulønnet kasserer for havnens drift. - 1836 til 1844 - Aarhus, Domsognet Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Fungerer som ulønnet kasserer for Havnen. - 1836 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Nr. 154-1. Niels Mallings gård. Nyvurdering efter genopbygning efter ildebrand. - 11 feb. 1836 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken matr. nr. 335 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Nr. 366. Købmand Niels Mallings Gård. Nyvurdering formodentlig efter en udvidelse af bygningerne. - 11 feb. 1836 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9007 N. Malling sælger forskellige tekstiler i købmandsgården. - 29 mar. 1836 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBygningsartikler - RN9007 N. Malling udbyder tylter, bord og lægter. - 9 apr. 1836 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsInventar - RN9007 N. Malling annoncerer jernvarer, kløverfrø, lægter m.m. til salg. - 9 apr. 1836 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsInventar - RN9007 N. Malling udbyder støbte jernvarer: skorstensplader (komfurer?) og gruekedler. - 16 maj 1836 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkibe - RN9007 En række borgere i Aarhus herunder RN9007 N. Malling tilbyder godstransport mellem Aarhus og København henholdsvis hver tirsdag og onsdag aften. - 9 jun. 1836 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkibe - RN9007 N. Malling er sammen med Røse, Bang og Schmidts enke interessenter i Børt-Fart Aarhus-København. - 10 jun. 1836 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkibe - RN9007 N. Malling tilbyder sammen med andre købmænd regelmæssig skibstrafik mellem Aarhus og København på 4 jagter. - 10 jun. 1836 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsInventar - RN9007 N. Malling udbyder kakkelovne, runde ovne, vindovne, kølleovne, bilæggere med og uden stegeindretning. - 22 aug. 1836 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBygningsartikler - RN9007 N. Malling udbyder en del brugte bygningsmaterialer. - 3 sep. 1836 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsInventar - RN9007 N. Malling annoncerer sit udvalg af støbte jernvarer især kakkelovne. - 3 sep. 1836 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsInventar - RN9007 N. Malling udbyder støbte jernvarer: kakkelovne, vindovne, kølleovne, bilæggerovne, skorstensplader, gryder, pander, potter, kjedler, mortere, trefødder, låg m.m. - 3 sep. 1836 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9007 N. Malling udbyder hampeblår, hørlærred, hør, gryn, sild og ærter. - 3 sep. 1836 til 21 aug. 1846 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsInventar - RN9007 N. Malling udbyder kakkelovne. - 28 sep. 1836 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsInventar - RN9007 N. Malling udbyder pander, vaffeljern, komfurgryder, spyttebakker, strygejernsriste, køkkenfyrtøj m.m. - 3 nov. 1836 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBygningsartikler - RN9007 N. Malling udbyder møllesten, pillesten og sandsten til mølleejerne. - 28 feb. 1837 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Skiftebrev som adkomst for købmand Niels Malling læst 02-03-1837. - 2 mar. 1837 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken 39 m.fl., matr. nr. 54a [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54a] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Skiftebrev [haven i Dynkarken 43] som adkomst for købmand Niels Malling læst 02-03-1837. - 2 mar. 1837 - Aarhus, Domsognet, Toldbodgade, matr. nr. 53a [Dynkarken 43, matr. nr. 53a] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBygningsartikler - RN9007 N. Malling annoncerer møllesten til salg. - 9 mar. 1837 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9007 N. Malling forhandler chokolade fra det Deichmannske Chokoladefabrik Elisabetsminde i København. - 8 maj 1837 til 29 dec. 1837 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBygningsartikler - RN9007 N. Malling udbyder støbte tagvinduer. - 13 maj 1837 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsInventar - RN9007 N. Malling udbyder metalmortere med stødere og spyttebakker. - 13 maj 1837 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Købmand ved datteren RN9025 Cathrines fødsel og dåb - 18 jun. 1837 - Aarhus, Domsognet, ved Mindeport Link til Google Earth
  Link til Google MapsBygningsartikler - RN9007 N. Malling udbyder lægter partivis. - 19 jun. 1837 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsLandbrugsvarer - RN9007 N. Malling udbyder rug. - 8 jul. 1837 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Nr. 362. Købmand Niels Malling. - 1 aug. 1837 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, matr. nr. 335, hus nr. 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Nr. 40-1. Købmand Malling. - 1 aug. 1837 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, matr. nr. 335, hus nr. 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsInventar - RN9007 N. Malling udbyder støbte jernvarer: kakkelovne, vindovne, kølleovne, bilæggerovne, skorstensplader, tagvinduer, gruekedler, gryder, pander, kjedler, mortere, strygeriste, spytbakker, køkkenfyrtøj m.m. - 16 sep. 1837 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsInventar - RN9007 N. Malling udbyder 3-, 2- og 1-etages kakkelovne fra jernstøberiet i Aalborg, små ovne samt bilæggere. - 21 nov. 1837 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9007 N. Malling forhandler chokolade fra P.Chr. Deichmanns Fabrications-Handels-Damp-Chokolade-Fabrik Elisabethsminde i København. - 24 feb. 1838 til 24 dec. 1839 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - RN9007 N. Malling forbyder gennemgang af hans gård fra Mindet til Mindeporten. - 8 aug. 1838 - Aarhus, Domsognet, Mindeporten [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsLandbrugsvarer - RN9007 N. Malling udbyder herregårdsrug, Neustadterhvede, harpet malt og ren og vægtig havre. - 8 aug. 1838 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsInventar - RN9007 N. Malling udbyder kakkelovne. - 7 sep. 1838 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9007 N. Malling udbyder sammen med andre købmænd chokolade til salg. - 17 maj 1839 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsInventar - RN9007 N. Malling udbyder runde ovne, vind- og billæggerovne, Berliner-, Spisestue-, Piedestal-, Stjerne- og Camin-Ovne. - 15 jul. 1839 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - [RN9007, RN9002] Købmand R. Mallings arvinger står som ejer af matr. nr. 5 - 1840 til 1843 - Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5 Link til Google Earth
  Link til Google MapsArv - Niels Malling giver afkald på arv efter sin søn [RN9063] Hans Peter Malling. - 1840 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsMilitærvæsen - Borgervæbningen. - ca. 1840 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsMilitærvæsen - Om uniformerede personer herunder Borgervæbningen i Aarhus i 1840erne. - ca. 1840 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9007 N. Malling valgt som ligningsmand i Borgerforsamlingen på Rådhuset. - 3 jan. 1840 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Købmand med 3 medhjælpere og 11 tjenestefolk - 1 feb. 1840 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366/367 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Husjomfru, 2 handelsbetjente, 1 lærling, 10 tjenestefolk - 1 feb. 1840 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken 367/368 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9007 N. Malling forhandler damp-chokolade fra den Deichmannske Handels Chokoladefabrik i København. - 6 feb. 1840 til 29 dec. 1847 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Købmand ved sønnen RN9063 Hans Peters fødsel og død - 26 dec. 1840 - Aarhus, Domsognet, Mindegade Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Købmand ved ægtefællen RN9024 Jacobines død og begravelse - 3 jan. 1841 - Aarhus, Domsognet, Mindegade Link til Google Earth
  Link til Google MapsMilitærvæsen - RN9007 premierløjtnant N. Malling udnævnes til kaptajn i Borgervæbningen efter F. C. Døcker. - 18 apr. 1841 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - [RN9007, RN9002] Købmand R. Mallings arvinger står som ejer af matr. nr. 4 rettet til 5 - 28 maj 1841 - Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5 Link til Google Earth
  Link til Google MapsArv - RN9007 Niels Malling og RN9002 Andreas Malling indkalder alle, som måtte have tilgodehavender hos deres forældre: RN9001 Rasmus Malling og RN9022 Cicilie Marie Malling. - 12 jul. 1841 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Steen Steensen Blicher beder om kanoner uden betaling fra Malling. - 22 jul. 1841 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Nr. 362. Købmand Niels Malling. Forsikringen omtegnet i januar kvartal 1842. - 24 jan. 1842 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, matr. nr. 335, hus nr. 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsMilitærvæsen - Kaptajn og kompagnichef RN9007 N. Malling er tillagt rang af premierløjtnant af Københavns Borgervæbning. - 10 mar. 1842 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Nr. 123-1. Omtaksering af købmand Niels Mallings gård. - 24 jul. 1842 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, hus nr. 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9007 købmand Malling kommer hjem Kalundborg med "Christian den Ottende". - 14 okt. 1842 - Kalundborg Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - RN9007 Købmand Niels Malling indkalder alle, som mener at have adkomst til gården nr. 367 i Dynkarken og nr. 377/378 i Spanien. - 27 okt. 1842 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken 367 [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9007 købmand Malling kommer hjem København med "Caroline Amalie". - 12 jul. 1843 - København Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9007 købmand Malling kommer hjem København med dampskibet "Iris". - 11 okt. 1843 - København Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Kasserer ved Havnen. - 1844 - Aarhus, Domsognet, Havnen Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Ejendomsdom [Dynkarken 43] som adkomst for købmand Niels Malling. - 6 jun. 1844 - Aarhus, Domsognet, Toldbodgade, matr. nr. 53a [Dynkarken 43, matr. nr. 53a] Link til Google Earth
  Link til Google MapsMilitærvæsen - Kaptajn i Borgerskabet og en Tid i Fyrrerne Stadshauptmand - Omk. 1845 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Købmand og enkemand med 4 børn, en lærerinde og 11 tjeneste/handelsfolk. - 1 feb. 1845 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Købmand og enkemand Niels Malling og husstand i folketællingen 1845. - 1 feb. 1845 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9007 købmand Malling rejser til København med dampskibet "Frederik VI". - 5 sep. 1845 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9007 købmand Malling kommer hjem fra Kalundborg med dampskibet "Christian VIII". - 15 sep. 1845 - Kalundborg Link til Google Earth
  Link til Google MapsLandbrugsvarer - RN9007 N. Malling udbyder nogle tønder foderærter. - 10 okt. 1845 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBygningsartikler - RN9007 N. Malling udbyder bygningsmaterialer: mursten, kalk, tagsten, brædder og bjælker. - 30 mar. 1846 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - RN9007 N. Malling ønsker ikke hans gård afbenyttet til gennemgang. - 25 jul. 1846 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9007 købmand Malling kommer hjem fra Kalundborg med dampskibet "Christian VIII". - 28 aug. 1846 - Kalundborg Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9007 købmand Malling rejser til København med dampskibet "Iris". - 28 sep. 1846 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Købmand Malling var havnekasserer i perioden 1836-1844. - 1847 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBygningsartikler - RN9007 N. Malling udbyder nogle store grundsten og 150 alen tilhuggede sokkelsten. - 24 mar. 1847 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9007 N. Malling udbyder tørt birkebrænde [til optænding i kakkelovnen]. - 22 maj 1847 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Enkemand, købmand og kaptajn i Aarhus ved ægteskabet med RN9034 Mathilde - 10 jul. 1847 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsGift - 10 jul. 1847 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken 39-41 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9007 N. Malling søger en rask karl til at passe sine kreaturer. - 21 jul. 1847 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - For. nr. 362 taks. nr. 50-1 Købmand Niels Malling - 15 sep. 1847 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, hus nr. 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9007 N. Malling 4 mahogni børnestole afleveret til betrækning med hestehårs sæder. - 17 sep. 1847 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsMilitærvæsen - Kaptajn i borgervæbningen og i 1848 konstitueret stadshauptmand - 1848 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkibe - RN9007 Konstitueret stadshauptmand og købmand N. Malling sælger på auktion sin anpart i jagtskibet "St. Jørgen". - 6 mar. 1848 - Aarhus, Domsognet, Havnen Link til Google Earth
  Link til Google MapsMilitærvæsen - Konstitueret stadshauptmand Malling har udlagt penge til Borgervæbningens musikinstrumenter. - 8 mar. 1848 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkibe - Auktion over RN9007 konst. stadshauptmand og købmand N. Mallings 1/3 anpart i jagtskibet "St. Jørgen". - 15 mar. 1848 - Aarhus, Domsognet, Havnen Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - Købmændene i Aarhus bl.a. RN9007 N. Malling opfordrer til at stoppe handelsforbindelserne til oprørerne i Slesvig og Holsteen. - 12 apr. 1848 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9007 N. Malling forhandler damp-chokolade fra P.Chr. Deichmanns Fabricationshandels fabrik Elisabethsminde i København. - 16 apr. 1848 til 19 aug. 1862 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkibe - RN9007 N. Malling tilbyder fragt af gods fra København. - 11 dec. 1848 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9007 købmand N. Malling, RN9002 købmand A. Malling og RN9179 skibskaptajn og borgerrepræsentant J.J. Gaarn er sammen med andre borgere opført på listen over valgbare borgere til repræsentantvalget 10-01-1849. - 23 dec. 1848 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Artillerister ved 6. Batteri Harthausen takker RN9007 kaptajn og købmand N. Malling for den bedste indkvartering. - 26 jul. 1849 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - 2 artellerister takker kaptajn og købmand Malling for god modtagelse og indkvartering. - 27 jul. 1849 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - Aarhus bys indvånere med en årsindtægt på 1.200 rbdr. eller derover opfordres til at lade sig optage på listen over valgbare personer til Landstingsvalget. - 27 aug. 1849 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9007 N. Malling udbyder store stenkul. - 17 okt. 1849 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Købmand med 5 børn og 12 tjeneste/handelsfolk. - 1 feb. 1850 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9007 N. Malling udbyder malt formodentlig fra egen produktion. - 20 mar. 1850 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBygningsartikler - RN9007 N. Malling udbyder tørre bord. - 10 apr. 1850 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - Aarhus Overformynderi ved bagermester Joh. F. Petersen og RN9007 N. Malling beder om indbetaling af skyldige kapital, afdrag og renter. - 27 maj 1850 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Bagermester Joh. F. Petersen og N. Malling sidder i Aarhus Overformynderi. - 16 jun. 1850 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9007 N. Malling efterlyser ejeren til lam, som er kommet tilløbende på Mallings mark. - 1 jul. 1850 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - Kommiteen til Omsorg for saarede krigere indrykker liste og bidragsydere herunder RN9007 N. Malling og RN9002 A. Malling. - 3 aug. 1850 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Sag 353/50: Købmand N. Malling ansøgning om at nedtage halvtag og opføre sidebygning i stedet for. - før 19 nov. 1850 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Sag 86/50: Købmand N. Malling ønsker at nedtage halvtag og opføre sidebygning i stedet for. - før 19 nov. 1850 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - For. nr. 362 taks. nr. 151-1 Købmand N. Malling får omtegnet i relation til forandringer i sidebygningen i søndre side nr. 1, 2 og 3, litra c - 19 nov. 1850 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, hus nr. 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9007 købmand N. Malling har i 3 år fra 1851 til 1854 været kasserer for havnen. - 1851 til 1854 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9007 N. Malling udbyder igen brændevin fra egen produktion. - 24 jan. 1851 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9007 N. Malling udbyder igen egen produktion af spiritus til salg. [Efter installation af dampbrænderi] - 24 jan. 1851 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9007 N. Malling søger en karl med øjeblikkelig tiltrædelse og en karl som formand i dampbrænderiet til 01-05-1851. - 12 feb. 1851 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - For. nr. 362 taks. nr. 159-1 Købmand N. Malling får omvurderet sit inventar. - 18 mar. 1851 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, hus nr. 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9007 N. Malling søger en pige til malkning og en ugift røgter til 01-05-1851. - 23 mar. 1851 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9007 N. Malling søger pige til at malke køer og røgter. - 23 mar. 1851 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - Aarhus Overformynderi ved bagermester Joh. F. Petersen og RN9007 N. Malling beder om indbetaling af skyldige kapital, afdrag og renter. - 22 maj 1851 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9007 N. Malling udbyder blår, smør, fyrkul og stenkul. - 12 sep. 1851 til 29 jul. 1853 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsLandbrugsvarer - RN9007 N. Malling udbyder nogle tønder sæderug. - 12 sep. 1851 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Købmand og borgerkaptajn ved sønnen RN9037 Carls fødsel og dåb. - 19 okt. 1851 - Aarhus, Domsognet, ved Mindeport [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - RN9007 N. Malling ønsker at købe nogle favne tilhugne brolæggersten formodentlig til gården i nr. 39-41. - 21 nov. 1851 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - RN9007 N. Malling ønsker at købe nogle favne tilhugne brolæggersten. - 21 nov. 1851 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - For. nr. 362 taks. nr. 186-12 Købmand N. Malling nedsætter brandforsikringen. - 19 mar. 1852 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, hus nr. 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - Aarhus Overformynderi ved RN9007 N. Malling og RN9551? J.J Gjeding beder om indbetaling af skyldige kapitalafdrag. - 11 jun. 1852 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - Aarhus Overformynderi ved RN9007 N. Malling og RN9551? J.J Gjeding rykker skyldnere for indbetaling af renter og kapitalafdrag for juni termin. - 17 jul. 1852 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - N. Malling og J. J. Gjeding sidder i Aarhus Overformynderi. - 21 jul. 1852 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9007 N. Malling yder et bidrag til de brandlidte på Samsø. - 29 nov. 1852 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBygningsartikler - RN9007 N. Malling udbyder bjælker. - 1 dec. 1852 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkibe - Kaptajn og købmand Mallings skonnert Isabel forliser på Svanegrunden ved Endelave. - 21 dec. 1852 - Endelave, Svanegrunden Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkibe - RN9007 kaptajn og købmand N. Mallings skib "Isabel" strander på Svanegrunden ved Endelave. - 21 dec. 1852 - Endelave, Svanegrunden Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Købmand Rasmus Mallings arvinger står som ejer og bruger af matr. nr. 5 [rettet fra matr. nr. 4] - ca. 1853 - Aarhus, Vor Frue Sogn, Toftejorden, matr. nr. 5 Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - N. Malling og J. J. Gjeding sidder i Aarhus Overformynderi. - 27 jan. 1853 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - Aarhus Overformynderi ved RN9007 N. Malling og RN9551? J.J Gjeding udbyder et lån på 7.000 Rbdr. imod sikkerhed. - 27 jan. 1853 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - Aarhus Kjøbstads Overformynderi ved RN9007 N. Malling og RN9551? J.J Gjeding rykker for indebetaling af renter og capital-afdrag fra december terming 1852. - 1 feb. 1853 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - Aarhus Overformynderi ved RN9007 N. Malling og RN9551? J.J Gjeding gør opmærksom på, at renter skal betales til både juni og december termin. - 20 feb. 1853 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBygningsartikler - RN9007 N. Malling udbyder 16 stk. nye runde vinduer og en dobbelt dør til salg. - 29 jul. 1853 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBygningsartikler - RN9007 N. Malling udbyder fyrrebrædder (og granbrædder) af 5, 6 og 7 Al. længde. - 29 jul. 1853 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9007 kbm. kapt. N. Malling yder et bidrag på 25 Rbdr. til Komiteen for trængendes understøttelse under kolera-epidemien. - 1 sep. 1853 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - Rapport over koleraepidemiens omfang i Aarhus fra 19-07-1853 til 14-09-1853. - 20 sep. 1853 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkibe - RN9007 kaptajn og købmand N. Malling afviser beretningen om, at skonnerten Isabel skulle være slået til vrag. - 5 okt. 1853 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - For. nr. 362 taks. nr. 242-1 købmand N. Malling omtegner brandforsikringen for inventariet. - 1 apr. 1854 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, hus nr. 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - Læserindlæg kritiserer Havnekommissionen for manglende nautiske kundskaber ifm. havnebyggeriet. Indsender antyder, at RN9007 N. Malling havde sådanne, men forlod kommissionen i 1845. - 10 jul. 1854 - Aarhus, Domsognet, Havnen Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Kritik af at Malling ikke længere er medlem af Havnekommissionen. - 12 jul. 1854 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - Svar på læserbrev fra X om udvidelse af havnen og RN9007 købmand N. Malling anpart heri. - 12 jul. 1854 - Aarhus, Domsognet, Havnen Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9007 N. Malling søger en arbejdskarl med tiltrædelse straks. - 18 jul. 1854 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9007 N. Malling søger en ung mand med sætteskipper-bevilling. - 8 aug. 1854 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9007 kaptajn Malling med datter rejser til Kalundborg med "Gerda". - 15 sep. 1854 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9007 kaptajn Malling med datter kommer hjem fra Kalundborg med "Gerda". - 18 sep. 1854 - Kalundborg Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - RN9007 Købmand Niels Mallings ejendomme i folketællingen 1855 - 1 feb. 1855 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBygningsartikler - RN9007 N. Malling udbyder Mols-Bord. - 21 mar. 1855 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkibe - RN9007 N. Mallings skib "Mette Kjellerup" ligger sammen med 4 andre skibe uden for isen. - 30 mar. 1855 - Aarhusbugten Link til Google Earth
  Link til Google MapsBygningsartikler - RN9007 N. Malling udbyder fyrrebrædder og granbrædder. - 2 apr. 1855 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Købmand og kaptajn ved sønnen RN9027 Christians konfirmation - 15 apr. 1855 - Aarhus, Domsognet, Mindegade [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - For. nr. 362 taks. nr. 267-5 Købmand N. Malling ændrer forsikringen for inventariet. - 23 apr. 1855 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, hus nr. 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Købmand og borgerkaptajn ved sønnen RN9039 Gustavs fødsel og dåb. - 12 jun. 1855 - Aarhus, Domsognet, Mindeport [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9007 N. Malling søger en arbejdskarl til fast arbejde med tiltrædelse straks. - 2 aug. 1856 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkibe - RN9007 N. Malling tilbyder til gratis afhentning af nogle læs god ballast tæt ved Mindet. - 15 dec. 1856 - Aarhus, Domsognet, Ved Mindet Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9007 N. Malling søger en pige og en arbejdskarl til tiltrædelse 01-05-1857. - 30 jan. 1857 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkat - Aarhus Købstads Skatteligningsliste for skatteydere med en skat på mere end 50 rdl. herunder RN9007 købmand N. Malling og RN9002 købmand A. Malling. - 20 feb. 1857 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9007 N. Malling søger en arbejdskarl. - 5 maj 1857 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - For. nr. 369 taks. nr. 48-1 Capitain N. Mallings ejendom. - 10 jul. 1857 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, hus nr. 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9007 N. Malling søger en dygtig pige med tiltrædelse straks eller til 01-11-1857. - 22 okt. 1857 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - N. Malling annoncerer lejlighed til leje i nr. 367 og sætter sin jagt "De 2 søstre" til salg - 2 feb. 1858 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken 367 [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkibe - RN9007 N. Malling sætter jagten "de 2 Søstre" til salg eller mod mageskifte af grundejendom. - 2 feb. 1858 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkat - Aarhus Købstads Skatteligningsliste for skatteydere med en skat på mere end 50 rdl. herunder RN9007 købmand N. Malling og RN9002 købmand A. Malling. - 23 feb. 1858 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkat - Kaptajn og købmand N. Malling er den 4. største skatteyder i Aarhus. - 23 feb. 1858 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9007 N. Malling søger en arbejdskarl med tiltrædelse straks eller til 01-05-1858. - 18 mar. 1858 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9007 N. Malling søger en ældre pige med erfaring med at passe børn til tiltrædelse 01-11-1858. - 24 jun. 1858 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9007 N. Malling søger en pige fra landet kan få tjeneste som stuepige med tiltrædelse 01-11-1858. - 30 jul. 1858 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9007 N. Malling sætter sin ridehest til salg. - 2 aug. 1858 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9007 N. Malling søger en mand i et par måneder til at passe kreaturer. - 27 aug. 1858 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9007 N. Malling søger grundet sygdom en kokkepige. - 14 dec. 1858 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - N. Malling står opført som ejer af Dynkarken 366-367 - 1859 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366-367 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - N. Malling annoncerer en ledig lejlighed i stueetagen i nr. 367 - 11 jan. 1859 - Aarhus, Domkirken, Dynkarken 367 [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9007 N. Malling søger en arbejdskarl med tiltrædelse straks. - 11 jan. 1859 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9007 N. Malling søger 2 piger fra landet til ansættelse 01-05-1859. - 29 jan. 1859 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkibe - [RN9002 og RN9007] A. Malling og N. Malling står opført som ejere af henholdsvis galeasen "Mette Kjellerup" og jagten "De 2 Søstre" - feb. 1859 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9007 N. Malling søger straks en lærerinde til at undervise mindre børn i eftermiddagstimerne. - 11 maj 1859 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Købmand og kaptajn ved datteren RN9040 Ernestines fødsel og dåb - 13 maj 1859 - Aarhus, Domsognet, Mindegade [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Kommunalbestyrelsen i Aarhus ønsker banegården anlagt nord for byen. - 3 dec. 1859 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Placeringen af Banegården og jernbanens forløb mod øst og vest er endeligt fastlagt. - 5 dec. 1859 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Besigtigelsen af jernbanen Aarhus-Randers fortsætter videre fra Aarslev Mølle. - 6 dec. 1859 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkat - Aarhus Købstads skatteligning for skatteydere med en skat på mere end 50 rdl. herunder RN9007 købmand N. Malling og RN9002 købmand A. Malling. - 27 jan. 1860 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Husejer, købmand og kaptajn med 8 børn og 9 tjeneste/handelsfolk. - 1 feb. 1860 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9007 N. Malling søger en pige fra landet med tiltrædelse 01-05-1860. - 17 feb. 1860 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9007 N. Malling søger en flink stuepige med tiltrædelse 01-05-1860. - 1 mar. 1860 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Jernbaneselskabet begynder ekspropriationen af jord til anlæggelse af jernbanen - 29 mar. 1860 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Ekspropriationen til anlæggelse af banegården og banen påbegyndes. Berører Mallings Toft mod bygrænsen til Viby. - 31 mar. 1860 - Aarhus Bygrunde, Toftejorden, matr. nr. 5 Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkibe - Fortegnelse over skibsredere i Aarhus omfatter bl.a. RN9002 Andreas Malling og Schandorff men ikke RN9007 Niels Malling. - 1 jun. 1860 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9007 N. Malling søger en bryggerkarl, en røgter og et par piger med gode skudsmål til ansættelse 01-11-1860 - 12 jun. 1860 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9007 N. Malling søger en bryggerkarl, røgter og et par piger til tjeneste 01-11-1860. - 13 jun. 1860 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9007 N. Malling søger en røgter og 2 malkepiger til ansættelse 01-09-1860 - 2 jul. 1860 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9007 N. Malling søger en karl, der har lært maltgjøreriet, som straks kan få ansættelse. - 15 aug. 1860 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9007 N. Malling søger tjenestekarl til malteriet. - 15 aug. 1860 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9007 N. Malling søger en pige til ansættelse 01-11-1860. - 31 aug. 1860 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - For. nr. 369 taks. nr. 170-1 Købmand N. Mallings ejendom omvurderes. - 14 sep. 1860 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, hus nr. 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9007 N. Malling søger på grund af sygdom en pige, som kan malke til ansættelse straks. - 18 sep. 1860 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9007 N. Malling anviser en god og vellønnet plads på landet for en pige til ansættelse 01-11-1860. - 1 okt. 1860 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9007 N. Malling begynder? at sælge godt husholdningsøl og skibsøl. - 15 okt. 1860 til 9 jan. 1862 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9007 N. Malling søger en pige, som kan malke en halv snes køer, til ansættelse straks. - 15 okt. 1860 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsInventar - RN9007 N. Malling udbyder en tørre-maskine til loftet. - 28 okt. 1860 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9007 N. Malling søger en malkepige til ansættelse straks. - 11 dec. 1860 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9007 N. Malling søger en bryggerkarl til ansættelse 01-01-1861. - 13 dec. 1860 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Kirkegårdens placering ved Amtmandstoften udlægges til banegården. - 1861 til 1862 - Aarhus Bygrunde, Toftejorden, matr. nr. 5 Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9007 N. Malling søger en malkepige til ansættelse straks. - 3 jan. 1861 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9007 N. Malling søger malkepige. - 3 jan. 1861 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9007 N. Malling søger en røgter til ansættelse 01-05-1861. - 14 jan. 1861 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkat - Aarhus Købstads skatteligning for skatteydere med en skat på mere end 50 rdl. herunder RN9007 købmand N. Malling og RN9002 købmand A. Malling. - 16 jan. 1861 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - RN9007 N. Malling tituleres som kaptajn i chokoladeannoncen. - 16 feb. 1861 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9007 N. Malling søger en karl og en pige til ansættelse straks eller til 01-05-1861. - 4 mar. 1861 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9007 N. Malling sætter nogle fede køer til salg stykvis eller samlet. - 3 maj 1861 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9007 N. Malling søger en kokkepige, der vil hjælpe til ved malkning morgen og aften. - 7 maj 1861 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9007 N. Malling udbyder humle til salg. - 17 maj 1861 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9007 N. Malling søger en pige, der vil malke nogle køer og forrette udvendigt arbejde, til tiltrædelse straks. - 24 maj 1861 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9007 N. Malling efterlyser øltræer hos kunderne. - 13 sep. 1861 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9007 N. Malling søger en stuepige til ansættelse 01-11-1861. - 4 okt. 1861 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9007 N. Malling sælger sød mælk tre gange om dagen. - 16 okt. 1861 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9007 N. Malling søger en karl, der vil assistere ved malkningen. - 7 nov. 1861 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9007 N. Malling søger en sypige, der tillige vil passe et 3 års barn, til tiltrædelse straks. - 5 dec. 1861 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - Næringsfrihedens konsekvenser for købstæderenes købmandsgårde. - 1862 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsLandbrugsvarer - RN9007 N. Malling køber vægtig byg til at malte. - 30 jan. 1862 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9007 N. Malling søger en avlskarl til 01-05-1862. - 5 feb. 1862 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkat - Aarhus Købstads skatteligning for skatteydere med en skat på mere end 50 rdl. herunder RN9007 købmand N. Malling og RN9002 købmand A. Malling. - 6 feb. 1862 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - RN9007 N. Malling ønsker at leje 5 tdr. land til græsning i nærheden af byen. - 26 apr. 1862 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9007 N. Malling søger en flink karl til tiltrædelse straks. - 28 apr. 1862 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Købmand og kaptajn - 21 jul. 1862 - Aarhus, Domsognet, Mindegade [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - RN9007 Købmand Niels Malling ejede "Marken lige ud til Jægergaarden" [matr. nr. 5 ”Mallings Arvinger”?] - - Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5 Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - RN9007 Niels Malling ejer "10 Tdr. Land mellem Amtmandens Have" nu indtaget af Banegårdsterrainet [matr. nr. 5 ”Mallings arvinger”?] - - Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5 Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - RN9007 Niels Malling ejer "10 Tdr. Land ovenfor Jægergaarden op til Marselisborg Mark" [matr. nr. 3 ”Malling”?] - - Aarhus, Viby sogn, matr. nr. 3 Link til Google Earth
  Link til Google MapsDød - 21 jul. 1862 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken 39 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - Stiftelse af Aarhus Handelsforening. - 2 okt. 1862 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsMilitærvæsen - Beskrivelse af borgerkorpset i 1820erne, som Niels Malling var en del af. - 4 maj 1874 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9007 Niels Malling var en god kammerat. - 7 nov. 1926 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - Købmand - - Aarhus, Domsognet, Dynkarken 39-41 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - Købmandsgårdens kunder. - - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - Om de gamle købmandsslægter i Aarhus. - - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkibe - Begge brødre RN9007 og RN9002 har skibe på søen. - - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkibe - Ejer bl.a. skonnerten ”Isabel” vist nok bygget 1846. Også ”Hensigten” og Jagterne, den ene med navnet ”Margrethe Kaarsberg”. Jagten ”De tvende Søstre”, sluppen ”Patrontasken”, - - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkibe - [RN9007] Niels ejer skibet ”De tvende Søstre” - - Aarhus Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 
  Kort forklaring  : Adresse       : Beliggenhed       : By       : Sogn       : Amt/Region       : Land       : Ikke indstillet

 • Kilder 
  1. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 08-07-1809.

  2. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Den C. M. Schmidtske Stamtavle, 1954, #84.

  3. [S3] Kirkebogen for den relevante dato og sogn 1).

  4. [S27] Købmandsgården Dynkarken 39-41 8), #73.

  5. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 26-07-1823.

  6. [S27] Købmandsgården Dynkarken 39-41 8), #56.

  7. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 06-10-1826.

  8. [S13] Jægergården, Peter Holm 21), Peter Holm, #9-10.

  9. [S26] Matrikelkort 1816-1860 Århus Bygrunde 56).

  10. [S29] Matrikelkort 1817-1860 Viby Sogn 58).

  11. [S27] Købmandsgården Dynkarken 39-41 8), #82.

  12. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 09-06-1827.

  13. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 09-08-1827.

  14. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 06-07-1827.

  15. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 06-09-1827.

  16. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende.

  17. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 15-11-1827.

  18. [S85] Skøde- og panteprotokol 61), Personregister 1671 - 1927, Århus Byfoged, 1828-1840, protokol 12, folio 54.

  19. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 12-04-1828.

  20. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 08-05-1828.

  21. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 24-07-1828.

  22. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 25-11-1828.

  23. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 18-12-1828.

  24. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 22-01-1829.

  25. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 30-04-1830, 22-06-1830, 26-06-1830.

  26. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 13-07-1830.

  27. [S40] Aarhus i 1840-erne 17), #117 fejlagtigt 18-07-1826.

  28. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 28-09-1830, 01-10-1830.

  29. [S2] Borgerskabsprotokollen for Aarhus 9).

  30. [S4] Vielsesdata 9b).

  31. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 05-11-1830, 23-11-1830, 04-05-1832.

  32. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 05-11-1830 til 01-05-1832.

  33. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 05-11-1830 til 23-01-1834.

  34. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 30-12-1830.

  35. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 02-12-1830, 18-12-1830.

  36. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 18-12-1830
   .

  37. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 10-12-1830.

  38. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 30-12-1830.

  39. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 23-04-1831, 17-05-1831, 21-05-1831, 01-05-1832.

  40. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 28-04-1831, 05-05-1831, 07-08-1835.

  41. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 28-04-1831, 05-05-1831, 10-08-1832, 25-08-1832.

  42. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 28-04-1831, 05-05-1831.

  43. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 28-04-1831 til 09-04-1836.

  44. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 11-06-1831, 16-06-1831.

  45. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 13-08-1831, 02-09-1831, 28-11-1837.

  46. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 13-08-1831, 02-09-1831.

  47. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 12-11-1831.

  48. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 28-10-1831, 03-11-1831, 17-05-1833, 02-05-1835.

  49. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 22-05-1832.

  50. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 14-07-1832.

  51. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 14-07-1832 til 20-11-1835.

  52. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 08-09-1832.

  53. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 08-09-1832.

  54. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 04-09-1832.

  55. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 11-10-1832, 09-11-1832.

  56. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 30-11-1832, 21-12-1832.

  57. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 05-04-1833, 11-04-1833, 18-04-1833, 04-07-1835.

  58. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 06-04-1833, 19-04-1833, 10-05-1833.

  59. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 03-09-1836 til 21-08-1846.

  60. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 28-05-1833.

  61. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 04-06-1833.

  62. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1827-1836 Nr. 122-3.

  63. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1827-1837 Nr. 366.

  64. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 08-08-1833.

  65. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 13-08-1833.

  66. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 06-09-1833.

  67. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 20-09-1833.

  68. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 26-10-1833, 23-01-1834.

  69. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 26-10-1833, 11-10-1834, 17-10-1834.

  70. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 26-10-1833.

  71. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 07-12-1833.

  72. [S126] Mejlgade 107), #154-155.

  73. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 07-01-1834, 07-10-1834, 01-01-1835, 07-08-1835.

  74. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 23-01-1834.

  75. [S7] Folketællingen 1834 2).

  76. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 22-03-1834.

  77. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 28-03-1834.

  78. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 27-06-1834.

  79. [S91] Århus Stifts Årbøger oprettes individuelt se 27) 33) 91) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 103) 110) 112), 2014 #50 m.fl.: Aarhus Borgerlige Skydeselskab - om skydeselskabets oprettelse og historie. Stine Dalgaard Jensen.

  80. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 12-09-1834.

  81. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 07-10-1834.

  82. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 11-10-1834, 17-10-1834.

  83. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 16-10-1834 til 23-10-1834.

  84. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 19-12-1834.

  85. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 01-01-1835.

  86. [S27] Købmandsgården Dynkarken 39-41 8), #81.

  87. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 07-02-1835.

  88. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 08-05-1835 til 14-01-1836.

  89. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 15-05-1835.

  90. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 15-05-1835.

  91. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 02-07-1835.

  92. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 19-09-1835, 25-09-1835, 09-04-1836.

  93. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 25-09-1835.

  94. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 27-10-1835.

  95. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 31-10-1835.

  96. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 20-11-1835 til 09-04-1836.

  97. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 12-12-1835.

  98. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 18-12-1835.

  99. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 22-12-1835.

  100. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 22-12-1835.

  101. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1834-1837 Nr. 149-1.

  102. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 29-12-1835.

  103. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 1847.

  104. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 30-04-1856.

  105. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1834-1837 Nr. 154-1.

  106. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 29-03-1836.

  107. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 09-04-1836.

  108. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 16-05-1836.

  109. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 15-06-1835, 22-06-1836.

  110. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 10-06-1836.

  111. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 22-08-1836.

  112. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 03-09-1836, 17-09-1836.

  113. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 03-09-1836, 17-09-1836, 14-10-1836.

  114. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 30-09-1836.

  115. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 05-11-1836.

  116. [S79] Hartkornsekstraktprotokollen 22-12-1836 (ældre) 51), #1.

  117. [S79] Hartkornsekstraktprotokollen 22-12-1836 (ældre) 51), #8.

  118. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 28-02-1837, 20-06-1837, 23-06-1837, 21-11-1837.

  119. [S37] Realregister 54), Pantebog nr. 12, folio 54. Dynkarken 39 m.fl. matr. nr. 54a.

  120. [S37] Realregister 54), Pantebog nr. 12, folio 54. Toldbodgade matr. nr. 53a.

  121. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 08-05-1837, 26-07-1837, 29-09-1837, 22-12-1837, 29-12-1837.

  122. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 13-05-1837.

  123. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 19-06-1837, 23-06-1837.

  124. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 08-07-1837, 19-07-1837, 29-08-1838.

  125. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1837-1838 Nr. 362.

  126. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1837-1838 Nr. 368.

  127. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1837-1838 Nr. 373.

  128. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1837-1847 Nr. 40-1.

  129. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1837-1847 Nr. 40-7.

  130. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1837-1847 Nr. 41-4.

  131. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 16-09-1837.

  132. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 21-11-1837, 24-11-1838, 12-08-1840.

  133. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), En lang række indrykninger fra 24-02-1838 til 24-12-1839.

  134. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 08-08-1838.

  135. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 07-09-1838.

  136. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 17-05-1839.

  137. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 15-07-1839.

  138. [S150] Sogneprotokollen 1840-1843 for Aarhus Købstad og Vor Frue Sogn 167), #2.

  139. [S85] Skøde- og panteprotokol 61), Personregister 1671 - 1927, Århus Byfoged, 1828-1840, protokol 12, folio 664.

  140. [S40] Aarhus i 1840-erne 17), #36-37.

  141. [S40] Aarhus i 1840-erne 17), #35.

  142. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 03-01-1840.

  143. [S8] Folketællingen 1840 2).

  144. [S25] Købmænd i Århus 20), #160.

  145. [S56] Jens Hansen Dons' kendte efterslægt, jf. folketællingen 1840.

  146. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), En lang række indrykninger fra 06-02-1840 til 29-12-1847.

  147. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 26-08-1840.

  148. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 26-08-1840.

  149. [S134] På borgernes mark 118), #150-151.

  150. [S80] Hartkornsekstraktprotokollen 28-05-1841 (yngre) 52), #1.

  151. [S80] Hartkornsekstraktprotokollen 28-05-1841 (yngre) 52), #6.

  152. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 24-07-1841, 30-07-1841.

  153. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, Blicher: Samlede Skrifter XXXII, #104 og 215.

  154. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 13-10-1841.

  155. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1837-1847 Nr. 363.

  156. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1837-1847 Nr. 123-1.

  157. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1837-1847 Nr. 123-2.

  158. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 07-09-1842.

  159. [S36] Gamle Århusgade, 2. samling 18), Emanuel Sejr, (Gamle Århusgade, anden samling, Århus Byhistoriske Udvalg, 1961), #60 med tegning.

  160. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 14-10-1842.

  161. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 31-10-1842.

  162. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 31-10-1842, 02-11-1842, 09-11-1842.

  163. [S148] Matriklen 1844 for Aarhus Købstad, Vor Frue Sogn, og Viby Sogn, Marselisborg Hovedgård 184), #8.

  164. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1837-1847 Nr. 373/374.

  165. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 12-07-1843.

  166. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1837-1847 Nr. 149-1.

  167. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 11-10-1843.

  168. [S148] Matriklen 1844 for Aarhus Købstad, Vor Frue Sogn, og Viby Sogn, Marselisborg Hovedgård 184).

  169. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 21-12-1843.

  170. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Udsigt over Aarhus Kjøbstads oconom. Tilstand 1844 #67-72.

  171. [S37] Realregister 54), Pantebog nr. 12, folio 832.

  172. [S37] Realregister 54), Pantebog nr. 12, folio 832 vedr. matr. nr. 53b.

  173. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. P. Holm: Om Jægergården, 1911, #9-10.

  174. [S27] Købmandsgården Dynkarken 39-41 8), #64.

  175. [S12] Folketællingen 1845 2).

  176. [S12] Folketællingen 1845 2), Hus nr. 373.

  177. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. folketællingen 1845.

  178. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 04-04-1845, 05-04-1845.

  179. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 05-09-1845.

  180. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 15-09-1845.

  181. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 10-10-1845.

  182. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 02-04-1846.

  183. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 25-07-1846.

  184. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 28-08-1846.

  185. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 28-09-1846.

  186. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Tilskueren 1847 nr. 8.

  187. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 01-03-1847 10-03-1847 03-04-1847 12-04-1847.

  188. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 15-03-1847.

  189. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 24-03-1847.

  190. [S72] Kulturelle og historiske Tidsbilleder 24), Elfride Fibiger, #108
   Se også Mellem barn og voksen under treårskrigen, Barn i Århus, I #26, Erindringer 1800-1904, Århus byhistoriske udvalg, 1956.

  191. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 22-05-1847, 21-07-1847.

  192. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 22-05-1847.

  193. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1847-1857 nr. 363.

  194. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1847-1857 nr. 50-2.

  195. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1847-1857 nr. 368.

  196. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1847-1857 nr. 51-5.

  197. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1847-1857 nr. 373.

  198. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1847-1857 nr. 51-10.

  199. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 21-07-1847.

  200. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1847-1857 nr. 362.

  201. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1847-1857 nr. 50-1.

  202. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 17-09-1847.

  203. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 10-03-1848.

  204. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 31-12-1910 Maren Becks Artilleri.

  205. [S40] Aarhus i 1840-erne 17), #117.

  206. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 06-03-1848, 08-03-1848, 11-03-1848.

  207. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 15-04-1848.

  208. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), En lang række indrykninger fra 16-04-1848 til 19-08-1862.

  209. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 11-12-1848.

  210. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 25-12-1848.

  211. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 27-07-1849.

  212. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 31-08-1849.

  213. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 23-09-1849.

  214. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 17-10-1849.

  215. [S149] Udskiftningskortet 1843/1850 for Aarhus Købstads Markjorder.

  216. [S15] Folketællingen 1850 2).

  217. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 20-03-1850.

  218. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 10-04-1850.

  219. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 27-05-1850, 07-06-1850, 16-06-1850.

  220. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 03-07-1850, 08-07-1850.

  221. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 05-08-1850.

  222. [S104] Bygningsinspektøren 83), 1832-1846 m.m.

  223. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1847-1857 nr. 151-1.

  224. [S134] På borgernes mark 118), #159.

  225. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 12-07-1854.

  226. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 12-07-1854.

  227. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 24-01-1851.

  228. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 12-02-1851, 16-02-1851.

  229. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1847-1857 159-1.

  230. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 23-03-1851, 18-06-1851.

  231. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 23-03-1851.

  232. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 25-05-1851, 10-06-1851.

  233. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 12-09-1851 til 29-07-1853.

  234. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 12-09-1851.

  235. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 21-11-1851.

  236. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 29-12-1851.

  237. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1847-1857 nr. 186-12.

  238. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 13-06-1852.

  239. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 21-07-1852.

  240. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 29-11-1852.

  241. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 01-12-1852, 05-12-1852.

  242. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 03-06-1856.

  243. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 03-06-1856.

  244. [S88] Matrikel 1853 79), Matrikel over Aarhus Købstad, Vor Frue sogns Toftejorder eller Vængerne, ca. 1853.

  245. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 09-01-1853.

  246. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 27-01-1853, 14-02-1853.

  247. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 01-02-1853.

  248. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 20-02-1853.

  249. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 12-06-1853, 14-06-1853.

  250. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 29-07-1853.

  251. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 29-07-1853, 10-03-1854.

  252. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 02-09-1853.

  253. [S98] Aviser 7) 7b) 73) 94), Statsbiblioteket på http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/, Berlingske Tidenden 22-09-1853.

  254. [S98] Aviser 7) 7b) 73) 94), Statsbiblioteket på http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/, Berlingske 22-09-1853, Morgenposten og Dannevirke 24-09-1853.

  255. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 26-09-1853.

  256. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 05-10-1853.

  257. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 05-12-1853, 12-12-1853.

  258. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1847-1857 nr. 242-1.

  259. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 10-07-1854.

  260. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 18-07-1854, 22-07-1854.

  261. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 08-08-1854.

  262. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 15-09-1854.

  263. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 18-09-1854.

  264. [S22] Folketællingen 1855 2), Dynkarken 366.

  265. [S22] Folketællingen 1855 2).

  266. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 21-03-1855.

  267. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 30-03-1855.

  268. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 02-04-1855.

  269. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1847-1857 nr. 267-5.

  270. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 22-01-1856.

  271. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 09-07-1856.

  272. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 02-08-1856.

  273. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 24-11-1856.

  274. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 15-12-1856.

  275. [S129] Småskibsfarten 142), #13-14.

  276. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 06-01-1857, 12-01-1857.

  277. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 30-01-1857, 03-02-1857, 16-02-1857.

  278. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 20-02-1857.

  279. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 21-03-1857.

  280. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 05-05-1857.

  281. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1857-1867 nr. 369.

  282. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1857-1867 nr. 48-1.

  283. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1857-1867 nr. 370.

  284. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1857-1867 nr. 48-2.

  285. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1857-1867 nr. 375.

  286. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1857-1867 nr. 49-4.

  287. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1857-1867 nr. 380.

  288. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1857-1867 nr. 49-9.

  289. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 27-07-1857, 03-08-1857.

  290. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 22-10-1857.

  291. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 21-11-1857, 02-12-1857, 02-02-1858, 13-02-1858.

  292. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 02-02-1858, 13-02-1858.

  293. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 23-02-1858.

  294. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 18-03-1858.

  295. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 16-06-1858, 24-06-1858.

  296. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 24-06-1858, 28-06-1858.

  297. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 03-07-1858.

  298. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 21-07-1858.

  299. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 30-07-1858, 03-08-1858.

  300. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 02-08-1858, 05-08-1858.

  301. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 04-08-1858, 12-08-1858.

  302. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 27-08-1858.

  303. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 06-11-1858.

  304. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 14-12-1858, 29-12-1858.

  305. [S9] Aarhus Vejviser for det pågældende år 35), 1859.

  306. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 11-01-1859.

  307. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 29-01-1859, 02-02-1859, 01-03-1859.

  308. [S9] Aarhus Vejviser for det pågældende år 35), 1859 #68-69.

  309. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 11-05-1859.

  310. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 03-12-1859.

  311. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 06-12-1859.

  312. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 06-12-1859.

  313. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 07-12-1859.

  314. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 27-01-1860.

  315. [S14] Folketællingen 1860 2).

  316. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 17-02-1860, 20-02-1860.

  317. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 24-02-1860.

  318. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 01-03-1860.

  319. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 26-03-1860.

  320. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 31-03-1860.

  321. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 31-03-1860.

  322. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 01-06-1860.

  323. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 16-06-1860.

  324. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 02-07-1860, 06-07-1860.

  325. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 15-08-1860, 22-08-1860.

  326. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 31-08-1860.

  327. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 05-09-1860, 17-09-1860.

  328. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1857-1867 nr. 170-1.

  329. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 18-09-1860.

  330. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 01-10-1860.

  331. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 15-10-1860 til 09-01-1862.

  332. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 15-10-1860.

  333. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 28-10-1860.

  334. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 11-12-1860, 12-12-1860.

  335. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 13-12-1860, 18-12-1860.

  336. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Bernhard Jensen: Da jernbanen kom til Århus, 1961, #101
   .

  337. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 03-01-1861, 07-01-1861, 14-01-1861, 18-01-1861.

  338. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 14-01-1861, 18-01-1861.

  339. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 16-01-1861.

  340. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 16-02-1861.

  341. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 04-03-1861.

  342. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 20-04-1861, 01-05-1861.

  343. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 03-05-1861, 06-05-1861.

  344. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 06-05-1861.

  345. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 07-05-1861, 14-05-1861.

  346. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 17-05-1861, 25-05-1861.

  347. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 24-05-1861, 30-05-1861.

  348. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 16-07-1861.

  349. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 13-09-1861.

  350. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 04-10-1861.

  351. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 16-10-1861, 29-10-1861, 07-12-1861, 10-12-1861.

  352. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 07-11-1861, 19-11-1861.

  353. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 05-12-1861, 07-12-1861.

  354. [S134] På borgernes mark 118), #177.

  355. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 30-01-1862, 24-02-1862.

  356. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 05-02-1862, 12-02-1862, 23-04-1862.

  357. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 05-02-1862, 18-02-1862.

  358. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 06-02-1862.

  359. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 26-04-1862, 30-04-1862.

  360. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 28-04-1862.

  361. [S26] Matrikelkort 1816-1860 Århus Bygrunde 56), matr. nr. 5.

  362. [S27] Købmandsgården Dynkarken 39-41 8), Han dør i sengen på 1. sal i nr. 39.
   #73-74.

  363. [S27] Købmandsgården Dynkarken 39-41 8), #87.

  364. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 22-07-1862.

  365. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 16-08-1862:.

  366. [S129] Småskibsfarten 142), #16.

  367. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 25-11-1862, 11-12-1862.

  368. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 31-01-1865, 04-02-1865, 13-02-1865.

  369. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 14-09-1865, 21-09-1865.

  370. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 04-05-1874.

  371. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf Læge Frisch's Erindringer fra 1860erne.

  372. [S57] Butik i Århus 134), Finn H. Lauridsen m.fl., Artiklen Bod og butik i 19. århundrede, #17 hentet fra Aarhuus Stiftstidende juli 1835.

  373. [S40] Aarhus i 1840-erne 17), #16.

  374. [S40] Aarhus i 1840-erne 17), #19.

  375. [S27] Købmandsgården Dynkarken 39-41 8), #66, #83.

  376. [S27] Købmandsgården Dynkarken 39-41 8), #74.

  377. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aa. St.11-05-1835.

  378. [S54] Købmand og vinhandler Peter Andreasen Kaarsberg 88), #20.

  379. [S58] Eligerede borgere i Århus 19), #103.

  380. [S25] Købmænd i Århus 20), Artiklen: Købmandsportrætter fra empirens Århus af Helge Søgaard. #79-80.

  381. [S61] Nygaards Sedler 6), jf. kirkebogen for Vor Frue Sogn.

  382. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 22-10-1830.

  383. [S102] Frausings erindringer 137), Sognepræst Christen Frausing Borch ved sønnen direktør Johannes Borch, #60.

  384. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 00-00-1834.

  385. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Den C.M. Schmidtske Stamtavle, 1954, #84, #28.

  386. [S32] Schmidtske Stamtavle, 1911 #28.

  387. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 25-07-1834.

  388. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 26-07-1834.