Andreas Peter Kaarsberg

Mand 1748 - 1826  (78 år)


Personlige oplysninger    |    Kilder    |    Begivenhedskort    |    Alle

 • Navn Andreas Peter Kaarsberg  [1
  Født 1748  Aarhus, Domsognet, [Mindegade 8, matr. nr. 95] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1, 2, 3
  • Født 1749 iflg. Anna Thestrup #100.
  Døbt 7 nov. 1748  Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1, 4
  Køn Mand 
  BrugerID RN9049 
  Beskæftigelse Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [5
  Frederik Christian Güldencrone på Moesgaard, Wilhelmsborg og Marselisborg (1765-1824), hans svigerfar Thyge Jesper de Thygeson (1738-1822) til Mattrup og godsforvalter Brandt drev tobaksfabrik og sæbesyderi i Aarhus. 
  • Güldencrone købte Marselisborg i 1805.
  Beskæftigelse Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [6
  Købmand og vinhandler som hans far. 
  Beskæftigelse Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1, 7, 8
  Købmand. 
  Beskæftigelse Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  Medinteressent i tobaksfabrik og tobaksplantage. 
  Beskæftigelse Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9, 10, 11
  Vinhandler. 
  Levnedsbeskrivelse 1749 til 1826  [12
  Livsforløb for vinhandler Andreas Kaarsberg og datteren Ane Johanne. 
  • Hans personlige data stemmer ikke helt overens med andre kilder:

   [RN9049] Født i Aarhus 1749 [1748, døbt 07-11-1748] , død 1826 [08-07-1826]
   Gift 1776 [03-11-1775] med [RN9080] Kirsten Dons, født 1746 [1745, døbt 12-05-1745], død 1825 [01-05-1825] (Datter af [RN9175Jens Hansen Dons] Pastor D. Brabrand)
   Deres Datter [RN9084 Anne Johanne Cathrine Kaarsberg] Ane Johanne, født 1786 [30-05-1786], blev gift med [RN9196] Jens Peter Schmidt.
  Ejendom 7 mar. 1771  Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Trods Katholm, Mindegade 4, matr. nr. 97] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [13
  Nr. 271. Amtsforvalter Thygesen ejer og beboer en gård i Dynkarken. 
  • Gården ligger to forsikringsnumre fra Kaarsbergs gård, som er Mindegade 8, matr. nr. 95, hvorfor denne ejendom må være Trods Katholm, Mindegade 4, matr. nr. 97:

   Amtsforvalter Thygesen
   En ??? Grund ??? Mark Huus, bruges til Magasin Korn
   20 Fag Grund Muur 4 Etager 1.100 Rdl.
   24 Fag ?? Pakhuus een Etage med 3 Fag Quist 1.500 Rdl.
   12 Fag Baghuus een Etage 700 Rdl.
   21 Fag Sidehuus een Etage 680 Rdl.
   7 Fag Bindingsværk Muur til Gaden 20 Rdl.
   Samlet vurdering 4.000 Rdl.
  Beskæftigelse 26 jul. 1774  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [14
  Købmand 
  Beskæftigelse 26 jul. 1774  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3
  Købmand. 
  Ejendom 22 dec. 1774  Aarhus, Domsognet, [Mindegade 8, matr. nr. 95] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [15
  RN9078 Købmand Peder Kaarsbergs gård solgt til sønnen RN0049 Andreas Peter Kaarsberg for 1.400 Rd. 
  Beskæftigelse 1775  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16
  [RN949] Andreas Kaarsberg tager borgerskab i handel uden alenkram. 
  Ejendom eft. 1774  Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Spanien 15, matr. nr. 46/47?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [17
  Amtsforvalter Thygesen bruger nedrivningsmaterialer til sæbesyderi og tobaksfabrik i Dynkarken. 
  • Entreprenøren Johan Bardewich udførte byggearbejder for amtsforvalter Jens Thygesen, bl.a. nedrivningen af magasinhuset til den gamle bispegård ved Domkirken. Magasinbygningen blev købt i 1769 af amtsforvalter Thygesen, som solgte den videre i 1774, efter at Bardewich havde jævnet huset med jorden. Materialerne fra huset, hvoriblandt udmærkede sig svære pommerske bjælker, brugte Thygesen til sæbesyderi og tobaksfabrik i Dynkarken.
  Ejendom 1775 til 1826  Aarhus, Domsognet, Mindegade 128 [Mindegade 8, matr. nr. 95] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [18
  Købmand, vinhandler og tobaksfabrikant og boede i Mindegade 128 
  Ejendom 13 maj 1775  Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Mindegade 8, matr. nr. 95] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [19
  Nr. 269. Andreas Kaarsberg køber faderens gård i Dynkarken. 
  • Een Gaard Bindingsværk
   10 Fag Gadehuus, 2 Etager 500 Rdl.
   21 Fag Sidehuus, ditto [2 etager] 810 Rdl.
   16 Fag Baghuus, ditto [2 etager] 480 Rdl.
   15 Fag Halvtag 70 Rdl.
   11 Fag Halvtag i Baggaarden 110 Rdl.
   3 Fag ditto [i Baggaarden] Halvtag 30 Rdl.
   Samlet vurdering 2.000 Rdl.
   [Vurderingen 1771-1773, Dynkarken nr. 269]
   [Gården ligger 11 ejendomme nord for nr. 39-41]
  Beskæftigelse 1776  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9, 11
  Borgerskab som købmand. 
  Beskæftigelse 1776  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [20, 21
  Opnåede borgerskab i handel uden alenkram, født i Aarhus, 27 år. 
  Beskæftigelse 19 aug. 1776  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [22
  Borgerskab som købmand, var vinhandler 
  Beskæftigelse 19 aug. 1776  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [23
  [RN949] Andreas Kaarsberg tager i en alder af 27 år borgerskab som købmand (grovvarer). 
  Ejendom 21 nov. 1776  Skanderborg, Fruering Sogn, Røde Mølle Find alle personer med begivenheder på dette sted  [24
  Overtager faderens andel af okkerfabrikken Røde Mølle. 
  Ejendom 21 nov. 1776  Skanderborg, Fruering Sogn, Røde Mølle Find alle personer med begivenheder på dette sted  [25
  [RN9049] Andreas Kaarsberg køber den 21-11-1776 under faderens skiftebehandlingen boets anpart. 
  • [RN9049] Andreas Kaarsberg køber den 21-11-1776 under faderens skiftebehandlingen boets anpart. Efterfølgende køber Andreas Kaarsberg Jens Jensen Nebel ud af Røde Mølle.
  Beskæftigelse 4 mar. 1777  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [26
  Aarhus Stiftsamtmand har betænkeligheder ved jordenes egnethed til tobak-, hør og hampdyrkning. 
  • Stiftsamtmandens kommentar til den indsendte beretning af 21-02-1777 vedrørende Aarhus Byes jorders egnethed til dyrkning af tobak, hør og hamp. en række vanskeligheder opregnes. Bardewich, der ejer Aarhuus Sæbe-Syderie [«b»Spanien 15, matr. nr. 46/47«/b»] er dog villig til at forsøge dyrkning på visse specificerede betingelser, - som det anbefales kollegiet at godkende.
  Ejendom 15 apr. 1777  Aarhus, Domsognet, uden for Mindeport [Spanien 15, matr. nr. 46/47?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [27
  Stiftsamtmandens indstilling af Johan Bardewichs ansøgning om forsøg med tobaksavling og at opføre et hus på grunden med tobakstørring. 
  • [Johan Bardewich var bygningsentreprenør]

   Stiftsamtmandens Erklæring i Anledning af Johan Bardewichs Ansøgning:
   Supplicanten Johan Bardewich er en bekiendt fornuftig, og i Jordbrug erfaren Mand, som allerede har giort sig fortient af det Almindelige, ved en Sæbe Fabriquesanlæg her paa Stædet, den han nu som Mester og Interessent forestaaer, item ved Rapssaal (?) [raps] og Vinterhvede Avl paa Byens Mark, hvorudi han har bragt det temmelig vidt, og opmuntret flere til efterfølgelse.

   Og da han ligeledes forstaae sig paa Tobaks Plantning, og dertil skal have antaget en Planteur fra Fridericia, har ieg anlediget af Deres Majestæts General-Land-Oeconomie og Comm. Collegii Skrivelse af 9de Januar [09-01-1777] sidst, samt i Betragtning af de forhaabende havde Fordeel til at indeholde Penge i Landet, skaffe de trængende Arbeide, og opmuntre andre til deslige almindelige nyttige Anlæg, formaaet ham til at giøre Forsøg med Tobaks Plantage paa 3 a 4 Tdr. Sædeland, ham selv tilhørende for det første i 3 Aar, og det paa Conditioner der under 18de Marts [18-03-1777] sidst, velbemeldte Collegio ere forestillede, hvoriblandt denne: at han til nogen Soulagement i henseende den betydelige Bekostning et saadant Anlæg ville medføre, skulle sees forhiulpen til indbemeldte ansøgte allern. Bevilling, tillige at maate efter Borgerskabstagelse, fortsætte og bruge sin lærte Muurmester Profession her i Byen.

   De indvendinger som herimod giøres af Magistraten og det her værende saa kaldede Muurmester Laug, udi deres allerunderd. nedføiede Erklæringer, ansees ikke vigtige nok til at hindre et saa nyttigt foretagende, som de af anførte allern. Bevillings meddelelse, da Magistraten gierne følger Laugenes Erklæringer, og disse sædvanligen sætte sig imod slige ansøgninger, ja foruden at Muurmestrene her paa Stædet endog selv maae tilstaae at de mangle udfordrende specielle Laugs-Privilegier, er endeel derag medet maadelige Arbeids, og ikke i stand til nogen betydelig nye Bygning at opføre, hvorimod Bardewich paa nogle Aar, deels har entrepreneret, og deels opført adskillige, saavel publique som private Bygninger, der uagtet ald den Dadel Erklæringerne indeholde, staae til zlle Bedømme, saaledes at det ei kan tages i nogen tvivl, at han io er lige saa habil Muurmester, som kyndig Avlsmand og Jordbruger, ligesom hans øvrige Borgerlig Næring ved at brygge og brænde, vel ei kan lægges ham til Last, da han forhen har og endnu anbyder sig, at tage Borgerskab og svare Byens Tynger.

   Overalt synes ikke, at nogle upriviligerede Laugsmestres indsigelse, kan komme i betragtning imod et, for det almindelige saa nyttig Forsøgs iværksættelse, helst Supplic dog bør vinde sig Borgerskab forinden han kan benytte sig at den ansøgende allern. Tilladelse, detsuden kunde forpligtes, at indtræde i Lauget, naar dette erholdt allern. bevilling paa Laugs med S ftlige (?) Rettighed, ligesom i Kiøbenhavn, Odense og andre Stæder, hvortil han erbyder sig, og endelig forbindes til i det mindste udi 3de Aar at Continuere Tobaks Plantagen paa 3 à 4 Tdr. Sædeland, alt imod ansøgte Bevilling, Præmie af 3 Mk (?) pr 100 godt tør Tobak,

   og tilladelse uden betaling at bygge et Huus paa Byens Grund uden for Mindeporten, paa den Sandplæt mellem LandeVegen og Stranden til Tobakstørring, og en liden Vaaning for Planteuren, som ikke er til ringeste fornærmelse for nogen eller fordeel for Bardewich da dette bør borttages, saasnart Tobaks Plantagen ophører, - Fordrister mig derfore allerunderdanigst at indstille Ansøgningen til Deres Kgl.Mayestæts allerhøieste Velbehag.
   Rosenørn

   Se envidere: 04-03-1777 omkring de overvejelser, øvrigheden gør sig omkring dyrkning og produktion af tobak.

  Ejendom 30 apr. 1777  Skanderborg, Fruering Sogn, Røde Mølle Find alle personer med begivenheder på dette sted  [24
  Sælger okkerfabrikken Røde Mølle. Han har forinden overtager den anden anpart. 
  Ejendom 30 apr. 1777  Skanderborg, Fruering Sogn, Røde Mølle Find alle personer med begivenheder på dette sted  [28
  [RN9049] Andreas Kaarsberg sælger Røde Mølle til [RN9116] Laurits Geiding 
  • På det samme møde den 30-04-1777 tilbød [RN9116] Lauritz Geiding af købe Okker Fabrikken [Røde Mølle] med alle dens priviligier etc. for 200 Rd. af Andreas Kaarsberg, hvilket han tilsluttede sig for at få afsluttet boet. Andreas havde som nævnt oven for den 21-11-1776 købt sin fars halvdel af møllen, og siden da købt den anden ejer ud af møllen.
  Beskæftigelse 1778  Aarhus, Domsognet, [Spanien 1, matr. nr. 52?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [29
  Indbetning om Kaarsberg & Interessenters tobaksfabrik og -plantage. 
  • I Stiftamtmandens Indberetning [02-02-1779] til Commerce Coll. m Fabriker i Stiftet skrives om "En Tobaks Fabrique og Plantage i" i Aarhuus. Ejerne er [RN9049] Andreas Kaarsberg og 5 Interessenter: Købmændene: [RN9014?] Jens Andersen, Peder Herskind, Jes Fæster, Apoteker Schack Selmer og Raadmand Niels Rohde.

   Fabriquen er begyndt i Okt. 1778 og beskæftiger 1 Mester, 1 Svend, 14-16 Børn samt 3 Arbejdskarle. Alle Tobakker stemples med det Stempel som er indleveret i General Land oecon. og commerce Coll.

   Fabriken "passer sig got her, da der er tienlige Jorder til Tobak-Anledning." -
  Beskæftigelse 1778  Aarhus, Vor Frue Sogn, [Toftejorden, matr. nr. 5?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [29
  Indbetning om Kaarsberg & Interessenters tobaksfabrik og -plantage. 
  • I Stiftamtmandens Indberetning [02-02-1779] til Commerce Coll. m Fabriker i Stiftet skrives om "En Tobaks Fabrique og Plantage i" i Aarhuus. Ejerne er [RN9049] Andreas Kaarsberg og 5 Interessenter: Købmændene: [RN9014?] Jens Andersen, Peder Herskind, Jes Fæster, Apoteker Schack Selmer og Raadmand Niels Rohde.

   Fabriquen er begyndt i Okt. 1778 og beskæftiger 1 Mester, 1 Svend, 14-16 Børn samt 3 Arbejdskarle. Alle Tobakker stemples med det Stempel som er indleveret i General Land oecon. og commerce Coll.

   Fabriken "passer sig got her, da der er tienlige Jorder til Tobak-Anledning." -
  Beskæftigelse 1778  Aarhus, Domsognet, [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [30
  Interessenterne udi den af [RN9049] Andreas Kaarsberg i Aarhuus 1778 anlagte Tobaksfabrique. 
  • «i»"P.M. Da Interessenterne udi den af [RN9049] Andreas Kaarsberg i Aarhuus 1778 anlagte Tobaksfabrique har bragt i Erfaring, at der under Fabiquens Stempel er solgt fra bemældte Aarhuus i Detail-Handel Cardus-Tobak, som hverken er fabriqueret, eller kommet fra denne Fabrique, hvilken Tobak er baade slet af Bonitet, og ulovlig Vægt, finde de sig beføiede, sligt at bekendtgiøre, med allerfyldigst Anmodning, at om nogen huse eller her skulde have kiøbt, og endnu havet noget af dette forfalskede Tobak, de da ville beviise Interessentskabet den Godhed, og for deres Regning sende det til Fabriquen [Spanien 1, matr. nr. 52], da deres Navne skal blive fortiede. Aarhuus den 18. Februar 1780 [18-02-1780]. A. Kaarsberg og Interessenterne"«/i».
  Beskæftigelse 1778  Aarhus, Domsognet, [Spanien 1, matr. nr. 52?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [18
  Kaarsberg & Co. anlægger sammen med andre en tobaksfabrik og tobaksplantage 
  Beskæftigelse 1778  Aarhus, Domsognet, [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [31
  Kiøbmand Andreas Kaarsberg og Interessentere i Aarhuus udi Aaret 1778 anlagte Tobaks-Fabrique. 
  • Annoncer for tobaksvarer:
   Ved den af [RN9049] Kiøbmand Andreas Kaarsberg og Interessentere i Aarhuus udi Aaret 1778 anlagte Tobaks-Fabrique er fra undertegnede Dato følgende Sorter Tobak at faae til Kiøbs for vedtegnede Priiser:
  Beskæftigelse 1778  Aarhus, Domsognet, [Spanien 1, matr. nr. 52?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16, 29
  Start på Kaarsberg & Interessenters tobaksfabrik og -plantage. 
  • I Stiftamtmandens Indberetning [02-02-1779]:

   Fabriquen er begyndt i Okt. 1778 og beskæftiger 1 Mester, 1 Svend, 14-16 Børn samt 3 Arbejdskarle. Alle Tobakker stemples med det Stempel som er indleveret i General Land oecon. og commerce Coll. Fabriken "passer sig got her, da der er tienlige Jorder til Tobak-Anledning." -

   Selskabet går under betegnelsen: "Andreas Kaarsberg og Compagni".
  Beskæftigelse 1778  Aarhus, Vor Frue Sogn, [Toftejorden, matr. nr. 5?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [32
  Tobaksfabrik og tobaksplantage ejet af Kaarsberg & Co. startet oktober 1778 
  • I Stiftamtmandens Indberetning 02-02-1779 til Commerce Coll.m Fabriker i Stiftet skrives om

   "En Tobaks Fabrique [Spanien 1, matr. nr. 52?] og Plantage [Toftejorden, matr. nr. 5?] i" i Aarhuus. Ejerne er [RN9049] Andreas Kaarsberg og 5 Interessenter: Købmændene: [RN9014?] Jens Andersen, Peder Herskind, Jes Fæster, Apoteker Schack Selmer og Raadmand Niels Rohde.

   Fabriquen er begyndt i Okt. 1778 og beskæftiger 1 Mester, 1 Svend, 14-16 Børn samt 3 Arbejdskarle. Alle Tobakker stemples med det Stempel som er indleveret i General Land oecon. og commerce Coll.

   Fabriken "passer sig got her, da der er tienlige Jorder til Tobak-Anledning." -
  Beskæftigelse 1778  Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Spanien 1, matr. nr. 52?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [33
  [RN9049] Andreas Kaarsberg og interessenter går i gang med en tobaksfabrikation og tobaksdyrkning. 
  • Fra 1778 blev det muligt at få bevilling til oprettelse af tobaksfabrikker mod at forpligte sig til at beplante mindst 10 tdr. land af købstadsjorden med tobak.
   I 1778 indgår købmand og vinhandler Andreas Kaarsberg i interessentskab med andre om tobaksfabrikation og dyrkning af tobak [Toftejorden, matr. nr. 5?].

   I 1779 og 1780 blev der produceret omkring 150.000 pund tobak på fabrikken ved Mindeport [Spanien 1, matr. nr. 52], hvor der var beskæftiget 60 børn og 10-15 voksne arbejdere, og tobakken fandt god omsætning i specielt de jyske købstæder.

   I 1783 var produktionen dog reduceret til mindre end halvdelen. Fabrikken blev helt nedlagt efter Kaarsbergs fallit i 1790 [1793].
  Ejendom 1778  Aarhus, Vor Frue Sogn, [Toftejorden, matr. nr. 5?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [33
  Tobaksplantage 
  • Fra 1778 blev det muligt at få bevilling til oprettelse af tobaksfabrikker i provinsbyerne mod at forpligte sig til at beplante mindst 10 tdr. land af købstadsjorden med tobak (eller at aftage en mængde Fredericia-tobak).

   [Kaarsberg & Co. omtaler såvel tobaksfabrik som tobaksplantage. I så fald kan disse 10 tdr. være Vor Frue Sogn, Toftejorden, matr. nr. 5, som RN9001 Rasmus Malling senere hen overlod til sine arvinger. Rasmus køber nemlig i 1794 sammen med Herskind "Tobaksspindergården"]

  Beskæftigelse 24 apr. 1778  Aarhus, Domsognet, [Spanien 1, matr. nr. 52?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [34
  Kaarsberg vil sammen med interessenter anlægge en tobaksplantage og søger bevilling på en tobaksfabrik. 
  Beskæftigelse 24 apr. 1778  Aarhus, Vor Frue Sogn, [Toftejorden, matr. nr. 5?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [35
  Købmand Kaarsberg og interessenter har påbegyndt forsøg med tobaksplantninger. Thygesen søger måske. 
  • Købmand Kaasberg (?) [RN9049 Andreas Peter Kaarsberg] og Interessenterne [Købmændene: [RN9014?] Jens Andersen, Peder Herskind, Jes Fæster, Apoteker Schack Selmer og Raadmand Niels Rohde. 1)] i Aarhuus, som har declareret at giøre ansøgning om Privilegium paa Fabrique imod at anlægge til Plantning 10 Tdr. (?) [Toftejorden, matr. nr. 5?]

   Der vil og formodentlig anmelde sig endnu et eller Toe Interessentskaber [amtsforvalter Thygesen i december 1779].
  Beskæftigelse dec. 1778  Aarhus, Domsognet, [Spanien 1, matr. nr. 52?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [36
  Start på Kaarsberg & Interessenters tobaksfabrik og -plantage. 
  • I Stiftamtmandens Indberetning [11-02-1780]:

   Fabriken er "anlagt 1778 og Fabriquens Drift begyndt samme Aar December Maaned" [12-1778].
  Beskæftigelse 1779  Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Spanien 15, matr. nr. 46/47?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [33
  Amtsforvalter Thygesen opretter en tobaksfabrik i Dynkarken. 
  • I 1779 havde amtsforvalter Thygesen oprettet en tobaksfabrik i Dynkarken, der gennem 1780erne producerede 70-80.000 pund tobak årligt. Fabrikken fortsatte senere under tobaksspindemester Hans Wilhelm og dennes søn til midt i 1820erne.

   [Fabrikken startet i december 1779 af "Amtsforvalter Thygesen og Interessent" senere hen overtaget af Hans Frich Wilhelm senere ejet af justitsråd Fønss. I 1787 bor tobaksspindermester Hans Wilhelm i Spanien som husstand nr. 346. I købmandsgården Dynkarken 39-41 bor købmand RN9014 Jens Andersen Schmidt i husstand nr. 339. En optælling på matrikelkortet for 1865 betyder, at Hans Wilhelm bor i Spanien nr. 15, matr. nr. 46/47. Denne er også den eneste større ejendom efter Spanien 1, matr. nr. 52.]
  Beskæftigelse 1779  Aarhus, Domsognet, [Spanien 1, matr. nr. 52?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [37
  Anlægger sammen med 5 interessenter tobaksfabrik og tobaksplantage 
  Beskæftigelse 1779  Aarhus, Domsognet, Vor Frue Sogn, [Toftejorden, matr. nr. 5?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [37
  Anlægger sammen med 5 interessenter tobaksfabrik og tobaksplantage 
  Beskæftigelse 1779  Aarhus, Domsognet, [Spanien 1, matr. nr. 52?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [38
  Indbetning om Kaarsberg & Interessenters tobaksfabrik og -plantage. 
  • I Stiftamtmandens indberetning 11-02-1780 meldes at "Spindeborde ere allerede i Gang og 3 Skiær Kister samt 1 Snuus Tobaksmølle". Der beskæftiger 1 Mester, 2 Svende, 8 Drenge og 60 "andre Arbejdere og Børn"

   Fabriken er "anlagt 1778 og Fabriquens Drift begyndt samme Aar December Maaned" [12-1778]. Indtil Udgangen af 1779 er "Forarbeidet 140.000 Pd. Tobak, som og er afsat"

   "Forarbeidningen er indrettet efter de kiøbenhavnske Fabriquer". "Afsatsen er skeet til Landets (d.s.v. Jyllands) Kiøbstæder og noget lidet til Selland og Laalland".

  Beskæftigelse 1779  Aarhus, Domsognet, [Spanien 1, matr. nr. 52?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [39
  Kaarsberg & Co.s produktion af tobak i 1779 
  • Fabrikation i 1779: 140,000 Pd.
  Beskæftigelse 1779 til 1780  Aarhus, Domsognet, ved Mindeport [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [40
  Produktion på 150.000 pund tobak og 60 børn og 10-15 voksne arbejdere. 
  Beskæftigelse 12 jan. 1779  Aarhus, Vor Frue Sogn, [Toftejorden, matr. nr. 5?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [41
  Iflg. Rohde [Kaarsberg & Co.] går det fremad med plantningen og fabrikken. 
  • 1779 [12-01-1779] ... "Vores Tobak-Fabrique og Plantage [Toftejorden, matr. nr. 5?] her arbeide vi paa af al Magt. Ville Plantningen lykkes det første Aar skulle man haabe at flere ville plante da jordene ere gode og vel situeret.

   Fabriquen har kostet og vil endnu medtage store Penge. Debiten [overskuddet] vil Dependere af de handlendes Forhold. Her er af nogle Bønder optaget 46 M ...? fremmed spunden tobak fra en Købmand i Randers, der er kommen fra det sore lybske Hus Hiettiing og bragt hertil Byen.

   - Vi har ansøgt Collegie at om det her skulle sælges, det da maatte skee til Fabriken for ikke ogsaa derved at gjøre Skaar i Fabriquens Debet.
  Beskæftigelse 12 jan. 1779  Aarhus, [Domsognet, Tobaksspinderfabriken, Spanien 1, matr. nr. 52?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [41
  M. Rohde orienterer Martfeldt om arbejdet med at anlægge plantage og tobaksfabrik. 
  Beskæftigelse okt. 1779  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [42, 43
  Om Karsbergs tobaksfabrik og amtsforvalter Thygesen tobaksfabrik, sæbesyderi og garveri. 
  • Om "Borgerlige Forhold i Aarhus 1779" bemærker en Forfatter [August Hennings?] fra nævnte Aar:

   ..at Byen udskiber Korn, Smør og andre Provisioner, for Størstedelen til Norge..

   Dykning og Fabrikering af Tobak er meget tiltaget og ernærer mange fattige Folk, som tilforn betlede.

   [RN9049] Kjøbmand Andreas Kaarsbergs Fabrik [Spanien 1, matr. nr. 52?] er i god Flor, og efter Bladenes Mængde at regne, som kommer fra Holland [det må være før, han selv anlægger en tobaksplantage], arbejder denne Mand med en Fond af 30 til 40,000 Rdl.

   Amtsforvalter Thygesen, hvis Bedrift er mangfoldig [Spanien 15, matr. nr. 46/47?] , bruger egne Tobaksblade til sin Fabrik. Der beplantes omtrent 28 Tdr. Land ved Aarhuus med Tobak. Tobakken falder noget i det smaa, bliver kun een Gang afbladet og først fuldkommen indhøstet i September. Dog elsker Kjøberne den, og Fabrikerne kunne ikke fabrikere saa meget, som forlanges af de omliggende Steder.

   Et Sæbesyderi drives af Amtsforvalter Thygesen & Comp. og er i god Stand. Det leverer ca. 250 Tdr. a 17 Rdl. altsaa bedre Kjøb end i Kjøbenhavn. Man var just beskjæftiget med at bygge en ny Presse. Møllen drives af en Hest. Raps høstes paa Byens Mark.

   Garveriet er ved den forrige Ejers Bankerot tilfaldet Amtsforvalter Thygesen...
  Beskæftigelse dec. 1779  Aarhus, Domsognet, [Spanien 15, matr. nr. 46/47?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [44, 45
  Amtsforvalter Thygesen og Interessent starter tobaksfabrik. Overtages senere af Wilhelm og senere af Fønss. 
  • I Stiftamtmandens Indberetning om Fabriker i Stiftet nævnes "En priviligeret Tobaksfabrique" som ejes af "Amtsforvalter Thygesen og Interessent" [Spanien 15, matr. nr. 46/47?] og er paabegyndt i Dec. 1779.

   "Fabriquen er begyndt med et Forraad af 22.000Pd. fremmed Tobak fra Stettin og Amsterdam, 32.800pd. fra Frideritz dens eget Anledning og 23.000 ongefærlig eget Anl. herved Byen" [dyrket her i byen?]. ialt 77.800 Pd. Blade Tobak.

   "1 Spindebord er endnu allene kommen i Brug samt 1 Skiær Kiste" og der beskæftiges "1 Mæster, 2 Drenge, 8 Arbeidere til Rulningspresning samt 16-18 Børn til Blade Pibning og videre Arbeider".

   Begyndelsen af Arbeidet af Røgtobak er fornemmelig henrettet efter den Jydske Bondes Smag". "Stemplingen skeer med Fabriquens anordnede Stempel nemlig T&I Aarhus [Thygesen & Interessent]
  Beskæftigelse 17 dec. 1779  Aalborg Find alle personer med begivenheder på dette sted  [46
  Kaarsberg & Co? leverer tobak til Aalborg. 
  • Fra den i Aarhuus anlagte Tobaks Fabrique [Spanien 1, matr. nr. 52?], som for de Herrers Interessenters [RN9049 m.fl.] Regning drives med særdeles Fremgang er i disse Dage til en Kjøbmand her i Byen [Aalborg] paa 8 Vogne ankommen 6400 Pd. Tobak, saavel i Carduser, som og i Ruller.

   Samtidig averterer Raadmand Gleerup [i Aalborg], at han fra en Tobaksfabrik i København har Tobak til følgende Priser: Hollands Rulletobak 30 Sk. Pundet Bornholmsk dito 20 - - Tyk og smal Skraae 17 - - Punds Ruller og Brikketobak 14 Sk. Pundet Hollands Cardus 13. Sk. Dansk Cardus 13 Sk. Engelsk Virginie-Tobak 30 Sk. Pundet

   [udtryk for konkurrence mellem tobaksfabrikkerne og udenlandsk/indenlandsk importeret tobak?]
  Beskæftigelse 1780  Aarhus, Domsognet, [Spanien 15, matr. nr. 46/47?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [47
  Amtsforvalter Thygesens tobaksproduktion 
  • Thygesen og Compagni´Fabrik Fabriken anlagt 1779, Ejer: Amtsforvalter Thygesen med en Interessent.

   Personale: 1 Mester, 1 Svend, 2 Drenge, 6 Arbejdskarle samt 22 a 24 Børn. - Der er 2 a 3 Spindeborde og 1 Skiær Værk.

   Forarbejdet: dels Pommerske Blade indkiøbt førend Forbudstiden, men ellers mest af egen eller anden indenlandsk avlet Blade-Tobak. Afsætningen ikke synderlig udover Provincerne og lidt til Norge. Stempel T&I Aarhuus
  Beskæftigelse 1780  Aarhus, Domsognet, [Spanien 1, matr. nr. 52?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [48
  Indberetning af produktionen i Kaarsbergs tobaksfabrik. 
  • "[RN9049?] Vedkommende have anmeldt: at da denne Kiøbstads Jorder ere meget beqvemme til Tobaksavling, kunde det Slags Fabriquer giærne bestaae naar de allernaadigste Anordninger bleve efterlevede."

   [RN9049] Kaarsbergs & Comp.
   Oprettet 1778. Ejer [RN9049] Andr. Kaarsberg & Comp. -
   5 Spindeborde, 3 Skiærekister, 1 Snuustobaksmølle og Skiæreværk. - 1.Mester, 3 Svende 8 Drenge, 64 andre(det vil sige ?Børn).
   Der forarbejdes hollandske-ukrainiske, stettinske og indenlandske Tobakker.
   Fabrikation i 1780: 150.000 Pd. Blade -Forarbejdningen indrettet efter de københavnske Fabrikker - Afsætningen til Købstæderne her i Provincen og lidet til Norge og Sjælland.
  Beskæftigelse 1780  Aarhus, Domsognet, [Spanien 1, matr. nr. 52?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [47
  Kaarsberg & Co.s produktion af tobak i 1780 
  • Kaarsbergs & Comp. oprettet 1778. Ejer [RN9049] Andr. Kaarsberg & Comp. - 5 Spindeborde, 3 Skiærekister, 1 Snuustobaksmølle og Skiæreværk. - 1.Mester, 3 Svende 8 Drenge, 64 andre (det vil sige ?Børn). Der forarbejdes hollandske-ukrainiske, stettinske og indenlandske Tobakker.

   Fabrikation i 1780: 150.000 Pd. Blade -Forarbejdningen indrettet efter de københavnske Fabrikker - Afsætningen til Købstæderne her i Provincen og lidet til Norge og Sjælland.
  Ejendom 1780  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [49
  Firmaet Kaarsberg og Co. havde 28 tdr. og amtsforvalter Thygesen 17 tdr. land tilplantet med tobak. 
  • "Firmaet Andreas Kaarsberg og Co. havde i 1780 28 Tdr. Land med Tobak, der "var liden, men vandt Bifald". Samtidig havde Amtsforvalter Thygesen til sin Fabrik to Tobaksplantager paa tilsammen 17 Tdr. Land, hvor han i 1787 avlede 23.000 Pund Tobak.
  Beskæftigelse 18 feb. 1780  Aarhus, Domsognet, [Spanien 1, matr. nr. 52?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [50, 51
  Efterlyser "piratkopier" af tobaksfabrikkens varer med løfte om anonymitet. 
  • «i»"Da Interessenterne udi den af [RN9049] Andreas Kaarsberg i Aarhuus 1778 anlagde Tobaks-Fabrique [Spanien 1, matr. nr. 52?] har bragt i Erfaring, at der under Fabriquens Stempel er solgt frabemældte Aarhuus i Detail-Handel Carduus Tobak, som hverken er fabriqueret, eller kommet fra denne Fabrique, hvilken tobak er baade slet af Bonitet og ulovlig Vægt, finde de sig beføiede, sligt at bekiendtgiøre, med allerskyldigest Anmodning, at om nogen hist eller her skulde have kiøbt, og endnu have noget af dette forfalskede Tobak, de da ville beviise Interessentskabet den godhed, og for deres Regning sende det til Fabriquen, da deres Navne skal blive fortiede.

   Aarhuus den 18. Februar 1780 [18-02-1780]
   [RN9049] A. Kaarsberg og Interessenter."«/i»
  Beskæftigelse 18 feb. 1780  Aarhus, Domsognet, [Spanien 1, matr. nr. 52?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [52
  Varesortiment fra den i 1778 anlagte tobaksfabrik. 
  • Ved den af [RN9049] Købmand Andr. Kaarsberg og Interessenten i Aarhuus udi Aaret 1778 anlagte Tobaksfabrique [Spanien 1, matr. nr. 52?] er følgende Sorter Tobak at faae til Kiøbs for vedtegne de Priser:

   Hollandsk Rulle-Tobak i tykt og tyndt Spind 28 Sk. Pd.
   Dito No. 2 20 - -
   Tyk Skraae 14 - -
   Bornholmsk eller smal Skraae 16 - --
   Lybsk 14 - -

   Carduus-Tobakker
   Biskop No. 1 24 - -
   Dito No.2 20 - -
   Middel Carduus No. 3 14 - -
   Dito Nr. 4 12 - -
   Ordinair dito No. 5 10 - -

   Snustobakker
   Fini Islandsk 32 Sk. Pd.
   Hanoveransk 20 - -
   Norsk 32 - -
   Ordinair tør Snustobak 20 - -
  Beskæftigelse 3 mar. 1780  Aalborg Find alle personer med begivenheder på dette sted  [53
  Kaarsberg & Co. advarer mod falske tobaksvarer med fabrikkens stempel. 
  • Da Interessenterne udi den af [RN9049] Andreas Kaarsberg i Aarhuus 1778 anlagde Tobaks-Fabrique [Spanien 1, matr. nr. 52?] har bragt i Erfaring, at der under Fabriquens Stempel er solgt frabemældte Aarhuus i Detail-Handel Carduus Tobak, som hverken er fabriqueret, eller kommet fra denne Fabrique, hvilken tobak er baade slet af Bonitet og ulovlig Vægt, finde de sig beføiede, sligt at bekiendtgiøre, med allerskyldigest Anmodning, at om nogen hist eller her skulde have kiøbt, og endnu have noget af dette forfalskede Tobak, de da ville beviise Interessentskabet den godhed, og for deres Regning sende det til Fabriquen, da deres Navne skal blive fortiede.

   Aarhuus den 18. Februar 1780 [18-02-1780] [RN9049] A. Kaarsberg og Interessenter.
  Beskæftigelse 8 apr. 1780  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [54
  Rosenørn opfordrer Kommercekollegiet til at regulere tobakshandlen. 
  • Hvorledes de som er forundt Allernaadigst Concession til Tobaksforhandling i Kiøbstæderne [købmændene], saaledes graveres ved den Tilladelse Fabriquerne [tobaksfabrikkerne] er forundt til Tobakssalt [tobakssalg?] i heele og halve Pund, at de aldeeles intet kan afsætte hvor Tobaks Fabriquerne udsælge i Smaae Partier for samme Priis som Tobakken overlades Kiøbmændene i store, skulle jeg ikke indlade skyldigst at berette; Indstillende til Deres Excellence og høistærede Herrers gunstbehagelige befindende, om det ikke var tienlig at tobaks Fabricanterne blev forbudet at udsælge mindre Partier end 50 Pd.

   Jeg veed at saadant Forbud ikke existerer her i Residentzen, men som Omstændighederne ere forskiellige, tør jeg med vished forsikre at det i mange henseende vilde medføre og blive til fordeel i Provincerne, da Enhver i sit Fag derved havde Leilighed at fortiene noget efter Handels Greenens beskaffenhed; hvorpaa det respective Collegii guunstbehagelige Resolution skyldigst udbeedes.
  Beskæftigelse 1781  Aarhus, Domsognet, [Spanien 15, matr. nr. 46/47?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [55
  Amtsforvalter Thygesens tobaksproduktion 1781 
  • 26-02-1782: Personale: En Mesterinde, hvis Mand døde i afvigte Aar, 1 Svend samt 2 Drenge tilligemed 4 Arbejdskarle til Rulning, Skiæring og Pakning samt 14 a 16 Børn til Blade Pilning m.v. - Fabriken bruger især indenlandske Blade og foruden dens betydelige Forraad af samme er dens egen Indavl i 1781 ohngefæhr 14.000 Pd. og indkiøbt af andre paa Stædet 1250 Pd.

   Forarbejdes 50 á 60.000 Pd. Røgtobak aarlig - især efter Bøndernes Smag (spunden Tobak) og Carduus Tobak i flere Boniteter for at vinde alles Yndest.
  Beskæftigelse 1781  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9, 11, 56
  Fordelte ekstraskatten i Aarhus. 
  Beskæftigelse 1781  Aarhus, Domsognet, [Spanien 1, matr. nr. 52?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [57
  Indberetning af produktionen på Kaarsbergs tobaksfabrik 
  • 26-02-1782 Nu kun 2 Spindeborde, 1 Skære Kiste, 1 Snustobaksmølle.
   1 Mester, 1 Svend, 4 Drenge, 20- 24 Arbejdere. -

   Fabrikation i 1779: 140,000 Pd. 1780: 150.000 Pd. 1781: 80.000 Pd. Nedgangen i Mangel paa Afs [afsætning]. -

   "Vedkommende har indberettet, at Snig Handel [pirathandel] med fremmede Tobakker er Hovedaarsagen til at Fabriquen og Plantagen ikke kand bestaae, samt at der er forsøgt med billige Priiser for at forekomme dette Onde, men er uden Virkning, formener derfor at naar blev sat snevrere Grændser derfor ville den kongelige Kasse i Forhandlings Penge vinde aarlig af Nørre Jylland ca. 20.000 Rdr. og Landet bespare, som nu udgaar for fremmed gods ca. 66.000 Rdr.
  Beskæftigelse 1781  Aarhus, Domsognet, [Spanien 1, matr. nr. 52?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [58
  Kaarsberg & Co.s produktion af tobak i 1781 
  • Nu kun 2 Spindeborde, 1 Skære Kiste, 1 Snustobaksmølle. 1 Mester, 1 Svend, 4 Drenge, 20- 24 Arbejdere.

   80.000 Pd. Nedgangen i Mangel paa Afs. - "Vedkommende har indberettet, at Snig Handel med fremmede Tobakker er Hovedaarsagen til at Fabriquen og Plantagen ikke kand bestaae, samt at der er forsøgt med billige Priiser for at forekomme dette Onde, men er uden Virkning, formener derfor at naar blev sat snevrere Grændser derfor ville den kongelige Kasse i Forhandlings Penge vinde aarlig af Nørre Jylland ca. 20000 Rdr. og Landet bespare, som nu udgaar for fremmed gods ca. 66.000 Rdr.
  Beskæftigelse 1781  Aarhus, Domsognet, [Spanien 1, matr. nr. 52?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [18, 59
  Tobaksfabrikken og -plantagen beskæftiger 1 mester, 3 svende, 8 drenge og 64 arbejdere 
  • Der forarbejdes hollandsk, Ukraine, stettinsk og indenlandsk Tobak. I 1780 var der forarbejdet 150.000 Pund Tobak.

   Ved drenge forstås læredrenge, og Anna Thestrup er af den opfattelse, at mange af de 64 arbejdere var børn.
  Ejendom 2 jan. 1781  Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Spanien 1, matr. nr. 52?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [60
  Nr. 249. Andreas Kaarsberg og Interessenterne ejer Tobaksfabrik. 
  • Een Gaard Bindingsværk
   a) 1 Huus til Gaden 14 Fag, 2 Etager 1.120 Rdl.
   b) 1 Sidehuus 10 Fag 2 Etager 500 Rdl.
   c) 1 Baghuus 22 Fag 2 Etager 880 Rdl.
   d) 1 Sidehuus 9 Fag 2 Etager 360 Rdl.
   e) 1 Halvtag teglhængt 16 Fag 1 Etage 160 Rdl.
   f) 1 dito [halvtag] i Baggaarden 8 Fag 1 Etage 80 Rdl.
   g) 1 Tørrehuus 29 Fag 2 Etager 400 Rdl.
   Samlet vurdering 3.500 Rdl.

   Ved Auktion solgt til Justitsraad Fønss indberettet den 13. August 1790 [13-08-1790]
  Ejendom 2 jan. 1781  Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Mindegade 8, matr. nr. 95] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [61
  Nr. 267. Andreas Kaarsberg ejer og beboer en gård. 
  • Eier og beboer Andreas Kaarsberg:
   Een Gaard Bindingsværk
   a. 1 Forhuus til Gaden 10 Fag 2 Etager 500 Rdl.
   b. 1 Sidehuus 21 Fag 2 Etager 735 Rdl.
   c. 1 Baghuus 16 Fag 2 Etager 480 Rdl.
   d. 1 Halvtag teglhængt 15 Fag 1 Etage 75 Rdl.
   e. 1 ditto [halvtag] i Baggaarden 16 Fag 1 Etage 160 Rdl.
   f. 1 ditto [halvtag] 6 Fag 1 Etage 50 Rdl.
   Samlet vurdering 2.000 Rdl.
  Beskæftigelse 1782  Aarhus, Domsognet, [Spanien 15, matr. nr. 46/47?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [62
  Amtsforvalter Thygesens tobaksproduktion 1782 
  • 18-02-1783: 2 a 3 Spindeborde og 2 Skiærekister - 1 Mestersvend, 2 andre Svende, 1 Dreng, 25-30 Børn

   Amtsforvalter Thygesen anføres alene som Ejer. - Foruden indenlandsk Tobak benyttes "en deel Hollandske Blade mest til Dækning". Fabrikation. 50-60,000 Pd.
  Beskæftigelse 1782  Aarhus, Domsognet, [Spanien 1, matr. nr. 52?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [63
  Indberetning af produktionen i Kaarsbergs tobaksfabrik for 1782. 
  • 18-02-1783: 2 Spindeborde, 2 Skærekister, 1 Snustobaksmølle. 1 Mester, 1 Svend, 2 Drenge, 5 Arbejdskarle og 16-18 Børn. -

   Af mangel paa Afsætning kun fabrikeret 80,000 Pd. Afsætning til Landets Købstæder især til Aalborg. -

   "Der foregives at Snig Handel [pirathandel] samt Indførsel af hollandske Tobakker, hvis Fabriquer har Tydsk og andre Materialler for ringere end halv Priis., skal underminere disse Fabriquer her".
  Beskæftigelse 1782  Aarhus, Domsognet, [Spanien 1, matr. nr. 52?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [62
  Kaarsberg & Co.s produktion af tobak i 1782 
  • 2 Spindeborde, 2 Skærekister, 1 Snustobaksmølle. 1 Mester, 1 Svend, 2 Drenge, 5 Arbejdskarle og 16-18 Børn. -

   Af mangel paa Afsætning kun fabrikeret 80,000 Pd. Afsætning til Landets Købstæder især til Aalborg. - "Der foregives at Snig Handel [pirathandel] samt Indførsel af hollandske Tobakker, hvis Fabriquer har Tydsk og andre Materialler for ringere end halv Priis., skal underminere disse Fabriquer her".
  Beskæftigelse 21 mar. 1782  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [64
  Plan og Invitation til Actiers Tagelse udi en i Aarhuus attraaende Handel paa Vestindien. 
  • En række borgere udsender en plan og invitation til stiftelse det efterfølgende Aarhuus vestindiske Handels Selskab.
   Invitationen er underskrevet af:
   Jens Anthonysen
   Jacob Assendrup
   Ole Sanne
   [RN9263] Peder Herschind [købmand RN9263 Peder Michelsen Herskind]
   [RN9014] Jens A. Schmidt [købmand RN9014 Jens Andersen Schmidt]
   Kield Iversen
   Niels Kieldrup [købmand RN9559 Niels Jensen Kjellerup]
   Jess Fæster [købmand Jes Jessen Fæster død 26-02-1789]
   Peter Laurentin
   [RN9049] Andreas Kaarsberg

   Invitationen er i sin hedhed optrykt i bogen.
  Beskæftigelse 21 mar. 1782  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [7, 65, 66
  [RN9049] Andreas Kaarsberg er aktionær og direktør for Aarhuus Westindiske Handels Selskab. Selskabet nedlægges i 1786 
  Beskæftigelse 1 jul. 1782  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [67
  [RN9049] Andreas Kaarsberg, Niels Kieldrup, amtsforvalter Jens Thygesen og rådmand Niels Rohde vælges til de første direktører i Aarhus vestindiske Handels Selskab. 
  • Valget sker på generalforsamlingen med fuld tegnet aktiekapital, der samtidig blev udvidet.
  Beskæftigelse 22 okt. 1782  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [68
  Stiftamtmanden søger tilladelse til import af oversøiske tobaksblade grundet dårlige vejrforhold. 
  • Aarhus og Horsens er de eneste Købstæder i Stiftet, hvor der findes Tobaksplantager.

   I Horsens har de vel lidt en deel af det vaade Vejr, men Afgrøden er dog større end forrige Aar, saa at man der ikke behøver nogen af de "saa Kaldede ringere Sorter Blade til næstkommende Aars September Maaneds Udgang".

   Men i Aarhus er [RN9049 Toftejorden, matr. nr. 5?] Plantningerne saa mislykkede at det vilde blive til stor Skade for entrepreneurerne om derved meget kostbare og nyttige anlæg af Fabriquerne skulde standse, hvor Stiftamtmanden anmoder om Bevilling til at hver af Fabrikerne maa indføre det nødvendige Kvantum østersøiske Blade.

  Beskæftigelse 1783  Aarhus, Domsognet, [Spanien 15, matr. nr. 46/47?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [69
  Amtsforvalter Thygesens tobaksproduktion 1783 
  • 17-02-1784: 3 Spindeborde, 2 a 3 Skiærebænke, 1 a 2 Stk. Snus Tobaksknive. - 1 Mestersvend, 2 andre Sv. 1 Dreng, 6 Arbejdskarle, 30 Børn.

   Fabriken bruger sin egen Plantages, Frederitzen og anden indenlandsk Tobak, samt i sidste Aar 40.000 Pd. hollandske og med ...
  Beskæftigelse 1783  Aarhus, Domsognet, [Spanien 1, matr. nr. 52?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [70
  Indberetning af produktionen på Kaarsbergs tobaksfabrik. 
  • 17-02-1784: Tilforn 5 Spindeborde nu ikkun 1 Skiærekiste og 1 Snuus Tobaks Mølle. - 1 Mester, 1 Svend, 3 Drenge, 4 Arbejdskarle og 11 Børn.
  Beskæftigelse 1783  Aarhus, Domsognet, [Spanien 1, matr. nr. 52?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [71
  Kaarsberg & Co.s produktion i 1783. 
  • "Vedkommende have anmeldt: at da denne Kiøbstads Jorder ere meget beqvemme til Tobaksavling, kunde det Slags Fabriquer giærne bestaae naar de allernaadigste Anordninger bleve efterlevede."

   Tilforn 5 Spindeborde nu ikkun 1 Skiærekiste og 1 Snuus Tobaks Mølle. - 1 Mester, 1 Svend, 3 Drenge, 4 Arbejdskarle og 11 Børn.
  Beskæftigelse 3 jan. 1783  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [67
  [RN9049] Andreas Kaarsberg og [RN9559] Niels Kieldrup ryger i totterne på hinanden og trækker sig for direktørposten. 
  • Niels Kieldrup [RN9559 Niels Jensen Kjellerup] trækker sig på grund af «i»"en tvistelighed imellem direktør [RN9049] Andreas Kaarsberg og mig"«/i», og Kaarsberg fordi han af sin meddirektør «i»"hr. Niels Kieldrup i kompagniets affærer på en meget ubehagelig måde er blevet begegnet [opført sig uhøfligt]."«/i»
  Beskæftigelse 20 jan. 1783  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [67
  [RN9559] Niels Kieldrup trækker sig for direktørposten og erstattes af Ole Sanne. 
  • [RN9559] Niels Kieldrup klager over, at «i»"et slet menneske og et undt gemyt"«/i» har udspredt det rygte, at han [Kieldrup] «i»"har gjort mig de allerstørste fordele til interessenternes skade og tab"«/i», og viser omstændeligt hvor uretfærdige sådanne beskyldninger er.
   Kieldrup trækker sig tilbage fra direktionen, hvor han erstattes af Ole Sanne, mens [RN9049] Kaarsberg fortsætter.
  Beskæftigelse 1 mar. 1783  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [72
  Aktiebreve udstedes på Aarhuus Westindiske Handels Selskab. 
  • Aktierne er underskrevet af direktørerne Thygesen, Rohde, [RN9049] Kaarsberg og Sanne.
  Beskæftigelse 1784  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9, 11, 56, 73
  [RN9049] Andreas Kaarsberg har "Gået med magistraten". 
  • Anna Thestrup: Gået med Magistraten betyder, at man var med, når mandtalslisten blev udfærdiget, og det skete hvert år i anledning af skatteudskrivningen og ofte for hver enkelt skat, der skulle opkræves. En noget arbejdskrævende opgave og derfor ikke særlig tiltrækkende.
  Ejendom 1 feb. 1785  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [74
  [RN9014] Jens Andersen og [RN9049] Anders Kaarsberg ejer sammen skibet "Die Evigkeit"/"Die Enigheit". 
  • Stiftamtmanden indberetter at han først nu har modtaget det af hans Formand for Købmændene [RN9014] J. Andersen Schmidts og [RN9049] Anders Kaasbergs Skib "Die Evigkeit", 58½ Kommerce-Læster drægtig, affordrede for bemeldte Fartøj under 8. September 1781 [08-09-1781] udfærdigede Algierske Øre Pas (?) No. 371 tilligemed Fornyelser Gebyhrene af samme Pas 30 Rdr. 1 Mk. 8 Sk
  Beskæftigelse 1 apr. 1785  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [75
  Stiftsamtmanden indstiller tilskud til tobaksfabrikkerne [Kaarsberg og Wilhelm] 
  • Eierne af de her i Aarhus anlagte Tobaks Fabriquer [RN9049 Kaarsberg og Hans Frich Wilhelms tobaksfabrik, oprindelig amtsforvalter Thygesen, senere hen justitsråd Fønss] Deres Erkleringer betreffende Indholdet af Det Kongelige collegii i skrivelse til mig under 14de [14-03-1785] dennes og det dermed fulgte Bielag har jeg indhentet og begge sendes ærbødigst betegnet No. 1 og 2.

   [RN9049?] No. 1 giver efter mine Tanker en gandske oplyselig og grundig Forklaring om Aarsagerne til Tobaks Fabriquernes og sig nærmede aldeeles Undergang samt de midler man herimod anseer beqvemmest og for de tienligste til Deres Opkomst, jeg skulle derfor paa bedste Maade anbefale samme Erklæring i samme vigtige Sag til det høie Collegii gode Overveiende.

   Høegh-Guldberg
  Beskæftigelse aug. 1785  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [76
  Aarhuus Westindiske Handels Selskab går fallit og selskabet ophæves. 
  • På en ekstraordinær generalforsamling må det være vedtaget at ophæve selskabet grundet store tab, og i april 1786 sættes selskabets gård på en ny auktion.
   For hver aktie kan der til forestående snaptings termin mod forevisning af aktiebrevene blive udbetalt 10 Rdl. Resten må betragtes som tabt.
  Beskæftigelse 1786  Aarhus, Domsognet, [Spanien 15, matr. nr. 46/47?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [77
  Hans Frich Wilhelms produktion i 1786 
  • Bevilling 1600 Pd. fra Stettin. Fabrikation: 80.000 Pd.

   04-05-1787: 3 Spindeborde, 2 a 3 Skiære Benker og 4 SnuusTobaks Knive. - 1 Mester og 2 andre Svende, 2 Drenge, 8 Arbejdskarle og 34 Børn. Der forarbeides især Hollandske og lidet af Svitzent, Virginia, Brasille og lidet af Portorico Blade, de øvrige ere af egen og Frideritz Plantagier.

   Fabrikation i 1786: 103,000 Pd. Røg Tobak og 4200 Pd. snus Tobak. - Fabrikens anordnede Stempel er: -Aarhuus Hans Frich Wilhelm - som er Mesterens Navne.

   08-04-1788 Der er nu 5 snus tobaks Knise.
  Beskæftigelse 1786  Aarhus, Domsognet, [Spanien 1, matr. nr. 52?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [78
  Indberetning af produktionen i 1786 på Kaarsbergs tobaksfabrik. 
  • 04-05-1787: 1 Spindeford, 1 Skiære Kiste, 1 snustobaksMølle. - 1 Mester, 1 Sv. 2 Drenge, 3 Arbejdskarle og 10 Børn.
   Fabrikation i 1786: 41.850 Pd. Røgtobak og 1514 Pd. Snus Tobak. Fabrikens Mærke er Fortuna og 6 Hierter samt Eiernes og Byens Navn. - Som Hindring for Afsætning nævnes: "De hollandske Rulle Tobakker og Engelske Tobakker og Engelske Kardus Tobakkers indepracticering her i Landet hindrer især Afsatsen saavel i Kiøbstæderne som paa Landet".
  Beskæftigelse 1786  Aarhus, Domsognet, [Spanien 1, matr. nr. 52?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [77
  Kaarsberg & Co.s produktion i 1786. 
  • 1 Spindebord, 1 Skiære Kiste, 1 snustobaksMølle. - 1 Mester, 1 Sv. 2 Drenge, 3 Arbejdskarle og 10 Børn.

   Fabrikation i 1786: 41.850 Pd. Røgtobak og 1514 Pd. Snus Tobak. Fabrikens Mærke er Fortuna og 6 Hierter [6 Hjerter, Kaarbergs mærke] samt Eiernes og Byens Navn. - Som Hindring for Afsætning nævnes: "De hollandske Rulle Tobakker og Engelske Tobakker og Engelske Kardus Tobakkers indepracticering her i Landet hindrer især Afsatsen saavel i Kiøbstæderne som paa Landet".

  Beskæftigelse 1786  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [11, 56, 79
  [RN9049] Andreas Kaarsberg står for indkvarteringen af soldater i byen. 
  • Anna Thestrup: Indkvarteringen kan betyde enten, at pågældende har lignet indkvarteringsskatten eller har opkrævet den.
  Beskæftigelse 1787  Aarhus, Domsognet, [Spanien 15, matr. nr. 46/47?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [80
  Hans Frich Wilhelms produktion i 1787 
  • Fabrikation i 1777 [1787]: 47000 Pd. Røgtobak og 4550 Pd. Snustobak [årstal?, fabrikken først startet i 1779]

  Beskæftigelse 1787  Aarhus, Domsognet, [Spanien 1, matr. nr. 52?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [81
  Indberetning af produktionen på Kaarsbergs tobaksfabrik. 
  • 08-04-1788: 1 Mester og Svend, 1 Dreng, 2 Arbejdskarle og 10 Børn. -
   Fabrikation i 1787: 35.587 Pd. Røgtobak og 1652 Snustobak.
  Beskæftigelse 1787  Aarhus, Domsognet, [Spanien 1, matr. nr. 52?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [82
  Kaarsberg & Co.s produktion i 1787. 
  • 1 Mester og Svend, 1 Dreng, 2 Arbejdskarle og 10 Børn.

   - Fabrikation i 1787: 35.587 Pd. Røgtobak og 1652 Snustobak.
  Beskæftigelse 1 jul. 1787  Aarhus, Domsognet, Mind Gade Find alle personer med begivenheder på dette sted  [83, 84
  Købmand Andreas Kaarsberg med konen Kiersten, 5 børn, 3 tjenestepiger og 1 tjenestekarl. 
  • Andreas Kaarsberg, 38 Aar, gift med Kiersten Dons, 41 Aar.
   Deres Børn:
   Cicilia Marie Kaarsberg, 9 Aar
   Jens Dons Kaarsberg -, 8 Aar
   Peter Kaarsberg, 6 Aar
   Elisabeth Kaarsberg, 5 Aar
   Anne Johanne Kaarsberg, 1 Aar

   3 Tjenestepiger, 1 Tjenestekarl
  Beskæftigelse 1788  Aarhus, Domsognet, [Spanien 15, matr. nr. 46/47?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [85
  Hans Frich Wilhelms produktion i 1788 
  • 06-07-1789: Fabrikation i 1788: 77.000 Pd. Røgtobak og 1500 Pd. snustobak.
  Beskæftigelse 1788  Aarhus, Domsognet, [Spanien 1, matr. nr. 52?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [86
  Indberetning af produktionen på Kaarsbergs tobaksfabrik 
  • 06-07-1789: 1 Mester, 1 Svend, 1 Dreng, 2 Arbejdskarle.
   Fabrikation i 1788 31.988 Pd. Røgtobak 1679 Pd. Snustobak.
   "Naar de fremmede Fabriquerede Tobakkers Indførsel her i landet kunde forebygges vilde dette være et vis Middel til Tobaks Fabriquernes Opkomst som i anden Fald nødvendig maae gaae under til vedkommendes store Skade ja Ruin".
  Beskæftigelse 1788  Aarhus, Domsognet, [Spanien 1, matr. nr. 52?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [85
  Kaarsberg & Co.s produktion i 1788. 
  • 1 Mester, 1 Svend, 1 Dreng, 2 Arbejdskarle. .

   Fabrikation i 1788 31.988 Pd. Røgtobak 1679 Pd. Snustobak. "Naar de fremmede Fabriquerede Tobakkers Indførsel her i landet kunde forebygges vilde dette være et vis Middel til Tobaks Fabriquernes Opkomst som i anden Fald nødvendig maae gaae under til vedkommendes store Skade ja Ruin".
  Beskæftigelse 1789  Aarhus, Domsognet, [Spanien 1, matr. nr. 52?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [87
  Kaarsberg & Co.s tobaksproduktion i 1789. 
  • [RN9049] Kaarsberg og Med-Interess. Tobaksfabrik Domsognet, [Spanien 1, matr. nr. 52?], begyndt Efteraaret 1778 og dens Drift ophørt siden Michaelis 1789 [29-09-1789].

   Beskæftiget: 1 Mester, 1 Svend, 1 Dreng og 2 andre. 1 Spinde Bord, 1 Skiære Bænk og Snustobaks Knive. Foruden egne og Fredericia Blade er der brugt Hollandske og Vestindiske Blade.

   Forarbejdede og solgt i 1789: 23478 Pd. Røgtobak 1185 Pd. Snustobak.

   Fabrikens Mærke: Fortuna og 6 Hjerter samt Ejerens og Byens Navn.

  Beskæftigelse 1789  Aarhus, Domsognet, [Spanien 15, matr. nr. 46/47?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [88
  Tobaksproduktion i fabrikken tilhørende justitsråd Fønss for 1789. 
  • Indberetning til Kanc. om Fabrikken: En privill. Tobaksfabrik begyndt 1780, tilhørende Justitsraad Fønss, har 2 Spindeborde, 3 Skiære-Bænde og 6 Snuustobaks Knive, beskæftiger 1 Mester, 1 Svend, 2 Drenge samt 12 Arbejdskarle og 26 Børn.

   Foruden Blade af egen Plantage bruges især Hollandske samt Vestindiske ...?...?...? Brasillie og Portorico Tobaksblade.

   Forarbejdning 1789: 84904 Pd. Røg- og 4723 Pund Snuus Tobak. Afsætning for det meeste her paa Stædet og paa andre Stæder her i Landet, ja til Seeland og lidet til Norge. De Hollandske Rulle Tobakker og Engelske Cardus-Tobakkers Indpractisering her i Landet hindrer især Afsatsen saavel i Kiøbstæderne og paa Landet.

   [førhen amtsforvalter Thygesen med Hans Wilhelm som tobaksspindemester]
  Beskæftigelse 1789 til 1790  Aarhus, Domsognet, [Mindegade 8, matr. nr. 95] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [89
  [RN9049] Andreas Kaarsberg går fallit 1789/1790. 
  • Af annonceringen om auktion over [RN9049] Andreas Kaarsbergs 4 år gamle chalup Cicillia Maria fremgår det, at den er ejet af Kaarsbergs fallitbo.
  Beskæftigelse 1 sep. 1789  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Stiftsamtmanden indstiller til lukning af Kaarsbergs tobaksfabrik herunder om konflikt med madame Selmer. 
  • Paa [RN9049 og de øvrige interessenter] Interessenterne i den ene udi Aarhuus Kiøbstad værende Tobaks Fabrique deres Ansøgning om Commissairer til at opgiøre Fabriquens Tilstand samt paaskiønenene de imellem Interessenterne faldende Tvistigheder med videre er afgivet saadag Allerunderdanigst Erklæring.

   Herover følger allerunderf. Magistratens Betænkning med vedlagte Madame Selmers Erklæring.
   Jeg er fuldkommen overbeviist om, at efter den ommeldte Tobaks Fabriques nærværende Tilstand kan intet være Interessenterne tienligere end at gandske at hæve samme.

   -den hertil af de fleeste allerunderdanigst begiærede Commission, burde derfor saa meget mindre nægtes som de (hvad) Fabriquen angaar imellem dem selv indbyrdes skal være Stridigheder hvilke da dette uhældige Interessentskab tillige kunne faae paakieret med mindre vidtløftighed og Bekostning end ved den sædvanlige Rettergang, dog kan jeg ikke andet end allerunderdanisk indstille Magistratens Erindringer, at nemlig denne Commission ikke burde gives anden Ret til at kiende paa andre af de Fabriquen vedkommende Fordringer end den Skifte Commissairier eller Skifteretter i Almindelighed efter Loven have ligesom vel og at den Post om Vidnesafhøringer for Commissionen vil bortfalde.

   Høegh-Guldberg
  Ejendom 29 sep. 1789  Aarhus, Domsognet, [Spanien 1, matr. nr. 52?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [90
  Produktionen på tobaksfabrikken ophører. 
  • [RN9049] Kaarsberg og Med-Interess. Tobaksfabrik [Spanien 1, matr. nr. 52?], begyndt Efteraaret 1778 og dens Drift ophørt siden Michaelis 1789 [29-09-1789].

   Beskæftiget: 1 Mester, 1 Svend, 1 Dreng og 2 andre. 1 Spinde Bord, 1 Skiære Bænk og Snustobaks Knive.

   Foruden egne og Fredericia Blade er der brugt Hollandske og Vestindiske Blade.

   Forarbejdede og solgt i 1789: 23478 Pd. Røgtobak 1185 Pd. Snustobak. Fabrikens Mærke: Fortuna og 6 Hjerter samt Ejerens og Byens Navn.
  Beskæftigelse 1790  Aarhus, Domsognet, ved Mindeport [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [40
  Kaarsbergs tobaksfabrik går fallit. 
  • Tobaksfabrikken ved Mindeport gik fallit allerede i 1790 på grund af ejerens fejlslagne investering i andre virksomheder.
   Derimod fortsatte tobaksfabrikken i Dynkarken [«b»Spanien 15, matr, nr.«/b» «b»46/47«/b»] ind i 1800-årene.
  Ejendom 11 feb. 1790  Aarhus, Domsognet, [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [91
  Auktion over tobaksfabrikken i Spanien 11-02-1790 
  • Tobaksproduktionen gik ikke særligt godt. Uagtet en positiv indstilling til den hjemlige produktion fra myndighedernes side for at spare fremmed valuta, så gjorde flere faktorer som klima, produktionserfaring m.m. det svært for den nye tobaksproduktion i Aarhus at kunne konkurrere med den udenlandske tobak. Hertil kom, at tre af de fire interessenter døde, hvorfor deres bo skulle gøres op og i givet fald udbetales til arvingerne. Den 29-12-1789 indrykkes den første af flere annoncer om auktionen over tobaksfabrikken:
  Ejendom 22 feb. 1790  Aarhus, Domsognet, Aarhus Havn Find alle personer med begivenheder på dette sted  [92
  [RN9049] Andreas Kaarsbergs chalup Cicillia Maria sættes på auktion 15-03-1790, 29-03-1790 og om nødvendigt 07-04-1790 
  • Den 15-03-1790 afholdes der auktion over [RN9049] Andreas Kaarsbergs 4 år gamle chalup Cicillia Maria, en drægtig 18 Commercelæster ejet af Kaarsbergs fallitbo. I givet fald afholdes der yderligere auktion den 29-03-1790 og 07-04-1790, hvor de om nødvendigt vil blive solgt til den højest bydende:
   «i»"Mandagen den 15de Martii førstkommende [15-03-1790], bliver her i Aarhuus een i Byens Havn beliggende Chaluppe, Cicillia Maria kaldet, drægtig 18 Commerce-Læster, [RN9049] Kiøbmand Andreas Kaarsbergs Opbudsboe [fallitbo 38)] tilhørende, med alle sine staaende og løbende Redskaber, efter den derover forfattede Inventarii-Liste, ved offentlig Auction opraabe og bortsolgt, om antagelig Bud skeer, i anden Fald er over samme berammet endnu en Auction til den 20de Martii [20-03-1790] og Tredje og sidste Auction til den 7de April førstkommende [07-04-1790], da denne Chaluppe, som ikkuns er 4 Aar gammel, absolut og uden videre Auctions Holdelse til den Højestbydende bliver bortsolgt; thi ville de Lysthavende til bemelte Tid og Sted sig behagelig indfinde. Aarhuus, den 12te Februarii 1790
   Ole Gylling. C. Westergaard"«/i».
  Ejendom 27 feb. 1790  Aarhus, Domsognet, [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [93
  Ny auktion over tobaksfabrikken i Spanien. 
  • Da der ikke blev givet et akseptabelt bud på auktionen den 11-02-1790 gentages auktionen den 27-02-1790 og 29-03-1790:
   «i»"Da ingen antagelig Bud blev gjort paa Tobaks-Fabriquen [i Spanien 1, matr. nr. 52] [RN9049] Kaarsberg & Compagnie kaldet i Aarhuus ved den derover holdte Auction den 11te Febr. sidstleden [11-02-1790], saa bliver anden Auction derover foretaget den 27de [27-02-1790], og tredje Auction den 29de Martii førstkommende [29-03-1790]. Gaarden, hvorudi Fabriquen er anlagt, bestaaer af 14 Fag Huus til Gaden, 10 Fag Brøghuus, 9 Fag Sidehuus til Haugen, 22 Fag Baghuus, alt 2 Etager Muur og Bindingsværk, samt 17 Fag Halvtag; item Haug plads, og endnu et Huus at tørre Tobaks Blade udi 28 Fag [senere hen anvendt til exercerhus for Dragonregimentet]; de betydeligste Fabrique Redskaber bestaaer i følgende: en stor Presse med 12 Pressebræder og Klozcer, en Dito med 6 Pressebræder og Klozer, og en mindre Dito med Tilbehør, hvilke 3de Presser kan presse paa engang 2000 Pd. Tobak; et Engelsk Skiærværk med behørig Presse, hvorudi er 4 Rum og Skruer, samt 21 Casser med Rammer, indrettet at skiære Biskop Tobak med, 2de Hollandske Skiærværker at skiære Krøl Tobak med, en Karve-Blok med Kniv at skiære fiirskaaren Tobak med, tvende Blokke med tre tobladede Knive at fabriquere Snuus-Tobak med, en Valse med alt Tilbehør at trykke Papiir med, og en Trykkeblok; fremdeles bliver solgt endeel adskillig Slags Tobaks-Blade, og et Partie Tobakker, og endeel Boehave. Aarhuus, den 12te Februarii 1790 [12-02-1790]. N. Hviid C. Fellumb". «/i»
  Ejendom 1 mar. 1790  Aarhus, Domsognet, [Spanien 1, matr. nr. 52?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [90
  Indberetning af Kaarsbergs tobaksproduktion for 1789 og ophør af tobaksfabrikken 
  • [RN9049] Kaarsberg og Med-Interess. Tobaksfabrik, begyndt Efteraaret 1778 og dens Drift ophørt siden Michaelis 1789 [29-09-1789].

   Beskæftiget: 1 Mester, 1 Svend, 1 Dreng og 2 andre. 1 Spinde Bord, 1 Skiære Bænk og Snustobaks Knive.

   Foruden egne og Fredericia Blade er der brugt Hollandske og Vestindiske Blade.

   Forarbejdede og solgt i 1789: 23478 Pd. Røgtobak 1185 Pd. Snustobak. Fabrikens Mærke: Fortuna og 6 Hjerter samt Ejerens og Byens Navn.
  Skibe 15 mar. 1790  Aarhus, Domsognet, Aarhus Havn Find alle personer med begivenheder på dette sted  [93
  [RN9049] Andreas Kaarsbergs chalup Cicillia Maria sættes på auktion. 
  • Den 15-03-1790 afholdes der auktion over [RN9049] Andreas Kaarsbergs 4 år gamle chalup Cicillia Maria, en drægtig 18 Commercelæster ejet af Kaarsbergs fallitbo. I givet fald afholdes der yderligere auktion den 29-03-1790 og 07-04-1790, hvor de om nødvendigt vil blive solgt til den højest bydende:

   «i»"Mandagen den 15de Martii førstkommende [15-03-1790], bliver her i Aarhuus een i Byens Havn beliggende Chaluppe, Cicillia Maria kaldet, drægtig 18 Commerce-Læster, [RN9049] Kiøbmand Andreas Kaarsbergs Opbudsboe «b»[fallitbo 38)]«/b» tilhørende, med alle sine staaende og løbende Redskaber, efter den derover forfattede Inventarii-Liste, ved offentlig Auction opraabe og bortsolgt, om antagelig Bud skeer, i anden Fald er over samme berammet endnu en Auction til den 20de Martii [20-03-1790] og Tredje og sidste Auction til den 7de April førstkommende [07-04-1790], da denne Chaluppe, som ikkuns er 4 Aar gammel, absolut og uden videre Auctions Holdelse til den Højestbydende bliver bortsolgt; thi ville de Lysthavende til bemelte Tid og Sted sig behagelig indfinde. Aarhuus, den 12te Februarii 1790
   Ole Gylling. C. Westergaard"«/i».
  Ejendom 27 mar. 1790  Aarhus, Domsognet, [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [93
  Ny auktion over tobaksfabrikken i Spanien 1 den 27-03-1790 og 29-03-1790. 
  • Da der ikke blev givet et akseptabelt bud på auktionen den 11-02-1790 gentages auktionen den 27-02-1790 og 29-03-1790:«i»
   "Da ingen antagelig Bud blev gjort paa Tobaks-Fabriquen [i Spanien 1, matr. nr. 52] [RN9049] Kaarsberg & Compagnie kaldet i Aarhuus ved den derover holdte Auction den 11te Febr. sidstleden [11-02-1790], saa bliver anden Auction derover foretaget den 27de [27-02-1790], og tredje Auction den 29de Martii førstkommende [29-03-1790]. Gaarden, hvorudi Fabriquen er anlagt, bestaaer af 14 Fag Huus til Gaden, 10 Fag Brøghuus, 9 Fag Sidehuus til Haugen, 22 Fag Baghuus, alt 2 Etager Muur og Bindingsværk, samt 17 Fag Halvtag; item Haug plads, og endnu et Huus at tørre Tobaks Blade udi 28 Fag [senere hen anvendt til exercerhus for Dragonregimentet]; de betydeligste Fabrique Redskaber bestaaer i følgende: en stor Presse med 12 Pressebræder og Klozcer, en Dito med 6 Pressebræder og Klozer, og en mindre Dito med Tilbehør, hvilke 3de Presser kan presse paa engang 2000 Pd. Tobak; et Engelsk Skiærværk med behørig Presse, hvorudi er 4 Rum og Skruer, samt 21 Casser med Rammer, indrettet at skiære Biskop Tobak med, 2de Hollandske Skiærværker at skiære Krøl Tobak med, en Karve-Blok med Kniv at skiære fiirskaaren Tobak med, tvende Blokke med tre tobladede Knive at fabriquere Snuus-Tobak med, en Valse med alt Tilbehør at trykke Papiir med, og en Trykkeblok; fremdeles bliver solgt endeel adskillig Slags Tobaks-Blade, og et Partie Tobakker, og endeel Boehave. Aarhuus, den 12te Februarii 1790 [12-02-1790]. N. Hviid C. Fellumb". «/i»
  Købmandsvarer 28 apr. 1790  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [94, 95
  Indkaldelse af kreditorer i [RN9049] Andreas Kaarsbergs fallitbo 
  • Den 28-04-1790 indkalder opbudsmændene købmand O. Gylling og prokurator C. Westergaard i Aarhus efter kongelig bevilling af 12-03-1790 kreditorerne til inden for 1 år og 1 dag at fremkomme med deres dokumenterede tilgodehavender hos [RN9049] købmand Andreas Kaarsbergs fallitbo i Aarhus. Møderne i boet afholdes efterfølgende den 01-07-1790, 01-10-1790 samt 03-01-1791, 07-04-1791 og 28-06-1791.
  Beskæftigelse 25 maj 1790  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [96
  Stiftsamtmanden har ingen bemærkninger til madame Selmers søgsmål mod Kaarsberg & Co. 
  • Stiftamtmanden finder intet at indvende imod Madame Selmers Ansøgning om contra-Commissairer i den mellem hende og Interessenterne i Tobaks Fabriquens «b»[RN9049]«/b» Kaarsberg et Compagnie kaldet svævende Dispute.

   Hun er bleven indkaldt af commissionen for at "lide Dom som en 6te Deels Interessent i Tobaks Fabriquen" og hun har rettidig efter Placaten af 14-06-1771 ansøgt Contre Commissarier og dertil foreslaaet 2de redelige og fornuftige Mænd. Madame Selmer mener ikke at den nedsatte Commission kan anse hende som Interess.

  Ejendom 25 maj 1790  Aarhus, Domsognet, [Spanien 1, matr. nr. 52?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [34
  Madame Selmers fører sag imod interessenterne bag tobaksfabrikken. Hun vil ikke anses som værende en af interessenterne. 
  • Stiftamtmanden finder intet at indvende imod Madame Selmers [enke efter Apoteker Schack Selmer?] Ansøgning om contra-Commissairer i den mellem hende og Interessenterne i Tobaks Fabriquens [RN9049] Kaarsberg et Compagnie kaldet svævende Dispute.

   Hun er bleven indkaldt af commissionen for at "lide Dom som en 6te Deels Interessent i Tobaks Fabriquen" og hun har rettidig efter Placaten af 14-06-1771 ansøgt Contre Commissarier og dertil foreslaaet 2de redelige og fornuftige Mænd. Madame Selmer mener ikke at den nedsatte Commission kan anse hende som Interess.
  Købmandsvarer 26 maj 1790  Aalborg Find alle personer med begivenheder på dette sted  [97
  Borgmester N. Rohde, købmændende [RN9049] Andr. Kaarsberg og Ole Sanne afviser ansvaret for regnskabet i Handelsselskabet. 
  • I skiftesamlingen i Thygesens bo gør herredsfoged Anders Kjær på de tre direktørers vegne gældende, at det alene må være Thygesen og hans dødsbo der havde ansvaret for rigtigheden af bogholderi og regnskab. Synspunktet blev afvist af skiftekommissærerne, der alene var villig til at udlevere papirer og regnskabsbøger til de tre direktører.
  Købmandsvarer før 4 aug. 1790  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [98
  [RN9049] Andreas Kaarsbergs må være gået fallit. 
  • Ved skiftesamlingen i Handels Selskabet den 04-08-1790 optræder prokurator Westergaard, Aarhus som opbudsmand i [RN9049] købmand Andreas Kaarsbergs fallitbo.
  Købmandsvarer 4 aug. 1790  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [98
  Andreas Kaarsbergs fallitbo ejer 10 aktier i Handels Selskabetet. 
  • Ved skiftesamlingen i Handels Selskabet gør prokurator Westergaard, Aarhus som opbudsmand i [RN9049] købmand Andreas Kaarsbergs fallitbo opmærksom på, at boet ejer 10 aktier i selskabet.
  Ejendom 13 aug. 1790  Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Spanien 1, matr. nr. 52?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [99
  Kaarsbergs gård med tobaksfabrikation i Dynkarken sælges på auktion til Justitsraad Fønss. 
  • [Fønss er også ejer af den anden tobaksfabrik i Dynkarken: amtsforvalter Thygesens tobaksfabrik Spanien 15, matr. nr. 46/47?]
  Ejendom 1791  Aarhus, Domsognet, Mindet [Mindegade 8, matr. nr. 95] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [100
  Nr. 268. Andreas Kaarsberg ejer og beboer en gård i Mindet. 
  • Eier og beboer Andreas Kaarsberg:
   En Gaard Bindingsværk
   a. 1 Forhus til Gaden 10 Fag 2 Etager 500 Rdl.
   b. 1 Sidehuus 21 Fag 2 Etager 730 Rdl.
   c. 1 Baghuus 16 Fag 2 Etager 480 Rdl.
   d. 1 Halvtag Teglhængt [tagsten] 14 Fag 1 Etage 30 Rdl.
   e. 1 Ditto i Baggaarden 17 Fag 1 Etage 120 Rdl.
   f. 1 Huus samme Sted 4 Fag 1 Etage 40 Rdl.
   Samlet vurdering 1.900 Rdl.
  Ejendom 26 jan. 1791  Aarhus, Domsognet, [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [101
  Nr. 250. Justitsråd Fønss og interessenter ejer gård som bruges til tobaksfabrik. 
  • Fønss har købt gården i 13-08-1790, og de efterfølgende indberetninger om tobaksproduktionen tyder på, at produktionen i Kaarsbergs tidligere fabrik ikke har varet ved ret længe. Men auktionen over inventar m.m. den 09-07-1794 afslører, at tobaksproduktionen fortsatte en tid endnu efter Kaarsbergs fallit.

   Ejer Justitsraad Fønss og Interessesenter, bruges til Tobaksfabrique
   En Gaard Bindingsværk
   a. 1 Forhuus til Gaden 14 Fag 2 Etager 840 Rdl.
   b. 1 Sidehuus 10 Fag 2 Etager 500 Rdl.
   c. 1 Sidehuus 9 Fag 2 Etager 310 Rdl.
   d. 1 Baghuus 22 Fag 2 Etager 880 Rdl.
   e. 1 Halvtag teglhængt 16 Fag 1 Etage 50 Rdl.
   f. 1 Tørrehuus 23 Fag 1 Etage 160 Rdl. [målene på denne bygning svarer til det senere omtalte Exercerskole/Exercerhus/Ridehus, og dermed at der er tale om Spanien 1, matr. nr. 52]
   g. 1 Ditto Ditto [tørrehus] for Enden af samme 5 Fag 1 Etage 230 Rdl.
   Samlet vurdering 2.970 Rdl.
  Ejendom 26 jan. 1791  Aarhus, Domsognet, [Spanien 15, matr. nr. 46/47?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [102
  Nr. 252. Justitsråd Fønss og interessenter ejer gård indrettet til tobaksdyrkning, oliemølle og tobaksfabrik. 
  • Eier Justitsraad Fønss og Interessenter, indrettet til Tobaksdyrkning, Oliemølle og Tobaks Fabrique
   En Gaard Grundmur og Bindingsværk
   a. 1 Forhuus til Gaden Grund Muur 34 Fag 1 Etage med 5 Fag Saalquist 2.470 Rdl.
   b. 1 Sidehuus Grund Muur 10 Fag 1 Etage 400 Rdl.
   c. 1 Ditto [sidehus] Grund Muur 8 Fag 1 Etage 480 Rdl.
   d. 1 Mellemhuus Bindingsværk 9 Fag 2 Etager 410 Rdl.
   e. 1 Fialla? Baghuus Teglhængt 14 Fag 1 Etage 210 Rdl.
   f. 1 Ditto Ditto [baghus, teglhængt] 20 Fag 2 Etager 300 Rdl.
   g. 1 Ditto [baghus] tobakstørrehuus 21 Fag 2 Etager 310 Rdl.
   Samlet vurdering 4.580 Rdl.
  Ejendom 8 jul. 1791  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [103
  Interessentskabet Det Vestindiske Handelsselskab indkaldes i amtsforvalter Jens Thygesens dødbo. 
  • Kongen bevilger, at Interss. det Vestindiske Handelsselskab indkaldes for [amtsforvalter] Thygesen's Dødsboe Skifte-Commission foranlediget af Ansøgning fra de tre overlevende Direktører og Handels-Selskabet, Borgen, Rohde, [RN9049] Andr. Kaarsberg og Ole Sonne (?).

   Grunden er den, at Thygesen, blev "udnævnt og antagen som Bogholder og Regnskabsfører…"

   Selskabet blev ved nogen Tid derefter ophævet formedelst mislykket Handel og tilstødt Søeskade, samt andet Tab, men imidlertid skal Amtsforvalteren have stået for Regnskabet i det heele, og da han nu ved Døden er afgangen, skal de øvrige i Live værende Directeurer, til deres og Interessentskabets Sikkerhed have seet sig beføiede til, af de i den Afdødes Boe bevilgede Skiftecommission (Byfoged Erich Behr, Grenaa, og nu afdøde Mynster-Skriver Linaae, Aarhus) at fordre saadan Rigtighed, hvorved de kunne være befriede for det Ansvar, der maatte hviile paa dette Sterboe [stervbo], som de formene eene bør være ansvarlig for Regnskabet og Beholdningen deraf, siden den Afdøde aleene har haft Cassen under Hænder; hvilken Rigtighed de dog ikke af Skifte-Commissarerne skal have kunnet erholdes".
  Købmandsvarer 8 jul. 1791  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [104, 105
  Interessenterne i Aarhuus Vestindiske Handels Selskab gør krav på dækning i Thygesens bo. 
  • Efter selskabet formelle stiftelse i 1782 blev den nu afdøde amtsforvalter Jens Thygesen [bl.a. ejer af Trods Katholm, Mindegade 4, matr. nr. 97 fra 1764 til hans død 10-08-1789], borgmester Rhode [Niels Rohde, rådmand og senere borgmester 1783-1800 40))], [RN9049] købmand Kaarsberg samt købmand Niels Kieldrup [RN9559 Niels Jensen Kjellerup] valgt som direktører for selskabet med amtsforvalter Thygesen valgt til posten som bogholder og regnskabsfører. Efterfølgende udgik Niels Kjellerup af bestyrelsen og i stedet for blev købmand Ole Sanne indvalgt. Efter et stykke tid [1787?] blev selskabet nedlagt grundet mislykket handel, søskade og andet tab.
   Undervejs i hele selskabets liv har amtsforvalter Thygesen stået som bogholder og med ansvar for regnskabet, men efter hans død fremsætter herredsfoged Anders Kier af Heede Mølle på vegne af de nulevende direktører: Borgemester Niels Rohde, samt [RN9049] Kiøbmændene Andreas Kaarsberg og Ole Sanne og selskabets øvrige ejere ønske om at sikre selskabets værdier i afdødes bo, da boet alene har været ansvarlig for regnskab og bogholderi, eftersom afdøde administrerede selskabets kassebeholdning.
   Dette synspunt er dog blevet bestridt af Thygesens bo repræsenteret ved skiftekommissærerne: kammerråd og byfoged Niels Erich Behr i Grenå og nu afdøde mynsterskriver Jens Linaae i Aarhus.
   Ikke desto mindre giver kongen skiftekommissionen pålæg om at indkalde interessenterne (aktionærerne) til at anmelde deres krav i selskabets bogholder og regnskabsfører Thygesens bo.
  Købmandsvarer 12 sep. 1791  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [106
  Interessenterne med tilgodehavende i Aarhuus vestindiske Handels Selskab indkaldes til at gøre deres krav gældende i Thygesens bo. 
  • I fortsættelse af ovennævnte kongelige pålæg indrykkes afgørelsen i sin helhed suppleret med, at Interessenterne med tilgodehavende i Aarhuus Vestindiske Handels Selskab skal gøre deres krav gældende i Thygesens bo.
   Man bemærker, at det er Kiær som repræsentant for aktionærerne i det Vestindiske Handels Selskab og ikke skiftekommissærerne for Thygesens bo, som indkalder aktionærerne til at gøre deres krav mod selskabet gældende i Thygesens bo. Forklaringen herpå er, at skiftekommissionen ikke anerkender, at Thygesen som kasserer, bogholder og regnskabsfører har ansvaret for Handelselskabets konkurs.
  Beskæftigelse 1792  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [11, 56, 107
  Takserborger. 
  • Anna Thestrup: Ved takserborger forstås 2, 4 eller flere borgere, der skulle ligne skatten, et arbejde som magistraten gerne var fri for. Der kendes derfor takserborgere for alle købstæder i Danmark, hvor arkivalierne er bevaret.
   I Aarhus blev de valgt for 1 år og næste år udpeget til revisorer.
  Beskæftigelse 1792  Aarhus, Domsognet, [Spanien 15, matr. nr. 46/47?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [108
  Tobaksproduktion i fabrikken tilhørende justitsråd Fønss for 1792 med tobaksspindemester Wilhelm. 
  • Produktion i 1792: 38976 Pd. Røgtobak og 4954 Pd Snuustobak. Tobakkens Stempel: Spindemesterens og Byens Navn Hans Friderich Wilhelm«b» «/b»Aarhuus

   Fremmede Tobakker som indsniges i Landet er til stor Hinder for Afsætningen.
  Ejendom 31 jul. 1792  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [109
  Har problemer med at få opløst selskabet: Aarhuus Westindiske Handels Selskab 
  • Undert. endnu levende, hidtil værende Directerurer, for det det Aarh. Vestind. Handels-Selskab [Aarhuus Westindiske Handels Selskab?] bekiendtgiøres, at da ikkun et saare lidet Antal af Interessentere til Generalfors. indfaldt [indfandt?] sig 17. Juli [17-07-1792], undtagen 2.de Procuratorer som dog ikke foreviiste nogen Fuldmagt til at modtage den sammesteds anbudne Rigtighed, og den eene af dem desuden protesterede imod samme Antagelse af Interess., saa......[indkaldes til?] ny General-Forsamling 26. Sept. [26-09-1792] for at aflevere den Rigtighed som fra d. Hrr. Skifte-Commissairer i afgangne Amtsforv. [amtsforvalter] Thygesens Stervboe er leveret, da han var Med-Direkteur Bogholder og Casserer..............

   Thi anmodes ydmygst og skyldigst det Høie respective og Høistærede Interess.Skab fornævnte Tid to Sted behagelig ville møde eller ved Fuldm. lade møde, for at votere paa nogle af Selskabets lemmer, til at modtage og qvittere for forannævnte Rigtighed, der viiser dette Handels-selskabs Skiæbne. Siden vi ikke kan afgive os med at vaage for Inddrivelsen af det Selskabet har tilgode eller befatte os med videre (da Selskabet ved fleeste Stemmer for nogle Aar siden er bleven ophævet) end Aflevering af Protocoller og Documenter.

   Aarhuus, d. 31. Juli 1792 [31-07-1792] .

   N. Rohde [RN9049] A. Kaarsberg O. Sanne

  Beskæftigelse 1793  Aarhus, Domsognet, [Mindegade 8, matr. nr. 95] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [66
  Andreas Kaarsberg går fallit. 
  • Andreas Kaarsberg var også involveret i Aarhuus Westindiske Handels Selskab, som blev dannet i 1782. Men da den nordamerikanske frihedskrig sluttede omtrent samtidig hermed, mistede forretningen sit grundlag. Det bragte ham til fallit i 1793.
  Beskæftigelse 1793  Aarhus, Domsognet, [Spanien 15, matr. nr. 46/47?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [110
  Tobaksproduktion i fabrikken tilhørende justitsråd Fønss for 1793. 
  • 2 Spindeborde, 2 Skiære Bænker og 3 Snuustobak´Kn. 1 Mæster, 2 Svende, 7 Arbeidskarle og 14 Børn. Anvender foruden Blade af egen og Fredericia Plantage ogsaa Vestindiske, Hollandske og Pommerske Blade.
  Ejendom 1 jan. 1793  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [111
  Byfoged Fellumb klager over Kaarsberg's Opbudsboes Henstand.... 
  Beskæftigelse eft. 1793  Aarhus, Domsognet, Fiskergade [Fiskergade 88, matr. nr. 181] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16
  Efter fallitten bliver han færgekasserer, dvs. opsynsmand ved færgefarten til Kalundborg. Bor i Fiskergade. 
  Beskæftigelse 1794 til 1804  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [112, 113
  Eligeret borger. Første 2. generations eligeret borger i Aarhus. 
  • Anna Thestrup mener #73, at Andreas Peder Kaarsberg fratrådte som eligeret borger samme år som RN9001 Rasmus Nielsen Malling begyndte. #100 angiver hun 1803, men oplyser #103, at [RN9001] Rasmus Nielsen Malling var eligeret borger 1804-1815. Forklaringen kan være, at Andreas fratrådte med udgangen af 1803, og Rasmus tiltrådte ved starten af 1804.
  Beskæftigelse 1794  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [114
  Tobaksproduktionen i Aarhus er ophørt med udgangen af 1793? 
  • 1794 findes Tobaksfabrikker ikke nævnet.
  Beskæftigelse 22-07-1794  Aarhus, Domsognet, [Spanien 15, matr. nr. 46/47?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [115
  Wilhelm klager over udenlandsk tobak importeres på Vestkysten. 
  • Tobaksfabrikanterne Bønnelykke i Horsens og Hans Wilhelm i Aarhuus«b» «/b»har indsendt en Forestill. til Coll. som synes at klage over, at der indsniges udenlandsk Tobak paa Vestkysten, hvad Stiftamtmanden ikke mener kan forhindres uden større Paapasselighed fra Toldvæsenets Side.

  Ejendom 8 apr. 1794  Aarhus, Domsognet, Tobaksfabrikken [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [116, 117
  Gården ejet af justitsråd Fønss hvor før RN9049 Kaarsberg & Co. drev tobaksfabrik sættes til salg. 
  • «i»Eierne [Justitsraad Fønss] af den ved Aarhuus Byes Mindeport beliggende Gaard [«b»Spanien 1, matr. nr. 52«/b»], hvori Tobakfabriken [RN9049] Kaarsberg og Compagnie forhen blev dreven, lade samme Gaard, ved offentlig Auction opraabe og absolut bortsælge, næstkommende 8de April [08 -04-1794] om Formiddagen Kl. 10 udi Hr. Christen Møllers Gaard i bemeldte Aarhuus.
   Gaardens Vaaningshuus [beboelseshus] bestaaer af 14 Fag til Gaden og 10 Fag Sidebygning. Et Baghuus og et Sidehuus i Gaarden bestaaer af 31 Fag; tre Fag i Sidehuset er indrettet til Havestue og Resten til Pakhuuse, Stald og Vognremisse. Disse 55 Fag er to Etager høi af stærk Eegebindingsværk med murede Vægge og teglhængt [tagsten]. Videre findes et teglhængt Halvtaghuus og Bedkammer [brændeskur], bestaaende af 16 Fag, samt 28 Fag Huus [i senere brandtaksationer opmålt til 23 fag], teglhængt og beklæd med Bræder, der nu bruges af det i Byen inqvarterede Regiment som Exerceerhuus [Dragonregimentet bruger bygningen til exercerhus eller ridehus. Dette indikerer, at der gennem et stykke tid ikke har været tobaksproduktion på stedet]. Gaarderummet er stort og beqvemt, samt forsynet med særdeles godt Brøndvand.
   Ved Gaarden er en Have, hvorfra haves Udsigt til Søen og Byens Havn, som er nær ved. Gaarden er altsaa, i det Heele, særdeles beqvem for en Handelsmand, saavel i Henseende til Beliggenheden som Indretningen.
   Hele Kiøbesummen bliver Kiøberen crediteret til 13de Juni 1795 [køber får kredit med at betale købesummen indtil 13-06-1795], og en Deel deraf kan blive crediteret længere, om han derved finder sig tient.
   Samme Tid og Sted bliver end videre bortsolgt: a) En i Byen værende Oliemølle, med dobbelte Valser af Jernmalm, Præsse, Pande og videre Behør, alt i meget god Stand. Den er indrettet til at drives ved en Hest, kan nedtages og opsættes igien et andet Sted, og sælges med Vilkaar at den skal flyttes. b) En Sæbekiedel af Kaaber [kobberkedel] der kan rumme 50 Tønder [6.570 l], og er overmaade tyk og stærk. Dermed følger en stor Deel Jern, henhørende til Kiedlens Ildgrubbe, samt et Par Kaaber Øser [kobberøser] med v. [m.v.] c) et Partie god Rapolie [rapsolie?], nemlig omtrent 60 Ankere [2.260 l], saa og en Deel Linolie.
   Den følgende Dag, nemlig Onsdagen den 9de April førstkommende [09-04-1794] om Formiddagen Kl. 9, bortsælges i forbenævnte Gaard ved Mindeporten [«b»Spanien 1, matr. nr. 52«/b»] nogle Kakkelovne, Borde, Kaaber Kiedler [kobberkedler], adskilligt Jern Redskab m. v.
   Nærmere Efterretning om alle disse Ting, kan faaes hos Hr. Peder Herschind i Aarhuus, [RN9049?] Hr. Peder Kaarsgaard [Peter Laurentin Peder Kaarsgaard Forligelses Commissairer?] ibid og hos underskrevne.
   Wilhelmsborg pr. Aarhus, den 22. Jan. 1794 [22-01-1794] M. Brandt"«/i»

  Ejendom 8 apr. 1794  Aarhus, Domsognet, [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [118, 119
  Tobaksspindefabrikken ejet af justitsråd Fønss sætter igen på auktion. 
  • Ejeren justitsråd Fønss sætter Tobaksspindefabrikken i Spanien 1, matr. nr. 52 på auktion den 08-04-1794, og nærmere oplysninger om auktionen kan fås hos [RN9263] Peder Herschind og [RN9049 Andreas Peder Kaarsberg] Peder Kaarsberg. [RN9263] Peder Michelsen Herskind køber sammen med [RN9001] Rasmus Malling bygningerne og formodentlig også de tilhørende tobaksplantager. 7b)25-01-1794, 29-01-1794, 06-03-1794 og 7)jf. Østjysk Hjemstavn, 1962, #93 ff
   Om ejendommens videre forløb se artiklen: «i»1794-1826 Købmandsgårde og huse knyttet til købmand Rasmus Nielsen Malling og 1794-1823 Exercerhuset, Exercerskolen og Ridehuset i Spanien.«/i»
  Ejendom 8 apr. 1794  Aarhus, Vor Frue Sogn, [Toftejorden, matr. nr. 5?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [120, 121
  [RN9263] Peder Michelsen Herskind køber sammen med Rasmus Malling tobaksplantagen? 
  • [RN9263] Herskind startede 1778 en tobaksfabrik sammen med andre nær Mindeport [Tobaksspindergården]. I 1794 efter Kaarsbergs fallit køber han sammen med [RN9001] Rasmus Malling "Tobaksspindergården" [Spanien 1, matr. nr. 52].

   Det kan være, at de i samme forbindelse har købt tobaksplantagen på de 10 tdr. land, som Rasmus Malling senere hen efterlader til sine arvinger. Det er i så fald Toftejorden, matr. nr. 5.
  Ejendom 8 apr. 1794  Aarhus, Domsognet, Tobaksspindergården, [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [120, 121
  [RN9263] Peder Michelsen Herskind køber sammen med Rasmus Malling Tobaksspindergården. 
  • [RN9263] Herskind startede 1778 en tobaksfabrik sammen med andre nær Mindeport [Tobaksspindergården].

   I 1794 efter Kaarsbergs fallit køber han sammen med [RN9001] Rasmus Malling "Tobaksspindergården" [Spanien 1, matr. nr. 52].
  Ejendom 9 apr. 1794  Aarhus, Domsognet, gård ved Mindeporten [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [121
  Der afholdes auktion over nogle Kakkelovne, Borde, Kaaber Kiedler, adskilligt Jern Redskab m.v. 
  • Den følgende Dag, nemlig Onsdagen den 9de April førstkommende [09-04-1794] om Formiddagen Kl. 9, bortsælges i forbenævnte Gaard ved Mindeporten [Spanien 1, matr. nr. 52] nogle Kakkelovne, Borde, Kaaber Kiedler [kobberkedler], adskilligt Jern Redskab m. v.

   [Det er formodentlig justitsråd Fønss, som sælger fabrikkens inventar.]
  Beskæftigelse 11 apr. 1794  Aarhus, Domsognet, [Spanien 1, matr. nr. 52?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [122
  Arbejdet på tobaksfabrikken i Aarhus ophørte sidste år [1793]. 
  Ejendom 25 jul. 1794  Aarhus, Domsognet, uden for Mindeporten [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [123
  Der afholdes auktion over inventaret i den Kaarsbergske nedlagte tobaksfabrik. 
  • «i»"Fredagen den 25de Julii førstkommende [25-07-1794] bliver i Aarhuus i den Gaard uden Mindeporten [«b»Spanien 1, matr. nr. 52«/b»] hvor det [RN9049] Kaarsbergske Fabrike forhen blev dreven, ved offentlig Auction bortsolgt, en Deel Tobaksfabriksredskaber og andre Vare, saasom; Tobakspresser, Skiærværker, Skiærbænker, Snusknive, forskiællige Vægter og Bismere, Stempler, Former, Borde, Fustager, Kasser, Kobberkiedler, Jern Kakelovne og andet; nogle Tobaksblade og Sauce-Ingredienser, noget Cardus Tobak samt Snus Tobak i Bouttellier item en Deel Fiæl og andre Tømmer Materialier som tildeels har været i Brug, noget gammelt Jern og nogle Muursteen m.m. som falder for vidtløftig her at anføre, men af de trykte Cataloger der er at faae til Eftersyn hos (S.T.) Hr. Bertel Bruun junior i Fridericia, Hr. Raadmand Kruuse i Horsens, Hr. Peder Abel i Randers, Hr. Anders Herskind i Aalborg, [RN9263] Hr. Peder Herskind i Aarhuus og [RN9049?] Peder Kaarsgaard [Peter Laurentin Peder Kaarsgaard Forligelses Commissairer?] ibidem, nærmere kan erfares.
   Aarhuus den 8de Julii 1794 [08-07-1794]".
  Ejendom 25 jul. 1794  Aarhus, Domsognet, [Spanien 1. matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [124
  Justitsråd Fønss holder auktion over en del tobaksfabrikredskaber og andre varer. 
  • Den 25-07-1794 holdes auktion over en del tobaksfabrikredskaber og andre varer i den gård, hvor den Kaarsbergske fabrik blev drevet (Spanien 1, matr. nr. 52). Nærmere oplysninger herom kan fås hos bl.a. RN9263 Peder Herskind og RN9049 Peder Kaarsberg?
  Beskæftigelse 21 sep. 1796  Aarhus, Domsognet, [Mindegade 8, matr. nr. 95] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [125
  [RN9049] Andreas Kaarsberg efterlyser en mand til at bygge en Veyer-Mølle til at måle vandet med. 
  • [RN9049] Andreas Kaarsberg indrykker den 21-09-1796 og 28-09-1796 flg. efterlysning. Jeg har ikke kunnet finde noget om en sådan anordning, men der kunne være tale om et hjul påsat en vandmølle, som er i stand til at måle den vandmængde, som fra mølledammen løber gennem møllen.
  Skifte 22 dec. 1797  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [126
  RN9049 Andreas Kaarsberg udsteder en revers til RN9552 Michel Pedersen Herschind? 
  • Den 14-03-1825 afholdes der auktion hos auktionsdirektør Blichfeldt i Skanderborg over en 42 uvisse gældsbeviser tilhørende proprietær Herschends [RN9552 Michel Pedersen Herschind? død 03-05-1824] bo. Der er tale om forskellige tilgodehavender, som Herschind gennem sit liv har tilegnet sig, men hvor skyldnerne endnu ikke har betalt (hele) gælden. Nogle få poster er benævnt revers [gældsbevis 38)] med et navn på en given person samt en datering. En af disse er værdisat til 2.360 Rbd. sølv.
   Således noteres under post "«i»25) en Revers af 22de Decbr. 1797 [22-12-1797], fra [RN9049] Andreas Kaarsberg i Aarhuus, for 150 Rd. dC"«/i». 7b)25-02-1825
  Beskæftigelse 31 jul. 1799  Randers Find alle personer med begivenheder på dette sted  [127
  [RN9049] Andreas Kaarsberg formidler fæste af gård ved Randers. 
  • «i»"En for sig selv udflyttet fæste Gaard, ved Randers Kanten, hvortil er en god Avl, og Jorden besaaed med p.p. 60 Tdr. Korn, kan paa sædvanlig Maade faaes i Fæste. Anviisning faaes hos And. Kaarsberg i Aarhus"«/i».
  Beskæftigelse 1800  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [128
  Eligeret borger. 
  Beskæftigelse 9 jun. 1800  [129
  Høisterets-Dom i sagen mellem Købmand Andreas Kaarsberg contra Købmand P. Frausing. 
  Beskæftigelse 9 jun. 1800  København Find alle personer med begivenheder på dette sted  [130
  [RN9049] Andreas Kaarsberg taber ved Højesteret retssagen mod [RN9225] købmand Poul Frausing 
  • Sagen drejer sig om den sag, som RN9049 Andreas Kaarsberg har anlagt mod RN9225 købmand Poul Frausing dels for misligeholdelse af kontrakten mellem dem om forsendelse af en ladning korn til Frankrig m.fl. dels for deres mellemværende i denne befragtning.
   Aarhus Rådstue har i en dom af 15-04-1799 dømt Kaarsberg til at betale Frausing 245 Rdlr. 3 Mk. 6 sk. Dommen dømmer endvidere de af Kaarsberg og Frausings gensidige fornærmelige udtryk og beskyldninger som værende usagte og renser Frausings ære, gode navn og rygte.
   Højesteret dømmer endvidere de af Kaarsberg fremsatte skammelig og nærgårende beskyldninger og udtryk mod underdommer og byfoged Hviid mortificeret, så de ikke forklejner dommerens ære, embede, gode navn og rygte.
   Endvidere dømmer Højesteret Kaarsberg en bøde for hans lovstridige og grove skrivemåde på 20 Rdlr. til Aarhus Bys fattige, det samme til Justitskassen og 10 Rdlr. til underdommeren i kost og tæring [diæter for at møde frem i Højesteret?].
   Den anden sag drejer sig om den kontrastævning, som købmand Frausing i en stævning af 01-03-1797 har lagt sag an imod Kaarsberg. Her har Byfogeden i en dom af 26-04-1798 dømt Kaarsberg til at betale«i» «/i»Frausing 324 Rdlr. 4 Mk. 9 sk.
   Højesteret bestemmer, at Rådstuerettens [begge?] dom står ved magt.
  Beskæftigelse 11 jun. 1800  Aarhus, Domsognet, Postkontoret Find alle personer med begivenheder på dette sted  [131
  [RN9049] Andreas Kaarsberg har breve liggende på postkontoret. 
  • På daværende tidspunkt var det modtageren af et brev, som skulle betale portoen. Det betød, at et brev godt kunne ligge længe uafhentet hen på posthuset. Med visse mellemrum annoncerer postkontoret en oversigt over, hvem der har breve liggende, og hvor de kommer fra her for maj måned 1800:
   Bekiendtgiørelser.
   Uindløste Breve ved Aarhuus Post-Contoir for Maii Maaned 1800.
   bl.a.
   [RN9559?] Niels Kielderup, brev fra Hamborg
   [RN9049] Kaarsberg, brev fra Helsingøer
   [RN9049] Andr. Kaarsberg, brev fra Varde
   [amtsforvalter?] Jens Thygesen
   Nogle af disse breve kan være til nu for længst afdøde personer, som boet ikke har ønsket at modtage.
  Beskæftigelse 17 okt. 1800  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [132
  [RN9049] Andreas Kaarsberg udnævnt til bobestyrer for købmand Johan Hendrich Jordan 
  • Aarhus Magistrat har udnævnt prokurator C. Westergaard og [RN9049] Andreas Kaarsberg til at behandle købmand Johan Hendrich Jordans fallitbo jf. kongelig bevilling af 01-10-1800, og i den egenskab indkalder de kreditorerne i boet til at anmelde deres tilgodehavende. Den første samling finder sted i prokurator C. Westergaards hus den 24-11-1800 med efterfølgende møder efter behov. Underskrevet i Aarhus den 17-10-1800. C. Westergaard og A. Kaarsberg.
  Beskæftigelse 1 feb. 1801  Aarhus, Domsognet, Mindet 128 [Mindegade 8, matr. nr. 95] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [133
  Købmand Andreas Kaarsberg i Mindet. 
  • [RN9049] købmand Andreas Kaarsberg
   hans kone [RN9050] Christiane Dons
   deres søn [RN9085] Hans Dons Kaarsberg
   deres datter [RN9084] Anne Johanne Kaarsberg
   tjenestepige Kirsten Andersdatter


  Beskæftigelse 1 feb. 1801  Aarhus, Domsognet, Mindet søndre side, gl. matr. nr. 356 [Mindegade 8, matr. nr. 95] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [134
  Nr. 249 16-12. [RN9378] Jomfru Westergaards arvingers gård i Mindet. 
  • [RN9049] købmand Andreas Kaarsberg bor, men ejer ikke ejendommen Mindegade 8.
   Nr. 249. Jomfru? Westergaards arvingers gård i Mindet:
   a. Forhuus 10 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muurtavl, til Værelser, med Kølleskorsten og Maltkølle, Port i 2 Fag og Kiælder under 8 Fag, a 60 600 Rdl.
   b. Sidehuus 21 Fag 2 Etager, ditto Bygning [Egebindingsværk og Muurtavl], til Værelser, Køkken, Bryggers og Pakhuus, med 2 jern Kakkelovne, 1 indmuret Kobberkjedel på 2 ½ Fj. [fjerdingkar] Rum og Kiælder under 3 Fag, a 40 840 Rdl.
   c. Baghuus 16 Fag 2 Etager, ditto Bygning [Egebindingsværk og Muurtavl], til Stald og Vognremise, a 40 640 Rdl.
   d. Et Halvtag østen i Gaarden 11 Fag 1 Etage, med Steen behængt og Fjel beklædt 30 Rdl.
   e. Et Skuur i Baggaard, åben 4 fag 1 Etage, med Steen behængt og Fjel beklædt 5 Rdl.
   f. Et Halvtag 5 Fag 1 Etage med Steen behængt og Fjel beklædt 30 Rdl.
   g. Et Baghuus 4 Fag 1 Etage Egebindingsværk og Muurtavl, til Tømmerhuus? 30 Rdl.
   «sup»h. Et Halvtag 4 Fag 1 Etage med Steen behængt og Fjel beklædt 15 Rdl.«/sup»
   Samlet vurdering 2.190 Rdl.
  Beskæftigelse 16 jan. 1802  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [135
  Bekendtgørelse over uindløste breve ved Aarhus Postkontor i december 1801. 
  • Af en oversigt af 16-01-1802 fra Aarhuus Post-Contoir ved Holm fremgår det, at der ligger flg. uindløste breve fra december måned, heraf et brev fra København adresseret til [RN9049] Andreas Kaarsberg.
   Vi genfinder Kaarsberg på de efterfølgende opslag 28-01-1807 (Hamborg), 15-04-1807 (Hamborg), 06-05-1807 (Hamborg), 03-10-1807 (Hamborg), 27-01-1808 (Hamborg), 08-02-1809 (Hamborg), 14-10-1815 (Helsingør) og 09-10-1819 (Hamborg). 7b
  Beskæftigelse 4 jun. 1803  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [136
  Købmand A. Kaarsberg er den 04-06-1803 udpasseret [rejst fra byen med skib]. 
  • Om smakkefarten mellem Aarhus og Kalundborg nævnes [RN9049] Kiøbmand A. Kaarsberg som passager under Udpasserede.
  Beskæftigelse 29 feb. 1804  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [137
  Udpeget som executor i madame Gybers bo. 
  • Chr. Sperling bekendtgør Chr. Gybergs Enkes Død.

   1. Februar [01-02-1804, 08-02-1804]: Bagermester Chr. Sperling har Fortegnelse over Madame Gybergs Ejendele, som skal paa Auktion. Ejendommen Vestergade no. 74 samt 10 gårdsavlinger på Aarhus Bys Mark.
   Se: Madame Gyberg

   29. Februar [29-02-1804] : Chr. Sperling og [RN9049] Peder Kaarsberg er Executorer Testamenti i Madame Gybergs Bo.
  Beskæftigelse 3 mar. 1804  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [138
  Peder Kaarsgaard indkalder som executor kreditorerne i madame Gybergs bo. 
  • Md. Gyberg
   Kreditorerne indkaldes i "hendøde Madame Ane Hansdatter Bech Gyberg, eller forhen afdøde Mand Grovsmedemester Christian Hansen Gybergs Stervboe"
   tre testamentariske Arvinger nævnes. -
   Tilsynsværge: Kbmd. Jens Bech Aarhus.
   Bekendtgørelsen er undertegnet af [RN9049?] Peder Kaarsgaard [Peter Laurentin Peder Kaarsgaard Forligelses Commissairer?] og Chr. Sperling som Executores Testamenti.
  Beskæftigelse 28 jan. 1807  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [139
  Fortegnelse over uindløste breve ved Aarhus Postkontor i januar 1807. 
  • Fra Hamborg ligger der to breve til [RN9049] Andreas Kaarsberg i Aarhuus. Porto 7 og 16 sk.
  Beskæftigelse 15 apr. 1807  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [140
  Fortegnelse over uindløste breve ved Aarhus Postkontor i april 1807. 
  • Brev nr. 65 [RN9049] Kaarsberg i Aarhuus. Fra Hamborg. Porto 7 sk.
  Beskæftigelse 6 maj 1807  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [141
  Fortegnelse over uindløste breve ved Aarhus Postkontor i maj 1807. 
  • Brev nr. 85 [RN9049] Kaarsberg, A i Aarhuus. Fra Hamborg. Porto 27 sk.
  Beskæftigelse 3 okt. 1807  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [142
  Fortegnelse over uindløste breve ved Aarhus Postkontor i oktober 1807. 
  • Brev nr. 160 [RN9049] Kaarsberg, Anders i Aarhuus. Fra Hamborg. Porto 7 sk.
  Ejendom 1808  Aarhus, Domsognet, uden for Mindeport, Exercerhus [Spanien 9, matr. nr. 48] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [143
  De spanske tropper opholdt sig uden for Mindeport, dels i et Exercerhus, dels i en opført Vagtbygning og camperede på den øvrige ubebyggede grund. 
  • "Udenfor Mindeport havde Strøget faaet Navnet "Spanien" efter de spanske Troppers ophold her i 1808.

   Disse laa nemlig deels i et Exercerhus (hvor nu Gaarden Nr. 7 staaer) [Spanien 9, matr. nr. 48], deels i en særlig for dem opført Vagtbygning [Spanien 19, matr. nr. 43], og camperede paa den øvrige ubebyggede Grund."
  Beskæftigelse 27 jan. 1808  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [142
  Fortegnelse over uindløste breve ved Aarhus Postkontor i januar 1808. 
  • Brev nr. 243 og 244 [RN9049] Kaarsberg, Andreas i Aarhuus. Fra Hamborg. Porto 2 x 7 sk.
  Ejendom 25 aug. 1808  Aarhus, Domsognet, Fiskergade [Fiskergade 88-86, matr. nr. 181-182] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [144, 145
  Kirstine Dons medbringer efter moderens død 25-08-1808 ejendommen på 5 boder a 3 fag i Fiskergade i ægteskabet med Andreas. 
  • «i»"Til ejendommen Mindegade nr. 4 [Trods Katholm, Mindegade 4, matr. nr. 97], der lukkede gaderummet langs med Fiskergade og Mindegade, hørte tidligere en lang række lejeboder."«/i»

   Købmand og eligeret borger [RN9049] Andreas Kaarsberg kommer ved ægteskabet med [RN9080] Kirstine Dons efter svigermoderens død 25-08-1808 i besiddelse af 5 boder a 3 fag i Fiskergade [Fiskergade 88, matr. nr. 181 og Fiskergade 86, matr. nr. 182]. [5 x 3 fag svarer til antallet af fag efter salget den 07-12-1804].
  Ejendom 1809 til 1811  Aarhus, Domsognet, Fiskergade 88 [Fiskergade 88, matr. nr. 181] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [144
  Andreas Kaarsberg lader tre boder af 3 fag nedrive og erstatte af gavlkvisthuset på 9 fag. 
  • «i»"Det ti fag lange bindingsværkshus med gennemgående gavlkvist præsenterer sig særdeles markant i gadebilledet. I den murede og tjærede kældersokkel ses adskillige svære kampesten. Over den profilhøvlede bræddegesims ses et gammelt, men smukt tegltag. Den tre fag brede gavlkvist har gavltrekant til gaden, men valmtag til gårdsiden. Vinduerne er af flagtype med sprosser, og i den smukke revleport er indskåret en dør med anslagslister. Inde i portrummet ses husets meget smukke og velbevarede hoveddør med skæringer omtrent som i Nørreport nr. 20 »Arkitekt-skolen«. Huset tilhører en type, som tidligere var ret almindelig i vore købstæder."«/i»
  Beskæftigelse 8 feb. 1809  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [146
  Fortegnelse over uindløste breve ved Aarhus Postkontor i februar 1809. 
  • Brev nr. 24 [RN9049] Kaarsberg, And. i Aarhuus. Fra Hamborg. Porto 7 sk.
  Ejendom 1811  Aarhus, Domsognet, Fiskergade 88 [Fiskergade 88, matr. nr. 181] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [144
  Købmand og eligeret borger Andreas Kaarsberg 
  • Huset på 9 fag med gavlkvist er for første gang opført i Brandforsikringen i 1811.
  Ejendom 1811  Aarhus, Domsognet, Fiskergade søndre side gl. matr. nr. 348 [Fiskergade 88, matr. nr. 181] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [147
  Nr. 293 294. Købmand Andreas Kaarsbergs 9 ½ fags våning. 
  • 9 ½ Fag til Gaden vurderet til 950 Rdl.

   Under samme forsikring nr. 293 og 294 er opført gl. matr. nr. 346 på 6 fag, 347 på 3 fag, 348 på 9 ½ fag og 349 på 3 fag. Hver af disse ejendomme har sin egen ejer.
  Ejendom 5 jan. 1811  Aarhus, Domsognet, yderste Mindeport, Tobaksspindergård [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [148
  Øl, brød og smør bortsælges på auktion på forlangende af søløjtnant Ridder Ferry. 
  • ..10. d. M. ... [10-05-1811] bliver i den saakaldede [RN9049] Tobaksspindergaard ved den yderste Mindeport paa Forlangende af Hr. Søe-Lieutenant Ridder Ferry ved off. Auction bortsolgt 14 a 1500 Potter Øl, ca. 2000 Pund haardt Brød og 12 Fierdinger Smør---
  Ejendom 1 maj 1812  Aarhus, Domsognet, uden for Mindeporten, Tobaksspindergården [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [149, 150
  Auktion i Tobaksspindergården uden for Mindeporten. 
  • Den saakaldte Tobaksspindergaard udenfor Mindeport Se: M. JX Herskind. Formodentlig [RN9049] Kaarsbergs tidligere Gaard. [se 1794]

   [RN9263] M. Herskind afholder auktion 13-05-1812 over tallerkener, fade o. lign. i Tobaksspindergården uden for Mindeporten [Spanien 1, matr. nr. 52].
  Beskæftigelse 8 nov. 1812  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [151
  Fadder ved matros H. Chr. Kraibergs søn Andreas' dåb. 
  • Kraiberg's Søn Andreas døbt 8.11 [08-11-1812].
   Faddere: Madame Fulling, Jomfru Jordan. Købmændene [RN9049] Kaarsberg og J. Schmidt, [RN9092?] Styrmand Kaarsberg
  Beskæftigelse 1 okt. 1813 til 18 dec. 1813  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [152
  [RN9049] Hr. Kaarsberg afregner 175 Rd. 60 Sk. for færgetrafikkens postforsendelser. 
  • "Ongefærlig Beregning over Indtægter og Udgifter ved Aarhuus Postcontoir
   Fra 1te October til 25de December 1813 [01-10-1813, 25-12-1813]
   Indtægt.
   «i»1. Ved Befordringsvæsenet«/i»
   ...
   Færgeløbs Indkomsterne fra 1te October til 18de December 1813 [01-10-1813, 18-12-1813]
   modtaget af [RN9049] Hr. Kaarsberg beløber 175 Rd. 60 Sk.
  Beskæftigelse 1815  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9, 11, 56
  Opsynsmand og kasserer ved færgevæsenet 
  Ejendom 17 mar. 1815  Aarhus, Domsognet, Mindegade 10 [Mindegade 10, matr. nr. 94] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [153
  Beskrivelse af Mindegade 10 tilhørende familien Kjeldrup eller Kjellerup. 
  • «i»"Nr. 10 tilhørte en årrække familien Kjeldrup eller Kjellerup, og da gården 1815 skulle sælges ved auktion, bestod den af 13 fag hus til gaden, 18 fag sidehus og 13 fag baghus, alt 2 etager højt egebindingsværk, og det bemærkes, at der hørte en stor have til, hvori fandtes to damme og en mængde gode frugttræer".«/i»
  Beskæftigelse 30 jun. 1815  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [154
  Opsynsmand ved Færgevæsenet Andreas Kaarsbergs kundgørelse for rejsende mellem Aarhus og Kalundborg. 
  • For rejsende mellem Aarhus og Kalundborg gælder flg.: Med anordningen for færgeløbs transporten af 31-05-1815 er alle foregående anordninger ophævet. Børsdagene er ændret fra tirsdag og fredag til mandag og torsdag. Af samme befaling følger, at enhver rejsende med kvæg og hestehandlere skal bestille og betale for transporten forud fra og med den 01-07-1815.
  Beskæftigelse 30 jun. 1815  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [155, 156
  Opsynsmand ved Færgevæsenet RN9049 Andreas Kaarsberg annoncerer de nye regler for rejser mellem Aarhus og Kalundborg. 
  • Grundet børsdagene [i København] er ændret fra tirsdag og fredag til mandag og torsdag gør [RN9049] opsynsmand ved Færgevæsenet Andreas Kaarsberg rejsende med kvæg og hestehandlere opmærksom på, at med virkning fra 01-07-1815 skal de bestille befordring og betale transporten forud hos ham:
   «i»
   "Til alle respective Vedkommendes behagelige Kundgjørelse som agter at reise over Beltet imellem Aarhuus og Callundborg, er ved Allerhøieste udkomne Anordning for Færgeløbenes Transporten af 31. May dette Aaar [31-05-1815] alle foregaaende Anordninger ophævede med Forandring af de ugentlige Børtdage fra Tirsdag og Fredag til Mandag og Torsdag, og videre allernaadigst Befaling at enhver Reisende med Qvæg og Hestehandlere, til Befordringens Bestilling at erlægge Fragten m. v. efter Taxten forud, som 1. Juli [01-07-1815] tager Begyndelse.

   Andreas Kaarsberg
   Opsynsmand ved Færgevæsenet"«/i»

  Beskæftigelse 30 jun. 1815  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [155
  Opsynsmand ved Færgevæsenet [RN9049] Andreas Kaarsberg annoncerer nye rejsetider for ruten Aarhus-Kalundborg. 
  • «i»"Til alle respective Vedkommendes behagelig Kundgiørelse, som agte at reise over Beltet imellem Aarhuus og Callundborg, er ved Allerhøieste udkomne Anordning for Færgeløbs Transporten af 31te May d.A. [31-05-1815], alle foregaaende Anordninger ophævede, med Forandring af de ugentlige Børsdage, fra Tirsdag og Fredag til Mandag og Torsdag, og videre allernaadigst Befaling, at enhver Reisende med Qvæg og Hestehandlere, til Befordringens Bestilling hos undertegnde haver at lade sig anmelde for mod Qvittering at erlægge Fragten m.v. efter Taxten forud, som nærværende 1ste Juli [01-07-1815] tager Begyndelse.
   Andreas Kaarsberg. [«b»Fiskergade 88, matr. nr. 181«/b»]
   Opsynsmand ved Færgevæsenet"
  Beskæftigelse 25 jul. 1815  Aarhus, Domsognet, Havnens søndre side, Lysthuset Find alle personer med begivenheder på dette sted  [157
  [RN9049] Færgeløbskasserer Andreas Kaarsberg annoncerer auktion 14-08-1815 over jagten den unge Johannes, jagten Jomfrue Maria samt en stor båd. 
  • [RN9049] Færgeløbskasserer Andreas Kaarsberg annoncerer auktion den 14-08-1815 over jagten den unge Johannes, jagten Jomfrue Maria samt en stor båd:
   «i»"Mandagen den 14de August Eftermiddagen Kl. 2 slet [14.00], lader forrige Interessentere i Færgeløbet, ved Havnens søndre Side i det derværende Lysthuus, til offentlig Auktion opbyde, 2de dem tilhørende Fartøyer; Jagten den unge Johannes, 12 Commercelæster [], og Jagten Jomfrue Maria, 20 Commercelæster drægtig, begge i bedste seilbar Stand; tillige en stor Baad med tilhørende Mast, Seil m.m., og om nogenledes antalig Bud skeer strax bortsolgt; Inventarilisterne er at eftersee hos Færgeløbskasserer Andreas Kaarsberg; Liebhaberne ville behage at give Møde"«/i».
  Beskæftigelse 14 okt. 1815  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [158
  Fortegnelse over uindløste breve ved Aarhus Postkontor i oktober 1815. 
  • Brev nr. 14 [RN9049] Kaarsberg, A. i Aarhuus. Fra Helsingør. Porto 28 Rsk.
  Beskæftigelse 17 dec. 1815  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [159
  Færgekasserer ved købmand Rasmus Mallings søn Andreas' dåb. 
  • [RN9001] Købmand Rasmus Mallings Søn [RN9002] Andreas døbt 17.12 [17-12-1815 i kirken].
   Faddere: Fru Agentinde Meulengracht, Jomfru D. S. Schmidt, [RN9049] Færgekasserer Kaarsberg, Grosserer Scheppler fra Hamborg, Kiøbmændene P. L. Schmidt og C. L. Schmidt, Fuldmægtig Holm jf. Aarhuus Stiftstidende 23-12-1815.
  Fadder 12 aug. 1816  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [160, 161
  RN9022 Madame Malling og hendes far RN9049 havnekasserer Kaarsberg er fadder ved skipper Jacob Allerøes søn Jørgen Peters dåb. 
  • "Døbte. Den 12te August 1816 [12-08-1816], lod Skipper Allerøe døbe en Søn Jørgen Peter: Faddere: [RN9022] Madam Malling, Jfr. Nielsen, d'Hrr. [RN9049] Havnekasserer Kaarsberg, Kbmdene. A. Agerup og P. Agerup, Handelsassistenterne M. Bech og P. Raae."
  Ejendom 1811-1817  Aarhus, Domsognet, Fiskergade søndre side gl. matr. nr. 368 til 373 [Fiskergade 88, matr. nr. 181] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [162
  Nr. 348 18-23. Købmand Andreas Kaarsbergs 9 ½ fag våning. 
  • Et Huus 9 ½ Fag til Gaden 1 Etage med 3 Fag Qvist, Egebindingsværk og Muurtavl, til Værelser, med 2 jern Kakkelovne, Kjælder under 2 Fag, a 100 950 Rdl.

   Under samme matr. nr. 367, 368-373 og for. nr. 346 er opført en ejendom på 6 fag. Under matr. nr. 368 til 373 er opført for. nr. 347 på 3 fag, 348 på 9 ½ fag og 349 på 3 fag. I alt 21 ½ fag. Hver af disse ejendomme har sin egen ejer. Det fælles for. nr. / matr. nr. antyder, at der har været en forbindelse mellem de fire ejendomme.
  Beskæftigelse 30 sep. 1819  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [163
  Fortegnelse over uindløste breve ved Aarhus Postkontor i juli kvartal 1819. 
  • Brev nr. 23 [RN9049] Kaarsberg, Andr. i Aarhuus. Fra Hamborg. Porto 26 Rsk.
  Beskæftigelse 6 okt. 1821  Aarhus, Domsognet, uden for Mindeport Find alle personer med begivenheder på dette sted  [164
  Opsynsmand og kasserer ved Færgevæsenet C.L. Mülertz bekendtgør hans bopæl hos købmand J. Røgind, uden for Mindeport. 
  • Hans annoncering af den [midlertidige] adresse, hvor rejsende og kreaturhandlere skal søge befordring med fartøjerne til Kalundborg, er formodentlig udtryk for, at han er ny i faget, og dermed er [RN9049] Andreas Kaarsberg ophørt med at fungere som færgekasserer.

   Den 06-10-1821 meddeler opsynsmand og kasserer ved Færgevæsenet C.L. Mülertz rejsende og kreaturhandlere med ønske om befordring med færgefartøjerne til Kalundborg, at han har bopæl i købmand T. Røginds gård uden for byens Mindeport [Dynkarken eller Spanien]. Denne meddelelse om hans midlertidige adresse udlægger jeg, at RN9049 Andreas Kaarsberg er fratrådt denne funktion kort tid forinden, hvilket godt passe med hans alder på 73 år:
   «i»"At min Bopæl er i Hr. Kiøbmand T. Røginds Gaard udenfor Byens Mindeport, tiener herved til Efterretning for Reisende og Kreaturhandlere som attraae Befordring med Færgefartøierne til Kallundborg.
   C.L. Mülertz,
   Opsynsmand og Kasserer ved Færgevæsenet"«/i». 7b)06-10-1821
   «i»Nord for Mallings Gaard [Dynkarken 39-41] kom en Bager og saa Skibssmed Mikkelsens Gaard. Om Hjørnet [hjørnet af Dynkarken og Dynkarken nu Europaplads] traf man Røginds Beværtning, længere henne Toldboden og Lodshuset." 7)jf. Aarhus Stifts Aarbog, XXXIX, A. H. Winge, 1946, #1, 3«/i»
  Skifte 10 feb. 1825  Skanderborg Find alle personer med begivenheder på dette sted  [165
  Auktion 14-03-1825 over proprietær Herschends bos uviste gældsbeviser. 
  • Post 25: en Revers [bagside] af 22-12-1797, fra [RN9049] Andreas Kaarsberg i Aarhuus, for 150 Rd. sk.
  Beskæftigelse 17 jan. 1826  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [166
  Opsynsmand ved Færgevæsenet i Aarhuus Mülertz bekendtgør, at færgefarten med de to skibe grundet vinteren er opført mellem Aarhus og Kalundborg. 
  Beskæftigelse 11 feb. 1826  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [167
  Færgefarten mellem Aarhus og Kalundborg er efter isens forsvinden genoptaget. 
  Beskæftigelse 8 jul. 1826  Aarhus, Domsognet Find alle personer med begivenheder på dette sted  [168
  Kasserer 
  Død 8 jul. 1826  Aarhus, Domsognet, [Fiskergade 88, matr. nr. 181] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9, 66, 169
  • "Bekjendtgørelser.
   At det har behaget Gud Fredagen den 7de Juli om Eftermiddagen Kl. 3 [07-07-1826 kl. 15] at bortkalde fra dette Liv vor inderlig elskede Fader, [RN9049] forhenværende Færgeløbskasserer, Andreas Kaarsberg i Aarhuuus, i hans Alders 78 Aar, bekjendtgjøres fraværende Slægt og Venner paa Søskendes og egne Vegne.
   Hjortshøj Præstegrd., den 8de Juli 1826. [08-07-1826]
   J.D. Kaarsberg." [RN9058]
   [kilde: Aarhuus Stiftstidende 11-07-1826]
  Begravet 10 jul. 1826  Aarhus, Vor Frue Kirkegård Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1
  Ejendom 14 sep. 1826  Aarhus, Domsognet, Fiskergade husnr. 179-181 [Fiskergade 88, matr. nr. 181] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [170, 171
  Auktion 14-09-1826, 21-09-1826 og 28-09-1826 over forhenværende kasserer Kaarsbergs ejendom Fiskergade 179-181. 
  • «i»"Ifølge Begjæring af Arvingerne og Skifterettens Foranstaltning foretages offentlig Auction over det afg. forhenværende [RN9049] Kasserer Andreas Kaarsbergs Stervboe tilhørende Sted No. 179-181 [det er det gamle husnummer før indførelse af det nye i 1829 jf. folketælllingen 01-02-1801] på Fiskergade:
   1ste Gang, Torsdagen den 14de Septbr. 1826, [14-09-1826]
   2den dito, dito den 21de dito, [21-09-1826]
   3die dito, dito den 28de dito, [28-09-1826]
   hver Dags Formiddag Kl. 10. Første og anden Auction afholdes paa Raadstuen men 3die Auction i Stervbostedet der bestaaer af 10 Fag 1 Etage Huus med 3 Fag dobbelt Qvist, et lidet Baghuus, Gaardsrum og fælleds Brønd. Hvilket herved bekjendtgjøres.
   Aarhus, den 2den Septbr. 1826 [02-09-1826]"«/i»
  Ejendom 3 okt. 1826  Aarhus, Domsognet, [Fiskergade 88, matr. nr. 181] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [172, 173
  Auktion 03-10-1826 over RN9049 forhenværende kasserer Kaarsbergs inventar. 
  • «i»"Tirsdagen den 3die Octbr. førstk. Eftermiddagen Kl. 2 [03-10-1826 kl. 14] foretages offentlig Auction i Stervboet [«b»Fiskergade 88, matr. nr. 181«/b»] efter afg. [RN9049] forhenværende Kasserer Andreas Kaarsberg over Meubler og Effecter, bestaaende af: Borde, Stole, et Skatol [chatol], Kister, Skabe, Sengeklæder, Lagener og Dækketøi, Kiøkkentøi af forskjellig Slags, saasom: Porcellain, Kobber, Tin og Messing, m.v. Hvilket herved bekjendtgjøres.
   Aarhuus, den 26de Septbr. 1826 [26-09-1826].
   Fleischer"«/i»
  Ejendom 1817-1827  Aarhus, Domsognet, Fiskergade søndre side gl. matr. nr. 368 til 373 [Fiskergade 88, matr. nr. 181] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [174
  Nr. 408 28-8. Købmand Andreas Kaarsbergs 9 ½ fag våning. 
  • Et Huus 9 ½ Fag til Gaden 1 Etage med 3 Fag Qvist, Egebindingsværk og Muur, til Værelser, med 2 Jernkakkelovne, Kjælder under 2 Fag, a 250 vurderet til 950 Rdl.

   Under samme matr. nr. 367-373 og for. nr. 406 er opført en ejendom på 6 fag. Under matr. nr. 368 til 373 er opført for. nr. 407 på 3 fag, 408 på 9 ½ fag og 409 på 3 fag. I alt 21 ½ fag. Hver af disse ejendomme har sin egen ejer. Det fælles for. nr. / matr. nr. antyder, at der har været en forbindelse mellem de fire ejendomme. Se artiklerne «i»Mindegade og Fiskergade«/i».
  Ejendom 3 jan. 1827  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [175
  Afgangne [RN9049] færgeløbskasserer Kaarsberg har givet gave til Aarhuus Stifts offentlige Bibliotek. 
  • Den 03-01-1827 indrykker bestyrerne for Aarhuus Stifts offentlige Bibliothek [oprettet 1821] en oversigt over gaver, som biblioteket har modtaget siden sidste oversigt. Her nævnes RN9049 afgangne færgeløbskasserer Kaarsberg som en af bidragyderne. Om der er tale om en boggave, Kaarsberg selv har givet, eller der er tale om en gave fra hans bo til biblioteket, kan vi ikke se.
  Ejendom 7 jul. 1827  Aarhus, Domsognet, [Fiskergade 88, matr. nr. 181] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [172, 176
  Kreditorerne indkaldes i stervboet efter [RN9049] opsynsmand ved Færgevæsenet Andreas Kaarsberg. 
  • «i»"Ved Proclama af Dags Dato [07-07-1827], som for vedkommende Over- og Underret vil vorde tinglæst, ere Creditorerne i Stervboet efter [RN9049] forhenværende Casserer og Opsynsmand ved Færgevæsenet i Aarhuus, Andreas Kaarsberg, indkaldte, i Overeensstemmelse med Placaten 2de Juni 1819 [02-06-1819], med 12 Ugers Varsel til at anmelde og bevise deres Fordringer for den competente Skifteret; hvilke herved endvidere bekjendtgjøres.
   Aarhuus Skifteret, den 7de Juli 1827 [07-07-1827].
   Fleischer. Egelsted"«/i».


  Ejendom 13 jul. 1842  Aarhus, Domsognet, uden for Mindeporten, Tobaksspindergården [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [177
  Tobakspindergård uden for Mindeporten 
  • Tobaksspindergaard: ... "i den saakaldte Tobaksspindergaard udenfor denne Byes Mindeport" er der Auktion over endeel gamle Bygningsmaterialer
  Ejendom 4 dec. 1847  Aarhus, Domsognet, Mindegade 8 [Mindegade 8, matr. nr. 95] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [178
  Hans Broge overtager C.F.W. Lewerkhuusens forretning i 1847. 
  • «b»«i»"Nyt Etablissement.«/b»
   At den af Hr. C.F.W. Lewerkhuusen, i Gaarden Nr. 340 [Mindegade 8, matr. nr. 95] paa Mindegade, hidtil førte
   «b»Colonial-, Tømmer- & Product-Handel«/b»
   fra idag Løverdagen den 4de dennes [04-12-1847], fortsættes af Undertegnede, tillader jeg mig herved at avertere
   for Byens og Omegnens ærede Beboere, ligesom og, at jeg i denne vil bestræbe mig for, ved stedse
   at sikkre mig de Æredes Tilfredshed, som ville beære mig med deres Handel.
   Aarhuus, den 4de December 1847 [04-12-1847]
   Hans Broge"«/i»
  Ejendom eft. 1847  Aarhus, Domsognet, Mindegade 10 [Mindegade 10, matr. nr. 94] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [179
  Hans Broge inddrager snart efter 1847 Mindegade 10 i sin forretning. 
  Ejendom 27 apr. 1874  Aarhus, Domsognet, Tobaksspindergården, Cichoriefabrik [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [143, 180
  Lige uden for Mindeport lå ""Tobaksspindergaarden"" (den nuværende Cichoriefabrik) 
  • "Lige udenfor Mindeport laa ""Tobaksspindergaarden"" (den nuv Cichoriefabrik), hvis Navn og Oprindelse er ubekjendt, og et par Smaahuse."
  Beskæftigelse 15 jul. 1900  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [181
  Beskrivelse af dyrkning og fabrikation af tobak. 
  • Af Taubers Dagbog fra 1824 citeres en Del fra 1779 vistnok af Aug. Hennings:

   Dyrkning og Fabrikering af Tobak er meget tiltaget og ernærer mange fattige Folk, som tilforn betlede.

   [RN9049] Købmand Andr. Kaarsbergs Fabrik [Spanien 1, matr. nr. 52] er i god Flor, og efter Bladenes Mængde at regne, som kommer fra Holland, arbeider denne Mand med en Fond af 30-40.000 Rdr.

   Amtsforvalter Thygesen, hvis Bedrift er mangfoldig, bruger egne Tobaksblade til sin Fabrik [Spanien 15, matr. nr. 46/47?], Tobakken falder noget i det smaa, bliver kun en Gang afbladet og først fuldkommen indhøstet i September. Dog elsker Kjøberne den, og Fabrikerne kunne ikke fabrikere saa meget,som forlanges af de omliggende Steder.

  Ejendom Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [182
  Kaarsbergs kompagni dyrkede 28 tdr. land med tobaksplanter. 
  Ejendom 1990  Aarhus, Domsognet, Mindegade 8 [Mindegade 8, matr. nr. 95] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [183
  Mindegade 340 nu 8 indrettes til kommunal vuggestue, se egne artikler. 
  • Nu matr. nr. 72i.
  Notater 
  • RN9049:

   Andreas Kaarsbergs levnedsforløb iflg. Thestrup: Eligerede Borgere, #100:

   Ca. 1749 - 1826
   Eligeret 1794 - 1803.
   Født i Aarhus, søn af vinhandler og og elig. borger [RN9078] Peter Kaaberg og [RN9079] Maren Jensdatter Wissing.
   Borgerskab som Købmand 1776, var vinhandler.
   Fordelt ekstraskatten 1781, "gået med magistraten" 1784, indkvarteringen 1786, takserborger 1792, var opsynsmand og kasserer ved færgevæsenet 1815, medinteressent i tobaksfabrik og -plantage.

   Gift ca. 1776 med [RN9080] Kirsten Dons (ca. 1746 - maj 1825) datter af [RN9175] portør [pastor] Jens Dons i Brabrand og [RN9176] Cecilie Jørgensdatter Westergaard.


   [11]
  Person-ID I49  Købmandsslægten Malling i Aarhus
  Sidst ændret 7 mar. 2018 

  Far Peder Andreasen Kaarsberg,   f. 6 jul. 1718, København, Nikolaj Sogn, faderens vinhandel på hjørnet af Købmagergade og Løvstræde Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 26 jul. 1774, Aarhus, Domsognet, [Mindegade 8, matr. nr. 95] Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 56 år) 
  Mor Maren Jensdatter Wissing,   f. 1718, Kalundborg, Vor Frue Sogn? Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1760, Aarhus, Domsognet Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 42 år) 
  Ægteskab 6 feb. 1744  [9
  Thestrup opgiver ægteskabet til 06-02-1744. 
  Gift 26 feb. 1744  Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1, 9, 12, 184, 185
  • Iflg. Anna Thestrup blev de gift 06-02-1744 i hendes 2. ægteskab [9, 11]
  Familie-ID F31  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie Kirstine Dons,   f. 1745, Aarhus, Brabrand Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1 maj 1825, Aarhus, Domsognet, Fiskergade [Fiskergade 88, matr. nr. 181] Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 80 år) 
  Gift 3 nov. 1775  Aarhus, Brabrand Kirkes præstebolig Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1, 9, 186
  Børn 
   1. Cecilia Maria Kaarsberg,   f. 10 dec. 1776, Aarhus, Domsognet, [Mindegade 8, matr. nr. 95] Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 17 apr. 1841, Aarhus, Domsognet, v. MindePort, Dynkarken 43 Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 64 år)
   2. Peter Kaarsberg,   f. 1778, Aarhus, Domsognet Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 14 maj 1778, Aarhus, Domsognet Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 0 år)
   3. Jens Dons Kaarsberg,   f. dec. 1778, Aarhus, Vor Frue Sogn? Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 6 apr. 1849, Aarhus, Hjortshøj Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 70 år)
   4. Peter Kaarsberg,   dbt. 17 feb. 1780, Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 20 aug. 1854, Aarhus, Domsognet, Mindegade? Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder ~ 74 år)
   5. Anna Kaarsberg,   f. 1781, Aarhus, Domsognet Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1782, Aarhus, Domsognet Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 1 år)
   6. Maren Elisabeth Kaarsberg,   f. 1783, Aarhus, Domsognet Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 6 dec. 1838, Aarhus, Domsognet Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 55 år)
   7. Hans Dons Kaarsberg,   f. 1785, Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1785, Aarhus, Domsognet Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 0 år)
   8. Anne Johanne Catharine Kaarsberg,   f. 30 maj 1786, Aarhus, Domsognet Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 12 dec. 1863, Aarhus, Domsognet Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 77 år)
   9. Hans Dons Kaarsberg,   f. 1788, Aarhus, Domsognet Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. dec. 1843, Norge, Wallør Saltværk Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 55 år)
  Sidst ændret 27 dec. 2015 
  Familie-ID F20  Gruppeskema  |  Familietavle

 • Begivenhedskort
  Link til Google MapsDøbt - 7 nov. 1748 - Aarhus, Domkirken Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Frederik Christian Güldencrone på Moesgaard, Wilhelmsborg og Marselisborg (1765-1824), hans svigerfar Thyge Jesper de Thygeson (1738-1822) til Mattrup og godsforvalter Brandt drev tobaksfabrik og sæbesyderi i Aarhus. - - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Købmand og vinhandler som hans far. - - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Købmand. - - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Medinteressent i tobaksfabrik og tobaksplantage. - - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Vinhandler. - - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Købmand - 26 jul. 1774 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Købmand. - 26 jul. 1774 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - [RN949] Andreas Kaarsberg tager borgerskab i handel uden alenkram. - 1775 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsGift - 3 nov. 1775 - Aarhus, Brabrand Kirkes præstebolig Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Borgerskab som købmand. - 1776 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Opnåede borgerskab i handel uden alenkram, født i Aarhus, 27 år. - 1776 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Borgerskab som købmand, var vinhandler - 19 aug. 1776 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - [RN949] Andreas Kaarsberg tager i en alder af 27 år borgerskab som købmand (grovvarer). - 19 aug. 1776 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Aarhus Stiftsamtmand har betænkeligheder ved jordenes egnethed til tobak-, hør og hampdyrkning. - 4 mar. 1777 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Om Karsbergs tobaksfabrik og amtsforvalter Thygesen tobaksfabrik, sæbesyderi og garveri. - okt. 1779 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Kaarsberg & Co? leverer tobak til Aalborg. - 17 dec. 1779 - Aalborg Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Firmaet Kaarsberg og Co. havde 28 tdr. og amtsforvalter Thygesen 17 tdr. land tilplantet med tobak. - 1780 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Kaarsberg & Co. advarer mod falske tobaksvarer med fabrikkens stempel. - 3 mar. 1780 - Aalborg Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Rosenørn opfordrer Kommercekollegiet til at regulere tobakshandlen. - 8 apr. 1780 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Fordelte ekstraskatten i Aarhus. - 1781 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Plan og Invitation til Actiers Tagelse udi en i Aarhuus attraaende Handel paa Vestindien. - 21 mar. 1782 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - [RN9049] Andreas Kaarsberg er aktionær og direktør for Aarhuus Westindiske Handels Selskab. Selskabet nedlægges i 1786 - 21 mar. 1782 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - [RN9049] Andreas Kaarsberg, Niels Kieldrup, amtsforvalter Jens Thygesen og rådmand Niels Rohde vælges til de første direktører i Aarhus vestindiske Handels Selskab. - 1 jul. 1782 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Stiftamtmanden søger tilladelse til import af oversøiske tobaksblade grundet dårlige vejrforhold. - 22 okt. 1782 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - [RN9049] Andreas Kaarsberg og [RN9559] Niels Kieldrup ryger i totterne på hinanden og trækker sig for direktørposten. - 3 jan. 1783 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - [RN9559] Niels Kieldrup trækker sig for direktørposten og erstattes af Ole Sanne. - 20 jan. 1783 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Aktiebreve udstedes på Aarhuus Westindiske Handels Selskab. - 1 mar. 1783 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - [RN9049] Andreas Kaarsberg har "Gået med magistraten". - 1784 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - [RN9014] Jens Andersen og [RN9049] Anders Kaarsberg ejer sammen skibet "Die Evigkeit"/"Die Enigheit". - 1 feb. 1785 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Stiftsamtmanden indstiller tilskud til tobaksfabrikkerne [Kaarsberg og Wilhelm] - 1 apr. 1785 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Aarhuus Westindiske Handels Selskab går fallit og selskabet ophæves. - aug. 1785 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - [RN9049] Andreas Kaarsberg står for indkvarteringen af soldater i byen. - 1786 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Stiftsamtmanden indstiller til lukning af Kaarsbergs tobaksfabrik herunder om konflikt med madame Selmer. - 1 sep. 1789 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - Indkaldelse af kreditorer i [RN9049] Andreas Kaarsbergs fallitbo - 28 apr. 1790 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Stiftsamtmanden har ingen bemærkninger til madame Selmers søgsmål mod Kaarsberg & Co. - 25 maj 1790 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - Borgmester N. Rohde, købmændende [RN9049] Andr. Kaarsberg og Ole Sanne afviser ansvaret for regnskabet i Handelsselskabet. - 26 maj 1790 - Aalborg Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - [RN9049] Andreas Kaarsbergs må være gået fallit. - før 4 aug. 1790 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - Andreas Kaarsbergs fallitbo ejer 10 aktier i Handels Selskabetet. - 4 aug. 1790 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Interessentskabet Det Vestindiske Handelsselskab indkaldes i amtsforvalter Jens Thygesens dødbo. - 8 jul. 1791 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - Interessenterne i Aarhuus Vestindiske Handels Selskab gør krav på dækning i Thygesens bo. - 8 jul. 1791 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - Interessenterne med tilgodehavende i Aarhuus vestindiske Handels Selskab indkaldes til at gøre deres krav gældende i Thygesens bo. - 12 sep. 1791 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Takserborger. - 1792 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Har problemer med at få opløst selskabet: Aarhuus Westindiske Handels Selskab - 31 jul. 1792 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Byfoged Fellumb klager over Kaarsberg's Opbudsboes Henstand.... - 1 jan. 1793 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Eligeret borger. Første 2. generations eligeret borger i Aarhus. - 1794 til 1804 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Tobaksproduktionen i Aarhus er ophørt med udgangen af 1793? - 1794 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkifte - RN9049 Andreas Kaarsberg udsteder en revers til RN9552 Michel Pedersen Herschind? - 22 dec. 1797 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Eligeret borger. - 1800 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - [RN9049] Andreas Kaarsberg taber ved Højesteret retssagen mod [RN9225] købmand Poul Frausing - 9 jun. 1800 - København Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - [RN9049] Andreas Kaarsberg udnævnt til bobestyrer for købmand Johan Hendrich Jordan - 17 okt. 1800 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Bekendtgørelse over uindløste breve ved Aarhus Postkontor i december 1801. - 16 jan. 1802 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Købmand A. Kaarsberg er den 04-06-1803 udpasseret [rejst fra byen med skib]. - 4 jun. 1803 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Udpeget som executor i madame Gybers bo. - 29 feb. 1804 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Peder Kaarsgaard indkalder som executor kreditorerne i madame Gybergs bo. - 3 mar. 1804 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Fortegnelse over uindløste breve ved Aarhus Postkontor i januar 1807. - 28 jan. 1807 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Fortegnelse over uindløste breve ved Aarhus Postkontor i april 1807. - 15 apr. 1807 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Fortegnelse over uindløste breve ved Aarhus Postkontor i maj 1807. - 6 maj 1807 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Fortegnelse over uindløste breve ved Aarhus Postkontor i oktober 1807. - 3 okt. 1807 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Fortegnelse over uindløste breve ved Aarhus Postkontor i januar 1808. - 27 jan. 1808 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Fortegnelse over uindløste breve ved Aarhus Postkontor i februar 1809. - 8 feb. 1809 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Fadder ved matros H. Chr. Kraibergs søn Andreas' dåb. - 8 nov. 1812 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - [RN9049] Hr. Kaarsberg afregner 175 Rd. 60 Sk. for færgetrafikkens postforsendelser. - 1 okt. 1813 til 18 dec. 1813 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Opsynsmand og kasserer ved færgevæsenet - 1815 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Opsynsmand ved Færgevæsenet Andreas Kaarsbergs kundgørelse for rejsende mellem Aarhus og Kalundborg. - 30 jun. 1815 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Opsynsmand ved Færgevæsenet RN9049 Andreas Kaarsberg annoncerer de nye regler for rejser mellem Aarhus og Kalundborg. - 30 jun. 1815 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Opsynsmand ved Færgevæsenet [RN9049] Andreas Kaarsberg annoncerer nye rejsetider for ruten Aarhus-Kalundborg. - 30 jun. 1815 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Fortegnelse over uindløste breve ved Aarhus Postkontor i oktober 1815. - 14 okt. 1815 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Færgekasserer ved købmand Rasmus Mallings søn Andreas' dåb. - 17 dec. 1815 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsFadder - RN9022 Madame Malling og hendes far RN9049 havnekasserer Kaarsberg er fadder ved skipper Jacob Allerøes søn Jørgen Peters dåb. - 12 aug. 1816 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Fortegnelse over uindløste breve ved Aarhus Postkontor i juli kvartal 1819. - 30 sep. 1819 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Opsynsmand og kasserer ved Færgevæsenet C.L. Mülertz bekendtgør hans bopæl hos købmand J. Røgind, uden for Mindeport. - 6 okt. 1821 - Aarhus, Domsognet, uden for Mindeport Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Opsynsmand ved Færgevæsenet i Aarhuus Mülertz bekendtgør, at færgefarten med de to skibe grundet vinteren er opført mellem Aarhus og Kalundborg. - 17 jan. 1826 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Færgefarten mellem Aarhus og Kalundborg er efter isens forsvinden genoptaget. - 11 feb. 1826 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Kasserer - 8 jul. 1826 - Aarhus, Domsognet Link til Google Earth
  Link til Google MapsBegravet - 10 jul. 1826 - Aarhus, Vor Frue Kirkegård Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Afgangne [RN9049] færgeløbskasserer Kaarsberg har givet gave til Aarhuus Stifts offentlige Bibliotek. - 3 jan. 1827 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Beskrivelse af dyrkning og fabrikation af tobak. - 15 jul. 1900 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Kaarsbergs kompagni dyrkede 28 tdr. land med tobaksplanter. - - Aarhus Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 
  Kort forklaring  : Adresse       : Beliggenhed       : By       : Sogn       : Amt/Region       : Land       : Ikke indstillet

 • Kilder 
  1. [S38] Tom Schmidt.

  2. [S58] Eligerede borgere i Århus 19), #100 jf. Borgerskabsprotokollen 1674-1862.

  3. [S47] Skifter i Aarhus 1669-1815 70), l.nr. 2355 26-07-1774.

  4. [S54] Købmand og vinhandler Peter Andreasen Kaarsberg 88), #16, #18, rettet fra Vor Frue Kirke til døbt i Domkirken.

  5. [S140] Moesgård 130), Jens. B. Skriver, #91-92.

  6. [S58] Eligerede borgere i Århus 19), #70.

  7. [S27] Købmandsgården Dynkarken 39-41 8), #55.

  8. [S54] Købmand og vinhandler Peter Andreasen Kaarsberg 88), #10.

  9. [S58] Eligerede borgere i Århus 19), #100.

  10. [S54] Købmand og vinhandler Peter Andreasen Kaarsberg 88), #16.

  11. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Thestrup: Eligerede Borgere, #100.

  12. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. E. Blom: Ahne-Hjul, 1941.

  13. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1771-1773 Nr. 271.

  14. [S47] Skifter i Aarhus 1669-1815 70), Skifte efter Peder Kaarsberg, købmand i Århus. 26-07-1774, fol. 880B.

  15. [S141] Købmand og klædehandler Hans Petersen Kaarsberg 88b), Jørgen Kaarsberg, #10.

  16. [S25] Købmænd i Århus 20), #52.

  17. [S100] Danmarks Kirker, Aarhus Domkirke 108), Århus Domkirke #103.

  18. [S54] Købmand og vinhandler Peter Andreasen Kaarsberg 88), #18 jf. J. Hoffmeyer: Blade af Aarhus Bys Historie II (Hagerup 1911).

  19. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1771-1773 Dynkarken Nr. 269.

  20. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Hübertz II #341.

  21. [S116] Hübertz 105), II # 341.

  22. [S54] Købmand og vinhandler Peter Andreasen Kaarsberg 88), #10 jf. Anna Thestrup: Eligerede borgere i Århus 1740-1837, #18.

  23. [S2] Borgerskabsprotokollen for Aarhus 9).

  24. [S54] Købmand og vinhandler Peter Andreasen Kaarsberg 88), #15.

  25. [S54] Købmand og vinhandler Peter Andreasen Kaarsberg 88), #13.

  26. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhus Amts kopibog 04-03-1777.

  27. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhus Stiftsamts kopibog VI.

  28. [S54] Købmand og vinhandler Peter Andreasen Kaarsberg 88), #13-14.

  29. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhus Stiftsamts kopibog 02-02-1779.

  30. [S111] Jydske Efterretninger 124), 25-02-1780, 03-03-1780, 10-03-1780.

  31. [S111] Jydske Efterretninger 124), 18-02-1780, 25-02-1780.

  32. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhus Stiftamts Kopibog 02-02-1779.

  33. [S76] Århus, byens historie 48), bind II#195#196.

  34. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhus Stiftsamts kopibog.

  35. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, 24-04-1778 jf. Aarhus Stiftamts Kopibog.

  36. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhus Stiftsamts kopibog 11-02-1780.

  37. [S58] Eligerede borgere i Århus 19), #72 jf.Århus stiftsamts kopibog 02-02-1779 desuden #100.

  38. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhus Stiftsamts kopibog 02-02-1780.

  39. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhus Stiftamts Kopibog 16-02-1780.

  40. [S138] Tidsbilleder 121), #84.

  41. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, Ny kgl. Fol 1353 12-01-1779.

  42. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhus Stiftstidende 15-07-1900.

  43. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 15-07-1900: En Artikel om Aarhus, skreven i 1824, af Erik Gjørup Tauber citeres fra ”Borgerlige Forhold i Aarhus 1779” af August Hennings?.

  44. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhus Stiftamts Kopibog 11-02-1780.

  45. [S5] Folketællingen 1787 2), Husstand nr. 346.

  46. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Jyske Efterretninger 17-12-1779.

  47. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhus Stiftamts Kopibog 16-02-1781.

  48. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhus Stiftsamts kopibog 16-02-1781.

  49. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 01-11-1943, artiklen Tobaksdjævelen af lektor Jens Clausen.

  50. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Jyske Efterretninger. Extr. Avertiss. af 03-03-1780.

  51. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 25-02-1780, 03-03-1780, 10-03-1780.

  52. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Jyske Efterretninger 18-02-1780.

  53. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, F J. Eftr. Extr. Avertiss. [Jydske Efterretninger, Ekstra Avertissement? 03-03-1780].

  54. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhus Stiftsamts kopibog 08-04-1780.

  55. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhus Stiftamts Kopibog 26-02-1782.

  56. [S54] Købmand og vinhandler Peter Andreasen Kaarsberg 88), #10 jf. Anna Thestrup: Eligerede borgere i Århus 1740-1837 #100.

  57. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhus Stiftsamts kopibog 26-02-1782.

  58. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhus Stiftamts Kopibog 16-02-1782.

  59. [S58] Eligerede borgere i Århus 19), #72.

  60. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1781-1789, Nr. 249.

  61. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1781-1789, Nr. 267.

  62. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhus Stiftamts Kopibog 18-02-1783.

  63. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhus Stiftsamts kopibog 18-02-1783.

  64. [S25] Købmænd i Århus 20), #47-50.

  65. [S34] Aarhus, Byens Historie gennem 1000 aar 146), #324.

  66. [S54] Købmand og vinhandler Peter Andreasen Kaarsberg 88), #18.

  67. [S25] Købmænd i Århus 20), #53.

  68. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhus Stiftamts Kopibog 22-10-1782.

  69. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhus Stiftamts Kopibog 17-02-1784.

  70. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhus Stiftsamts kopibog 17-02-1784.

  71. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhus Stiftsamts Kopibog 17-02-1784.

  72. [S25] Købmænd i Århus 20), #54.

  73. [S58] Eligerede borgere i Århus 19), #54.

  74. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhus Stiftsamts kopibog 01-02-1785.

  75. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhus Stiftamts Kopibog 01-04-1785.

  76. [S25] Købmænd i Århus 20), #60.

  77. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhus Stiftsamts Kopibog 04-05-1787.

  78. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhus Stiftsamts kopibog 04-05-1787.

  79. [S58] Eligerede borgere i Århus 19), #54 #100.

  80. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhus Stiftsamts Kopibog 1788.

  81. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhus Stiftsamts kopibog 08-04-1788.

  82. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhus Stiftsamts Kopibog 08-04-1788.

  83. [S5] Folketællingen 1787 2).

  84. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, 1787-00-00.

  85. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhus Stiftsamts Kopibog 06-07-1789.

  86. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhus Stiftsamts kopibog 06-07-1789.

  87. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Stiftamtmandens Kopibog 01-03-1790.

  88. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhus Stiftamts Kopibog 01-03-1790.

  89. [S98] Aviser 7) 7b) 73) 94), Statsbiblioteket på http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/, 94) 22-02-1790.

  90. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhus Stiftsamts kopibog 01-03-1790.

  91. [S143] Andre aviser, Den Kongelige privilegerede Viborger Samler 29-12-1789, 04-01-1790, 11-01-1790 og Ribe Stifts Adresse-Contoirs Efterretninger 01-01-1790, 15-01-1790, 22-01-1790.

  92. [S98] Aviser 7) 7b) 73) 94), Statsbiblioteket på http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/, 94)22-02-1790.

  93. [S113] Kiøbenhavns Adresse-Contoirs Efterretninger 94), 22-02-1790.

  94. [S113] Kiøbenhavns Adresse-Contoirs Efterretninger 94), 10-05-1790, 21-05-1790.

  95. [S143] Andre aviser, Den Kongelige privilegerede Viborger Samler 10-05-1790, 17-05-1790.

  96. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhus Stiftamts Kopibog 25-05-1790.

  97. [S25] Købmænd i Århus 20), #61.

  98. [S25] Købmænd i Århus 20), #62.

  99. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1781-1789 Nr. 249.

  100. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), Nr. 268 1791.

  101. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1791 Nr. 250.

  102. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1791 Nr. 252.

  103. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Jydske Efterretninger 23-09-1791 og Den Kongelige privilegerede Viborger Samler 12-09-1791, 19-09-1791, 26-09-1791.

  104. [S143] Andre aviser, Den Kongelige privilegerede Viborger Samler 12-09-1791, 19-09-1791, 26-09-1791.

  105. [S113] Kiøbenhavns Adresse-Contoirs Efterretninger 94), 23-09-1791.

  106. [S113] Kiøbenhavns Adresse-Contoirs Efterretninger 94), 03-10-1791.

  107. [S58] Eligerede borgere i Århus 19), #24-25 #100.

  108. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhus Stiftamts Kopibog 1793?.

  109. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhus Stiftsamts kopibog 10-08-1792.

  110. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhus Stiftamts Kopibog 1794?.

  111. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftamts kopibbog 01-01-1793.

  112. [S54] Købmand og vinhandler Peter Andreasen Kaarsberg 88), #10 jf. Anna Thestrup: Eligerede borgere i Århus 1740-1837 #70? og #73, desuden #18?.

  113. [S58] Eligerede borgere i Århus 19), #103.

  114. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhus Stiftamts Kopibog 1795?.

  115. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhus Stiftamts Kopibog 22-07-1794
   .

  116. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 25-01-1794.

  117. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 25-01-1794, 29-01-1794, 05-03-1794.

  118. [S98] Aviser 7) 7b) 73) 94), Statsbiblioteket på http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/, 7b)25-01-1794, 29-01-1794, 06-03-1794.

  119. [S98] Aviser 7) 7b) 73) 94), Statsbiblioteket på http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/, 7)jf. Østjysk Hjemstavn, 1962, #93 ff.

  120. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Østjysk Hjemstavn, 1962, #93 ff
   .

  121. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 25-01-1794.

  122. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhus Stiftamts Kopibog 11-04-1794.

  123. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 09-07-1794.

  124. [S98] Aviser 7) 7b) 73) 94), Statsbiblioteket på http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/, 7b)09-07-1794, 16-07-1794.

  125. [S98] Aviser 7) 7b) 73) 94), Statsbiblioteket på http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/, 7b) 21-09-1796, 28-09-1796.

  126. [S98] Aviser 7) 7b) 73) 94), Statsbiblioteket på http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/, 7b)25-02-1825.

  127. [S98] Aviser 7) 7b) 73) 94), Statsbiblioteket på http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/, 7b) 31-07-1799.

  128. [S134] På borgernes mark 118), #28.

  129. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 12-07-1800 (ikke fundet).

  130. [S113] Kiøbenhavns Adresse-Contoirs Efterretninger 94), 94)01-10-1800 og Fyens Stifts Kongelig allene privilegerede Adresse-Avis og Avertissements-Tidende 16-07-1800 i uddrag. 7)Sejrs Sedler angiver Aarhuus Stiftstidende 12-07-1800, hvilket jeg ikke har fundet.

  131. [S98] Aviser 7) 7b) 73) 94), Statsbiblioteket på http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/, 7b)11-06-1800.

  132. [S98] Aviser 7) 7b) 73) 94), Statsbiblioteket på http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/, 7b)25-10-1800, 29-10-1800.

  133. [S6] Folketællingen 1801 2).

  134. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1801-1810 Nr. 249 16-12.

  135. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 16-01-1802.

  136. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 04-06-1803.

  137. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhus Stiftstidende 01-02-1804, 08-02-1804.

  138. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 03-03-1804.

  139. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 28-01-1807.

  140. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 15-04-1807.

  141. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 06-05-1807.

  142. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 03-10-1807.

  143. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 27-04-1874 For 50 Aar siden.

  144. [S110] Den indre By 92), #50.

  145. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1801-1810: Forsikring nr. 294, taksation 62-2.

  146. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 08-02-1809.

  147. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1811 Nr. 293 294.

  148. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftidende 05-01-1811.

  149. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 01-05-1812.

  150. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 01-05-1812.

  151. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 18-11-1812.

  152. [S114] Aarhus Postkontor 97), #268.

  153. [S36] Gamle Århusgade, 2. samling 18), Emanuel Sejr, (Gamle Århusgade, anden samling, Århus Byhistoriske Udvalg, 1961), Mindegade, #67 jf. Aarhus Stiftstidende 17-03-1815.

  154. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 30-06-1815, 07-07-1815.

  155. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 30-06-1815.

  156. [S98] Aviser 7) 7b) 73) 94), Statsbiblioteket på http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/, 7b)30-06-1815, 07-07-1815.

  157. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 25-07-1815.

  158. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 14-10-1815.

  159. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 23-12-1815.

  160. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 24-08-1816.

  161. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 24-08-1816.

  162. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1811-1817 nr. 348 18-23.

  163. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 09-10-1819.

  164. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 06-10-1821.

  165. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 10-02-1825.

  166. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 17-01-1826.

  167. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 11-02-1826.

  168. [S56] Jens Hansen Dons' kendte efterslægt.

  169. [S3] Kirkebogen for den relevante dato og sogn 1).

  170. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 14-09-1826.

  171. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 08-09-1826, 14-09-1826.

  172. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende.

  173. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 26-09-1826, 29-09-1826.

  174. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1817-1827 nr. 408 28-8.

  175. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 06-01-1827.

  176. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 07-07-1827, 10-07-1827.

  177. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 13-07-1842.

  178. [S36] Gamle Århusgade, 2. samling 18), Emanuel Sejr, (Gamle Århusgade, anden samling, Århus Byhistoriske Udvalg, 1961), Mindegade, #66 jf. Aarhuus Stiftstidenden omk. 04-12-1847.

  179. [S36] Gamle Århusgade, 2. samling 18), Emanuel Sejr, (Gamle Århusgade, anden samling, Århus Byhistoriske Udvalg, 1961), Mindegade, #68.

  180. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 27-04-1874.

  181. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 15-07-1900. Af Taubers Dagbog fra 1824 citeres en Del fra 1779 vistnok af Aug. Hennings.

  182. [S54] Købmand og vinhandler Peter Andreasen Kaarsberg 88), #18 måske jf. Aarhuus Stiftstidende 29-06-1941 #51.

  183. [S43] Torben Aastrup.

  184. [S38] Tom Schmidt, Ved datteren RN9013 Kirstines fødsel og dåb.

  185. [S54] Købmand og vinhandler Peter Andreasen Kaarsberg 88), #3, #9, #16.

  186. [S54] Købmand og vinhandler Peter Andreasen Kaarsberg 88), #18, gift 13-10-1775 ved stuebryllup i præsteboligen.