Inger Hieronymusdatter

Kvinde ca. 1624 - 1698  (74 år)


Personlige oplysninger    |    Kilder    |    Begivenhedskort    |    Alle

 • Navn Inger Hieronymusdatter  [1
  Født ca. 1624  [1
  Køn Kvinde 
  BrugerID RN9351 
  Ejendom 1654  Aarhus, Vor Frue Sogn, Guldsmedgade, Güldens Gård Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2
  [RN9351] Inger medbringer som medgift en gård på Guldsmedgade (Güldens Gård) 
  Ejendom 1654  Aarhus, Vor Frue Sogn, Hieronymusbakken [Fattiggården, Vester Allé 5, matr. nr. 1292] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2
  [RN9351] Inger medbringer som medgift Hieronymusbakken vest for Broberg. 
  Ejendom 1654  Aarhus, Vor Frue Sogn, Vestergade, Søren Molboes Gård [Otto Mønsteds Gård, Vestergade 11, matr. nr. 397] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2
  [RN9351] Inger medbringer som medgift Søren Molboes Gård (Chr. Basballe Gården) på Vestergade. 
  Ejendom 12 nov. 1687  Aarhus, Domsognet, inden for Mindeporten l.nr. 224 [Mindegade 8, matr. nr. 95] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3
  Enken Inger Hieronymusdatter og afdødes børn arver ved skifte 06-09-1693 gården. 
  Ejendom 1688  Aarhus, Domsognet, inden for Mindeporten l.nr. 224 [Mindegade 8, matr. nr. 95] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [4
  Inger Hieronymusdatter sælget gården til Dinus Pedersen Vintz. 
  Ejendom 1688  Aarhus, Domsognet, inden for Mindeporten [Mindegade 8, matr. nr. 95] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [5
  Skifteboet efter [RN9342] Christen sælger gården til Dinus Pedersen Vintz. 
  Ejendom 1690  Aarhus, Vor Frue Sogn, Vestergade søndre side [Vestergade 17, matr. nr. 399] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [6
  [RN9342] Inger Hieronimus ejer en gård med have. 
  • I
  Ejendom 1693  Aarhus, Vor Frue Sogn, Vestergade nordre side [Vestergade 16-12, matr. nr. 589-591] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [7
  [RN9351] Inger Hieronimusdatter ejer en residentz. 
  • Ejendommen var i 1682 ejer af Erich Møller, capellan til Frue Kirchen [Vor Frue Kirke] og beboet af Willum Thistrup.

   I 1687 var den ejet af [RN9518] Christen Vegerslev.
  Skifte 5 sep. 1693  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2, 8, 9
  Skifte kommer under Magistratens behandling efter magtbud af [RN9339] Jens Christensen Basballe. 
  • I skiftebrev af 06-09-1693 efter [RN9342] Christens død i november 1687 arver enken [RN9351] Inger og hans børn ejendommen:

   [RN9351] Inger Hieronimisdatter (17/30)
   og afdødes børn:
   [RN9339] Rådmand Jens Christian [Christensen] Basballe (2/30)
   [RN9358] Borger og handelsmand Peder Christensen Basballe (2/30)
   [RN9390] Sognepræst i Mygind med Anneks Augustinus Christensen Basballe (2/30)
   [RN9391] Hieronimus Christensen Basballe (2/30)
   [RN9392] Silche Christensdatter Basballe, enke efter [RN9393] Peder Gylling (1/30)
   [RN9394] sal. Maren Christensdatter Basballe og sal. [RN9354] Morten Agerup på Samsø's datter Maren Mortensdatter, sal. Hans Kedelførers (1/30)
   [RN9359] sal. Anne Christensdatter Basballe, [RN9360] Michel Jacobsens, børn [RN9382] Hans Storm, sal. [RN9383] Christen Storm, død efter sin morfar [RN9342] [RN9384] Peder Storm, [RN9386] Jacob Michelsen og [RN9385] Anne Michelsdatter (tilsammen 1/30)
   [RN9395] Margrethe Christensdatter Basballe, g.m. Sognepræst i Mørke [RN9535] Søren Sommer (1/30)
   [RN9396] Elline Christensdatter Basballe (1/30)
  Ejendom 6 sep. 1693  Aarhus, Domsognet, Vestergade søndre side [Vestergade 41-43, matr. nr. 470] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [10
  [RN9342] handelsmand Christen Jensen Basballes gård med kålhave udlægges til RN9351 Inger og afdødes børn. 
  • 24-05-1688 overtager farver Hans Jensen ejendommen.

   I skiftet 06-09-1693 efter [RN9342] handelsmand Christen Jensen Basballe tillægges ejendommen enken og afdødes børn.
  Ejendom 6 sep. 1693  Aarhus, Domsognet, uden for Mindeporten [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [11, 12
  [RN9351] Inger og afdøde [RN9342] Christens børn overtager boden i Dynkarken. 
  • Assessor Jens Lassen overtager 1690 ejendommen.
   Dinus Pedersen Vintz overtager 1691 ejendommen.
  Ejendom 6 sep. 1693  Aarhus, Domsognet, ved Aaen [Aagade 91, matr. nr. 790] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [13
  [RN9351] Inger og børnene arver [RN9342] Christens 2 boder med have. 
  Ejendom 6 sep. 1693  Aarhus, Domsognet, inden for Mindeporten [Mindegade 8, matr. nr. 95] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [5
  [RN9351] Inger og [RN9342] Christens børn arver gården. 
  • Gården er pr. 1688 solgt til Dinus Pedersen Vintz.
  Ejendom 6 sep. 1693  Aarhus, Domsognet, Studsgade østre side [Studsgade 40, matr. nr. 1060] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [14
  [RN9351] Inger og [RN9342] Christens børn arver huset. 
  • I skiftebrev af 06-09-1693 efter [RN9342] Christens død i november 1687 arver enken [RN9351] Inger og hans børn ejendommen:

   [RN9351] Inger Hieronimisdatter (17/30)
   og afdødes børn:
   [RN9339] Rådmand Jens Christian [Christensen] Basballe (2/30)
   [RN9358] Borger og handelsmand Peder Christensen Basballe (2/30)
   [RN9390] Sognepræst i Mygind med Anneks Augustinus Christensen Basballe (2/30)
   [RN9391] Hieronimus Christensen Basballe (2/30)
   [RN9392] Silche Christensdatter Basballe, enke efter [RN9393] Peder Gylling (1/30)
   [RN9394] sal. Maren Christensdatter Basballe og sal. [RN9354] Morten Agerup på Samsø's datter Maren Mortensdatter, sal. Hans Kedelførers (1/30)
   [RN9359] sal. Anne Christensdatter Basballe, [RN9360] Michel Jacobsens, børn [RN9382] Hans Storm, sal. [RN9383] Christen Storm, død efter sin morfar [RN9342] [RN9384] Peder Storm, [RN9386] Jacob Michelsen og [RN9385] Anne Michelsdatter (tilsammen 1/30)
   [RN9395] Margrethe Christensdatter Basballe, g.m. Sognepræst i Mørke [RN9535] Søren Sommer (1/30)
   [RN9396] Elline Christensdatter Basballe (1/30)
  Død 26 jan. 1698  Aarhus, Vor Frue Sogn, Søren Molboes Gård [Vestergade 11, matr. nr. 650A] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1, 15
  Begravet 17 feb. 1698  Aarhus, Vor Frue Kirke Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1, 13, 16
  • www.aarhuswiki.dk: Basballe Slægten. Epitafium opsat ca. 1688.
  Skifte 20 apr. 1698  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [17, 18
  Skifte. 
  Notater 
  • RN9351:

   Anne Thestrup anfører dødsdatoen 17-02-1698, som kan være begravelsesdatoen.

   Kilde: Baumgarten og Brigsted anfører dødsdato 26-01-1698.

   Baumgarten citerer epitafiet for, at hun var gift med Christen i 34 år, hvilket ikke stemmer med ægteskabet i 1663. Måske skal de 34 år sættes i relation til hendes dødsår?

   Om arvestridighederne mellem Inger og hendes stedbørn fortæller Baumgarten på #6:

   "Inger blev aldrig sine Stedbørn venligsindet, og de hadede hende af oprigtigt Hjerte og deres Halvbroder [RN9391] Hieronymus Basballe som en ukaldet Medarving. Det gensidige Had brød ud i Ondskab, mens [RN9342] Chr. Basballe endnu laa Lig i Søren Molboes Gaard [Vestergade 11, matr. nr. 397], hvor en Del af hans Børn og Svigerbørn var samlet i Dødsværelset.

   De kunde ikke blive enig med [RN9351] Stedmoderen om Skiftets Behandling. Hun paastod bl.a., at Gaarden [Vestergade 11, matr. nr. 397], samtlige til Stede værende Obligationer, klingende Mønt, Smykker af Guld og Sølv, ædle Stene, Hieronymusbakken [Fattiganstalten, Vester Allé] og meget andet var hendes [RN9391] Søns mødrende Arv, hvorimod hendes Stedbørn forlangte Registrering og Deling.

   Saa begyndte en aarelang og bitter Strid. I første Omgang sejrede Enken, idet Boet forblev uskiftet til 1693 6/9 [06-09-1693 skal være 05-09-1693], da det ved et Magtbud af [RN9339] Jens Christensen Basballe, som var udpeget til Byens Borgmester [oplyst at være rådmand ved skiftet 05-09-1693], kom under Magistratens Behandling.

   Formuen blev endelig opgjort til 30,000 Rdl., Købstadsejendomme til 3450 Rdl, forarbejdet Sølv og Guld 354 Rdl., rede Penge 2800 Rdl. Obligationer 6295 Rdl. o.s.v.

   Boet blev udskiftet i 28 Søsterlodder. Men [RN9351] Inger Hieronvmusdatter vilde ikke bøje sig, og Trætten fortsattes med lige stor Bitterhed fra alle Sider.

   Endelig afgjordes Sagen ved Højesterets Dom af 1698 27/6 [27-06-1698] med det Resultat, at Magistratens Skifte af 1693 bør i alle Maader ved Magt at stande.

   Men da var Inger død, hun døde i Søren Molboes Gaard 26. Januar 1698 [26-01-1698].

   Hendes Søn [RN9391] Hieronymus tog Sagen op paany med en Proces mod sin Halvbroder [RN9339] Borgmesteren paa Magistratens Vegne, der afgjordes ved HR.Dom af 1699 17/5 [17-05-1699] til liden Ære for [RN9339] Borgmesteren, men uden Fordel for [RN9391] Hieronymus, der allerede havde opgivet sit Bo til Skifteretten som Fallit."
  Person-ID I351  Købmandsslægten Malling i Aarhus
  Sidst ændret 14 mar. 2016 

  Far Hieronymus Gülden,   f. Lybæk Find alle personer med begivenheder på dette sted,   begr. 9 feb. 1656, Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Familie-ID F162  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie 1 Søren Ottosen Molboe,   f. 1624,   d. 22 apr. 1661, Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 37 år) 
  Gift 1654  [1, 19
  Børn 
   1. Henning Sørensen Molboe,   f. eft. 1663,   d. 1678  (Alder 14 år)
  Sidst ændret 25 jan. 2016 
  Familie-ID F163  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie 2 Christen Jensen Basballe,   f. 1611, Nibe Sogn, Hornum Herred Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 12 nov. 1687, Aarhus, Vor Frue Sogn, Søren Molboes Gård [Vestergade 11, matr. nr. 397] Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 76 år) 
  Gift 1663  [1, 19
  Børn 
   1. Hieronymus Christensen Basballe,   f. eft. 1663,   d. 25 jan. 1708, Søllerød Præstegaard Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 44 år)
  Sidst ændret 25 jan. 2016 
  Familie-ID F161  Gruppeskema  |  Familietavle

 • Begivenhedskort
  Link til Google MapsSkifte - Skifte kommer under Magistratens behandling efter magtbud af [RN9339] Jens Christensen Basballe. - 5 sep. 1693 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBegravet - 17 feb. 1698 - Aarhus, Vor Frue Kirke Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkifte - Skifte. - 20 apr. 1698 - Aarhus Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 
  Kort forklaring  : Adresse       : Beliggenhed       : By       : Sogn       : Amt/Region       : Land       : Ikke indstillet

 • Kilder 
  1. [S58] Eligerede borgere i Århus 19), #87.

  2. [S125] Basballe, Slægten 106), #6.

  3. [S91] Århus Stifts Årbøger oprettes individuelt se 27) 33) 91) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 103) 110) 112), Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-1693 udarbejdet paa Grundlag af Skøde- og Panteprotokollerne og beslægtede Arkivalier. Af C.J.T. Thomsen. l.nr. 335 #93.

  4. [S91] Århus Stifts Årbøger oprettes individuelt se 27) 33) 91) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 103) 110) 112), Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-1693 udarbejdet paa Grundlag af Skøde- og Panteprotokollerne og beslægtede Arkivalier. Af C.J.T. Thomsen. l.nr. 224 #93.

  5. [S91] Århus Stifts Årbøger oprettes individuelt se 27) 33) 91) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 103) 110) 112), Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-1693 udarbejdet paa Grundlag af Skøde- og Panteprotokollerne og beslægtede Arkivalier. Af C.J.T. Thomsen. 1935 #74.

  6. [S91] Århus Stifts Årbøger oprettes individuelt se 27) 33) 91) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 103) 110) 112), Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-1693, C.J.T. Thomsen, Historisk Samfund for Aarhus Stift. 1936 #89.

  7. [S91] Århus Stifts Årbøger oprettes individuelt se 27) 33) 91) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 103) 110) 112), Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-1693, C.J.T. Thomsen, Historisk Samfund for Aarhus Stift. 1936 #100.

  8. [S47] Skifter i Aarhus 1669-1815 70), l.nr.386 20-04-1698.

  9. [S91] Århus Stifts Årbøger oprettes individuelt se 27) 33) 91) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 103) 110) 112), Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-1693, C.J.T. Thomsen, Historisk Samfund for Aarhus Stift. 1934 #42.

  10. [S91] Århus Stifts Årbøger oprettes individuelt se 27) 33) 91) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 103) 110) 112), Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-1693, C.J.T. Thomsen, Historisk Samfund for Aarhus Stift. 1935 #93.

  11. [S91] Århus Stifts Årbøger oprettes individuelt se 27) 33) 91) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 103) 110) 112), Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-1693, C.J.T. Thomsen, Historisk Samfund for Aarhus Stift. 1935 #72-73.

  12. [S47] Skifter i Aarhus 1669-1815 70), l.nr. 22 af 13-02-1672.

  13. [S91] Århus Stifts Årbøger oprettes individuelt se 27) 33) 91) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 103) 110) 112), Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-1693, C.J.T. Thomsen, Historisk Samfund for Aarhus Stift. 1935 #69.

  14. [S91] Århus Stifts Årbøger oprettes individuelt se 27) 33) 91) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 103) 110) 112), Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-1693, C.J.T. Thomsen, Historisk Samfund for Aarhus Stift. 1934 #41-42.

  15. [S125] Basballe, Slægten 106), #5-6.

  16. [S83] AarhusWiki 40), Basballe Slægten.

  17. [S118] Brigsted, Christen Jensen Basballe.

  18. [S47] Skifter i Aarhus 1669-1815 70), l.nr. 386 20-04-1698.

  19. [S125] Basballe, Slægten 106), #5.