Rasmus Malling

Mand 1841 - 1907  (65 år)


Personlige oplysninger    |    Kilder    |    Begivenhedskort    |    Alle

 • Navn Rasmus Malling 
  Ejendom 9 jul. 1809  Aarhus, Viby Sogn, Marselisborg Hovedgårds Mark Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1
  Baroniet Marselisborg ved kammerherre og stiftsamtmand baron v. Güldencrone udbyder 60 tdr. af Marselisborg Hovedgårds Mark til salg. 
  • "Omtrent 60 Tdr. Land af Marselisborg Hovedgaards Mark, der støder til Aarhus Mark, tæt uden for Broberg [Frederiksgade] og Minde Portene [Spanien], og ere afsadte i Parceller hver paa 3 a 4 Tdr. Land, agter Eieren S.T. Hr. Kammerherre og Stiftsamtmand Baron v. Güldencrone at lade stille til offentlig Auction til Bortsælgelse den 11te næstkommende Septbr. Maaned om Formiddagen Kl. 10 [11-09-1809] i Marselisborg Birke Tingstue, enten i Parceller eller samlede.

   Jorderne er fortrinlig gode, beqvemme til al Slags Sæd, og kan erholdes til Brug til næste Mikkelsdag [29-09-1809]. Vidtløftigere Beskrivelse derover ansees ufornøden, da Liebhavere bedst ved at tage dem i Øiesyn kan overbevise sig om deres Værd.

   Conditionerne kan ventes saa billige, som mueligt og deribland denne: at Kiøbesummen afbetales i 2de Aar, til Snapstings Terminerne 1810 og 1811, i hver Termin det halve. Hvilket herved til Liebhaveres Efterretning bekiendtgiøres. Marselisborg, den 9de Julii 1809 [09-07-1809].
   Saabye, Forvalter ved Baroniet."

   [RN9001 Rasmus Malling køber formodentlig matr. nr. 3 og sønnen RN9002 Andreas Malling senere hen matr. nr. 5].
  Født 2 sep. 1841  Aarhus, Domsognet, Mindegade Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2, 3
  Døbt 24 okt. 1841  Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2
  Køn Mand 
  BrugerID RN9004 
  Beskæftigelse Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [4
  Fritaget for militærtjeneste. 
  Beskæftigelse Landvæsenselev, forpagter, købmand, gartner. assistent, trafikassistent 
  Bopæl 1 feb. 1845  Aarhus, Domsognet, Mindegade 341 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [5
  Bor hos forældrene 
  Bopæl 1845-1848  Aarhus, Viby Sogn, Jægergården Find alle personer med begivenheder på dette sted  [6
  Bor hos forældrene 
  Familien- 11 maj 1849  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [7
  RN9002 Malling med familie [RN9003, RN9004, RN9006] er rejsende med dampskibet "Lolland" til Kalundborg. 
  Familien- 29 jul. 1849  Kalundborg Find alle personer med begivenheder på dette sted  [8
  RN9002 A. Malling med kone og 2 børn [RN9003, RN9004, RN9006] er rejsende med dampskibet "Lolland" fra Kalundborg. 
  Bopæl 1 feb. 1850  Aarhus, Domsognet, Mindegade 341 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  Bor hos forældrene 
  Familien- 16 aug. 1850  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [10
  RN9003 Madame Malling med søn [RN9004 eller RN9006] er rejsende med dampskibet "Skirner" til København. 
  Familien- 3 okt. 1850  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [11
  RN9003 Madame Malling med barn [RN9004 eller RN9006] er rejsende med dampskibet "Slesvig" fra København. 
  Beskæftigelse Omk.1848 til 1853  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [12
  Gået i Den højere Borgerskole 
  Bopæl 1 feb. 1855  Aarhus, Domsognet, Mindegade 341 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [13
  Bor hos forældrene 
  Konfirmeret 1857  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [14
  Beskæftigelse maj 1857 til maj 1860  Aarhus, Mårslet Sogn, Moesgård Hovedgård Find alle personer med begivenheder på dette sted  [15
  Ansat som landvæsenselev på Moesgaard iflg. anbefaling af maj 1860 fra Rasmussen, kammerråd 
  • [RN9004] Hrr. R. Malling har i 3 Aar til Dato opholdt sig her paa Moesgaard for under min Veiledning at sætte sig ind i Landvæsenet, han har bestandig været lærvillig og flittig og med Opmærksomhed fulgt Forretningernes Gang i Landbruget. Hvad det pragtigske Arbeide angaar, da har han deltaget i samme og vundet tilstrækkelig færdighed i Brugen af de forskellige Redskaber. I den sidste Tid har Hr. R. Malling assisteret mig som Underforvalter og sat sig ind i den almindelige Regnskabsføring, jeg tør saaledes ansee Hr Malling som duelig til under en ældre Landmands Veiledning at kunde paatage sig en Avlsforvalterplads og jeg vil ønske ham al Held og Lykke i denne Stilling
   Moesgaard i Mai 1860
   Rasmussen
   Kammerraad

   Transcription 17-09-2013 Leif Dehnits.
  Beskæftigelse 13 maj 1859  [2
  Landvæsenselev? og fadder ved RN9040 Ernestines fødsel og dåb 
  Beskæftigelse 1 feb. 1860  Aarhus, Mårslet Sogn, Moesgård Hovedgård Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16
  En ugift landvæsenselev Rasmus Malling, 19 år, født i Aarhus 
  • I 1860 var der 7 landvæsenselever på Moesgård herregård jf. "Moesgård Historien om en herregård", Jens B. Skriver, 2001 #146
  Ejendom- 28 mar. 1860  Aarhus, Viby Sogn, udenfor Frederiksport, [Frederiks Allé, matr.nr. 5b?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [17
  RN9002 A. Malling tilbyder leje af 8 a 10 tdr. land i nærheden af Frederiksport egnet til gartneri. 
  • «b»"Tilleie«/b»
   kan faaes 8 a 10 Tdr. Land i Nærheden af Aarhuus Frederiksport, [Frederiks Allé, matr.nr. 5b?] og da samme er i en meget god Gjødningskraft, egner det sig ogsaa for en Gartner. [RN9002] A. Malling."

   [På Frederiks Allé, matr.nr. 5b etablerede sønnen RN9004 Rasmus Malling efterfølgende gartneri.]
  Beskæftigelse 15 jun. 1860 til 1 mar. 1861  Mariager Sogn?, Frydensberg Find alle personer med begivenheder på dette sted  [15
  Forvalter på Frydensberg Skov? iflg. anbefaling af 16-03-1861 fra Buctrup. 
  • Foreviseren heraf [RN9004] Hr R. Malling har conditioneret hos mig siden medio Juni 1860 i Egenskab som Forvalter, og har i den Tid vidst at gjøre sig yndet af os alle, ved sin godmodige godmodige Caracteer, og fordringsfri Væsen, han har ført et smukt og ordentlig Bogholderi ved hvad der har været ham anbetroet.

   Hvad Duelighed som Forvalter angaar, da maa jeg hendvise til Herr Rasmussens Anbefaling paa Moesgaard, som en navnkyndig Mand i Faget en jeg og hvem der har mere Kjendskab til Hr. Malling efter at han har opholdt sig der i 3 Aar.

   Frydensberg den 1ste Marts 1861 [01-03-1861]
   Buctrup

   Transcription 27-09-2013 Leif Dehnits.
  Arv 28 aug. 1860  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [18
  R. Malling giver afkald til Overformynd. [Overformynderiet, hans fætre og kusiner gør ligeså] 
  Arv 19 dec. 1860  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [18
  R. Malling giver afkald til Overformynd. [Overformynderiet, ligeså gør hans fætre og kusiner] 
  Beskæftigelse 1 nov. 1861 til 1 nov. 1862  Lading Sogn, Lyngballe Find alle personer med begivenheder på dette sted  [15
  Ansat på Lyngballe Skov? i 1 år iflg. anbefaling af 08-11-1862 fra Gøtsche 
  • [RN9004] Hr R Malling har opholdt sig hos mig i eet Aar, i hvilken Tid han har deltaget i alt paa en større Gaard forefallende Arbeide. Han har viist Interesse for sit Fag, er en ordentlig og paalidelig ung Mand, og er jeg overbeviist om at han til Vedkommendes Tilfredshed vil kunde paatage sig en Plads som Medhjælper ved en større Avlsbedrift.
   Lyngballe d. 8de November 1862 [08-11-1862]
   Götsche

   Transcription 17-09-2013 Leif Dehnits.
  Beskæftigelse 20 jan. 1863  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [4
  Anbefaling til landbruget fra justitsråd og amtsforvalter J. Frost i Aarhus 
  • At [RN9004] Hr R. Malling er mig bekjendt som en særdeles ordentlig og stræbsom ung Mand, der med Held har lagt sig efter sig Fag, og at han efter de ham af de dygtige Landmænd som han har staaet i Forbindelse med meddelte gode Vidnesbyrd, maa ansees vel skikket til at forestaa et større Landbrug, det kan jeg efter Forlangende bevidne, idet jeg tillader mig at anbefale ham til Enhveer der maatte behøve hans Tjeneste.

   Aarhuus d. 20 Januar 1863 [20-01-1863] .
   «tab»«tab»J. Frost
   Justitsraad og Amtsforvalter

   [Transcripering Svend-Erik Christiansen]
  Beskæftigelse mar. 1864 til sep. 1864  Aarhus, Malling Sogn?, Norslund Find alle personer med begivenheder på dette sted  [4
  Ansat som avlsforvalter på Norslund ved Aarhus iflg. anbefaling af 09-1864 fra Callesen. 
  • [RN9004] Hr R. Malling har under min ældre Forvalters Fraværelse ved Armeen været Avlsforvalter her paa Gaarden i et halv Aars Tid og viist sig i Besiddelse af flere væsentlig gode Egenskaber for en Landmand. - Selv istand til at forestaa en Avlsbedrift og villigt udførende sin Huusbonds Anordninger, hvad enten disse vinde hans eget Bifald eller ikke, vil han vistnok vinde dens Tilfredshed, der maatte have Brug for ham som Avlsforvalter.

   Norslund ved Aarhuus September 64. [00-09-1864]
   «tab»«tab»Callesen

   [Transcripering Svend-Erik Christiansen]
  Beskæftigelse 1 nov. 1864 til 1 nov. 1865  Aarhus, Krogsbæk Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted  [4
  Ansat som avlsforvalter på Sophie Amaliegaard iflg. anbefalling af 01-11-1865 fra Nissen 
  • [RN9004] Hr. R. Malling sidstafvigte Aar været her paa Gaarden som Avlsforvalter, og har han som saadan udviist megen akkuratesse ved Udførelsen af det ham anbetroede Regnskab, ligesom han ogsaa pungtlig og med villighed har efterkommet mine Ordre.

   Med mine beste Ønsker for hans Fremtid anbefaler jeg ham herved til hans fremtidige foresatte.

   Sophie Amaliegaard den 1st November 1865 [01-11-1865]
   «tab»«tab»«tab»Nissen

   [Transcripering Svend-Erik Christiansen]
  Bopæl 8 jul. 1866  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [19
  Forlover ved RN9027 Christian Laurits Mallings ægteskab med RN9041Johanne Sørensen 
  Beskæftigelse 12 feb. 1867  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksgade 569 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [4
  Søger ansættelse ved De Jydske Fyenske Jernbaner 
  • Aarhuus 12te Februar 1867. [12-02-1867]

   Undertegnede [RN9004] Rasmus Malling, der er i en alder af 25de Aar og siden min Confirmation har været anbragt ved Landvæsenet i hvilken Stilling jeg imidlertid paa Grund af Omstændighederne fortiden er uden Empløi, nærer det Ønske, at kunde erholde en Ansættelse ved de jydske fyenske Jernbaners Drift; enten som Porteur, eller i en lignende, for mig passende Stilling. -

   I det jeg tilføier, at jeg er fri for Militairtieneste, og af stærkt Helbred, tager jeg mig derfor den Frihed, at andrage for den ærede Overdriftsbestyrelse om ved given Leilighed, at maatte blive anbetroet en Plads som attraaet ved Banen i det jeg forventer, at de medfølgende Attester om min tidligere Vandel vil tale til min Anbefaling; nærer jeg det haab at mit Andragende gunstig maa blive taget i Erindring. -
   «tab»Med Høiagtelse
   «tab»«tab»Ærbødigst
   «tab»«tab»Rasmus Malling
   «tab»Adr. Frederiksgade No 569 i Aarhuus

   [Transcripering Svend-Erik Christiansen]
  Beskæftigelse 1869  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksgade 569 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [20
  Gartner og bor sammen med faderen RN9001 Andreas. 
  • Andreas er pålignet en kommuneskat på 2 taxter i næring og 5 taxter i formue. Rasmus er ikke pålignet kommuneskat. Hver taxt gælder for næring 1 Rd 38 sk og for formue 2 Rd 10 sk.
  Ejendom 1870  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé 80 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [21
  Gartner R. Malling noteret på Frederiks Allé 80, 732 
  Beskæftigelse 1 feb. 1870  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksgade 75 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [22
  Gartner, bor sammen med faderen RN9002 Andreas 
  Beskæftigelse 11 nov. 1870  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2, 19
  Forpagter ved ægteskabet med RN9005 Petrea 
  Ejendom 3 dec. 1870  Aarhus, Viby Sogn, Frederiks Allé 80, matr. nr. 5b Find alle personer med begivenheder på dette sted  [23
  Skøde til gartner Rasmus Malling på matr. nr. 5b 
  • Fra ejendommen bliver efterfølgende udstykket matr. nr.5c, 187, 188 og 189.
   Matr. nr. 5b og matr. nr. 5c bliver solgt 13-12-1888 til gartner Weber, se denne dato.
  Beskæftigelse 1871  Aarhus, Viby Sogn, Frederiksbjerg 27 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [20
  Husejer og gartner, bor sammen med faderen RN9001 Rasmus [Frederiksalle 80] 
  Beskæftigelse 23 jan. 1871  Aarhus, Viby Sogn, Frederiksbjerg Find alle personer med begivenheder på dette sted  [24
  R. Malling søger en pige til malkning. 
  • En dygtig Pige, der vil malke, kan faar Plads til 1ste Mai [01-05-1871] hos
   [RN9004] R. Malling

   [Annoncen gentages 30-01-1871]
  Beskæftigelse 24 feb. 1871  Aarhus, Viby Sogn, Frederiksbjerg Find alle personer med begivenheder på dette sted  [25
  R. Malling søger en dreng eller karl. 
  • En velopdragen (velvoren) Dreng eller ung Karl kan erholde Plads i Foraaret hos
   [RN9004] R. Malling, Frederiksbjerg

   [Annoncen gentages 03-03-1871 og 11-03-1871]
  Ejendom 12 maj 1871  Aarhus, Viby Sogn, Frederiksbjerg Find alle personer med begivenheder på dette sted  [26
  R. Malling udlejer et umøbleret eller møbleret værelse. 
  • Et meubleret eller umeubleret Værelse ere tilleie.
   [RN9004] R. Malling, Frederiksbjerg
  Beskæftigelse 19 jun. 1871  Aarhus, Viby Sogn, Frederiksbjerg Find alle personer med begivenheder på dette sted  [27
  R. Malling sælger mælk og fløde. 
  • «b»Mælk og Fløde«/b»
   kan daglig erholdes hos
   [RN9004] R. Malling, Frederiksbjerg
  Beskæftigelse 19 jun. 1871  Aarhus, Viby Sogn, Frederiksbjerg Find alle personer med begivenheder på dette sted  [27
  R. Malling sælger mælk og fløde. 
  • «b»Mælk og Fløde«/b»
   kan daglig erholdes hos
   [RN9004] R. Malling, Frederiksbjerg

   [Annoncen gentages 28-06-1871 og 02-07-1871]
  Beskæftigelse 21 sep. 1871  Aarhus, Viby Sogn, Frederiksbjerg Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2
  Gartner ved datteren RN9028 Carolines fødsel og dåb 
  Beskæftigelse 26 jan. 1872  Aarhus, Viby Sogn, Frederiksbjerg Find alle personer med begivenheder på dette sted  [28
  R. Malling søger en havekarl. 
  • «b»En Havekarl
   «/b»kan faae Plads til Foraaret. Samme maa være villig til at høste og slaae.
   [RN9004] R. Malling, Frederiksbjerg

   [Annoncen gentages 06-02-1872]
  Ejendom 30 jan. 1872  Aarhus, Viby Sogn, Frederiksbjerg Find alle personer med begivenheder på dette sted  [29
  R. Malling udlejer værelse for en enlig herre. 
  • Et Værelse for en eenlig Herre kan erholdes tilleie.
   [RN9004] R. Malling, Frederiksbjerg

   [Annoncen gentages 20-02-1872, 23-03-1872 og 06-04-1872]
  Ejendom 27 apr. 1872  Aarhus, Viby Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted  [30
  [RN9002] A. Malling og [RN9004] R. Malling er medunderskrivere på Bilag D Overenskomst med de store grundejere og Aarhus Kommune om indlemmelse af Marselisborg jorden under Aarhus Købstad 
  • Overenskomsten omtalt i: 1872-04-27 Bilag D Overenskomst med de store grundejere og Aarhus Kommune om indlemmelse af Marselisborg jorden under Aarhus Købstad, Torben Aastrup
  Beskæftigelse 19 jun. 1872  Aarhus, Viby Sogn, Frederiksbjerg Find alle personer med begivenheder på dette sted  [31
  R. Malling søger en dreng. 
  • «b»Mærk.«/b»
   En Dreng, der har været ved Smedeprofessionen 1 eller 2 Aar, kan strax eller til 1ste August [01-08-1872] faae Plads, naar man derom henvender sig til
   [RN9004] R. Malling, Frederiksbjerg ved Aarhuus

   [Annonceringen gentages 24-06-1872 og 30-06-1872]
  Beskæftigelse 3 jul. 1872  Aarhus, Viby Sogn, Frederiksbjerg Find alle personer med begivenheder på dette sted  [32
  R. Malling søger en arbejdsmand. 
  • «b»Mærk.«/b»
   En gift eller ugift Arbeidsmand kan faae Beskæftigelse strax. Anvises af
   [RN9004] R. Malling, Frederiksbjerg

   [Annoceringen gentages 06-07-1872 og 12-07-1872]
  Ejendom 3 aug. 1872  Aarhus, Viby Sogn, Frederiks Allé 80, matr. nr. 5b og 5c Find alle personer med begivenheder på dette sted  [33
  RN9002 købmand A. Malling får obligation og afgift i matr. nr. 5b og 5c, slettet 13-01-1877 og 27-01-1877 efter faderens død 
  Beskæftigelse 11 okt. 1872  Aarhus, Viby Sogn, Frederiksbjerg Find alle personer med begivenheder på dette sted  [34
  R. Malling udbyder fodergulerødder til salg. 
  • «b»Fodergulerødder«/b»
   kunne erholdes hos
   [RN9004] R. Malling

   [Annonceringen gentages 17-10-1872]
  Beskæftigelse 24 maj 1873  Aarhus, Viby Sogn, Frederiksbjerg nr. 27 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [35
  R. Malling søger en pige på grund af sygdom. 
  • «b»En Pige«/b»
   kan paa Grund af Sygdom strax faae Plads.
   [RN9004] R. Malling, Frederiksbjerg nr. 27

   [Annonceringen gentages 03-06-1873 og 07-06-1873]
  Beskæftigelse 3 jun. 1873  Aarhus, Viby Sogn, Frederiksbjerg 27 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [36
  R. Malling søger en tjenestepige til øjeblikkelig tiltrædelse. 
  • En Pige kan paa Grund af Sygdom strax faae Plads

   [RN9004] R. Malling Frederiksbjerg Nr. 27
  Beskæftigelse 17 nov. 1873  Aarhus, Viby Sogn, Frederiksbjerg Find alle personer med begivenheder på dette sted  [37
  R. Malling søger en barnepige. 
  • «b»Barnepige.«/b»
   Paa Grund af Sygdom kan en Barnepige strax faae Plads hos [RN9004] R. Malling, Frederiksbjerg.

   [Det må være til RN9028 Caroline Johanne Ane Dorthea Alexandra Malling]
  Beskæftigelse 26 nov. 1873  Aarhus, Viby Sogn, Frederiksbjerg Find alle personer med begivenheder på dette sted  [38
  R. Malling søger en dreng. 
  • En Dreng kan faae Beskjæftigelse om Formiddagen hos [RN9004] R. Malling, Frederiksbjerg.
  Skat 3 dec. 1873  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [39
  Assistent Malling er sat i skat efter en årsindkomst på Rdr. i 1874 
  • «b»Skatteligningen.
   «/b»Avisen bringer et uddrag af skattelisten for det kommende år (1874). Skatteprocenten bliver 4 2/3 %, dog betaler militærfolkene kun 2 % og beboerne på Frederiksbjerg (som indlemmes pr. 01-01-1874) det halve eller 2 1/3 %.«b»

   23 Rdr. 2 Mk. [svarende til en årsindkomst på 495 Rdr.]
   «/b»...[RN9004?] Assistent Malling ...
   Til sammenligning er købmand Hans Broge og H. Liisberg som byens største skatteydere sat i skat efter en indkomst på ca. 20.000 Rd. Biskop Brammer er sat i skat efter ca. 18.000 Rd.
  Beskæftigelse 11 dec. 1873  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksbjerg Find alle personer med begivenheder på dette sted  [40, 41
  Byrådet vælger [11-12-1873] gartner R. Malling til fattigforstander for Frederiksbjerg [med virkning fra 01-01-1874]. 
  • Byraadet vælger [RN9004] Malling til "Fattigforstander for Frederiksbjerg".

   [Købstadskommunalloven åbnede mulighed for at ansætte ulønnede fattigforstandere, hvor denne indtog en meget central rolle i den daglige administration. Aarhus fandt det nødvendigt i 1869 at udnævne 7 fattigforstandere for at klare opgaverne. Kilde: Aarhus, Byens Historie, bind II#321]

   Sejer har antaget, at der var tale om RN9004 gartner R. Malling udnævnt til fattigforstander på Frederiksbjerg i Aarhus, hvilket svarer til Aarhuus Stiftstidende den 12-12-1873. Hans fætter RN9008 Rasmus Malling bliver på dette tidspunkt også ansat som fattigforstander med for Frederiksberg i København.

  Beskæftigelse 12 dec. 1873  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [41
  Gartner R. Malling udnævnes af Byrådet til fattigforstander for Frederiksbjerg. 
  • I Byraadets Møde:

   Til Fattigforstander for Frederiksbjerg [pr. 01-01-1874] valgtes [RN9004] Gartner R. Malling.
  Beskæftigelse 1 jan. 1874  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [42
  Ekstraassistent ved Statsbanernes Revision (Opgivet af Revisionen) 
  • 01-01-1874 Ansat som ekstraassistent. "Opgivet af Revisionen" i ansættelsesperioden 01-01-1874 til ansættelsen som assistent IV 01-12-1876 i Regnskabsafdelingen. Sammenlignet med de efterfølgende kommentarer til hans manglende evner for kontorfaget må det udlægges, at man ikke har kunnet bruge ham i Revisionen. Alligevel fastansætter man ham efterfølgende i Regnskabsafdelingen.
  Ejendom 21 mar. 1874  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksbjerg, matr. nr. 5b Find alle personer med begivenheder på dette sted  [43
  Fortegnelse over gartner R. Mallings parcel i de fra Viby Sogn indlemmede dele [Frederiksbjerg] til Aarhus Købstad. 
  • Gartner R. Malling:
   Matr. nr. 5b. Parcellen er opmålt 30-09-1870 eller 30-09-1871, hvilket kan udlægges som en udstykningsdato.

   Dette skal ses i sammenhæng med hans far RN9002 Andreas Malling på dette tidspunkt har udstykket matr. nr. 5 i parcellerne matr. nr. 5a 5b 5c 5d 5e 5f 5g 5h 5i 5k 5l.
  Beskæftigelse 25 mar. 1874  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksbjerg Find alle personer med begivenheder på dette sted  [44
  R. Malling søger en dreng til 01-05-1874 
  • En Dreng kan faae Plads til 1ste Mai [01-05-1874].
   [RN9004] R. Malling, Frederiksbjerg

   [Annonceringen er gentaget 30-03-1874 og 14-04-1874]
  Beskæftigelse 1875  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé 80, matr. nr. 5c Find alle personer med begivenheder på dette sted  [20
  gartner 
  Ejendom 1 feb. 1875  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5b Find alle personer med begivenheder på dette sted  [45
  Den approberede matrikulering af gartner R. Mallings i de fra Marselisborg indlemmede parceller i Aarhus Købstads Markjorder. 
  • Denne parcel bevares som markjord for at sikre en lavere beskatning.

   Hvis parcellerne indlemmes under Bygrunden, er det udtryk for, at jorden overgår fra landbrugsjord til bebyggelse med en deraf højere beskatning.
  Ejendom 24 mar. 1875  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksbjerg nr. 74 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [46
  Tømrer S. Mikkelsen udbyder byggeplads over for gartner Mallings have til salg. 
  • En smukt beliggende Byggeplads paa Frederiksbjerg, ligeoverfor [RN9004] Gartner Mallings Have, med 30 Alens [18,8 m] Facade langs Hovedlandeveien og 70 Alen [43,9 m] dyb, kan faaes heel eller i mindre Dele, naar Lysthavende henvende sig til Tømrer S. Mikkelsen i Nr. 74 i Frederiksbjerg.

   [Annonceringen gentages 06-04-1875]
  Beskæftigelse 25 aug. 1875  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksbjerg 80, matr. nr. 5c Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2
  Gartner ved datteren RN9029 Sophies fødsel og dåb 
  Ejendom 1 okt. 1875  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5b 5c Find alle personer med begivenheder på dette sted  [45
  Den approberede matrikulering af gartner R. Mallings i de fra Marselisborg indlemmede parceller i Aarhus Købstads Markjorder. 
  • Denne parcel bevares som markjord for at sikre en lavere beskatning. [Matr. nr. 5c må være en ny udstykning fra matr. nr. 5b. Den gamle matr. nr. 5c har fået nyt matr. nr.121] .

   Hvis parcellerne indlemmes under Bygrunden, er det udtryk for, at jorden overgår fra landbrugsjord til bebyggelse med en deraf højere beskatning.
  Beskæftigelse 1876  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé 80 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [20
  Gartner. [matr. nr. 5c] 
  Beskæftigelse 27 jun. 1876  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksbjerg Find alle personer med begivenheder på dette sted  [47
  R. Malling sælger modne jordbær. 
  • «b»Store modne Jordbær
   «/b»kunne daglig faaes hos
   [RN9004] R. Malling, Frederiksbjerg

   [Annonceringen gentages 06-07-1876]
  Ejendom 9 sep. 1876  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 125a 125b 125c Find alle personer med begivenheder på dette sted  [48
  A. Mallings arvinger udstykker matr. nr. 125 i matr. nr. 125a, 125b og 125c. 
  • Matr. nr. 125 på 3/4 Album (hidtil) ejet af Christen Christensen udstykkes i matr. nr. 125a tilhørende Esben Andersen på 1/4 Album, matr. nr. 125b tilhørende N.C. Christensen på 0 Album (må være tillagt naboejendommen) og matr. nr. 125c tilhørende A. Mallings arvinger [RN9004, RN9006] på ½ Album. Sidstnævnte må formodentlig have taget matr. nr. 125 tilbage fra Christen Christensen og derefter efterfølgende udstykket den.
  Ejendom 1 okt. 1876  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5b 5c Find alle personer med begivenheder på dette sted  [49
  Assistent R. Mallings parceller under Aarhus Købstads Markjorder fra Marselisborg. 
  • Matr. nr. 5c forventes approberet 17-06-1876.
  Ejendom 1 okt. 1876  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5a 5d 5e Find alle personer med begivenheder på dette sted  [49
  Købmand A. Mallings arvingers parceller under Aarhus Købstads Markjorder fra Marselisborg. 
  • Matr. nr. 5d forventes approberet 23-09-1876.
  Ejendom-Bygmester 1 okt. 1876  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé, Mallings Toft [Holbergsgade] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [50
  Aarhus udlægger vej fra Frederiks Allé over RN9002 A. Mallings Toft. 
  • Rolle: Bygmester
   «b»"Bekjendtgjørelser.
   «/b»
   Ifølge Indberetning fra Justitsraad, Landinspecteur Honum er der i her i Aaret til 1ste October d.A. [01-10-1876] tilkommende følgende nye Gadenumre:

   «b»Udlagt Vei [Holbergsgade] fra Frederiksallee [Frederiks Allé]
   over [RN9002] A. Mallings Toft:
   «/b»Matr. nr. 124a og 125a Tømrer Espen Andersen, Gade-Nr. 2
   (Har Nr. 116 mod Frederiksallee)
   Matr. nr. 124b og 125b Murer Niels Christensen, Gade-Nr. 4
   Matr. nr. 126 Commissionair Hald, Gade-Nr. 1
   (Har Nr. 120 mod Frederiksallee)."
   [herefter følger vestre og østre vej over S: Madsens Toft.]
  Ejendom-Bygmester 1 okt. 1876  Aarhus, Vor Frue Sogn, Mallings Toft Find alle personer med begivenheder på dette sted  [51
  Fortegnelse over nye gadenumre på udlagte vej fra Frederiks Allé over RN9002 A. Mallings Toftelav 
  • Rolle: Bygmester
   Højre side:
   Gade nr. 2 Tømrer Esben Andersen, matr. nr. 124a og matr. nr. 125a. Hus nr. 116 mod Frederiks Allé.
   Gade nr. 4 Murer Niels Christensen, matr. nr. 124b og matr. nr. 125b
   Venstre side:
   Hus nr. 1 Lønnings?? P. Hald, matr. nr. 126. Hus nr. 120 mod Frederiks Allé
  Beskæftigelse 22 nov. 1876  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [12
  Arbejde ved ansøgningen til Statsbanerne: Landmand og gartner 
  Beskæftigelse 22 nov. 1876  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksbjerg 80, matr. nr. 5c Find alle personer med begivenheder på dette sted  [12
  Søger stilling ved Statsbanernes Hovedkontor. Vedlagt lægeerklæring og anbefaling af købmand Chr. P. Schmidt? og prokurator Winge 
  Ejendom 25 nov. 1876  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5e Find alle personer med begivenheder på dette sted  [52
  Rasmus Malling? sælger matr. nr. 5e [del af matr. nr. 5b] til slagter E.G. Wetzlar. 
  Beskæftigelse 30 nov. 1876  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [53
  Erklæring om overholdelse af gældende regler ved ansættelse som assistent i 2. Revisionskontor. 
  Beskæftigelse 1 dec. 1876  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [42
  Assistent IV ved Statsbanernes Regnskabsafdeling 
  Beskæftigelse 6 dec. 1876  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [54
  R. Malling er ansat som assistent af 3. klasse i Regnskabsafdelingen. 
  • «b»Statsbanerne
   «/b»De Efternævnte ere forfremmede fra den 1ste ds. [01-01-1877]: Assistent af 3. Kl. under Regnskabsafdelingen I.H.C.E. Linnemann [søn af RN9217 Christiane Linnemann?] til Assistent af 2. Kl....
   Ansatte fra 1ste ds. [01-01-1877] ere: [RN9004] R. Malling som Assistent af 3. Kl. under Regnskabsafdelingen;...
  Beskæftigelse 1877  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé 80 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [20
  Gartner [matr. nr. 5c] 
  Ejendom 1877 til 1898  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé 80 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [55
  Gartner Malling noteret på ejendommen Frederiks Allé 80, matr. nr. 5b, Ewaldsgade 10, sag 1150/83,135/87,815/92 
  Ejendom 13 jan. 1877  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5a, 5d og 121 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [56
  Skiftreretsattest for gartner [RN9004] R. Malling og købmand [RN9006] J.G. Malling på matr. nr. 5a, 5d og 121 (efter faderens død) 
  • Fra matr. nr. 5a på 6 skp. 1 3/4 alb. udstykkes efterfølgende: matr. nr. 5f på 3 skp, 1 fdk, 1 3/4 alb (folio 78) [til John Gaarn? før ophævelse af samejet mellem Rasmus og John Gaarn 26-06-1880, hvor matr. nr. 5a udgør 2 skp 3 fdk]

   [Efter 26-06-1880 udstykkes] matr. nr. 273 på 1 alb (folio 403), matr. nr. 5g på 3 fdk, 3/4 alb (folio 463), matr. nr. 5i på 2 ½ alb (folio 598?), matr. nr. 5k på 3/4 alb (folio 598) og 5L på 1/4 alb (folio 598). Til rest udgør matr. nr. 5a 1 skp. 2 fdk 1 alb.

   Skifteretsattest som adkomst for gartner R. Malling og købmand J.G. Malling på købmand A. Mallings andel af matr. nr. 121.

   Skifteretsattest som adkomst for gartner R. Malling og købmand J.G. Malling på købmand A. Mallings andel af matr. nr. 5d. Fra matr. nr. 5d udstykkes efterfølgende: matr. nr. 5L, (218, 219, 220, 221, 222), (241, 242), 249, (258, 259), (260, 261), (265, 266, 267) og (274, 275, 276, 277), hvorefter matr. nr. 5d udgår af matriklen.

   11-08-1876 udstykkes matr. nr. 276 i 276a, 276b, 276c og 276d.
  Ejendom 1 feb. 1877  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksbjerg, Mallings Toft Find alle personer med begivenheder på dette sted  [57
  Udvalget for Byens Bebyggelse og Udvidelse fremsender en forandret plan til bebyggelse af Mallings Toft. 
  • Aarhuus Byraads Forhandlinger.

   I Mødet i Gaar Kl. 4 [01-02-1877 kl. 16] foretoges følgende Sager:

   5. Udvalget for Byens Bebyggelse og Udvidelse fremsender en forandret Plan til Bebyggelse af Mallings Toft. Planen henlagdes i Skabet til Underretning for Medlemmerne.
  Ejendom 8 feb. 1877  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5a, 5b, 5c, 5d Find alle personer med begivenheder på dette sted  [30
  Aarhus Byråd godkender ajourført plan for bebyggelse af matr. nr. 5a, 5b, 5c og 5d på Mallings Toft 
  Beskæftigelse 13 feb. 1877  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé 80, matr. nr. 5c Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2
  Gartner ved datteren RN9030 Birthes fødsel og dåb 
  Beskæftigelse 27 mar. 1877  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksbjerg 80, [matr. nr. 5c] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [58
  R. Malling udbyder blomster, kranse og buketter. 
  • «b»Blomster,
   «/b»saavel i Potte som afskaarne, kunne faaes hos
   [RN9004] R. Malling

   «b»Krandse,«/b»
   smukke billige, hos
   R. Malling

   «b»Bouketter, «/b»
   elegante, hos
   R. Malling, Frederiksbjerg 80

   [Annonceringen gentages 04-04-1877, 23-06-1877, 27-06-1877, 25-09-1877 og 29-09-1877]
  Ejendom 5 maj 1877  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 121 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [59
  Skøde til murermester Chr. Lund på R. Malling og J.G. Mallings andel af matr. nr. 121. 
  Fritid 28 maj 1877  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [60
  R. Malling står som medunderskriver af en indbydelse til Grundlovsfest i Riis Skov. 
  • Indbydelse.
   Undertegnede indbyde herved Mænd og Qvinder fra By og Omegn til at feire Grundlovsfesten den 5te Juni [05-06-1877] ved en Fest i Riis Skov.
   Man samles paa det store Torve [Store Torv] Eftermiddag Kl. 4 3/4 [16.45], for at drage i Procession til Ferdinands-Pladsen, hvor der vil bliver afsunget Sange og holdt Taler.
   Efter denne Deel af Festen musiceres saavel paa Ferdinands-Pladsen som ved Pavillonen [nu Aarhus Vandrerhjem]. Fra sidste Sted begiver man sig Kl. 10 ½ [22.30] tilbage til Byen.
   Aarhuus, den 28de Mai 1877
   blandt flere:
   Hans Broge
   [RN9004] R. Malling

   [Annonceringen gentages 02-06-1877 og 03-06-1877]
  Beskæftigelse 31 maj 1877  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksbjerg Find alle personer med begivenheder på dette sted  [61
  Gartner R. Malling er fortsat fattigforstander for Frederiksbjerg 9. fattigdistrikt. 
  • «b»Bekejndtgørelse
   Aarhuus Fattigvæsen vedrørende.
   «/b»Det bekjendtgøres herved, at 9de Fattigdistrict, Frederiksbjerg, er blevet delt i 2de Districter, nemlig:
   9de District, der indbefatter den Deel af Frederiksbjerg, som er beliggende uden - sønden - for Jernbanen; for dette District vedbliver [RN9004] Hr. Gartner R. Malling at være Districtsforstander. og
   10de District, der udgjør den Deel, som er beliggende imellem den ældre Deel af Aarhuus By - Frederiksport og Veien bagom Byen - og Jernbanen, altsaa nord for sidstnævnte, for hvilken District Hr. Kjøbmand A. Termøblen er bleven Districtsforstander.

   [Annonceringen gentages 05-06-1877 og 07-06-1877]
  Fritid 8 jun. 1877  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksbjerg 80, [matr. nr. 5c] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [62
  R. Malling efterlyser en ny brunels sko, som er tabt den 07-06-1877 
  • En ny Brunels Sko er tabt den 7de Juni [07-06-1877]. Finderen bedes mod en Belønning at aflevere den til
   [RN9004] R. Malling, Frederiksbjerg 80

   [Brunel: Tekstil, normalt vævet af uld i kipperbinding, kan have kæde eller skud af bomuld eller hør. Kæde af silke forekommer også. Beskrives i de fleste kilder som kraftigt og tæt vævet. Anvendt til brynels sko, skafter på damestøvler, halsbind, gamacher, møbelbetræk, mm. Kilde: http://textilnet.dk]
  Ejendom 1 okt. 1877  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5b 5c Find alle personer med begivenheder på dette sted  [49
  Assistent R. Mallings parceller under Aarhus Købstads Markjorder fra Marselisborg. 
  Ejendom 1 okt. 1877  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5a 5d 5e Find alle personer med begivenheder på dette sted  [49
  Købmand A. Mallings arvingers parceller under Aarhus Købstads Markjorder fra Marselisborg. 
  • Matr. nr. 5d approberet 07-07-1877.
  Ejendom 11 okt. 1877  Aarhus, Vor Frue sogn, [Frederiksbjerg 80, matr. nr. 5c] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [63
  Gartner Mallings klager over afløbet fra Petroleumslagrene. 
  • «b»I Aarhus Byraads Møde «/b»i Dag [11-10-1877] ville bl.fl. følgende Sager komme til Forhandling:

   Sundhedskommissionens Erklæring over [RN9004] Gartner Mallings Klage over Besvær af Afløb fra Petroleumslagerne [der lå øst for Frederiks Allé og afledte deres kloak over Mallings ejendom matr. 5].

  Ejendom 20 okt. 1877  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé 80, matr. nr. 5b Find alle personer med begivenheder på dette sted  [64
  Forpagtningskontrakt på matr. nr. 5b med L. Ulstrup til 01-04-1888 
  • Ophævet 17-12-1881
  Beskæftigelse 25 dec. 1877  Aarhus, Vor Frue Sogn, [Frederiks Allé 80, matr. nr. 5c] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [65
  R. Malling er medunderskriver på byens udmelding bidrag til og hjælp fra fattigvæsenet. 
  • Efter at det paa Byraadets Foranledning nedsatte Udvalg til Afhjælpning af navnlig uforskyldt Trang har, som det vil sees af nedenstaaende Underskrifter, forstærket sig med et Antal Medborgere, hvorved en yderligere Sikkerhed vil haves for, at Uddeling af Hjælp skeer paa en tilfredsstillende Maade, tillade Undertegnde sig at meddele:

   at vi fremdeles anmode godgjørende Medborgere om Bidrag, der modtages af hver af Undertegnede, men forøvrigt helst maae indbetales directe til Kjøbmand Broge [Hans Broge], som Udvalgets Kasserer;

   at de, som attraae Hjælp, kunne henvende sig til Enhver af os, hvorved bemærkes, at det er faste Indvaanere i Byen (Haandværkere og Arbeidere), som ikke have nydt Fattigvæsenshjæp, hvis øieblikkelige Nød vi agte at afhjælpe, deels ved mindre Pengebidrag, deels ved Brændsel ec.

   Vel er der allerede indkommet anseelige Bidrag men det Indblik, vi have vundet i Tilstanden hos den ubemidlede Deel af Befolkningen, har lært os, at der endnu vil være god Anvendelse for, hvad der fremdeles maatte indkomme.
   Aarhuu, den 25de Decbr. 1877
   blandt flere:

   Hans Broge, Kasserer, Mindegade
   [RN9004] R. Malling, Frederiksallee 80 [Frederiks Allé 80 og fattigforstander]
   Schmidten, Formand, Borgmestercontoiret [borgmester]
   A. Termøblen, Frederiksallee 43 [Frederiks Allé 43, fattigforstander]
  Beskæftigelse 1 feb. 1878  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé 80 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [36
  Gartner Malling overdrager 01-03-1878 gartneriet til gartner L. Ulstrup. 
  • Samtidig med at jeg den 1. Marts [01-03-1878] overtager det tidligere af [RN9004] Hr Gartner Malling drevne Gartneri, Frederiks-Allee Nr 80 [Frederiks Allé 80], aabnes dersteds et Udsalg af det anerkjendte og undersøgte Frø fra Hr Frantz Wendt, St. Jørgensbjerg, Roskilde.
   Bestillinger modtages i Februar Maaned under Adresse: Grønland Nr 19, fra 1. Marts: Gartneriet, Frederiks-Allee Nr 80.

   L. Ulstrup Gartner
  Beskæftigelse 14 feb. 1878  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksbjerg [Frederiks Allé 80, matr. nr. 5c] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [66
  Gartner R, Malling er opført på listen over medlemmer af Udvalget til Afhjælpning af den ved Arbejdsløsheden fremkaldte Nød, der aflægger regnskab og opfordrer til nye bidrag. 
  • «b»Udvalget til Afhjælpning af den ved Arbejdsløsheden fremkaldte Nød.
   «/b»Siden vi begyndte vor Virksomhed, have vi uddelt i Penge, hvoraf størte Delen til Julen og til Huslejehjælp... Stenkul .., Brød..., Kartofler..., saltet Flæsk...
   I alt er der uddelt for 6.632,49 kr.
   Vi blive saaledes desværre snart nødsagede til at indskærnke den Virksomhed vi ved vore Medborgeres store Godhed have været i Stand til at udfolde, hvis vi ikke faa flere Midler, og da vi nødig gribe til en 10 Øre Subskription og endnu mindre til den paatænkte Basar, saa rette vi herved en fornyet Opfordring til vore Medborgere om at komme os til Hjælp, saalede at vi kunne havde den Glæde at fortsætte vor Virksomhed i det Mindste i denne og næste Maaned.
   Enhver af Undertegnede modtager Bidrag, og navnlig medundertegnede Hans Broge, som er Komiteens Kasserer.
   Aarhus, den 14. Februar 1878 [14-02-1878]

   blandt andre
   Købmand Hans Broge, Mindegade
   [RN9004] Gartner R. Malling, Frederiksbjerg
   Schmidten, Borgmester, Mejlgade

  Beskæftigelse 1 apr. 1878  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [42
  Assistent IV ved Statsbanernes Regnskabsafdeling 
  Beskæftigelse 2 maj 1878  Aarhus, Domsognet, Fredensgade 43 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2
  Assistent ved jernbanen ved sønnen RN9031 Andreas' fødsel og dåb 
  Ejendom 15 maj 1878  Aarhus, Elsted Sogn, Elstedgaard Find alle personer med begivenheder på dette sted  [36
  Forvalter Malling køber Elstedgaard af proprietær Larsen. 
  • [RN9004?] Forvalter Malling af Aarhuus har købt "Elstedgaard" af Proprietair Larsen for 98.000 Kr. 100 Tønder Land, 12 Tønder Hartkorn. Bygningerne ny opførte.
  Beskæftigelse 1879  Aarhus, Domsognet, Fredensgade 48 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [20
  assistent [jernbaneassistent ved Statsbanerne?] 
  Beskæftigelse 1879  Aarhus, Domsognet, Fredensgade 43 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [20
  Assistent. 
  Beskæftigelse 1880  Aarhus, Domsognet, Fredensgade 48 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [20
  Jernbaneassistent [ved Statsbanerne] 
  Ejendom 1880 til 1881  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5d Find alle personer med begivenheder på dette sted  [49
  Brødrene Mallings matr. nr. 5d Aarhus Købstads Markjorder fra Marselisborg ændres. 
  • Matr. nr. 5d på 3 Fjerdingkar 3/4 Album ændres. Approberet 29-01-1881 og 07-05-1881. Ændringen er ikke anført.
  Ejendom 1 jan. 1880  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5b 5c Find alle personer med begivenheder på dette sted  [49
  Assistent Malling står opført som ejer af matr. nr. 5b og 5c Aarhus Købstads Markjorder fra Marselisborg. 
  Ejendom 1 jan. 1880  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5a Find alle personer med begivenheder på dette sted  [67
  Brødrene Malling ejer sammen matr. nr. 5a 
  Ejendom 1 jan. 1880  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5d Find alle personer med begivenheder på dette sted  [67
  Brødrene Malling ejer sammen matr. nr. 5d 
  Ejendom 1 jan. 1880  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5a 5d Find alle personer med begivenheder på dette sted  [49
  Brødrene Malling står opført som ejer af matr. nr. 5a og 5d Aarhus Købstads Markjorder fra Marselisborg. 
  Ejendom 1 jan. 1880  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5b, 5c Find alle personer med begivenheder på dette sted  [67
  RN9004 ejer alene matr. nr. 5b, 5c 
  Beskæftigelse 1 feb. 1880  Aarhus, Domsognet, Fredensgade 48, matr. nr. 6a Find alle personer med begivenheder på dette sted  [68
  Jernbaneassistent 
  Ejendom 19 apr. 1880  Aarhus, Vor Frue Sogn, Mallings Toft Find alle personer med begivenheder på dette sted  [69
  Bestyrelsen for Øresparekassen informerer om byens inddeling i kredse. 
  • Bestyrelsen for Øresparekassen informerer om byens inddeling i kredse:

   40de Kreds: Kalkværksstræde, Mallings Toft og Frederiksallee [Frederiks Allé] fra Jernveisbroen udefter. Indsamler: Jernbaneassistent Gregersen, Banegaardsvei 29
  Ejendom 26 jun. 1880  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5a Find alle personer med begivenheder på dette sted  [70
  Deklaration om ophævelse af sameje [med RN9006 J.G. Malling] læst som adkomst for assistent [RN9004] R. Malling på matr. nr. 5a 
  Ejendom 26 jun. 1880  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5a Find alle personer med begivenheder på dette sted  [71
  Samejet på matr. nr. 5a mellem brødrene [RN9006] J.G. Malling og [RN9004] assistent R. Malling ophæves, så R. Malling er eneejer 
  Ejendom 28 jul. 1880  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksbjerg, [matr. nr. 5] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [72
  R. Malling og J.G. Malling udbyder byggepladser på Frederiksbjerg. 
  • «b»Byggepladser«/b»
   paa Frederiksbjerg kunne kjøbes billigt hos
   [RN9004] R. Malling
   Fredensgade Nr. 48
   [RN9006] J.G. Malling
   Mindegade
   [Dynkarken 39-41]

   [Annonceringen er gentaget 14-08-1880, 02-09-1880]
  Ejendom 3 aug. 1880  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksbjerg, [matr. nr. 5] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [73
  R. Malling og J.G. Malling udbyder byggepladser med kloakering på Frederiksbjerg. 
  • «b»Byggepladser«/b»
   paa Frederiksbjerg sælges af Undertegnede. Vandafløbsforholdene ere nu ordnede og Kloak bliver lagt.
   [RN9004] R. Malling
   [RN9006] J.G. Malling
  Skat 10 dec. 1880  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [74
  Baneassistent R. Malling er sat i skat for 1881 med en indtægt på 1.400 kr. 
  • Skatteligningen for 1881 er fremlagt den 10-12-1880. En del af indbyggerne på Frederiksbjerg betaler kun halv skat ift. Aarhusborgerne. Militære tjensteindtægter betaler kun 2%.
   Skatten for 1881 er pålignet som formue- og lejlighedsskat samt kirkebidrag. Skatteprocenten er 6 1/10, som også var gældende i 1880.
   Listen omfatter skatteindtægter på 1.000 kr. og derover.
   Baneassistent R. Malling er sat i skat efter en indtægt på 1.400 kr. nedsat med 300 kr.
  Beskæftigelse 1881  Aarhus, Domsognet, Fredensgade 48 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [20
  Jernbaneassistent [ved Statsbanerne?] 
  Ejendom 6 jan. 1881  Aarhus, Vor Frue Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted  [30
  Århus Byråd behandler en indstilling om kloak med overenskomst med brødrene [RN9006] J.G. Malling og [RN9002] R. Malling 
  Ejendom 22 feb. 1881  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksbjerg, [matr. nr. 5] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [75
  R. Malling og J.G. Malling udbyder byggepladser med kloakering på Frederiksbjerg. 
  • «b»Byggepladser«/b»
   paa Frederiksbjerg sælges af Undertegnede. Vandafløbsforholdene ere nu ordnede og Kloak bliver lagt.
   [RN9004] R. Malling
   [RN9006] J.G. Malling
  Ejendom 1 jul. 1881  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksbjerg, [matr. nr. 5] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [76
  R. Malling og J.G. Malling udbyder byggepladser på Frederiksbjerg. 
  • «b»Byggepladser«/b»
   paa Frederiksbjerg sælges af Undertegnede.
   [RN9004] R. Malling
   [RN9006] J.G. Malling

   [Annonceringen er gentaget 21-07-1881, 03-08-1881, 10-08-1881]
  Ejendom 21 jul. 1881  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksbjerg, [matr. nr. 5] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [77
  R. Malling og J.G. Malling udbyder byggepladser på Frederiksbjerg. 
  • «b»Byggepladser«/b»
   paa Frederiksbjerg sælges af Undertegnede.
   [RN9004] R. Malling
   [RN9006] J.G. Malling

   [Annonceringen er gentaget 10-08-1881]
  Beskæftigelse 2 sep. 1881  Aarhus, Domsognet, Fredensgade 48 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2
  Jernbaneassistent ved sønnen RN9071 Rasmus' fødsel 
  Beskæftigelse 16 okt. 1881  Aarhus, [Domsognet, Fredensgade 48] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [78
  R. Malling udbyder murgrus. 
  • «b»Muurgruus.«/b»
   Fiint hvidt Gruus kan kjøbes og afhentes fra min Eiendom paa Frederiksbjerg [matr. nr. 5a].
   [RN9004] R. Malling, Fredensgade 48

   [Annonceringer er gentaget 23-10-1881]
  Beskæftigelse 1 nov. 1881  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [42
  Assistent III ved Statsbanernes Regnskabsafdeling (2. Revisions Kontor) 
  Ejendom 17 dec. 1881  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé 80, matr. nr. 5b Find alle personer med begivenheder på dette sted  [79
  Forpagtningskontrakt på matr. nr. 5b med gartner N. Weber til 01-04-1892 
  • Ophævet 20-12-1888
  Ejendom 17 dec. 1881  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5b Find alle personer med begivenheder på dette sted  [80
  Handelsgartner N. Weber indgår forpagtningsaftale med [RN9004] gartner R. Malling på matr. nr. 5b frem til 01-04-1892 
  Beskæftigelse 1882  Aarhus, Domsognet, Fredensgade 48 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [20
  Jernbaneassistent [ved Statsbanerne] 
  Ejendom 1882 til 1883  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksbjerg, matr. nr. 5a 5b 5c Find alle personer med begivenheder på dette sted  [81
  Forandringer i matriklen for R. Mallings parceller på Aarhus Købstads Markjorder, Frederiksbjerg 
  • Matr. nr. 5d er helt indtaget under Bygrunden.

   Med ovennævnte notering af ejerforholdet over matriklerne har RN9004 Rasmus Malling og RN9006 John Gaarn Malling delt arven matr. nr. 5a og matr. nr. 5f efter faderen. Rasmus har arvet matr. nr. 5a og John matr. nr. 5f.
  Ejendom 1882 til 1883  Aarhus, Vor Frue Sogn, Mallings Toft 6, matr. nr. 273 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [82
  Matr. nr. 5a frastykket matr. nr. 273 som overføres til Aarhus Købstads Bygrund. 
  • Ejer af matr. nr. 273 på 1 Album er Murer S. Jensen. Approberet 05-05-1883.
  Ejendom 1882 til 1883  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé, matr. nr. 5d 274 275 276a 276b 276c 276d 277 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [82
  Matr. nr. 5d frastykket matr. nr. 274 275 276a 276b 276c 276d 277 som overføres til Aarhus Købstads Bygrund. 
  • Matr. nr. 5d frastykket:
   matr. nr. 274, Frederiks Allé 146, 3/4 Album, ejer Murer J.P. Nielsen, approberet 09-06-1883 og 11-08-1883
   matr. nr. 275, Frederiks Allé 148, 1 Fjerdingkar 3/4 Album, ejer N. Christensen, approberet 09-06-1883 og 11-08-1883
   matr. nr. 276a, Frederiks Allé, 3/4 Album, ejer P. Kjær, approberet 09-06-1883 og 11-08-1883
   matr. nr. 276b, Frederiks Allé 162, 3/4 Album, ejer Murer Nielsen, approberet 09-06-1883 og 11-08-1883
   matr. nr. 276c, Frederiks Allé, ½ Album, ejer Tømrer J. Rasmussen, approberet 09-06-1883 og 11-08-1883
   matr. nr. 276d, Frederiks Allé, ½ Album, ?? solgt, approberet 09-06-1883 og 11-08-1883
   matr. nr. 277, Frederiks Allé 166, 3/4 Album, ejer Murer H. Sørensen, approberet 09-06-1883 og 11-08-1883
  Ejendom 24 jan. 1882  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksbjerg, [matr. nr. 5] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [83
  R. Malling og J.G. Malling udbyder byggepladser på Frederiksbjerg. 
  • «b»Byggepladser«/b»
   paa Frederiksbjerg sælges af Undertegnede.
   [RN9004] R. Malling
   [RN9006] J.G. Malling

   [Annonceringen er gentaget 19-02-1882]
  Ejendom 18 mar. 1882  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksbjerg, [matr. nr. 5] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [77
  R. Malling og J.G. Malling udbyder byggepladser på Frederiksbjerg. 
  • «b»Byggepladser«/b»
   paa Frederiksbjerg sælges af Undertegnede.
   [RN9004] R. Malling
   [RN9006] J.G. Malling
  Ejendom 12 apr. 1882  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé 80 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [36
  Handelsgartner N. Weber overtager gartneriet fra handelsgartner L. Ulstrup. 
  • Frederiksallee 80, Aarhuus.
   Efter at have overtaget det af Hr. Gartner Ulstrup hidtil drevne Handelsgartneri, tillader jeg mig at anbefale mig.

   N. Weber
   Handelsgartner


  Ejendom 4 sep. 1882  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksbjerg [matr. nr. 5a] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [84
  R. Malling og J.G. Malling sælger byggepladser på Frederiksbjerg. 
  • «b»Byggepladser
   «/b»paa Frederiksbjerg med Facade mod Gaden [Absalonsgade, Holbergsgade, Wilstersgade] ned over
   Toften [Mallings Toft] samt mod Frederiksallee [Frederiks Allé] sælges til forskjellige Priser af
   [RN9004] R. Malling
   [RN9006] J.G. Malling
  Ejendom 27 sep. 1882  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksbjerg, [matr. nr. 5] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [77
  R. Malling og J.G. Malling udbyder byggepladser på Frederiksbjerg. 
  • «b»Byggepladser«/b»
   paa Frederiksbjerg med Facade mod Gaden [Absalonsgade, Holbergsgade og Wilstersgade] ned over Toften [Mallings Toft] samt mod Frederiksallee [Frederiks Allé] sælges til forskjellige Priser af
   [RN9004] R. Malling
   [RN9006] J.G. Malling
  Ejendom 1 okt. 1882  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5d Find alle personer med begivenheder på dette sted  [49
  Brødrene R. og G. Mallings matr. nr. 5d Aarhus Købstads Markjorder fra Marselisborg ændres. 
  • Matr. nr. 5d på 3 Fjerdingkar 3/4 Album ændres til 2 Fjerdingkar 1 3/4 Album tillagt til matr. nr. 7, som er berigtiget 01-10-1882.
  Beskæftigelse 1883  Aarhus, Domsognet, Ryesgade 37 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [20
  Jernbaneassistent [ved Statsbanerne] 
  Ejendom 1883 til 1884  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5a 5b 5c Find alle personer med begivenheder på dette sted  [49
  Forandringer i matriklen for R. Mallings parceller på Aarhus Købstads Markjorder, Frederiksbjerg 
  • Matriklerne er uforandret ift. 1882-1883.
  Ejendom 22 feb. 1883  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5d, 5g Find alle personer med begivenheder på dette sted  [30
  Grøften over [RN9004] Mallings jorder matr. nr. 5d og 5g [en del af 5a] omdannes til kloak 
  Ejendom 30 jun. 1883  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5g Find alle personer med begivenheder på dette sted  [85
  Forpligtelse for matr. nr. 5g mht. kloakledning og en rendesten jf. skøde på matr. nr. 273. 
  Ejendom 1 okt. 1883  Aarhus, Vor Frue Sogn, Mallings Toft Find alle personer med begivenheder på dette sted  [86
  Tilkommende ny husnumre på vej fra Frederiks Allé over Mallings Toft. 
  • Hus. nr. 6 Murer S. Jensen, matr. nr. 273.
  Skat 12 dec. 1883  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [87
  Baneassistent Malling er opført i skatteligningen for 1884 med en skatteindtægt på 800 kr. hvoraf skal svares 46 kr. 
  Beskæftigelse 1884  Aarhus, Vor Frue Sogn, Banegårdsvej 39 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [20
  Jernbaneassistent [ved Statsbanerne] 
  Ejendom 1884 til 1885  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5a 5b 5c Find alle personer med begivenheder på dette sted  [45
  Forandringer i matriklen for assistent R. Mallings parceller på Aarhus Købstads Markjorder. 
  • Approberet 31-10-1884 og 23-05-1885. Parcel matr. nr. 5g udtaget under Bygrunden.

   Matr. nr. 5a var i 1883-1884 opført med et areal på 2-2-2 1/4, hvor den i 1884-1885 kun er opført med et areal på 1-3-1 ½. Forskellen må være udstykningen af matr. nr. 5g i 1884-1885.

   Matr. nr. 5b og matr. nr. 5c er uforandrede ift. 1883-1884.
  Ejendom 1884 til 1885  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 357 358 359 360 361 362 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [88
  Fra matr. nr. 5g af Aarhus Markjorder udstykkes matr. nr. 357 358 359 360 361 362 fra Aarhus Købstads Bygrunde fra Marselisborg. 
  • [Murermester N. Rasmussen udstykker matr. nr. 5g:]
   Holbergsgade 8, matr. nr. 357
   Wilstersgade, matr. nr. 358
   Wilstersgade 29, matr. nr. 359
   Wilstersgade 27, matr. nr. 360
   Wilstersgade 25, matr. nr. 361
   Wilstersgade, matr. nr. 362
   Murer N. Rasmussen står som ejer af dem alle. Approberet 23-05-1885.
   [matr. nr. 5g udgår af matriklen]
  Ejendom 19 jun. 1884  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5a Find alle personer med begivenheder på dette sted  [89
  Jernbaneassistent Rasmus Malling mageskifter parcel af matr. nr. 5a med matr. nr. 1320g med murermester N. Rasmussen til overtagelse 17-07-1884 
  • Malling mageskifter en parcel på 9.000 alen2 fraskilt af matr. nr. 5f oprindelig matr. nr. 5a. Parcellen får midlertidig matr. nr. 5g, som Rasmussen udstykker i parcel med matr. nr. 3xx. I stedet for får Malling ejendommen matr. nr. 1320g udstykket af matr. nr. 1320d nu Banegårdsgade 19. Overtagelsen er pr. 17-07-1884. Handlen læses 17-12-1884.
  Skat 15 dec. 1884  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [90
  Baneassistent R. Malling er opført i skatteligningen for 1885 med en skatteindtægt på 800 kr. hvoraf skal svares 46 Kr. 40 Øre. 
  Ejendom 17 dec. 1884  Aarhus, Vor Frue Sogn, Banegårdsvej 19, matr. nr. 1320g Find alle personer med begivenheder på dette sted  [91
  Mageskifteskøde fra murermester N. Rasmussen til jernbaneassistent R. Malling 
  • En tidligere sælger Borgmesterembedet mangler tinglæst adkomst.
  Beskæftigelse 31 dec. 1884  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [92
  Konduiteliste for 1884 som assistent III 
  Beskæftigelse 1885  Aarhus, Vor Frue Sogn, Banegårdsvej 9 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [20
  Jernbaneassistent [ved Statsbanerne] [Banegårdsvej 39?] 
  Ejendom 1885 til 1886  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksbjerg, matr. nr. 5b 5c Find alle personer med begivenheder på dette sted  [81
  Assistent Malling står som ejer af matr. nr. 5b 5c, Aarhus Købstads Markjorder, Frederiksbjerg 
  Ejendom 1885 til 1886  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksbjerg, matr. nr. 5a Find alle personer med begivenheder på dette sted  [81
  Sagfører Winge m.fl. står som ejer af matr. nr. 5a, Aarhus Købstads Markjorder, Frederiksbjerg 
  Ejendom 10 jan. 1885  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5g Find alle personer med begivenheder på dette sted  [93
  Forpligtelse til at opsætte plankeværk og istandsætte vej. 
  • Forpligtelse til at opsætte og vedligeholde et 3 alen højt plankeværk i skellet mod matr. nr. 5b samt til at og istandsætte en vej ifølge skøde læst 10-01-1885.
  Ejendom 10 jan. 1885  Aarhus, Vor Frue Sogn, Banegårdsvej 19 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [94
  R. Malling udbyder en lejlighed på Banegårdsvej til leje pr. 01-04-1885 
  • «b»En Førstesals-Lejlighed
   paa Banegaardsvej
   «/b»bliver ledig til April Flyttedag [01-04-1885]. Den bestaaer af 6 Værelser, Pigekammer, Gjæstekammer, Huusholdnings- og Brændekjælder samt Tørreloft.
   Anvises af [RN9004] R. Malling, Banegaardsvej 19

   [Annonceringen gentages 12-01-1885 og 14-01-1885]
  Ejendom 10 jan. 1885  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5g Find alle personer med begivenheder på dette sted  [95
  RN9004 Gartner R. Malling? mageskifteskøde af matr. nr. 5g til murermester N. Rasmussen, hvorfra matr. nr. 357-362 senere hen udstykkes og 5g nedlægges. 
  • Fra matr. nr. 5g udstykkes matr. nr. 357, 358, 359, 360, 361, 362.
   13-12-1889? matr. nr. 362 udstykkes i matr. nr. 362a, 362b (Fol 630), 362c, 362d, 362e, 362f.
   13-03-1896 udstykkes matr. nr. 362a i matr. nr. 362a (Reg. 3 Fol 853), 362h og 362i.
   02-10-1896 udstykkes matr. nr. 358 i 358a og 358b.
   29-10-1897 udstykkes matr. nr. 362a i matr. nr. 362a (Reg. 4 Fol 84), 362k, 362L, 362m, 362n.
   14-03-1899 udstykkes matr. nr. 362i i 362i og 362o.
  Ejendom 10 jan. 1885  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5a Find alle personer med begivenheder på dette sted  [96
  Skøde til købmand F. Ollendorff og sagfører S. Winge på matr. nr. 5a 
  • Iflg. skøde læst 10-01-1885 må ingen ammoniakfabrik anlægges på matr. nr. 5a og ejeren af denne ejendom er eventuelt forpligtet til at deltage med ejeren af matr. nr. 5b [Webers grund] til et gasanlæg.

   Af samme skøde fremgår en forpligtelse for ejeren af matr. nr. 5b til eventuelt at deltage med ejeren af matr. nr. 5a i et gadeanlæg.
  Ejendom feb. 1885  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksbjerg Find alle personer med begivenheder på dette sted  [97
  Henvendelse fra en række grundejere på Frederiksbjerg om gadernes vedligeholdelse. 
  • "Til Aarhus Byraad.
   Mellem de ikke faa Onder, hvoraf Frederiksbjerg fortiden lider, indtager Gadernes og Veienes slette Tilstand en vigtig Plads.
   De fleste eller ialfald en stor Del af de derværende Gader eret private..."
   Henvendelsen går ud på, at der snarest tilvejebringes en ordning af gaderne efter 8 punkter.
   Henvendelsen er underskrevet af S.Chr. Danielsen, Bülowsgade 15.

   Byrådet behandler sagen og træffer en beslutning, som offentliggøres i Aarhuus Stiftstidende? efterfølgende, hvor man imødekommer henvendelsen på en række punkter om end ikke alle.
  Ejendom 18 jun. 1885  Aarhus, Vor Frue Sogn, Mallings Toft Find alle personer med begivenheder på dette sted  [30
  Byrådet vedtager gadenavnene på Mallings Toft 
  Ejendom 1 okt. 1885  Aarhus, Vor Frue Sogn, Wilstersgade Find alle personer med begivenheder på dette sted  [98
  Fortegnelse over tilhørende nye gadenumre i Wilstersgade. 
  • Wilstersgade:
   nr. 25, eier murer N. Rasmussen, matr. nr. 361
   nr. 27, eier murer N. Rasmussen, matr. nr. 360
   nr. 29, eier murer N. Rasmussen, matr. nr. 359

  Ejendom 1 okt. 1885  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5a Find alle personer med begivenheder på dette sted  [45
  Matr. nr. 5a opføres under Winge og Ollendorff som ejere under Aarhus Købstads Markjorder. 
  • RN9004 Rasmus Malling har her solgt (resten af) matr. nr. 5a til advokaterne Winge og Ollendorff.
  Ejendom 1 okt. 1885  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5d Find alle personer med begivenheder på dette sted  [99
  Matr. nr. 5d er helt indtaget under Aarhus Købstads Bygrunde. 
  Ejendom 1 okt. 1885  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5b 5c Find alle personer med begivenheder på dette sted  [45
  R. Mallings parceller under Aarhus Købstads Markjorder. 
  • Der må være tale om jord, som endnu ikke er udstykket til bebyggelse. parcellerne indlemmes under Bygrunden, er det udtryk for, at jorden overgår fra landbrugsjord til bebyggelse med en deraf højere beskatning.
  Beskæftigelse 1886  København, Sankt Matthæus Sogn, Helgolandsgade 15, stuen Find alle personer med begivenheder på dette sted  [100
  Assistent ved jernbanen 
  Ejendom 1886 til 1887  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5a 5i 5k Find alle personer med begivenheder på dette sted  [45
  Sagfører Winge og grosserer Ollendorff udstykker og deler matr. nr. 5a i matr. nr. 5a, 5i og 5k på Aarhus Købstads Markjorder. 
  • Matr. nr. 5a på 1-2-1 1/4 er sagfører Winge nu ejer af.
   Matr. nr. 5i på 2 ½ Album er grosserer Ollendorff nu ejer af.
   Matr. nr. 5k på 3/4 Album er snedker Sørensen nu ejer af.
   Alt approberet 04-12-1886 og 05-02-1887.
  Beskæftigelse 1887  København, Sankt Matthæus Sogn, Kaalundsgade 4 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [100
  Assistent ved Statsbanerne 
  Ejendom 1887 til 1888  Aarhus, Vor Frue Sogn, Holbergsgade, matr. nr. 362a 362b Find alle personer med begivenheder på dette sted  [99
  Matr. nr. 362 udstykkes i matr. nr. 362a og matr. nr. 362b 
  • Murer Rasmussen udstykker matr. nr. 362b fra matr. nr. 362 til typograf Nielsen. Matr. nr. 362 ændres til matr. nr. 362a. Approberet 28-07-1888.
  Ejendom 19 feb. 1887  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé 80 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [36
  Handelsgartner N. Weber sælger hele potteplantebeholdninger ud grundet flytning. 
  • Frederiksallee 80.
   ---udsælges hele Potteplante-Beholdningen til virkelig billige Priser paa Grund af Flytning.

  Beskæftigelse 11 mar. 1887  København Find alle personer med begivenheder på dette sted  [101
  Assistent R. Malling er oprykket i 2den lønklasse. 
  • Danske Statsbaner. Fra den 1ste April d.A. [01-04-1887] fordeles de i Kontorerne ansatte Assistenter i følgende Lønningsklasser:

   I 2den Lønningsklasse: ...[RN9004] R. Malling...
  Ejendom 31 mar. 1887  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé 80 [Frederiks Allé 80, matr. nr. 5b] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [102, 103
  Gartner N. Weber køber gartneriet af RN9004 jernbaneassistent R. Malling. 
  • "Gartner N. Weber har kjøbt det af ham i flere Aar drevne Gartneri, Frederiksallee 80 [Frederiks Allé 80, matr. nr. 5b], af [RN9004] Jernbaneassistent R. Mallling for en Kjøbesum af 28.000 Kr."
  Beskæftigelse 1 apr. 1887  [42
  Assistent II ved Statsbanernes Regnskabsafdeling (2. Revisions Kontor) 
  Ejendom 6 dec. 1887  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5k og 5L Find alle personer med begivenheder på dette sted  [104
  Skøde fra S. Winge og F. Ollendorff til snedkermester J.P. Sørensen på matr. nr. 5k og 5L 
  • Matr. nr. 5k og 5L er parceller af matr. nr. 5a, se Lægt? 1 F 157.
  Beskæftigelse 1888  København, Sankt Matthæus Sogn, Kaalundsgade 4 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [100
  Assistent ved Statsbanerne 
  Ejendom 1888 til 1889  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksbjerg, matr. nr. 5a 5b 5c 5e 5f 5h 5i 5k 5l Find alle personer med begivenheder på dette sted  [45
  Oversigt over parceller fra matr. nr. 5 under Aarhus Købstads Markjorder som ikke er udstykket til bebyggelse. 
  • matr. nr. 5a ejer sagfører S. Winge (afgang 1 ½ Album)
   matr. nr. 5b ejer [RN9004] assistent Malling
   matr. nr. 5c ejer [RN9004] assistent Malling
   matr. nr. 5e ejer slagter Wetzler
   matr. nr. 5f ejer [RN9006] G. Malling
   matr. nr. 5h ejer sagfører S. Winge
   matr. nr. 5i ejer sagfører S. Winge
   matr. nr. 5k ejer J.P. Sørensen
   matr. nr. 5l ejer J.P. Sørensen
  Ejendom 27 mar. 1888  Aarhus, Vor Frue Sogn, Banegårdsvej 19 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [36
  Assistent R. Malling sætter sin ejendom Banegårdsvej 19 til salg. 
  • Den [RN9004] Hr. Assistent R. Malling tilhørende Ejendom, Banegaardsvej Nr. 19, kan faaes meget billigt tilkjøbs og paa favorable Betalingsvilkaar ved Henvendelse til Prokurator J. Winge.
  Ejendom 27 mar. 1888  Aarhus, Vor Frue Sogn, Banegårdsvej 19 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [105
  Prokurator Winge udbyder på vegne af assistent R. Malling ejendommen Banegårdsgade 19 til salg. 
  • Den [RN9004] Hr. Assistent R. Malling tilhørende Ejendom, Banegaardsvej Nr 19, kan faaes meget billigt tilkjøbs og paa favorable Betalingsvilkaar ved Henvendelse til Prokurator J. Winge.

   [Annonceringen gentages i Jyllands Posten 29-03-1888 og 04-04-1888]

  Ejendom 22 jun. 1888  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 1320g Find alle personer med begivenheder på dette sted  [106
  Skøde fra R. Malling til købmand C.V. Lembroch. 
  Ejendom 13 dec. 1888  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé 80, matr. nr. 5b og 5c Find alle personer med begivenheder på dette sted  [107
  Skøde fra R. Malling til gartner N. Weber på matr. nr. 5b og 5c. 
  Ejendom 13 dec. 1888  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé 80, matr. nr. 5b Find alle personer med begivenheder på dette sted  [107
  Skøde fra R. Malling til gartner N. Weber på matr. nr. 5b. 
  • Matr. nr. 5b udgået af matriklen iflg. skrivelse fra Landbrugsministeriet af 21-12-1900 og videreføres under matr. nr. 723.
  Ejendom 13 dec. 1888  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé 80, matr. nr. 5c Find alle personer med begivenheder på dette sted  [107
  Skøde fra R. Malling til gartner N. Weber på matr. nr. 5c. 
  • Matr. nr. 5b udgået af matriklen iflg. skrivelse fra Landbrugsministeriet af 21-12-1900 og videreføres under matr. nr. 722 og 723.
  Ejendom 20 dec. 1888  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5b Find alle personer med begivenheder på dette sted  [80
  Forpagtningsaftale med handelsgartner N. Weber med [RN9004] gartner R. Malling på matr. nr. 5b erstattet af Webers skøde på ejendommen 
  Beskæftigelse 1889  København, Sankt Matthæus Sogn, Kaalundsgade 4 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [100
  Assistent ved Statsbanerne 
  Ejendom 1889 til 1890  Aarhus, Vor Frue Sogn, Holbergsgade, matr. nr. 362a 362c 362d 362e 362f Find alle personer med begivenheder på dette sted  [99
  Matr. nr. 362a udstykkes i matr. nr. 362a, 362c, 362d, 362e og 362f. 
  • Murer Rasmussen udstykker matr. nr. 362a, som han selv beholder:
   matr. nr. 362a murer Rasmussen
   matr. nr. 362c, Holbergsgade 14, ?? Andreasen
   matr. nr. 362d, Holbergsgade 16, ?? Andreasen
   matr. nr. 362e, Holbergsgade 18, ?? Andreasen
   matr. nr. 362f, ?? Andreasen
   Approberet 13-12-1889.
  Ejendom 1 sep. 1889  Aarhus, Vor Frue Sogn, Wilstersgade Find alle personer med begivenheder på dette sted  [108
  Tilkommende ny gadenumre i Wilstersgade 
  • Wilstersgade nr. 24, eier Typograf Nielsen, matr. nr. 362b, no. 12 Holbergsgade
  Beskæftigelse 1890  København, Sankt Matthæus Sogn, Valdemarsgade 24, 4 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [100
  Assistent ved Statsbanerne 
  Ejendom 1890 til 1891  Aarhus, Vor Frue Sogn, Holbergsgade, matr. nr. 362f 362g Find alle personer med begivenheder på dette sted  [99
  Matr. nr. 362f udstykkes i matr. nr. 362f og 362g. 
  • Matr. nr. 362f opdeles i matr. nr. 362f og matr. nr. 362g:
   matr. nr. 362f, Holbergsgade 20, murer R. Nielsen
   matr. nr. 362g, Holbergsgade 22, murer R. Nielsen

   Approberet 22-05-1891.
  Ejendom 1890 til 1891  Aarhus, Vor Frue Sogn, Holbergsgade, matr. nr. 5a 472 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [49
  Sagfører Winge justerer matr. nr. 5a ved at tillægge jord til matr. nr. 472. 
  • Approberet 01-04-1892.
  Beskæftigelse 1 feb. 1890  København, Sankt Matthæus Sogn, Valdemarsgade 24, forhuset, 4 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [109
  Jernbaneassistent i København 
  Fritid 7 nov. 1890  Aarhus, Domsognet, Haandværkerforeningens Lokaler Find alle personer med begivenheder på dette sted  [110
  Jernbaneassistent R. Malling sender lykønskningstelegram til sangforeningen Brages 25 års jubilæumsfest. 
  • «b»Brages Jubilæumsfest.«/b»
   Det var et talrigt og elegant Publikum, som i Aftes fejrede Sangforeningen Brages 25 Aars Jubilum i Haandværkerforeningens Lokaler i Aarhus.

   Dirigenten oplæste en Række indløbne Lykønskningstelegrammer fra Aalborg Håndværkerforening, Carl Meding, Jærnbaneassistent R. Malling ...

   [Referatet fra festen også omtalt i Aarhuus Stiftstidende 09-11-1890]
  Beskæftigelse 31 dec. 1890  København, Sankt Matthæus Sogn, Valdemarsgade 24, 4 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [92
  Konduiteliste for 1890 som assistent på III Indtægtsrevisonskontor. 
  Beskæftigelse 1891  København, Sankt Matthæus Sogn, Valdemarsgade 24, 4 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [100
  Assistent ved Statsbanerne 
  Ejendom 1891 til 1892  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksbjerg, matr. nr. 5a 5b 5c 5e 5f 5h 5i 5k 5l Find alle personer med begivenheder på dette sted  [111
  Oversigt over parceller fra matr. nr. 5 under Aarhus Købstads Markjorder som ikke er udstykket til bebyggelse. 
  • matr. nr. 5a ejer sagfører S. Winge
   matr. nr. 5b ejer [RN9004] assistent Malling
   matr. nr. 5c ejer [RN9004] assistent Malling
   matr. nr. 5e ejer slagter Wetzler
   matr. nr. 5f ejer [RN9006] købmand G. Malling
   matr. nr. 5h ejer sagfører S. Winge
   matr. nr. 5i ejer grosserer Ollendorff
   matr. nr. 5k ejer Sørensen
   matr. nr. 5l ejer Sørensen
  Beskæftigelse 1892  København, Sankt Matthæus Sogn, Valdemarsgade 24, 4 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [100
  Assistent ved Statsbanerne 
  Ejendom 1892 til 1893  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5a 7 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [45
  Matr. nr. 5a justeres ned ved at lægge jord til matr. nr. 7 
  • Approberet 01-10-1893.
  Beskæftigelse 5 maj 1892  København, Sankt Matthæus Sogn, Valdemarsgade 24, 4 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3
  Assistent ved Statsbanerne + familien RN9005 Petrea og børnene RN9031 Andreas og Rasmus 
  Beskæftigelse 1893  København, Sankt Matthæus Sogn, Valdemarsgade 24, 4 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [100
  Assistent ved Statsbanerne 
  Ejendom 1893 til 1894  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5f 7 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [45
  Matr. nr. 5f justeres ned ved at lægge jord til matr. nr. 7 
  • Approberet 02-02-1894, 03-08-1894 og 01-10-1894.
  Beskæftigelse 1 apr. 1893  [42
  Assistent II ved Statsbanernes Revision 
  Beskæftigelse 1894  København, Sankt Matthæus Sogn, Valdemarsgade 24, 4 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [100
  Assistent ved Statsbanerne 
  Beskæftigelse 31 dec. 1894  København Find alle personer med begivenheder på dette sted  [92
  Konduiteliste for 1894 som assistent II på III Indtægtsrevisonskontor. 
  Ejendom 1896 til 1897  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5a 5f 7 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [45
  Fra matr. nr. 5a og matr. nr. 5f overgår der jord til matr. nr. 7 
  • Matr. nr. 5a (oprindelig 1-0-1 1/4) til 01-10-1897 approberet 06-07-1897.

   Matr. nr. 5f til 01-10-1897 approberet 06-11-1896, 16-07-1897 og 14-09-1897.
  Beskæftigelse 15 jul. 1896  København Find alle personer med begivenheder på dette sted  [112
  Indstilling til forfremmelse fra assistent II til assistent I i Revisionen trods manglende dygtighed 
  Beskæftigelse 1 aug. 1896  [42
  Forfremmet til assistent I ved Statsbanernes Revision 
  Bopæl 1 nov. 1896  København, Sankt Matthæus Sogn, Valdemarsgade 31, stuen Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3
  forhenværende jernbaneassistent ved Statsbanerne 
  Ejendom 1897  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé 80 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [21
  Frederiks Allé 80, byggesag 126/97 
  Ejendom 1897 til 1898  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5b 5c 5f 7 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [113
  Matr. nr. 5b, 5c og 5f overfører jord til matr. nr. 7. 
  • Afgang på matr. nr. 5b og 5c til 01-10-1898 approberet 26-08-1898.
   Afgang på matr. nr. 5f [RN9006] til 01-10-1898 approberet 09-11-1897.
  Ejendom 1 okt. 1897  Aarhus, Vor Frue Sogn, Wilstersgade Find alle personer med begivenheder på dette sted  [114
  Fortegnelse over tilkomne ny gadenumre i Wilstersgade 
  • Wilstersgade:
   nr. 14, ejer Tømrer Buch, matr. nr. 362n
   nr. 16, ejer Tømrer Buch, matr. nr. 362m
   nr. 18, ejer Tømrer Buch, matr. nr. 362l
   nr. 20, ejer Tømrer Buch, matr. nr. 362k
  Ejendom 1898 til 1899  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5b 5c 7 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [113
  Matr. nr. 5b og 5c overfører jord til matr. nr. 7. 
  • Afgang på matr. nr. 5b og 5c til 01-10-1899 approberet 23-05-1899 og 04-08-1899.
  Bopæl 1 nov. 1898  København, Sankt Matthæus Sogn, Matthæusgade 18, stuen Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3
  Forhenværende jernbaneassistent ved Statsbanerne 
  Ejendom 15 maj 1899  Aarhus, Vor Frue Sogn, Ewaldsgade, matr. nr. 5b og 5c Find alle personer med begivenheder på dette sted  [115
  Aarhus Byråd navngiver Ewaldsgade 
  • "At Byraadet har tillagt den over Gartner N. Webers Ejendom Matr. nr. 5b og 5c af Aarhus Markjorder fra Marselisborg i lige Forlængelse af Jægergaardsvej nye anlagte Gade Navn "Ewaldsgade" skal man herom meddele."
  Ejendom 1 okt. 1899  Aarhus, Vor Frue Sogn, Wilstersgade 12 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [116
  Fortegnelse over tilkomne ny gadenumre i Wilstersgade 
  • Wilstersgade 12, ejer Stabsserg. L.C. Hansen, Matr. Nr. 362a, Matr. Nr. 363o
  Bopæl 1 nov. 1900  København, Sankt Matthæus Sogn, Istedgade 6, 2 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3
  Forhenværende jernbaneassistent ved Statsbanerne 
  Ejendom dec. 1900  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5a 5b 5c 5e 5i 5k 5l Find alle personer med begivenheder på dette sted  [88
  Oversigt over parceller oprindeligt fra matr. nr. 5 fra Marselisborg inddraget under Aarhus Købstads Bygrunde. 
  • Gl. matr. nr. 5a, nyt matr. nr. 726, ejer Ollendorff & Winge
   Gl. matr. nr. 5b, nyt matr. nr. 723, ejer Gartner N. Weber
   Gl. matr. nr. 5c, nyt matr. nr. 722, ejer Gartner N. Weber
   Gl. matr. nr. 5e, nyt matr. nr. 731, ejer slagter Wetzlar
   Gl. matr. nr. 5i, nyt matr. nr. 724, ejer Ollendorff & Winge
   Gl. matr. nr. 5k, nyt matr. nr. 725, ejer arbmd. M. Jensen
   Gl. matr. nr. 5l, nyt matr. nr. 725, ejer arbmd. M. Jensen
  Ejendom 21 dec. 1900  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5a Find alle personer med begivenheder på dette sted  [117
  Iflg. Landbrugsministeriets? skrivelse af 21-12-1900 er matr. nr. 5a nu skyldsat under matr. nr. 726. 
  Bopæl 1 maj 1902  København, Sankt Matthæus Sogn, Valdemarsgade 33, 3 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3
  Forhenværende jernbaneassistent ved Statsbanerne 
  Beskæftigelse 30 apr. 1903  København Find alle personer med begivenheder på dette sted  [92
  Konduiteliste for 1903 som assistent I på III Indtægtsrevisonskontor. Udfyldt 30-04-1903 
  Bopæl 12 sep. 1903  København, Sankt Matthæus Sogn, Valdemarsgade 33, 3 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2
  Forhenværende jernbaneassistent ved konen RN9005 Petreas død 
  Beskæftigelse 1 okt. 1903  [42
  Assistent ved Statsbanernes Revision med anciennitet som assistent fra 01-12-1876 
  Beskæftigelse 31 jul. 1904  [42
  Afskediget som følge af Lov af 15-05-1903 om Statsbanernes Ordning. Tillagt 5 års ventepenge på 2/3 løn. 
  Beskæftigelse 31 jul. 1904  København, Statsbanerne Find alle personer med begivenheder på dette sted  [118
  Fratræder stillingen som assistent ved Statsbanerne 
  Bopæl 1 nov. 1904  København, Sankt Matthæus Sogn, Vesterbrogade 87, 2 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3
  Forhenværende jernbaneassistent ved Statsbanerne 
  Bopæl 4 nov. 1905  København, Sankt Matthæus Sogn, Valdemarsgade 33, 4 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3
  Forhenværende jernbaneassistent ved Statsbanerne 
  Bopæl 1 maj 1907  København, Sankt Matthæus Sogn, Valdemarsgade 33, 4 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3
  Forhenværende jernbaneassistent ved Statsbanerne, bor til leje hos Jensen 
  Bopæl 19 jul. 1907  København, Sankt Matthæus Sogn, Valdemarsgade 33, 4 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2
  Forhenværende jernbaneassistent ved Statsbanerne, bor til leje hos Jensen 
  Bopæl 19 jul. 1907  København, Sankt Matthæus Sogn, Valdemarsgade 33 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [119
  Jernbaneassistent Rasmus Malling ved dødsfaldet. 
  Død 19 jul. 1907  København, Kommunehospitalet Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2, 3, 120
  Bopæl 23 jul. 1907  København, Vester Kirkegård, G-12-15 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [119
  Jernbaneassistent Rasmus Malling begravet fra Nordre Kapel. 
  Begravet 23 jul. 1907  København, Vester Kirkegård, G-12-15 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2
  Ejendom 10 aug. 1922  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 726 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [117
  Iflg. Landbrugsministeriets skrivelse af 10-08-1922 er matr. nr. 726 [før 5a] udgået af matriklen. 
  Ejendom 28 sep. 1922  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 726 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [121
  Expropriationsfortegnelse som adkomst for Statsbanerne vedr. Aarhus Godsbanegård juli 1922 læst 28-09-1922 
  • [Før matr. nr. 5a]
   Angående 2.517 m2 restareal 1.087 m2, hartkorn 2 alb. indr. under matr. nr. 802a [Steinmannsgade m.fl.] tilh. Aarhus Kommune.
  Notater 
  • RN9004:
   [42]
  Person-ID I4  Købmandsslægten Malling i Aarhus
  Sidst ændret 16 dec. 2017 

  Far Andreas Malling,   f. 25 aug. 1815, Aarhus, Domsognet, ved Mindet [Dynkarken 39-41, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 22 jul. 1876, Aarhus, Domsognet, Østergade 54 [Østergade 54, matr. 286/Fredensgade 22, matr. nr. 286] Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 60 år) 
  Mor Caroline Gaarn,   f. 18 sep. 1817, Aarhus, Domsognet, ved Mindet Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 2 jul. 1863, Aarhus, Domsognet, Mindegade Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 45 år) 
  Gift 24 okt. 1839  Aarhus, Domsognet, [Mindegade 5, matr. nr. 118]. Find alle personer med begivenheder på dette sted  [19, 122
  Ægteskab 24 okt. 1839  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [123, 124
  RN9002 købmand Andreas Malling og RN9003 jomfru Caroline Gaarns ægteskab annonceres. 
  • "Copulerede i Aarhuus 24-10. [24-10-1839] :
   [RN9001] Kjøbmand Andreas Malling og [RN9002] Jomfru Caroline Gaarn."
  Ægteskab 26 okt. 1839  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [36, 125
  RN9002 Andreas og RN9003 Caroline takker vennerne for fejringen af deres bryllup. 
  • "De ærede Venner, som ved Flagning eller paa anden Maade forskjønnede vor Bryllupsfest, aflægges herved vor hengivneste Tak
   [RN9002] A. Malling. [RN9003] Caroline Malling født Gaarn."
  Familie-ID F2  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie Petrea Heine Jensen,   f. 4 mar. 1845, Grundfør Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 12 sep. 1903, København, Sankt Matthæus Sogn, Valdemarsgade 33, 3 Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 58 år) 
  Gift 11 nov. 1870 
  Børn 
   1. Caroline Johanne Ane Dorthea Alexandra Malling,   f. 21 sep. 1871, Aarhus, Viby Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. Ja, dato ukendt
   2. Sophie Regize Gaarn Malling,   f. 7 jul. 1875, Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksbjerg 80, matr. nr. 5c Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. Ja, dato ukendt
   3. Birthe (Bertha) Heine Malling,   f. 13 feb. 1877, Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé 80, matr. nr. 5c Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. Ja, dato ukendt
   4. Andreas Malling,   f. 2 maj 1878, Aarhus, Domsognet Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 18 feb. 1913, København, Sankt Hans Hospital Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 34 år)
   5. Rasmus Malling,   f. 27 apr. 1881, Aarhus, Domsognet, Fredensgade 48 Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. Ja, dato ukendt
   6. Mette Johanne Heine Malling,   d. 15 nov. 1876, Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted
  Sidst ændret 12 aug. 2013 
  Familie-ID F3  Gruppeskema  |  Familietavle

 • Begivenhedskort
  Link til Google MapsFødt - 2 sep. 1841 - Aarhus, Domsognet, Mindegade Link til Google Earth
  Link til Google MapsDøbt - 24 okt. 1841 - Aarhus, Domkirken Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Fritaget for militærtjeneste. - - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBopæl - Bor hos forældrene - 1 feb. 1845 - Aarhus, Domsognet, Mindegade 341 Link til Google Earth
  Link til Google MapsBopæl - Bor hos forældrene - 1845-1848 - Aarhus, Viby Sogn, Jægergården Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien- - RN9002 Malling med familie [RN9003, RN9004, RN9006] er rejsende med dampskibet "Lolland" til Kalundborg. - 11 maj 1849 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien- - RN9002 A. Malling med kone og 2 børn [RN9003, RN9004, RN9006] er rejsende med dampskibet "Lolland" fra Kalundborg. - 29 jul. 1849 - Kalundborg Link til Google Earth
  Link til Google MapsBopæl - Bor hos forældrene - 1 feb. 1850 - Aarhus, Domsognet, Mindegade 341 Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien- - RN9003 Madame Malling med søn [RN9004 eller RN9006] er rejsende med dampskibet "Skirner" til København. - 16 aug. 1850 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien- - RN9003 Madame Malling med barn [RN9004 eller RN9006] er rejsende med dampskibet "Slesvig" fra København. - 3 okt. 1850 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Gået i Den højere Borgerskole - Omk.1848 til 1853 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBopæl - Bor hos forældrene - 1 feb. 1855 - Aarhus, Domsognet, Mindegade 341 Link til Google Earth
  Link til Google MapsKonfirmeret - 1857 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Ansat som landvæsenselev på Moesgaard iflg. anbefaling af maj 1860 fra Rasmussen, kammerråd - maj 1857 til maj 1860 - Aarhus, Mårslet Sogn, Moesgård Hovedgård Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - En ugift landvæsenselev Rasmus Malling, 19 år, født i Aarhus - 1 feb. 1860 - Aarhus, Mårslet Sogn, Moesgård Hovedgård Link til Google Earth
  Link til Google MapsArv - R. Malling giver afkald til Overformynd. [Overformynderiet, hans fætre og kusiner gør ligeså] - 28 aug. 1860 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsArv - R. Malling giver afkald til Overformynd. [Overformynderiet, ligeså gør hans fætre og kusiner] - 19 dec. 1860 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Anbefaling til landbruget fra justitsråd og amtsforvalter J. Frost i Aarhus - 20 jan. 1863 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Ansat som avlsforvalter på Norslund ved Aarhus iflg. anbefaling af 09-1864 fra Callesen. - mar. 1864 til sep. 1864 - Aarhus, Malling Sogn?, Norslund Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Ansat som avlsforvalter på Sophie Amaliegaard iflg. anbefalling af 01-11-1865 fra Nissen - 1 nov. 1864 til 1 nov. 1865 - Aarhus, Krogsbæk Sogn Link til Google Earth
  Link til Google MapsBopæl - Forlover ved RN9027 Christian Laurits Mallings ægteskab med RN9041Johanne Sørensen - 8 jul. 1866 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Søger ansættelse ved De Jydske Fyenske Jernbaner - 12 feb. 1867 - Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksgade 569 Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Gartner og bor sammen med faderen RN9001 Andreas. - 1869 - Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksgade 569 Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Gartner R. Malling noteret på Frederiks Allé 80, 732 - 1870 - Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé 80 Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Gartner, bor sammen med faderen RN9002 Andreas - 1 feb. 1870 - Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksgade 75 Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Forpagter ved ægteskabet med RN9005 Petrea - 11 nov. 1870 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Skøde til gartner Rasmus Malling på matr. nr. 5b - 3 dec. 1870 - Aarhus, Viby Sogn, Frederiks Allé 80, matr. nr. 5b Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Husejer og gartner, bor sammen med faderen RN9001 Rasmus [Frederiksalle 80] - 1871 - Aarhus, Viby Sogn, Frederiksbjerg 27 Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - R. Malling søger en pige til malkning. - 23 jan. 1871 - Aarhus, Viby Sogn, Frederiksbjerg Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - R. Malling søger en dreng eller karl. - 24 feb. 1871 - Aarhus, Viby Sogn, Frederiksbjerg Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - R. Malling udlejer et umøbleret eller møbleret værelse. - 12 maj 1871 - Aarhus, Viby Sogn, Frederiksbjerg Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - R. Malling sælger mælk og fløde. - 19 jun. 1871 - Aarhus, Viby Sogn, Frederiksbjerg Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - R. Malling sælger mælk og fløde. - 19 jun. 1871 - Aarhus, Viby Sogn, Frederiksbjerg Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Gartner ved datteren RN9028 Carolines fødsel og dåb - 21 sep. 1871 - Aarhus, Viby Sogn, Frederiksbjerg Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - R. Malling søger en havekarl. - 26 jan. 1872 - Aarhus, Viby Sogn, Frederiksbjerg Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - R. Malling udlejer værelse for en enlig herre. - 30 jan. 1872 - Aarhus, Viby Sogn, Frederiksbjerg Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - [RN9002] A. Malling og [RN9004] R. Malling er medunderskrivere på Bilag D Overenskomst med de store grundejere og Aarhus Kommune om indlemmelse af Marselisborg jorden under Aarhus Købstad - 27 apr. 1872 - Aarhus, Viby Sogn Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - R. Malling søger en dreng. - 19 jun. 1872 - Aarhus, Viby Sogn, Frederiksbjerg Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - R. Malling søger en arbejdsmand. - 3 jul. 1872 - Aarhus, Viby Sogn, Frederiksbjerg Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - RN9002 købmand A. Malling får obligation og afgift i matr. nr. 5b og 5c, slettet 13-01-1877 og 27-01-1877 efter faderens død - 3 aug. 1872 - Aarhus, Viby Sogn, Frederiks Allé 80, matr. nr. 5b og 5c Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - R. Malling udbyder fodergulerødder til salg. - 11 okt. 1872 - Aarhus, Viby Sogn, Frederiksbjerg Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - R. Malling søger en tjenestepige til øjeblikkelig tiltrædelse. - 3 jun. 1873 - Aarhus, Viby Sogn, Frederiksbjerg 27 Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - R. Malling søger en barnepige. - 17 nov. 1873 - Aarhus, Viby Sogn, Frederiksbjerg Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - R. Malling søger en dreng. - 26 nov. 1873 - Aarhus, Viby Sogn, Frederiksbjerg Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkat - Assistent Malling er sat i skat efter en årsindkomst på Rdr. i 1874 - 3 dec. 1873 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Byrådet vælger [11-12-1873] gartner R. Malling til fattigforstander for Frederiksbjerg [med virkning fra 01-01-1874]. - 11 dec. 1873 - Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksbjerg Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Gartner R. Malling udnævnes af Byrådet til fattigforstander for Frederiksbjerg. - 12 dec. 1873 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Ekstraassistent ved Statsbanernes Revision (Opgivet af Revisionen) - 1 jan. 1874 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - R. Malling søger en dreng til 01-05-1874 - 25 mar. 1874 - Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksbjerg Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - gartner - 1875 - Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé 80, matr. nr. 5c Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Den approberede matrikulering af gartner R. Mallings i de fra Marselisborg indlemmede parceller i Aarhus Købstads Markjorder. - 1 feb. 1875 - Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5b Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Gartner ved datteren RN9029 Sophies fødsel og dåb - 25 aug. 1875 - Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksbjerg 80, matr. nr. 5c Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Gartner. [matr. nr. 5c] - 1876 - Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé 80 Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - R. Malling sælger modne jordbær. - 27 jun. 1876 - Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksbjerg Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom-Bygmester - Fortegnelse over nye gadenumre på udlagte vej fra Frederiks Allé over RN9002 A. Mallings Toftelav - 1 okt. 1876 - Aarhus, Vor frue sogn, Mallings Toft Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Arbejde ved ansøgningen til Statsbanerne: Landmand og gartner - 22 nov. 1876 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Søger stilling ved Statsbanernes Hovedkontor. Vedlagt lægeerklæring og anbefaling af købmand Chr. P. Schmidt? og prokurator Winge - 22 nov. 1876 - Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksbjerg 80, matr. nr. 5c Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Rasmus Malling? sælger matr. nr. 5e [del af matr. nr. 5b] til slagter E.G. Wetzlar. - 25 nov. 1876 - Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5e Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Erklæring om overholdelse af gældende regler ved ansættelse som assistent i 2. Revisionskontor. - 30 nov. 1876 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Assistent IV ved Statsbanernes Regnskabsafdeling - 1 dec. 1876 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - R. Malling er ansat som assistent af 3. klasse i Regnskabsafdelingen. - 6 dec. 1876 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Gartner [matr. nr. 5c] - 1877 - Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé 80 Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Gartner Malling noteret på ejendommen Frederiks Allé 80, matr. nr. 5b, Ewaldsgade 10, sag 1150/83,135/87,815/92 - 1877 til 1898 - Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé 80 Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Skiftreretsattest for gartner [RN9004] R. Malling og købmand [RN9006] J.G. Malling på matr. nr. 5a, 5d og 121 (efter faderens død) - 13 jan. 1877 - Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5a, 5d og 121 Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Aarhus Byråd godkender ajourført plan for bebyggelse af matr. nr. 5a, 5b, 5c og 5d på Mallings Toft - 8 feb. 1877 - Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5a, 5b, 5c, 5d Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Gartner ved datteren RN9030 Birthes fødsel og dåb - 13 feb. 1877 - Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé 80, matr. nr. 5c Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Skøde til murermester Chr. Lund på R. Malling og J.G. Mallings andel af matr. nr. 121. - 5 maj 1877 - Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 121 Link til Google Earth
  Link til Google MapsFritid - R. Malling står som medunderskriver af en indbydelse til Grundlovsfest i Riis Skov. - 28 maj 1877 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Gartner R. Malling er fortsat fattigforstander for Frederiksbjerg 9. fattigdistrikt. - 31 maj 1877 - Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksbjerg Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Forpagtningskontrakt på matr. nr. 5b med L. Ulstrup til 01-04-1888 - 20 okt. 1877 - Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé 80, matr. nr. 5b Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Gartner Malling overdrager 01-03-1878 gartneriet til gartner L. Ulstrup. - 1 feb. 1878 - Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé 80 Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Assistent IV ved Statsbanernes Regnskabsafdeling - 1 apr. 1878 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Assistent ved jernbanen ved sønnen RN9031 Andreas' fødsel og dåb - 2 maj 1878 - Aarhus, Domsognet, Fredensgade 43 Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Forvalter Malling køber Elstedgaard af proprietær Larsen. - 15 maj 1878 - Aarhus, Elsted Sogn, Elstedgaard Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - assistent [jernbaneassistent ved Statsbanerne?] - 1879 - Aarhus, Domsognet, Fredensgade 48 Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Assistent. - 1879 - Aarhus, Domsognet, Fredensgade 43 Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Jernbaneassistent [ved Statsbanerne] - 1880 - Aarhus, Domsognet, Fredensgade 48 Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Brødrene Mallings matr. nr. 5d Aarhus Købstads Markjorder fra Marselisborg ændres. - 1880 til 1881 - Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5d Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Brødrene Malling ejer sammen matr. nr. 5a - 1 jan. 1880 - Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5a Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Brødrene Malling ejer sammen matr. nr. 5d - 1 jan. 1880 - Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5d Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - RN9004 ejer alene matr. nr. 5b, 5c - 1 jan. 1880 - Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5b, 5c Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Jernbaneassistent - 1 feb. 1880 - Aarhus, Domsognet, Fredensgade 48, matr. nr. 6a Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Bestyrelsen for Øresparekassen informerer om byens inddeling i kredse. - 19 apr. 1880 - Aarhus, Vor frue sogn, Mallings Toft Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Deklaration om ophævelse af sameje [med RN9006 J.G. Malling] læst som adkomst for assistent [RN9004] R. Malling på matr. nr. 5a - 26 jun. 1880 - Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5a Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Samejet på matr. nr. 5a mellem brødrene [RN9006] J.G. Malling og [RN9004] assistent R. Malling ophæves, så R. Malling er eneejer - 26 jun. 1880 - Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5a Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkat - Baneassistent R. Malling er sat i skat for 1881 med en indtægt på 1.400 kr. - 10 dec. 1880 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Jernbaneassistent [ved Statsbanerne?] - 1881 - Aarhus, Domsognet, Fredensgade 48 Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Århus Byråd behandler en indstilling om kloak med overenskomst med brødrene [RN9006] J.G. Malling og [RN9002] R. Malling - 6 jan. 1881 - Aarhus, Vor Frue Sogn Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Jernbaneassistent ved sønnen RN9071 Rasmus' fødsel - 2 sep. 1881 - Aarhus, Domsognet, Fredensgade 48 Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Assistent III ved Statsbanernes Regnskabsafdeling (2. Revisions Kontor) - 1 nov. 1881 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Forpagtningskontrakt på matr. nr. 5b med gartner N. Weber til 01-04-1892 - 17 dec. 1881 - Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé 80, matr. nr. 5b Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Handelsgartner N. Weber indgår forpagtningsaftale med [RN9004] gartner R. Malling på matr. nr. 5b frem til 01-04-1892 - 17 dec. 1881 - Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5b Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Jernbaneassistent [ved Statsbanerne] - 1882 - Aarhus, Domsognet, Fredensgade 48 Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Handelsgartner N. Weber overtager gartneriet fra handelsgartner L. Ulstrup. - 12 apr. 1882 - Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé 80 Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Brødrene R. og G. Mallings matr. nr. 5d Aarhus Købstads Markjorder fra Marselisborg ændres. - 1 okt. 1882 - Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5d Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Jernbaneassistent [ved Statsbanerne] - 1883 - Aarhus, Domsognet, Ryesgade 37 Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Grøften over [RN9004] Mallings jorder matr. nr. 5d og 5g [en del af 5a] omdannes til kloak - 22 feb. 1883 - Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5d, 5g Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Forpligtelse for matr. nr. 5g mht. kloakledning og en rendesten jf. skøde på matr. nr. 273. - 30 jun. 1883 - Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5g Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Tilkommende ny husnumre på vej fra Frederiks Allé over Mallings Toft. - 1 okt. 1883 - Aarhus, Vor frue sogn, Mallings Toft Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkat - Baneassistent Malling er opført i skatteligningen for 1884 med en skatteindtægt på 800 kr. hvoraf skal svares 46 kr. - 12 dec. 1883 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Jernbaneassistent [ved Statsbanerne] - 1884 - Aarhus, Vor Frue sogn, Banegårdsvej 39 Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Jernbaneassistent Rasmus Malling mageskifter parcel af matr. nr. 5a med matr. nr. 1320g med murermester N. Rasmussen til overtagelse 17-07-1884 - 19 jun. 1884 - Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5a Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkat - Baneassistent R. Malling er opført i skatteligningen for 1885 med en skatteindtægt på 800 kr. hvoraf skal svares 46 Kr. 40 Øre. - 15 dec. 1884 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Mageskifteskøde fra murermester N. Rasmussen til jernbaneassistent R. Malling - 17 dec. 1884 - Aarhus, Vor Frue Sogn, Banegårdsvej 19, matr. nr. 1320g Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Konduiteliste for 1884 som assistent III - 31 dec. 1884 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Jernbaneassistent [ved Statsbanerne] [Banegårdsvej 39?] - 1885 - Aarhus, Vor Frue sogn, Banegårdsvej 9 Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Forpligtelse til at opsætte plankeværk og istandsætte vej. - 10 jan. 1885 - Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5g Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - R. Malling udbyder en lejlighed på Banegårdsvej til leje pr. 01-04-1885 - 10 jan. 1885 - Aarhus, Vor Frue Sogn, Banegårdsvej 19 Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - RN9004 Gartner R. Malling? mageskifteskøde af matr. nr. 5g til murermester N. Rasmussen, hvorfra matr. nr. 357-362 senere hen udstykkes og 5g nedlægges. - 10 jan. 1885 - Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5g Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Skøde til købmand F. Ollendorff og sagfører S. Winge på matr. nr. 5a - 10 jan. 1885 - Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5a Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Henvendelse fra en række grundejere på Frederiksbjerg om gadernes vedligeholdelse. - feb. 1885 - Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksbjerg Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Byrådet vedtager gadenavnene på Mallings Toft - 18 jun. 1885 - Aarhus, Vor frue sogn, Mallings Toft Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Fortegnelse over tilhørende nye gadenumre i Wilstersgade. - 1 okt. 1885 - Aarhus, Vor Frue Sogn, Wilstersgade Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Matr. nr. 5a opføres under Winge og Ollendorff som ejere under Aarhus Købstads Markjorder. - 1 okt. 1885 - Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5a Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Matr. nr. 5d er helt indtaget under Aarhus Købstads Bygrunde. - 1 okt. 1885 - Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5d Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Handelsgartner N. Weber sælger hele potteplantebeholdninger ud grundet flytning. - 19 feb. 1887 - Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé 80 Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Assistent R. Malling er oprykket i 2den lønklasse. - 11 mar. 1887 - København Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Skøde fra S. Winge og F. Ollendorff til snedkermester J.P. Sørensen på matr. nr. 5k og 5L - 6 dec. 1887 - Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5k og 5L Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Assistent R. Malling sætter sin ejendom Banegårdsvej 19 til salg. - 27 mar. 1888 - Aarhus, Vor Frue Sogn, Banegårdsvej 19 Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Prokurator Winge udbyder på vegne af assistent R. Malling ejendommen Banegårdsgade 19 til salg. - 27 mar. 1888 - Aarhus, Vor Frue Sogn, Banegårdsvej 19 Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Skøde fra R. Malling til købmand C.V. Lembroch. - 22 jun. 1888 - Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 1320g Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Skøde fra R. Malling til gartner N. Weber på matr. nr. 5b og 5c. - 13 dec. 1888 - Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé 80, matr. nr. 5b og 5c Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Skøde fra R. Malling til gartner N. Weber på matr. nr. 5b. - 13 dec. 1888 - Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé 80, matr. nr. 5b Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Skøde fra R. Malling til gartner N. Weber på matr. nr. 5c. - 13 dec. 1888 - Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé 80, matr. nr. 5c Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Forpagtningsaftale med handelsgartner N. Weber med [RN9004] gartner R. Malling på matr. nr. 5b erstattet af Webers skøde på ejendommen - 20 dec. 1888 - Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5b Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Tilkommende ny gadenumre i Wilstersgade - 1 sep. 1889 - Aarhus, Vor Frue Sogn, Wilstersgade Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Konduiteliste for 1894 som assistent II på III Indtægtsrevisonskontor. - 31 dec. 1894 - København Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Indstilling til forfremmelse fra assistent II til assistent I i Revisionen trods manglende dygtighed - 15 jul. 1896 - København Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Frederiks Allé 80, byggesag 126/97 - 1897 - Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiks Allé 80 Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Fortegnelse over tilkomne ny gadenumre i Wilstersgade - 1 okt. 1897 - Aarhus, Vor Frue Sogn, Wilstersgade Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Aarhus Byråd navngiver Ewaldsgade - 15 maj 1899 - Aarhus, Vor Frue Sogn, Ewaldsgade, matr. nr. 5b og 5c Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Fortegnelse over tilkomne ny gadenumre i Wilstersgade - 1 okt. 1899 - Aarhus, Vor Frue Sogn, Wilstersgade 12 Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Iflg. Landbrugsministeriets? skrivelse af 21-12-1900 er matr. nr. 5a nu skyldsat under matr. nr. 726. - 21 dec. 1900 - Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5a Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Konduiteliste for 1903 som assistent I på III Indtægtsrevisonskontor. Udfyldt 30-04-1903 - 30 apr. 1903 - København Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Iflg. Landbrugsministeriets skrivelse af 10-08-1922 er matr. nr. 726 [før 5a] udgået af matriklen. - 10 aug. 1922 - Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 726 Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Expropriationsfortegnelse som adkomst for Statsbanerne vedr. Aarhus Godsbanegård juli 1922 læst 28-09-1922 - 28 sep. 1922 - Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 726 Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 
  Kort forklaring  : Adresse       : Beliggenhed       : By       : Sogn       : Amt/Region       : Land       : Ikke indstillet

 • Kilder 
  1. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 08-07-1809.

  2. [S3] Kirkebogen for den relevante dato og sogn 1).

  3. [S10] Politiregisterbladene 185).

  4. [S35] Statsbanerne 143), Ansøgning 12-02-1867 til De Jydske Fyenske Jernbaner.

  5. [S12] Folketællingen 1845 2).

  6. [S13] Jægergården, Peter Holm 21), Peter Holm.

  7. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 11-05-1849.

  8. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 29-07-1849.

  9. [S15] Folketællingen 1850 2).

  10. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 16-08-1850.

  11. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 04-10-1850.

  12. [S35] Statsbanerne 143), Ansøgningsskema.

  13. [S22] Folketællingen 1855 2).

  14. [S3] Kirkebogen for den relevante dato og sogn 1), ved ægteskabet med Petrea.

  15. [S35] Statsbanerne 143).

  16. [S14] Folketællingen 1860 2).

  17. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 28-03-1860.

  18. [S85] Skøde- og panteprotokol 61), Personregister 1671 - 1927, Århus Byfoged, 1858 og 1862, protokol 17, folio 626.

  19. [S4] Vielsesdata 9b).

  20. [S9] Aarhus Vejviser for det pågældende år 35).

  21. [S67] Gaderegistre 36), Frederiksbjerg 1870.

  22. [S16] Folketællingen 1870 2).

  23. [S37] Realregister 54), Prot fol 49.

  24. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 23-01-1871.

  25. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 24-02-1871.

  26. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 12-05-1871.

  27. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 19-06-1871.

  28. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 26-01-1872.

  29. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 30-01-1872.

  30. [S20] Byrådsforhandlinger 57).

  31. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 19-06-1872.

  32. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 03-07-1872.

  33. [S37] Realregister 54), Prot Fol 626.

  34. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 11-10-1872.

  35. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 24-05-1873.

  36. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende.

  37. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 17-11-1873.

  38. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 26-11-1873, 29-11-1873.

  39. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 03-12-1873.

  40. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 12-12-1873.

  41. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 12-12-1873.

  42. [S35] Statsbanerne 143), Personallisten.

  43. [S94] Matriklen 1871-1905 84), Aarhus Købstad.

  44. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 25-03-1874.

  45. [S94] Matriklen 1871-1905 84), Aarhus Købstad, Aarhus Købstads Markjorder.

  46. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 24-03-1875.

  47. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 27-06-1876.

  48. [S94] Matriklen 1871-1905 84), Aarhus Købstad, 01-10-1875 til 01-10-1876 Aarhus Bygrunde.

  49. [S94] Matriklen 1871-1905 84), Aarhus Købstad, Aarhus Købstads Markjorder fra Marselisborg.

  50. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 12-12-1876.

  51. [S86] Diverse materiale vedr. ejendomme 1839-1939 79)? 84)?, 01-10-1876.

  52. [S37] Realregister 54), folio 377.
   Ej fundet i protollen for 1876 folio 377.

  53. [S35] Statsbanerne 143), Erklæring.

  54. [S105] Jyllands Posten 73), 06-12-1876.

  55. [S67] Gaderegistre 36), Frederiksbjerg 1877-1898.

  56. [S37] Realregister 54), Prot. Fol. 187.

  57. [S105] Jyllands Posten 73), 02-02-1877.

  58. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 27-03-1877.

  59. [S37] Realregister 54), Prot Fol 465.

  60. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 01-06-1877.

  61. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 31-05-1877.

  62. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 08-06-1877.

  63. [S105] Jyllands Posten 73), 11-10-1877.

  64. [S37] Realregister 54), Prot Fol 849.

  65. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 27-12-1877.

  66. [S105] Jyllands Posten 73), 15-02-1878.

  67. [S20] Byrådsforhandlinger 57), Tilllæg april 1880.

  68. [S17] Folketællingen 1880 2).

  69. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 19-04-1880.

  70. [S37] Realregister 54), Prot. fol. 833.

  71. [S37] Realregister 54), Matr. nr. 5a.

  72. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 28-07-1880.

  73. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 03-08-1880.

  74. [S105] Jyllands Posten 73), 11-12-1880.

  75. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 22-02-1881.

  76. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 01-07-1881.

  77. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 21-07-1881.

  78. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 16-10-1881.

  79. [S37] Realregister 54), Prot Fol 172.

  80. [S37] Realregister 54), Matr. nr. 5b.

  81. [S94] Matriklen 1871-1905 84), Aarhus Købstad, Aarhus Købstads Markjorder, Frederiksbjerg.

  82. [S94] Matriklen 1871-1905 84), Aarhus Købstad, Aarhus Købstads Bygrund.

  83. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 24-01-1882.

  84. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 04-09-1882.

  85. [S37] Realregister 54), Prot. fol. 475.

  86. [S86] Diverse materiale vedr. ejendomme 1839-1939 79)? 84)?, 01-10-1883.

  87. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 12-12-1883.

  88. [S94] Matriklen 1871-1905 84), Aarhus Købstad, Aarhus Købstads Bygrunde fra Marselisborg.

  89. [S18] Skøde- og tingbøger, se realregistret 54), Skøde- panteprotokollen for Bygrunde fra Marselisborg 17-12-1884 samt matr. nr. 1320g og 5g.

  90. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 15-12-1884.

  91. [S37] Realregister 54), pantebog 29 folio 605.

  92. [S35] Statsbanerne 143), Konduiteliste.

  93. [S37] Realregister 54), Prot. fol. 246.

  94. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 10-01-1885.

  95. [S37] Realregister 54), Protokol 246.

  96. [S37] Realregister 54), fol. 247.

  97. [S87] Hans Jensen, februar/marts 1885.

  98. [S86] Diverse materiale vedr. ejendomme 1839-1939 79)? 84)?, 01-10-1885.

  99. [S94] Matriklen 1871-1905 84), Aarhus Købstad, Aarhus Købstads Bygrunde.

  100. [S33] Kraks Vejviser for det givne årtal.

  101. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 11-03-1887.

  102. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 31-03-1887.

  103. [S105] Jyllands Posten 73), 31-03-1887.

  104. [S37] Realregister 54), Pro 31 fol 720.

  105. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 27-03-1888.

  106. [S37] Realregister 54), pantebog 32 folio 316.

  107. [S37] Realregister 54), Prot 32 Fol 606.

  108. [S86] Diverse materiale vedr. ejendomme 1839-1939 79)? 84)?, 01-09-1889.

  109. [S23] Folketællingen 1890 2).

  110. [S105] Jyllands Posten 73), 08-11-1890.

  111. [S94] Matriklen 1871-1905 84), Aarhus Købstad, Aarhus Købstads Markjorder Marselisborg Markjorder.

  112. [S35] Statsbanerne 143), Indstilling.

  113. [S94] Matriklen 1871-1905 84), Aarhus Købstad, Aarhus Købstads Markjorder Frederiksbjerg Markjorder.

  114. [S86] Diverse materiale vedr. ejendomme 1839-1939 79)? 84)?, 01-10-1897.

  115. [S86] Diverse materiale vedr. ejendomme 1839-1939 79)? 84)?, 15-05-1899.

  116. [S86] Diverse materiale vedr. ejendomme 1839-1939 79)? 84)?, 01-10-1899.

  117. [S37] Realregister 54), matr. nr. 5a.

  118. [S11] DIS-Danmark 129).

  119. [S99] Begravelsesprotokoller 1861-1940 133), l. nr. 2662.

  120. [S41] Skifteretten, København, Registreret som sag nr. 2/1736-3L. Sagen ikke fundet i den digitale udgave.

  121. [S37] Realregister 54), Pr. 57d, fol. 2244, matr. nr. 5a.

  122. [S61] Nygaards Sedler 6), jf. kirkebogen for Aarhus Domsogn.

  123. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 25-10-1839.

  124. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 25-10-1839.

  125. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 26-10-1839.