Jørgen Pedersen Westergaard

Mand - 1743


Personlige oplysninger    |    Kilder    |    Begivenhedskort    |    Alle

 • Navn Jørgen Pedersen Westergaard  [1, 2, 3
  Køn Mand 
  BrugerID RN9252 
  Beskæftigelse 1704  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [4
  Købmand. 
  Beskæftigelse 14 jul. 1704  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3, 4
  Borgerskab som skipper. 
  Beskæftigelse 4 feb. 1709  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [5
  Købmand og formynder for Margrethe Rasmussatter Abels børn. 
  Skifte 7 mar. 1718  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [6
  Købmand Jørgen Pedersen Westergaard er formynder for Anne Pedersdatter Læsø. 
  Ejendom 1725  Aarhus, Domsognet, Broen ved Mindet [Trods Katholm, Mindegade 4, matr. nr. 97] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [7, 8, 9
  Køber efter 2 auktioner over Wegerslevs dødsbo gården over Broen ved Mindet. 
  • Skiftebehandlingen af Wegerslevs dødsbo var i 1725 endnu ikke tilendebragt, men desuagtet køber købmand, assessor og kommerceråd [RN9252] Jørgen Pedersen Westergaard Trods Katholm med Kornhaven 1725 under skiftebehandlingen af Wegerslevs bo (d. 28-04-1723).

   «i»"Gården tilskødes ham af Major Joh. Aug. Stevns [gift med Wegerslevs enke] her i Byen og Borgmester Grotum [gift med Wegerslevs datter Cathrine] i Aalborg. Magistraten gør gældende, at dette er sket uden Enkens eller de endnu umyndige Børns Formynder, Arndt Johansens, Villie og Tilladelse. Gaarden staar ovenikøbet i Pant til Magistraten for Wegerslevs ene Datter Cathrine Elisabeths mødrene Arv."
   «/i»
   Denne bemærkning stemmer ikke umiddelbart med samme kildes oplysning om, at Trods Katholm efter Wegerslevs død af hans enke Elisabeth Merine Pontoppidan, Sal: Christen Wegerslevs
   den 15-04-1724 sælges til kong Frederik IV.

   «i»"Westergaard lader allerede føre Byggematerialier til Gaarden og lader Jorderne gøde. I Skøde- og Panteprotokollen er ikke indført noget Skøde til Westergaard."«/i»
  Ejendom 1725  Aarhus, Domsognet, Trods Katholm, [Mindegade 4, matr. nr. 97] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [8, 9, 10
  Købmand, assessor og kommerceråd [RN9252] Jørgen Pedersen Westergaard køber Trods Katholm med Kornhaven 1725 under skiftebehandlingen af [RN9518] Wegerslevs bo (d. 28-04-1723). 
  • «i»"Under Skiftebehandlingen af [RN9518] Wegerslevs Dødsbo, der endnu 1725 ikke var tilendebragt, hedder det, at [RN9252] Jørgen Pedersen Westergaard, efter to forgæves Auctioner har tilkøbt sig den salig [RN9518] Mands (Wegerslevs) iboende Gaard over Broen ved Mindet [Mindegade 4, matr. nr. 97], der er tilskødet ham af [RN9520] Major Joh. Aug. Stevns her i Byen og [RN9530] Borgmester Grotum i Aalborg.

   Magistraten gør gældende, at dette er sket uden Enkens eller de endnu umyndige Børns Formynder, Arndt Johansens, Villie og Tilladelse. Gaarden staar ovenikøbet i Pant til Magistraten for [RN9518] Wegerslevs ene Datter [RN9531] Cathrine Elisabeths mødrene Arv.

   [RN9252] Westergaard lader allerede føre Byggematerialier til Gaarden og lader Jorderne gødes.

   I Skøde- og Panteprotokollen er ikke indført noget Skøde til [RN9252] Westergaard. Hvorledes Forholdene artede sig, lader sig for Tiden ikke udrede. Huset var efter ovenomtalte Skøde solgt til Kongen Aaret forud [se RN9519]."«/i»
  Ejendom 1725  Aarhus, Domsognet, Over Broen ved Mindet, Trods Katholm [Mindegade 4, matr. nr. 97] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [4, 8, 9, 10
  Købmand, assessor og kommerceråd [RN9252] Jørgen Pedersen Westergaard køber Trods Katholm med Kornhaven 1725. 
  • Handlen sker under skiftebehandlingen af Wegerslevs bo (den 28-04-1723).
  Ejendom 1725  Aarhus, Aarhus Domsogn, Kornhaven, Polakhaven, Borgmestehaven. Find alle personer med begivenheder på dette sted  [11
  Til Trods Katholm hører også Kornhaven (også kaldet Polakhaven eller Borgmesterhaven). 
  • «i»"Kornhaven strækker sig fra Trods Katholm 52 favne [98 m] langs med Fiskergade helt hen til Fiskergade 64 [matr. nr. 193] og indtog det areal, der i 1951 udgør Fredens Torv og Fredensgade med de på østre side liggende ejendomme helt hen til Sønder Allé. Langs Fiskergade [Fra Fiskergade 94 mod øst, se brandtaksationen 1761] lod Westergaard paa denne Grund opføre en Række 'Boder', smaa Bindingsværkhuse, ialt 24, som han lejede ud til fattige Familier, en ikke ukendt Form for Datidens Pengeanbringelse."«/i»

   Kornhaven var en toft syd for Trods Katholm også kaldet Polakhaven, et navn der stammer fra dengang, de polske hjælpetropper under krigen 1659 søgte dækning for de svenske skibes angreb på byen.

   Navnet Borgmesterhaven stammer fra en tidligere ejer borgmester Jørgen Juel [d. 09-05-1681, borgmester 1670-1681 jf. Anna Thestrup #99] og dennes arvinger.
  Ejendom Indtil 1725  Aarhus, Vor Frue Sogn, Vestergade 49 [Vestergade 49, matr. nr. 473] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [11
  [RN9252] Jørgen Pedersen Westergaard drev købmandshandel fra den store gård på Vestergade. 
  • Westergaard bor i købmandshandlen i Vestergade, men flytter ved købet af Trods Katholm hertil?
  Ejendom eft. 1725  Aarhus, Domsognet, Fiskergade [Fiskergade 104, matr. nr. 173 til og med Fiskergade 72, matr. nr. 189] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [12
  Til ejendommen [Trods Katholm] Mindegade nr. 4, der lukkede gaderummet langs med Fiskergade og Mindegade, hørte tidligere en lang række lejeboder. 
  Ejendom eft. 1725  Aarhus, Domsognet, Kornhaven, Fiskergade [Fiskergade 104, matr. nr. 173 til og med Fiskergade 72, matr. nr. 189] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [13
  Westergaard opfører 24 små bindingsværkshuse [ca. 72 fag], boder langs med Fiskergade. 
  • [Nogle af disse boder går formodentlig i arv til barnebarnet RN9080 Kirstine Dons].
  Ejendom eft. 1725  Aarhus, Domsognet, Fiskergade, Kornhaven [Fiskergade 104, matr. nr. 173 til og med Fiskergade 72, matr. nr. 189] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [14
  [RN9252] Westergaard opfører 24 små bindingsværkshuse: boder langs Fiskergade. [Nogle af disse boder går formodentlig i arv til barnebarnet RN9080 Kirstine Dons]. 
  • [Nogle af disse boder går formodentlig i arv til barnebarnet RN9080 Kirstine Dons].
  Beskæftigelse 1731  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [4, 15
  [RN9252] Jørgen Pedersen Westergaard søger om fritagelse for flere offentlige opgaver. 
  • Uddrag af Rigsarkivets Supplique-Samlinger. Westergaard sender 1731 "Forestilling" til Koncelliet om at blive fri for yderligere "ombud", da han nu er "temmelig gammel og svag." Han har i Tidens Løb været "Ting-, Syns- og Meddomsmand, Formynder, Overformynder, Overkøbmand, Raadmand, Taxerborger, Kæmner o. deslige " og endnu vilde Magistraten "ikke lade ham være forskaanet", hvorfor han beder om fremtidig at "være befriet for deslige Byens Bestillinger." "Stiftsamtmanden anbefaler, da Westergaard nu "er over sine 60 Aar", "Fra sin Ungdom havde faret til Søs - og siden 28 Aar været Borger i Aarhus; Alligevel bestemmer Kancelliet: "Kan vente, til han af Magistraten herom (Det vil sige: om ny Tjeneste) bliver anmodet"
  Beskæftigelse 9 jan. 1736  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3, 4
  Købmand og kammerassessor. 
  • Måske først 09-02-1736.
  Beskæftigelse 1743  Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16
  Assessor og handelsmand iflg. gravstenen. 
  Begravet 30 maj 1743  Aarhus, Domkirkens korskirke (tværskibet) Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3, 4, 17
  • 1731 køber begravelse i Aarhus Domkirkes korskirke.
   Kilde: 1951: Trods Katholm, #28 og Sejrs Sedler: Jørgen Pedersen Westergaard.

   Aarhus Domkirkes store korsgang (tværskibet): Muret til to lig, med fliser. 1731 købt af assessor [RN9252] Jørgen Pedersen Westergaard, død før 1745, hans søn [RN] Peder Jørgensen Westergaard død før 1763, [RN9254] J.P.W.s hustru begravet 05-11-1763, [RN9258] Lauritz Westergaard begravet 14-10-1774. Gravstedet fyldt 1841.
   Kilde: Århus Domkirke, Inventar og gravminder, Nationalmuseet, 1968 #912, #836

   30-05-1743 begravet fra Vor Frue Kirke.
   Kilde: 1951: Trods Katholm, #28 og Sejrs Sedler: Jørgen Pedersen Westergaard.

   Epitafium i Vor Frue Kirke jf. Sejrs Sedler: Jørgen Pedersen Westergaard.
  Ejendom eft. 30 maj 1743  Aarhus, Vor Frue Sogn, Vestergade søndre side [Vestergade 49, matr. nr. 473] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [4
  Sønnen [RN9258] Lauritz arver købmandsgården på den sydlige side af Vestergade. 
  Beskæftigelse 9 jul. 1743  Aarhus, Vor Frue Sogn, assessor Westergaards hus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1
  Assessor ved døtrene Cicilia Jørgensendatter Westergaard og Dorothea Marias Westergaards bryllup. 
  Ejendom Aarhus, Vor Frue Sogn, Vestergade søndre side [Vestergade 49, matr. nr. 473] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [4
  Ejede en købmandsgård på den sydlige side af Vestergade. 
  Ejendom Aarhus, Domsognet, Trods Katholm [Mindegade 4, matr. nr. 97]? Find alle personer med begivenheder på dette sted  [4
  [RN9252] Jørgen Pedersen og hustru [RN9254] Maren Olufsdatter ejer Trods Katholm 
  Notater 
  • RN9252:

   Jørgen og Maren fik 5 sønner og 3 døtre, hvoraf en søn og en datter må være døde i barndommen. Kilde: 1951: Trods Katholm, #28 [14-12-2015, TAA] og jf. Sejrs Sedler: Jørgen Pedersen Westergaard.

   Jørgen havde muligvis en bror Laurids Pedersen Westergaard, købmand i Aarhus gift med Karen Abelsdatter, skifte efter ham 10-07-1714, l.nr.719 i Aarhus. Jørgen Pedersen Westergaard, købmand i Aarhus var formynder for deres børn.
  Person-ID I252  Købmandsslægten Malling i Aarhus
  Sidst ændret 2 jan. 2017 

  Familie Maren Olufsdatter,   f. 1685,   d. 1 nov. 1763  (Alder 78 år) 
  Gift 7 feb. 1708  [3, 18
  Børn 
   1. Dorothea Marie Westergaard,   d. eft. 9 okt. 1774
   2. Johan Arndt Westergaard,   d. før 23 maj 1763, Aarhus, Domsognet, Trods Katholm [Mindegade 4, matr. nr. 97]? Find alle personer med begivenheder på dette sted
   3. Laurits Westergaard,   d. 1774
   4. Peder Jørgensen Westergaard,   d. før 1763
   5. Oluf Westergaard,   f. 1713, Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 12 dec. 1773  (Alder 60 år)
   6. Christen Schaarup Jørgensen Westergaard,   f. 12 okt. 1718, Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 11 mar. 1775  (Alder 56 år)
   7. Cicilie Jørgensdatter Westergaard,   f. 1722, Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 25 aug. 1808, Aarhus, Brabrand Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 86 år)
   8. Anne Jørgensdatter Westergaard,   f. 1727,   d. før 1801  (Alder 73 år)
  Sidst ændret 11 jan. 2016 
  Familie-ID F101  Gruppeskema  |  Familietavle

 • Begivenhedskort
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Købmand. - 1704 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Borgerskab som skipper. - 14 jul. 1704 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Købmand og formynder for Margrethe Rasmussatter Abels børn. - 4 feb. 1709 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkifte - Købmand Jørgen Pedersen Westergaard er formynder for Anne Pedersdatter Læsø. - 7 mar. 1718 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - [RN9252] Jørgen Pedersen Westergaard søger om fritagelse for flere offentlige opgaver. - 1731 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Købmand og kammerassessor. - 9 jan. 1736 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Assessor og handelsmand iflg. gravstenen. - 1743 - Aarhus, Domkirken Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 
  Kort forklaring  : Adresse       : Beliggenhed       : By       : Sogn       : Amt/Region       : Land       : Ikke indstillet

 • Kilder 
  1. [S108] Hannet, Hanne Thøgersen, Jens Hansen Dons.

  2. [S3] Kirkebogen for den relevante dato og sogn 1), Ved døtrenes ægteskab 09-07-1743.

  3. [S91] Århus Stifts Årbøger oprettes individuelt se 27) 33) 91) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 103) 110) 112), 1951: Trods Katholm, #28.

  4. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, Jørgen Pedersen Westergaard.

  5. [S47] Skifter i Aarhus 1669-1815 70), l.nr.588 04-02-1709.

  6. [S47] Skifter i Aarhus 1669-1815 70), l.nr.774 07-03-1718.

  7. [S91] Århus Stifts Årbøger oprettes individuelt se 27) 33) 91) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 103) 110) 112), 1951: Trods Katholm, #13-14.

  8. [S83] AarhusWiki 40), Trods Katholm.

  9. [S42] Holstein Ratlou 26), #377-380.

  10. [S91] Århus Stifts Årbøger oprettes individuelt se 27) 33) 91) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 103) 110) 112), Trods Katholm og dets Ejere, Th. Rasmussen, 1951, #13.

  11. [S91] Århus Stifts Årbøger oprettes individuelt se 27) 33) 91) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 103) 110) 112), 1951: Trods Katholm, #14.

  12. [S120] Bygningsregistrant, indre by 92), #50.

  13. [S91] Århus Stifts Årbøger oprettes individuelt se 27) 33) 91) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 103) 110) 112), 1951 #14.

  14. [S91] Århus Stifts Årbøger oprettes individuelt se 27) 33) 91) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 103) 110) 112), Trods Katholm og dets Ejere, Th. Rasmussen, 1951, #14.

  15. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, Jørgen Pedersen Westergaard jf. Aa.S. 16-06-1923.

  16. [S100] Danmarks Kirker, Aarhus Domkirke 108), #836.

  17. [S100] Danmarks Kirker, Aarhus Domkirke 108), Inventar og gravminder, #912.

  18. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Jørgen Pedersen Westergaard.