Mathilde Kirstine Linnemann

Kvinde 1819 - 1874  (55 år)


Personlige oplysninger    |    Kilder    |    Begivenhedskort    |    Alle

 • Navn Mathilde Kirstine Linnemann 
  Født 11 mar. 1819  Jelling Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1, 2, 3
  Døbt 12 mar. 1819  Jelling Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3
  Køn Kvinde 
  BrugerID RN9034 
  Kaldenavn Er måske i det daglige kaldet Ernestine jf. kirkebogen for dødsfaldet. 
  Bopæl 10 jul. 1847  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [4
  Jomfru opholder sig i Aarhus ved ægteskabet med RN9007 Niels 
  Beskæftigelse 7 nov. 1847  Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [5, 6
  RN9034 Fru Malling er fadder ved skibsbygmester Thomsens datter Herthas dåb. 
  • Den 7. November [07-11-1847] døbtes skibsbygmester Thomsen's Datter Hertha i Domkirken.
   Faddere: [RN9034] Fru Malling. Jomfru Ida Jahnsen, Cancelliraad Rasmussen, Købmand Kuur og Mægler Thomsen.
  Fadder 7 nov. 1847 til 14 nov. 1847  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [6
  RN9034 Fru Malling er fadder ved skibsbygmester Thomsens datter Herthas dåb. 
  Familien 26 maj 1855  København Find alle personer med begivenheder på dette sted  [7
  RN9034 fru Malling med 2 børn kommer hjem fra København med "Waldemar". 
  • [Det er ikke til at vide, hvem af børnene er, der følger hende.]
  Familien 26 maj 1855  København Find alle personer med begivenheder på dette sted  [7
  RN9034 Fru Malling med 2 børn kommer hjem fra København med "Waldemar". 
  Ejendom 30 maj 1858  Aarhus, Vor Frue Sogn, udenfor Mindeporten, Grønland Find alle personer med begivenheder på dette sted  [8
  Søbadeanstalten uden for Mindeport åbner den 30-05-1858 for sæsonen sommeren 1858. 
  • «b»Søbade-Anstalten
   udenfor Mindeport ved Aarhuus.
   «/b»Adgangen til Badene aabnes den 30te Mai [30-05-1858]. Betalingen for Badene ere ligesom forrige Aar [1857], nemlig:
   For Badevognene og Damebadebroen med Styrtebad: enkelte Billetter af 20 sk. Abonnement af 12 Bade for Voxne 2 Rdr., for Børn 1 Rdr.; Abonnement for hele Sommeren for Voxne 3 Rdr. og for Børn 1 1/2 Rdr.
   For Herre-Badebroen med Styrtebad: enkelte Billetter af 16 sk. Abonnement af 12 Bade til Voxne 1 Rdr. 48 sk. og til Børn 1 Rdr.; Abonnement for hele Sommeren 2 Rdr. for Herrer og 1 Rdr. 32 sk. for Skolediciple.
   Billetter erholdes hos Hr. Conditor Weinschenck ved Domkirken og hos Mad. Luja i Forstaden Grønland, tæt ved Badeanstalten.
   Directionen, den 22de Mai 1858 [22-05-1858]."
  Familien 14 jul. 1860  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  RN9034 Fru Malling rejser til København med "Waldemar". 
  Familien 14 jul. 1860  København Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  RN9034 md. Malling kommer hjem fra København med "Waldemar". 
  Ejendom 1862 til 25 maj 1874  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [10
  Ejer købmandsgården fra mandens død til sin egen død 
  • Efter mandens død sætter hun hele indboet på auktion, måske for at give børnene deres arv? #67
  Købmandsvarer 19 aug. 1862  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [11
  [RN9034 Mallings Enke] forsætter med forhandlingen af dampchokolade fra Elisabetsminde i København. 
  • «b»"Damp-Chokolade,
   «/b»forarbeidet paa de nyeste franske Granit-Maskiner
   i
   «b»fabriken "Elisabethsminde"
   ved Kjøbenhavn«/b»,
   og hvis Fortinlighed en stedse tiltagende Afsætning tilfulde har godtgjort, erholdes til bestemte [faste] Fabrikpriser fra 2 Mk. 8 sk. pr. Pund hos:
   Hr. [RN9007] Capt. N. Malling [først i annoncen den 13-02-1863 har man rettet til Capt. N. Mallings Enke]
   Hr. M. Ellermann
   Hr. M.P. Schouby
   Hr. Anker Ring
   Hr. C. Steenberg
   i Aarhuus."
   [Her følger så de øvrige forhandlere rundt omkring i landet.]
   "P.C. Deichmanns Fabricationshandel."
  Købmandsvarer 25 aug. 1862  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [12
  [RN9034 Mallings Enke] efterlyser ankere fra RN9007 Kaptajn Mallings Ølbryggeri. 
  • "Alle de, som ere i Besidelse af [øl] Ankere fra [afgåede RN9007 kaptajn Niels Malling] afg. Capt. Mallings Ølbryggeri, bedes godhedsfuldt om at levere dem tilbage snarest muligt. [RN9034 Mathilde Kirstine Linnemann alias Mallings Enke]"

   [Vi kan ud af teksten se, at Niels som en del af købmandshandelen har produceret øl, men ikke om det har haft så stort et omfang, at det har gået under navnet Mallings Ølbryggeri. I datiden blev alle navneord skrevet med stort.]
  Arv 3 sep. 1862  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [13
  Testamente ang. arveforhold imellem enkefru Mathilde Malling og hendes stedbørn Cathrine Marie Margrethe, Marie Kirstine og Christian Lauritz Malling. 
  • Testamentet ikke læst.
  Ejendom 27 sep. 1862  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [14
  Niels Mallings enke holder auktion over indbo. 
  • Niels Mallings [RN9034] Enke lader ved Auktion bortsælge en stor Deel udmærket gode Sengeklæder samt Lagen og Dækketøi, hvoraf meget er aldeles ubrugt.
   ca. 830 Lod forarbeidet Sølv, Fajance og Glasvarer (hvoriblandt 3 Spisestel), Kobber- og Messingtøi (hvoriblandt en ny Messing-Selvkoger)
   af Meubler fremhæves: et Chatol, en Chiffonaire, 2 Piedestaler, et Hjørneskab, Sophaer, Speile, Consoller, Borde, Stole, Klædeskabe, Servanter, 2 Taffel- og 2 Stueuhre, et Fortepiano.
  Ejendom 3 okt. 1862  Aarhus, Domsognet, ved Mindeport 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [14, 15
  N. Mallings enke annoncerer butik med kornlofter, pakhuse og staldrum samt et lille bryggeri til leje pr. 01-10-1862. 
  • "Til førstkommende October Flyttetid [01-10-1862] kan Boutik med Kornlofter, Pakhuse og Staldrum m.m. erholdes tilleie i Gaarden Nr. 366 ved Mindeport [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54]. Sammesteds kan et lille Bryggeri strax erholdes tilleie.
   [RN9034] N. Mallings Enke."
  Ejendom 3 okt. 1862  Aarhus, Domsognet, [Spanien 19, matr. nr. 43] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [14, 15
  N. Mallings enke udbyder ejendommene Spanien 377/378, Exercerhuset samt 6 td. land til salg. 
  • "Gaarden Nr. 377-78 [377-378, Spanien 19, matr. nr. 43] samt det saakaldte gamle Exerceerhuus [Spanien 9, matr. nr. 48], begge Eiendomme beliggende i Spanien, tilligemed en Toft af ca. 6 Tønder Lands Størrelse [Marselisborg, matr. nr. 3], kunne underhaanden faaes tilkjøbs, naar man derom henvender sig til Undertegnede. Skulle Salg ikke finde Sted i Løbet af een Maaned, ville nævnte 3 Eiendomme blive stillede til offentlig Auction.
   [RN9034] N. Mallings Enke,"

   [Toften kan være matr. nr. 3 på Frederiksbjerg på 6.3 tdr. land på Matrikelkortet 1817-1860 Viby Sogn Marselis, Opmålt og udparselleret 1806 og 1807, prøvet copieret og tegnet 1816.]
  Ejendom 3 okt. 1862  Aarhus, Domsognet, [Spanien 9, matr. nr. 48] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [14, 15
  N. Mallings enke udbyder ejendommene Spanien 377/378, Exercerhuset samt 6 td. land til salg. 
  • "Gaarden Nr. 377-78 [377-378] samt det saakaldte gamle Exerceerhuus [Spanien 9, matr. nr. 48], begge Eiendomme beliggende i Spanien, tilligemed en Toft af ca. 6 Tønder Lands Størrelse [Marselisborg, matr. nr. 3], kunne underhaanden faaes tilkjøbs, naar man derom henvender sig til Undertegnede. Skulle Salg ikke finde Sted i Løbet af een Maaned, ville nævnte 3 Eiendomme blive stillede til offentlig Auction.
   [RN9034] N. Mallings Enke."

   [Toften kan være matr. nr. 3 på Frederiksbjerg på 6.3 tdr. land på Matrikelkortet 1817-1860 Viby Sogn Marselis, Opmålt og udparselleret 1806 og 1807, prøvet copieret og tegnet 1816.]
  Ejendom 3 okt. 1862  Aarhus, Viby Sogn, [Marselisborg, matr. nr. 3] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [14, 15
  N. Mallings enke udbyder ejendommene Spanien 377/378, Exercerhuset samt 6 td. land til salg. 
  • "Gaarden Nr. 377-78 [377-378] samt det saakaldte gamle Exerceerhuus, begge Eiendomme beliggende i Spanien, tilligemed en Toft af ca. 6 Tønder Lands Størrelse [Marselisborg, matr. nr. 3], kunne underhaanden faaes tilkjøbs, naar man derom henvender sig til Undertegnede. Skulle Salg ikke finde Sted i Løbet af een Maaned, ville nævnte 3 Eiendomme blive stillede til offentlig Auction.
   [RN9034] N. Mallings Enke."

   [Toften kan være matr. nr. 3 på Frederiksbjerg på 6.3 tdr. land på Matrikelkortet 1817-1860 Viby Sogn Marselis, Opmålt og udparselleret 1806 og 1807, prøvet copieret og tegnet 1816.]
  Skat 5 okt. 1862  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16
  RN9034 Fru Malling søger om nedsættelse af skatten for 1862. 
  • På kommunalbestyrelsens møde den 05-10-1862 behandlede man en ansøgning fra RN9034 enkefru Malling om nedsættelse af de hendes mand RN9007 Niels Malling for 1862 pålignede skatter:

   "Et Andragende fra [RN9034] Enkefru Malling om Nedsættelse i de hendes afdøde [RN9007] Mand for indeværende Aar [1862] paalignede Skatter, nemlig Næringstaxt 20 og Formueetaxt 120, blev foretaget. For October Qvartal blev Skatten nedsat efter Næringstaxt 10, Formuetaxt 60 [for 1/1 år, hvoraf betale 1/4 for oktober kvartal?], hvorimod Ligningskommissionen havde foreslaaet Nedsættelse til Næringstaxt 10, Formuetaxt 20."

   [RN9007 kaptajn, købmand N. Malling blev som den 6. højeste skatteyder beskattet med 23 rdr. 12 sk. skat af næring, 257 rdr. 48 sk. af formue, ialt 280 rdr. 60 sk. jf. Aarhuus Stiftstidende den 06-02-1862. Umiddelbart passer disse beløb ikke med ovennævnte behandling af fru Mallings ansøgning.

   Som det fremgår af skatteligningen for det efterfølgende år 1863 bliver fru Malling nu sat i skat [1/1 år] med 7 Rdr. 28 sk. i næringsskat og 43 Rdr. 32 sk. i formueskat. Disse to tal passer bedre med kommunalbestyrelsens afgørelse den 05-10-1862.]
  Familien 7 okt. 1862  Aarhus, Domsognet, restauratør Winds lokaler Find alle personer med begivenheder på dette sted  [17
  Auktion over særdeles godt indbo efter begæring af RN9034 kaptajn og købmand Niels Mallings enke. 
  • "Tirsdagen den 7de October d.A. [07-10-1862] og følgende Dage, hver Dags Eftermiddag Kl. 2 [kl. 14], bliver, efter Begjæring af Capitain og Kjøbmand Niels Mallings Enke, afholdt Auction i Restaurateur Winds Locale over et særdeles godt Indbo ec., bestaende især af:
   en stor Deel udmærket gode Sengeklæder samt Lagen og Dækkentøi, hvoraf meget er aldeles ubrugt;
   c. 830 Lod [12,9 kg] forarbeidet Sølv, Fajance og Glasvarer (hvoriblandt 3 Spisestel), Kobber- og Messingtøi (hvoriblandt en ny Messing-Selvkoger);
   af Meubler fremhæves: et Chatol, en Shiffoniaire [kommode med skuffer], 2 Piedestaler, et Hjørneskab, Sophaer, Speile, Consoller, Borde, Stole, Klæderskabe, Servanter, 2 Taffel- og 2 Stueuhre, et Fortepiano m.m.
   Endvidere sælges 2 Sæt Seletøi, hvoraf det ene er pletteret [belagt med et tyndt lag ædelt metal].
   Hvilket herved bekjendtgjøres.
   Aarhuus, den 26de September 1862 [26-09-1862].
   R.v. Scholten,
   const. Auctionsdirecteur."
  Ejendom 15 okt. 1862  Aarhus, Domsognet, [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [18
  Ildebrand i Cichoriefabrikken. 
  • Aarhuus, den 16de Octbr. [16-10-1862]
   Efter vi i omtrent 8 Maaneder have været forskaanede for Ildebrande (den sidste Ildebrand var paa Vestergade i Kbm. Lottrups Dampbrænderi), lød iaftes Kl. 11 3/4 [23.45] pludselig Stormklokken [i Mallings købmandsgård?], Vægterpiben og den sædv. Brandalarm. Ilden var udbrudt i den Hr. H.C. Liisberg m.Fl. tilh. Cichoriefabrik ved Mindeport [Spanien 1, matr. nr. 52]. Formedelst den heftige, næsten orkanagtige Storm, der hele Dagen havde blæst fra Sydost, men som dog ud paa Natten havde lagt sig noget, fik Ilden strax med en saadan Voldsomhed Overhaand, at ikke alene det store Pakhuus, men ogsaa Fabriksbygningen i mindre end en halv Time stod i lys Lue, saaledes at der for de hurtigt tililende Sprøjter ikke var Andet at gjøre, end at forhindre Ildens videre Udbredelse ved at frelse de tilstødende Bygninger [bl.a. Mallings ejendomme, der blev brandskadet jf. brandforsikringen], blandt hvilke Amtstuen og det ligeoverfor beliggende Hospital. Da Vinden bar paa Byen, var denne udsat for en betydelig Fare, saameget mere som Gnisterne fra Ilden, der næredes af det store Oplag af Cichorierødder, uafladeligt dreves henover Byen. Først omtrent Kl. 4 lykkedes det vort active Brandcorps fuldkommen at blive Herre over Ilden. Om Aarsagen til dennes Opkomst endnu intet Bestemt. Den anrettede Skade er vistnok betydelig; Brandassuranceforeningen for Løsøre i de nørrejydske Kjøbstæder skal, efter Forlydende, være interesseret med en temmelig betydelig Sum.

   Avisen følger op med en bemærkning den 17-10-1862:
   Aarhuus, den 17de Octbr. [17-10-1862]
   Ifølge "Randers Avis" ere de her igaar Nat afbrændte Cichoriefabriksbygninger assurerede for 16.800 Rdl., og Varelageret for 20.000 Rdl.
  Ejendom 16 okt. 1862  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, hus nr. 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [19
  For. nr. 369 taks. nr. 198-1 Vurdering af brandskaden på capitain N. Mallings enkes ejendom. 
  • Dørkarmen på sidehuset [i baggården formodentlig] og 1 Fag Plankeværk i Baggården ødelagt grundet ildbrand sidste nat 15-10-1862, skaden omfatter 1/160 eller 5 Rdl. på huset og 1/75 eller 8 Rdl. del på plankeværket.

   Se om ildebranden den 15-10-1862 hos naboen i Cichoriefabrikken uden for Mindeport [Spanien 1, matr. nr. 52] i Aa. S. 16-10-1862.

   Herudover henvises til taksation nr. 204-2 og 237-4
  Ejendom 16 okt. 1862  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, hus nr. 367 [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [20
  For. nr. 370 taks. nr. 198-2 Vurdering af brandskaderne på Capitain N. Mallings Enkes ejendom. 
  • [a Et fag i den søndre side forkullet på spær og lægter, gibsede lofter gennemtrængt af vand, takseret til 1/132 skade eller 50 Rdl. sølv]
   [b 4 fag mod vest? og ??forbrændt at denne nedbrydes, gibsede, ødelagt alle lofter gennemtrængt af vand, og en del tagværk bortrives?, takseret til 1/6 skade eller 533 Rdl. sølv]
   [c aldeles udbrændt, erstatning til total 900 rdl. med fradrag af? 50 rdl.]
   [d nogle tagspær og lægter afbrændte, skaden ansættes til 1/99 eller 20 Rdl. sølv]

   Se om ildebranden den 15-10-1862 hos naboen i Cichoriefabrikken uden for Mindeport [Spanien 1, matr. nr. 52] i Aa. S. 16-10-1862.

   Herudover henvisning til taksation nr. 204-3 (21-10-1862) og 237-5 (01-08-1865).
  Ejendom 16 okt. 1862  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, hus nr. 373 [Spanien 9, matr. nr. 48] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [21
  For. nr. 375 taks. nr. 199-1 Vurdering af skaderne på capitain N. Mallings enkes ejendom som følge af ildebrand i Cichoriefabrikken. 
  • b [bygningen litra b er taget ituslået på den østre ende i den nordre side] med ?? gavl fra Cichoriefabrikken, lægter og brædder også ituslåede. Skaden ansættes til 1/77 eller 15 Rdl. sølv]

   Se om ildebranden den 15-10-1862 hos naboen i Cichoriefabrikken uden for Mindeport [Spanien 1, matr. nr. 52] i Aa. S. 16-10-1862.

   I øvrigt henvises til taksation nr. 204-5 (21-10-1862) og 205-4 (09-03-1863).
  Ejendom 16 okt. 1862  Aarhus, Domsognet, Cichoriefabrikken, [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [22
  Vurdering af brandskaderne i Cichoriefabrikken 15-10-1862. 
  • Telegram til Randers Avis.

   Aarhuus, den 16de October [16-10-1862]
   Af herværende Cichoriefabrik er inat [15-10-1862] Fabriks- og Lagerbygningerne total nedbrændte, kun Forhuset staaer. De brændte Bygninger vare assurerede for 16.800 Rd., Varelageret for 20.000 Rd. Om Ildens Opkomst er Intet oplyst.
  Ejendom 17 okt. 1862  Aarhus, Domsognet, [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [23
  Ildebrand i Cichoriefabrikken. 
  • Om Branden i Aarhuus igaar Nat [15-10-1862] hedder det i "Aarh. Av." [Aarhuus Stiftstidende] :
   Kl. 11 3/4 [23.45] udbrød Ilden i den Hr. H.C. Lisberg m.Fl. tilh. Cichoriefabrik ved Mindeport [Spanien 1, matr. nr. 52]. Formedelst den heftige, næsten orkanagtige Storm, der hele Dagen havde blæst fra Sydost, men som dog ud paa Natten havde lagt sig noget, fik Ilden strax med en saadan Voldsomhed Overhaand, at ikke alene det store Pakhuus, men ogsaa Fabriksbygningen i mindre end en halv Time stod i lys Lue, saaledes at der for de hurtigt tililende Sprøjter ikke var Andet at gjøre, end at forhindre Ildens videre Udbredelse ved at frelse de tilstødende Bygninger [bl.a. Mallings ejendomme, der blev brandskadet jf. brandforsikringen], blandt hvilke Amtstuen og det ligeoverfor beliggende Hospital. Da Vinden bar paa Byen, var denne udsat for en betydelig Fare, saameget mere som Gnisterne fra Ilden, der næredes af det store Oplag af Cichorierødder, uafladeligt dreves henover Byen. Først omtrent Kl. 4 lykkedes det Brandcorpset fuldkommen at blive Herre over Ilden. Om Aarsagen til dennes Opkomst endnu intet Bestemt.
   Brandassuranceforeningen for Løsøre i de nørrejydske Kjøbstæder skal, efter Forlydende, være interesseret med en temmelig betydelig Sum.
  Ejendom 21 okt. 1862  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, hus nr. 367 [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [24
  For. nr. 370 taks. nr. 204-3 Omtaksering efter brandskaderne på Capitain N. Mallings Enkes ejendom. 
  • [a beskadiget ved ildebranden 16-10-1862 var istandsat og anført til den forrige taksation 6.600 Rdl. sølv]
   [b Bygningen istandsat, de 3 østre fag i den søndre ende opført i gundmur, ansættes uændret til 3.200 Rdl. sølv]
   [c istandsat den nedbrændte bygning nyopført 12 fag 2 etager, halvtag til stald og kornlofter samt locum. 1.200 Rdl. sølv]
   [d bygningen istandsat og ansat til forrige taksation 1.980 Rdl. sølv]
   [e uforandret og ansat til forrige taksation 210 Rdl. sølv]
   [f uforandret og ansat til forrige taksation 50 Rdl. sølv]
   Samlet vurdering 13.240 Rdl. sølv

   Se om ildebranden den 15-10-1862 hos naboen i Cichoriefabrikken uden for Mindeport [Spanien 1, matr. nr. 52] i Aa. S. 16-10-1862.

   Herudover henvisning til taksation nr. 237-5 (01-08-1865).
  Ejendom 21 okt. 1862  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, hus nr. 373 [Spanien 9, matr. nr. 48] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [25
  For. nr. 375 taks nr. 204-5 Syning af istandsættelse af capitain N. Mallings enkes ejendom efter brandskade. 
  • a uforandret 800 Rdl. sølv
   b Bygningen litra b, der blev beskadiget ved Ildebranden den 16 October sidste [15-10-1862], istandsat og ansat til den forrrige taksation 1.150 Rdl. sølv

   Se om ildebranden den 15-10-1862 hos naboen i Cichoriefabrikken uden for Mindeport [Spanien 1, matr. nr. 52] i Aa. S. 16-10-1862.

   I øvrigt henvises til taksation nr. 205-4 (09-03-1863).
  Personale 22 okt. 1862  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [26
  RN9034 N. Mallings Enke søger en malkepige til 01-11-1862 til en årlig løn på 40 rdr. 
  • "Til 1ste Novbr. [01-11-1862] kan en Malkepige faae Condition hos [RN9034] N. Mallings Enke. Lønnen er 40 Rdr. om Aaret."
  Købmandsvarer 25 okt. 1862  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [27
  RN9034 Mallings Enke afholder auktion over indbo, arbejdsredskaber, korn, bygningsartikler, kakkelovne, sengetøj, møbler m.m. 
  • Efter RN9007 Niels Mallings død foretager enken RN9034 Mathilde Kirstine Linnemann en voldsom oprydning i købmandsgårdens indbo, arbejdsredskaber, korn, bygningsartikler, kakkelovne, sengetøj, møbler m.m, som sættes på auktion den 25-10-1862. Der kan være tale om overskydende genstande, der ikke længere er en del af købmandsgårdens sortiment, eller også kan der være tale om, at Mathilde ønsker at neddrosle aktiviteterne i købmandsforretningen:

   «b»"Løverdagen den 25de dennes, Eftermiddag Kl. 2 «/b»[25-10-1862, kl. 14],
   bliver, efter Begjæring af [RN9034] Capitain og Købmand Niels Mallings Enke, afholdt Auction i Gaarden Nr. 366 i Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] over:
   2 Wienervogne, en Postvogn, 4 Arbeidsvogne, 3 Sæt Seletøi, c. 18 Traver [en given mængde utærsket korn?] Rug, en Tromle, Plove og Harver, en Tørremaskine, en Slæde, en Kulkasse [kassen til at sprede møg med?] til en Vogn, et stor Steen-Brøndkar [vandtrug?], c. 800 Stkr. Brøndsteen, endeel Bøgeplanker og noget Egetømmer, c. 30 Tdr. Steenkul, en stor og god Skibsbaad, et Skibsanker og endeel Blokker [taljer], endeel tomme Fade, Foustager, Ankere og Kar [kar/tønder til øl og brændevin], en stor Deel forskjelligt Jerntøi (hvoriblandt 11 Stkr. Kakkelovne, Høstleer, Gryder, Kasseroller ec.), nogle gode Sengeklæder, Sengesteder [senge], en Sovesopha m.m.
   Hvilket herved bekjendtgjøres.
   Aarhuus, den 14de October 1862 [14-10-1862].
   Hertz,
   Auctionsdirecteur."
  Ejendom 27 okt. 1862  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [28
  Sag 13/62: Enkefrue Malling søger om tilladelse til at lade murermester Jensen opføre et hønsehus, godkendt 27-12-1862. 
  Købmandsvarer 3 nov. 1862  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [29
  RN9034 Mallings Enke køber køer, som kælver først i november. 
  • [En ko skal årligt sætte en kalv til verden for at kunne producere mælk, købmandsgården solgt mælk til byens borgere.]
  Ejendom 12 nov. 1862  Aarhus, Domsognet, [Spanien 9, matr. nr. 48] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [30
  N. Mallings enke udbyder det gamle Exercerhus med have og pladsen med møllestenbukke til leje. 
  • "Det saakaldte gamle Exercerhuus [Spanien 9, matr. nr. 48] med Have og Pladsen med Møllesteensbukke kan strax faaes til leie. [RN9034] N. Mallings Enke."
  Købmandsvarer 11 dec. 1862  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [31
  RN9034 Mallings Enke sælger cinders og kul. 
  • [cinders er en slags meget tætte, lidet svovlholdige koks. Koks er resterne af kullet, efter udvikling af gas, kilde: ordnet.dk]
  Købmandsvarer 24 dec. 1862  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [32
  Efterlysning af et fruentimmer, der løgnagtig udgiver sig for at gå ærinde for RN9034 enkefru Malling. 
  • «b»"Bekjendtgjørelse fra Politiet.
   «/b»Ifølge en Anmeldelse fra Kjøbmand P.J. Hahn har et Fruentimmer, under Foregivende af at gaae i [RN9034] Enkefrue Mallings Ærinde, Onsdagen den 24de ds., om Middagen [24-12-1862], fra hans Boutik faaet udleveret 16 Al. [10,0 m] Kjoletøi med bruun og sort Bundfarve med temmelig brede og violette Striber og kærnet? [i midten?] af med gule og hvide Striber, et Shawl af heel Uld, graa Bundfarve med smal bruun Bordt og en rød og bruun Blomst i Hjørnet, og endelige 6 Al. [3,8 m] hvidt Shirting. Det ommeldte Fruentimmer var lille af Væxt, tarvelig kjøstadklædt, med et graat Kasketørklæde? og sort Kyse. Hendes Udtale var formeentligen svensk. For den, der om dette Bedrageri kan giver behørig Oplysning, udloves en Douceur af 10 Rdr.
   Aarhuus, Politikammer, den 27de Decbr. 1862 [27-12-1862].
   R.v. Scholten."
  Ejendom 1863 til 1870  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [33
  Enkefrue Malling er noteret på ejendommen Dynkarken gammelt husnr. 366, nyt nr. 39 og 41, matr. nr. 54, folie 499 
  Ejendom 1863 til 1870  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 367 [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [33
  Enkefrue Malling er noteret på ejendommen Dynkarken gammelt husnr. 367, nyt nr. 43, matr. nr. 53 
  Ejendom 1863 til 1870  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366-367 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [34
  Malling noteret på ejendommen Dynkarken 366/367, folie 6,37,41,76,101,150,157,254,299,333 
  Ejendom 1863 til 1870  Aarhus, Domsognet, Spanien 373 [Spanien 9, matr. nr. 48] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [34
  Malling noteret på ejendommen Spanien 373, folie 343 
  Ejendom 1863 til 1870  Aarhus, Domsognet, Spanien 377/378 [Spanien 19, matr. 43] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [34
  Malling noteret på ejendommen Spanien 377/378, folie Hollesen 284,330 
  Ejendom 14 jan. 1863  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, hus nr. 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [35
  For. nr. 369 taks. nr. 204-2 Vurdering af bygningerne på capitain Mallings Enkes ejendom efter istandsættelse. 
  • [Bygningen litra h sidehus i baggård beskadiget af ildebrand 15-10-1862 istandsat, nu ansat uændret til 800 Rdl.
   Litra k plankeværk ligeledes nu ansat uændret til 120 Rdl.]

   Se om ildebranden den 15-10-1862 hos naboen i Cichoriefabrikken uden for Mindeport [Spanien 1, matr. nr. 52] i Aa. S. 16-10-1862.

   Herudover henvises til taksation nr. 237-4
  Ejendom 15 jan. 1863  Aarhus, Domsognet, Grønland, Cichoriefabrikken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [36
  Kommunalbestyrelsen beslutter at forhandle rettighederne på et grundstykke ud for Cicoriefabrikken med RN9034 fru Malling. 
  • "Det blev overdraget Kammerjunker Scholten at søge mindelig Overeenskomst med [RN9034] Fru Malling angaende den Communen tilhørende Plads paa Grønland udfor Cichoriefabrikken [Spanien 1, matr. nr. 52], med Hensyn til hvilken Plads [RN9007] Capitain Malling ved en i sin Tid afsagt Overretsdom er tilkjendt forskjellige Rettigheder."
  Skifte 15 jan. 1863  Aarhus, Domsognet, Spanien 373 [Spanien 9, matr. nr. 48] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [37
  Enkefru Mathilde Malling sidder i uskiftet bo. 
  Skifte 15 jan. 1863  Aarhus, Domsognet, Dynkarken, matr. nr. 54a [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54a] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [38
  Tilladelse til at hensidde i uskiftet bo som adkomst for enkefru Mathilde Malling, læst 15-01-1863 
  Skifte 15 jan. 1863  Aarhus, Domsognet, Dynkarken, matr. nr. 53b [Dynkarken 43, matr. nr. 53b] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [38
  Tilladelse til at hensidde i uskiftet bo som adkomst for enkefru Mathilde Malling. 
  Skifte 15 jan. 1863  Aarhus, Domsognet, Toldbodgade, matr. nr. 53a [Dynkarken 43, matr. nr. 53a] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [38
  Tilladelse til at hensidde i uskiftet bo som adkomst for enkefru Mathilde Malling. [Dynkarken 43] 
  Ejendom 17 jan. 1863  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [39
  RN9034 N. Mallings enke udlejer 3 store lyse værelser uden køkken, 2 mindre med køkken og spisekammer. 
  • "Tre store lyse Værelser uden Kjøkken, to mindre med Kjøkken og Spisekammer [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54?] kunne strax faaes tilleie hos [RN9034] N. Mallings Enke."

   Annoceringen den 06-02-1863 lyder således:

   «b»Tilleie.«/b»
   Tre store lyse Værelser uden Kjøkken, men ønskes der Opvartning og kogt Vand Morgen og Aften, kan det faaes hos
   [RN9034] N. Mallings Enke."

   [Denne service indikerer, at værelserne befinder sig i købmandsgården.]
  Købmandsvarer 17 jan. 1863  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [40
  RN9034 Mallings Enke udbyder to arbejdsvogne, et bidsel og en sadel til salg. 
  Ejendom 27 jan. 1863  Aarhus, Domsognet, uden for Mindeport, Exercerhus [Spanien 9, matr. nr. 48] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [41, 42
  Stormen vælter det gamle exercerhus tilhørende RN9034 N. Mallings enke. 
  • "Aarhuus, 27de Januar [27-01-1863].
   Inat og idag [27-01-1863] har der atter her raset en voldsom Storm, der har forvoldet megen Skade paa Bygninger, Plankeværker ec. Det saakaldte gamle Exerceerhuus udenfor Mindeporten [Spanien 9, matr. nr. 48] er omblæst, ligesom ogsaa Gautiers Circus i "Sommerlyst". Desværre vil man vist atter erfare sørgelige Efterretninger fra Søen."
  Familien 27 jan. 1863  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [43
  RN9034 Fru Malling sætter en kakkelovn, 5 fag vinduer til en stald, et klædeskab, et hundehus, en ny plov, en ny vogntrappe, en sadel, et bidsel og 2 arbejdsvogne til salg. 
  • "En Kakkelovn, 5 Fag Vinduer til en Stald, et Klædeskab, et Hundehus, en ny Plov, en ny Vogntrappe [en stige], en Sadel, et Bidsel og 2 Arbeidsvogne ere til Salg hos [RN9034] N. Mallings Enke."
  Landbrugsvarer 27 jan. 1863  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [43
  RN9034 N. Mallings enke køber kornvarer, som betales med højeste pris. 
  Skat 1 feb. 1863  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [44
  Kommuneskatteligningen for 1863 herunder RN9034 Fru Malling. RN9002 A. Malling synes ikke nævnt. 
  • Af en liste over ligningen over kommuneskatten for næring og formueskat for 1863 fremgår der flg.:

   ... [RN9034] Capitain N. Mallings Enke 7 Rdr. 28 sk. [næringsskat] 43 Rdr. 32 sk. [formueskat] Ialt 50 Rdr. 60 sk... [0,1%]

   Næringsskattens Beløb for iaar er 3,798 Rdr. 92 sk., Formueskattens 36,534 Rdr. 34 sk. Samtlige Communeskatter [incl. forannævnte] her i Byen udgjøre et Beløb af 55,798 Rdr. 34 sk."
  Skat 1 feb. 1863  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [44
  Kommuneskatteligningen for 1864 herunder RN9034 Fru Malling. 
  • Af en liste over ligningen over den samlede kommuneskat for 1864 på formue og lejlighed samt næring og brug fremgår der flg.:

   ... [RN9034] Kjøbmand N. Mallings Enke Ialt 47 Rdr. 48 sk... [0,1%]

   Den samlede Formue- og Leilighedsskat udgjør 38,569 Rdr. 4 sk. (2034 Rdr. 68 sk. mere end ifjor) og Næringsskatten 1610 Rdr. 56 sk. (2188 Rdr. 36 sk. mindre end f.A.) Samtlige Communeskatter [incl. forannævnte] beløbe sig til 53,402 Rdr. 41 sk. (2395 Rdr. 89 sk. mindre end ifjor)."
  Ejendom 5 feb. 1863  Aarhus, Domsognet, Spanien, Exercerhuset [Spanien 9, matr. nr. 48] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [14
  N. Mallings enke udbyder grunden med det gamle exercerhus til salg samlet eller delt. 
  • Den udenfor Mindeport beliggende Plads, hvorpaa det gamle Exerceerhuus har staaet, er underhaanden at erholde tilkiøbs, enten samlet eller i mindre Dele paa fordeelagtige Pengevilkaar

   [RN9034] N. Mallings Enke
  Ejendom 9 feb. 1863  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [45
  RN9034 N. Mallings enke udlejer lejlighed med 6 værelser med køkken, spisekammer, pigekammer, loftsrum, hestestald og vognport for 150 rdr. om året. 
  • «b»"Leilighed.
   «/b»6 Værelser med Kjøkken, Spisekammer, Pigekammer, Loftsrum, Hestestald og Vognport kunne faaes tilleie for 150 Rdr. om Aaret hos
   [RN9034] N. Mallings Enke."

   [Beskrivelsen passer med sidebygningen i Dynkarken 39.]
  Ejendom 12 feb. 1863  Aarhus, Domsognet, uden for Mindeport, Exercerhus [Spanien 9, matr. nr. 48] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [46
  RN9034 N. Mallings enke sætter pladsen, hvor det gamle Exercerhus lå, til salg. 
  • Efter at en voldsom storm den 27-01-1863 forvoldte så megen skade, at det gamle Exerceerhus væltede, sætter [RN9034] N. Mallings enke grunden til salg:

   "Den udenfor Mindeport beliggende Plads [Spanien 9, matr. nr. 48], hvorpaa det gamle Exercerhuus har staaet, er underhaanden at erholde tilkjøbs, enten samlet eller i mindre Dele, paa fordeelagtige Pengevilkaar.
   [RN9034] N. Mallings Enke."
  Inventar 24 feb. 1863  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [47
  RN9034 N. Mallings Enke sætter et ganske nyt bryggeri-inventarium til salg. 
  • «b»"Bryggeri-Inventarium,«/b»
   ganske ny, kan underhaanden kjøbes hos
   [RN9034] N. Mallings Enke."
  Købmandsvarer 24 feb. 1863  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [47
  RN9034 Mallings Enke efterlyser hele og halve ølankere mærket N.M. 
  • «b»"Ølankere,
   «/b»hele og halve, mærkede "N.M." [RN9007 N. Malling], ønskes saa snart som muligt tilbagesendte imod en Doceur af
   [RN9034] N. Mallings Enke."
  Købmandsvarer 24 feb. 1863  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [47
  RN9034 Mallings Enke køber/ sælger samt ombytter byg og malt. 
  • «b»"Malt.«/b»
   Byg modtages til Maltning, Byg ombyttes med Malt og Malt sælges af
   [RN9034] N. Mallings Enke."
  Ejendom 28 feb. 1863  Aarhus, Domsognet, Spanien [Spanien 19, matr. 43] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [48
  RN9034 N. Mallings enke udlejer et værelse og et pakhus og sætter en arbejdsvogn samt en kaffebrænder til salg. 
  • "Et Værelse og et Pakhuus ere tilleie i Spanien [Spanien 19, matr. 43].
   En Arbeidsvogn og en Caffebrænder ere til Salg hos [RN9034] N. Mallings Enke."
  Købmandsvarer 28 feb. 1863  Aarhus, Domsognet, Spanien [Spanien 19, matr. 43] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [48
  RN9034 N. Mallings enke udlejer et værelse og et pakhus og sætter en arbejdsvogn samt en kaffebrænder til salg. 
  • "Et Værelse og et Pakhuus ere tilleie i Spanien [Spanien 19, matr. 43].
   En Arbeidsvogn og en Caffebrænder ere til Salg hos [RN9034] N. Mallings Enke."
  Ejendom 9 mar. 1863  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, hus nr. 373 [Spanien 9, matr. nr. 48] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [49, 50
  For. nr. 375 taks. nr. 205-4 Enkefru Malling nedlægger bygningerne på matriklen. 
  • Samtlige Bygninger er nedbrudte og udskrevet af Brandforsikingen.
  Ejendom 4 jun. 1863  Aarhus, Vor Frue Sogn, Grønland Find alle personer med begivenheder på dette sted  [51
  Kommunalbestyrelsen afviser at sælge et mindre stykke jord i Grønland mellem RN9007 Kapt. Mallings grund og Cichoriefabrikken. 
  • «b»"Communalbestyrelsens Forhandlinger
   «/b»den 4de Juni 1863 [04-06-1863] .
   Forespørgsel fra Chicoriefabriken [Spanien 1, matr. nr. 52], om den kunde erholde et lille Stykke Jord i Grønland imellem dens og [RN9007] Capt. Mallings Grund tilkjøbs. Det vedtoges at svare, at man ikke finder Anledning til at sælge dette Grundstykke."

   [Der kan være tale om den ubebyggede strimmel jord, som ligger mellem baghuset i Dynkarken 43, matr. nr. 53 og Cichoriegrunden, selvom strimlen på matrikelkortet fra 1864/1865 hører til Mallings ejendom.]
  Familien 8 jul. 1863  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [44
  RN9034 N. Mallings enke sælger en wienervogn, kaffebrænder, bryggerkedel, svalebakke, 3 gærbakker, en kulkasse, 3 romfade, 7 fag vinduer, 2 vandslæder med tønder, en ny dørkarm og en kakkelovn. 
  • "En Wienervogn, en Caffebrænder, en Bryggerkedel, en Svalebakke, 3 Gjærbakker, en Kulkasse, 3 Romfade, 7 Fag nye Vinduer, 2 Vandslæder med Tønder [brugt til vandtransport eks. ifm. ildebrand], en ny Dørkarm og en Kakkelovn kunne kjøbes af [RN9034] N. Mallings Enke."
  Ejendom 10 aug. 1863  Aarhus, Domsognet, Mindegade 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [28
  Sag 89/63. Enkefrue Malling søger om at måtte indsætte nogle lemme i baghusets gavl og i det dertil stødende nye opførte sidehus. 
  • «i»"Jeg agter at indsætte nogle Lemme, og beder Bygnings Commissionen at tage dette i Øjesyn.
   Mathilde Malling."«/i»

   Bygningsinspektøren gør opmærksom på mulige konflikter med Cichoriefabrikken, og ansøgningen synes ikke imødekommet, da der ikke er betalt gebyr.
  Ejendom 29 sep. 1863  Aarhus, Domsognet, [Spanien 19, matr. 43] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [52
  RN9034 N. Mallings enke udlejer et værelse nær Jernbanen. 
  Købmandsvarer 16 okt. 1863  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [53
  RN9034 Mallings Enke udbyder brændevin til nedsat pris, rabat ved større partier. 
  • «b»"Brændeviin
   «/b»sælges til nedsat Priis, 1 Mk. Potten [ca. 1 l], større Partier billigere, hos «b»
   «/b»[RN9034] N. Mallings Enke."
  Personale 23 okt. 1863  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [54
  RN9034 N. Mallings Enke søger grundet indkaldelse til militæret (straks) en karl. 
  • "Formedelst Udskrivning [af en af købmandsgårdens karle] kan en Karl faae Plads hos [RN9034] N. Mallings Enke."

   [Fra den 16-12-1863 er straks angivet i annoncen.]

   [til udskrivning: især m. h. t. soldater, værnepligtige. udskrîfning (er) det, at mand tager bønderkarle til soldater. Kilde: ordnet.dk Annoncen betyder, at en af købmandsgården karle er blevet indkaldt som soldat i relation til den kommende krig med Prøjsen i 1864.]
  Familien 27 okt. 1863  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [55
  RN9034 N. Mallings enke udlejer sengeklæder. 
  Familien 7 nov. 1863  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [56
  RN9034 N. Mallings enke ønsker at købe en lille vogn på fjedre til at køre mælk med. 
  Landbrugsvarer 20 nov. 1863  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [57
  RN9034 N. Mallings enke køber byg- og havrehalm. 
  Købmandsvarer 24 dec. 1863  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [58
  RN9034 Mallings Enke udbyder sød og skummet mælk på kande. 
  • "Sød Mælk 8 sk. Kanden, skummet Mælk 3 sk. Kanden, faaes hos [RN9034] N. Mallings Enke."
  Købmandsvarer 29 dec. 1863  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [59
  RN9034 Mallings Enke sælger fedekøer. 
  • [Købmandsgården fordrede sine køer med resten af mæsken: bærmen efter endt øl- og brændevinsproduktion.]
  Købmandsvarer 30 dec. 1863  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [60
  RN9034 Mallings Enke udbyder gødning fra 30 kreaturer fra 01-01-1864. 
  Beskæftigelse 4 jan. 1864  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [14
  N. Mallings enke udbyder gødning fra 30 kreaturer til salg fra 01-01-1864. 
  • Gjødning af 30 Kreaturer kan faaes fra 1 Januar [01-01-1864] hos
   [RN9034] N. Mallings Enke
  Beskæftigelse 7 jan. 1864  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [14
  N. Mallings enke udbyder gammel mjød til salg. 
  • God gammel Mjød faaes hos
   [RN9034] N. Mallings Enke

  Købmandsvarer 7 jan. 1864  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [61
  RN9034 Mallings Enke udbyder god gammel mjød. 
  • [Drik tilberedt ved gæring af honning, der opløses i vand med tilsætning af forskellige krydderier. Kilde: ordnet.dk. Drikken må være forskellig fra den øl og hvidtøl, som købmandsgården normalt solgte.]
  Beskæftigelse 8 jan. 1864  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [14
  N. Mallings enke udbyder fede køer til salg. 
  • Fede Køer staae tilsalg hos
   [RN9034] N. Mallings Enke
  Skat 13 jan. 1864  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [14
  Enke M. Mallings skat for 1864? 
  • Skat: 47 Rdr. 48 Sk. [svarer cirka til RN9002s skat samme år].
  Ejendom 26 jan. 1864  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [62
  Taksigelse fra indkvarterede soldater hos RN9034 N. Mallings enke. 

  • Annoncen den 26-01-1864 lyder således:

   "Uden senere at have havt Leilighed til Sammenkomst med de mange Soldater, der paa Overreisen til Kjøbenhavn [soldaterne blev flyttet fra Jylland til Sjælland ifm. krigen i 1864] vare indqvarterede hos [RN9034] N. Mallings Enke i Aarhuus, hvis Huus stod aaben for alle de Soldater, der vilde ankomme, og hvis Bord var dækket med rig Velsignelse og af et godt Hjerte stod til Alles Tjeneste, have Undertegnede troet, paa egen og Manges Vegne, at burde aflægge bemeldte Enkefrue Malling vor hjerteligsteTak.
   Mikkel Jensen,
   Emborg Mk.
   Peder Jensen,
   Vissingkloster Mk."
   [Begge syd for Skanderborg.]

   Annoncen den 28-01-1864 lyder således:

   "To Frilodsmænd [mænd trods frinummer indkaldt til soldatertjenesten] fra Lemvig takke herved [RN9034] Fru Malling paa det Hjerteligste for den overordentlig Gjæstfrihed, hun har udviist imod os under vort Ophold i Aarhuus."

   Annoncen den 29-01-1864 lyder således:

   "Vi aflægge herved vore hjerteligste Tak til [RN9034] Enkefrue Malling for den mod os under vort Ophold heri Byen udviste særdeles Velvillie og Godhed, der stedste skal forblive os i kjærlig Erindring.
   Fire indkaldte Frilodsmænd."
  Militærvæsen 26 jan. 1864  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [14
  Tak fra indkvarterede soldater i enke N. Mallings hjem. 
  • Uden senere at have havt Leilighed til Sammenkomst med de mange Soldater, der paa Overreisen til København vare indqvarterede hos [RN9034] N. Mallings Enke i Aarhuus, hvis Huus stod aaben for alle de Soldater, der ville ankomme, og hvis Bord var dækket med rig Velsignelse og af et godt Hjerte stod til Alles Tjeneste, have Undertegnede troet, paa egne og Manges Vegne at burde aflægge bemeldte Enkefrue Malling vor hjerteligste Tak.

   Mikkel Jensen Peder Jensen
   Emborg Mh. Vissingkloster Mh.

   [se omtale af begivenheden i Rasmus Malling og søsterens erindringer fra 1915]
  Familien 28 jan. 1864  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [63
  Bidrag til Kommiteen for Indsamling af uldne sager til soldaterne. 
  • "Efternævnte Bidrag ere indleverede til Comiteen for Indsamling af uldne Sager til Sodaterne:
   ... [RN9034] Mad. Malling 1 Rdr...
   Idet Comiteen takker for de den rigeligt tilstillede Gaver og for alt det den frivilligt ydede Arbeide tillader den sig at henlede saavel Byens som især Landboernes Opmærksomhed paa, at den fremdeles med Taknemmelighed modtager Bidrag saavel i Penge som i Varer."
  Familien 12 feb. 1864  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [64
  Opfordring fra flere af byens tjenestepiger herunder Sophie Dahl hos RN9002 A. Malling til at yde et bidrag til hjælp og lindring for de tapre soldater. 
  • "Ligesom flere af os Tjenestepiger i Aaret 1850 [krigen 1848-1850] sammenskøde hvad vi efter Evne kunde bidrage til Hjælp og Lindring for vore tappre Brødre og Venner, der i Krigen offrede Liv og Blod for Fædrelandet, saaledes have Undertegnede iaar forenet os om i den nuværende Trængselstid at opfordre samtlige Tjenestepiger her i Byen til en lignende Kjærlighedsgjerning og da snarest muligt tilstille En af os hvad Enhver efter Lyst og Evne vil yde.
   ... Sophie Dahl (hos [RN9002] Kbm. A. Malling)..."
  Familien 23 feb. 1864  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [65
  Oversigt over bidrag til hjælp og lindring for de tapre soldater fra flere af byens tjenestepiger herunder Sophie Dahl hos RN9002 A. Malling og P. Møller hos RN9034 fru Malling. 
  • "Efter vor Opfordring til Byens Tjenestepiger have vi havt den Glæde at modtage følgende Bidrag:
   ...P. Møller hos [RN9034] Fru Malling 2 Mk...
   ...[RN9002] Kbm. A. Mallings Pige 1 Mk?..,
   ... [RN9034] Fru Mallings 3de Piger, hver 1 Mk...
   Vi aflægge herved til enhver af Giverne vor hjerteligste Tak og have troet at handle efter de Flestes Ønske ved for denne Sum at anskaffe 38 gode Hørlærreds-Skjorter, som vi idag have tilstillet "Comiteen for uldne Sager og Linned", med den Anmodning, at de snarest muligt maatte blive sendte til Armeen.
   ... Sophie Dahl [hos RN9002 Kbm. A. Malling]..."
  Familien 27 jun. 1864  Aarhus, Domsognet, Mindeporten [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [66
  2 kanariefugle bortfløjet fra RN9034 enkefru Mallings gård efterlyses. 
  • «b»"To Kanariefugle
   «/b»ere for et Par Dage siden bortfløine fra [RN9034] Enkefru Mallings Gaard ved Mindeporten [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54], hvor de, hvis de fanges, bedes tilbageleverede."
  Personale 25 jul. 1864  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [67
  RN9034 N. Mallings Enke søger en ældre husjomfru. 
  Personale 5 sep. 1864  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [68
  RN9034 N. Mallings Enke søger en stuepige og en kokkepige med tiltrædelse 01-11-1864. 
  Personale 7 okt. 1864  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [69
  RN9034 N. Mallings Enke søger en karl med tiltrædelse straks. 
  Købmandsvarer 15 okt. 1864  Aarhus, Domsognet, Mindegade 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [70
  RN9034 Mallings Enke sætter 7 ægte sorte tumlinger til salg. 
  • "Syv ægte sorte Tumlinger ere tilsalgs i Gaarden Nr. 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54].«b»
   «/b»[RN9034] N. Mallings Enke."

   [tumling: lille hest (af en nordsjællandsk race), due af en særlig race, der flyver med tumlende bevægelser (kaster sig bagover i flugten). Kilde: ordnet.dk]
  Købmandsvarer 23 nov. 1864  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [71
  RN9034 Mallings Enke udbyder mælk, fløde, lys, frø, lakrids, bolcher, urtekramvarer, kommenakvavit og kornbrændevin. 
  • "Sød & Skummet Mælk samt Fløde faaes daglig hos [RN9034] N. Mallings Enke."

   "Stearinlys, Talglys, Canariefrø, Hampfrø, Lakrits, Bolscher samt flere Urtekramvarer [krydderier, te, kaffe, sukker, kolonialvarer] faaes hos [RN9034] N. Mallings Enke."

   "Kommen-Aqvavit og Korn-Brændevin af egen Production faaes hos [RN9034] N. Mallings Enke."
  Købmandsvarer 10 dec. 1864  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [72
  RN9034 Mallings Enke udbyder sød og skummet mælk samt fløde dagligt. 
  • "Sød & skummet Mælk samt Fløde faaes daglig hos [RN9034] N. Mallings Enke."
  Ejendom eft. 1864  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [73
  Kornlofter og magasiner blev efter krigen i 1864 lejet ud til kaserne med indkvartering af soldater. Brænderiet blev nedlagt og købmandsforretningen lejet ud. 
  Bopæl eft. 1864  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 43, matr. nr. 53] [Dynkarken 39, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [73
  Efter krigen i 1864 flytter familien ind i enkeboligen [43], men flyttet senere tilbage til bygningen fra 1795 [39] 
  Købmandsvarer 11 jan. 1865  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [74
  RN9034 Mallings Enke modtager 5 køer på bærme fra den 14-01-1865. 
  • [Købmandsgården fordrede sine køer med resten af mæsken: bærmen efter endt øl- og brændevinsproduktion.]
  Ejendom 23 jan. 1865  Aarhus, Domsognet, Mindegade [Dynkarken 41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [75
  N. Mallings enke opretter badeanstalt med russiske og varme bade i forbindelse med dampbrænderiet i købmandsgården. 
  • Aarhuus, 23de Januar [23-01-1865]
   Vi have bragt i Erfaring, at [RN9034] Capt. [kaptajn] N. Mallings Enke har besluttet at oprette en Badeanstalt i større Stiil i sin Gaard [Dynkarken 39-41], og at hun kan gjøre det med forholdsviis mindst Bekostning synes at følge af, at den nye Badeanstalt, ved at sættes i Forbindelse med det af hende hidtil drevne Dampbrænderi, samtidig kan paa hensigtsmæssig Maade benytte Dampen og Vandet, uden at nye Udgifter gjøres nødvendige til de derhen hørende bekostlige Apparater. Det er navnlig russiske Bade, hvorom Talen har været, men sandsynligviis ville ogsaa almindelige lunkne og varme Bade kunne blive at erholde der. Gaarden, hvori Etablissementet agtes oprettet, er beliggende paa Mindegade i Nærheden af Havet, og det synes vel derfor naturligt, at dersom Havvandet uden større Vanskelighed eller Udgift kunne indledes, burde dette skee, hvilket vistnok kunne blive til Eierindens Fordeel, thi lunkne Søbade ere til de fleste af Aarets Tider at give Fortrin for alle andre. Det vilde være ønskeligt, at denne Fru Mallings Plan ikke endnu matte støde paa Hindringer; thi det maa dog vistnok ansees for et stort Gode, og hørende ind under den Slags gavnlige Foretagender, som selv Kommuner have understøttet med Pengemidler, for at være i Besiddelse af en Badeanstalt, der tilfredsstiller de almindelige Fordringer, som Reenligheds-, hygieiniske-, og Sygdomshensyn gjøre uafviseligt nødvendige. - Lunkne og varme Bade have i den senere Tid alene været at erholde hos Hr. Barbeer Warberg; men hans Locale er meget indskrænket, og russiske Bade, som ikke Faa have faaet kjære, have i længere Tid slet ikke været til at erholde her i Byen, paa Grund af, at den af afdøde Capt. M.G Bech i sin Tid oprettede Anstalt er bleven nedlagt. Samme Anstalt bestod i en Række af Aar; men i Forhold til dens Udgifter var Søgningen aldrig tilstrækkelig, hvortil ogsaa maatte bidrage, at Prisen for disse Bade var temmelig høi, - af den Grund, at ikke Opretteren skulde lide for stort Tab. Saalænge Anstalten bestod var Byen i Taknemmelighedsforhold til hiin vor virksomme Medborger, som meest af Interesse for Sagen og næppe nogensinde med Fordeel holdt Tingen gaaende. Enkefru Mallings Etablissement, der, som nævnt, vil blive indrettet i det Større og tilbyde forskjellig Comfort, vil formeentligen ogsaa kunne levere Badene til en noget billigere Priis, og derved befordre en større Brug af samme.

  Ejendom 23 jan. 1865  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [75, 76
  RN9034 N. Mallings enke opretter badeanstalt med russiske og varme bade i det tidligere dampbrænderi i købmandsgården. 
  • "Aarhuus, 23de Januar [23-01-1865].
   - Vi have bragt i Erfaring, at [RN9034] Captain N. Mallings Enke har besluttet at oprette en Badeanstalt i større Stiil i sin Gaard [Dynkarken 41, matr. nr. 54], og at hun kan gjøre det med forholdsviis mindst Bekostning synes at følge af, at den nye Badeanstalt, ved at sættes i Forbindelse med det af hende hidtil drevne Dampbrænderi, samtidig kan paa hensigtsmæssige Maade benytte Dampen og Vandet, uden at nye Udgifter gjøres nødvendige til de derhen hørende bekostelige Apparater. Det er navnlig «b»russiske Bade«/b», hvorom Talen har været, men sandsynligvis ville ogsaa almindelige lunkne og varme Bade kunne blive at erholde der.

   Gaarden [Dynkarken 41, matr. nr. 54], hvori Etablissementet agtes oprette, er beliggende paa Mindegade i Nærheden af Havet, og det synes vel derfor naturligt, at dersom Havvandet uden større Vanskelighed eller Udgift kunde indledes, burde dette skee, hvilket vistnok kunde blive til [RN9034] Eierindens Fordeel, thi lunkne Søbade ere til de fleste af Aarets Tider at give Fortrin for alle andre. Det vilde være ønskeligt, at denne Fru Mallings Plan ikke endnu maatte støde paa Hindringer; thi det maa dog vistnok ansees for et stor Gode, og hørende ind under den Slags gavnlige Foretagendeder, som selv Communer have understøttet med Pengemidler, for at være i Besiddelse af en Badeanstalt, der tilfredsstiller de almindelige Fordringer, som Reenligheds-, Hygieiniske og Sygdomshensyn gjøre uafviseligt nødvendige.

   - Lunkne og varme Bade have i den senere Tid alene været at erholde hos Hr. Barbeer Warberg; men hans Locale er meget indskrænket, og russiske Bade, som ikke Faa have faaet kjære, have i længere Tid slet ikke været til at erholde her i Byen, paa Grund af, at den af afdøde Capt. M.G. Bech i sin tid oprettede Anstalt er bleven nedlagt. Samme Anstalt bestod i en Række af Aar; men i Forhold til dens Udgifter var Søgningen aldrig tilstrækkelig, hvortil ogsaa maatte bidrage, at Prisen for disse Bade var temmelig høj, - af den Grund, at ikke Opretteren skulde lide for stort Tab. Saalænge Anstalten bestod var Byen i Taknemmelighedsforhold til hiin vor virksomme Medborger, som meest af Interesse for Sagen og næppe nogensinde med Fordeel holdt Tingen gaaende.

   [RN9034] Enkefru Mallings Etablissement, der, som nævnt, vil blive indrettet i det Større og tilbyde forskjellig Comfort, vil formeentligen ogsaa kunne levere Badene til en noget billigere Priis, og derved befordre en større Brug af samme."
  Ejendom 24 jan. 1865  Aarhus, Domsognet, Graven 222 [Graven 14, matr. 1037] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [77
  Marcus G. Bechs sønnerne indbyder til aktietegning på Dampbadet i Gården nr. 222 på Graven. 
  • «b»Indbydelse til Actietegning paa
   Dampbadet i Gaarden Nr. 222 paa
   Graven [Graven 14, matr. 1037] her i Byen.«/b»
   Da vi ikke have til Hensigt for egen Regning at fornye Driften af det os tilhørende, og tidligere af vor afdøde Fader, Hr. Capitain og Kjøbmand Marcus G. Bech, i flere Aar drevne Dampbad i Gaarden Nr. 222 paa Graven her i Byen, forelaae vi Eiendommen overdraget til et Actieselskab, der vil være istand til, med et lille Udlæg, at foretage saadanne Forandringer og Udvidelser af Badet, at der i enhver Henseende vil kunne svare til Byens og Omegnens Tarv, og afhjælpe et især om Vinteren stærkt følt Savn, samt, efter al Rimelighed, blive nyttebringende for Interessenterne.
   Til Kjøbet af nævnte Eiendom og Omkostningerne ved Forandringerne udfordres en Sum af 4000 Rdr., som foreslaaes fordeelte paa 400 Actier, hver paa 10 Rdr.
   Idet vi herved indbyder Lysthavende til Actietegning paa ovenstaaende, skulle vi kun bemærke, at over 1/3 af Actierne allerde ere tegnede.
   De fornødne Grundtegninger af Eiendommen med Overslag til de foreslaaede Forandringer ligge til Eftersyn paa vort Contoir, hvor man ligeledes vil behage at tegne sig, hver Formiddag mellem Kl. 10 og 1 [kl. 13].
   Aarhuus, den 24de Januar 1865 [24-01-1865].
   Marcus G. Bechs Sønner."
  Ejendom 24 jan. 1865  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366 367 [Dynkarken 39-41 og 43 matr. nr. 54 og 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [28
  Sag 8/65: Enkefrue Malling søger om at indrette sidehus til dampbad. 
  • Ønsker også at indsætte nogle vinduer og en dør ud til gården og haven. Ansøgningen godkendes med en bemærkning om sikring af kakkelovnen.
  Ejendom 24 jan. 1865  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [77
  Sønnerne til afdøde M.G. Bech ønsker at fortsætte deres faders badeetablissement i konkurrence til RN9034 enkefru Mallings. 
  • "Da vi igaar [23-01-1865] anbefalede [RN9034] Fru Mallings paatænkte Bade-Etablissement [Dynkarken 41, matr. nr. 54], vidste vi ikke, at Capt. M.G. Bechs Sønner havde besluttet at fortsætte den af deres afdøde Fader tidligere oprettede russiske Badeanstalt.

   En Bekjendtgørelse i Dagsavisen indbyder til Actietegning, og ere vi i denne Sag aldeles uinteresserede. Vi ønskede kun, at vor By maatte opnaae at faa en hensigtsmæssig indrettet Badeanstalt, saavel for russiske Dampbade som for lunkne og varme Søbade."
  Ejendom 28 jan. 1865  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [78
  RN9034 N. Mallings enke åbner badeanstalten til 01-03-1865 med russkiske dampbade og varme bade. Udenbys gæster kan leje værelse i købmandsgården. 
  • «b»"Dampbade-Anstalt.«/b»
   Foreløbigt bekjendtgjøres herved, at min Badeanstalt til 1ste Marts [01-03-1865] bliver i fuldsændig Stand, saaledes at fra den Tid saavel russiske Dampbade som varme Bade kunne erholdes, uden at de behøve at bestilles forud.
   Tillige bekjendtgjøres, at Udenbyesboende kunne erholde Værelser tilleie med Opvartning i mit Huus [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54].
   [RN9034] N. Mallings Enke."
  Ejendom 16 feb. 1865  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [79, 80
  Flere badevenner indrykker læserbrev om RN9034 kapt. N. Mallings enkes russiske dampbad. 
  • "Til vor store Glæde have vi erfareret, at Arbeiderne ved det russiske Dampbad, som [RN9034] Capt. N. Mallings Enke agter at anlægge allerede er skredne saa langt frem, at Badningen kan begynde til 1ste Marts [01-03-1865], hvilket tyder paa, at Anlæget er drevet med den største Energi og Kraft fra [RN9034] Fru Mallings Side, og vi undlade ikke at takke offentlig for den Omhu hvormed hun fremskynder Arbeidet, da vi længe have trængt til en saadan Badeanstalt.
   Vi nære det Haab, at Fru Malling vil vinde en riig Paaskjønnelse fra Aarhuus Beboere samt Udenbyesboende, som hun har været saa forekommende imod ved at indrette Værelser til dem, som ønske i længere Tid at afbenytte Badene.
   Alt viser den Energi, hvormed Fru Malling forstaaer at styre sine Foretagender [også købmandsforretningen?], og vi undlade ikke at ønske hende til Lykke med dette.
   Flere Badevenner."


   [RN9034] Fru N. Mallings Badeanstalt ventes færdig til Benyttelse omkring 1. Marts [01-03-1865] Fru Mallings Energi prises i en "foreløbig Indretning."
  Ejendom 27 feb. 1865  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [81
  RN9034 N. Mallings enke afviser pgra. kommunalbestyrelsens betingelser at tilbyde søbade. Badeanstalten åbner først om 14 dage. 
  • "For at besvare flere til mig stillede Spørgsmaal angaaende Søbadene maa jeg herved underrette Vedkommende om, at jeg paa Grund af de af Communalbestyrelsen stillede betingelser ikke seer mig istand til at kunne levere Søbade, ligesom ogsaa, at Badeanstalten for russiske og varme Bade paa Grund af Vinteren først bliver færdig om 14 Dage.
   [RN9034] N. Mallings Enke."
  Ejendom 27 feb. 1865  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [81
  RN9034 N. Mallings enke udlejer et pakhus, en vognport, et fourageloft samt plads til 3 heste samlet eller særskilt. 
  • "Et Pakhuus, en Vognport, et Fourageloft samt Plads til 3 Heste kan faaes samlet eller særskilt hos [RN9034] N. Mallings Enke."

   [Vognport, fourageloft samt hestestald findes i sidebygningen til nr. Dynkarken 39.]
  Købmandsvarer 2 mar. 1865  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [82
  RN9034 Mallings Enke udbyder brændevin til 15 og 16 sk. pr. liter, rabat ved større partier. 
  • "Brændeviin kan faaes til 15 og 16 sk. pr. Pot [ca. 1 l], i Partier billigere, hos «b»
   «/b»[RN9034] N. Mallings Enke."
  Ejendom 27 mar. 1865  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [83
  RN9034 N. Mallings enke tilbyder russiske dampbade. 
  Ejendom 29 mar. 1865  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [84
  RN9034 N. Mallings enke udlejer et pakhus, et stort loft, en stald til 3 heste, en stor vognremise og fourageplads samt et kammer særskilt eller samlet. 
  • "Et Pakhuus, et stort Loft, en Stald til 3 Heste, en stor Vognremise og Fourageplads samt et Kammer kan faaes samlet eller særskilt hos [RN9034] N. Mallings Enke."

   [Vognremise, loft samt hestestald findes i sidebygningen til nr. Dynkarken 39.]
  Inventar 29 mar. 1865  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [85
  RN9034 N. Mallings Enke sætter to trykpumper delvis af kobber samt en amerikansk pumpe til salg. 
  • "To Trykpumper, tildeels af Kobber, samt en amerikansk Pumpe ere tilsalg hos«b»
   «/b»[RN9034] N. Mallings Enke."
  Ejendom 3 apr. 1865  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [86
  RN9034 N. Mallings enke udlejer to vognporte og et lille pakloft. 
  Ejendom 5 apr. 1865  Aarhus, Vor Frue Sogn, [Spanien 19, matr. nr. 43?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [87
  RN9034 N. Mallings enke udlejer en lejlighed med 5 værelser, køkken, pigekammer, spisekammer og evt. staldrum m.m. til 01-04-1865. 
  • "En Leilighed, bestaaende af 5 smukke Værelser, Kjøkken, Pigekammer, Spisekammer, samt om ønskes Staldrum m.m., kan faaes tilleie til April Flyttetid [01-04-1865] hos [RN9034] N. Mallings Enke."
  Ejendom 10 apr. 1865  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [88
  RN9034 N. Mallings enke tilbyder russiske dampbade og varme bade dagligt. 
  • «b»"Russiske Dampbade
   samt varme Bade
   «/b»kunne daglig faaes hos
   [RN9034] N. Mallings Enke."
  Beskæftigelse 13 apr. 1865  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [89, 90
  RN9034 N. Malling tilbyder varme bade for 2 mark pr. bad dagligt fra 8 til 16. 
  • «b»"Varme Bade «/b»
   kunne fra Kl. 8 Morgen til Kl. 4 Eftermiddag [kl. 16] faaes for 2 Mk. pr. Bad hos [RN9034] N. Mallings Enke."
  Købmandsvarer 13 apr. 1865  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [91
  RN9034 Mallings Enke udbyder 12 graders sprit. 
  • [Udtrykket sprit indikerer, at der er tale om sprit til husholdningsbrug og ikke til at drikke.]
  Ejendom 18 apr. 1865  Aarhus, Vor Frue Sogn, [Spanien 19, matr. nr. 43?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [92
  RN9034 N. Mallings enke udlejer 4 møblerede værelser evt. med stald, tjenerkammer og vognremise samlet eller adskilte. 
  • «b»"Fire meublerede Værelser,«/b»
   om ønskes med Stald, Tjenerkammer og Vognremise, kunne faaes enten samlede eller adskilte hos [RN9034] N. Mallings Enke."
  Ejendom 19 apr. 1865  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [93
  RN9034 N. Mallings enke udlejer møblerede værelser til enlig herre evt. med fuld kost. 
  Ejendom 20 apr. 1865  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [94
  RN9034 N. Mallings enke udlejer staldrum til kreaturer, som afventer jernbane- eller dampskibsforbindelse. 
  Beskæftigelse 17 maj 1865  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [95, 96
  RN9034 N. Mallings enke agter at oprette vandledning fra havet for at give mulighed for søbade og tilbyder månedsabonnement på badning. 
  • «b»"Søbade.«/b»
   Da jeg agter at anlægge en Vandledning fra Havet ind til min nylig anlagte Badeanstalt for at tilfredsstille Manges Ønske, tillader jeg mig at indbyde til Abonnement paa Søbade.

   Den maanedlige Betaling bliver 1 Rigsdaler for varme og kolde Bade samt Styrtebade.

   Da Vandledningen vil medføre en stor Bekostning og jeg ikke kan anlægge den uden et tilsvarende Antal abonnenter, beder jeg dem som agter at abonnere, snarest at lade sig tegne hos [RN9034] N. Mallings Enke."
  Ejendom 29 maj 1865  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [97
  RN9034 N. Mallings enke udlejer møblerede værelser evt. med kost til udenbyesboende badegæster.. 
  • "Udenbyesboende, som afbenytte Badene, kunne faae meublerede Værelser og om ønskes Kost hos [RN9034] N. Mallings Enke."
  Familien 14 jun. 1865  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [98
  RN9034 N. Mallings enke ønsker at købe en tohjulet vogn. 
  Ejendom 26 jun. 1865  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [99
  RN9034 N. Mallings enke indfører badetid fra 8 til 12 for damer og 12 til aften for herrer, dog kan herrerne få varme bade om formiddagen i særskilt badekammer. 
  • "For at imødekomme flere Damers Ønske tillader jeg mig at bekjendtgjøre, at min Badeanstalt kun udelukkende er tilgængelig for Damer fra om Morgenen til Kl. 12 Middag, og fra den Tid og til Aften ene for Herrer. Dog kan Herrerne erholde varme Bade om Formiddagen i et særskilt Badekammer med Indgang fra Gaarden.
   [RN9034] N. Mallings. Enke."
  Personale 8 jul. 1865  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [100
  RN9034 N. Mallings Enke søger en amme med tiltrædelse straks. 
  Personale 27 jul. 1865  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [101
  RN9034 N. Mallings Enke anviser grundet sygdom en plads som husjomfru til ansættelse 01-09-1865 eller 01-11-1865. 
  Ejendom 29 jul. 1865  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366 367 [Dynkarken 39-41 og 43, matr. nr. 54 og 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [28
  Sag 63/65: Enkefrue Malling søger om at ændre sidehus og opsætte skorsten. 
  • Fru Malling ønsker at udskifte bindingsværket i det nordre sidehus i nr. 366 [nr. 39] med grundmur og nogle bjælker. I det østre baghus i nr. 367 [nr. 43?] med baderummet at opføre en skorsten fra grunden af.
  Ejendom 1 aug. 1865  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, hus nr. 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [102
  For. nr. 369 taks. nr. 237-4 Omvurdering af enkefru Mallings ejendom som følge af bygningsændringer. 
  • [Litra a på 10 Fag 2 Etager er indrettet i de 8 nordre fag 4 Contoirer? med ?beklædning og gibsede lofter med 1 Comfur med Kjøkkenindretning. 4.800 Rdl. sølv]
   [Litra d 4 Fag 1 Etage med indmuret dampkedel og ??, indrettet til tyrkiske dampbade med kakkelovn samt en rørledning, gibset. 1.200 Rdl. sølv]
   [Litra h 8 fag sidehus i baggården 1 etage, til stald og pakhus, med en udbygning mod syd til vognhus? 880 Rdl. sølv]
  Ejendom 1 aug. 1865  Aarhus, Domsognet, Dynkarken, hus nr. 367 [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [103
  For. nr. 370 taks. nr. 237-5 Omtaksering af enkefru Mallings ejendom ved indretning af badeanstalt? 
  • d 9 Fag 2 Etager, til Pakhuus og Kornlofter, i nederste Etage til et Badekammer?, et Pulterkammer. 2.160 Rdl. sølv
   e 3 Fag 1 Etage hus i forbindelse med litra d indrettet til 2 Badekamre? og Gang med Køkken. 360 Rdl. sølv
  Ejendom 3 aug. 1865  Aarhus, Vor Frue Sogn, [Spanien 19, matr. nr. 43?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [104
  RN9034 N. Mallings enke udlejer 2 lejligheder på 5 og 4 værelser med køkken og pigekammer til 01-10-1865. 
  • "To Leiligheder paa 5 og 4 Værelser, med Kjøkken og Pigekammer, kunne faaes tilleie til October Flyttedag [01-10-1865] hos [RN9034] N. Mallings Enke."
  Ejendom 3 aug. 1865  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [104
  RN9034 N. Mallings enke udlejer 3 a 4 møblerede værelser til 10-08-1865. 
  Ejendom 8 aug. 1865  Aarhus, Vor Frue Sogn, [Spanien 19, matr. nr. 43?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [105
  RN9034 N. Mallings enke udlejer lejligheder på 5 værelser med køkken, spisekammer, pigekammer m.m. til 01-10-1865. 
  • "En Leiligheder paa 5 Værelser, Kjøkken, Spisekammer, Pigekammer m.m. kan til October Flyttedag [01-10-1865] faaes tilleie hos [RN9034] N. Mallings Enke."
  Ejendom 8 aug. 1865  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [106
  RN9034 N. Mallings enke udlejer straks møblerede værelser. 
  Personale 8 aug. 1865  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [107
  RN9034 N. Mallings Enke søger en karl, en kokkepige og en malkepige til 01-11-1865. 
  Personale 12 okt. 1865  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [108
  RN9034 N. Mallings Enke søger en malkepige til 01-11-1865. 
  Personale 21 okt. 1865  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [109
  RN9034 N. Mallings Enke søger en sund amme med tiltrædelse straks og en stor løn. 
  Købmandsvarer 30 okt. 1865  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [110
  RN9034 Mallings Enke udbyder mælk og fløde. 
  Ejendom 25 nov. 1865  Aarhus, Domsognet, Ridehuset, [Spanien 9, matr. nr. 48] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [111
  N. Mallings Enke udbyder det gamle ridehus. 
  • Det saakaldte gamle Ridehuus, med Facade
   til 2 Gader [Spanien, Grønland] og c. 1.700 Alen2 [669,8 m2], kan
   underhaanden faaes tilkjøbs, naar man derom
   henvender sig til [RN9034] N. Mallings Enke.
  Personale 27 nov. 1865  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [112
  RN9034 N. Mallings Enke søger en pige med tiltrædelse straks. 
  Ejendom 11 jan. 1866  Aarhus, Domsognet, Mindegade, Fru Mallings Gaard [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [113
  3die Dragon-Regiment afholder auktion over udstyr i Fru Mallings gård. 
  • Mandagen den 29de dennes, Formiddag Kl. 9 [29-01-1866, kl. 9.00], og følgende Dage bortsælges ifølge Ordre fra Armeens Intendantur, ved offentlig Auction, der afholdes i [RN9034] Fru Mallings Gaard paa Mindegade [Dynkarken 39-41] her i Byen, en Deel for Armeen uanvendelige Munderingsstykker og Heste-Eqvipagesorter m.m.

   Konditionerne og Fortegnelse over de sælgende Sager ville blive 8 Dage forinden Auctionen indlagte paa Gjæstgivergaardene i Aarhuus samt de nærmeste Kjøbstæder, samt kunne, saavidt Forraad have [ekstra kopier], paa Forlangende erholdes hos Intendanten ved de 3die Dragon-Regiment.
   Aarhuus, den 9de Januar 1866.
   Asschenfeldt,
   Intendant.
  Ejendom 12 jan. 1866  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [114
  N. Mallings Enke udlejer lejlighed i stueetagen. 
  • «b»En Leilighed i Stue-Etagen
   «/b»paa 5 store lyse Værelser med Kjøkken, Spisekammer,
   Pigekammer, Vaskehuus og Loftsrum m.m.
   er at faae tilleie til April Flyttetid [01-04-1866], om ønskes med
   Staldrum og Pakhuus, hos
   [RN9034] N. Mallings Enke

   [Et umiddelbar gæt er, at der ud fra beskrivelsen er tale om stuelejligheden i nr. 43, Enkesædet]
  Ejendom 12 jan. 1866  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [114
  N. Mallings Enke udlejer møbleret værelse. 
  • Et meubleret Værelse kan strax faaes tilleie hos«b»
   «/b»[RN9034] N. Mallings Enke

   [Et umiddelbar gæt er, at der ud fra beskrivelsen er tale om købmandsgården i Dynkarken 39-41]
  Skat 20 jan. 1866  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [115
  Capt. N. Mallings Enke sættes i skat for 1866 med 9 Rdr. 48 Sk. i næring og 62 Rdr. 48 Sk. i formue. 
  • Aarhus, 20de Januar. [20-01-1866]
   Af den i disse Dage paa Raadstuen fremlagte
   Ligning over Communeskatterne meddeles
   herved et Uddrag over de Høistbeskattede af
   Næring og Formue, indtil en Skatteydelse af mindst
   40 Rdr.
   [Avisen bringer en liste over de skatteydere, som er sat i skat med et beløb på mindst 40 Rdr.]

   [Nr. 1] Grosserer H. Broge Næring: 112 Rdr. 48 Sk. Formue: 572 Rdr. 88 Sk. Ialt: 685 Rdr. 40 Sk.
   [Hans Broge]
   ...
   [Nr. 133] Capt. N. Mallings Enke: Næring: 9 Rdr. Formue: 62 Rdr. 48 Sk. Ialt: 71 Rdr. 48 Sk.

   Mathilde Malling er den 133. højest betalende skatteyder i byen. Blandt de højere betalende skatteydere er købmændene markant repræsenteret.

  Beskæftigelse 22 jan. 1866  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [116
  N. Mallings Enke sælger sødmælk. 
  • «b»Sødmælk«/b» kan faaes for 8 Sk. Kanden hos
   [RN9034] N. Mallings Enke
  Beskæftigelse 27 jan. 1866  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [117
  N. Mallings Enke tilbyder russiske dampbade, varme og kolde bade dagligt. 
  • «b»Russiske Dampbade
   «/b»samt
   «b»varme og kolde Bade
   «/b»kunne dagligt faaes hos [RN9034] «b»N. Mallings Enke.«/b»
  Beskæftigelse 24 feb. 1866  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [118
  N. Mallings Enke søger en flink stuepige. 
  • En flink Stuepige kan faae Plads til 1ste Mai [01-05-1866]
   hos [RN9034] N. Mallings Enke

   [Der er formodentlig tale om en ansættelse hos Mathilde selv i Købmandsgården]
  Beskæftigelse 24 feb. 1866  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [119
  N. Mallings Enke søger en pige til fin vask og strygning tilligemed madlavning og rengøring. 
  • En Pige, der kan forestaae fiin Vask og Strygning
   tilligemed Madlavning og Alt hvad der hører til
   et proper Huus's Reengjøring, kan faae en vellønnet
   Plads hos en Embedsmand til 1ste Mai [01-05-1866], naar hun
   med gode Anbefalinger henvender sig til
   [RN9034] N. Mallings Enke

   [Der er formodentlig tale om en pige til den ene af Mathildes lejere i Dynkarken 43]
  Personale 24 feb. 1866  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [118
  RN9034 N. Mallings Enke søger en flink stuepige med den 01-05-1866. 
  Personale 24 feb. 1866  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [119
  RN9034 N. Mallings Enke søger til en embedsmand en pige med gode anbefalinger til fin vask, strygning, madlavning og rengøring med tiltrædelse 01-05-1866. 
  Beskæftigelse 10 mar. 1866  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [120
  Capt. N. Mallings Enke er forhandler af P.Chr. Deichmanns Fabricationshandels Damp-Chokolade. 
  • «b»P.Chr. Deichmanns «/b»
   Fabricationshandels
   «b»Damp-Chokolade,«/b»
   forarbeidet paa Granit i Fabriken Elisabethsminde
   ved Kjøbenhavn.
   [oversigt over forhandlere rundt i landet, bl.a.]
   Hr. Capt. N. Mallings Enke i Aarhuus


  Personale 13 mar. 1866  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [121
  RN9034 N. Mallings Enke søger en pige til 01-05-1866 
  • "En Pige kan faae en god Plads til 1ste Mai [01-05-1866] naar hun med gode Anbefalinger henvender sig til
   [RN9034] N. Mallings Enke."
  Landbrugsvarer 26 mar. 1866  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [122
  RN9034 N. Mallings Enke har kreaturer til salg. 
  • "Ved Udgangen af April Maaned [30-04-1866] staae flere fede Kreaturer til Salg hos
   [RN9034] N. Mallings Enke."
  Landbrugsvarer 26 mar. 1866  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [123
  RN9034 N. Mallings Enke tilbyder at modtage kreaturer til bærmefodring. 
  • "Nogle Kreaturer kunne fra nu af indtil 1ste Mai [01-05-1866] tages paa Bærmefoder hos
   [RN9034] N. Mallings Enke.

   [Bærmen er overskudsproduktionen fra brændevinsfremstilling. Bærmen blev brugt til opfedning og fodring af kvier og køer i vinterperioden. Mælken fra køerne blev solgt i købmandsgården.]

  Landbrugsvarer 26 mar. 1866  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [122
  RN9034 N. Mallings Enke ønsker at købe 100 Lpd. halm. 
  • "100 Lpd. [800 kg] Halm ønskes tilkjøbs hos
   [RN9034] N. Mallings Enke."
  Ejendom 4 apr. 1866  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [124
  N. Mallings Enke udbyder købmandshandlen med bygninger til leje. 
  • «b»Kjøbmandshandel«/b»
   Den af min afdøde Mand i mange Aar drevne
   Handel [Dynkarken 39-41], med betydelige Lofter, Staldplads og Gaardsplads,
   kan faaes tilleie strax eller til 1ste Mai [01-05-1866], naar
   man derom henvender sig til
   [RN9034] N. Mallings Enke
  Beskæftigelse 12 apr. 1866  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [125
  N. Mallings Enke udbyder rødt og hvidt kløverfrø samt engelsk raigræs- og thimotheifrø. 
  • «b»Frø«/b»
   Rødt og hvidt Kløverfrø samt engelsk Raigræs-
   og Thimotheifrø [Timothe er en varig græsart, der indgår i varige græsmarksblandinger og i nogle blandinger til kortvarig benyttelse. Kilde: Dansk Landbrugsrådgivning], Alt i fortinlige rene nye Varer, kan faaes hos
   [RN9034] N. Mallings Enke
  Ejendom 3 jun. 1866  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [28
  Sag 60/66: N. Mallings Enke søger om at måtte indsætte en ny dør og trappe. 
  • Fru Malling søger om at måtte indsætte en ny dør i underste etage til gaden og en trappe samt nye vinduer i øverste etage. [Der er formodentlig tale om at indsætte en dør med trappe op til første sal til venstre for porten i nr. 39 for at give direkte adgang fra gaden til denne etage. Dør og trappe skal ses i lyset af hendes øgede udlejning af lokaler og hendes indretning af bolig på 1. sal].
  Ejendom 5 jun. 1866  Aarhus, Domsognet, uden for Mindeport, matr. nr. 378a 378b [Spanien 19, matr. nr. 43] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [126
  N. Mallings Enke udbyder gården uden for Mindeport matr. nr. 378a og 378b til salg. 
  • Den mig tilhørende Gaard udenfor Mindeport
   Matr. Nr. 378a og b [matr. nr. 378a, matr. nr. 378b] [Spanien 19, matr. nr. 43],
   som tidligere har
   været beboet af Herredsfoged Lilliensskjold,
   kan erholdes tilkjøbs paa billige Vilkaar, naar
   man snarest muligt henvender sig til Procurator,
   Bankrevisor C. Møller eller til mig
   selv.
   [RN9034] N. Mallings Enke
  Ejendom 8 jun. 1866  Aarhus, Domsognet, Spanien matr. nr. 373 [Spanien 9, matr. nr. 48] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [127
  N. Mallings Enke udbyder ejendommen matr. nr. 373 i Spanien til salg samlet eller i 4 dele. 
  • «b»Byggepladser.«/b»
   Eiendommen Nr. 373 i Spanien [Spanien 9, matr. nr. 48]
   er at erholde
   tilkjøbs enten samlet eller udparcelleret i fire Dele,
   hvortil den særdeles egner sig, da den grændser til
   tvende Gader [Spanien og Grønland].
   Mulige Liebhavere ville behage at
   henvende sig til [RN9034] N. Mallings Enke.
  Ejendom 9 jun. 1866  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [128
  N. Mallings Enke udlejer lejligheder under Landmandsmødet. 
  • En Leilighed paa 3 Værelser
   to Leiligheder hver paa 2 Værelser
   en Leilighed paa 1 Værelse
   med fornødne Senge og egen Indgang kunne faaes
   tilleie under Landmandsmødet, naar man derom
   henvender sig til [RN9034] N. Mallings Enke
  Beskæftigelse 18 jun. 1866  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [129
  N. Mallings Enke kan igen tilbyde russiske og varme bade. 
  • Mine ærede Badegjæster underrettes herved
   om, at fra imorgen af kunne igjen russiske og varme
   Bade faaes, sidste til nedsat Priis a 2 Mk. foruden
   Haandklæde.
   Haandklæder leveres for 2 Sk. pr. Stk.
   [RN9034] N. Mallings Enke
  Ejendom 2 jul. 1866  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [130
  N. Mallings Enke udlejer to elegante lejligheder til 01-10-1866. 
  • To elegante Leiligheder, en større og en mindre,
   kunne faaes tilleie til October Flyttetid [01-10-1866] hos
   [RN9034] N. Mallings Enke

   [Ud fra beskrivelsen formoder jeg, at der er tale om lejligheder i Dynkarken 43.]
  Ejendom 2 jul. 1866  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [130
  N. Mallings Enke udlejer tre møblerede værelser. 
  • Tre meublerede Værelser kunne strax faaes
   tilleie hos [RN9034] N. Mallings Enke

   [Ud fra beskrivelsen formoder jeg, at der er tale om lejligheder i Dynkarken 39-41.]
  Ejendom 8 aug. 1866  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [28
  Sag 77/66: Enkefrue Malling søger om at opføre sidebygning og skorsten. 
  Ejendom 25 sep. 1866  Aarhus, Domsognet, uden for Mindeport, matr. nr. 373, Ridehuset [Spanien 9, matr. nr. 48] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [131
  Fru Malling udbyder matr. nr. 373 det gamle ridehus til salg. 
  • «b»Sælges.«/b»
   De [RN9034] Fru Malling tilhørende Eienddomme udenfor
   Mindeport: Matr. Nr. 378a og b [Spanien 19, matr. nr. 43], hvor Herredsfoged
   Lillienskjold har boet, og det saakaldte
   gamle Ridehuus Matr. Nr. 373 [Spanien 9, matr. nr. 48], kunne erholdes
   tilkjøbs paa billige Vilkaar, naar man snarest
   henvender sig til Procurator Carl Møller.
  Ejendom 25 sep. 1866  Aarhus, Domsognet, uden for Mindeport, matr. nr. 378a 378b [Spanien 19, matr. nr. 43] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [131
  Fru Malling udbyder matr. nr. 378a og 378b til salg. 
  • «b»Sælges.«/b»
   De [RN9034] Fru Malling tilhørende Eiendomme udenfor
   Mindeport: Matr. Nr. 378a og b [Spanien 19, matr. nr. 43], hvor Herredsfoged
   Lillienskjold har boet, og det saakaldte
   gamle Ridehuus Matr. Nr. 373 [Spanien 9, matr. nr. 48], kunne erholdes
   tilkjøbs paa billige Vilkaar, naar man snarest
   henvender sig til Procurator Carl Møller.
  Ejendom 27 sep. 1866  Aarhus, Domsognet, ved Mindeport [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [132
  Albertha Janzenz franske linnedvaskeri er flyttet til RN9034 Fru Mallings gård. 
  • «b»"Albertha Janzenz
   franske Linnedvaskeri«/b»
   er flyttet til [RN9034] Fru Mallings gård (forrige Amtstue) ved Mindeport [Dynkarken 39-41]."
  Beskæftigelse 20 nov. 1866  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [133
  N. Mallings Enke sælger mælk og fløde. 
  • «b»Mælk og Fløde«/b»
   kan faaes til efterstaaende Priser:
   sød Mælk til 5 Sk. pr. Pot
   skummet Mælk til 2 Sk. pr. Pot og
   Fløde til 6 Sk. pr. 1/4 Pot
   hos [RN9034] N. Mallings Enke
  Købmandsvarer 20 nov. 1866  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [133
  RN9034 Mallings Enke udbyder mælk og fløde. 
  • «b»"Mælk og Fløde«/b»
   kan faaes til efterstaaende Priser:
   sød Mælk til 5 sk. pr. Pot [ca. 1 l],
   skummet Mælk til 2 sk. pr. Pot og
   Fløde til 6 sk. pr. 1/4 Pot
   hos [RN9034] N. Mallings Enke."
  Beskæftigelse 1 dec. 1866  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [134
  N. Mallings Enke søger en enepige. 
  • En Pige kan strax faae en god Plads som
   Enepige [tjenestepige i en husholdning, hvor der kun er een pige, kilde: ordnet.dk]
   i et propert Huus, naar hun med gode
   Anbefalinger henvender sig til
   [RN9034] N. Mallings Enke
  Ejendom 19 jan. 1867  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [135
  N. Mallings Enke udbyder brænderi og handel til leje i 8 år. 
  • Brænderi og Handel kan faaes tilleie i 8 Aar
   enten samlet eller særskilt, naar man henvender
   sig til [RN9034] N. Mallings Enke.
  Skat 29 jan. 1867  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [136
  Capt. N. Mallings Enke sættes i skat for 1867 med 9 Rdr. i næring og 62 Rdr. 48 Sk. i formue. 
  • Aarhus, 20de Januar. [20-01-1867]
   Af den i disse Dage paa Raadstuen fremlagte
   Ligning over Communeskatterne meddeles
   herved et Uddrag over de Høistbeskattede af
   Næring og Formue, indtil en Skatteydelse af mindst
   40 Rdr.
   [Avisen bringer en liste over de skatteydere, som er sat i skat med et beløb på mindst 40 Rdr.]

   [Nr. 1] Grosserer H. Broge Næring: 112 Rdr. 48 Sk. Formue: 572 Rdr. 88 Sk. Ialt: 685 Rdr. 40 Sk.
   [Hans Broge]
   ...
   Capt. N. Mallings Enke: Næring: 9 Rdr. Formue: 62 Rdr. 48 Sk. Ialt: 71 Rdr. 48 Sk.

   Mathilde Malling er forsat i toppen af de højest betalende skatteydere i byen. Blandt de højere betalende skatteydere er købmændene markant repræsenteret.

  Skat 29 jan. 1867  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [136
  Enkefru Malling sættes i skat for 1868 efter en skattepligtig indtægt på ialt 1.700 Rdr. (1.600 i Aarhus Købstad) 
  • Den overordentlige Skat.
   Uddrag af listen over indtægtsansættelser for den overordentlige skat. Skatten her i Aarhus er ansat til 1 2/3 %, der forfalder til betaling i tre terminer: 31-01-1868, 31-07-1868 og 31-01-1869.
   Skatteprocenten er ens for alle med en indtægt på over 600 Rdr.
   Skatten på indtægter fra udenbys ejendomme ec. svarer helt eller delvis til det fremmede sted. Skatten her til byen er anført i ().
   Eftersom Mathilde har marken matr. nr. 3 i Viby Sogn kan vi med denne bemærkning regne ud, at hun har en indkomst på 100 Rdr. fra denne mark.
  Beskæftigelse 12 feb. 1867  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [137
  N. Mallings Enke sælger store kakkelovnskul. 
  • «b»Udmærkede store Kakkelovnskul«/b»
   kunne faaes hos [RN9034] N. Mallings Enke
  Beskæftigelse 4 mar. 1867  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [138
  Tilbyder russiske dampbade, varme og kolde bade dagligt. 
  • Russiske Dampbade samt varme og kolde Bade kunne dagligt faaes hos [RN9034] N. Mallings Enke.
  Ejendom 18 mar. 1867  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [139
  N. Mallings Enke udlejer en lejlighed på 6 værelser til 01-04-1867. 
  • En Leilighed paa 6 Værelser med øvrige
   Beqvemmeligheder kan til April Flyttetid [01-04-1867] faaes tilleie
   hos [RN9034] N. Mallings Enke.
   [Ud fra lejlighedens størrelse formoder jeg, at det er en lejlighed i Dynkarken 43]
  Beskæftigelse 21 mar. 1867  Aarhus, Domsognet, ved Mindeport 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [140
  Enkefru Malling holder auktion over 16 fede kreaturer. 
  • «b»Auct. over 16 fede Kreaturer.
   «/b»Torsdagen den 21de ds., Form. Kl. 11 [21-03-1867 kl. 11.00],
   afholdes, efter Begjæring af [RN9034] Enkefru Malling,
   offentlig Auction i hendes Gaard Nr. 366 ved
   Mindeport [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] over 16 Stkr. fede Køer, mod
   Betaling til Undertegnede.
   Aarhuus, den 11te Marts 1867 [11-03-1867]
   Molbo, Auctionsholder
  Beskæftigelse 22 mar. 1867  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [141
  N. Mallings Enke sælger bærme. 
  • «b»Bærme «/b»kan faaes hos
   [RN9034] N. Mallings Enke.
  Ejendom 22 mar. 1867  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [142
  N. Malling udlejer kvistlejlighed til 01-04-1867. 
  • Et Par eenlige Folk kan faae en Qvistleilighed
   til April Flyttedag [01-04-1867] hos [RN9034] N. Mallings Enke.
   [Ud fra senere tiders fotografier er det på et tidspunkt isat kviste i Dynkarken 43].
  Købmandsvarer 25 mar. 1867  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [143
  De to sidste annoncer om RN9034 Mallings Enkes forhandling af dampchokolade fra Elisabetsminde i København. 
  • De tilsyneladende to sidste annoncer med chokolade fra P.Chr. Deichmanns Fabrikshandel ses i avisen den 25-03-1867 og 04-07-1867:«b»

   P. Chr. Deichmanns
   Fabrikshandel.
   «/b»Første Sølv-Priismedaille
   Stockholm 1866.
   «b»Dampchocoladefabriken
   "Elisabethsminde",
   «/b»grundlagt 1831, nyopbygget 1866,
   «b»Kjøbenhavn,«/b»
   anbefaler dHrr. Handlende og Forbrugere sine Vanille-, Kryder- og Sundhedschocolader, Stangchocolader, Dessertchocolader, Chocoladepastiller, Pralines & andre Chocoladebonbons i nyeste Parisersmag & Indpakning.
   «b»Deichmanns Chocolade«/b», der udelukkende forarbeides paa de nyeste Pariser-Granitmaskiner af en anerkjendt dygtig Pariser-Mester og tilberedes af de meest udsøgte Raaproducter, directe indførte fra Productionsstederne ved egne Agenter, faaes til Fabrikspriser hos følgende Herrer Handlende:«b»

   «/b»Hr. [RN9007] Capt. N. Mallings Enke
   Hr. H.M. Ellermann
   Hr. H.M.P. Schouby
   Hr. Chr. Steenberg
   i Aarhuus."
   [Her følger så de øvrige forhandlere rundt omkring i landet.]
   samt hos de fleste større Handlende saavel i Provindserne som i Hovedstaden."
  Ejendom 1 apr. 1867  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [144
  N. Mallings Enke udlejer to lejligheder på henholdsvis 4 og 5 værelser med køkken og pigekammer til 01-04-1867. 
  • To Leiligheder, hver paa 4 a 5 Værelser med
   Kjøkken og Pigekammer, kunne til April Flyttetid
   faaes tilleie hos [RN9034] N. Mallings Enke.
   [Ud fra beskrivelsen formoder jeg, at der er tale om Dynkarken 43]
  Ejendom 27 apr. 1867  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [145
  N. Mallings Enke udlejer en lejlighed på 7 værelser. 
  • En Leilighed paa 7 Værelser med øvrige
   Beqvemmeligheder kan strax faaes tilleie
   hos [RN9034] N. Mallings Enke.
   [Ud fra lejlighedens størrelse formoder jeg, at det er en lejlighed i Dynkarken 43]
  Ejendom 20 maj 1867  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [146
  N. Mallings Enke udlejer en lejlighed på 3 værelser med køkken og pigekammer. 
  • En Leilighed paa 3 Værelser med Kjøkken og
   Pigekammer ec. kan strax faaes tilleie hos
   [RN9034] N. Mallings Enke
   [Ud fra lejlighedens størrelse formoder jeg, at der er tale om Dynkarken 39-41]
  Ejendom 20 maj 1867  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [147
  N. Mallings Enke udlejer handelen i købmandsgården. 
  • Handelen i min Gaard Nr. 366 i Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54]
   kan enten strax eller til October Flyttetid [01-10-1867]
   faaes tilleie. [RN9034] N. Mallings Enke.
  Ejendom 24 jun. 1867  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [148
  N. Mallings Enke udlejer en møbleret lejlighed i badetiden. 
  • En meubleret Leilighed kan faaes i Badetiden
   hos [RN9034] N. Mallings Enke [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54]
  Beskæftigelse 28 jun. 1867  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [149
  N. Mallings Enke sælger udmærket gammel Kommen-Aqvavit aftappet på flaske. 
  • Udmærket gammel Kommen-Aqvavit,
   aftappet på Flasker, faaes hos
   [RN9034] N. Mallings Enke.
  Ejendom 13 aug. 1867  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [150
  N. Mallings Enke udlejer en lejlighed på 6 a 7 værelser og øvrige bekvemmeligheder til 01-10-1867. 
  • En Leilighed paa 6 a 7 Værelser og øvrige
   Beqvemmeligheder kan faaes til Octbr. Flyttetid [01-10-1867]
   hos [RN9034] N. Mallings Enke.
   [Ud fra lejlighedens størrelse formoder jeg, at det er i Dynkarken 43]
  Beskæftigelse 14 aug. 1867  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [151
  N. Mallings Enke fortsætter med at annoncere med russiske dampbade, varme og kolde bade dagligt. 
  • «b»Russiske Dampbade
   «/b»samt
   «b»varme og kolde Bade
   «/b»kunne dagligt faaes hos [RN9034] «b»N. Mallings Enke.«/b»
  Beskæftigelse 14 aug. 1867  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [152
  N. Mallings Enke tilbyder russiske dampbade, varme og kolde bade dagligt. 
  • 14,8: [14-08-1867] Russ. Dampbade samt varme og kolde Bade kunne dagligt faas hos [RN9034] N. Mallings Enke.

  Beskæftigelse 15 aug. 1867  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [153
  N. Mallings Enke sælger udmærkede kartofler hver dag. 
  • Udmærkede Kartofler kunne hver Dag faaes hos
   [RN9034] N. Mallings Enke [Dynkarken 39-41]
  Beskæftigelse 24 aug. 1867  Aarhus, Domsognet, Mindegade 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [154
  N. Mallings Enke søger til 01-11-1867 en pige til at passe 2 børn og deltage i forefaldende husgjerning. 
  • Til 1ste November [01-11-1867] bliver en Plads ledig for en
   Pige, som foruden at føre Tilsyn med 2 Børn [RN9039 Gustav og RN9040 Ernestine] maa
   deeltage i al forefaldende Huusgjerning. [RN9034] Enkefru
   Malling, Mindegade 366, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] anviser.
  Ejendom 26 aug. 1867  Aarhus, Domsognet, Dynkarken, matr. nr. 54a [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54a] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [155
  Nr. 367. Brandforsikringsvurdering af Dynkarken 39-41 
  • Fru Mallings arvinger [17-02-1876?]:
   a. Forhus, beboelse, 9.600 kr. tarifklasse 1, risiko 1 [nr. 39]
   b. do [forhus], do [beboelse] 6.120 kr. tarifklasse 1, risiko 1 [nr. 41]
   c. Sidehus, do [beboelse] 2.880 kr. tarifklasse 1, risiko 1
   d. do [sidehus], do? [beboelse] do 2.880 kr. tarifklasse 1, risiko 1
   e. do [sidehus], Beboelse 3.600 kr. tarifklasse 1, risiko 1
   f. Baghus do [beboelse] 2.400 kr. tarifklasse 1, risiko 1
   g. Sidehus do [beboelse] 11.500 kr. tarifklasse 1, risiko 1
   h. Baghus do [beboelse] 10.500 kr. tarifklasse 1, risiko 1
   i. Sidehus do [beboelse] 1.600 kr. tarifklasse 1, risiko 1
   k. Halvtag 200 kr. tarifklasse 1, risiko 1
   l. Plankeværk 216 kr. tarifklasse 1, risiko 1
   Samlet vurdering 51.496 kr.
  Ejendom 26 aug. 1867  Aarhus, Domsognet, Dynkarken, matr. nr. 53a [Dynkarken 43, matr. nr. 53a] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [156
  Nr. 368A. Brandforsikring for baghus, senere solgt til købmand F. Ollendorff. 
  • Enkefru Mallings Bo, senere solgt til Købmand F. Ollendorff [17-02-1876?]:
   a. Halvtag [der står halvtag] til beboelse 2.400 kr., tarifklasse 2, risiko 1
   b. Baghus do [til beboelse] 3.600 kr., tarifklasse 2, risiko 1
   c. do [baghus] [til beboelse?] 720 kr., tarifklasse 2, risiko 1
   d. Plankeværk 80 kr., tarifklasse 2, risiko 1
   Samlet vurdering kr. 6.800 kr.
  Ejendom 26 aug. 1867  Aarhus, Domsognet, Dynkarken, matr. nr. 53b [Dynkarken 43, matr. nr. 53b] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [157
  Nr. 368B. Brandforsikring for forhus og sidehus, senere solgt til frøken Linnemann. 
  • Frøken Linnemann [17-02-1876?]:
   a. Forhus til beboelse 11.520 kr., tarifklasse 2, risiko 1
   b. Sidehus til beboelse 6.000 kr., tarifklasse 2, risiko 1
   Samlet vurdering 17.520 kr.
  Beskæftigelse 6 sep. 1867  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [158
  N. Mallings Enke udbyder 320 Lbd. rughalm til salg. 
  • 320 Lbd. [2.560 kg] Rughalm kan faaes hos
   [RN9034] N. Mallings Enke
  Beskæftigelse 6 sep. 1867  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [159
  N. Mallings Enke udbyder sæd-rug til salg. 
  • «b»Sæd-Rug«/b»
   kan faaes hos [RN9034] N. Mallings Enke
  Købmandsvarer okt. 1867  Aarhus, Domsognet, Mindegade [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [160, 161
  Købmand Carl Christensen etablerer kolonial- og produkthandel i RN9034 enkefru Mallings gård på Mindegade. 
  • «b»"Colonial- og Producthandel.«/b»
   At jeg har etableret en Colonial- og Producthandel i [RN9034] Enkefru Mallings Gaard paa Mindegade [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54], tillader jeg mig herved at bekjendtgøre, idet jeg anbefaler mig i et æret inden- og udenbyes Publikums velvillige Erindring.
   Aarhuus, i October 1867 [10-1867]
   Carl Christensen."

   [Carl Christensens etablering af købmandshandel er udtryk for, at RN9034 Mathilde Kirstine Linnemann har opgivet at drive familiens kolonial-, korn- og produkthandel, hvilket også fremgår af annonceringen den 08-10-1872, 09-10-1872 og 12-10-1872, men har fortsat med øl- og brænderiprodutionen på stedet. I 1872 tager Mathilde nemlig forretningerne tilbage fra Carl Christensen.]
  Ejendom 30 okt. 1867  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [162
  N. Mallings Enke udlejer en lejlighed på 4 værelser, køkken og pigekammer. 
  • En Leilighed paa 4 Værelser, kjøkken og Pigekammer
   kan faaes til 1ste Decbr. [01-12-1867] hos
   [RN9034] N. Mallings Enke
  Ejendom 30 okt. 1867  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [162
  N. Mallings Enke udlejer to møblerede værelser og 2 umøblerede. 
  • To meublerede Værelser og 2 umeublerede dito
   kunne strax faaes hos [RN9034] N. Mallings Enke.
   [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54]
  Beskæftigelse 15 nov. 1867  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [163
  N. Mallings Enke udbyder bærme til salg. 
  • «b»Bærme«/b»
   kan faaes paa Løverdag [16-11-1867] hos
   [RN9034] N. Mallings Enke
  Beskæftigelse 16 nov. 1867  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [164
  N. Mallings Enke søger en konfirmeret pige til nogle timer formidag og eftermiddag. 
  • En confirmeret Pige kan faae Beskjæftigelse nogle
   Timer Formiddag og Eftermiddag mod et Honorar
   af 3 Rdr. om Maaneden, naar man henvender sig til
   [RN9034] N. Mallings Enke
  Beskæftigelse 18 nov. 1867  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [165
  N. Mallings Enke udbyder bærme til salg. 
  • «b»Bærme«/b»
   kan faaes hos
   [RN9034] N. Mallings Enke
  Ejendom 18 nov. 1867  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [166
  N. Mallings Enke udlejer en lejlighed på 4 værelser og køkken 
  • En Leilighed paa 4 Værelser med kjøkken
   kan faaes til 1ste Decbr. [01-12-1867] hos
   [RN9034] N. Mallings Enke
  Ejendom 18 nov. 1867  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [167
  N. Mallings Enke udlejer møblerede værelser. 
  • Meublerede Værelser kunne strax faaes hos
   [RN9034] N. Mallings Enke.
   [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54]
  Købmandsvarer 4 dec. 1867  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [168
  RN9034 N. Mallings Enke udbyder udmærkede kartofler a 3 rdr. tønden. 
  Landbrugsvarer 4 dec. 1867  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [168
  RN9034 N. Mallings Enke udbyder kartofler til salg til 3 Rdr. pr. tønde. 
  • "Udmærkede Kartofler a 3 Rdr. Tdn. [3 rdr. pr. tønde = 139,121 l] faaes hos
   [RN9034] N. Mallings Enke."
  Ejendom 7 dec. 1867  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [169
  N. Mallings Enke udlejer en lejlighed på 4 værelser og køkken. 
  • En Leilighed paa 4 Værelser med kjøkken
   kan faaes hos [RN9034] N. Mallings Enke
  Fritid 14 dec. 1867  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [170
  Efterlysning på pelsmuffedisse formodentlig tabt af Mathilde. 
  • «b»Tabt.«/b»
   En Peltsmuffedisse, som den 12te om Aftenene [12-12-1867] er
   tabt fra Dynkarken til Apotheket paa det store Torv [Store Torv],
   bedes afleveret i Dynkarken Nr. 366, 1ste Sal, imod
   en Douceur
   [Mathilde Malling i Dynkarken 39, 1. sal?]
  Købmandsvarer 19 dec. 1867  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [171
  RN9034 N. Mallings Enke udbyder en ko, der er tjenlig til slagtning. 
  • "En Ko, tjenlig til Slagtning, staaer til Salg hos
   [RN9034] N. Mallings Enke."
  Skat 1 feb. 1868  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [172
  Capt. N. Mallings Enke sættes i skat for 1868 med 9 Rdr. i næring og 62 Rdr. 48 Sk. i formue. 
  • Aarhus, 1ste Februar [01-02-1868]
   Af Ligningen over Communeskatterne
   for 1868 meddele vi herved et Uddrag over de
   Høistbeskattede af Næring og Formue indtil en
   Skatteydelse af mindst 40 Rdr.
   [Avisen bringer en liste over de skatteydere, som er sat i skat med et beløb på mindst 40 Rdr.]

   [Nr. 1] Grosserer H. Broge Næring: 200 Rdr. 0 Sk. Formue: 631 Rdr. 24 Sk. Ialt: 831 Rdr. 24 Sk.
   [Hans Broge]
   ...
   [RN9034] Capt. N. Mallings Enke: Næring: 16 Rdr. Formue: 63 Rdr. 12 Sk. Ialt: 79 Rdr. 12 Sk.

   Mathilde Malling er forsat i toppen af de højest betalende skatteydere i byen. Blandt de højere betalende skatteydere er købmændene markant repræsenteret.

  Skat 1 feb. 1868  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [14
  Enkefru, kaptajn N. Mallings kommuneskat for 1868? 
  • Kommuneskat
   Næring Formue Ialt
   16 Rdr. 63 Rdr. 12 Sk. 79 Rdr. 12 Sk.
  Ejendom 28 feb. 1868  Aarhus, Domsognet, [Spanien 19, matr. nr. 43] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [14, 173
  N. Mallings Enke sætter grunden i Viby, Spanien 378 og det gamle ridehus i Spanien 373 til salg. 
  • En Toft paa Viby Grund, ca. 6 Tønder Land [Viby Sogn, matr. nr. 3]
   Gaarden Nr. 378 i Spanien [Spanien 19, matr. nr. 43],
   det saakaldte gamle Ridehuus [Exercerhuset] Nr. 373 i Spanien [Spanien 9, matr. nr. 48]
   kunne underhaanden faaes tilkjøbs hos
   [RN9034] N. Mallings Enke
  Ejendom 28 feb. 1868  Aarhus, Domsognet, [Spanien 9, matr. nr. 48] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [14, 173
  N. Mallings Enke sætter grunden i Viby, Spanien 378 og det gamle ridehus i Spanien 373 til salg. 
  • En Toft paa Viby Grund, ca. 6 Tønder Land [Viby Sogn, matr. nr. 3]
   Gaarden Nr. 378 i Spanien [Spanien 19, matr. nr. 43],
   det saakaldte gamle Ridehuus [Exercerhuset] Nr. 373 i Spanien [Spanien 9, matr. nr. 48]
   kunne underhaanden faaes tilkjøbs hos
   [RN9034] N. Mallings Enke
  Ejendom 28 feb. 1868  Aarhus, Viby Sogn, [Marselisborg, matr. nr. 3] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [14, 173
  RN9034 N. Mallings Enke sætter grunden i Viby, Spanien 378 og det gamle ridehus i Spanien 373 til salg. 
  • "En Toft paa Viby Grund, ca. 6 Tønder Land [Viby Sogn, matr. nr. 3] Gaarden Nr. 378 i Spanien [Spanien 19, matr. nr. 43], det saakaldte gamle Ridehuus [Exercerhuset] Nr. 373 i Spanien [Spanien 9, matr. nr. 48] kunne underhaanden faaes tilkjøbs hos
   [RN9034] N. Mallings Enke."
  Ejendom 22 mar. 1868  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [174
  Sag 36/68: Købmand Carl Christensen søger om at udskifte 3 fag vinduer. 
  • Købmand Carl Christensen søger om at måtte udtage de tre fag gamle vinduer i forsiden til gaden [nr. 41] og isætte 3 fag nye og noget større vinduer. [Det må være tegn på nye tiders måde at drive forretning på, vinduerne skal bruges til at vise varerne].
   [På Hugo Matthiesens foto af Dynkarken 39-41 fra 1917 er der kun et højt vindue tilbage i facaden på nr. 41, hvilket måske hænger sammen med, at senere tider har skiftet 2 af vinduerne tilbage til de oprindelige i forbindelse med indretning af købmandsbutikken til lejlighed.]
  Ejendom 26 mar. 1868  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [175
  Indkvarteringskommissionen indgår aftale med RN9034 enkefru Malling om indkvartering af ½ kompagni soldater. 
  • I Communalbestyrelsens Møde den 26de f.M. [26-03-1868] behandledes følgende Sager:
   Efter Andragende fra Communalbestyrelsen havde Armeens Intendantur stillet 400 Sæt Sengereqvisitter til Communens Dispostion, for at det kunde blive muligt at casernere det indkalte Mandskab; Indqvarteringscommissionen havde derefter truffet Overeensskomst med fire Huuseiere om at overlade Communen fornøden Plads til Caserneringen af to hele og et halvt Compagni, medens 1 Compagni [100-200 soldater] vil bliver indqvarteret paa Ny Bruunshaab [Sukkerhuset, Brammersgade 37] og et halvt hos [RN9034] Enkefru Malling. Communalbestyrelsen bifaldt de trufne Foranstaltninger og bemyndigede Indqvarteringscommissionen til at anskaffe hvad der behøves for at indrette de leiede Localer til Brug for Garnisonen.
  Ejendom 27 mar. 1868  Aarhus, Domsognet, [Viby Sogn, Marselisborg, matr. nr. 3] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [176
  RN9034 Fru Malling har solgt sin toft i nærheden af Sukkerhuset til ingeniørkaptajn Dalgas. 
  • «i»"Fru Malling har solgt sin i nærheden af Sukkerhuset [Brammersgade 37, M.P. Bruun] smukt beliggende Toft til Ingenieurcapt. Dalgas for 4.000 Rdr. Kjøberen agter i Sommer at bygge sig en Bolig sammesteds."«/i»
  Ejendom 27 mar. 1868  Aarhus, Viby Sogn, [Marselisborg, matr. nr. 3] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [14, 177
  RN9034 Fru Malling sælger sin toft nær Sukkerhuset til ingeniørkaptajn Dalgas for 4.000 rdr. 
  • [RN9034] Fru Malling har solgt sin i nærheden af Sukkerhuset smukt beliggende Toft til Ingeniørcapt. Dalgas for 4000 Rdr. Kjøberen agter i Sommer at bygge sig en Bolig sammesteds.
  Ejendom 7 apr. 1868  Aarhus, Domsognet, Spanien 19, matr. nr. 43 [Spanien 19, matr. nr. 43] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [178
  Skøde fra RN9034 enkefru Mathilde Malling til proprietær H.C. Hollesen. 
  Beskæftigelse 9 apr. 1868  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [179
  RN9034 Enkefru Malling søger på andens vegne en huusbestyrerindestilling hos ugift herre eller enkemand. 
  • «b»"Huusbestyrerinde.«/b»
   En Jomfru, ikke ganske ung, som kan bestyre et Huus paa egen Haand, ønsker sig en Plads til 1ste
   Mai [01-05-1868] hos en ugift Herre eller Enkemand.
   Man behage at henvende sig til [RN9034] Enkefru Malling."

   [Er der tale om en af hendes egne ansatte, som søger en stilling?]
  Ejendom 9 apr. 1868  Aarhus, Domsognet, Mindeport 377/378 [Spanien 19, matr. nr. 43] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [14, 180
  RN9034 Enkefru Malling sælger sin gård nr. 377/378 uden for Mindeport til proprietær H.C. Hollesen. 
  • "[RN9034] Enkefru Mallings Gaard Nr. 377 og 378 udenfor Mindeport er solgt til Proprietair
   H.C. Hollesen for 7000 Rdr."
  Beskæftigelse 22 apr. 1868  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [181
  RN9034 N. Mallings enke tilbyder vask af 90 par lagener hver måned. 
  • "90 Par Lagener kunne faaes til Vask hver
   Maaned hos [RN9034] N. Mallings Enke."

   [Det må være udtryk for, at RN9034 Mathilde Kirstine Linnemann forsøger sig med at tilbyde vask af eks. sengetøj, idet hun udnytter den kapacitet, som dampbrænderiet har i overskud fra øl- og brændevinsproduktionen.]
  Ejendom 22 apr. 1868  Aarhus, Domsognet, Spanien 373 [Spanien 9, matr. nr. 48] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [182, 183
  RN9034 N. Mallings Enke udbyder det såkaldte gamle exercerhus Spanien 373 til salg. 
  • "Det saakaldte gamle Exercerhus, Nr. 373 i Spanien [Ridehuset, Spanien 9, matr. nr. 48], kan faaes tilkjøbs, naar man henvender sig til [RN9034] N. Mallings Enke."
  Ejendom 6 jun. 1868  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [184
  RN9034 N. Mallings Enke udbyder 2 umøblerede værelser til leje straks. 
  • "To smukke umeublerede Værelser [Dynkarken 39-41] kunne strax faaes tilleie hos [RN9034] N. Mallings Enke."
  Ejendom 30 jun. 1868  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [185
  RN9034 N. Mallings udbyder to store lejligheder med alle øvrige bekvemmeligheder til leje pr. 01-10-1868 
  • "To store Leiligheder [Dynkarken 43?] med alle øvrige Beqvemmeligheder kunne til October Flyttetid [01-10-1868] faaes hos
   [RN9034] N. Mallings Enke."
  Ejendom 21 aug. 1868  Aarhus, Vor Frue Sogn, [Spanien 19, matr. nr. 43?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [186
  RN9034 Niels Mallings Enke udbyder en lejlighed på 4 værelser og øvrige bekvemmeligheder til leje pr. 01-10-1868. 
  • "En Leilighed paa 4 Værelser [Spanien 19, matr. nr. 43?] og øvrige beqvemmeligheder kan til October Flyttetid [01-10-1868] faaes tilleie hos [RN9034] Niels Mallings Enke.
  Landbrugsvarer 31 aug. 1868  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [187
  RN9034 N. Mallings Enke søger leje af jord til græsning. 
  • "Et Stykke Græsning ønskes tilleie af [RN9034] N. Mallings Enke."
  Ejendom 4 sep. 1868  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [188
  En dame tilbyder undervisning smådrenge og småpiger i de forskellige skolefag. 
  • «b»"Underviisning.«/b»
   En Dame, som er meget øvet i at informere [at give privatundervisning jf. ordnet.dk], ønsker at undervise nogle Smaadrenge og Smaapiger i sit Hjem i de forskjellige Skolefag. Man henvende
   sig til Assistent Grove, boende i Fru Mallings Gaard [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] ."
  Købmandsvarer 13 okt. 1868  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [189, 190
  RN9034 Nedsætter prisen på varme bade til 2 mark. 
  • "Fra den 12. dennes [12-10-1868] har jeg nedsat Prisen paa «b»varme Bade til 2 Mark.
   «/b»[RN9034] N. Mallings Enke [Dynkarken 39-41]."
  Ejendom 29 okt. 1868  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [191
  RN9034 Enkefru Malling indgår aftale om indkvartering af 70 soldater i den kommende vinter. 
  • I Communalbestyrelsens Møde den 29de f.M. [29-10-1868] behandledes følgende Sager:
   Det meddeltes, at der var afholdt Licitation over Qvarterer til Garnisonens Menige, og at der var indkommen Tilbud fra Forskjellige om at modtage ialt 40 Mand.
   Gjennemsnittet af den Betaling, der var forlangt om Maaneden pr. Mand, var noget over 2 Rdr. For at imødekomme de militaire Autoriteters Ønske om Troppernes Indqartering i større Etablissementer havde Indqvarteringscommissionen forkastet de indkome Tilbud og for i Vinter sluttet Accord med Fabrikseier Bruun [M.P. Bruun], [RN9034] Enkefru Malling og Candidat Grarup om at modtage henholdsviis 105, 70 og 50 Mand for 2 Rdr. pr. Mand om Maaneden.
  Ejendom 6 nov. 1868  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [192, 193
  Ophører med russiske og varme bade. 
  • At jeg fra Dato [06-11-1868] ophører med russiske og
   varme Bade, bekjendtgjøres herved. [RN9034] N. Mallings Enke [Dynkarken 39-41].

   7.11.: [07-11-1868] Varme Søbade kunne daglig erholdes på Skolegade Nummer 33.

  Ejendom 10 nov. 1868  Aarhus, Domsognet, Mindegade [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [194
  3. Dragon-regiments intendant træffes hverdag mellem 11 og 12 i enkefru Mallings gård. 
  • «b»3die Dragon-Regiments Intendant«/b»
   træffes Søgnedage Kl. 11-12.
   [RN9034] Enkefru Mallings Gaard [Dynkarken 39-41]
  Ejendom 25 nov. 1868  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [195
  N. Mallings Enke sælger en porcelæns kakkelovn. 
  • En Porcellains Kakkelovn kan faaes hos
   [RN9034] N. Mallings Enke [Dynkarken 39-41?]
  Inventar 25 nov. 1868  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [195
  RN9034 N. Mallings Enke sætter en porcelænskakkelovn til salg. 
  Ejendom 28 nov. 1868  Aarhus, Domsognet, Mindegade 366 367 [Dynkarken 39-41 og 43, matr. nr. 54 og 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [174
  Sag 150/68: Enkefrue M. Malling ønsker en ændring af sidehuset. 
  • Enkefrue M. Malling søger om at måtte udskifte ca. 3 alen af brænderilokalet i det søndre sidehus og erstatte det med en udbygning på 3 alen.
   Bygningsinspektøren gør opmærksom på, at udbygningen går ind i gården til nr. 367 [nr. 43]
   Ansøgningen bliver udsat indtil videre den 07-10-1868 og frafaldet den 21-05-1869.
  Ejendom 17 dec. 1868  Aarhus, Domsognet, Mindegade [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [196
  Assistent Grove sælger akvarium med guld- og sølvfisk. 
  • Et smukt Aqvarium med forskjellige Guld- og
   Sølvfisk er paa Grund af Bortreise tilsalg. Man
   henvende sig til Assistent Grove, Fru Mallings Gaard
   paa Mindegade [Dynkarken 39-41].
  Skat 23 dec. 1868  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [197
  Capt. N. Mallings Enke sættes i skat for 1869 med 16 Rdr. 72 Sk. i næring og 73 Rdr. 62 Sk. i formue. 
  • Aarhus, 23de December [23-12-1868]
   Af Ligningen over Communeskatterne
   for 1869 meddele vi herved et Uddrag over de
   Høistbeskattede af Næring og Formue indtil en
   Skatteydelse af mindst 40 Rdr.
   [Avisen bringer en liste over de skatteydere, som er sat i skat med et beløb på mindst 40 Rdr.]

   [Nr. 2] Grosserer H. Broge Næring: 209 Rdr. 36 Sk. Formue: 631 Rdr. 24 Sk. Ialt: 840 Rdr. 60 Sk.
   [Hans Broge]
   ...
   [RN9034] Capt. N. Mallings Enke: Næring: 16 Rdr. 72 Sk. Formue: 73 Rdr. 62 Sk. Ialt: 90 Rdr. 38 Sk.

   Mathilde Malling er forsat i toppen af de højest betalende skatteydere i byen. Blandt de højere betalende skatteydere er købmændene markant repræsenteret.

  Skat 1869  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366/367 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [198
  Enke, ejer ejendommen Dynkarken 366/367 er pålignet kommuneskat for 1869. 
  • Mathilde er pålignet en kommuneskat med 12 taxter i næring og 35 taxter i formue. Hver taxt gælder for næring 1 Rd 38 sk og for formue 2 Rd 10 sk.
  Ejendom 3 jan. 1869  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 3 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [199
  Skøde til kaptajn E. Dalgas. Læst 30-01-1869 
  • Beskrevet under matr. nr. 3 og 3a, som efterfølgende er udstykket i matr. nr. 143 til matr. nr. 165.
  Ejendom 5 feb. 1869  Aarhus, Domsognet, Mindegade [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [200
  2. Generalkommando-Intendanturen efterlyser en silkeparply bortkommen et sted i byen. 
  • Omtrent ved Nytaarstid er en lille mørkegrøn
   Silkeparaply med guult Træskaft bortkommen, og er
   formodentlig glemt et Sted i Byen. Den bedes afleveret
   paa 2de Generalcommando-Intendantur, Fru Mallings Gaard i Mindegade [Dynkarken 39-41].
  Ejendom 4 mar. 1869  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [201
  RN9034 Fru Malling afgiver tilbud på indkvatering af soldater. 
  • I Byraadets møde den 4de ds. [04-03-1869] behandledes følgende Sager:
   Indqvarteringscommissionen meddeelte, at der ved en i Henhold til Byraadets Beslutning i Mødet den 4. f.M. [04-02-1869] afholdt Licitation ikkun var indkommet 4 Tilbud, hvoraf det ene (fra Hr. Freiesleben og Hansen som Eiere af Gaarden Nr. 639 paa Vestergade [Vestergade 70-72, matr. nr. 498) angik Indqvartering af en større samlet Styrke, medens de 3 andre kun gik ud paa Modtagelsen af ialt 12 Mand.
   Indqvarteringscommissionen havde derhos tidligere erholdt Tilbud [se 29-10-1868] fra [RN9034] Fru Malling og Hr. Grarup om at modtage ialt c. 200 Mand, og ventede at kunne faae henved 150 anbragte paa Ny-Bruunshaab [Sukkerhuset, Brammersgade 37].
   Den forlangte Betaling for Qvartererne var 2 Rdr. maanedlig pr. Mand, og Tilbudene vare betingede af, at Qvarteerværten fritoges for at levere Brændsel til Rekrutternes Madkogning.
   DHrr. Freiesleben og Hansen havde tillige stillet forskjellige andre Betingelser, og navnlig forlangt Garanti for, at de erholdt samme Adgang til at faae de Localer, de indrettede til Mandskabet, belagte i de næste 2 til 3 Aar [de ønskede en flereårsaftale], som Andre, hvorfor Indqvarteringscommisionen bemyndigedes til at søge særlig Overenskomst tilveiebragt med dem; man opfordrede den derhos til at fortsætte sine Bestræbelser for at tilveiebringe et Caserne-Etabliseement [Vester Allé kasernen] ogsaa for den Deel af Mandskabet, som der endnu ikke havde viist sig Udsigt til at faae anbragt paa denne Maade.
  Ejendom 21 mar. 1869  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 39 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [174
  Sag 72/69: RN9034 Enkefrue Malling ønsker at erstatte bindingsværk med grundmur. 
  • I det søndre sidehus [Dynkarken 39] ønsker enkefrue Malling at erstatte bindingsværket i den øverste etages søndre side med grundmur i en længde af 15 alen [9,4 m]. Lokalet benyttes som loftsrum.
   Bygningsinspektøren bemærker, at nederste etage er opført i 1 ½ stens grundmur.
  Ejendom 1 apr. 1869  Aarhus, Domsognet, [Spanien 9, matr. nr. 48] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [202, 203
  RN9034 Mathilde sælger ejendommen det gamle Exercerhus Spanien 9, matr. nr. 48 til gårdejer Rasmus Petersen, Skåde. 
  • Ejendommen skifter igen ejer 02-03-1874.
  Landbrugsvarer 2 apr. 1869  Aarhus, Domsognet, Mindegade 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [204
  RN9034 Enkefru Malling holder auktion over 16 fedekøer. 
  • «b»"15 Stykker Fedekøer«/b»
   agtes bortsolgt ved offentlig Auction, som, efter Aftale med Auctionsretten, afholdes Fredagen den 2de April næstk., Formiddag Kl. 11 [02-04-1869], i [RN9034] Enkefru Mallings Gaard Nr. 366 paa Mindegade heri Staden [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54].
   Vederhæftige os bekjendte Kjøbere kunne erholde 6 Ugers Credit.
   Aarhuus, den 8de Marts 1869 [08-03-1869]
   Fr. Nellemann, C. Thomsen,
   Auctionsholdere."
  Ejendom 17 jun. 1869  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [205, 206
  N. Mallings Enke forbyder enhver at hente vand i hendes gård. 
  • Fra idag af [17-06-1869] forbydes det Enhver at hente
   Vand i min Gaard [Dynkarken 39-41].
   [RN9034] N. Mallings Enke
   [Vandet i købmandsgården har formodentlig været af god og bedre kvalitet end andre steder i byen].
  Ejendom 17 jun. 1869  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [206, 207
  N. Mallings Enke udbyder to umøblerede værelser med egen indgang til leje. 
  • To umeublerede Værelser med egen Indgang [Dynkarken 39-41]
   kunne strax faaes tilleie hos
   [RN9034] N. Mallings Enke
  Ejendom 4 aug. 1869  Aarhus, Domsognet, Grønland, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [208
  Forslag fra vinhandler Nielsen om at købe pladsen på Grønland ved fru Mallings baggård. 
  • I Byraadets Møde imorgen [05-08-1869] ville blandt
   andre følgende Sager komme til Forhandling:
   Forslag fra Viinhandler Nielsen om paa opgivne
   Vilkaar at ville kjøbe Pladsen paa "Grønland"
   ved Fru Mallings Baggaard [Dynkarken 39-41].
  Personale 11 sep. 1869  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 43, matr. nr. 53?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [209
  RN9034 Enkefru Malling søger en pige til plads hos embedsmand her i byen. 
  • "En Pige kan strax faae Plads hos en Embedsmand heri Byen.
   [RN9034] Enkefru Malling anviser."

   [Er der tale om en plads hos en af Mathildes lejere eks. i Dynkarken 43?]
  Ejendom 25 sep. 1869  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [210
  N. Mallings Enke udlejer en 4 værelses lejlighed i stueetagen egnet til kontor. 
  • En Leilighed paa 4 Værelser i Stue-Etagen [Dynkarken 39-41],
   som egner sig til Contoir, kan faaes tilleie hos
   [RN9034] N. Mallings Enke
  Landbrugsvarer 1 okt. 1869  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [211
  RN9034 N. Mallings Enke udbyder et parti bærme til salg pr. 01-10-1869. 
  • "Et Parti Bærme kan fra 1ste October [01-10-1869] faaes hos [RN9034] N. Mallings Enke [Dynkarken 39-41]."
  Ejendom 9 okt. 1869  Aarhus, Domsognet, Spanien, matr. nr. 373/48, Exercerhuset [Spanien 9, matr. nr. 48] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [212
  Mathilde Malling skøder pr. 01-04-1869 matr. nr. 373 nu 48 til gårdejer Rasmus Petersen, Skåde for 2.800 Rdl. 
  • Skøde fra enkefru [RN9034] Mathilde Malling til gårdejer Rasmus Petersen af Skaade på ejendommen nr. 373 [Spanien 9, matr. nr. 48]...
   Underskrevne enkefru Mathilde Malling enke efter [RN9007] kaptajn og købmand N. Malling vitterliggør... skøder og overdrager til gårdejer Rasmus Petersen af Skaade ... jf. uskiftet bo af 15-01-1863 tilhørende ejendom nr. 373 i Spanien til overtagelse den 01-04-1869... Købesum 2.800 Rdr. er nu berigtiget... Pladsafgift 1 Rdr. til byens kæmnerkasse.

   "Det bemærkes, at den herved tilskødede Eiendom bestod af det saakaldte gamle Exserceerhuus, [Exercerhus] beliggende i Spanien udenfor Mindeport, med tilliggende Grund, samt af en Grund eller Haveplads, indeholdende 645 Alen2 Jord, der i sin Tid er fraskildt Eiendommen Nr. 368 og 369 [Spanien 1, matr. nr. 368 og 369 nu 52] og henlagt under ovennævnte Nr. 373, hele Eiendommen har nu Matr. nr. 48 med 2 Alb. Hartkorn." [transcription Leif Dehnits].

   Aarhus den 09-10-1869 Til vitterlighed for Mathilde Malling: Oseholm? Carl Christensen landinspektør

   Aarhus Borgmesterkontor 13-10-1869 H.E. Secher fm.
   Aarhus Kæmnerkontor den 13-10-1869 R.R. Ryberg

   Retsdagen d. 14-10-1869 og indført i Protokol 20 Folio 238 [Århus Byfoged, Skøde- og panteprotokol] Reg 2 Fol 160 L. Hammerich
  Ejendom 9 okt. 1869  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [213
  N. Mallings Enke udbyder to værelser med egen indgang til leje. 
  • To Værelser med egen Indgang [Dynkarken 39-41]
   kunne strax faaes tilleie for 7 Rdr. om Maaneden hos
   [RN9034] N. Mallings Enke
  Skat 22 dec. 1869  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [214
  Købmand N. Mallings Enke sættes i formue- og lejlighedsskat for 1870 med 72 Rdr. og næringsskat med 7 Rdr. 64 Skilling. 
  • «b»Skatteligningen
   «/b»Vi meddele herved et Udtog af den paa
   Raadhuset fremlagte Ligning paa Formue og
   Leilighed samt Næringsskat, nemlig over de
   Skatteydere, der mindst svare Formue- og
   Leilighedsskat efter en Skatte-Indtægt af 600 Rdr.
   a 4 pct. eller 24 Rdr.
   ...

   Formue- og Leilighedsskat 72 Rdr.
   [RN9034] Købmand N. Mallings Enke: N. [næringsskat] 7 Rdr. 64 Sk.


  Købmandsvarer før 1870  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [215
  Fra en svunden Tid. Da Aarhus fik romersk Badeanstalt. 
  • Renlighed i Aarhus i 1840erne var det iflg. Rasmus Nielsen så som så med. Amtsbarber Warbergs Badehus bag haverne ved Skolegade blev især kun brugt af mændene. Om vinteren kunne der også fås varme bade hos Warberg, og i en årrække havde Marcus Bech indrettet dampbadeanstalt i Graven, ligesom man også kunne få varme bade hos [RN9034] købmand N. Mallings Enke [Dynkarken 39-41].
   Men søgningen har åbenbart ikke været stor nok, for omkring 1870 var der kun anstalten i Skolegade tilbage med kun et baderum og et badekar til byens 15.000 indbyggere.
   Byens læger, især A. Hansen var ivrige for at ændre disse forhold, og købmand Hans Broge støttede også sagen, så et aktieselskab blev stiftet til formålet, og den 03-12-1872 åbnede den romerske badeanstalt nu St. Olufs Badeanstalt.
  Ejendom 1 feb. 1870  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366/367 og 39, 43 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54, Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [216
  RN9034 Ejer som enke den sammenbyggede købmandsgård Dynkarken 366/367, nyt nr. 39 og 43 [41]. 
  • Det meste af købmandsgården fungerer med indkvartering af soldater.

   [366? k I baghuset p 1. sal bor en overintendant med kone.
   [366? k I baghuset bor en sergent og 31 menige fra 20. Bataljon.
   [366? k nr. 41] I stuen i forhuset bor en k hans kone, et barn, 2 tjenestepiger, 1 tjenestekarl og en butiksl Sidstn tyder p at denne k har forsat denne aktivitet p stedet suppleret med den nyere butikshandel.
   [366? k I stuen i forhuset bor en mor med sine 2 b 1 tjenestepige, 2 pension og 1 sypige.
   [367? Enkes P 1. sal i forhuset bor justitsr Poul Martin Lofft, hans kone, 2 b en amme og en husjomfru
   [367? Enkes I stuen i forhuset bor Mathilde med hendes 4 b 1 tjenestepige og 2 tjenestekarle. Hertil kommer et barn (Carl Malling) [RN9037] bortrejst til Kina.
   I alt bor der i husene 46 m og 16 kvinder eller i alt 62 personer. 2)
  Ejendom 5 apr. 1870  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [217
  Niels Mallings Enke udbyder en lejlighed på 4 værelser, køkken, pigekammer og øvrige bekvemmeligheder til leje pr. 01-04-1870. 
  • En Leilighed paa 4 Værelser med Kjøkken, Pigekammer og øvrige
   beqvemmeligheder [Dynkarken 43?] kan til April Flyttetid [01-04-1870] faaes
   tilleie hos [RN9034] Niels Mallings Enke.
  Ejendom 21 apr. 1870  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [218
  Byrådet godkender indretning af brændselsbesparende kogesteder til rekrutterne. 
  • I Byraadets Møde den 21de ds. [21-04-1870] behandledes følgende Sager:
   Byraadet approberede Indqvarteringscommissionens Indstilling om, at der i dHrr. Freiesleben & Hansens, Grarups, M.P. Bruuns og [RN9034] Enkefru Mallings Caserner indrettes brændselsbesparende Kogesteder til Rekruterne.
   Disse Kogesteder, hvormed 14de Bataillon har erklæret sig tilfreds, kunne opføres for ialt 165 Rdr. 4 Mk., og Bataillonen har paataget sig at levere Brændsel dertil for Tidsrummet fra 25de April til 28de October d.A. [25-04-1870 - 28-10-1870] for 260 Rdr.
  Personale 10 aug. 1870  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [219
  RN9034 Enkefru Malling søger stilling til en brænderibestyrer alternativt som fyrbøder. 
  • "En dygtig og velanbefalet Brænderibestyrer søger Plads som Saadan; i Mangel deraf da som Fyrbøder.
   [RN9034] Enkefru Malling anviser."

   [Er der tale om en af Mathildes medarbejdere, som søger anden stilling som følge af, at Mathilde nu opgiver brændevinsbrændingen]?
  Ejendom 30 aug. 1870  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [220
  N. Mallings Enke udbyder to umøblerede værelser med egen indgang til leje pr. 01-10-1870. 
  • To umeublerede Værelser med egen Indgang [Dynkarken 39-41]
   kunne til October Flyttetid [01-10-1870] faaes tilleie hos
   [RN9034] N. Mallings Enke [Dynkarken 39-41].
  Ejendom 10 sep. 1870  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [221
  Niels Mallings Enke udbyder en lejlighed på 4 værelser, køkken og øvrige bekvemmeligheder til leje pr. 01-10-1870. 
  • En Leilighed paa 4 Værelser, Kjøkken og øvrige
   beqvemmeligheder [Dynkarken 43?] kan til Octbr. Flyttetid [01-10-1870] faaes
   tilleie hos [RN9034] Niels Mallings Enke.
  Skat 20 sep. 1870  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [222
  Købmand N. Mallings Enke sættes i skat for 1871/1872 med 40 Rdr. 3 Mk. 12 Sk. 
  • «b»Skatteligningen
   «/b»Listen opfører kun den af skatteyderen ved selvangivelse anslåede virkelige indtægt. Listen indeholder den skat, som skatteyderne virkelig skulle svare, hvis ikke der var regler for fradrag i visse indkomstintervaller.
   Listen indeholder derfor alle ansættelser på 600 Rdr. og derover. Skatten udgør 2 ½ % for finansåret 1870/1871 og 1871/1872, som betales over 3 terminer: 01-02-1871, 01-08-1871 og 01-02-1872.
   [RN9034] Købmand Mallings Enke skal betale 40 Rdr. 3 Mk. 12 Sk. i skat. Hvis denne udgør 2 ½ %, så vil hendes indtægt være på ca. 1.600 Rdr.
  Ejendom 22 sep. 1870  Aarhus, Domsognet, Toldbodgade [Toldbodgade 8, matr. nr. 54b] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [222
  Byrådet skal behandle et tilbud fra Mathilde Malling på køb af kommunens plads ved Toldbodgade. 
  • I Byraadets Møde imorgen [22-09-1870] ville blandt
   andre følgende Sager komme til Forhandling:
   Fornyet Tilbud fra [RN9034] N. Mallings Enke om at ville
   kjøbe Communens Plads ved Toldbodgade [Toldbodgade 8] udfor
   hendes m.Fls. [med fleres] Eiendomme [Dynkarken 39-41].
  Ejendom 29 sep. 1870  Aarhus, Domsognet, Toldbodgade [Toldbodgade 8, matr. nr. 54b] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [223
  Byrådet afviser at sælge grunden til enkefru Malling grundet for lav et tilbud. 
  • I Byraadets Møde den 29de Septbr. [29-09-1870]
   behandledes følgende Sager:
   Paa et Andragende fra [RN9034] N. Mallings Enke
   om at afkjøbe Communen Pladsens ved Toldbodgade [Toldbodgade 8]
   udfor hendes f.Fl.s Eiendomme for en Priis af
   100 Rdr., besluttede man at svare, at man ikke seer
   sig istand tilat tage Hensyn til et Tilbud, der er saa
   langt under, hvad Pladsen er værd.
  Skat 14 dec. 1870  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [224
  Købmand N. Mallings Enke sættes i skat for 1871 med 40 Rdr. 3 Mk. 12 Sk. 
  • «b»Skatteligningen
   «/b»Liste over skatteligningen af «i»kommuneskatten«/i» for 1871 med skatteydere, der skal svare formue- og lejlighedsskat efter en skatteindtægt på mindst 600 Rdr. og derover. Skatten udgør 4 ½ % eller mindst 27 Rdr.
   [RN9034] Købmand Mallings Enke skal betale 99 Rdr. Hvis denne udgør 4 ½ %, så vil hendes indtægt være på ca. 2.200 Rdr.
  Ejendom 1871  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 39 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [225
  RN9034 Enke og husejer i Dynkarken 39. 
  Ejendom 16 jan. 1871  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [14, 226
  N. Mallings Enke udbyder to lejligheder, en til 300 Rdr. og en anden til 150 Rdr. pr. 01-04-1871. 
  • To Leiligheder, en til 300 Rdr. og en
   dito til 150 Rdr., kunne til April Flyttetid
   [01-04-1871] faaes tilleie hos [RN9034] N. Mallings Enke [Dynkarken 39-41?]
  Personale 9 mar. 1871  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [227
  RN9034 N. Mallings Enke søger en amme med tiltrædelse straks. 
  • "En Amme kan strax faae Plads, naar man
   henvender sig til [RN9034] N. Mallings Enke."

   [RN9040 Ernestine er født i 1859 og er nu 12 år gammel, så det kan næppe være til hende. Det kan være til en familie i huset].
  Familien 13 maj 1871  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 39 [Dynkarken 39, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [228
  RN9034 Mathilde Malling? efterlyser en tabt nøgle og et slør på vejen til Marselisborg. 
  • "Paa Veien til Marselisborg er tabt en Nøgle og et Slør. Finderen bedes imod en Douceur at
   aflevere det i Dynkarken Nr. 39 [Dynkarken 39, matr. nr. 54] [RN9034?].
  Ejendom 15 jun. 1871  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [229
  N. Mallings Enke udbyder en 5 værelses lejlighed og øvrige bekvemmeligheder til leje pr. 01-10-1871. 
  • En Leilighed paa 5 Værelser og øvrige
   Beqvemmeligheder [Dynkarken 43?] kan til October Flyttetid [01-10-1871]
   faaes tilleie hos [RN9034] N. Mallings Enke
  Landbrugsvarer 12 sep. 1871  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [230, 231
  RN9034 N. Mallings Enke tilbyder bærme til salg pr. 01-10-1871. 
  • «b»"Bærme «/b»kan faaes til 1ste October [01-10-1871] hos
   [RN9034] Niels Mallings Enke."
  Ejendom 28 sep. 1871  Aarhus, Domsognet, [Toldboden 8, matr. nr. 54b] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [232, 233
  Byrådet beslutter at sælge grund på pladsen ved den gamle toldbod til fru Malling for 100 Rdr. 
  • I Byraadets Møde igaar [28-09-1871] vare 15
   Medlemmer tilstede.
   ...
   Derefter sattes Steffen Rasmussens Andragende om at
   kjøbe et Stykke Jord udenfor hans Eiendom
   ved den gamle Toldbod [Toldbygningen (1838-1869) på Europaplads] under Forhandling.
   Det nedsatte Udvalg er kommet overeens om
   at overlade Andrageren 329 Alen2 [129,6 m2] med 20 Alen [12,6 m]
   Facade for 400 Rdr. og mod at han
   hegner ved Bygning eller Plankeværk, samt at
   der reserveres en Sti af 2 ½ Alens Brede [12,6 m] for
   Bager Wachmanns Enke, som har Vei der.

   Til [RN9034] Fru Malling foreslaaes at overdrage en
   Grund med Facade af 12 Alen [7,5 m Toldboden 8, matr. nr. 54b] for 100 Rdr.
   paa flere nærmere Betingelser. Disse Overenskomster
   indstilles til Vedtagelse, med Bemærkning,
   at de tidligere calculerede 500 Rdr. derved
   ere opnaaede for Pladserne [både Steffen Rasmussens og fru Mallings jordstykker].
   Fru Malling har nu imidletid senere tilbudt 550 Rdr. for
   hele Pladsen, hvortil formeentlig ikke bør tages
   Hensyn, da dette Bud er kommer saa seent.
   Holm anbefaler Vedtagelsen af denne Slutning
   paa en gamme Sag. Overenskomsten
   vedtoges eenstemmmig og indstilles til Approbation
   af Ministeriet.
   [Mathilde Malling havde tilbudt at købe hele pladsen mellem hendes købmandsgård i nr. 39-41 og den gamle toldbod, men måtte nøjes med det oprindelige forslag om at købe, hvad der efterfølgende blev udstykket i matr. nr. 54b].

   Det juridiske følger herefter med godkendelse i Indenrigsministeriet og tinglysning, se 25-07-1872.
  Personale 31 okt. 1871  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [234
  RN9034 Niels Malling Enke søger en brænderikarl til tiltrædelse straks. 
  • «b»"En dygtig Brænderikarl«/b»
   kan strax faae Plads hos
   [RN9034] Niels Mallings Enke [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54]."
  Ejendom 11 nov. 1871  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 43 1th. [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [235
  N. Mallings Enke? udlejer et umøbleret 2 fags værelse til gården. 
  • Et umeubleret 2-Fags Værelse til Gaarden er
   tilleie i Dynkarken Nr. 43. Anvises fra 1ste Sal
   tilhøire. [RN9034?]
  Ejendom 29 nov. 1871  Aarhus, Domsognet, Mindegade [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [236, 237
  Landinspektør Oxholm bor i enkefru Mallings gård i Mindegade. 
  • «b»Landinspecteur Oxholm,«/b»
   boende i Enkefru Mallings Gaard paa Mindegade [RN9034, Dynkarken 39-41]
   i Aarhuus, paatager sig Udstyknings- og Magelægsforretninger
   m.v. Det bemærkes, at Hr. H. Holck
   i Odder velvillig har paataget sig at modtage
   Forretninger til mig fra sammes Omegn.
  Ejendom 2 dec. 1871  Aarhus, Domsognet, matr. nr. 54 [Toldbodgade 8, matr. nr. 54b] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [238
  Enkefru Mallings ejendom får tillagt jord. 
  • Matr. nr. 54, Aarhus Bygrunde får forhøjet hartkornsværdien fra 1 Fjerdingkar 2 3/4 Album til 2 Fjerdingkar 1/4 Album eller svarende til ½ Album.
   Forneden på skemaet har man skrevet: «i»"Tilgangen i Hartkornet ved Udtagelse af Areal fra Toldbodgaden er saaledes 1 1/4 Album."«/i» Dette passer fint med, at kommunen overdrog fru Malling et stykke jord, som lå ud for den oprindelige port i baggården til Mallings købmandsgård. Jordstykket blev efterfølgende af fru Malling udstykket i Toldbodgade 8, matr. nr. 54b.
  Skat 9 dec. 1871  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [239
  Købmand N. Mallings Enke sættes i skat for 1872 med 99 Rdr. 
  • «b»Skatteligningen
   «/b»Liste over skatteligningen af «i»kommuneskatten«/i» for 1872 med skatteydere, der skal svare formue- og lejlighedsskat efter en skatteindtægt på mindst 600 Rdr. og derover. Skatten udgør 4 ½ % eller mindst 27 Rdr.
   [RN9034] Købmand Mallings Enke skal betale 99 Rdr. Hvis denne udgør 4 ½ %, så vil hendes indtægt være på ca. 2.200 Rdr.
  Ejendom 1872  Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [240
  Conditioner om indkvatering af fodfolket i 1872. 
  • Grarups kaserne i Mejlgade, [RN9034] Fru Mallings kaserne i Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54], Hansen og Freislebens kaserne i Vesterport har mest været anvendt til fodfolk.
   Gengivelse af § 1-3 af «i»Conditioner hvorefter Indqvarteringen af Fodfolk udbydes ved skriftlig Licitation den 6. Marts 1872 [06-03-1872].
   «/i»I nærheden af Mallings Kaserne i Dynkarken ønskes indkvartering af ca. 30 fodfolk for tiden 24-04-1872 til 31-10-1872 [altså udover indkvarteringen i Mallings Kaserne].
  Ejendom 30 jan. 1872  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 39 [Dynkarken 39, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [241
  Ildebrand i Enkefru Mallings brænderigård i en 2 etagers bagbygning. 
  • «b»Ildebrand«/b». Iaftes Kl. omtrent 5 ½ [30-01-1872]
   udbrød der Ild i den til [RN9034] Enkefru Mallings Brænderigaard
   Nr. 39 i Dynkarken [Dynkarken 39] heri Aarhus hørende
   2-etages Bagbygning, i hvis Stueetage
   der haves Oplag af Sprit og Brændevin. Ilden
   udbrød netop der hvor Spritoplaget var, efter
   hvad der siges, ved at en derind medbragt
   Petroleumslampe gik itu. Efter ca. 3 Timers
   Forløb var man Herre over Ilden, der heldigvis
   indskrænkede sig til den nævnte Bagbygning.
   I samme Bygning, som fortsættes ind i Fru Malling
   Nabogaard [bygningen går på tværs af nr. 39-41-43?], er der Militær-Kaserne for 35
   Mand. Det hjemmeværende Mandskab tilligemed
   Gaardens øvrige Mandskab, fik i en Fart fat
   i den tæt bagved Gaarden henstaaende Mindegades
   Sprøjte og benyttede den med Kraft, hvilket
   det væsenligst maa skyldes, at Ilden saa hurtig
   dæmpedes og ikke udstrakte sig til Gaardens
   øvrige Bygninger, der alle ere gamle og af Bindingsværk,
   altsaa letfængeligt Stof.
   Brandkorpset kom temmelig hurtigt tilstæde. Nogen særdeles
   god Kommando og Orden sporedes derimod
   ikke. Snart hørte man nemlig Raabet:
   "Ingen Vand", og snart, naar Opfordringen lød
   til at pumpe: "Intet Mandskab" osv.
   Ligeover Spritoplaget havde Ejerinden [Mathilde Malling] henliggende Sengeklæder
   til ca. 100 Senge [til indkvartering af soldater], af hvilke en
   betydelig Del dels brændte og dels beskadigedes,
   ligesom der ogsaa brændte endel Sprit og Brændevin.
  Ejendom 30 jan. 1872  Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [242
  Ildebrand i spritlageret i Bagbygningen i enkefru Mallings gård. 
  • Aarhuus, den 31te Januar [31-01-1872]
   Igaar Aftes Kl. henimod 6 [30-01-1872 ca. kl. 18] allarmeredes
   Byen ved Klemtning. Ilden viste sig at være
   i Enkefru Mallings Gaard i Dynkarken [Dynkarken 39-41],
   hvor den var opstaaet i Spritoplaget i Bagbygningen.
   Herfra forplantede den sig videre,
   idet den brændte Loftet igjennem til 1ste Sal,
   der anvendes til Caserne. Ilden fandt heftig
   Næring i det tilstedeværende ikke ringe Qvantum
   Brændeviin. Alle Casernegjenstande lykkedes
   det hurtig at faa fjernede. Skjøndt
   Ilden kun var synlig i den umidelbare Nærhed,
   samlede der sig dog en stor Mængde
   mennesker, som det hurtig tililende Ordenscorps
   imidlertid vidste at holde i en saadan
   Afstand fra Brandstedet, at Slukningen ikke
   hindredes. Sprøiterne indfandt sig skyndsomt;
   men da man i Begyndelsen savnede Vand, lammedes
   deres Virksomhed. Efter at Slufferne [transportredskab, bestaaende af en flade (et lad) ell. en kasse med meder ell. (eet ell. flere) hjul under til transport af vand. ordnet.dk] ved den
   fornyede Klemtning vare begyndte regelmæssig
   at indfinde sig pa Brandstedet, varede det
   næppe en Time, førend man var fuldkommen
   Herre over Ilden. Under Branden flød endeel
   Brændevin ud i Rendestenen og opfyldte de
   nærliggende Gader med en stræk Spritdunst.
   Efter Forlydende er Ilden opsaaet ved, at
   man i Brændeviinsoplaget under Tapning var
   saa uheldig at tabe en Lampe, som strax tændte
   Spriten, der ikke kunde slukkes ved de Midler,
   der stode til Vedkommendes Raadighed, saa at
   det blev nødvendigt ved Brandallarm at
   tilkalde den offentlige Hjælp. Ved det paagydte
   Vand bleve endeel Sengeklæder [soldaternes sengetøj] mere eller
   mindre ødelagte.
   [Brændvinslageret vidner om, at Mathilde Malling fortsat brænder brændevin].
  Ejendom 24 feb. 1872  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [243
  Licitation over indkvartering af soldater i sommerperioden i nærheden af Fru Mallings Kaserne. 
  • «b»Licitation over Qvarterer.«/b»
   Til Fodfolk vil der behøves Qvarterer, saavidt
   muligt i Eenmandssenge:
   a) i Tiden fra 24de April [24-04-1872] til Slutningen af
   October d.A. [31-10-1872]
   i Nærheden af Grarups Caserne paa Meilgade
   til c. 20 Mand,
   i Nærheden af [RN9034] Fru Mallings dito [Caserne] i Dynkarken
   til c. 30 Mand og
   i Nærheden af Hansen & Freieslebens dito [Caserne] paa
   Vestergade til c. 30 Mand;
   b) i Tiden fra 1ste April [01-01-1872] til 14de Juni d.A. [14-06-1872]
   til 140 Mand.
   ...
   Aarhuus, den 24de Februar 1872 [24-02-1872]
   P. Indqv.-Comm.s V. [På Indkvarteringskommissionens vegne]
   Schmidten [borgmester]
  Ejendom 9 mar. 1872  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 39 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [174
  Sag 36/72: N. Mallings Enke genopbygger den nedbrændte del af bagbygningen. 
  • N. Malling Enke:
   «i»"Den nedbrændte Deel af Bagbygningen gjenopbygges paa en Længde af 21 Alen og 12 Alens Bredde [13,2 x 7,5 m, 99 m2].
   2 Etager, den nederste af 1 ½ Stens Grundmuur den øverste Etage af Bindingsværk.
   Det indrettes forneden til Malt Locale og for oven til Casserne Locale [kaserne]."«/i»
  Ejendom 18 jun. 1872  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [244
  N. Mallings Enke udbyder en 5 værelses lejlighed og øvrige bekvemmeligheder til leje pr. 01-10-1872. 
  • En Leilighed paa 5 Værelser og øvrige
   Beqvemmeligheder [Dynkarken 43?] kan til October Flyttetid [01-10-1872]
   faaes tilleie hos [RN9034] N. Mallings Enke
  Ejendom 8 jul. 1872  Aarhus, Domsognet, Toldboden 8, matr. nr. 54b [Toldbodgade 8, matr. nr. 54b] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [245
  Mathilde Malling udstykker og sælger grunden matr. 54b 
  • Af Realregistret for matr. nr. 54b (>pantebog 22, fol 657) fremgår, at en tidligere sælger Aarhus Commune mangler tinglæst adkomst jf. skøde af 25-07-1872 læst 08-08-1872, hvor der også er forpligtelse mht. plankeværk. På det efterfølgende ark over samme ejendom oplyses, at en tidligere sælger [Aarhus Commune] af et areal, der i sin tid er henlagt under det samlede matr. nr. 54, hvorfra nuværende ejendom er udstykket, mangler tinglæst adkomst jf. skøde læst 08-08-1872 herunder forpligtelse mht. plankeværk.
   Se også RN9008 Rasmus Mallings erindringers omtale af grundstykke ved Reberbanen, som kommunen forlanger overtaget.


  Ejendom 25 jul. 1872  Aarhus, Domsognet, Toldbodgade, matr. nr. 54 [Toldbodgade 8, matr. nr. 54b] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [246, 247
  Skøde fra Aarhus Byråd til enkefru Mathilde Malling på et grundstykke af Toldbodgade. 
  • Skøde fra Aarhus Byråd efter godkendelse af Indenrigsministeriet 27-10-1871 og 02-12-1871 til enkefru Mathilde Malling på et grundstykke af Toldbodgade 307 alen2 for en købesum på 100 Rdl, henlagt under matr. nr. 54 (men senere tildels fraskilt som matr. nr. 54b).
   Læst på Dynkarken, matr. nr. 54a.
  Ejendom 1 aug. 1872  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 33 1. [Dynkarken 39, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [248
  RN9034 Enkefru Malling anviser 2 værelser med egen indgang samt seng og møbler til leje straks. Egnet til badegæster. 
  • "I Dynkarken Nr. 33, 1ste Sal [Dynkarken 39, matr. nr. 54], ere 2 Værelser, hvert med egen Indgang samt Seng og Meubler, strax at faae tilleie; de ere passende for Badegjæster.
   Anvises af [RN9034] Enkefru Malling."

   [Umiddelbart er der ingen fornuft i, at Mathilde skulle udleje værelser 3 opgange fra hendes egen ejendom. Jeg formoder, at der er tale om en trykfejl i avisen, og adressen i stedet for skal være Dynkarken 39]."
  Købmandsvarer 8 okt. 1872  Aarhus, Domsognet, Mindegade 39 [Dynkarken 39, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [249, 250
  RN9034 N. Mallings Enke overtager igen den til Carl Christensen tidligere udlejede kolonial-, korn- og produkthandel. 
  • «b»"Kolonial-, Korn- og Produkthandel.«/b»
   fra Tirsdag den 8de Oktober [08-10-1872] overtager Undertegnede igjen for egen Regning den i min iboende Gaard Nr. 39 paa Mindegade [Dynkarken 39, matr. nr. 54] i de sidste 5 Aar til Kjøbmand Carl Christensen bortlejede Kolonial-, Korn- og Produkthandel, og tillader jeg mig i den Anledning at anbefale mig saavel til mine ærede ældre Kunder som til dem, der i de sidste Aar har handlet i min Gaard og fremtidig maatte unde mig deres Søgning.
   Aarhus, den 7de Oktober 1872 [07-10-1872] [RN9034] N. Mallings Enke."
  Købmandsvarer 19 nov. 1872  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [251
  RN9034 N. Malling Enke og en række andre købmænd lukker butikkerne søndag aften fra kl. 20 fra 24-11-1872 og indtil videre. 
  • "At Undertegnede ere blevne enige om fra Søndagen den 24de November [24-11-1872] indtil videre at lukke vore Boutiker hver «b»Søndag Aften Kl. 8 «/b»[20.00], tillade vi os herved at bekjendtgjøre.
   Aarhuus, den 19de Novbr. 1872 [19-11-1872].
   Carl Poulsen. L. Andersen. A.R. Petersen.
   A. Petersen. Hans Schriver.
   [RN9034] N. Mallings Enke"
  Skat 2 dec. 1872  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [252
  Købmand N. Mallings Enke sættes i skat for 1873 med 105 Rdr. 
  • «b»Skatteligningen
   «/b»Ligningskommissionen har besluttet, at indtægter under 300 Rdr. ikke skal beskattes, uden at det har indvirkning på den kommunale valgret for tidligere beskattede borgere.«b»
   «/b»Liste over skatteligningen for 1873 med skatteydere, der skal svare formueskat efter en skatteindtægt på mindst 500 Rdr. og derover.
   [RN9034] Købmand Mallings Enke skal betale 105 Rdr. Hvis denne udgør 4 ½ % som sidste år, så vil hendes indtægt være på ca. 2.333 Rdr.
  Skat 3 dec. 1872  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [253
  N. Mallings Enke er sat i skat efter en årsindkomst på 2.600 Rdr. i 1872 
  • «b»Fortegnelse over Skatteydere i Aarhus.«/b»
   2.600 Rd.
   ...[RN9034] Kjøbm. N. Mallings Enke...
   Til sammenligning er købmand Hans Broge og H. Liisberg som byens største skatteydere sat i skat efter en indkomst på 20.000 Rd. Biskop Brammer er sat i skat efter 14.000 Rd.
  Ejendom 1873  Aarhus, Domsognet, Dynkarken/Toldbodgade [Dynkarken 39-41, matr.nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [254
  Mallings Kaserne er befængt med væggetøj. 
  • " [RN9034] Mallings kaserne i 1875 var befængt med væggetøj, endog i et sådant omfang, at mandskabet har været nødsaget til at flytte fra lokalerne, mens disse blev desinficerede. Kilde: U.C. Schmidten: Kasernesagen i Århus 1878.
  Landbrugsvarer 30 jan. 1873  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [255
  N. Mallings Enke udbyder sammen med byens øvrige købmænd markfrø til den forestående sædtid. 
  • «b»Markfrö.«/b»
   DHrr. Landmænds Opmærksomhed henledes paa, at undertegnde Frøhandlere i Aarhuus
   til den forestaaende Sædtid ville være forsynede med «b»undersögt, paalideligt
   Markfrö«/b», indkjøbt i Fællesskab ved et Udvalg af de kyndigste Mænd i vor Midte.
   Vi ere derved forvissede om at kunne betjene vore ærede Kunder fuldkommen saa godt
   og billigt som nogen Forbrugsforening eller lignende Institution, hvis Bestyrelse næppe saa
   godt som Mænd af Faget er i Stand til at følge Markedets Gang, og vi tillade os derfor at
   anbefale dHrr. Landmænd at see Varerne og erkyndige sig om Priserne, forinden de gjøre deres
   bestilling. Aarhuus, den 30te Januar 1873 [30-01-1873]
   [i alfabetisk rækkefølge] ...Hans Broge... [RN9034] N. Mallings Enke
  Købmandsvarer 13 feb. 1873  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [14, 256
  RN9034 N. Mallings enke overdrager sin butiksforretning til Adolph Stoustrup men fortsætter med kornhandel og brænderi. 
  • "Fra Dags Dato [13-02-1873] har jeg overdraget min Boutiksforretning til Hr. Adolph Stoustrup, saaledes at Forretningen dog vedblivende føres i min Gaard og i det samme Locale [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] som hidtil, og idet jeg anbefaler Hr. Stoustrup til mine ærede Kunders Søgning, undlader jeg ikke at tilføie, at jeg vedvarende fortsætter saavel Kornhandelen som min Brænderidrift for egen Regning.
   [RN9034] N. Mallings Enke.

   Med Henhold til Ovenstaaende tillader jeg mig at anbefale mig til [RN9034] Fru Mallings tidligere Kunder som til Andre, der maatte ville forunde mig deres Søgning, lovende ved reel Behandling at søge at tilfredsstille enhver billlig Fordring. A. Stoustrup"
  Købmandsvarer apr. 1873  Aarhus, Domsognet, Mindegade 39 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [257, 258
  Thøger Christensen har overtaget RN9034 Enkefru Mallings kolonial- og produktforretning i Mindegade 39. 
  • «b»"Colonial- & Productforretning.«/b»
   Efter at være overdraget den af [RN9034] Enkefru Malling førte Colonial- & Productforretning, tillader jeg mig at anbefale mig til alle dem, som tidligere have forundt hende deres Søgning, samt til Enhver Anden, der i Fremtiden vil beære mig med sin Handel, lovende dem en billig [rimelig] og reel Behandling.
   Aarhuus i April 1873 [04-1873]
   Thøger Christensen
   Mindegade Nr. 39 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54]

   «b»Korn, Smør og Kalveskind
   «/b»kjøbes til Dagens høieste Priser.
   Thøger Christensen
   Mindegade Nr. 39 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54]

   «b»Brændeviin
   «/b»i 1/1 & 1/2 Ankere fra Gaardens Brænderi [RN9034 N. Mallings Enke]
   sælges meget billigt.
   Thøger Christensen
   Mindegade Nr. 39 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54]."
  Ejendom 3 apr. 1873  Aarhus, Domsognet, Sukkerhuset, [Brammersgade 37] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [259
  Byrådet drøfter kasserneforholdene i Sukkerhuset. 
  • På Byrådets møde igår [03-04-1873] var 16 Medlemmer til stede.
   Under punkt 15 drøftede man en uenighed omkring indkvarteringsforholdene (arealet) i Sukkerhuset [Brammersgade 37], hvor ejeren [M.P. Bruun?] havde klaget over den debat, der havde været herom på det sidste byrådsmøde.
   Ejeren beklagede sig også over, at de militære myndigheder i stedet for at rette henvendelse herom til Indkvarteringskommissionen havde henvendt sig til de andre private kaserneejere, som det er sket sidste år ved [RN9034] Mallings Kaserne og Sukkerhuset.
  Beskæftigelse 19 apr. 1873  Aarhus, Domsognet, Mindegade [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [260
  To arbejdere søger fast arbejde. Anvises fra Mallings butik. 
  • «b»To Arbeidere«/b» søge stadigt [fast] Arbeide ved
   Hvadsomhelst. Anvises fra [RN9034] Mallings Boutik paa
   Mindegade [Dynkarken 39-41].
  Ejendom 21 jul. 1873  Aarhus, Domsognet, ved Mindeport 39 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [14, 261
  Niels Mallings enke udbyder flere lejemål i gården ved Mindeport nr. 39. 
  • Dampbrænderiet i min Gaard Nr. 39 ved Mindeport [Dynkarken 41] kan faaes tilleie enten som Brænderi eller til Farveri eller anden Bedrift.

   En Hestestald til 4 Heste med Fourageloft kan faaes tilleie til October Flyttedag [Dynkarken 39] [01-10-1873].

   To Kjældere [nr. 41 og 43], et Loft og flere Pakhuusrum kunne faaes tilleie til October Flyttetid [01-10-1873].

   En lille Leilighed til 60 Rdr. kan faaes tilleie til October Flyttetid [01-10-1873] [Dynkarken 39].

   To Værelser kunne faaes tilleie for 30 Rdr. aarlig [Dynkarken 39].
   [RN9034] Niels Mallings Enke [indrykket over 5 annoncer efterfølgende hinanden].
  Ejendom 21 jul. 1873  Aarhus, Domsognet, ved Mindeport 39 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [262
  Niels Mallings Enke udlejer dampbrænderiet til brænderi, farveri eller anden bedrift. 
  • Dampbrænderi i min Gaard Nr. 39 ved Mindeport
   [Dynkarken 39-41] kan faaes tilleie enten som Brænderi eller til
   Farveri eller anden Bedrift.
   [RN9034] Niels Mallings Enke
  Ejendom 21 jul. 1873  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [263
  Niels Mallings Enke udlejer en hestestald til 4 heste med fourageloft pr. 01-10-1873. 
  • En Hestestald til 4 Heste med Fourageloft [Dynkarken 39] kan
   faaes tilleie til October Flyttetid [01-10-1873]
   [RN9034] Niels Mallings Enke.
  Ejendom 21 jul. 1873  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [263
  Niels Mallings Enke udlejer lille lejlighed til 60 Rdr. årligt pr. 01-10-1873. 
  • En lille Leilighed til 60 Rdr. [60 Rdr. årligt, Dynkarken 39-41] kan faaes tilleie
   til October Flyttetid [01-10-1873].
   [RN9034] Niels Mallings Enke.
  Ejendom 21 jul. 1873  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41-43, matr. nr. 54-53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [263
  Niels Mallings Enke udlejer to kældre, et loft og flere pakhusrum. 
  • To Kjældere, et Loft og flere Pakhuusrum [Dynkarken 39-41-43]
   kunne faaes tilleie hos
   [RN9034] Niels Mallings Enke.
  Ejendom 21 jul. 1873  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [263
  Niels Mallings Enke udlejer to værelser for 30 Rdr. årligt. 
  • To Værelser kunne faaes tilleie for 30 Rdr. [Dynkarken 39-41]
   aarlig. [RN9034] Niels Mallings Enke.
  Ejendom 1 aug. 1873  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [264
  Ministeren mener Mallings og andre private kaserner skal forlades. 
  • Aarhuus, den 2den August [02-08-1873]
   I Byraadets Extramøde igaar [01-08-1873] var 14 Medlemmer tilstede.
   Under punkt 1 drøftede man kaserneforholdene og militærets tilsteværelse i byen. Formanden (borgmesteren), Holm og Mørk havde været i København for at forhandle med Krigsministeren om byens garnisonsforhold.
   Ministeren havde for nylig besigtiget kaserne i byen og «i»"kun fundet lidet Behag i"«/i». [RN9034] Mallings Kaserne [Dynkarken 39-41] fandt han særlig uheldig. «i»"Med Undtagelse af Bruuns Kaserne [Brammersgade 37] burde de alle forlades"«/i».
   Konklusionen blev, at man nedsatte et udvalg til at føre de videre forhandlingerne med Staten og Militæret.
  Ejendom 6 sep. 1873  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [265
  N. Mallings Enke sælger en dampkedel på 8 hestes kraft, en dampmaskine, en mølle og et valseværk. 
  • "En Dampkjedel paa 8 Hestes Kraft og en Dampmaskine, en Mølle og et Valtseværk, Alt saagodtsom nyt, kan faaes tilkjøbts hos
   [RN9034] N. Mallings Enke [Dynkarken 39-41]

   [Dampkedel og dampmaskine må være fra den tid, hvor RN9007 Niels Malling indførte dampbrændevinsbrænding].
  Ejendom 20 sep. 1873  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [266
  Enkefru Malling udbyder 2 hyggelige møblerede værelser til en gentil herre pr. 01-11-1873. 
  • Tilleie er til 1ste Novbr. [01-11-1873] for en gentil [nobel, pæn iflg. ordnet.dk] Herre 2
   hyggelige meublerede Værelser.
   Anvises af [RN9034] Enkefru Malling. [Dynkarken 39-41]
  Ejendom 8 okt. 1873  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [267
  Niels Mallings Enke udbyder et stort lokale med dampkedel og dampmaskine til leje. 
  • Et stort Locale [i sidebygningen til nr. 41] med Dampkjedel og Dampmaskine
   kan faaes tilleie hos [RN9034] Niels Mallings Enke [Dynkarken 41].
  Personale 21 nov. 1873  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [268
  RN9034 N. Mallings Enke anviser en ledig plads til en bryggerpige på en gård i nærheden af Aarhus. 
  • "En Bryggerpige kan faae Plads strax paa
   en Gaard i Nærheden af Aarhuus.
   [RN9034] N. Mallings Enke [Dynkarken 39-41] anviser."
  Skat 3 dec. 1873  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [14
  Enke, købmand N. Mallings betaler 112 Rdr. i skat for 1874? 
  • Skat: 112 Rdr.
  Skat 3 dec. 1873  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [269
  N. Mallings Enke er sat i skat efter en årsindkomst på 2.400 Rdr. i 1874 
  • «b»Skatteligningen.
   «/b»Avisen bringer et uddrag af skattelisten for det kommende år (1874). Skatteprocenten bliver 4 2/3 %, dog betaler militærfolkene kun 2 % og beboerne på Frederiksbjerg (som indlemmes pr. 01-01-1874) det halve eller 2 1/3 %.«b»

   112 Rdr. [svarende til en årsindkomst på 2.400 Rdr.]
   «/b»...[RN9034] Kbm. N. Mallings Enke...
   Til sammenligning er købmand Hans Broge og H. Liisberg som byens største skatteydere sat i skat efter en indkomst på ca. 20.000 Rd. Biskop Brammer er sat i skat efter ca. 18.000 Rd.
  Bygningsartikler 29 dec. 1873  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [270
  RN9034 N. Mallings Enke udbyder 6.000 brugte mursten til salg. 
  • «b»6000 brugte Muursteen«/b»
   kunne faaes tilkjøbs hos [RN9034] N. Mallings Enke."

   Annonceringen gentages den 07-01-1874, og den 28-05-1874 tre dage efter Mathildes død indrykkes flg. annonce, der afslører, at murstenene fortsat ikke er blevet solgt:

   "Endeel brugte gode Muursteen staae til
   Salg i Nr. 39 i Dynkarken."
   [Annonceringens knappe ordlyd antyder, at Mathildes død er kommet uventet].
  Ejendom 2 mar. 1874  Aarhus, Domsognet, Spanien, matr. nr. 48 [Spanien 9, matr. nr. 48] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [271
  Mageskiftebrev fra husejer R. Østergaard til slagtermester P. Andreasen på matr. nr. 48 
  • Andreasen får skøde fra Aarhus Byråd på 96 alen2 af Toldbodgade 17-12-1874. Pantebog 22 Folio 439. Noteret under matr. nr. 48.
  Ejendom 3 mar. 1874  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [272
  N. Mallings Enke udlejer 5 værelser til 01-04-1874. 
  • 5 Værelser kunne til April Flyttetid [01-04-1874] faaes
   tilleie hos [RN9034] N. Mallings Enke.
  Ejendom 27 apr. 1874  Aarhus, Domsognet, Tobaksspindergården, [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [273
  Lige uden for Mindeport lå Tobaksspindergården nu Cichoriefabrikken. 
  • "Lige udenfor Mindeport laa ""Tobaksspindergaarden"" (den nuv Cichoriefabrik), hvis Navn og Oprindelse er ubekjendt, og et par Smaahuse."
  Død 25 maj 1874  Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2, 274, 275, 276
  • jf. Aarhuus Stiftstidende 27-05-1874, 28-05-1874 og 29-05-1874:

   At Gud har kaldet min kjære Moder, [RN9034] Mathilde Malling, til sig Mandagen den 25. Mai Kl. 4 om Eftermiddagen [25-05-1874 kl. 16] meddeles herved paa mine 4 Sødskendes [RN9037, RN9038, RN9039, RN9040] og egne Vegne.

   Aarhuus, den 27. Mai 1874 [27-05-1874] [RN9036] Niels Malling

   Begravelsen finder Sted Løverdagen den 30te Mai, Kl. 12 [30-05-1874 kl. 12] [Hun blev som den sidste Malling begravet i R. Mallings familiegravsted på Søndre Kirkegård, litra a13] .
  Begravet 30 maj 1874  Aarhus, Vor Frue Sogn, Søndre Kirkegård, litra a13 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [277
  Skifte 4 jun. 1874  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [278
  Skifteretten indkalder kreditorerne i dødsboet efter RN9034 enkefru Kirstine Mathilde Malling samt afdøde mand RN9007 kaptajn og købmand Niels Malling indkaldes med 3 måneders varsel. 
  • "Creditorerne i Dødsboet efter [RN9034] Enkefru Kirstine Mathilde Malling og tidligere afdøde Mand, [RN9007] Capitain og Kjøbmand Niels Malling heraf Byen [Dynkarken 39-41], indkaldes herved med 3 Maaneders Varsel til at anmelde og beviisliggjøre deres Fordringer for undertegnede Skifteret.
   Aarhuus Skifteret, den 4de Juni 1874 [04-06-1874]
   L. Hammerich."

   [Mathilde har siddet i uskiftet bo efter ægtefællen Niels Mallings død].
  Ejendom 10 jun. 1874  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [279
  Et par sofaer, servanter, borg og stole efterlyses i løbet af denne måned. 
  • Et Par Sophaer, Servanter, Bord og Stole
   ønskes [købes] i Løbet af denne Maaned. Reflecterende bedes
   henvende sig [hos lejeren i] Dynkarken Nr. 43.
  Skifte 18 sep. 1874  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 39 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [280
  Auktionsretten afholder auktion over RN9034 enkefru Mallings dødsbo: møbler og inventar. 
  • «b»"Auction.«/b»
   Fredagen den 18de September førstk. Eftermiddag Kl. 2 [18-09-1874, kl. 14], afholdes efter Aftale med Auctionsretten og ifølge Vedkommendes Begjæring [arvingerne?] offentlig Auction i Gaaarden Nr. 39 i Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] her i Byen over endeel [RN9034] Enkefru Mallings Dødsbo tilhørende Løsøre, hvoraf fremhæves: Mahogni-Meubler, saasom Sophaer, Borde, Læne- og andre Stole, Sengesteder, et 8 Dages Stueuhr, Kjøkkentøi, Glas og Fajance, endeel Inventarium i Gaarden ec. [etcetera]
   Aarhuus, den 11te Septbr. 1874 [11-09-1874]
   Nellemann & Thomsen."
  Ejendom 30 jan. 1875  Aarhus, Domsognet, ved Mindeport [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [281
  Fru Mallings Dødsbo udlejer et stort pakrum. 
  • «b»Pakrum.«/b»
   Et stort Pakrum i den [RN9034] Fru Mallings Dødsbo
   tilhørende Gaard ved Mindeport [Dynkarken 39-41] er at faae tilleie.
   Anvises af Vognmand Støvby, som boer i Gaarden.
  Personale 18 apr. 1875  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 43 1. [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [282
  Professor Walther søger enepige pr. 01-05-1875. 
  • «b»"Enepige.«/b»
   Paa Grund af Giftermaal bliver Plads ledig til 1ste Mai [01-05-1875] for en paalidelig og velanbefalet Pige hos Professor Walther, Dynkarken 43, 1ste. Sal."
  Ejendom 20 apr. 1875  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 43 [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [283
  Møbleret værelse med fuld kost ledig til 01-05-1875. 
  • Et meubleret Værelse med fuld Kost kan
   til 1ste Mai [01-05-1875] erholdes i Dynkarken 43.
  Ejendom 26 jun. 1875  Aarhus, Domsognet, Mindegade [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [284
  Kaptajn N.T. Nielsen efterlyser en lommebog med militære notitser tabt på vejen til Egå. 
  • «b»Tabt.«/b»
   En rød Lommebog, indeholdende militaire
   Notitser, er den 25de ds. [25-06-1875] tabt paa Veien til Egaa.
   Den bedes afleveret i Mallings Gaard paa
   Mindegade [Dynkarken 39-41] imod en Doceur.
   N.T. Nielsen, Capitain
   [Militæret holder forsat til i købmandsgården]
  Ejendom 20 nov. 1875  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 43, matr. nr. 53b [Dynkarken 43, matr. nr. 53b] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [285
  Indenrigsministeriet godkender udstykning af matr. nr. 53b fra matr. nr. 53. 
  • Der er tale om forhus og sidehus i Dynkarken 43, som ligger ud til Dynkarken. Samtidig får baghuset med et sidehus matr. nr. 53a ud mod Toldbodgade, som forbliver i børnenes eje.
  Ejendom 20 nov. 1875  Aarhus, Domsognet, matr. nr. 53b, [Dynkarken 43, matr. nr. 53b] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [286
  Matrikulen opdeles for Dynkarken 43, matr. nr. 53 til matr. nr. 53a og matr. nr. 53b. 
  • Matrikulen for Aarhus Købstads Bygrund ændres ved, at fru Mallings bo udstykker matr. nr. 53 i to lige store dele på hver 1 ½ Album i matr. nr. 53a (den bageste del af Enkesædet mod Toldbodgade) og matr. nr. 53b (den forreste del af Enkesædet mod Dynkarken). Efterfølgende er noteret, at [RN9217] frøken Linnemann, søster til fru Malling står som ejer.
  Ejendom 17 feb. 1876  Aarhus, Domsognet, Dynkarken, matr. nr. 53a [Dynkarken 43, matr. nr. 53a Find alle personer med begivenheder på dette sted  [156
  Nr. 368A. Brandforsikring for baghus, senere solgt til købmand F. Ollendorff. 
  • Købmand F. Ollendorff:
   a. Halvtag [der står halvtag] til beboelse 2.400 kr., tarifklasse 2, risiko 1
   b. Baghus do [til beboelse] 3.600 kr., tarifklasse 2, risiko 1
   c. do [baghus] [til beboelse?] 720 kr., tarifklasse 2, risiko 1
   d. Plankeværk 80 kr., tarifklasse 2, risiko 1
   Samlet vurdering kr. 6.800 kr.
  Ejendom 17 feb. 1876  Aarhus, Domsognet, Dynkarken, matr. nr. 53b [Dynkarken 43, nr. 53b] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [157
  Nr. 368B. Brandforsikring for forhus og sidehus, senere solgt til frøken Linnemann. 
  • Frøken Linnemann:
   a. Forhus til beboelse 11.520 kr., tarifklasse 2, risiko 1
   b. Sidehus til beboelse 6.000 kr., tarifklasse 2, risiko 1
   Samlet vurdering 17.520 kr.

   Ejendommen genvurderet 24-02-1888.
  Ejendom 30 maj 1876  Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [287
  Købmand Thøger Christensen fraflytter sit lejemål i købmandsgården med lejlighed, butik, kornlofter, pakrum, gårds- og staldplads m.m. 
  • «b»Kjøbmandsgaard til Udleie.«/b»
   Da Kjøbmand Thøger Christensen paa
   Grund af Eiendomskjøb ønsker at fratræde den af
   ham hidtil benyttede Leilighed i [RN9034] Enkefru Mallings
   Boes Gaard i Dynkarken heri Byen [Dynkarken 39-41] kan denne
   Leilighed med Boutik, Kornlofter, Pakrum, Beboelse
   samt rummelig Gaards- og Staldplads m.v. erholdes
   tilleie strax eller til October Flyttedag førstk. [01-10-1876, førstkommende]
   Lysthavende ville behage at henvende sig til
   Winge, Procurator
   Aarhuus, 30te Mai 1876 [30-05-1876]
  Ejendom 17 okt. 1876  Aarhus, Domsognet, Mindegade 6 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [288
  Købmand Thøger Christensen har flyttet sin forretning til tidligere købmand Schandorffs gård i Mindegade 6. 
  • Jeg tillader mig herved at underrette mine
   ærede Kunder om, at jeg har flyttet min
   Forretning fra [RN9034] Mallings Gaard paa
   Mindegade til tidligere Kjøbmand Schandorffs
   Gaard, Mindegade 6 [som tidligere har været ejet af RN9002 Andreas Malling],
   og anbefaler jeg mig fremdeles til alle mine tidligere Kunder
   samt enhver Anden, der i Fremtiden vil
   forunde mig sin Handel.
   Aarhuus, den 17. October 1876 [17-10-1876]
   Ærbødigst
   Thøger Christensen
  Ejendom 20 jan. 1877  Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [289
  Fru Mallings bo udlejer en lejlighed på 2 større og 2 mindre værelser pr. 01-04-1877. 
  • «b»Den Leilighed,«/b»
   som for Tiden beboes af Hr. Architect Petersen i
   [RN9034] Fru Malllings Boes Gaard i Dynkarken [Dynkarken 39-41],
   bestaaende af 2 større og 2 mindre Værelser, er tilleie
   til April Flyttetid førstk. [01-04-1877, førstkommende]
   Aarhuus, den 20de Januar 1877 [20-01-1877]
   Winge, Procurator
  Ejendom 13 mar. 1877  Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [290
  I enkefru Mallings bos ejendomme udlejes købmandslejligheden med butik, pakrum, kornlofter samt betydelig gårds- og staldplads straks eller til foråret. 
  • «b»Kjøbmandsleiligheden
   «/b»i [RN9034] Enkefru Mallings Boes Eiendomme i Dynkarken
   her i Byen [Dynkarken 39-41] med Beboelsesleilighed, Boutik, Pakrum,
   Kornlofter samt betydelig Gaards- og Staldplads
   er til Udleie strax eller i Løbet af Foraaret.
   Der har i en lang Række af Aar været dreven
   Korn- og Producthandel i Gaarden.
   Lysthavende ville behage at henvende sig til
   Undertegnede.
   Aarhuus, den 13de Marts 1877 [13-03-1877]. [to sidste indrykninger: 02-08-1877]
   Winge, Procurator

   [Annonceringen medfører, at svogeren RN9002 Andreas Mallings ene søn RN9006 J.G. Malling fra den 09-10-1877 lejer sig ind i købmandsgården i nr. 39-41 for senere hen at købe den].
  Købmandsvarer 9 okt. 1877  Aarhus, Domsognet, ved Mindeport 39 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [291
  RN9006 Købmand J.G. Malling flytter sin købmandsforretning til Dynkarken 39 og P.Chr. Petersen overtager forretningen i Nørregade. 
  • Fra Tirsdagen den 9de October [09-10-1877] er min Forretning flyttet
   til
   «b»Gaarden Nr. 39 ved Mindeport «/b»[Dynkarken 39-41, matr. nr. 54]«b»
   «/b»og anbefaler jeg samme med Alt til
   «b»Urtekram-, Colonial- & Productforretning
   «/b»henhørende
   i et æret Publikums velvillige Erindring.
   «b»For dHrr. Landboere«/b»
   afgives god Staldplads.
   [RN9006] J.G. Malling

   [Ved samme lejlighed i en separat annonce anbefaler afløseren P.Chr. Petersen sig til såvel Mallings gamle kunder som nye]:

   Herved tillader jeg mig at meddele et æret Publikum, at jeg
   «b»Tirsdagen den 9de October «/b»[09-10-1877] «b»
   «/b»overtager den af Hr. J.G. Malling førte
   «b»Colonial- & Urtekramforrretning
   (Hjørnet af Guldbergsgade og Nørregade) «/b»[Høegh Guldbergsgade] «b»
   «/b»og anbefaler mig saavel til Hr. Mallings tidligere Kunder som til Enhver der fremtidig vil forunde mig sin søgning.
   P.Chr. Petersen

   [Sidstnævnte annoncering gentages 09-10-1877 i Aa.S. og JP, 10-10-1877 dog kun i Jyllands Posten]
  Ejendom 6 nov. 1877  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 39 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [292
  Arkitekt Petersens lejemål på 2 større og 2 mindre værelser uden kjøkken er ledige til 01-10-1877. 
  • «b»NB.«/b»
   Den af Hr. Architect Petersen hidtil benyttede
   Leilighed i [RN9034] Enkefru Mallings Boes Gaard Nr. 39
   i Dynkarken [Dynkarken 39], bestaaende af 2 større og 2 mindre
   Værelser uden Kjøkken, er at faae tilleie til October
   Flyttetid [01-10-1877]. Winge, Procurator.
   [Det manglende køkken er formodentlig udtryk for, at han bruger lejligheden til tegnestue].
  Ejendom 12 maj 1879  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 43, matr. nr. 53b [Dynkarken 43, matr. nr. 53b] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [293
  Skifteretten udsteder på enkefru Mallings dødsbos vegne skøde på forhuset og sidebygning på matr. nr. 53b til frk. Linnemann. 
  Ejendom 13 maj 1879  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 43, matr. nr. 53b [Dynkarken 43, matr. nr. 53b] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [294
  Mathilde Mallings dødsbo frasælger forhuset og sidebygning på matr. nr. 53 nu 53b til søsteren RN9217 C. Linnemann. 
  • Skøde fra Aarhus Kjøbstads Skifteret på [RN9034] enkefru Mathilde Mallings dødsbos vegne til [RN9217] frøken C. Linnemann. Læst 26-06-1879.
   Skøde der er særlig tinglæst som servitutstiftende indeholder bestemmelser ang. forh. matr. nr. 53a og 54 mht. vinduer, tagdryp, plankeværk, farver m.v.
  Skifte 26 jun. 1879  Aarhus, Domsognet, Toldbodgade, matr. nr. 53a Find alle personer med begivenheder på dette sted  [295
  Skifteretsattest på matr. nr. 53a [Dynkarken 43] til enkefru M. Mallings arvinger børnene: Niels, Ernst, Gustav, og Ernestine. 
  Skifte 26 jun. 1879  Aarhus, Domsognet, Dynkarken, matr. nr. 54a [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54a] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [295
  Skifteretsattest på matr. nr. 54a til enkefru M. Mallings arvinger børnene: Niels, Ernst, Gustav, og Ernestine. 
  Ejendom 27 apr. 1908  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 41 [Dynkarken 41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [296
  Sag 149/08: Grosserer Fr. Dreyer nedbryder 120 alen2 gammel bygning placeret op ad 4 etager pakhus. 
  • Dreyer ønsker at erstatte en 120 alen2 gammel bygning, som hans nyere 4 etager pakhus er opført ved siden af. [en mindre bygning i sidebygningen i nr. 41] Det samlede arael på ejendommen udgør 4.362 alen2, der agtes bebygget med 2.810 alen2 og et ubebygget areal på 1.552 alen2, der mangler derfor 1.258 alen2 ubebygget areal.
  Ejendom 1 okt. 1924  Aarhus, Domsognet, [Spanien 9, matr. nr. 48] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [297
  Fortegnelse over forandring i husnummereringen i Spanien 
  • Spanien 9 (hvorfra hovedind- og opgang er) og Toldbodgade 22 ejet af fabrikant H. Nielsen er ved udstykning delt i 2 selvstændige ejendomme således:
   Spanien 9, matr. nr. 48a ejet af fabrikant H. Nielsen
   Toldbodgade 22, matr. nr. 48b ejet af fabrikant H. Nielsen.
  Notater 
  • RN9034:
  Person-ID I34  Købmandsslægten Malling i Aarhus
  Sidst ændret 7 jul. 2018 

  Far Johannes Hendrich Linnemann,   f. 1790, Vejle Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. Ja, dato ukendt 
  Mor Madsine Johanne Buch,   f. 1796, Skibet Sogn, Kølholt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. Ja, dato ukendt 
  Familie-ID F13  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie Niels Malling,   f. 3 aug. 1809, Aarhus, Domsognet Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 21 jul. 1862, Aarhus, Domsognet, Dynkarken 39 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 52 år) 
  Vielse 9 jul. 1847  [4
  Kgl. Bevilling af 09-07-1847 til ægteskabet mellem Niels og Mathilde. 
  Gift 10 jul. 1847  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 39-41 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3
  Børn 
   1. Dødfødt dreng,   f. 26 apr. 1848, Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 26 apr. 1848, Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 0 år)
   2. Niels Svenning Malling,   f. 1 aug. 1849, Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1 aug. 1912  (Alder 63 år)
   3. Carl Edmond Alexander Malling,   f. 2 sep. 1851, Aarhus, Domsognet, ved Mindeport Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. eft. 19 feb. 1874, I den Mexikanske Golf ud for Pensacola i Florida? Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 22 år)
   4. Ernst Malling,   f. 13 jan. 1854, Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 30 mar. 1922  (Alder 68 år)
   5. Gustav Frederik Ludvig Wilhelm Schneider Malling,   f. 1 dec. 1855, Aarhus, Domsognet Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 16 mar. 1919, København, Bagsværd Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 63 år)
   6. Mathilde Ernestine Malling,   f. 24 jan. 1859, Aarhus, Domsognet, Mindegade Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 8 okt. 1944  (Alder 85 år)
  Sidst ændret 14 nov. 2013 
  Familie-ID F12  Gruppeskema  |  Familietavle

 • Begivenhedskort
  Link til Google MapsFødt - 11 mar. 1819 - Jelling Sogn Link til Google Earth
  Link til Google MapsDøbt - 12 mar. 1819 - Jelling Sogn Link til Google Earth
  Link til Google MapsBopæl - Jomfru opholder sig i Aarhus ved ægteskabet med RN9007 Niels - 10 jul. 1847 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsGift - 10 jul. 1847 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken 39-41 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - RN9034 Fru Malling er fadder ved skibsbygmester Thomsens datter Herthas dåb. - 7 nov. 1847 - Aarhus, Domkirken Link til Google Earth
  Link til Google MapsFadder - RN9034 Fru Malling er fadder ved skibsbygmester Thomsens datter Herthas dåb. - 7 nov. 1847 til 14 nov. 1847 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9034 fru Malling med 2 børn kommer hjem fra København med "Waldemar". - 26 maj 1855 - København Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9034 Fru Malling med 2 børn kommer hjem fra København med "Waldemar". - 26 maj 1855 - København Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9034 Fru Malling rejser til København med "Waldemar". - 14 jul. 1860 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9034 md. Malling kommer hjem fra København med "Waldemar". - 14 jul. 1860 - København Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Ejer købmandsgården fra mandens død til sin egen død - 1862 til 25 maj 1874 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - [RN9034 Mallings Enke] forsætter med forhandlingen af dampchokolade fra Elisabetsminde i København. - 19 aug. 1862 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - [RN9034 Mallings Enke] efterlyser ankere fra RN9007 Kaptajn Mallings Ølbryggeri. - 25 aug. 1862 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsArv - Testamente ang. arveforhold imellem enkefru Mathilde Malling og hendes stedbørn Cathrine Marie Margrethe, Marie Kirstine og Christian Lauritz Malling. - 3 sep. 1862 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Niels Mallings enke holder auktion over indbo. - 27 sep. 1862 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkat - RN9034 Fru Malling søger om nedsættelse af skatten for 1862. - 5 okt. 1862 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - For. nr. 369 taks. nr. 198-1 Vurdering af brandskaden på capitain N. Mallings enkes ejendom. - 16 okt. 1862 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, hus nr. 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9034 N. Mallings Enke søger en malkepige til 01-11-1862 til en årlig løn på 40 rdr. - 22 okt. 1862 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9034 Mallings Enke afholder auktion over indbo, arbejdsredskaber, korn, bygningsartikler, kakkelovne, sengetøj, møbler m.m. - 25 okt. 1862 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Sag 13/62: Enkefrue Malling søger om tilladelse til at lade murermester Jensen opføre et hønsehus, godkendt 27-12-1862. - 27 okt. 1862 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9034 Mallings Enke køber køer, som kælver først i november. - 3 nov. 1862 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9034 Mallings Enke sælger cinders og kul. - 11 dec. 1862 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - Efterlysning af et fruentimmer, der løgnagtig udgiver sig for at gå ærinde for RN9034 enkefru Malling. - 24 dec. 1862 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Enkefrue Malling er noteret på ejendommen Dynkarken gammelt husnr. 366, nyt nr. 39 og 41, matr. nr. 54, folie 499 - 1863 til 1870 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Enkefrue Malling er noteret på ejendommen Dynkarken gammelt husnr. 367, nyt nr. 43, matr. nr. 53 - 1863 til 1870 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken 367 [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Malling noteret på ejendommen Dynkarken 366/367, folie 6,37,41,76,101,150,157,254,299,333 - 1863 til 1870 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366-367 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - For. nr. 369 taks. nr. 204-2 Vurdering af bygningerne på capitain Mallings Enkes ejendom efter istandsættelse. - 14 jan. 1863 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, hus nr. 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkifte - Tilladelse til at hensidde i uskiftet bo som adkomst for enkefru Mathilde Malling, læst 15-01-1863 - 15 jan. 1863 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken, matr. nr. 54a [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54a] Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkifte - Tilladelse til at hensidde i uskiftet bo som adkomst for enkefru Mathilde Malling. - 15 jan. 1863 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken, matr. nr. 53b [Dynkarken 43, matr. nr. 53b] Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkifte - Tilladelse til at hensidde i uskiftet bo som adkomst for enkefru Mathilde Malling. [Dynkarken 43] - 15 jan. 1863 - Aarhus, Domsognet, Toldbodgade, matr. nr. 53a [Dynkarken 43, matr. nr. 53a] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9034 Mallings Enke udbyder to arbejdsvogne, et bidsel og en sadel til salg. - 17 jan. 1863 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9034 Fru Malling sætter en kakkelovn, 5 fag vinduer til en stald, et klædeskab, et hundehus, en ny plov, en ny vogntrappe, en sadel, et bidsel og 2 arbejdsvogne til salg. - 27 jan. 1863 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsLandbrugsvarer - RN9034 N. Mallings enke køber kornvarer, som betales med højeste pris. - 27 jan. 1863 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkat - Kommuneskatteligningen for 1863 herunder RN9034 Fru Malling. RN9002 A. Malling synes ikke nævnt. - 1 feb. 1863 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkat - Kommuneskatteligningen for 1864 herunder RN9034 Fru Malling. - 1 feb. 1863 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsInventar - RN9034 N. Mallings Enke sætter et ganske nyt bryggeri-inventarium til salg. - 24 feb. 1863 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9034 Mallings Enke efterlyser hele og halve ølankere mærket N.M. - 24 feb. 1863 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9034 Mallings Enke køber/ sælger samt ombytter byg og malt. - 24 feb. 1863 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9034 N. Mallings enke sælger en wienervogn, kaffebrænder, bryggerkedel, svalebakke, 3 gærbakker, en kulkasse, 3 romfade, 7 fag vinduer, 2 vandslæder med tønder, en ny dørkarm og en kakkelovn. - 8 jul. 1863 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9034 Mallings Enke udbyder brændevin til nedsat pris, rabat ved større partier. - 16 okt. 1863 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9034 N. Mallings Enke søger grundet indkaldelse til militæret (straks) en karl. - 23 okt. 1863 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9034 N. Mallings enke udlejer sengeklæder. - 27 okt. 1863 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9034 N. Mallings enke ønsker at købe en lille vogn på fjedre til at køre mælk med. - 7 nov. 1863 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsLandbrugsvarer - RN9034 N. Mallings enke køber byg- og havrehalm. - 20 nov. 1863 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9034 Mallings Enke udbyder sød og skummet mælk på kande. - 24 dec. 1863 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9034 Mallings Enke sælger fedekøer. - 29 dec. 1863 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9034 Mallings Enke udbyder gødning fra 30 kreaturer fra 01-01-1864. - 30 dec. 1863 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - N. Mallings enke udbyder gødning fra 30 kreaturer til salg fra 01-01-1864. - 4 jan. 1864 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - N. Mallings enke udbyder gammel mjød til salg. - 7 jan. 1864 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9034 Mallings Enke udbyder god gammel mjød. - 7 jan. 1864 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - N. Mallings enke udbyder fede køer til salg. - 8 jan. 1864 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkat - Enke M. Mallings skat for 1864? - 13 jan. 1864 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Taksigelse fra indkvarterede soldater hos RN9034 N. Mallings enke. - 26 jan. 1864 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsMilitærvæsen - Tak fra indkvarterede soldater i enke N. Mallings hjem. - 26 jan. 1864 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - Bidrag til Kommiteen for Indsamling af uldne sager til soldaterne. - 28 jan. 1864 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - Opfordring fra flere af byens tjenestepiger herunder Sophie Dahl hos RN9002 A. Malling til at yde et bidrag til hjælp og lindring for de tapre soldater. - 12 feb. 1864 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - Oversigt over bidrag til hjælp og lindring for de tapre soldater fra flere af byens tjenestepiger herunder Sophie Dahl hos RN9002 A. Malling og P. Møller hos RN9034 fru Malling. - 23 feb. 1864 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - 2 kanariefugle bortfløjet fra RN9034 enkefru Mallings gård efterlyses. - 27 jun. 1864 - Aarhus, Domsognet, Mindeporten [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9034 N. Mallings Enke søger en ældre husjomfru. - 25 jul. 1864 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9034 N. Mallings Enke søger en stuepige og en kokkepige med tiltrædelse 01-11-1864. - 5 sep. 1864 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9034 N. Mallings Enke søger en karl med tiltrædelse straks. - 7 okt. 1864 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9034 Mallings Enke udbyder mælk, fløde, lys, frø, lakrids, bolcher, urtekramvarer, kommenakvavit og kornbrændevin. - 23 nov. 1864 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9034 Mallings Enke udbyder sød og skummet mælk samt fløde dagligt. - 10 dec. 1864 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Kornlofter og magasiner blev efter krigen i 1864 lejet ud til kaserne med indkvartering af soldater. Brænderiet blev nedlagt og købmandsforretningen lejet ud. - eft. 1864 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9034 Mallings Enke modtager 5 køer på bærme fra den 14-01-1865. - 11 jan. 1865 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Sønnerne til afdøde M.G. Bech ønsker at fortsætte deres faders badeetablissement i konkurrence til RN9034 enkefru Mallings. - 24 jan. 1865 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - RN9034 N. Mallings enke åbner badeanstalten til 01-03-1865 med russkiske dampbade og varme bade. Udenbys gæster kan leje værelse i købmandsgården. - 28 jan. 1865 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - RN9034 N. Mallings enke afviser pgra. kommunalbestyrelsens betingelser at tilbyde søbade. Badeanstalten åbner først om 14 dage. - 27 feb. 1865 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - RN9034 N. Mallings enke udlejer et pakhus, en vognport, et fourageloft samt plads til 3 heste samlet eller særskilt. - 27 feb. 1865 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9034 Mallings Enke udbyder brændevin til 15 og 16 sk. pr. liter, rabat ved større partier. - 2 mar. 1865 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - RN9034 N. Mallings enke tilbyder russiske dampbade. - 27 mar. 1865 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - RN9034 N. Mallings enke udlejer et pakhus, et stort loft, en stald til 3 heste, en stor vognremise og fourageplads samt et kammer særskilt eller samlet. - 29 mar. 1865 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsInventar - RN9034 N. Mallings Enke sætter to trykpumper delvis af kobber samt en amerikansk pumpe til salg. - 29 mar. 1865 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - RN9034 N. Mallings enke udlejer to vognporte og et lille pakloft. - 3 apr. 1865 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - RN9034 N. Mallings enke tilbyder russiske dampbade og varme bade dagligt. - 10 apr. 1865 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9034 Mallings Enke udbyder 12 graders sprit. - 13 apr. 1865 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - RN9034 N. Mallings enke udlejer møblerede værelser til enlig herre evt. med fuld kost. - 19 apr. 1865 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - RN9034 N. Mallings enke udlejer staldrum til kreaturer, som afventer jernbane- eller dampskibsforbindelse. - 20 apr. 1865 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - RN9034 N. Mallings enke agter at oprette vandledning fra havet for at give mulighed for søbade og tilbyder månedsabonnement på badning. - 17 maj 1865 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - RN9034 N. Mallings enke udlejer møblerede værelser evt. med kost til udenbyesboende badegæster.. - 29 maj 1865 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9034 N. Mallings enke ønsker at købe en tohjulet vogn. - 14 jun. 1865 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - RN9034 N. Mallings enke indfører badetid fra 8 til 12 for damer og 12 til aften for herrer, dog kan herrerne få varme bade om formiddagen i særskilt badekammer. - 26 jun. 1865 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9034 N. Mallings Enke søger en amme med tiltrædelse straks. - 8 jul. 1865 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9034 N. Mallings Enke anviser grundet sygdom en plads som husjomfru til ansættelse 01-09-1865 eller 01-11-1865. - 27 jul. 1865 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - For. nr. 369 taks. nr. 237-4 Omvurdering af enkefru Mallings ejendom som følge af bygningsændringer. - 1 aug. 1865 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, hus nr. 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - RN9034 N. Mallings enke udlejer 3 a 4 møblerede værelser til 10-08-1865. - 3 aug. 1865 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - RN9034 N. Mallings enke udlejer straks møblerede værelser. - 8 aug. 1865 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9034 N. Mallings Enke søger en karl, en kokkepige og en malkepige til 01-11-1865. - 8 aug. 1865 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9034 N. Mallings Enke søger en malkepige til 01-11-1865. - 12 okt. 1865 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9034 N. Mallings Enke søger en sund amme med tiltrædelse straks og en stor løn. - 21 okt. 1865 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9034 Mallings Enke udbyder mælk og fløde. - 30 okt. 1865 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9034 N. Mallings Enke søger en pige med tiltrædelse straks. - 27 nov. 1865 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - N. Mallings Enke udlejer møbleret værelse. - 12 jan. 1866 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkat - Capt. N. Mallings Enke sættes i skat for 1866 med 9 Rdr. 48 Sk. i næring og 62 Rdr. 48 Sk. i formue. - 20 jan. 1866 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - N. Mallings Enke sælger sødmælk. - 22 jan. 1866 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - N. Mallings Enke tilbyder russiske dampbade, varme og kolde bade dagligt. - 27 jan. 1866 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - N. Mallings Enke søger en flink stuepige. - 24 feb. 1866 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9034 N. Mallings Enke søger en flink stuepige med den 01-05-1866. - 24 feb. 1866 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9034 N. Mallings Enke søger til en embedsmand en pige med gode anbefalinger til fin vask, strygning, madlavning og rengøring med tiltrædelse 01-05-1866. - 24 feb. 1866 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Capt. N. Mallings Enke er forhandler af P.Chr. Deichmanns Fabricationshandels Damp-Chokolade. - 10 mar. 1866 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9034 N. Mallings Enke søger en pige til 01-05-1866 - 13 mar. 1866 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsLandbrugsvarer - RN9034 N. Mallings Enke har kreaturer til salg. - 26 mar. 1866 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsLandbrugsvarer - RN9034 N. Mallings Enke tilbyder at modtage kreaturer til bærmefodring. - 26 mar. 1866 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsLandbrugsvarer - RN9034 N. Mallings Enke ønsker at købe 100 Lpd. halm. - 26 mar. 1866 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - N. Mallings Enke udbyder købmandshandlen med bygninger til leje. - 4 apr. 1866 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - N. Mallings Enke udbyder rødt og hvidt kløverfrø samt engelsk raigræs- og thimotheifrø. - 12 apr. 1866 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Sag 60/66: N. Mallings Enke søger om at måtte indsætte en ny dør og trappe. - 3 jun. 1866 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - N. Mallings Enke udlejer lejligheder under Landmandsmødet. - 9 jun. 1866 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - N. Mallings Enke kan igen tilbyde russiske og varme bade. - 18 jun. 1866 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - N. Mallings Enke udlejer tre møblerede værelser. - 2 jul. 1866 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Sag 77/66: Enkefrue Malling søger om at opføre sidebygning og skorsten. - 8 aug. 1866 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Albertha Janzenz franske linnedvaskeri er flyttet til RN9034 Fru Mallings gård. - 27 sep. 1866 - Aarhus, Domsognet, ved Mindeport [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - N. Mallings Enke sælger mælk og fløde. - 20 nov. 1866 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9034 Mallings Enke udbyder mælk og fløde. - 20 nov. 1866 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - N. Mallings Enke søger en enepige. - 1 dec. 1866 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - N. Mallings Enke udbyder brænderi og handel til leje i 8 år. - 19 jan. 1867 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkat - Capt. N. Mallings Enke sættes i skat for 1867 med 9 Rdr. i næring og 62 Rdr. 48 Sk. i formue. - 29 jan. 1867 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkat - Enkefru Malling sættes i skat for 1868 efter en skattepligtig indtægt på ialt 1.700 Rdr. (1.600 i Aarhus Købstad) - 29 jan. 1867 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - N. Mallings Enke sælger store kakkelovnskul. - 12 feb. 1867 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Tilbyder russiske dampbade, varme og kolde bade dagligt. - 4 mar. 1867 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - N. Mallings Enke sælger bærme. - 22 mar. 1867 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - De to sidste annoncer om RN9034 Mallings Enkes forhandling af dampchokolade fra Elisabetsminde i København. - 25 mar. 1867 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - N. Mallings Enke udlejer en lejlighed på 3 værelser med køkken og pigekammer. - 20 maj 1867 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - N. Mallings Enke udlejer handelen i købmandsgården. - 20 maj 1867 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - N. Mallings Enke udlejer en møbleret lejlighed i badetiden. - 24 jun. 1867 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - N. Mallings Enke sælger udmærket gammel Kommen-Aqvavit aftappet på flaske. - 28 jun. 1867 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - N. Mallings Enke fortsætter med at annoncere med russiske dampbade, varme og kolde bade dagligt. - 14 aug. 1867 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - N. Mallings Enke tilbyder russiske dampbade, varme og kolde bade dagligt. - 14 aug. 1867 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - N. Mallings Enke sælger udmærkede kartofler hver dag. - 15 aug. 1867 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Nr. 367. Brandforsikringsvurdering af Dynkarken 39-41 - 26 aug. 1867 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken, matr. nr. 54a [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54a] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Nr. 368A. Brandforsikring for baghus, senere solgt til købmand F. Ollendorff. - 26 aug. 1867 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken, matr. nr. 53a [Dynkarken 43, matr. nr. 53a] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Nr. 368B. Brandforsikring for forhus og sidehus, senere solgt til frøken Linnemann. - 26 aug. 1867 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken, matr. nr. 53b [Dynkarken 43, matr. nr. 53b] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - N. Mallings Enke udbyder 320 Lbd. rughalm til salg. - 6 sep. 1867 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - N. Mallings Enke udbyder sæd-rug til salg. - 6 sep. 1867 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - Købmand Carl Christensen etablerer kolonial- og produkthandel i RN9034 enkefru Mallings gård på Mindegade. - okt. 1867 - Aarhus, Domsognet, Mindegade [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - N. Mallings Enke udlejer to møblerede værelser og 2 umøblerede. - 30 okt. 1867 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - N. Mallings Enke udbyder bærme til salg. - 15 nov. 1867 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - N. Mallings Enke udbyder bærme til salg. - 18 nov. 1867 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - N. Mallings Enke udlejer møblerede værelser. - 18 nov. 1867 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9034 N. Mallings Enke udbyder udmærkede kartofler a 3 rdr. tønden. - 4 dec. 1867 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsLandbrugsvarer - RN9034 N. Mallings Enke udbyder kartofler til salg til 3 Rdr. pr. tønde. - 4 dec. 1867 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsFritid - Efterlysning på pelsmuffedisse formodentlig tabt af Mathilde. - 14 dec. 1867 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9034 N. Mallings Enke udbyder en ko, der er tjenlig til slagtning. - 19 dec. 1867 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkat - Capt. N. Mallings Enke sættes i skat for 1868 med 9 Rdr. i næring og 62 Rdr. 48 Sk. i formue. - 1 feb. 1868 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkat - Enkefru, kaptajn N. Mallings kommuneskat for 1868? - 1 feb. 1868 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Sag 36/68: Købmand Carl Christensen søger om at udskifte 3 fag vinduer. - 22 mar. 1868 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Indkvarteringskommissionen indgår aftale med RN9034 enkefru Malling om indkvartering af ½ kompagni soldater. - 26 mar. 1868 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - RN9034 Enkefru Malling søger på andens vegne en huusbestyrerindestilling hos ugift herre eller enkemand. - 9 apr. 1868 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - RN9034 N. Mallings enke tilbyder vask af 90 par lagener hver måned. - 22 apr. 1868 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - RN9034 N. Mallings Enke udbyder 2 umøblerede værelser til leje straks. - 6 jun. 1868 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - En dame tilbyder undervisning smådrenge og småpiger i de forskellige skolefag. - 4 sep. 1868 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9034 Nedsætter prisen på varme bade til 2 mark. - 13 okt. 1868 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - RN9034 Enkefru Malling indgår aftale om indkvartering af 70 soldater i den kommende vinter. - 29 okt. 1868 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Ophører med russiske og varme bade. - 6 nov. 1868 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - 3. Dragon-regiments intendant træffes hverdag mellem 11 og 12 i enkefru Mallings gård. - 10 nov. 1868 - Aarhus, Domsognet, Mindegade [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsInventar - RN9034 N. Mallings Enke sætter en porcelænskakkelovn til salg. - 25 nov. 1868 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Assistent Grove sælger akvarium med guld- og sølvfisk. - 17 dec. 1868 - Aarhus, Domsognet, Mindegade [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkat - Capt. N. Mallings Enke sættes i skat for 1869 med 16 Rdr. 72 Sk. i næring og 73 Rdr. 62 Sk. i formue. - 23 dec. 1868 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkat - Enke, ejer ejendommen Dynkarken 366/367 er pålignet kommuneskat for 1869. - 1869 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366/367 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Skøde til kaptajn E. Dalgas. Læst 30-01-1869 - 3 jan. 1869 - Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 3 Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - 2. Generalkommando-Intendanturen efterlyser en silkeparply bortkommen et sted i byen. - 5 feb. 1869 - Aarhus, Domsognet, Mindegade [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - RN9034 Fru Malling afgiver tilbud på indkvatering af soldater. - 4 mar. 1869 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Sag 72/69: RN9034 Enkefrue Malling ønsker at erstatte bindingsværk med grundmur. - 21 mar. 1869 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken 39 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - N. Mallings Enke forbyder enhver at hente vand i hendes gård. - 17 jun. 1869 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - N. Mallings Enke udbyder to umøblerede værelser med egen indgang til leje. - 17 jun. 1869 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - N. Mallings Enke udlejer en 4 værelses lejlighed i stueetagen egnet til kontor. - 25 sep. 1869 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsLandbrugsvarer - RN9034 N. Mallings Enke udbyder et parti bærme til salg pr. 01-10-1869. - 1 okt. 1869 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - N. Mallings Enke udbyder to værelser med egen indgang til leje. - 9 okt. 1869 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkat - Købmand N. Mallings Enke sættes i formue- og lejlighedsskat for 1870 med 72 Rdr. og næringsskat med 7 Rdr. 64 Skilling. - 22 dec. 1869 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - Fra en svunden Tid. Da Aarhus fik romersk Badeanstalt. - før 1870 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Byrådet godkender indretning af brændselsbesparende kogesteder til rekrutterne. - 21 apr. 1870 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9034 Enkefru Malling søger stilling til en brænderibestyrer alternativt som fyrbøder. - 10 aug. 1870 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - N. Mallings Enke udbyder to umøblerede værelser med egen indgang til leje pr. 01-10-1870. - 30 aug. 1870 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkat - Købmand N. Mallings Enke sættes i skat for 1871/1872 med 40 Rdr. 3 Mk. 12 Sk. - 20 sep. 1870 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkat - Købmand N. Mallings Enke sættes i skat for 1871 med 40 Rdr. 3 Mk. 12 Sk. - 14 dec. 1870 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - RN9034 Enke og husejer i Dynkarken 39. - 1871 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken 39 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9034 N. Mallings Enke søger en amme med tiltrædelse straks. - 9 mar. 1871 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsLandbrugsvarer - RN9034 N. Mallings Enke tilbyder bærme til salg pr. 01-10-1871. - 12 sep. 1871 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9034 Niels Malling Enke søger en brænderikarl til tiltrædelse straks. - 31 okt. 1871 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Landinspektør Oxholm bor i enkefru Mallings gård i Mindegade. - 29 nov. 1871 - Aarhus, Domsognet, Mindegade [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkat - Købmand N. Mallings Enke sættes i skat for 1872 med 99 Rdr. - 9 dec. 1871 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Conditioner om indkvatering af fodfolket i 1872. - 1872 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Ildebrand i spritlageret i Bagbygningen i enkefru Mallings gård. - 30 jan. 1872 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Licitation over indkvartering af soldater i sommerperioden i nærheden af Fru Mallings Kaserne. - 24 feb. 1872 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Sag 36/72: N. Mallings Enke genopbygger den nedbrændte del af bagbygningen. - 9 mar. 1872 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken 39 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9034 N. Malling Enke og en række andre købmænd lukker butikkerne søndag aften fra kl. 20 fra 24-11-1872 og indtil videre. - 19 nov. 1872 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkat - Købmand N. Mallings Enke sættes i skat for 1873 med 105 Rdr. - 2 dec. 1872 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkat - N. Mallings Enke er sat i skat efter en årsindkomst på 2.600 Rdr. i 1872 - 3 dec. 1872 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsLandbrugsvarer - N. Mallings Enke udbyder sammen med byens øvrige købmænd markfrø til den forestående sædtid. - 30 jan. 1873 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9034 N. Mallings enke overdrager sin butiksforretning til Adolph Stoustrup men fortsætter med kornhandel og brænderi. - 13 feb. 1873 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - To arbejdere søger fast arbejde. Anvises fra Mallings butik. - 19 apr. 1873 - Aarhus, Domsognet, Mindegade [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Niels Mallings enke udbyder flere lejemål i gården ved Mindeport nr. 39. - 21 jul. 1873 - Aarhus, Domsognet, ved Mindeport 39 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Niels Mallings Enke udlejer dampbrænderiet til brænderi, farveri eller anden bedrift. - 21 jul. 1873 - Aarhus, Domsognet, ved Mindeport 39 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Niels Mallings Enke udlejer lille lejlighed til 60 Rdr. årligt pr. 01-10-1873. - 21 jul. 1873 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Niels Mallings Enke udlejer to værelser for 30 Rdr. årligt. - 21 jul. 1873 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Ministeren mener Mallings og andre private kaserner skal forlades. - 1 aug. 1873 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - N. Mallings Enke sælger en dampkedel på 8 hestes kraft, en dampmaskine, en mølle og et valseværk. - 6 sep. 1873 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Enkefru Malling udbyder 2 hyggelige møblerede værelser til en gentil herre pr. 01-11-1873. - 20 sep. 1873 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9034 N. Mallings Enke anviser en ledig plads til en bryggerpige på en gård i nærheden af Aarhus. - 21 nov. 1873 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkat - Enke, købmand N. Mallings betaler 112 Rdr. i skat for 1874? - 3 dec. 1873 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkat - N. Mallings Enke er sat i skat efter en årsindkomst på 2.400 Rdr. i 1874 - 3 dec. 1873 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsDød - 25 maj 1874 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkifte - Skifteretten indkalder kreditorerne i dødsboet efter RN9034 enkefru Kirstine Mathilde Malling samt afdøde mand RN9007 kaptajn og købmand Niels Malling indkaldes med 3 måneders varsel. - 4 jun. 1874 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkifte - Auktionsretten afholder auktion over RN9034 enkefru Mallings dødsbo: møbler og inventar. - 18 sep. 1874 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken 39 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Fru Mallings Dødsbo udlejer et stort pakrum. - 30 jan. 1875 - Aarhus, Domsognet, ved Mindeport [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Kaptajn N.T. Nielsen efterlyser en lommebog med militære notitser tabt på vejen til Egå. - 26 jun. 1875 - Aarhus, Domsognet, Mindegade [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Indenrigsministeriet godkender udstykning af matr. nr. 53b fra matr. nr. 53. - 20 nov. 1875 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken 43, matr. nr. 53b [Dynkarken 43, matr. nr. 53b] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Matrikulen opdeles for Dynkarken 43, matr. nr. 53 til matr. nr. 53a og matr. nr. 53b. - 20 nov. 1875 - Aarhus, Domsognet, matr. nr. 53b, [Dynkarken 43, matr. nr. 53b] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Nr. 368A. Brandforsikring for baghus, senere solgt til købmand F. Ollendorff. - 17 feb. 1876 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken, matr. nr. 53a [Dynkarken 43, matr. nr. 53a Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Nr. 368B. Brandforsikring for forhus og sidehus, senere solgt til frøken Linnemann. - 17 feb. 1876 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken, matr. nr. 53b [Dynkarken 43, nr. 53b] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Købmand Thøger Christensen fraflytter sit lejemål i købmandsgården med lejlighed, butik, kornlofter, pakrum, gårds- og staldplads m.m. - 30 maj 1876 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Købmand Thøger Christensen har flyttet sin forretning til tidligere købmand Schandorffs gård i Mindegade 6. - 17 okt. 1876 - Aarhus, Domsognet, Mindegade 6 Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Fru Mallings bo udlejer en lejlighed på 2 større og 2 mindre værelser pr. 01-04-1877. - 20 jan. 1877 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - I enkefru Mallings bos ejendomme udlejes købmandslejligheden med butik, pakrum, kornlofter samt betydelig gårds- og staldplads straks eller til foråret. - 13 mar. 1877 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9006 Købmand J.G. Malling flytter sin købmandsforretning til Dynkarken 39 og P.Chr. Petersen overtager forretningen i Nørregade. - 9 okt. 1877 - Aarhus, Domsognet, ved Mindeport 39 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Arkitekt Petersens lejemål på 2 større og 2 mindre værelser uden kjøkken er ledige til 01-10-1877. - 6 nov. 1877 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken 39 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Skifteretten udsteder på enkefru Mallings dødsbos vegne skøde på forhuset og sidebygning på matr. nr. 53b til frk. Linnemann. - 12 maj 1879 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken 43, matr. nr. 53b [Dynkarken 43, matr. nr. 53b] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Mathilde Mallings dødsbo frasælger forhuset og sidebygning på matr. nr. 53 nu 53b til søsteren RN9217 C. Linnemann. - 13 maj 1879 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken 43, matr. nr. 53b [Dynkarken 43, matr. nr. 53b] Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkifte - Skifteretsattest på matr. nr. 53a [Dynkarken 43] til enkefru M. Mallings arvinger børnene: Niels, Ernst, Gustav, og Ernestine. - 26 jun. 1879 - Aarhus, Domsognet, Toldbodgade, matr. nr. 53a Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkifte - Skifteretsattest på matr. nr. 54a til enkefru M. Mallings arvinger børnene: Niels, Ernst, Gustav, og Ernestine. - 26 jun. 1879 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken, matr. nr. 54a [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54a] Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 
  Kort forklaring  : Adresse       : Beliggenhed       : By       : Sogn       : Amt/Region       : Land       : Ikke indstillet

 • Kilder 
  1. [S15] Folketællingen 1850 2).

  2. [S27] Købmandsgården Dynkarken 39-41 8), #87.

  3. [S3] Kirkebogen for den relevante dato og sogn 1).

  4. [S4] Vielsesdata 9b).

  5. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 13-11-1847.

  6. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 13-11-1847.

  7. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 26-05-1855.

  8. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 29-05-1858.

  9. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 16-07-1860.

  10. [S27] Købmandsgården Dynkarken 39-41 8), #56.

  11. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 19-08-1862, 24-10-1862, 27-12-1862, 30-12-1862, 13-02-1863, 04-05-1863, 25-11-1863, 23-12-1863, 28-12-1863, 05-02-1864, 01-04-1864, 07-05-1864, 29-09-1864, 17-11-1864, 24-12-1864, 30-12-1864, 27-04-1865, 29-12-1865, 10-03-1866, 10-04-1866, 12-02-1867.

  12. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 25-08-1862, 27-08-1862.

  13. [S85] Skøde- og panteprotokol 61), Personregister 1671 - 1927, Århus Byfoged, 1858 og 1862, protokol 17, folio 773.

  14. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende.

  15. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 06-10-1862, 08-10-1862, 10-10-1862, 13-10-1862, 15-10-1862.

  16. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 06-10-1862.

  17. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 27-09-1862, 01-10-1862, 02-10-1862, 04-10-1862, 06-10-1862.

  18. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 16-10-1862 og 17-10-1862.

  19. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1857-1867 nr. 198-1.

  20. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1857-1867 nr. 198-2.

  21. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1857-1867 nr. 199-1.

  22. [S98] Aviser 7) 7b) 73) 94), Statsbiblioteket på http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/, Randers Amtsavis 16-10-1862.

  23. [S98] Aviser 7) 7b) 73) 94), Statsbiblioteket på http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/, Randers Amtsavis 17-10-1862.

  24. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1857-1867 nr. 204-3.

  25. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1857-1867 nr. 204-5.

  26. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 22-10-1862, 24-10-1862, 27-10-1862.

  27. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 15-10-1862, 17-10-1862, 19-10-1862, 20-10-1862, 21-10-1862, 23-10-1862.

  28. [S104] Bygningsinspektøren 83), 1862 - 1868.

  29. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 03-11-1862, 07-11-1862.

  30. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 12-11-1862.

  31. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 11-12-1862, 13-12-1862, 16-12-1862, 17-12-1862, 23-12-1862.

  32. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 27-12-1862.

  33. [S67] Gaderegistre 36), 1870.

  34. [S67] Gaderegistre 36), 1863-1870.

  35. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1857-1867 nr. 204-2.

  36. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 17-01-1863.

  37. [S85] Skøde- og panteprotokol 61), 14-10-1869, matr. nr. 48, Reg 2 Fol 160 L. Hammerich, Protokol 20 Folio 238.

  38. [S37] Realregister 54), Pantebog nr. 17, folio 807.

  39. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 17-01-1863, 21-01-1863, 30-01-1863, 06-02-1863.

  40. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 17-01-1863, 23-01-1863.

  41. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, 27-01-1863.

  42. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 27-01-1863.

  43. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 27-01-1863, 04-02-1863.

  44. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 02-02-1863.

  45. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 09-02-1863, 18-02-1863.

  46. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, 12-02-1863, 18-02-1863.

  47. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 24-02-1863, 03-03-1863.

  48. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 28-02-1863.

  49. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1857-1867 nr. 375.

  50. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1857-1867 nr. 205-4.

  51. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 06-06-1863.

  52. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 29-09-1863, 06-10-1863, 09-10-1863.

  53. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 16-10-1863, 06-11-1863, 11-11-1863, 28-11-1863.

  54. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 23-10-1863, 28-10-1863, 31-10-1863, 16-12-1863, 23-12-1863, 01-02-1864, 04-02-1864, 05-02-1864.

  55. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 27-10-1863, 05-11-1863.

  56. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 07-11-1863, 17-11-1863.

  57. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 20-11-1863, 25-11-1863.

  58. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 24-12-1863.

  59. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 29-12-1863, 30-12-1863, 08-01-1864.

  60. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 30-12-1863.

  61. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 07-01-1864.

  62. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 26-01-1864, 28-01-1864, 29-01-1864.

  63. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 28-01-1864.

  64. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 12-02-1864, 16-02-1864, 23-02-1864.

  65. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 23-02-1864.

  66. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 27-06-1864.

  67. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 25-07-1864, 29-07-1864, 01-08-1864.

  68. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 05-09-1864, 13-09-1864.

  69. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 07-10-1864, 12-10-1864.

  70. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 15-10-1864.

  71. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 23-11-1864, 06-12-1864.

  72. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 10-12-1864.

  73. [S27] Købmandsgården Dynkarken 39-41 8), #90.

  74. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 11-01-1865.

  75. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 23-01-1865.

  76. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 23-01-1865.

  77. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 24-01-1865.

  78. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 28-01-1865, 10-02-1865.

  79. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 16-02-1865.

  80. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 16-02-1865.

  81. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 27-02-1865.

  82. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 02-03-1865, 14-03-1865, 18-03-1865, 27-03-1865, 08-04-1865, 19-04-1865.

  83. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 27-02-1865, 29-03-1865.

  84. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 29-03-1865, 08-04-1865, 13-04-1865.

  85. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 29-03-1865, 21-04-1865.

  86. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 03-04-1865, 08-04-1865.

  87. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 05-04-1865, 13-04-1865, 19-04-1865.

  88. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 10-04-1865, 18-04-1865, 01-05-1865, 19-05-1865, 29-05-1865, 12-06-1865, 22-06-1865, 29-06-1865, 07-07-1865, 04-08-1865, 30-08-1865, 04-09-1865, 16-09-1865, 12-10-1865, 05-11-1865, 11-11-1865.

  89. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 13-04-1865.

  90. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 13-04-1865, 08-05-1865, 18-05-1865.

  91. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 13-04-1865.

  92. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 18-04-1865, 24-04-1865, 27-04-1865.

  93. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 19-04-1865, 24-04-1865.

  94. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 20-04-1865, 27-04-1865, 08-05-1865.

  95. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 17-05-1865.

  96. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 17-05-1865, 24-05-1865, 29-05-1865, 22-06-1865, 07-07-1865, 08-07-1865.

  97. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 29-05-1865.

  98. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 14-06-1865.

  99. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 26-06-1865.

  100. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 08-07-1865, 13-07-1865, 19-07-1865.

  101. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 27-07-1865, 29-07-1865.

  102. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1857-1865 nr. 237-4.

  103. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1857-1867 nr. 237-5.

  104. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 03-08-1865.

  105. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 08-08-1865, 16-08-1865.

  106. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 08-08-1865, 16-08-1865, 07-09-1865, 13-09-1865, 18-09-1865.

  107. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 08-08-1865, 16-08-1865, 19-08-1865.

  108. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 12-10-1865, 23-10-1865.

  109. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 21-10-1865, 23-10-1865.

  110. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 30-10-1865, 11-11-1865, 25-11-1865.

  111. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 25-11-1865.

  112. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 27-11-1865, 05-12-1865.

  113. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 11-01-1866, 19-01-1866.

  114. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 12-01-1866, 25-01-1866, 05-02-1866.

  115. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 20-01-1866.

  116. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 22-01-1866.

  117. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 27-01-1866, 05-03-1866, 21-03-1866, 08-06-1866, 04-07-1866, 11-07-1866, 30-07-1866, 09-08-1866, 29-08-1866, 22-09-1866, 22-09-1866, 11-10-1866, 16-11-1866, 28-01-1867, 12-02-1867, 04-03-1867, 03-05-1867, 28-05-1867, 20-06-1867, 03-07-1867.

  118. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 24-02-1866, 26-02-1866.

  119. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 24-02-1866, 05-03-1866.

  120. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 10-03-1866, 10-04-1866, 12-02-1867, 25-03-1867, 04-07-1867.

  121. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 13-03-1866, 21-03-1866.

  122. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 26-03-1866, 04-04-1866.

  123. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 26-03-1866, 06-04-1866.

  124. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 04-04-1866.

  125. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 12-04-1866.

  126. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 05-06-1866, 13-06-1866, 23-06-1866, 04-07-1866, 11-07-1866.

  127. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 08-06-1866, 15-06-1866, 23-06-1866.

  128. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 09-06-1866, 15-06-1866, 18-06-1866.

  129. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 18-06-1866.

  130. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 02-07-1866, 04-07-1866, 11-07-1866.

  131. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 25-09-1866, 05-10-1866, 29-10-1866.

  132. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 27-09-1866, 29-09-1866.

  133. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 20-11-1866.

  134. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 01-12-1866, 08-12-1866.

  135. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 19-01-1867, 01-02-1867, 06-02-1867.

  136. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 29-01-1867.

  137. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 12-02-1867.

  138. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 04-03-1867.

  139. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 18-03-1867, 05-04-1867, 12-04-1867.

  140. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 18-03-1867.

  141. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 22-03-1867, 25-03-1867.

  142. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 22-03-1867, 01-04-1867.

  143. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 25-03-1867, 04-07-1867.

  144. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 01-04-1867.

  145. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 27-04-1867, 04-05-1867.

  146. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 20-05-1867, 26-05-1867.

  147. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 20-05-1867, 26-05-1867, 24-06-1867, 28-06-1867, 19-07-1867.

  148. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 24-06-1867, 28-06-1867.

  149. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 28-06-1867, 15-07-1867, 19-07-1867, 23-07-1867.

  150. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 13-08-1867, 22-08-1867, 24-08-1867.

  151. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 14-08-1867, 02-09-1867, 04-10-1867, 25-10-1867, 27-12-1867.

  152. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 14-08-1867.

  153. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 15-08-1867, 20-08-1867, 24-08-1867.

  154. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 24-08-1867.

  155. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1867-1887 Nr. 367.

  156. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1867-1887 Nr. 368A.

  157. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1867-1887 Nr. 368B.

  158. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 06-09-1867, 10-09-1867, 14-09-1867, 16-09-1867.

  159. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 06-09-1867, 10-09-1867, 16-09-1867.

  160. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 07-11-1867.

  161. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 07-11-1867, 14-11-1867, 20-11-1867.

  162. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 30-10-1867.

  163. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 15-11-1867.

  164. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 16-11-1867.

  165. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 18-11-1867, 23-11-1867.

  166. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 30-10-1867, 23-11-1867.

  167. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 18-11-1867, 23-11-1867, 07-12-1867.

  168. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 04-12-1867.

  169. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 07-12-1867.

  170. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 14-12-1867.

  171. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 19-12-1867, 20-12-1867.

  172. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 01-02-1868.

  173. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b).

  174. [S104] Bygningsinspektøren 83), 1868-1875.

  175. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 18-04-1868.

  176. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 27-03-1868.

  177. [S37] Realregister 54), 54)Marselisborg, Prot. folie 473 matr. nr. 3 og 3a.

  178. [S37] Realregister 54), jf. Pantebog nr. 19 folie 609.

  179. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 09-04-1868, 20-04-1868.

  180. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 09-04-1868.

  181. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 22-04-1868, 27-04-1868.

  182. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 22-04-1868, 20-05-1868.

  183. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, 22-04-1868.

  184. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 06-06-1868.

  185. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 30-06-1868.

  186. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 21-08-1868, 25-08-1868.

  187. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 31-08-1868, 03-09-1868.

  188. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 04-09-1868, 12-09-1868, 23-09-1868.

  189. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 13-10-1868.

  190. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 13-10-1868.

  191. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 16-11-1868.

  192. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhus Stiftstidende 06-11-1868.

  193. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 06-11-1868, 11-11-1868.

  194. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 10-11-1868, 16-11-1868.

  195. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 25-11-1868, 03-12-1868.

  196. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 17-12-1868, 18-12-1868.

  197. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 23-12-1868.

  198. [S9] Aarhus Vejviser for det pågældende år 35).

  199. [S37] Realregister 54), Prot. folie 473.

  200. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 05-02-1869.

  201. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 08-03-1869.

  202. [S37] Realregister 54), Matr. nr. 48.

  203. [S67] Gaderegistre 36), 1871.

  204. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 20-03-1869.

  205. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 17-06-1869, 19-06-1869, 24-06-1869.

  206. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, 17-06-1869.

  207. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 17-06-1869, 18-06-1869.

  208. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 04-08-1869.

  209. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 11-09-1869.

  210. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 25-09-1869.

  211. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 01-10-1869.

  212. [S85] Skøde- og panteprotokol 61), Protokol 20 Folio 238
   Århus Byfoged, Skøde- og panteprotokol
   Reg 2 Fol 160.

  213. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 09-10-1869.

  214. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 22-12-1869.

  215. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 22-07-1929.

  216. [S16] Folketællingen 1870 2).

  217. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 05-04-1870.

  218. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 25-04-1870.

  219. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 10-08-1870, 11-08-1870.

  220. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 30-08-1870, 13-09-1870, 28-09-1870.

  221. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 10-09-1870, 23-09-1870.

  222. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 21-09-1870.

  223. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 03-10-1870.

  224. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 14-12-1870.

  225. [S9] Aarhus Vejviser for det pågældende år 35), Afskreven eksemplar.

  226. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 16-01-1871, 26-01-1871, 01-02-1871.

  227. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 09-03-1871, 18-03-1871, 23-03-1871.

  228. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 13-05-1871.

  229. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 15-06-1871, 22-06-1871, 02-07-1871.

  230. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 12-09-1871, 23-09-1871.

  231. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, 12-09-1871.

  232. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 29-09-1871.

  233. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, 28-09-1871.

  234. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 31-10-1871, 06-11-1871.

  235. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 11-11-1871, 14-11-1871.

  236. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 29-11-1871, 30-12-1871, 19-03-1872, 17-04-1872, 11-05-1872, 28-06-1872, 03-08-1872, 25-09-1872, 11-11-1872, 22-11-1872, 30-12-1872, 25-02-1873, 01-05-1873, 29-05-1873, 02-07-1873, 16-07-1873, 29-07-1873.

  237. [S105] Jyllands Posten 73), 30-11-1871, 30-12-1871, 30-01-1872, 30-03-1872, 30-04-1872, 30-05-1872, 30-06-1872, 30-08-1872, 29-09-1872, 30-10-1872, 01-12-1872, 29-12-1872, 01-07-1873.

  238. [S94] Matriklen 1871-1905 84), Aarhus Købstad, 1871, Aarhus Bygrunde.

  239. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 09-12-1871.

  240. [S135] Vestre Landsdelskommando 144), III #26.

  241. [S105] Jyllands Posten 73), 31-01-1872.

  242. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 31-01-1872.

  243. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 24-02-1872, 27-02-1872, 02-03-1872.

  244. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 18-06-1872, 29-06-1872, 20-08-1872, 26-08-1872.

  245. [S37] Realregister 54), Matr. nr. 54b, Protokol 21 folio 497.

  246. [S85] Skøde- og panteprotokol 61), Pantebog nr. 21, folio 497.

  247. [S37] Realregister 54), matr. nr. 54b, Pantebog nr. 21, folio 497.

  248. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 01-08-1872.

  249. [S105] Jyllands Posten 73), 08-10-1872, 09-10-1872.

  250. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 12-10-1872.

  251. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 13-11-1872, 26-11-1872, 30-11-1872.

  252. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 02-12-1872.

  253. [S105] Jyllands Posten 73), 03-12-1872.

  254. [S135] Vestre Landsdelskommando 144), II #21.

  255. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 05-02-1873, 21-02-1873, 26-02-1873, 07-03-1873, 21-03-1873, 29-03-1873, 04-04-1873, 12-04-1873.

  256. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 13-02-1873, 01-03-1873.

  257. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 29-04-1873.

  258. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 29-04-1873.

  259. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 04-04-1873.

  260. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 19-04-1873.

  261. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 21-07-1873.

  262. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 21-07-1873, 24-07-1873, 08-08-1873.

  263. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 21-07-1873, 30-07-1873, 02-08-1873.

  264. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 02-08-1873.

  265. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 06-09-1873, 18-09-1873.

  266. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 20-09-1873, 30-09-1873.

  267. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 08-10-1873, 14-10-1873.

  268. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 21-11-1873, 29-11-1873.

  269. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 03-12-1873.

  270. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 29-12-1873, 07-01-1874, 28-05-1874.

  271. [S37] Realregister 54), Protokol 22 Folio 173.

  272. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 03-03-1874.

  273. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), Aarhuus Stiftstidende 27-04-1874 For 50 Aar siden.

  274. [S17] Folketællingen 1880 2).

  275. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 27-05-1874.

  276. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Den C. M. Schmidtske Stamtavle, 1954, #84.

  277. [S38] Tom Schmidt.

  278. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 05-06-1874, 08-06-1874, 10-06-1874.

  279. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 10-06-1874.

  280. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 14-09-1874, 15-09-1874.

  281. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 30-01-1875.

  282. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 18-04-1875.

  283. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 20-04-1875.

  284. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 26-06-1875.

  285. [S37] Realregister 54), Under matr. nr. 53b.

  286. [S94] Matriklen 1871-1905 84), Aarhus Købstad, 01-10-1875 til 01-10-1876 Aarhus Bygrunde.

  287. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 21-06-1876, 11-07-1876.

  288. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 27-10-1876, 06-11-1876, 14-11-1876, 21-11-1876.

  289. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 23-01-1877, 28-01-1877.

  290. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 16-03-1877, 04-04-1877, 04-08-1877, 14-08-1877.

  291. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 08-10-1877, 11-10-1877.

  292. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 06-11-1877.

  293. [S37] Realregister 54), Matr. nr. 53b.

  294. [S37] Realregister 54), Pantebog nr. 25, folio 795.

  295. [S37] Realregister 54), Pantebog nr. 25, folio 793.

  296. [S104] Bygningsinspektøren 83), 1904 - 1908.

  297. [S86] Diverse materiale vedr. ejendomme 1839-1939 79)? 84)?, 01-10-1924.