Jens Andersen Schmidt[1]

Mand 1736 - 1789  (52 år)


Personlige oplysninger    |    Kilder    |    Begivenhedskort    |    Alle

 • Navn Jens Andersen Schmidt  [1
  Ejendom 1634  Aarhus, Mindegade Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2
  Den første Mindebro formodentlig opført 1634 gav adgang til Mindegade og senere hen Dynkarken. 
  • «i»"Der synes ikke at have været nogen bebyggelse uden for Trods Katholm [Mindegade 4, matr. nr. 97] før 1634, da der vistnok for første gang blev bygget bro over åen på dette sted, nemlig Mindebroen, i hvert fald tales der om hugst af stort tømmer i Riis Skov til "den nye bro ved Mindet". Først derefter voksede en ny bydel op syd for Mindet, oprindelig kaldet "over broen", senere betegnet også som Dynkarken og til sidst opfattet som to dele: "ved Mindet over broen" og Dynkarken, svarende til henholdsvis det nuværende Mindegade og Dynkarken".«/i»
  Ejendom 1690  Aarhus, Dynkarken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3
  Den ydre Mindeport blev opført i 1690erne, den indre blev forsvandt først i det 19. århundrede. 
  • Den ydre Mindeport lå i Dynkarken omtrent hvor nu Sønder Allé går fra og blev bygget i 1690erne. Den indre Mindeport for den østre ende af Mindegade forsvandt først i det 19. århundrede.
  Ejendom 1727  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [4
  De 6 hovedporte repareres eller ombygges: Mindegade, Mejlgade, Munkegade, Studsgade, Freriksgade og Vestergade porte. 
  • Reparation eller ombygning af Mind Port, Medel Port, Monch Port, Studtz Port, Broberrigs Port og Vester Port.
   Hver af dem var 6-7 Alen bred [3,8x4,4 m] og 5-6 Alen høj [3,1x3,8 m]. 2 Portstolper på 7½ Alen [4,7 m] og en Overligger, "Port Hammer" på 5-6 Alen. Over hver Port anbragtes en Krone på 2 små Stolper.
   Også Mølleport og Fægydeport på Brobjerg blev der også ofret udgifter på.
  Født 7 sep. 1736  Aarhus, Domsognet? Find alle personer med begivenheder på dette sted  [5, 6, 7
  Køn Mand 
  BrugerID RN9014 
  Beskæftigelse Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [8, 9
  Købmand og kirkeværge ved Domkirken. 
  Beskæftigelse Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [10
  Købmand, skibsreder, eligeret borger, kirkeværge og havneinspektør 
  Beskæftigelse Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [11
  Værge for Domkirken. 
  Ejendom 1760  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [12
  Ejer Dynkarken 41 formodentlig fra hans første ægteskab. 
  Beskæftigelse 1761  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [13
  Borgerskab som købmand. 
  Ejendom 13 feb. 1761  Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [14
  Nr. 248. Købmand Jens Andersen Schmidt ejer og beboer en gård i Dynkarken. 
  • Eier og beboer Kiøbmand Seig [Seigneur] Jens Andersen Schmidt:
   1 Gaard Bindingsværk
   8 ½ Fag Gadehuus, 1 Etage [nr. 39]
   10 ½ Fag Gadehuus, 2 Etager [nr. 41]
   4 Fag Sidehuus, 2 Etager
   9 Fag Baghuus, 2 Etager
   17 Fag Halvtag
   Samlet vurdering 1.200 Rdl.
   [Ved beskrivelse af ejendommene fra havnen mod syd svarer de 8 ½ fag hus til nr. 39 og 10 ½ fag nr. 41]
  Beskæftigelse 2 nov. 1761  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [15
  Opnår borgerskab som købmand undtagen Allen Kram 
  • [Mandagen dend 2den Novembr.] [02-11-1761]
   Jens Andersen Smith, fød ibid., vandt Borgerskab paa Kiøbmandsskab, undtagen Allen Kram, gammel 26 Aar, aflagde Borgerlig Eed
  Beskæftigelse 2 nov. 1761  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [6, 16, 17
  Opnår borgerskab som købmand undtagen isenkram. 
  • Jens opnår i 1761 borgerskab som købmand undtagen Allen Kram. 9c) [Alenkram = (bomulds)tøj, lærred og lign., der måles ud i alen; manufakturvare, Alenkram = Købetøj i Boutikerne i Modsætning til Alentøjet man selv vævede. 69)].
  Beskæftigelse 1763 til 1764  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [13
  Kasserer ved ekstraskatten 
  Beskæftigelse 1765  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [18
  Købmand. 
  Beskæftigelse 1767  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [13
  Indkvarteringen. 
  Beskæftigelse 1767  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [19
  Jens Schmidt [RN9014?] sælger Korn og grove Varer. 
  Beskæftigelse 1769  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [13
  Takserborger. 
  Beskæftigelse 1771  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [13
  Fordelt ekstraskat. 
  Ejendom 7 mar. 1771  Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [20
  Nr. 248. En gård ejet og beboet af Jens Andersen Schmidt. 
  • Eier og Beboer Jens Andersen Schmidt.
   Een Gaard Bindingsværk
   [a] 8 ½ Fag Gadehuus en Etage med udbygning til Gaarden 210 Rdl. [12,75 m.] [nr. 39]
   [b] 10 ½ Fag Gadehuus 2 Etager 720 Rdl. [15,75m.] [nr. 41]
   [c] 10 Fag Sidehuus ditto [2 etager] 580 Rdl. [15,0 m.]
   [d] 9 Fag Baghuus ditto [2 etager] 360 Rdl. [13,5 m.]
   [e] 7 Fag Halvtag 140 Rdl. [10,5 m.]
   [f] 4 Fag ditto [halvtag] 20 Rdl. [6,0 m.]
   [g] 17 Fag ditto [halvtag] halmhængt [halmtag] 170 Rdl. [25,5 m.]
   Samlet vurdering 2.200 Rdl.
  Beskæftigelse 1772  Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [21, 22
  Tavlen i Domkirken. 
  • Anna Thestrup, #54: Ved indsamlinger i kirkerne blev der udpeget for et hel et halvt år ad gangen "tavledragere".
  Beskæftigelse 2 apr. 1773  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [23
  Købmand. 
  • Får 02-04-1773 kgl. bevilling til at sidde i uskiftet bo i enlig stand med sine og sin afdøde hustrus, Dorte Sofie Grönfeldts, fælles umyndige børn og på omsider at skifte med sine samfrænder.
  Beskæftigelse 29 jul. 1773  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [24
  Købmand 
  Beskæftigelse 1775 til 1784  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [13
  Eligeret borger. 
  Beskæftigelse 1775 til 1784  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [13
  Eligeret. 
  Beskæftigelse 1778  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [13
  Medfulgt magistraten ved ekstraskatten 
  Beskæftigelse okt. 1778  Aarhus, [Domsognet, Tobaksspinderfabriken, Spanien 1, matr. nr. 52?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [25
  Stifter sammen med 5 interessenter en tobaksfabrik og -plantage. Oversigt over produktionen og antal ansatte. 
  • I Stiftamtmandens Indberetning [02-02-1779] til Commerce Coll. m Fabriker i Stiftet skrives om "En Tobaks Fabrique og Plantage i" i Aarhuus. Ejerne er [RN9049] Andreas Kaarsberg og 5 Interessenter: Købmændene: [RN9014?] Jens Andersen [Schmidt], [RN9263?] Peder [Michelsen] Herskind, Jes Fæster, Apoteker Schack Selmer og Raadmand Niels Rohde.

   Fabriquen er begyndt i Okt. 1778 og beskæftiger 1 Mester, 1 Svend, 14-16 Børn samt 3 Arbejdskarle. Alle Tobakker stemples med det Stempel som er indleveret i General Land oecon. og commerce Coll. Fabriken "passer sig got her, da der er tienlige Jorder til Tobak-Anledning." -

   I Indberetningen 11-02-1780 meldes at "Spindeborde ere allerede i Gang og 3 Skiær Kister samt 1 Snuus Tobaksmølle". Der beskæftiger 1 Mester, 2 Svende, 8 Drenge og 60 "andre Arbejdere og Børn"

   Fabriken er "anlagt 1778 og Fabriquens Drift begyndt samme Aar December Maaned" [12-1778]. Indtil Udgangen af 1779 er "Forarbeidet 140.000 Pd. Tobak, som og er afsat" "Forarbeidningen er indrettet efter de kiøbenhavnske Fabriquer". "Afsatsen er skeet til Landets (d.s.v. Jyllands) Kiøbstæder og noget lidet til Selland og Laalland".

   [Fabrikken placeret i Spanien 1, matr. nr. 52?]
  Ejendom okt. 1778  Aarhus, [Domsognet, Tobaksspinderfabriken, Spanien 1, matr. nr. 52?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [25
  Stifter sammen med 5 interessenter en tobaksfabrik og -plantage. 
  • I Stiftamtmandens Indberetning [02-02-1779] til Commerce Coll. m Fabriker i Stiftet skrives om "En Tobaks Fabrique og Plantage i" i Aarhuus. Ejerne er [RN9049] Andreas Kaarsberg og 5 Interessenter: Købmændene: [RN9014?] Jens Andersen, Peder Herskind, Jes Fæster, Apoteker Schack Selmer og Raadmand Niels Rohde.

   [Fabrikken placeret i Spanien 1, matr. nr. 52?]
  Ejendom 1779  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [26
  En bygning var påført årstallet 1779, som jeg udlægger til at være Mellembygningen. 
  Ejendom 2 jan. 1781  Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Dynkarken 37 matr. nr. 55] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [27
  Nr. 246. Jens Schmidt ejer et hus, som beboes af en familie. 
  • Seier Sg [Seigneur] Jens Schmidt:
   Et Huus Bindingsværk
   a) 1 Forhuus til Gaden 3 Fag 1 Etage med 2 Fag Quist 140 Rdl. [nr. 37]
   b) 1 Baghuus 6 Fag 1 Etage 40 Rdl.
   Samlet vurdering 180 Rdl.

   Solgt til Jens Andersen Schmidts enke med indboet den 13-08-1790.
  Ejendom 2 jan. 1781  Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [28
  Nr. 247. En gård ejet og beboet af Jens Andersen Schmidt. 
  • Eier og Beboer Jens Andersen Schmidt.
   Een Gaard Bindingsværk
   a) 1 Huus til Gaden 8 Fag 1 Etage 80 Rdl. [nr. 39]
   b) 1 ditto [hus] Gadehuus 10 ½ Fag 2 Etager 420 Rdl. [nr. 41]
   c) 1 Sidehuus 10 Fag 2 etager 300 Rdl.
   d) 1 Baghuus 9 Fag 2 etager 270 Rdl.
   e) 1 Halvtag teglhængt 7 Fag 1 Etage 70 Rdl.
   f) 1 ditto [halvtag, teglhængt] 4 Fag 1 Etage 20 Rdl.
   g) ditto [halvtag, teglhængt] 9 Fag 1 Etage 40 Rdl.
   h) 1 Sidehuus 9 Fag 2 Etager 270 Rdl.
   Samlet vurdering 1.470 Rdl.

   Solgt til Jens Andersen Schmidts enke med indboet den 13-08-1790.
  Ejendom 2 jan. 1781  Aarhus, Domsognet, Fiskergade [Fiskergade 38-40, matr. nr. 203] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [29
  Nr. 297. Jens Andersen Schmidt ejer et hus som beboes af 3 familier. 
  • Eier Jens Andersen Schmidt:
   Et Huus Bindingsværk 1 Huus til Gaden 8 Fag 1 Etage 210 Rdl.

   Jens Andersen Schmidt er ikke fundet som ejer i de tidligere brandtaksationer.
  Beskæftigelse 21 mar. 1782  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [30
  Plan og Invitation til Actiers Tagelse udi en i Aarhuus attraaende Handel paa Vestindien. 
  • En række borgere udsender en plan og invitation til stiftelse det efterfølgende Aarhuus vestindiske Handels Selskab.
   Invitationen er underskrevet af:
   Jens Anthonysen
   Jacob Assendrup
   Ole Sanne
   [RN9263] Peder Herschind
   [RN9014] Jens A. Schmidt
   Kield Iversen
   Niels Kieldrup
   Jess Fæster
   Peter Laurentin
   [RN9049] Andreas Kaarsberg

   Invitationen er i sin hedhed optrykt i bogen.
  Beskæftigelse 30 jul. 1782  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [31
  Købmand Jens Andersen Smidt tegner 10 aktiver i Handelse- og Canal-Compagniet. 
  Ejendom 30 jul. 1782  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [32, 33
  Tegner sig for 10 aktier i Det Kongl. Danske, Norske, Slesvigske og Holsteenske forenede Handels og Canal. Compagni. [Aarhuus Westindiske Handels Selskab?] 
  • Liste over dem "som have ladet sig antegne til Actiers Tegnelse udi Det Kongl. Danske, Norske, Slesvigske og Holsteenske forenede Handels og Canal. Compagni."
   Antal forlangte Actier:
   Kbmd. Christen Kiellerup................... 20
   [RN9014] Kbmd. Jens Andersen Smidt.................. 10
   Toldkontrollør Knud Chr. Kragh............. 4
   Kbmd. Thyrrie S.Bøggild.................... 6
   Commerce Raad Bøggild...................... 10
   Mynster Skriver Linaae..................... 15
   Peter Andreas Schmidt...................... 10
   Raadmand Rohde............................. 24
   T.Holmstett Høst........................... 2
   Lauritz Jørgensen.......................... 15
   Kammerrad og Tolder Lentz.................. 6
   -"- og Consumptions Inspecteur Kellermann 10
   [RN9263] Kbmd. Peder Herskind....................... 20
   Farver Peder C.Asmussen.................... 6
   Søren Giern................................ 8
   Amtsforvalter Jens Thygesen................ 2
   Friderich Chr. Dahl........................ 6
   Anna Barbara Sophie Fischer Saabye......... 10
   Kbmd. Jens Anthonsen....................... 10
   Kbmd. J.Laasbye............................ 10
   Kbmd. Rasmus Holbeck....................... 10
   Justitsraad og Borgmester Gleerup.......... 30
   Stiftamtmanden Baron Güldencrone........... 20
   Jacob Møller............................... 2
   Niels Hviid................................ 4
   Captain Elberg............................. 30.
  Ejendom 3 maj 1784  Aarhus, Domkirken, [Dynkarken 39-41, matr.nr. 54 og Spanien Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [34
  [RN9014] Jens And. Schmidt klager sammen med naboen Ole Sanne over vejens dårlige vedligeholdelse 
  • RN9014 Jens Andersen Schmidt klager den 03-05-1784 sammen med naboen Ole Sanne i Dynkarken 43 til Magistraten over vejens dårlige vedligeholdelse. Regnvandet løber igennem deres gårde og til tider ned i kældrene.
   Rådstuen afviser deres ønske om, at byen istandsætter vejen med henvisning til Magistratens resolution af 23-07-1781 og anviser efter accept af amtsforvalter Thygesen byfoged og rådmand Hviid til at pålægge de øvrige husejere hver at istandsætte deres del af vejen.
   Afslaget var udtryk for datidens holdning til vedligeholdelse af veje og gader.
  Ejendom 1 feb. 1785  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [31
  Jens Andersen og Anders Kaarsberg ejer sammen skibet "Die Evigkeit"/"Die Enigheit". 
  • Stiftamtmanden indberetter at han først nu har modtaget det af hans Formand for Købmændene [RN9014] J. Andersen Schmidts og [RN9049] Anders Kaasbergs Skib "Die Evigkeit", 58½ Kommerce-Læster drægtig, affordrede for bemeldte Fartøj under 8. September 1781 [08-09-1781] udfærdigede Algierske Øre Pas (?) No. 371 tilligemed Fornyelser Gebyhrene af samme Pas 30 Rdr. 1 Mk. 8 Sk
  Beskæftigelse 1786  Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [35
  Kirkeværge. 
  Beskæftigelse 29 mar. 1786  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [36
  Jens Andersen Schmidt anbefaler sammen med de øvrige eligerede borgere Jens Antonsens køb af Folmers Gyde og Port. 
  • Jens Antonsen ønsker at købe Folmers Gyde, som tilhørte byen, for at få forbindelse mellem sin ejendom og et hus, han har købt samtidig med, at han overtager vedligeholdelsen af såvel gyde som port.
   Folmers Gyde gik fra den nuværende Frederiksgade mod øst nær knækket. Porten var et led i markeringen af komsumtionsgrænsen og opført for at forhindre smuglerier.
  Beskæftigelse før 1787  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [37
  Fratrådt som eligeret borger. 
  Beskæftigelse 1787  Aarhus, Domsognet Find alle personer med begivenheder på dette sted  [38
  Havneinspektør. 
  • Havneinspektionen udgjordes af to rådsmedlemmer og to eligerede borgere.
  Beskæftigelse 1 jul. 1787  Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1
  Købmand med konen Margrethe, deres 4 børn, 3 tjenestepiger og 1 tjenestekarl. 
  Ejendom Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [37
  Ejede skibe. 
  Ejendom Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  Ejer en anselig gård med et grundareal af 4.373 kvadratalen [1.723 m2] og har skibe i søen 
  Ejendom 12 mar. 1789  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [39, 40, 41
  Ejer ejendommen indtil sin død. 
  Død 12 mar. 1789  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 39-41, matr. nr. 54 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [5, 13, 39, 41
  Begravet 19 mar. 1789  Aarhus, Domkirken, Gravhvælving Find alle personer med begivenheder på dette sted  [5, 41, 42
  Arv 2 jun. 1789  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [43
  Borgmester Niels Rohde, rådmand og by- og herredsfoged Niels Hviid indkalder såvel arvinger som kreditorer til at gøre deres krav gældende. 
  • Borgmester Niels Rohde, rådmand og by- og herredsfoged Niels Hviid indkalder efter kongelig resolution af 22-05-1789 såvel arvinger som kreditorer til at gøre deres krav gældende i afdøde RN9014 købmand Jens Andersen Schmidts bo.
  Ejendom 22 dec. 1789  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [44
  N. Rohde og N. Hviid sætter RN9014 Jens Andersen Schmidts to skibe: jagterne Marie Helene og Haabet på auktion 27-01-1790. 
  Ejendom 15 jan. 1790  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [33, 45
  Hans stervbo omfatter to fartøjer: jagten Marie Helene på 19 commercelæster og jagten Haabet på 17 commercelæster sættes på auktion. 
  Ejendom 18 jan. 1792  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [46
  Skifte 18-01-1792 
  Ejendom Omk. 1795  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [12
  Opfører Dynkarken 41 [enkesædet] 
  • Det er nærmere tale om, at det er RN9001 Rasmus Nielsen Malling, som sammen med enken Margreta opfører Dynkarken 39 i 1795. Det såkaldte enkesæde er Dynkarken 43 opført i 1816.
  Bopæl Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [39
  Notater 
  • RN9014:

   Skifte 18-01-1792.

   Hans søster var gift med Peder Herskind, købmand i Århus.
   [24, 47]
  Person-ID I14  Købmandsslægten Malling i Aarhus
  Sidst ændret 9 apr. 2018 

  Far Anders Schmidt,   d. Ja, dato ukendt 
  Familie-ID F66  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie 1 Abelone Jacobsdatter Geding,   f. 1741, Aarhus, Domsognet, [Mindegade 8, matr. nr. 95] Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. før 25 jul. 1760  (Alder 19 år) 
  Gift 24 apr. 1760  Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [47, 48, 49, 50
  Sidst ændret 5 jan. 2017 
  Familie-ID F33  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie 2 Dorthe Sofie Grønfeld,   f. 1736,   d. før 22 mar. 1773, Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 37 år) 
  Gift 15 apr. 1763  Ebeltoft Kirke Find alle personer med begivenheder på dette sted  [47, 51, 52, 53
  Vielse Forlovere: [RN9263] Sr. Peder Herskind af Aarhus og [RN9105] Sr. Søren Grønfeldt  [53
  Børn 
   1. Anders Schmidt,   f. 1764,   d. eft. 20 okt. 1796  (Alder 32 år)
   2. Søren Jensen Schmidt,   f. 1766, Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 4 dec. 1815  (Alder 49 år)
   3. Peder Nikolaj Schmidt,   f. 1768,   d. før 18 jan. 1792, På rejse til Trankebar i Ostindien Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 24 år)
   4. Maren Schmidt,   f. 1769,   d. 11 feb. 1844  (Alder 75 år)
   5. Maren Jensdatter,   f. 1770,   d. før 18 jan. 1792  (Alder 22 år)
   6. Jacob Schmidt,   f. 1771,   d. eft. 20 okt. 1796  (Alder 25 år)
   7. Hans Schmidt,   f. 1772,   d. eft. 20 okt. 1796  (Alder 24 år)
  Sidst ændret 20 nov. 2017 
  Familie-ID F34  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie 3 Margreta Pedersdatter Kaarsberg,   f. 1750, Aarhus, Domsognet, [Mindegade 8, matr. nr. 95] Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 4 aug. 1806, Aarhus, Domsognet, Dynkarken Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 56 år) 
  Gift 21 sep. 1773  Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [5, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57
  Børn 
   1. Peter Kaarsberg Schmidt,   f. 1774,   d. eft. 4 aug. 1806  (Alder 32 år)
   2. Jens Schmidt,   f. 1775,   begr. 28 maj 1779, Aarhus, Domkirkegården Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder ~ 4 år)
   3. Dorothea Sophie Schmidt,   f. 21 dec. 1776, Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 22 dec. 1850, Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 74 år)
   4. Appellone Schmidt,   f. 1779,   begr. 18 aug. 1780, Aarhus, Domkirkegården Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder ~ 1 år)
   5. Elisabeth Jensdatter Schmidt,   f. 14 maj 1782, Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 25 okt. 1866  (Alder 84 år)
   6. Maren Wissing Schmidt,   f. 1783, Aarhus, Domsognet Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 12 jun. 1860, Aarhus, Tved Sogn, Blåkjær Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 77 år)
   7. Markus Schmidt,   f. 1784, Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted,   begr. 20 feb. 1784, Aarhus, Domkirkegården Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder ~ 0 år)
   8. Jens Jensen Schmidt,   f. 1789,   d. 25 dec. 1874, København, Kommunehospitalet Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 85 år)
  Sidst ændret 18 nov. 2017 
  Familie-ID F8  Gruppeskema  |  Familietavle

 • Begivenhedskort
  Link til Google MapsEjendom - De 6 hovedporte repareres eller ombygges: Mindegade, Mejlgade, Munkegade, Studsgade, Freriksgade og Vestergade porte. - 1727 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsFødt - 7 sep. 1736 - Aarhus, Domsognet? Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Købmand og kirkeværge ved Domkirken. - - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Købmand, skibsreder, eligeret borger, kirkeværge og havneinspektør - - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Værge for Domkirken. - - Aarhus, Domkirken Link til Google Earth
  Link til Google MapsGift - 24 apr. 1760 - Aarhus, Domkirken Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Borgerskab som købmand. - 1761 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Nr. 248. Købmand Jens Andersen Schmidt ejer og beboer en gård i Dynkarken. - 13 feb. 1761 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Opnår borgerskab som købmand undtagen Allen Kram - 2 nov. 1761 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Opnår borgerskab som købmand undtagen isenkram. - 2 nov. 1761 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Kasserer ved ekstraskatten - 1763 til 1764 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Købmand. - 1765 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Indkvarteringen. - 1767 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Jens Schmidt [RN9014?] sælger Korn og grove Varer. - 1767 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Takserborger. - 1769 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Fordelt ekstraskat. - 1771 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Nr. 248. En gård ejet og beboet af Jens Andersen Schmidt. - 7 mar. 1771 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Tavlen i Domkirken. - 1772 - Aarhus, Domkirken Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Købmand. - 2 apr. 1773 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Købmand - 29 jul. 1773 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsGift - 21 sep. 1773 - Aarhus, Domkirken Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Eligeret borger. - 1775 til 1784 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Eligeret. - 1775 til 1784 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Medfulgt magistraten ved ekstraskatten - 1778 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Nr. 247. En gård ejet og beboet af Jens Andersen Schmidt. - 2 jan. 1781 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Plan og Invitation til Actiers Tagelse udi en i Aarhuus attraaende Handel paa Vestindien. - 21 mar. 1782 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Købmand Jens Andersen Smidt tegner 10 aktiver i Handelse- og Canal-Compagniet. - 30 jul. 1782 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Tegner sig for 10 aktier i Det Kongl. Danske, Norske, Slesvigske og Holsteenske forenede Handels og Canal. Compagni. [Aarhuus Westindiske Handels Selskab?] - 30 jul. 1782 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Jens Andersen og Anders Kaarsberg ejer sammen skibet "Die Evigkeit"/"Die Enigheit". - 1 feb. 1785 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Kirkeværge. - 1786 - Aarhus, Domkirken Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Jens Andersen Schmidt anbefaler sammen med de øvrige eligerede borgere Jens Antonsens køb af Folmers Gyde og Port. - 29 mar. 1786 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Fratrådt som eligeret borger. - før 1787 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Havneinspektør. - 1787 - Aarhus, Domsognet Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Købmand med konen Margrethe, deres 4 børn, 3 tjenestepiger og 1 tjenestekarl. - 1 jul. 1787 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Ejede skibe. - - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Ejer en anselig gård med et grundareal af 4.373 kvadratalen [1.723 m2] og har skibe i søen - - Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Ejer ejendommen indtil sin død. - 12 mar. 1789 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsDød - 12 mar. 1789 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken 39-41, matr. nr. 54 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBegravet - 19 mar. 1789 - Aarhus, Domkirken, Gravhvælving Link til Google Earth
  Link til Google MapsArv - Borgmester Niels Rohde, rådmand og by- og herredsfoged Niels Hviid indkalder såvel arvinger som kreditorer til at gøre deres krav gældende. - 2 jun. 1789 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - N. Rohde og N. Hviid sætter RN9014 Jens Andersen Schmidts to skibe: jagterne Marie Helene og Haabet på auktion 27-01-1790. - 22 dec. 1789 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Hans stervbo omfatter to fartøjer: jagten Marie Helene på 19 commercelæster og jagten Haabet på 17 commercelæster sættes på auktion. - 15 jan. 1790 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Skifte 18-01-1792 - 18 jan. 1792 - Aarhus Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 
  Kort forklaring  : Adresse       : Beliggenhed       : By       : Sogn       : Amt/Region       : Land       : Ikke indstillet

 • Kilder 
  1. [S5] Folketællingen 1787 2).

  2. [S36] Gamle Århusgade, 2. samling 18), Emanuel Sejr, (Gamle Århusgade, anden samling, Århus Byhistoriske Udvalg, 1961), Mindegade, #67 jf. Kilde: Aarhus gennem Tiderne II #183.

  3. [S36] Gamle Århusgade, 2. samling 18), Emanuel Sejr, (Gamle Århusgade, anden samling, Århus Byhistoriske Udvalg, 1961), Mindegade, #72 jf. Hoffmeyer II, #79.

  4. [S36] Gamle Århusgade, 2. samling 18), Emanuel Sejr, (Gamle Århusgade, anden samling, Århus Byhistoriske Udvalg, 1961), Mindegade, #72 jf. Aarhus gennem Tiderne, I, #419.

  5. [S38] Tom Schmidt.

  6. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aktstykker vedkommende Staden og Stiftet Aarhus af J. R. Hübertz, 1845-46, bind II #340.

  7. [S58] Eligerede borgere i Århus 19), #108 #109.

  8. [S27] Købmandsgården Dynkarken 39-41 8), #55.

  9. [S36] Gamle Århusgade, 2. samling 18), Emanuel Sejr, (Gamle Århusgade, anden samling, Århus Byhistoriske Udvalg, 1961), #56.

  10. [S54] Købmand og vinhandler Peter Andreasen Kaarsberg 88), #22.

  11. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. F. E. Seidelin: Den Chr. Møller Schmidtske Stamtavle, 2. udgave 1911 s. 3.

  12. [S42] Holstein Ratlou 26), #393.

  13. [S58] Eligerede borgere i Århus 19), #108.

  14. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1761 Forsikring nr. 248.

  15. [S62] Folket i Midten 9) 9a) 9b), Leif Dehnits m.fl.

  16. [S62] Folket i Midten 9) 9a) 9b), Leif Dehnits m.fl., Borgerskab 1761.

  17. [S69] E-mail og Internettet, Alenkram: Jysk Ordbog.

  18. [S61] Nygaards Sedler 6), jf. kirkebogen for Vor Frue Sogn.

  19. [S25] Købmænd i Århus 20), #137 jf. Dannemarks speil eller efterretning om den verdslige handel.

  20. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1771-1773 Nr. 248.

  21. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Thestrup: Eligerede Borgere, #108.

  22. [S58] Eligerede borgere i Århus 19), #108 og 54.

  23. [S61] Nygaards Sedler 6), jf. Jy. Reg. 41.20, nr. 37.

  24. [S47] Skifter i Aarhus 1669-1815 70), Skifte efter Dorthe Sofie Grønfeldt i Århus. 29-07-1773, fol. 614B, 702.

  25. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhus Stiftsamts kopibog 02-02-1779.

  26. [S27] Købmandsgården Dynkarken 39-41 8), sammenlignet med brandforsikringsprotokollen for 18-01-1810.

  27. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1781-1789 Nr. 246.

  28. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1781-1789 Nr. 247.

  29. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1781-1789 Nr. 297.

  30. [S25] Købmænd i Århus 20), #47-50.

  31. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhus Stiftsamts kopibog.

  32. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhus Stiftsamts kopibog 30-07-1782.

  33. [S25] Købmænd i Århus 20), #52.

  34. [S146] Aarhus Byfoged, 1784 (B56-188 - Dokument til politiprotokollen 1758-1862).

  35. [S58] Eligerede borgere i Århus 19), #70 og #108.

  36. [S58] Eligerede borgere i Århus 19), #46.

  37. [S58] Eligerede borgere i Århus 19), #70.

  38. [S58] Eligerede borgere i Århus 19), #70 jf. Århus rådstuearkivs kopibog 1787-1798, 1787 passim, desuden #109.

  39. [S4] Vielsesdata 9b).

  40. [S27] Købmandsgården Dynkarken 39-41 8), #56.

  41. [S27] Købmandsgården Dynkarken 39-41 8), #58.

  42. [S58] Eligerede borgere i Århus 19), #108 tavle i Domkirken 1772.

  43. [S111] Jydske Efterretninger 124), 05-06-1789.

  44. [S143] Andre aviser, Kjøbenhavnske Tiender 04-01-1790 og 08-01-1790.

  45. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Jydske Efterretninger.

  46. [S47] Skifter i Aarhus 1669-1815 70), Skifte over Jens Andersen Schmidt, købmand i Århus. l.nr. 2807 18-01-1792.

  47. [S47] Skifter i Aarhus 1669-1815 70), Skifte over Jens Andersen Schmidt, købmand i Århus. 18-01-1792, fol. 55, 71.

  48. [S58] Eligerede borgere i Århus 19), #109.

  49. [S61] Nygaards Sedler 6), jf. kirkebogen for Aarhus Domsogn.

  50. [S3] Kirkebogen for den relevante dato og sogn 1).

  51. [S47] Skifter i Aarhus 1669-1815 70), Testamente 31-10-1772, fol. 533. Testamente af 22-09-1772 for Birgitte Grønfeldt.

  52. [S61] Nygaards Sedler 6), Se Jens Schmidt.

  53. [S3] Kirkebogen for den relevante dato og sogn 1), Ebeltoft, #102.

  54. [S47] Skifter i Aarhus 1669-1815 70), Skifte efter Peder Kaarsberg, købmand i Århus. 26-07-1774, fol. 880B.

  55. [S47] Skifter i Aarhus 1669-1815 70), Skifte over Thomas Hansen i Århus. 10-04-1777, fol. 876B.

  56. [S111] Jydske Efterretninger 124), 24-09-1773.

  57. [S143] Andre aviser, Viborger Samler 27-09-1773.