Christen Jensen Basballe

Mand 1611 - 1687  (76 år)


Personlige oplysninger    |    Kilder    |    Begivenhedskort    |    Alle

 • Navn Christen Jensen Basballe  [1
  Født 1611  Nibe Sogn, Hornum Herred Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2, 3, 4, 5
  Køn Mand 
  BrugerID RN9342 
  Kaldenavn Den ældre. 
  Beskæftigelse Aarhus, Vor Frue Sogn, Immervad Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3
  Han drev krambod, skibsfart og kornhandel fra gården i Immervad. 
  Beskæftigelse Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [6
  Næring og brug var "med kramboe, schibsfart och kornhandel" i 4 generationer. 
  Beskæftigelse Aarhus, Vor Frue Sogn, Emervad [Immervad 6, matr. nr. 389] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [7
  [RN9342] Christen overdrager i sin alderdom handelen i Immervad til den ældste søn [RN9339] Jens. 
  Beskæftigelse 1634  København Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3, 8
  Vintapper. 
  Beskæftigelse 1637  København Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3
  Borgerskab. 
  Beskæftigelse 1641  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  Borgerskab som købmand. 
  • Hübertz II #330 anfører 1643 som året for borgerskab til Christen Jacobsen Basballj.
  Bopæl 1644  København Find alle personer med begivenheder på dette sted  [10
  Beskæftigelse 1646  Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [7
  [RN9342] Christen leverer bly til Domkirken. 
  Ejendom fra 1650  Aarhus, Domsognet, Mindegade Find alle personer med begivenheder på dette sted  [7
  [RN9342] Christen bebygger grunden langs sydsiden af Mindegade. 
  • «i»"Ved Mindeport og inden for denne ejede han [RN9342] som Arv efter sin Fader [RN9344] den store Grund, som trakte sig fra Porten [Mindeport] langs Gadens [Mindegade] vestre [søndre] Side til "det store Hus", d.v.s. Magasinhuset, opført af Chr. Bryske og kaldet "Trods Katholm" [Mindegade 4, matr. nr. 97] (1931 Brødr. Kiers Gaard). Ejendommens Areal var betydeligt med bagved liggende Frugthaver, Parker og Damme."«/i»
  Ejendom fra 1650  Aarhus, Domsognet, Mindegade, [Mindegade 12-6, matr. nr. 93-96] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [7
  [RN9342] Christen bygger efter faderens død 3 store købmandsgårde på en del af grunden langs sydsiden af Mindegade. 
  • På en del af arealet langs med sydsiden af Mindegade opfører [RN9342] Christen Jensen Basballe 3 store købmandsgårde regnet fra Mindeporten mod vest:

   [RN9358 hans søn] Peder Basballes egen iboende Gaard [Mindegade 10, matr. nr. 94]
   [RN9360 hans svigersøn gift med RN9359 Anne] Michel Jacobsens egen iboende Gaard [Mindegade 8, matr. nr. 95]
   [RN9339 hans søn] Jens Christensen Basballes Gaard som Søren Ollufsen beboer [Mindegade 6, matr. nr. 96]
   [herefter følger Trods Katholm, Mindegade 4, matr. nr. 97]

   Baumgarten opgiver godt nok matr. nr. 93-96 samt en del af nr. 89, men anfører kun oplysninger om de forannævnte 3 købmandsgårde.

   [Mindegade 12, matr. nr. 93 Jens Møches egen iboende Gaard og Mindegade 20, matr. nr. 89 Jens Mørches Plads]

   Kilde til ovennævnte oplysninger har Baumgarten fra Grundtaksationen 1682.
  Skifte 1650  Aarhus, Vor Frue Sogn, Basballegården, [Immervad 6, matr. nr. 389] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [11
  Brødrene [RN9342] Christen og [RN9505] Jens arver hver halvdelen af Basballegården i Immervad. 
  Skifte 1650  Aarhus, Domkirke Sogn, ved Mindet [Mindegade] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [11
  [RN9342] Christen arver grunden ved Mindet. 
  Beskæftigelse 1661 til 1687  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [7
  [RN9342] Christen sidder i byens råd indtil sin død. 
  Beskæftigelse 1661  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [7
  [RN9342] Christen underskriver som rådmand taxeringen på byens gårde, huse og grunde. 
  Ejendom 29 apr. 1661  Aarhus, Vor Frue Sogn, Vestergade søndre side [Vestergade 15, matr. nr. 398] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [12
  [RN9342] handelsmand Christen Jensen Basballe ejer en gård med have. 
  • I skiftet 06-09-1693 efter [RN9342] handelsmand Christen Jensen Basballe tillægges ejendommen enken og afdødes børn.
  Beskæftigelse før 1662  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2, 4
  Rådmand. 
  Ejendom 1663  Aarhus, Vor Frue Sogn, Vestergade, Søren Molboes Gård [Vestergade 11, matr. nr. 397] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [7
  [RN9342] Christen overtager gården i Vestergade senere kendt som Mønsteds Gård efter ægteskabet med [RN9351] Inger. 
  • Da han i sin alderdom overdrager handelen i Emervad til den ældste søn, flytter han ind i den ved ægteskabet med [RN9351] Inger i 1663 erhvervede gård Søren Molboes Gård.
  Ejendom 1664  Aarhus, Vor Frue Sogn, Emervad [Immervad 6, matr. nr. 389] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [13
  [RN9342] Christen overdrager familiegården i Emervad til sønnen [RN9339] Jens. 
  Ejendom 5 jul. 1666  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [14
  Rebslager Laurits Espensen pantsætter ejendommen husnr. 366 til handelsmand [RN9342] Christen Jensen Basballe. 
  Skifte 1671  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [7
  Efter broderen [RN9505] Jens' død i 1671 arver [RN9342] Christen ham. 
  • «i»"Basballernes Købstadsgods i Aarhus var samlet paa hans Haand. Hans Ejendomme laa spredt i
   alle Byens Gader, og i alle dens Kroge fandtes Boder, Haver og øde Pladser, der ejedes af [RN9342] Christen Basballe."«/i»
  Ejendom 6 dec. 1671  Aarhus, Domsognet, inden for Mindeporten [Mindegade 8, matr. nr. 95] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [15
  Anne Christensdatter og hendes far [RN9342] Christen Jensen Basballe overtaget ejendommen l.nr. 224 fra ægtemanden. 
  Ejendom 21 sep. 1672  Aarhus, Vor Frue Sogn, Bag Klosteret nordre side [Klostergade 56-54, matr. nr. 1102-1100] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16
  Borger og handelsmand [RN9342] handelsmand Christen Jensen Basballe som panthaver får udlagt en liden bod med en liden abbelhauge [æblehave]. 
  • Borger og handelsmand [RN9342] handelsmand Christen Jensen Basballe er panthaver i ejendommen, som jf. skiftet 21-09-1672 efter Christen Frandsen og hans før 05-04-1671 afdøde hustru Anne Svendsdatter.

   I skiftet 06-09-1693 efter [RN9342] handelsmand Christen Jensen Basballe tillægges ejendommen enken [RN9351] Inger Hieronimidatter og afdødes børn.

   Sognerpræst i Mørke [RN9535] Søren Sommer gift med [RN9395] Margrethe Christensdatter Basballe, der var en af arvingerne og derfor i 1690 overtager ejendommen måske som arv.
  Ejendom 2 apr. 1673  Aarhus, Vor Frue Sogn, Emmervad vestre side [Immervad 4, matr. nr. 390] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [17
  Handelsmand [RN9342] Christen Jensen Basballe får udlagt borger Jens Pedersen Sambsings gård i Emmervad. 
  • Basballe havde fået tiltransporteret et pantebrev af 11-01-1665 udstedt til rektor mag. Niels Krog og ved dom i 1669 fået ejendommen udlagt til brugelighed.

   Ved skifte 02-04-1673 efter borger Jens Pedersen Sambsing i Emmervad takseredes ejendommen til 340 Sdlr., hvoraf Basballe tillagdes 214 Sdlr. 1 Mk. 11 Sk. og [RN9325?] Maren Clemensdatter 125 Sdlr. 2 Mk. 5 Sk.

   I 1682 omtales ejendommen som [RN9393] Peder Gyllings egen iboende gård [gift med RN9392 Silche Christensdatter og svigersøn til Basballe], men han har sikker ikke ejet ejendommen.

   Ved Basballes død 12-11-1687 tilfalder ejendommen enken [RN9351] og afdødes børn jf. skifte af 06-09-1693.
  Beskæftigelse 1675  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [7
  [RN9342] Christen betaler 80 Rdl. i skat. 
  • «i»"Han svarer han af "Eye og medel" 80 Rdl., og var i mere end een Menneskealder Byens rigeste Mand."«/i»
  Ejendom Aarhus, Vor Frue Sogn, Emervad 262 [Immervad 6, matr. nr. 389] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [6
  Købmandsgården i 4 generationer "offuer broen i Emervad fra Brobierg paa den wester siide". 
  Ejendom 1687 ?  Aarhus, Vor Frue Sogn, Klosteret [Klostergade 42-52, matr. nr. 1094-1099] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [18, 19
  [RN9342] Christen giver 4 boder på 2 fag samt deres vedligeholdelse hver på vestre side bag Klosteret til de fattiges brug. 
  • Baumgarten oplyser på #5, at de 4+7 boder er nuværende matr. nr. 1094 til 1099 og en plads på matr. nr. 1101. Af www.folketimidten.dk fremgår det, at disse matrikelnumre svarer til Klostergade nr. 42 til 52: Fattigvæsenets Boder.
  Ejendom 14 nov. 1677  Aarhus, Domsognet, Fiskergade nordre side [Fiskergade 47, matr. nr. 146] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [20
  [RN9342] Christen Jensen Basballe indlægges i Anders Jensens have eller byggeplads. 
  Ejendom 29 nov. 1679  Aarhus, Domsognet, Studsgade østre side [Studsgade 40, matr. nr. 1060] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [21
  [RN9342] Christens hus som Johan Wiborg bebor. 
  • I skiftebrev af 06-09-1693 efter Christens død i november 1687 arver enken [RN9351] Inger og hans børn ejendommen.
  Skat 1 sep. 1680  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [7
  [RN9342] Christen slipper for indkvartering og andre pålæg af skatter grundet høj alder og skattebetaling i 40 år. 
  • Han havde i 40 år været en af de største skatteydere i Aarhus.
  Ejendom 8 sep. 1681  Aarhus, Domsognet, Vestergade søndre side [Vestergade 41-43, matr. nr. 470] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [22
  [RN9342] handelsmand Christen Jensen Basballe køber en gård med kålhave, som farver Hans Jensen bor i. 
  • 24-05-1688 overtager farver Hans Jensen ejendommen.

   I skiftet 06-09-1693 efter [RN9342] handelsmand Christen Jensen Basballe tillægges ejendommen enken og afdødes børn.
  Ejendom 1682  Aarhus, Vor Frue Sogn, Brobjerg vestre side [Frederiksgade 20, matr. nr. 381] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [23
  Handelsmand [RN9342] Christen Jensen Basballe ejer en bod med have, som Erich Jørgensen bor i. 
  • Boden bliver i 1685 solgt til bager Villads Nielsen gift med Birgitte Michelsdatter.

   I 1693 har [RN9411] borgmester Michel Michelsen Malling købt boden af handelsmand Søren Jensen gift med Sophie Arildsdatter.

   Efter 1829 har boden husnummer 600, men bliver senere slået sammen med husnummer 599, nu Frederiksgade 20.
  Ejendom 1682  Aarhus, Vor Frue Sogn, Emmervad vestre side [Immervad 6, matr. nr. 389] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [24
  Handelsmand [RN9342] Christen Jensen Basballes bod, som Laurs Pedersen bor i. 
  • Ved Basballes død 12-11-1687 tilfalder ejendommen enken [RN9351] og afdødes børn jf. skifte af 06-09-1693.
  Ejendom 1682  Aarhus, Domsognet, uden for Mindeporten [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [25, 26
  l.nr. 219 [RN9342] Christens bod, som Rasmus Rebslaar bor i. 
  • Rebslager Laurits Espensen pantsætter 05-07-1666 ejendommen til handelsmand [RN9342] Christen Jensen Basballe.
   I skiftet 13-02-1672 efter Laurids Espensen, der er død nogle år forinden, indlægges Christen som panthaver. Enken er Dorthe Svendsdatter med 5 børn.
   Vurderingsforretning 23-10-1684.
   21-01-1685 overtager Christen ejendommen. [han står som ejer i 1682 jf. Thomsens Realregister.]
  Ejendom 1682  Aarhus, Vor Frue Sogn, Bag Klosteret søndre side [Grønnegade og klostermuren] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [27
  L.nr. 406 Borger og handelsmand [RN9342] handelsmand Christen Jensen Basballe ejer 4 boder. 
  • «i»"Disse ejendomme (l.nr. 406-412) må have ligget mellem Grønnegade og den gamle klostermur og synes forsvundne inden 1737"«/i»

   «i»"sal. [RN9342] Christen Basballes Enke [RN9351] Inger Hieronymusdatter og Arvinger haver lagt til det Stykke Jord, som efter den sal. Mands Testamente angaaende de til fattige Enker givne 4 Boder (406) til det Reparation og Vedligeholdelse, hvilken Jord og Penge forbliver hos den sal. Mands og siden ældste Arving, 50 Dlr."«/i»
  Ejendom 1682  Aarhus, Domsognet, ved Aaen på nordre side [Aagade 91, matr. nr. 790] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [28
  [RN9342] Christens 2 boder med have. 
  • Ejendommen over ved skiftet 06-09-1693 til enken [RN9351] Inger og børnene.
  Ejendom 1682  Aarhus, Domsognet, Fiskergade søndre side [Fiskergade 32, matr. nr. 205] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [29
  [RN9342] handelsmand Christen Jensen Basballe ejer en have. 
  • I skiftet 06-09-1693 efter [RN9342] handelsmand Christen Jensen Basballe tillægges ejendommen enken og afdødes børn.
  Ejendom 27 jan. 1685  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [14
  Handelsmand [RN9342] Christen Jensen Basballe overtager som panthaver rebslager Laurits Espensens ejendom husnr. 366. 
  Ejendom 28 jul. 1686  Aarhus, Domsognet, inden for Mindeporten [Mindegade 8, matr. nr. 95] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [30
  Borger og handelsmand [RN9342] Christen Jensen Basballe overtager gården og hans pant udgår. 
  Død 12 nov. 1687  Aarhus, Vor Frue Sogn, Søren Molboes Gård [Vestergade 11, matr. nr. 397] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2, 3, 4, 31
  Ejendom eft. 12 nov. 1687  Aarhus, Vor Frue Sogn, Hieronymusbakken [Fattiggården, Vester Allé 5, matr. nr. 1292] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [19, 31
  Sønnen [RN9339] giver efter et løfte til faderen Hieronymusbakken til de fattige? 
  Ejendom eft. 12 nov. 1687  Aarhus, Vor Frue Sogn, Klosteret [Klostergade 42-52, matr. nr. 1094-1099] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [7, 19
  Sønnen [RN9339] giver efter et løfte til faderen yderligere 7 boder på 2 fag hver samt deres vedligeholdelse på vestre side bag Klosteret op til Klostermuren til de fattiges brug. 
  • Baumgarten oplyser på #5, at de 4+7 boder er nuværende matr. nr. 1094 til 1099 og en plads på matr. nr. 1101. Af www.folketimidten.dk fremgår det, at disse matrikelnumre svarer til Klostergade nr. 42 til 52: Fattigvæsenets Boder.
  Skifte 5 sep. 1693  Aarhus, Hasle Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3, 32, 33
  Købmand. 
  • Skifteuddrag, Protokol 4, 1693-1702, B 56 - 417
  Skifte 5 sep. 1693  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [13, 33, 34
  Skifte kommer under Magistratens behandling efter magtbud af [RN9339] Jens Christensen Basballe. 
  • I skiftebrev af 06-09-1693 efter [RN9342] Christens død i november 1687 arver enken [RN9351] Inger og hans børn ejendommen:

   [RN9351] Inger Hieronimisdatter (17/30)
   og afdødes børn:
   [RN9339] Rådmand Jens Christian [Christensen] Basballe (2/30)
   [RN9358] Borger og handelsmand Peder Christensen Basballe (2/30)
   [RN9390] Sognepræst i Mygind med Anneks Augustinus Christensen Basballe (2/30)
   [RN9391] Hieronimus Christensen Basballe (2/30)
   [RN9392] Silche Christensdatter Basballe, enke efter [RN9393] Peder Gylling (1/30)
   [RN9394] sal. Maren Christensdatter Basballe og sal. [RN9354] Morten Agerup på Samsø's datter Maren Mortensdatter, sal. Hans Kedelførers (1/30)
   [RN9359] sal. Anne Christensdatter Basballe, [RN9360] Michel Jacobsens, børn [RN9382] Hans Storm, sal. [RN9383] Christen Storm, død efter sin morfar [RN9342] [RN9384] Peder Storm, [RN9386] Jacob Michelsen og [RN9385] Anne Michelsdatter (tilsammen 1/30)
   [RN9395] Margrethe Christensdatter Basballe, g.m. Sognepræst i Mørke [RN9535] Søren Sommer (1/30)
   [RN9396] Elline Christensdatter Basballe (1/30)
  Skifte 27 jun. 1698  København Find alle personer med begivenheder på dette sted  [13
  Højesterets dom: Magistratens skifte af 1693 bør i alle måder ved magt at stande. 
  Skifte 17 maj 1699  København Find alle personer med begivenheder på dette sted  [13
  Højesterets dom: Skiftet af 05-09-1693 er til liden ære for [RN9339] Jens Chistensen Basballe. 
  • "[RN9391] Hieronymus tog Sagen op paany med en Proces mod sin Halvbroder [RN9339] Borgmesteren paa Magistratens Vegne, der afgjordes ved HR. Dom af 17-05-1699 til liden Ære for [RN9339] Borgmesteren, men uden Fordel for [RN9391] Hieronymus, der allerede havde opgivet sit Bo til Skifteretten som Fallit."
  Ejendom 30 jan. 1795  Aarhus, Vor Frue Sogn, Klosteret [Klostergade 42-52, matr. nr. 1094-1099] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [19, 31
  Magistraten overdrager boderne til Fattigvæsenet for 660 Rd. 
  • Den ene fattigbod blev senere afhændet, og siden har "Basballes Boder" været bolig for 11 enker i 6 beboelseslejligheder.
  Begravet Aarhus, Vor Frue Kirke, Sakristiet, epitafium Find alle personer med begivenheder på dette sted  [35
  • www.aarhuswiki.dk: Basballe Slægten. Epitafium opsat ca. 1688.

   "I Sakristiet hænger et Epitafium over ham og begge hans [RN9343 Lisbeth, RN9351 Inger] Hustruer, samt hans [RN9351] Enkes første [RN9353 Søren] Mand, der alle er afbildet paa et Maleri i oval Ramme omgivet af Englefigurer under et Topstykke med en billedlig Fremstilling af Korsfæstelsen og derunder følgende Indskrift:

   "Gud til Ære Oc Kircken til Prydelse er dette Epithafium opsat Efterkommerne til Admindelse at herunder hviler Erlig och nu hos Gud salig [RN9342] Christen (Jens)søn Basballe fordum fornemme Handelsmand herudi Aarhus som Døde dend 12. Novbr: Ao 1687 [12-11-1687] udi hans Alders 76 Aar med sin kiere Hustru [RN9343] Elisabet Pedørsdatter som Døde dend 27. Octbr. 1652 [27-10-1652] udi hendis Alders 44 Aar leffde de udi Echteskab tilsamen 18 Aar.

   Saa oc hviler her [RN9353] Søffren Ottesøn Molbo fordum Handelsmand oc som Døde dend 22. April Ao 1661 [22-04-1661] i hans Alders 37 Aar med sin kjære Hustru [RN9351] Inger Hieronimusdatter i Deris Echteskab leffde de i 7 Aar

   hun kom siden med Raadmand [RN9342] Christen Basballe udi Echteskab leffede de tilsammen 34 Aar. [RN9351] Døde den 26. Januar Ao 1698 [26-01-1698] udi hindis Alders 74 Aar.

   Paa hver sin Side af Epitafiet er paa et Fodstykke anbragt en Kvindefigur i naturlig Størrelse. [RN9343] Kvinden til højre staar med foldede Hænder og himmelvendt Blik, den [RN9351] anden holder i sine Arme en Tigerunge, som er halvt skjult under hendes folderige Klædebon, og hun ser frem for sig med et prøvende Blik."

   Kilde: Torkil Baumgarten, Slægten Basballe, 1931 som også har korrigeret teksten i forhold til senere tiders misforståede restaureringer.
  Notater 
  • RN9342:

   Baumgarten oplyser, at han er født i Aarhus.

   Kilde: brigsted.net: Med Lisbeth havde han 8 børn. Med Inger 4.

   Slægtens våben og bomærke er iflg. Baumgarten, #8 et skibsanker og et hus med årer (Aarhus) i skjoldet. [Årerne var datidens oversættelse af bølgerne i byvåbenet] .
  Person-ID I342  Købmandsslægten Malling i Aarhus
  Sidst ændret 1 aug. 2016 

  Far Jens Christensen,   f. Gesten Sogn, Anst, Anst H, Ribe Amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1650 
  Mor Dorthe Andersdatter,   d. ca. 1626 
  Gift 1. ægteskab  [36, 37
  Familie-ID F157  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie 1 Lisbeth Pedersdatter Basballe,   f. 1608,   d. 27 okt. 1652, Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 44 år) 
  Gift 1634  [38
  Børn 
   1. Anne Christensdatter Basballe,   d. før 31 jul. 1678
   2. Margrethe Christensdatter Basballe,   f. Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. Ja, dato ukendt
   3. Ellen Christensdatter Basballe
   4. Augustinus Christensen Basballe,   d. 1684
   5. Silke Christensdatter Basballe,   d. 16 maj 1694
   6. Maren Christensdatter Basballe,   d. før 5 sep. 1693
   7. Jens Christensen Basballe,   f. omk. 1637, Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 13 feb. 1708  (Alder 71 år)
   8. Peder Christensen Basballe,   f. omk. 1644, Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. før 7 okt. 1711  (Alder 67 år)
  Sidst ændret 25 jan. 2016 
  Familie-ID F156  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie 2 Inger Hieronymusdatter,   f. ca. 1624,   d. 26 jan. 1698, Aarhus, Vor Frue Sogn, Søren Molboes Gård [Vestergade 11, matr. nr. 650A] Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 74 år) 
  Gift 1663  [9, 31
  Børn 
   1. Hieronymus Christensen Basballe,   f. eft. 1663,   d. 25 jan. 1708, Søllerød Præstegaard Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 44 år)
  Sidst ændret 25 jan. 2016 
  Familie-ID F161  Gruppeskema  |  Familietavle

 • Begivenhedskort
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Næring og brug var "med kramboe, schibsfart och kornhandel" i 4 generationer. - - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Vintapper. - 1634 - København Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Borgerskab. - 1637 - København Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Borgerskab som købmand. - 1641 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBopæl - 1644 - København Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - [RN9342] Christen leverer bly til Domkirken. - 1646 - Aarhus, Domkirken Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - [RN9342] Christen bebygger grunden langs sydsiden af Mindegade. - fra 1650 - Aarhus, Domsognet, Mindegade Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - [RN9342] Christen sidder i byens råd indtil sin død. - 1661 til 1687 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - [RN9342] Christen underskriver som rådmand taxeringen på byens gårde, huse og grunde. - 1661 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Rådmand. - før 1662 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Rebslager Laurits Espensen pantsætter ejendommen husnr. 366 til handelsmand [RN9342] Christen Jensen Basballe. - 5 jul. 1666 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkifte - Efter broderen [RN9505] Jens' død i 1671 arver [RN9342] Christen ham. - 1671 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - [RN9342] Christen betaler 80 Rdl. i skat. - 1675 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkat - [RN9342] Christen slipper for indkvartering og andre pålæg af skatter grundet høj alder og skattebetaling i 40 år. - 1 sep. 1680 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Handelsmand [RN9342] Christen Jensen Basballe overtager som panthaver rebslager Laurits Espensens ejendom husnr. 366. - 27 jan. 1685 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkifte - Skifte kommer under Magistratens behandling efter magtbud af [RN9339] Jens Christensen Basballe. - 5 sep. 1693 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkifte - Højesterets dom: Magistratens skifte af 1693 bør i alle måder ved magt at stande. - 27 jun. 1698 - København Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkifte - Højesterets dom: Skiftet af 05-09-1693 er til liden ære for [RN9339] Jens Chistensen Basballe. - 17 maj 1699 - København Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 
  Kort forklaring  : Adresse       : Beliggenhed       : By       : Sogn       : Amt/Region       : Land       : Ikke indstillet

 • Kilder 
  1. [S58] Eligerede borgere i Århus 19), Bilag 4, IX.

  2. [S58] Eligerede borgere i Århus 19), Bilag 4, IX, #87.

  3. [S118] Brigsted, Christen Jensen Basballe.

  4. [S91] Århus Stifts Årbøger oprettes individuelt se 27) 33) 91) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 103) 110) 112), En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 og 1944 #38.

  5. [S125] Basballe, Slægten 106), #3, 5.

  6. [S125] Basballe, Slægten 106), #1.

  7. [S125] Basballe, Slægten 106), #4.

  8. [S125] Basballe, Slægten 106), #3-4.

  9. [S58] Eligerede borgere i Århus 19), #87.

  10. [S125] Basballe, Slægten 106), #2.

  11. [S125] Basballe, Slægten 106), #3.

  12. [S91] Århus Stifts Årbøger oprettes individuelt se 27) 33) 91) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 103) 110) 112), Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-1693, C.J.T. Thomsen, Historisk Samfund for Aarhus Stift. 1936 #88-89.

  13. [S125] Basballe, Slægten 106), #6.

  14. [S47] Skifter i Aarhus 1669-1815 70), l.nr. 219 jf. Thomsen 1935 #72.

  15. [S91] Århus Stifts Årbøger oprettes individuelt se 27) 33) 91) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 103) 110) 112), En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, 1943 #133.

  16. [S91] Århus Stifts Årbøger oprettes individuelt se 27) 33) 91) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 103) 110) 112), Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-1693, C.J.T. Thomsen, Historisk Samfund for Aarhus Stift. 1937 #80.

  17. [S91] Århus Stifts Årbøger oprettes individuelt se 27) 33) 91) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 103) 110) 112), Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-1693, C.J.T. Thomsen, Historisk Samfund for Aarhus Stift. 1936 #86.

  18. [S125] Basballe, Slægten 106), #4-5.

  19. [S91] Århus Stifts Årbøger oprettes individuelt se 27) 33) 91) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 103) 110) 112), Realregisteret 1683-1693, C.J.T. Thomsen, 1940, #102.

  20. [S91] Århus Stifts Årbøger oprettes individuelt se 27) 33) 91) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 103) 110) 112), Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-1693, C.J.T. Thomsen, Historisk Samfund for Aarhus Stift. 1935 #79.

  21. [S91] Århus Stifts Årbøger oprettes individuelt se 27) 33) 91) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 103) 110) 112), Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-1693, C.J.T. Thomsen, Historisk Samfund for Aarhus Stift. 1934 #41-42.

  22. [S91] Århus Stifts Årbøger oprettes individuelt se 27) 33) 91) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 103) 110) 112), Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-1693, C.J.T. Thomsen, Historisk Samfund for Aarhus Stift. 1935 #93.

  23. [S91] Århus Stifts Årbøger oprettes individuelt se 27) 33) 91) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 103) 110) 112), Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-1693, C.J.T. Thomsen, Historisk Samfund for Aarhus Stift. 1936 #84.

  24. [S91] Århus Stifts Årbøger oprettes individuelt se 27) 33) 91) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 103) 110) 112), Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-1693, C.J.T. Thomsen, Historisk Samfund for Aarhus Stift. 1936 #85.

  25. [S91] Århus Stifts Årbøger oprettes individuelt se 27) 33) 91) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 103) 110) 112), Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-1693, C.J.T. Thomsen, Historisk Samfund for Aarhus Stift. 1935 #72-73.

  26. [S47] Skifter i Aarhus 1669-1815 70), l.nr. 22 af 13-02-1672.

  27. [S91] Århus Stifts Årbøger oprettes individuelt se 27) 33) 91) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 103) 110) 112), Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-1693, C.J.T. Thomsen, Historisk Samfund for Aarhus Stift. 1937 #84.

  28. [S91] Århus Stifts Årbøger oprettes individuelt se 27) 33) 91) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 103) 110) 112), Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-1693, C.J.T. Thomsen, Historisk Samfund for Aarhus Stift. 1935 #69.

  29. [S91] Århus Stifts Årbøger oprettes individuelt se 27) 33) 91) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 103) 110) 112), Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-1693, C.J.T. Thomsen, Historisk Samfund for Aarhus Stift. 1935 #77.

  30. [S91] Århus Stifts Årbøger oprettes individuelt se 27) 33) 91) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 103) 110) 112), Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-1693 udarbejdet paa Grundlag af Skøde- og Panteprotokollerne og beslægtede Arkivalier. Af C.J.T. Thomsen. 1935 #74.

  31. [S125] Basballe, Slægten 106), #5.

  32. [S47] Skifter i Aarhus 1669-1815 70), l.nr. 351 05-09-1693.

  33. [S47] Skifter i Aarhus 1669-1815 70), l.nr.386 20-04-1698.

  34. [S91] Århus Stifts Årbøger oprettes individuelt se 27) 33) 91) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 103) 110) 112), Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-1693, C.J.T. Thomsen, Historisk Samfund for Aarhus Stift. 1934 #42.

  35. [S83] AarhusWiki 40), Basballe Slægten.

  36. [S58] Eligerede borgere i Århus 19), #91.

  37. [S118] Brigsted, Jens Christensen.

  38. [S125] Basballe, Slægten 106), #2,5.