Peder Michelsen Herskind

Mand 1738 - 1826  (88 år)


Personlige oplysninger    |    Kilder    |    Begivenhedskort    |    Alle

 • Navn Peder Michelsen Herskind  [1
  Født 1738  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2, 3
  • Født 1736 iflg. Trine Locht Eljær, #62.
  Køn Mand 
  BrugerID RN9263 
  Kaldenavn Også kaldet Herskind senior 
  Kaldenavn Også kaldet Peter Herskind den ældre. 
  Kaldenavn Oprindeligt stavet Herschind. 
  Beskæftigelse Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3
  Eksekutor i sin ven Jens Antonsens bo. 
  Beskæftigelse Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [4
  Frederik Christian Güldencrone på Moesgaard, Wilhelmsborg og Marselisborg (1765-1824) afsatte sine landbrugsprodukter til storkøbmændene i Aarhus. 
  • «i»"Güldencrone havde som regel valgt ikke selv at foretage udskibning af landbrugsprodukterne fra godserne, men afsatte dem i stedet til storkøbmænd i Århus. Det var fremtrædende borgere som [RN9263?] Peder og [RN9552?] Michel Herskind, Christoffer Becker, ]ens Most, Philip Hartvig Rhe, Mussmann & Schwedler, H. Meulengrath og sidst, men ikke mindst [RN9001] Rasmus Malling".«/i»
  Beskæftigelse 1757  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2, 3, 5
  Borgerskab som købmand. 
  Beskæftigelse 1760  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2
  Indkvarteringsligningen. 
  Beskæftigelse 1763  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2
  Indkvateringskasserer, ekstra skat. 
  Beskæftigelse 1767  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [6
  Peder Herschind handler med grove Varer og Tømmer. 
  Beskæftigelse 1767  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2
  Synet magasinhuset. 
  Ejendom 1768  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksgade 79 [Frederiksgade 79, matr.nr. 351] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [7
  [RN9263] Peder Michelsen Herskind ombygger Frederiksgade 79. 
  Skifte 29 jul. 1773  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [8
  Købmand [RN9263] Peder Herskind er formynder for [RN9014] Jens Andersen Schmidt og [RN9098] Dorthe Sofie Grønfelds børn ved hendes skidfte. 
  Beskæftigelse 1774  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2
  Fordelt ekstraskat. 
  Skifte 9 okt. 1774  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  [RN9445] morfaderen Oluf Christian og [RN9263] Peder Herskind er formynder for sønnen [RN9444] Peder. 
  Ejendom 3 dec. 1776  Aarhus, Domsognet, Fiskergade [RN9252 Westergaards boder i Fiskergade] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [10
  Nr. 275. Provst? Westergaard og Hr. Dons i Brabrand sælger huset på 17 fag. 
  • 275. Et Huus Bindingsværk 17 Fag Gadehuus en Etage sælges til: 3 fag bod solgt til Niels ?, 3 fag til Hans Nielsen, 5 fag til [RN9263] Sr. Peder Herschind, 6 fag til Lars Jensen [rest 0].

  Ejendom 3 dec. 1776  Aarhus, Domsognet, Fiskergade [RN9252 Westergaards boder i Fiskergade] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [11
  Nr. 276. Peder Herskind køber Sr. Laurits Westergaards hus. 
  • 276. Et Huus Bindingsværk 7 Fag Side Huus en Etage mod Gaden til en Gade?
  Beskæftigelse 1778  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Medinteressent i en tobaksfabrik. 
  Beskæftigelse 1778 til 1779  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2
  Overformynder. 
  Beskæftigelse 1779  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2
  Ekstraskat. 
  Beskæftigelse 1781  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2
  Overformynder. 
  Ejendom 1781  Aarhus, Domsognet, Fiskergade Find alle personer med begivenheder på dette sted  [12
  Nr. 279. [RN9263?] Sr. Herschind ejer hus som beboes af 2 familier. 
  • 5 fag vurderet til 120 Rdl.
  Ejendom 1781  Aarhus, Domsognet, Fiskergade Find alle personer med begivenheder på dette sted  [13
  Nr. 280. [RN9263?] Sr. Herschind ejer hus som beboes af 2 familier. 
  • 6 fag vurderet til 120 Rdl.
  Beskæftigelse 1782  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3
  Køber 20 aktier i det usalige kanal-kompagni. 
  Beskæftigelse 21 mar. 1782  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [14
  Plan og Invitation til Actiers Tagelse udi en i Aarhuus attraaende Handel paa Vestindien. 
  • En række borgere udsender en plan og invitation til stiftelse det efterfølgende Aarhuus vestindiske Handels Selskab.
   Invitationen er underskrevet af:
   Jens Anthonysen
   Jacob Assendrup
   Ole Sanne
   [RN9263] Peder Herschind
   [RN9014] Jens A. Schmidt
   Kield Iversen
   Niels Kieldrup
   Jess Fæster
   Peter Laurentin
   [RN9049] Andreas Kaarsberg

   Invitationen er i sin hedhed optrykt i bogen.
  Ejendom 30 jul. 1782  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [15, 16
  Tegner sig for 20 aktier i Det Kongl. Danske, Norske, Slesvigske og Holsteenske forenede Handels og Canal. Compagni. [Aarhuus Westindiske Handels Selskab?] 
  • Liste over dem "som have ladet sig antegne til Actiers Tegnelse udi Det Kongl. Danske, Norske, Slesvigske og Holsteenske forenede Handels og Canal. Compagni."
   Antal forlangte Actier:
   Kbmd. Christen Kiellerup................... 20
   [RN9014] Kbmd. Jens Andersen Smidt.................. 10
   Toldkontrollør Knud Chr. Kragh............. 4
   Kbmd. Thyrrie S.Bøggild.................... 6
   Commerce Raad Bøggild...................... 10
   Mynster Skriver Linaae..................... 15
   Peter Andreas Schmidt...................... 10
   Raadmand Rohde............................. 24
   T.Holmstett Høst........................... 2
   Lauritz Jørgensen.......................... 15
   Kammerrad og Tolder Lentz.................. 6
   -"- og Consumptions Inspecteur Kellermann 10
   [RN9263] Kbmd. Peder Herskind....................... 20
   Farver Peder C.Asmussen.................... 6
   Søren Giern................................ 8
   Amtsforvalter Jens Thygesen................ 2
   Friderich Chr. Dahl........................ 6
   Anna Barbara Sophie Fischer Saabye......... 10
   Kbmd. Jens Anthonsen....................... 10
   Kbmd. J.Laasbye............................ 10
   Kbmd. Rasmus Holbeck....................... 10
   Justitsraad og Borgmester Gleerup.......... 30
   Stiftamtmanden Baron Güldencrone........... 20
   Jacob Møller............................... 2
   Niels Hviid................................ 4
   Captain Elberg............................. 30.
  Beskæftigelse 1787 til 1824  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [17
  Eligeret borger. 
  • Måske eligeret til 1826. Thestrup oplyser dog #95, at han ikke var aktiv de sidste 1 ½ - 2 år.
  Beskæftigelse 1787 til 1824  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2
  Eligeret. 
  • Muligvis 1787 til 1826.
  Ejendom 1 jul. 1787  Aarhus, Vor Frue Sogn, Broberg [Frederiksgade 79, matr. nr. 351] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [18
  [RN9263] Peder Michelsen Herschind og husstand. 
  Beskæftigelse 1788  Aarhus, Vor Frue Kirke Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2, 3, 5
  Kirkeværge 
  Ejendom 1794  Aarhus, Vor Frue Sogn, [Toftejorden, matr. nr. 5?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [19
  Rasmus Malling køber sammen med [RN9263] Peder Michelsen Herskind tobaksplantagen? 
  • [RN9263] Herskind startede 1778 en tobaksfabrik sammen med andre nær Mindeport [Tobaksspindergården]. I 1794 efter Kaarsberg fallit køber han sammen med [RN9001] Rasmus Malling "Tobaksspindergården" [Spanien 1, matr. nr. 52].

   Det kan være, at de i samme forbindelse har købt tobaksplantagen på de 10 tdr. land, som Rasmus Malling senere hen efterlader til sine arvinger. Det er i så fald Toftejorden, matr. nr. 5.
  Ejendom 1794  Aarhus, Domsognet, Tobaksspindergården, [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [19, 20
  Rasmus Malling køber sammen med [RN9263] Peder Michelsen Herskind Tobaksspindergården. 
  • [RN9263] Herskind startede 1778 en tobaksfabrik sammen med andre nær Mindeport [Tobaksspindergården]. I 1794 efter Kaarsberg fallit køber han sammen med [RN9001] Rasmus Malling "Tobaksspindergården" [Spanien 1, matr. nr. 52].

   Om Peder Michelsen Herskinds Gaard, Frederiksgade 79

   Form. søn af Michel Rasmussen Herskind, der 1. februar 1723 [01-02-1723] tog borgerskab som skipper. Han var iflg. borgerskabsbogen fra Herskind. Peder Herskind blev født 20. august 1738 [20-08-1738] [død 14-05-1826], tog borgerskab som købmand d. 5. december 1757 [05-12-1757].

   Den 12. september 1758 [12-09-1758] gift med Anne Andersdatter Schmidt (f. 1740 som datter af Anders Smed)

   - Købekontrakt 1758 aftrykt, 1771 køber Herskind naboejendommen, nuv. nr. 75 af borgmester E. R. Müller.

   - Herskind startede 1778 en tobaksfabrik sammen med andre nær Mindeport [Spanien 1, matr. nr. 52. Ejerne [RN9049] Andreas Kaarsberg og 5 Interessenter: Købmændene: [RN9014?] Jens Andersen, Peder Herskind, Jes Fæster, Apoteker Schack Selmer og Raadmand Niels Rohde].
  Beskæftigelse 1796  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2
  Medlem af Kronprindsens Klub. 
  • I bogen Århus, en fotografisk billedbog, Århus Byråd, 1967 fortæller Emauel Sejr på #8, at Aarhus allerede i 1772 fik sin første klub, som i 1796 blev reorganiseret under navnet Kronprindsens Klub. I 1800 stiftedes et dramatisk selskab [Dramaten].

   Rasmus Nielsen beskriver baggrunden og indholdet i Kronprindsens Klub i sin bog: Fra det gamle Aarhus, Det jyske Forlag, 1902 på side 46 ff.: Den første klub i Aarhus var "Kronprindsens Klub", som han antager må være oprettet, efter at kronprinds Frederik [Frederiks VI] overtog regeringen som kronprinds og regent efter sin sindsvage far Christian VII, altså ikke tidligere end 1784 [28-01-1795 iflg. aarhuswiki.dk]. Indholdet var lystige gilder, dans, kortspil og hvad man ellers kunne finde på, men ikke faglige forhold, som blev drøftet i gilderne.
   Den 14-01-1815 lagde man det dramatiske selskab Dramaten sammen med Kronprindsens Klub i en ny klub: Selskabet Polyhymnia. Selskabet fik et sæt omfattende vedtægter på 164 paragraffer, som Rasmus ironiskerer lidt over.
  Beskæftigelse 1800  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [21
  Eligeret borger. 
  Ejendom 2 jan. 1801  Aarhus, Domsognet, Dynkarken, matr. nr. 337 [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [22
  Nr. 17-22. [RN9263] Købmand Peder Herskind [og RN9001 Rasmus Mallings] bortlejede gård. 
  • Som nævnt under brandforsikring nr. 273 formoder jeg, at Rasmus Malling også er ejer af denne gård.

   Brandtaksation nr. 17-22:
   Købmand [RN9263] Peder Herschinds bortleiede Gaard Matr. Nr. 337
   a. Forhuus 14 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muurtavl, til Værelser, Port i 2 Fag og Kjælder under 5 Fag, a 60 840 Rdl.
   b. Sidehuus sønden i Gaarden 10 Fag 2 Etager, Ditto Bygning [Egebindingsværk og Murtavl] til Køkken og Bryggers, a 50 500 Rdl.
   c. Sidehuus for Enden [sidehuset] af forrige 9 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muurtavl, til Pakhuus, a 40 360 Rdl.
   d. Baghuus 22 Fag 2 Etager, Ditto Bygning [Egebindingsværk og Murtavl] til Kornlade og Pakhuus, a 40 880 Rdl.
   e. Et mørt Halvtag 16 Fag 1 Etage med Steen? behængt 50 Rdl.
   f. Et Huus med Enden til Reberbanen, Egebindingsværk, med Steen? behængt og Fjæl indlukt [bræddebeklædning], 23 Fag 1 Etage, som bruges til Exercerhuus for Regimentet, a Fag 10 230 Rdl.
   g. Ditto [Hus] med Enden til Gaden, Ditto Bygning [Egebindingsværk, med Halm? behængt og Fjæl indlukt], 10 Fag 1 Etage a 10 100 Rdl.
   Samlet vurdering 2.960 Rdl.
  Ejendom 2 jan. 1801  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, matr. nr. 337 [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [19, 23
  Nr. 273. [RN9263] Peder Herschind ejer en bortlejet gård [sammen med RN9001 Rasmus Malling] 
  • [RN9263] Herskind startede 1778 en tobaksfabrik sammen med [RN9049] Andreas Kaarsberg og købmændene: [RN9014?] Jens Andersen, Jes Fæster, Apoteker Schack Selmer og Raadmand Niels Rohde nær Mindeport [Tobaksspindergården].

   I 1794 efter Kaarsbergs fallit køber Herskind sammen med [RN9001] Rasmus Malling "Tobaksspindergården" [Spanien 1, matr. nr. 52].

   Under såvel brandforsikringen nr. 273 som brandtaksation nr. 17-22 er kun købmand Peder Herschind opført som ejer, og at gården er udlejet. Men eftersom gården i brandforsikringen for 1811, 1811-1817 er opført med såvel Herskind som Rasmus Malling som ejer, formoder jeg, at Rasmus Malling også er ejer af gården i perioden 1801-1810.

   Brandforsikringen lyder således:

   Kjøbmand Peder Herschinds bortlejede gaard
   a. Forhuus 840 Rdl.
   b. et Sidehuus sønden i Gaarden 500 Rdl.
   c. Ditto [sidehus] for Enden af forrige 360 Rdl.
   d. Baghuus 880 Rdl.
   e. Halvtag 50 Rdl.
   f. Et Huus med Enden til Reberbanen [Exercerhuset] 230 Rdl.
   g. Et Ditto [hus] med Enden til Gaden 100 Rdl.
   Samlet vurdering 2.960 Rdl.

   Henvisning til brandtaksation nr. 17-22.
  Ejendom 2 jan. 1801  Aarhus, Domsognet, matr. nr. 337 [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [24
  Nr. 273. [RN9263] Peder Herskind ejer sammen med Rasmus Malling den bortlejede Tobaksspindergården. 
  • Selvom Rasmus Malling ikke er nævnt som ejer af matr. nr. 337 i brandforsikringen for 1801-1810, som det efterfølgende er tilfældet for perioden 1811, 1811-1817, må han også have været ejer i perioden 1801-1810.

   Mangler indtastning af brandforsikringen og brandtaksation nr. 17-22 for perioden 1801-1810.
  Ejendom 1 feb. 1801  Aarhus, Vor Frue Sogn, Broberg [Frederiksgade 79, matr. nr. 351] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [25
  [RN9263] Peder Herschind og husstand. 
  Ejendom 1811  Aarhus, Domsognet, Fiskergade søndre side Find alle personer med begivenheder på dette sted  [26
  Nr. 317 [RN9263?] Købmand Peder Herschinds lejebod. 
  • 21 Fag vurderet til 840 Rdl.
  Ejendom 2 jan. 1811  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, matr. nr. 337 [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [27
  Nr. 17-22. [RN9263] Købmand Peder Herschind og R. Mallings bortlejede gård. Exercerskole for Regimentet. 
  • Kiøbmand Peder Herschind og R. Mallings bortlejede Gaard: Matr. Nr. 337
   a. Forhuus 14 Fag 2 Etager ege Bindingsværk og Muurtavl, til Værelser, Port i 2 Fag og Kjælder under 5 Fag, á 80 Rdl.
   b. Sidehuus sønden i Gaarden, 10 Fag 2 Etager, dito Bygning [ege Bindingsværk og Muurtavl] til Kjøkken og Bryggers, á 60 600 Rdl.
   c. Sidehuus for Enden af forrige, 9 Fag 2 Etager, dito Bygning [ege Bindingsværk og Muurtavl] til Pakhuus, á 60 540 Rdl.
   d. Baghuus 22 Fag 2 Etager, dito Bygning [Bindingsværk og Muurtavl] til Pakhuus og Kornlade, á 50 1.100 Rdl.
   e. Et mørt Halvtag 16 Fag 1 Etage med Steen behængt [tagsten] 80 Rdl.
   f. Et Huus med Enden til Reberbanen, Egebindingsværk med Steen behængt og Fjel indlugt [bræddebeklædt], 23 Fag 1 Etage som bruges til Exercier Skole for Regimentet, á 20 460 Rdl. [Exercerhuset]
   g. Et Dito [hus] med Enden til Gaden, dito Bygning [Bindingsværk med tagsten og bræddebeklædning] 10 Fag 1 Etage, á 15 150 Rdl.
   Samlet vurdering 4.050 Rdl.

   Ejendommen solgt i juli kvartal 1815 til købmand [RN9021] Jens Jensen Schmidt.
  Ejendom 2 jan. 1811  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, matr. nr. 323 [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [28
  Nr. 273. [RN9263] Købmand Peder Herschind og R. Mallings bortlejede gård. 
  • Kiøbmand Peder Herschind og R. Mallings bortleiede Gaard:
   a. Forhuus 1.120 Rdl.
   b. Sidehuus 600 Rdl.
   c. Ditto [sidehus] for Enden af forrige 540 Rdl.
   d. Baghuus 1.100 Rdl.
   e. Halvtag 80 Rdl.
   f. Et Huus med Siden til Reberbanen 460 Rdl. [Exercerhuset]
   g. Et Huus med Enden til Gaden 150 Rdl.
   Samlet vurdering 4.050 Rdl.
  Ejendom 2 jan. 1811  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, matr. nr. 337 [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [29
  Nr. 323. [RN9263] Købmand Peder Herschind og R. Mallings bortlejede gård 
  • Kjøbmand Peder Herschind og R. Mallings Leiebod:
   a. Forhuus 1.120 nedsat til 720 Rdl.
   b. Sidehuus 600 nedsat til 380 Rdl.
   mellemregning 1.720 nedsat til 1.100 Rdl.
   c. Ditto [sidehus] for Enden af forrige 540 nedsat til 350 Rdl.
   d. Baghuus 1.100 nedsat til 700 Rdl.
   e. Halvtag 80 nedsat til 50 Rdl.
   f. Et Huus med Enden mod Reberbanen 460 nedsat til 290 Rdl. [Exercerhuset]
   g. Et Huus med Enden til Gaden 150 nedsat til 100 Rdl.
   Samlet vurdering 4.050 nedsat til 2.590 Rdl.
   Henviser til taksationsprotokol 17-22

   Ejendommen solgt i juli kvartal 1815 til købmand [RN9021] Jens Jensen Schmidt.
  Ejendom 13 sep. 1811  Aarhus, Domsognet, Mindeporten [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [30
  Malling udlejer sammen med [RN9263] Peder Herskind en gård uden for Mindeporten. 
  • I den Gaard udenfor Mindeporten, er de Værelser til Leie, med den Gaarden tilhørende Hauge (som for nærværende Tid haves til Leie af S.T. Hr. Capitain Krey) til dette Aars Michaeli Flyttetid [29-09-1811]. De Lysthavende ville herom henvende sig enten til [RN9001] Købmand Rasmus Malling eller [RN9263] Peder Herskind, som foreviser Værelserne og Haugen og accorderer om Leien. [Spanien 1, matr. nr. 52?]
  Ejendom 1 maj 1812  Aarhus, Domsognet, uden for Mindeport, Tobaksspindergård, [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [31, 32
  [RN9263?] M. Herskind afholder auktion 13-05-1812 over service, tallerkener, fade o. lign. i Tobaksspindergården. 
  • Den saakaldte Tobaksspindergaard udenfor Mindeport
   Se: M. JX Herskind. Formodentlig Kaarsbergs tidligere Gaard.


  Købmandsvarer 13 maj 1812  Aarhus, Domsognet, uden for Mindeport, Tobaksspindergård, [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [31, 32
  [RN9263?] M. Herskind afholder auktion 13-05-1812 over service, tallerkener, fade o. lign. i Tobaksspindergården. 
  • Den saakaldte Tobaksspindergaard udenfor Mindeport
   Se: M. JX Herskind. Formodentlig Kaarsbergs tidligere Gaard.

   "Onsdagen den 13de Maii førstkommende [13-05-1812], bliver ved offentlig Auction, som holdes i den saakaldte Tobakspindegaard uden for Mindeporten [Spanien 1, matr. nr. 52], bortsolgt:
   ... her følger en række emner: stenkul, 30 kurve med fajance eller stentøj tallerkener m.m...
   Aarhuus, den 1ste Maii 1812 [01-05-1812] [RN9263?] M. Herskind


  Ejendom 24 feb. 1815  Aarhus, Domsognet, uden for Mindeporten [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [30
  Udbyder sammen med [RN9263] Peder Herskind gården [Tobaksspindergården] uden for Mindeporten og det derved liggende exercerhus til salg. 
  • Den Gaard uden for Mindeporten og det derved liggende Exerceerhuus er underhaanden at faa tilkiøbs af Eieren [RN9001] Købmand Rasmus Malling eller [RN9263] Peder Herskind paa Broberg.

  Ejendom jul. 1815  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, matr. nr. 337 [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [27
  Nr. 17-22. [RN9263] Købmand Peder Herschind og R. Mallings gård solgt til RN9021 Jens Jensen Schmidt. 
  Ejendom jul. 1815  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, matr. nr. 337 [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [29
  Nr. 323. [RN9263] Købmand Peder Herschind og R. Mallings gård med exercerhus solgt til købmand Jens Jensen Schmidt. 
  Beskæftigelse 1820  Aarhus, Vor Frue Kirke Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2
  Fortsat kirkeværge. 
  Ejendom 1700-tallet  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksgade 79 [Frederiksgade 79, matr.nr. 351] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [7
  [RN9263] Peder Michelsen Herskind overtager ejendommen Frederiksgade 79 fra midten af 1700-tallet. 
  • Ejendommen var oprindelig bygget af Hans Buchtrup (#60) og kom familien Herskinds eje i midten af 1700-tallet.
  Ejendom 1824  Aarhus, Vor Frue Sogn, Frederiksgade 79 [Frederiksgade 79, matr.nr. 351] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [33
  [RN9554] Peter Herskind den yngre overtager efter [RN9552] Michel Herskinds død 1824 [14-05-1826] ejendommen Frederiksgade 79. 
  Begravet 1826  Aarhus, Vor Frue Kirke Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2
  • Kisten blev ved kirkegårdsporten "modtaget af en frivillig sørgemusik, foranstaltet af skønsomme medborgere til hæder for den afdøde."
   Kilde. Købmænd i Aarhus, #51
  Ejendom 14 maj 1826  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [5
  Ved sin død ejede han 4 steder ved Aaen, 9 lejeboliger i Fiskergade, 5 boder i Skidengyde (den sydlige del af Gønnegade) samt 4 gårdsavl. 
  • Portræt fra hans ældre dage.
  Død 14 maj 1826  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2, 5
  Notater 
  • RN9263:

   Parret fik sammen børnene Barbara gift med Søren Jensen Schmidt, han gift 2. gang med Ane Herskind, Maren Herskind gift med Jørgen Bæhrentz,
  Person-ID I263  Købmandsslægten Malling i Aarhus
  Sidst ændret 29 mar. 2018 

  Far Michel Rasmussen Herskind,   d. Ja, dato ukendt 
  Mor Barbara Pedersdatter Betzer,   d. Ja, dato ukendt 
  Gift Ja  [2
  Familie-ID F109  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie Ane Andersdatter Schmidt,   f. 1740,   d. 12 jan. 1816  (Alder 76 år) 
  Gift 12 sep. 1758  Aarhus, Vor Frue Kirke? Find alle personer med begivenheder på dette sted  [34, 35
  Ægteskab 1785 ?  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [36
  Silhouet af parret findes i Den Gamle By. 
  Ægteskab 12 sep. 1808  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [37
  Parret fejrer guldbryllup og i den anledning bringes et hyldestdigt i avisen. 
  Børn 
   1. Maren Pedersdatter Herskind,   f. 1762,   d. Ja, dato ukendt
   2. Barbara Herskind,   f. ca. 1769,   d. 4 jun. 1796  (Alder 27 år)
   3. Michel Pedersen Herschind,   f. 29 sep. 1774,   d. 3 maj 1824, Aarhus, Vor Frue Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 49 år)
   4. Ane Herskind,   f. ca. 1780,   d. 3 maj 1834  (Alder 54 år)
  Sidst ændret 3 jan. 2016 
  Familie-ID F105  Gruppeskema  |  Familietavle

 • Begivenhedskort
  Link til Google MapsFødt - 1738 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Eksekutor i sin ven Jens Antonsens bo. - - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Frederik Christian Güldencrone på Moesgaard, Wilhelmsborg og Marselisborg (1765-1824) afsatte sine landbrugsprodukter til storkøbmændene i Aarhus. - - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Borgerskab som købmand. - 1757 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Indkvarteringsligningen. - 1760 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Indkvateringskasserer, ekstra skat. - 1763 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Peder Herschind handler med grove Varer og Tømmer. - 1767 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Synet magasinhuset. - 1767 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkifte - Købmand [RN9263] Peder Herskind er formynder for [RN9014] Jens Andersen Schmidt og [RN9098] Dorthe Sofie Grønfelds børn ved hendes skidfte. - 29 jul. 1773 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Fordelt ekstraskat. - 1774 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkifte - [RN9445] morfaderen Oluf Christian og [RN9263] Peder Herskind er formynder for sønnen [RN9444] Peder. - 9 okt. 1774 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Medinteressent i en tobaksfabrik. - 1778 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Overformynder. - 1778 til 1779 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Ekstraskat. - 1779 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Overformynder. - 1781 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Nr. 279. [RN9263?] Sr. Herschind ejer hus som beboes af 2 familier. - 1781 - Aarhus, Domsognet, Fiskergade Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Nr. 280. [RN9263?] Sr. Herschind ejer hus som beboes af 2 familier. - 1781 - Aarhus, Domsognet, Fiskergade Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Køber 20 aktier i det usalige kanal-kompagni. - 1782 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Plan og Invitation til Actiers Tagelse udi en i Aarhuus attraaende Handel paa Vestindien. - 21 mar. 1782 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Tegner sig for 20 aktier i Det Kongl. Danske, Norske, Slesvigske og Holsteenske forenede Handels og Canal. Compagni. [Aarhuus Westindiske Handels Selskab?] - 30 jul. 1782 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Eligeret borger. - 1787 til 1824 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Eligeret. - 1787 til 1824 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Kirkeværge - 1788 - Aarhus, Vor Frue Kirke Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Medlem af Kronprindsens Klub. - 1796 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Eligeret borger. - 1800 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsÆgteskab - Parret fejrer guldbryllup og i den anledning bringes et hyldestdigt i avisen. - 12 sep. 1808 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Fortsat kirkeværge. - 1820 - Aarhus, Vor Frue Kirke Link til Google Earth
  Link til Google MapsBegravet - 1826 - Aarhus, Vor Frue Kirke Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Ved sin død ejede han 4 steder ved Aaen, 9 lejeboliger i Fiskergade, 5 boder i Skidengyde (den sydlige del af Gønnegade) samt 4 gårdsavl. - 14 maj 1826 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsDød - 14 maj 1826 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsÆgteskab - Silhouet af parret findes i Den Gamle By. - 1785 ? - Aarhus Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 
  Kort forklaring  : Adresse       : Beliggenhed       : By       : Sogn       : Amt/Region       : Land       : Ikke indstillet

 • Kilder 
  1. [S58] Eligerede borgere i Århus 19), Slægtstavle bilag 4 #95.

  2. [S58] Eligerede borgere i Århus 19), #95.

  3. [S25] Købmænd i Århus 20), #51.

  4. [S140] Moesgård 130), Jens. B. Skriver, #110.

  5. [S134] På borgernes mark 118), #62.

  6. [S25] Købmænd i Århus 20), #137 jf. Dannemarks speil eller efterretning om den verdslige handel.

  7. [S128] Gamle Århusgader I 138), #63.

  8. [S47] Skifter i Aarhus 1669-1815 70), l.nr. 2204 29-07-1773.

  9. [S47] Skifter i Aarhus 1669-1815 70), l.nr. 2309 09-10-1774.

  10. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1771 Nr. 275.

  11. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1771 Nr. 276.

  12. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1781 Nr. 279.

  13. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1781 Nr. 280.

  14. [S25] Købmænd i Århus 20), #47-50.

  15. [S25] Købmænd i Århus 20), #52.

  16. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhus Stiftsamts kopibog 30-07-1782.

  17. [S58] Eligerede borgere i Århus 19), Slægtstavle bilag 4, #95 #71.

  18. [S5] Folketællingen 1787 2), Peder Michelsen Herschind.

  19. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Østjysk Hjemstavn, 1962, #93 ff
   .

  20. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 16-05-1826.

  21. [S134] På borgernes mark 118), #28.

  22. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1801-1810 Nr. 17-22.

  23. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), Nr. 273 1801-1810.

  24. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1801-1810.

  25. [S6] Folketællingen 1801 2), Peder Herschind.

  26. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1811 nr. 317.

  27. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1811-1817 Nr. 17-22.

  28. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1811 Nr. 273.

  29. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1811-1817 Nr. 323.

  30. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende.

  31. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhus Stiftstidende 01-05-1812.

  32. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 01-05-1812.

  33. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Bygningskonstruktør N.J. Israelsen 1855.

  34. [S58] Eligerede borgere i Århus 19), Slægtstavle bilag 4 og #95.

  35. [S58] Eligerede borgere i Århus 19), #118 jf. Aa. S. 14-09-1808.

  36. [S58] Eligerede borgere i Århus 19), #83.

  37. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 14-09-1808.