Peder Larsen Schmidt

Mand 1758 - 1823  (65 år)


Personlige oplysninger    |    Kilder    |    Begivenheds Kort    |    Alle

 • Navn Peder Larsen Schmidt  [1, 2
  Født 1758  Gjern Sogn, Nårup, Søbygaard Gods Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1, 3, 4
  Døbt 9 sep. 1758  Gjern Kirke Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3, 5
  Køn Mand 
  BrugerID RN9201 
  Kaldenavn 1796-10-20 Også kaldet Peder Lauridsen Schmidt. 
  Kaldenavn Også kaldet Laursen. 
  Beskæftigelse Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [6
  Om de gamle købmandsslægter i Aarhus. 
  • «i»"Men det bør ikke glemmes, at de gamle Kjøbmandsfamilier Meulengracht, Scandorff, Herskind, Mørk, [RN9001, RN9007] Malling, Agerup, [RN9201] Schmidt, Faurschou, Severin, Gjeding, Gjern, Lottrup, Langballe, Raae o.s.v., maaske ere de egentlige Grundlæggere af Aarhus nuværende Betydenhed. De vare paa en Maade Byens Rygrad. De havde Penge, forstod at styre deres Sager, og var Gjennemgaaende grundhæderlige. De vare voksede op til deres Stilling, de havde et Navn at holde i Ære. Derfor gik det saa godt for Aarhus. Det var en solid By."«/i»
  Beskæftigelse 1787  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1, 4
  Borgerskab som købmand og skipper. 
  Beskæftigelse 1789  Aarhus, Vor Frue Sogn, Vestergade 1 [Vestergade 1, matr. nr. 392] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3
  Købmand i Aarhus. 
  • Han var først i kompagni med Harboe-Meulengracht på Vestergade nr. 1 [Vestergade 1, matr. nr. 392], siden hen alene på Vestergade nr. 6 [Vestergade 6, matr. nr. 594].
  Beskæftigelse eft. 1789  Aarhus, Vor Frue Sogn, Vestergade 6 [Vestergade 6, matr. nr. 594] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3
  Købmand i Aarhus. 
  • Han var først i kompagni med Harboe-Meulengracht på Vestergade nr. 1, siden hen alene på Vestergade nr. 6 [Vestergade 6, matr. nr. 594].
  Beskæftigelse 20 okt. 1796  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [7
  Købmand ved svogeren [RN9108] Peter Nikolajs skifte. 
  Beskæftigelse 1797  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1, 4, 8
  Stokkemand. 
  • Anna Thestrup, #54: Stokkemand også kaldet tinghører. Pågældende var vidne i retssager, en ikke særligt agtet stilling, som man nogle gange betalte andre for at udføre.
   www.ordnet.dk: Personer der mødte på tinge (og sammen med foged og skriver sad paa stokkene) som bisiddere eller for at bevidne, hvad der foregik paa tinget.
   Rasmus Nielsen omtaler i sin bog: Fra det gamle Aarhus, Det jyske Forlag, 1902 på side 41, at byfogeden [Jørgen Nielsen] holder forhør over Poul Pot. «i»"Det var så lange Forhør, at Retsvidnerne, Snedkermester Fløystrup og Skomagermester Køniche vare nærved at besvime af Sult, aandelig Træthed og Søvnighed, og kun kunne holde sig oppe ved flittig Brug af den store Snustobaksdaases Indhold."
   «/i»Stokkemand og retsvidne var måske den samme funktion, hvor repræsentanter for offentligheden overværede domstolens forhør af den anklagede i de indledende undersøgelser. Dengang var anklager og dommer ikke adskilt.
  Beskæftigelse 1799  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1, 4
  Fulgte magistraten ved udarbejdelse af mandtalsliste til ekstraskatten. 
  Beskæftigelse 1800  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1, 4
  Indkvarteringsmand. 
  Beskæftigelse 1 feb. 1801  Aarhus, Vor Frue Sogn, Vestergade Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  Købmand i Vestergade 
  Beskæftigelse 1802  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1, 4, 10
  Fordelte ekstraskatten. 
  • Om en i årene 1762-1812 opkrævet kopskat (Hovedskat).
  Beskæftigelse 1805  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1, 4, 10
  Takserborger. 
  • Om borgere, der (i tidsrummet 1619-1837) foretog skatteligningen for en købstad.
  Beskæftigelse 1808  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [11
  Købmand Peder Larsen Schmidt får 12 stemmer ved valget til eligeret borger. 
  • Af indberetningen til amtmanden fremgår det, at man havde indkaldt til valg efter eligeret borger købmand Søren Hasles død for at udpege en ny. De tre med det højeste antal stemmer blev: [RN9107] købmand Søren Schmidt 15 stemmer, [RN9201] købmand Peder Larsen Schmidt 12 (svoger til Søren) og købmand Harboe Meulengracht og snedker Bent Meyer hver 5 stemmer.
   Man indstiller de to med det højeste antal stemmer til stiftsamtmand Güldencrone, der svarer, at han har godkendt Peder Lars Schmidt som den nye eligerede borger.
  Gave-Gave 1 sep. 1812  Hobro Find alle personer med begivenheder på dette sted  [12
  RN9001 R. Malling og RN9201 Peder Larsen Schmidt står i spidsen for en pengeindsamling til de brandlidte i Hobro. 
  • Rolle: Gave
   Den 01-09-1812 indrykker [RN9001] R. Malling og [RN9201] Peder Larsen Schmidt flg. bekendtgørelse:
   "Bekiendtgiørelser.
   For de Brandlidte i Hobroe er til os indkommen til Dato:"
   herefter følger en oversigt over 17 bidragsydere med et samlet bidrag på 427 Rdlr.

   "som denne Uge Afgaaer med Ugeposten til Øvrigheden der, for derved at lindre de Bedrøvedes Hierter; det Mere i Vente, som denne Byes [Aarhus] respective Indvaanere og Omegnens Beboere vil yde de trængende Medmennesker, modtages og besørges afsendt.
   [RN9001] R. Malling. [RN9201] Peder Larsen Schmidt.

   Den 08-09-1812 indrykker Malling og Schmidt igen en liste over 37 nye bidragydere med et samlet bidrag på 381 Rdlr.

   Den 09-09-1812 er der indrykket tre beskrivelser/opfordringer til at hjælpe de brandlidte i Hobro. Om ildebranden skriver sognepræsten N.C Spur og J.P. Rommedal flg.:
   "Onsdagen den 19de August sidst [19-08-1812], Kl. imellem 10 og 11? Formiddag, opkom her en ulykkelig Ildebrand, som op? til 3 Timer lagde næsten den halve Deel af Byen [Hobro] i Aske. Det blæste strærkt, og Husene vare for størstedelen straatækte, saa menneskelig Magt lidet kunde udrette hvor Vinden bar hen? Elendigheden er større, end den her kan beskrives; 26 større og mindre Gaarde og Huse ere bleven et Rov af? Luerne; imellem 30 og 40 Familier ere blevne huusvilde, og de fleste af dem have ikke faaet mere reddet end de faa Klæder de vare iførte. Huusfædrene, som vare i god Næringsvei, tildeels formuende, have tabt alt indtil? Livets første Nødvendigheder og med jamrende Kone og Børn see den sørgeligste Fremtid imøde, dersom Gud ikke vækker gode Menneskers Hierte til Medlidenhed. Ædle Medborgere! Danske Mænd! som viste mangengang eders Lyst til at hielpe i Nødens Stund, og med Velvillie kvægede de Hungrige, klædte de Nøgne! kan eders medlidende Øine paa denne skrækkelige Seene, tænk eder den Nød og Elendighed, hvorunder denne liden Byes Indvaanere sukke, og ræk en hielpsom Haand til vore ulykkelige brandlidte Brødre, som ere huusvilde, brødløse, nøgne. -"
   Indlægget afsluttes med, at de nævnte underskrivere modtager bidrag til de nødlidende, indtil der formodentlig bliver nedsat en kommission til behandling af ulykken. Ejendommene er brandforsikret men næppe indboet. Underskriverne lover at aflægge offentligt regnskab over indsamlingen i aviserne. Underskrevet Hobro, den 24-08-1812 sognepræsten N.C Spur og J.P. Rommedal.

   Efter ovennævnte indlæg lover Malling og Schmidt efter opfordring af ovennævnte underskrivere at modtage bidrag fra såvel Aarhus som omegn. Aarhus den 26-08-1812 [RN9001] R. Malling. [RN9201] P.L. Schmidt.

   I forlængelse heraf har præsten i Hyllested Præstegård F.Ch. Hjort indrykket en opfordring, hvor han bl.a. med reference til en nylig ildebrand i Øksenmølle By, Fuglslev Sogn [på Mols], hvor 3 gårdmænds gårde og indbo i få øjeblikke gik op i røg, opfordrer til at støtte de 20 til 30 familier i Hobro, som står husvilde efter ildebranden. En i egnen kendt borger i Hobro Andreas Brændstrup mistede således 2 gårde og værdier for i alt 50.000 Rdlr. samt et barn. Også Hjort modtager gaver og vil aflægge regnskab herfor. Hyllested Præstegård den 28-08-1812. F.Chr. Hjort.

   Wikipedia fortæller, at den 19-08-1812 brændte 26 huse og den 02-02-1813 10 gårde og huse (den sidste gang blev ilden påsat af en 18-årig pige, der 15-03-1814 henrettedes tæt uden for byen).

   Den 06-10-1812 indrykker Malling og Schmidt endnu en oversigt over nye bidragsydere, hvor indsamlingen nu er nået 1.817 Rdlr. 56 Mk.

   Den 02-11-1812 indrykker de en liste med bidragsydere fra sogne andre steder i Østjylland, og det samlede beløb udgår nu 2.389 Rdlr. 80? Mk.

   Den 10-11-1812 er man nået 2.717 Rdlr. Den 19-01-1813 har præsten i Hyllested Præstegård F.Chr. Hjort fremsendt 247 Rldr. 32 Mk. til Malling og Schmidt, som har videresendt pengene til Kommissionen, som nu åbenbart er nedsat til at behandle ulykken.

   Den 17-03-1813 er iflg. A.F. Just i Viborg jf. Viborg Samler den 18-03-1813 indsamlingen nået op på 8.211 Rd. 80 Sk., en indberetning Malling og Schmidt refererer til den 13-04-1813, hvor de fremsender et bidrag på 306 Rdlr. 12 Sk. til Kommissionen.

   I maj 1813 fremder de også penge og den 09-10-1813 afsendes yderligere et beløb på 200 Rdlr. til Kommissionen.
  Beskæftigelse 1808-1822  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1, 3, 4
  Eligeret borger. 
  Familien Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1, 4
  Medlem af Kronprinsens Klub. 
  Død 2 feb. 1823  Aarhus, Vor Frue Sogn, Vestergade 6 [Vestergade 6, matr. nr. 594] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1, 3, 4
  Begravet 8 feb. 1823  Aarhus, Vor Frue Sogn, Søndre Kirkegård, litra a12 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [13, 14
  • Brev af 22-03-1919 fra Oberst Ottenstrøm, Slagelse, hvor han beder kommunen om at overtage hans hidtidige vedligeholdelse af familiegravstedet på Søndre Kirkegård [RN9201 Peder Larsen Schmidt]. Han fremsender samtidig betalingen for vedligeholdelsen for 1919 ialt 7 kr.
   Kilde: Århus Kommune, Begravelsesvæsenet, Materiale vedr. nedlægning af Søndre Kirkegård, løbenummer: 56, Erhvervsarkivet

   28-09-1936 noterer Begravelsesvæsenet, at gravstedet efter aftale med oberstinden Otterstrøm skal indmåles [afsættes på kort].

   Omkring 28-09-1936 giver oberstinde Otterstrøm tilladelse til flytning af købmand Larsen Schmidts gravsted litra a12 dog midlertidig beroende hos landsretssagfører Kier. (Indmåles).
   Kilde: Begravelsesvæsenet, Materiale vedr. nedlægning af Søndre Kirkegård, Erhvervsarkivet
  Notater 
  • RN9201:

   Parret fik 12 børn. kilde: Schmidtske stamtavle 1911 #1

   Født paa Søbygaardgods, Nårup, søn af [RN9222] Laurs Povlsen og [RN9223] Anne Pedersdatter. Kilde: jf. Thestrup: Eligerede Borgere, #109

   På www.aarhuswiki.dk er der en artikel om Peder Larsen Schmidt. Heraf fremgår, at familiens gravsten fortsat er bevaret i Rådhusparken. [04-08-2015, TAA]

   Af to gravstedsprotokoller for Søndre Kirkegård, litra A ajourført op til 1919 og efter 1919 fremgår der flg.:

   Ældste protokol
   Vor Frue Sogn, litra a12, 8 grave, kontaktperson: konferensraadinde Bünger, her, senere hen [efter 22-03-1919] Kirkegaardsbestyrelsen.
   Heri Begravet [begravelsesdato]
   Schmidt 08-10-1818 [der er ingen Schmidt i kirkebogen på dette tidspunkt]
   [RN9224] Schmidt 08-11-1818 [skal være 02-11-1818]
   [RN9201] Schmidt 08-02-1823
   Schmidt 10-08-1824
   Schmidt 25-05-1838
   Schmidt 24-10-1838
   [RN9017] Enkefrue D.S. Schmidt 30-12-1850
   L.S. Schmidt 08-06-1864
   S. Nørskov Schmidt 07-11-1865
   Chr. M. Schmidt 18-11-1878
   Kirstine Schmidt 29-03-1879
   Fornyet 22-03-1919 og senere betalt vedligeholdelsen til 31-12-1946, gravstedet fornyet hertil.

   Yngre protokol
   Vor Frue Sogn, litra a12, 8 grave, 80 alen2 [31,5 m2], Kirkegårdsbestyrelsen [står for vedligeholdelsen].
   Begravet [begravelsesdato]
   Schmidt 08-10-1818 [der er ingen Schmidt i kirkebogen på dette tidspunkt]
   [RN9224] Schmidt 08-11-1818 [skal være 02-11-1818]
   [RN9201] Schmidt 08-02-1823
   Schmidt 10-08-1824
   Schmidt 25-05-1838
   Schmidt 24-10-1838
   [RN9017] Enkefrue D.S. Schmidt 30-12-1850
   Købmand L.S. Schmidt 08-06-1864
   S. Nørskov Schmidt 07-11-1865
   Chr. M. Schmidt 18-11-1878
   Kirstine Schmidt 29-03-1879
   Vedligeholdelsen er betalt til 31-12-1946, gravstedet fornyet hertil.

   Af Protokol over gravsteder der skal flyttes i anledning af inddragelse af areal til rådhus, rådhuspark samt Park Allé fremgår der flg. oversigt over begravede:

   Vor Frue Sogn, litra a12, Klasse 1, Tiden for Gravstedets køb 1818, 8 grave, Kirkegårdsbestyrelsen [står for vedligeholdelsen], Tidsfristens Udløb 31-12-1946, Tiden for Nedsættelsen [begravelsesdato]
   [RN9224] Ane Schmidt død 08-10-1818 [27-10-1818], samme begravet 02-11-1818
   [RN9201] Købmand Peder Larsen Schmidt 08-02-1823
   Margrethe Schmidt 10-08-1824
   Nicolai Schmidt 25-05-1838
   Købmand Jens Schmidt 24-10-1838
   [RN9017] Enkefrue D.S. Schmidt 30-12-1850
   L.P. Schmidt 08-06-1864
   P. Nørskov Schmidt 07-11-1865
   Chr.M. Schmidt 18-11-1878
   Kirstine Schmidt 29-03-1879
   Overgaar til Kommunens Eje, Gravstedet er sløjfet; saafremt der skal graves i Jorden, da skal de jordiske Rester flyttes til et Sted, hvor de kan hvile i Fred.

   Kilde: Århus Kommune, Begravelsesvæsenet, Materiale vedr. nedlægning af Søndre Kirkegård, Erhvervsarkivet, Løbenummer: 56

   [1]
  Person-ID I201  Købmandsslægten Malling i Aarhus
  Sidst ændret 7 mar. 2018 

  Far Laurs Poulsen,   f. 1723, Tvilum Sogn, Trust? Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1777, Gjern Sogn, Nårup Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 54 år) 
  Mor Anne Pedersdatter,   f. Gjern Sogn, Nårup Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1773, Gjern Sogn, Nårup Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Trolovet 20 jan. 1752  [3
  Gift 16 jun. 1752  Gjern Kirke? Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3
  Familie-ID F86  Gruppeskema  |  Familie Tavle

  Familie Dorothea Sophie Schmidt,   f. 21 dec. 1776, Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 22 dec. 1850, Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 74 år) 
  Gift 19 nov. 1794  Aarhus, Domkirken? Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1, 3, 4
  Børn 
   1. Ane Schmidt,   f. 31 dec. 1802, Aarhus, Vor Frue Sogn, Vestergade 6 Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 27 okt. 1818, Aarhus, Vor Frue Sogn, Vestergade 6 Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 15 år)
  Sidst ændret 27 dec. 2015 
  Familie-ID F78  Gruppeskema  |  Familie Tavle

 • Begivenheds Kort
  Link til Google MapsDøbt - 9 sep. 1758 - Gjern Kirke Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Om de gamle købmandsslægter i Aarhus. - - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Borgerskab som købmand og skipper. - 1787 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsGift - 19 nov. 1794 - Aarhus, Domkirken? Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Købmand ved svogeren [RN9108] Peter Nikolajs skifte. - 20 okt. 1796 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Stokkemand. - 1797 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Fulgte magistraten ved udarbejdelse af mandtalsliste til ekstraskatten. - 1799 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Indkvarteringsmand. - 1800 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Fordelte ekstraskatten. - 1802 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Takserborger. - 1805 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Købmand Peder Larsen Schmidt får 12 stemmer ved valget til eligeret borger. - 1808 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Eligeret borger. - 1808-1822 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - Medlem af Kronprinsens Klub. - - Aarhus Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 
  Kort forklaring  : Adresse       : Beliggenhed       : By       : Sogn       : Amt/Region       : Land       : Ikke indstillet

 • Kilder 
  1. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Thestrup: Eligerede Borgere, #109.

  2. [S3] Kirkebogen for den relevante dato og sogn 1), Ved datteren Anes begravelse 02-11-1818.

  3. [S32] Schmidtske Stamtavle, 1911 #1.

  4. [S58] Eligerede borgere i Århus 19), #109.

  5. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr.

  6. [S40] Aarhus i 1840-erne 17), #19.

  7. [S47] Skifter i Aarhus 1669-1815 70), l.nr. 2931 20-10-1796.

  8. [S58] Eligerede borgere i Århus 19), #54.

  9. [S6] Folketællingen 1801 2), Vestergade.

  10. [S69] E-mail og Internettet, www.ordnet.dk.

  11. [S58] Eligerede borgere i Århus 19), #33.

  12. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 01-09-1812, 08-09-1812, 09-09-1812, 06-10-1812, 03-11-1812, 10-11-1812, 27-01-1813, 13-04-1813, maj 1813, 10-08-1813.

  13. [S83] AarhusWiki 40), Peder Larsen Schmidt.

  14. [S103] Begravelsesvæsenet i Aarhus 81), 2 begravelsesprotokoller.