Christen Jensen Wegerslev

Mand 1650 - 1723  (73 år)


Personlige oplysninger    |    Kilder    |    Begivenhedskort    |    Alle

 • Navn Christen Jensen Wegerslev  [1
  Født 1650  [2
  Køn Mand 
  BrugerID RN9518 
  Kaldenavn Også kaldet Christian Jensen Wegerslev. 
  Kaldenavn Også kaldet Christian Jensen Weyerslev. 
  Beskæftigelse Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3
  Borgmester? 
  Beskæftigelse Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3, 4
  Proviantforvalter. 
  Beskæftigelse Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1, 4
  Stiftsskriver. 
  Beskæftigelse 7 mar. 1678  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [5
  Borger og handelsmand [RN9518] Christen Jensen Vegerslev har andel i ny skude med konsumptionsbetjent Rasmus Jørgensen. 
  • Konsumptionsbetjent ved Vestergade Port Rasmus Jørgensen har andel i en ny skude i rederiskab med borger og handelsmand [RN9518] Christen Jensen Vegerslev. Skuden siges at være nu allerede næsten færdig.
  Beskæftigelse 1682  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [6, 7
  Borgerskab med købmandshandel. 
  Beskæftigelse 1682  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3, 8
  Borgersøn og købmandsskab. 
  Ejendom 1682  Aarhus, Vor Frue Sogn, Vestergade søndre side [Vestergade 11, matr. nr. 397] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  [RN9518] Christen Wegerslefs bod. 
  • Han får skøde 26-04-1683 fra faderen [RN9513] Jens.
  Ejendom 1682  Aarhus, Vor Frue Sogn, Vestergade søndre side [Vestergade 9, matr. nr. 396] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  [RN9518] Christen Wegerslefs gård med have. 
  • Han får skøde 26-04-1683 fra faderen [RN9513] Jens.
  Skifte 26 apr. 1683  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  [RN9518] Christen giver arveafkald. 
  Beskæftigelse 13 dec. 1683  Aarhus, Domsognet, Trods Katholm, [Mindegade 4, matr. nr. 97] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [10
  Proviantskriver [RN9518] Chr. Wegerslev begærer Synstingsvidne på Kongelig Majestæts Magasinhus. 
  • «i»"at besigtige Kgl. Mai. Magasinhus ved Mindet [Mindegade 4, matr. nr. 97]".
   1) Muren paa den søndre Side paa Kvisten revnet fra øverst til nederst. 2) Alle Vinduer, som er 4 paa samme Kvist, er øde og ude, og de Vindueskarme som findes, forraadnet og udygtige (ubrugelige). 3) Renderne paa begge Sider af samme Kvist behøver Reparation. «/i»
  Beskæftigelse 15 jan. 1685  Aarhus, Domsognet, Trods Katholm, [Mindegade 4, matr. nr. 97] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [10
  Proviantforvalter [RN9518] Chr. Wegerslev begærer Synstingsvidne på Kongelig Majestæts Magasinhus. 
  • «i»"Efter Kgl. Mai.s Proviantforvalter [RN9518] Christen Wegerslevs Begiæring . . . vandt de (Synsmændene), at de var paa Kgl. Mai. Magasinhus her i Byen [Mindegade 4, matr. nr. 97], og befandt de, at en stor Kiælderdør til Gaden paa samme Hus var ganske af Hængslerne og ingen Kroge udi, tilmed et stort Hul over samme Dør, som et Menneske kunde indkrybe, som Commissarius — Landkommissair Thomas Friis residerede her samme Sted — havde fuldt liggendes med Kiød og andet. I samme Kiælder var en liden Trappe op i Muren til det underste Kornloft, hvor denne blev forevist. Til samme Trappe af Kornloften en liden Dør, som havde været tilspigret med syv fuldkomne Spiger og nu var opslaget og opbrudt. Og foreviste [RN9518] Christen Wegerslev dennem paa det underste Kornloft, som Trapdøren Trods Katholm var opbrudt til, en Dynge med Rug, hvor dennem syntes at kunde være aftagen ungefær 5 eller 6 Tdr. Rug"«/i»
  Beskæftigelse 22 sep. 1685  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [11
  [RN9518] Proviantforvalter Kristen Jensen Wegerslef fik bevilling på rang med præsidenten i de andre statssted i Danmark. 
  Ejendom 1687  Aarhus, Vor Frue Sogn, Vestergade nordre side [Vestergade 16-12, matr. nr. 589-591] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [12
  [RN9518] Christen Vegerslev ejer en residentz. 
  • Ejendommen var i 1682 ejer af Erich Møller, capellan til Frue Kirchen [Vor Frue Kirke] og beboet af Willum Thistrup.

   I 1693 var den ejet af sal. [RN9342] Christen Basballes enke [RN9351] Inger Hieronimusdatter.
  Ejendom 1689  Aarhus, Vor Frue Sogn, Vestergade [Vestergade 6, matr. nr. 594] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [6, 7
  [RN9518] Christen Jensen Wegerslev køber på auktion faderens gård i Vestergade 6. 
  Ejendom 16 apr. 1689  Aarhus, Vor Frue Sogn, Vestergade nordre side [Frue Kirkeplads 2/Vestergade 6, matr. nr. 594] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [12
  Sønnen proviantforvalter [RN9518] Christen Vegerslev køber faderen [RN9513] Jens Wegerslefs gård. 
  • 03-03-1687 læses der forbud mod salg eller pantsætning af [RN9513] Jens' ejendomme, før Vor Frue Kirke har erholdt betaling jf. kgl. brev, dateret Frederiksborg 22-05-1688, at intet skøde, pant eller købebrev må udstedes på Bytinget, før der fremvises Borgmesteren og Råds Attest om, at der ikke resterer skatter m.v. til Kongen eller Byen.

   Solgt på aution 16-04-1689 på foranledning af Vor Frue Kirke og de Fattige, som har pant i ejendommen, til sønnen proviantforvalter [RN9518] Christen Vegerslev.
  Ejendom 13 feb. 1693  Aarhus, Domsognet, Fiskergade søndre side [Fiskergade 104-100, matr. nr. 173-176] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [6, 7
  Handelsmand [RN9518] Christen Jensen Wegerslev køber på auktion 3 våninger med have. 
  • Ejendommen var i 1682 i borgmester Jørgen Juels arvingers eje.
  Beskæftigelse 16 sep. 1699  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [13
  [RN9518] Proviantforvalter Kristen Wegerslef fik på egne og borgmester [RN9339] Jens Basballes vegne oprejsning. 
  • Christen og Jens får oprejsning på dom i Aarhus Rådstue af 26-04-1657 i sag mellem dem og rådmand Peter Jessen Farver m.fl.
  Ejendom nov. 1707  Aarhus, Domsognet, Trods Katholm, [Mindegade 4, matr. nr. 97] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [14
  Hul i komsumtionshegnet ved [RN9518] Chr. Wegerslevs gård. 
  • «i»"Imellem [RN9518] Chr. Wegerslevs gård og nogle boder, der lå ned ad Fiskergade, lå en gyde, der ud til marken var lukket med en låge "med tillukket lås for". I et gærde ved Wegerslevs kålhave var der tre huller, det ene så stort, at "der kan køres igennem"."«/i»
  Beskæftigelse 26 apr. 1723  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [11
  Proklama i [RN9518] Proviantforvalter og kirkeskriver Kristen Jensen Wegerslef bo. 
  Ejendom 1714 ?  Aarhus, Domsognet, Trods Katholm, [Mindegade 4, matr. nr. 97] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [15, 16, 17
  Stiftsskriver [RN9518] Christen Wegerslev skal efter sigende have købt ejendommen Trods Katholm. 
  • Stiftsskriver [RN9518] Christen Wegerslev skal efter sigende have købt ejendommen på auktion for 1.040 Dl. i begyndelsen af det 18. århundrede.
  Død 26 apr. 1723  Aarhus, Domsognet Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1, 2, 3, 7
  Begravet 3 maj 1723  Aarhus, Domkirke, midtergangen, epitafium Find alle personer med begivenheder på dette sted  [7, 11
  Ejendom 1725  Aarhus, Domsognet, Over Broen ved Mindet, Trods Katholm, [Mindegade 4, matr. nr. 97] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [18, 19, 20
  Købmand, assessor og kommerceråd [RN9252] Jørgen Pedersen Westergaard køber Trods Katholm med Kornhaven 1725 under skiftebehandlingen af [RN9518] Wegerslevs bo (d. 28-04-1723). 
  • «i»"Under Skiftebehandlingen af [RN9518] Wegerslevs Dødsbo, der endnu 1725 ikke var tilendebragt, hedder det, at [RN9252] Jørgen Pedersen Westergaard, efter to forgæves Auctioner har tilkøbt sig den salig [RN9518] Mands (Wegerslevs) iboende Gaard over Broen ved Mindet [Mindegade 4, matr. nr. 97], der er tilskødet ham af [RN9520] Major Joh. Aug. Stevns her i Byen og [RN] Borgmester Grotum i Aalborg.

   Magistraten gør gældende, at dette er sket uden Enkens eller de endnu umyndige Børns Formynder, Arndt Johansens, Villie og Tilladelse. Gaarden staar ovenikøbet i Pant til Magistraten for [RN9518] Wegerslevs ene Datter [RN] Cathrine Elisabeths mødrene Arv.

   [RN9252] Westergaard lader allerede føre Byggematerialier til Gaarden og lader Jorderne gødes.

   I Skøde- og Panteprotokollen er ikke indført noget Skøde til [RN9252] Westergaard. Hvorledes Forholdene artede sig, lader sig for Tiden ikke udrede. Huset var efter ovenomtalte Skøde solgt til Kongen Aaret forud [se RN9519]."«/i»
  Skifte 1728  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [21
  Trætte om skiftet efter [RN9518] Christen Jensen Wegerslev ift. datteren Catrine Elisabeth. 
  Notater 
  • RN9518:

   Denne person har anenummer RN1071 i anetavlen for Aastrup-slægten.

   Født januar 1651 iflg. www.geni.com Christian Jensen Wegerslev.

   [RN9518] Husbond til [RN9519] Elisabeth Marie Ludvigsdatter Pontoppidan og [RN9523] Inger Margrethe von Meulengrath.
   Far til Ludvig Wegerslev; Inger Wegerslev; Ludvig Pontoppidan Christensen Veggerslev; Udøbt Veggerslev; Margrethe Christensdatter Veggerslev; Inger Margrethe Wegerslev; Henrik Schup Veggerslev og Anne Elisabeth Veggerslev.
   Hvem der har hvilken mor er ikke umiddelbart til at udlede af denne hjemmeside.
   Kilde: www.geni.com Christen Jensen Wegerslev.
  Person-ID I518  Købmandsslægten Malling i Aarhus
  Sidst ændret 4 aug. 2016 

  Far Jens Christensen Wegerslev,   f. 1619, Vejerslev ved Kongensbro, Houlbjerg Herred Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1697  (Alder 78 år) 
  Mor Inger Christensdatter Spliid,   begr. 19 nov. 1665 
  Gift 1. ægteskab  [9, 22
  Familie-ID F244  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie 1 Inger Margrethe von Meulengracht,   f. 1658,   d. 12 feb. 1701  (Alder 43 år) 
  Gift 1. ægteskab  [2, 7
  Børn 
   1. Inger Margrethe Wegerslev,   f. maj 1686,   begr. 23 jul. 1720, Aalborg, Budolfi Kirke Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder ~ 34 år)
   2. Chathrine Elisabeth Wegerslev,   f. før 12 feb. 1701,   d. Ja, dato ukendt
  Sidst ændret 22 jan. 2016 
  Familie-ID F249  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie 2 Elisabeth Marine Pontoppidan,   f. 15 aug. 1685,   d. ca. 1757, Fredericia Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 71 år) 
  Gift 6 okt. 1706  Aarhus, Domkirke Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1, 2, 7, 13
  Børn 
   1. Ludvig Pontoppidan Wegerslev,   f. 5 nov. 1707,   d. 1774, Hagenbjerg på Als Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 66 år)
   2. Navnløst barn Wegerslev,   f. 1709,   begr. 9 jul. 1709  (Alder ~ 0 år)
   3. Margrethe Wegerslev,   f. 1711,   begr. 11 sep. 1767, Fredericia Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder ~ 56 år)
  Sidst ændret 22 jan. 2016 
  Familie-ID F247  Gruppeskema  |  Familietavle

 • Begivenhedskort
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Borgmester? - - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Proviantforvalter. - - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Stiftsskriver. - - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Borger og handelsmand [RN9518] Christen Jensen Vegerslev har andel i ny skude med konsumptionsbetjent Rasmus Jørgensen. - 7 mar. 1678 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Borgerskab med købmandshandel. - 1682 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Borgersøn og købmandsskab. - 1682 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkifte - [RN9518] Christen giver arveafkald. - 26 apr. 1683 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - [RN9518] Proviantforvalter Kristen Jensen Wegerslef fik bevilling på rang med præsidenten i de andre statssted i Danmark. - 22 sep. 1685 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - [RN9518] Proviantforvalter Kristen Wegerslef fik på egne og borgmester [RN9339] Jens Basballes vegne oprejsning. - 16 sep. 1699 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Proklama i [RN9518] Proviantforvalter og kirkeskriver Kristen Jensen Wegerslef bo. - 26 apr. 1723 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsDød - 26 apr. 1723 - Aarhus, Domsognet Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkifte - Trætte om skiftet efter [RN9518] Christen Jensen Wegerslev ift. datteren Catrine Elisabeth. - 1728 - Aarhus Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 
  Kort forklaring  : Adresse       : Beliggenhed       : By       : Sogn       : Amt/Region       : Land       : Ikke indstillet

 • Kilder 
  1. [S124] Siemsen II 141), #241.

  2. [S121] Kefotos.dk, Christian Jensen Wegerslev.

  3. [S122] Geni 4), Christian Jensen Wegerslev.

  4. [S91] Århus Stifts Årbøger oprettes individuelt se 27) 33) 91) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 103) 110) 112), Trods Katholm og dets Ejere, Th. Rasmussen, 1951. #28.

  5. [S91] Århus Stifts Årbøger oprettes individuelt se 27) 33) 91) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 103) 110) 112), Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-1693, C.J.T. Thomsen, Historisk Samfund for Aarhus Stift. 1938 #129.

  6. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, Christen Wegerslev.

  7. [S91] Århus Stifts Årbøger oprettes individuelt se 27) 33) 91) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 103) 110) 112), Trods Katholm og dets Ejere, Th. Rasmussen, 1951, #28.

  8. [S116] Hübertz 105), II #332.

  9. [S91] Århus Stifts Årbøger oprettes individuelt se 27) 33) 91) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 103) 110) 112), Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-1693, C.J.T. Thomsen, Historisk Samfund for Aarhus Stift. 1936 #88-89.

  10. [S91] Århus Stifts Årbøger oprettes individuelt se 27) 33) 91) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 103) 110) 112), Trods Katholm og dets Ejere, Th. Rasmussen, 1951, #12.

  11. [S61] Nygaards Sedler 6), Kristen Jensen Wegerslef.

  12. [S91] Århus Stifts Årbøger oprettes individuelt se 27) 33) 91) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 103) 110) 112), Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-1693, C.J.T. Thomsen, Historisk Samfund for Aarhus Stift. 1936 #100.

  13. [S61] Nygaards Sedler 6), Kristen Wegerslef.

  14. [S91] Århus Stifts Årbøger oprettes individuelt se 27) 33) 91) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 103) 110) 112), Tolderstien der blev borte. Smugleri og konsumtion, byporte, indhegninger og tolderstier i Århus. Peder Jensen. 1970 #25.

  15. [S91] Århus Stifts Årbøger oprettes individuelt se 27) 33) 91) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 103) 110) 112), Trods Katholm og dets Ejere, Th. Rasmussen, 1951, #13.

  16. [S42] Holstein Ratlou 26), I #377-380.

  17. [S36] Gamle Århusgade, 2. samling 18), Emanuel Sejr, (Gamle Århusgade, anden samling, Århus Byhistoriske Udvalg, 1961), #63.

  18. [S42] Holstein Ratlou 26), #377-380.

  19. [S83] AarhusWiki 40), Trods Katholm.

  20. [S91] Århus Stifts Årbøger oprettes individuelt se 27) 33) 91) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 103) 110) 112), Trods Katholm og dets Ejere, Th. Rasmussen, 1951, #13-14.

  21. [S61] Nygaards Sedler 6), Kristen Wegerslev.

  22. [S58] Eligerede borgere i Århus 19), #112.