Margreta Pedersdatter Kaarsberg

Kvinde 1750 - 1806  (56 år)


Personlige oplysninger    |    Kilder    |    Begivenhedskort    |    Alle

 • Navn Margreta Pedersdatter Kaarsberg  [1, 2, 3, 4
  Født 1750  Aarhus, Domsognet, [Mindegade 8, matr. nr. 95] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [5, 6
  Døbt 3 jun. 1750  Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [4, 6, 7
  Køn Kvinde 
  BrugerID RN9013 
  Kaldenavn 1750-06-03 Døbt Margreta. 
  Kaldenavn 1795 På portoverlægger initialer for: Margreta Pedersdatter Kaarsberg 
  Kaldenavn Også kaldet Margrethe Pedersdatter Kaarsberg iflg. Anna Thestrup #103 
  Kaldenavn Også kaldet Pedersdatter 
  Konfirmeret 14 apr. 1765  Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [6
  Bliver konfirmeret som Margretha Pedersdatter Kaarsberg. 
  Ejendom 12 mar. 1789  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 39-41, matr. nr. 54 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [8, 9
  Ved manden RN9014 Jens' død arver hun gården i Dynkarken 
  Ejendom 13 aug. 1790  Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Spanien 1, matr. nr. 52?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [10
  Gården med tobaksfabrikation i Dynkarken sælges på auktion til Justitsraad Fønss. 
  • Hermed er Jens Andersen Schmidts enke også ude af Tobaksspindergården.

   [Fønss er også ejer af den anden tobaksfabrik i Dynkarken: amtsforvalter Thygesens tobaksfabrik Spanien 15, matr. nr. 46/47?]
  Ejendom 13 aug. 1790  Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Dynkarken 37 matr. nr. 55] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [11
  Nr. 246. Solgt til Jens Andersen Schmidts enke. Huset beboes af en familie. 
  • [Vurdering 1781-1789]
   Et Huus Bindingsværk
   a) 1 ForHuus til Gaden 3 Fag 1 Etage med 2 Fag Quist 140 Rdl.
   b) 1 Baghuus 6 Fag 1 Etage 40 Rdl.
   Samlet vurdering 180 Rdl.

   Solgt til Jens Andersen Schmidts enke med indboet den 13-08-1790.
  Ejendom 13 aug. 1790  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [12
  Nr. 247. Solgt til Jens Andersen Schmidts enke. 
  • [Vurdering pr. 1781-1789]
   Een Gaard Bindingsværk
   a) 1 Huus til Gaden 8 Fag 1 Etage 80 Rdl. [nr. 39]
   b) 1 ditto [hus] Gadehuus 10 ½ Fag 2 Etager 420 Rdl. [nr. 41]
   c) 1 Sidehuus 10 Fag 2 etager 300 Rdl.
   d) 1 Baghuus 9 Fag 2 etager 270 Rdl.
   e) 1 Halvtag teglhængt 7 Fag 1 Etage 70 Rdl.
   f) 1 ditto [halvtag] 4 Fag 1 Etage 20 Rdl.
   g) ditto [halvtag] 9 Fag 1 Etage 40 Rdl.
   h) 1 Sidehuus 9 Fag 2 Etager 270 Rdl.
   Samlet vurdering 1.470 Rdl.

   Solgt til Jens Andersen Schmidts enke med indboet den 13-08-1790.
  Ejendom 26 jan. 1791  Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Dynkarken 37 matr. nr. 55] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [13
  Nr. 247. Eier Jens Andersen Schmidts enke og beboes af 1 familie. 
  • Eier Jens Andersen Schmidts enke:
   Eet Huus Bindingsværk
   a. 1 Forhuus til Gaden 3 Fag 1 Etage med 1 Fag Quist og 1 Fag Udbygning 140 Rdl. [nr. 37?]
   b. Baghuus 6 Fag 1 Etage 30 Rdl.
   Samlet vurdering 170 Rdl.
  Ejendom 26 jan. 1791  Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [14
  Nr. 248. Jens Andersen Schmidts enke ejer og beboer en gård. 
  • Eier og Beboer Jens Andersen Schmidts enke:
   Een Gaard Bindingsværk
   a. 1 Forhuus til Gaden 8 ½ Fag 1 Etage 40 Rdl. [nr. 39]
   b. 1 Ditto Ditto [forhus til gaden] 10 ½ Fag 2 Etager 520 Rdl. [nr. 41]
   c. 1 Sidehuus 9 ½ Fag 2 Etager 270 Rdl.
   d. 1 Halvtag teglhængt 7 Fag 1 Etage 50 Rdl.
   e. 1 Baghuus 9 Fag 2 Etager med 3 Fag Udbygning 360 Rdl.
   f. 1 Sidehuus 19 Fag 2 Etager 380 Rdl.
   g. 1 Halvtag teglhængt 5 Fag 1 Etage 10 Rdl.
   Samlet vurdering 1.630 Rdl.
  Ejendom 26 jan. 1791  Aarhus, Domsognet, Fiskergade [Fiskergade 38-40, matr. nr. 203] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [15
  Nr. 298. Madam Schmidt ejer et hus, som beboes af 2 familier. 
  • Eier Madame Schmidt:
   Eet Huus Bindingsværk, bestaaende af 8 Fag 1 Etage til Gaden 240 Rdl.
  Beskæftigelse 9 maj 1794  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1, 16
  Enke 
  Ejendom 1801  Aarhus, Bymarken. Find alle personer med begivenheder på dette sted  [17
  RN9013? Madame Malling ejer 3/3 gårdsavl i bymarken 1801-1802. (på kortet nr. 23) 
  • På kort 8 over bymarken 1801-1802 med fordelingen af jorden mellem de små lodsejere er som nr. 23 opført [RN9013] Madame Malling med et 3/3 avlslod.
   Der er formodentlig tale om RN9013 Margreta Pedersdatter Kaarsberg, som på dette tidspunkt er gift Malling. Ejerskabet kan stamme fra hendes første ægteskab med RN9014 Jens Andersen Schmidt.
  Skifte 4 aug. 1806  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [18
  Skifte 
  Død 4 aug. 1806  Aarhus, Domsognet, Dynkarken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [4, 6, 19, 20
  • "Fraværende Familie og Venner maa jeg herved sørgeligst tilkiendgive, at det i Dag [04-08-1806] har behaget den algode Gud ved en roelig og stille Død at bortkalde min i Livet elskede og dyrebare Kone, [RN9013] Magrete Pedersdatter fød Kaarsberg, i sit Alders 57 Aar, efter 12 Aars kierlig Ægteskab, fra mig og hendes efterladte Børn. Hvo som kiendte hendes Værd veed hvad jeg og de har tabt i hende, frabedende mig al skrivtlig Condolence, der kun vil forøge min billige Sorg. Paa egne og Børns Vegne.
   Aarhuus, d. 4 Aug. 1806 [04-08-1806]. [RN9001] R. Malling"
   [kilde: Aarhuus Stiftstidende 06-08-1806]
  Begravet 8 aug. 1806  Aarhus, Domsognet, Sankt Olufs Kirkegård Find alle personer med begivenheder på dette sted  [6, 21
  • Mindedigt af over- og underretsprokurator P.S. Rohde, som formodentlig er bror til adjunkt H.C. Rohde, død den 20-06-1805 se annonce den 22-06-1805 under RN9001 Rasmus Nielsen Malling.

   Ved [RN9013] Madame M. Mallings fød Kaarsbergs Grav.
   Atter skal min Harpes Toner lyde, [Rohdes broder døde død den 20-06-1805]
   Ak! - men kuns til Veemod er den stemt,
   Atter seer jeg hede Taarer flyde,
   Graven atter har en Dydig giemt.
   Salige! - Du med forklaret Øie
   Nu, mit Hiertes Tanke skue kan
   Nu, Du seer jeg lod mig aldrig leie
   Til at smigre Rigdom, Høihed, Stand.
   O! - men Du fortiente evigt Minde,
   Du en sielden Ægtemage var,
   Derfor den Retskafnes Taarer rinde
   Tro mod ham, Du Livets Byrder bar -
   Kuns i Stilhed, gavnlig Daad at fremme
   Var Dit ædle Hiertes sande Fryd,
   Derfor [RN9001] Mand og Børn [af ægteskabet med RN9014] dig aldrig glemme
   Derfor høres ømme Klagelyd. -
   Moder var Du - o! men meer end Moder! -
   Dine Børn Du troe Veninde var
   Ja! Du var det ogsaa for - min Broder [adjunkt H.C. Rohde]
   Skiøndt Du ham ei under Hiertet bar.
   Nu Du favner ham i Lysets Bolig,
   Sønlig Arm, mod Dig, han rækker ud,
   Hils ham! - siig ham: at jeg lever rolig!
   Thi jeg veed, han stedse elsked' Gud.
   P.S. Rohde,
   Over og Underretsprocurator.
   [kilde: Aarhuus Stiftstidende 06-08-1806]

   Stiftsrevisor Elling skriver flg.
   "Et Forglemmigei paa afdøde [RN9013] Madame Mallings Grav
   Gode Henfarne! Din Daad var ædel, som Din Siæl. Jeg er ikke saa viis at kunne Skiønne, hvorfor Godhedens Gud lod den Gode lide Smerte. Men, hvo veed og, om det var hans evige Raadslutning: at Din Evighed skal vorde desto sødere? Min Høiagtelse for Dit sande Menneskeværd ledsagede Dit Liig til Stedet, hvor Glemsel af Livets Smerter nedsynker med alle Gode.
   Elling,
   Stiftsrevisor.
   [kilde: Aarhuus Stiftstidende 09-08-1806]

   Niels Ørting skriver flg.:
   "Tanker ved [RN9013] Mad. Malling fød Kaarsbergs Henfart.
   O! hvilken Tanke angreb mig ikke ved denne Ædles og Dydiges Henfart, o! hvor veemodig saae jeg ikke Taarene nedstrømme paa Kinderne af den Elskværdige [RN9001], der i Livet med Dig saa oprigtig deelte det som Skiebnen bestemte. O! hvor ofte saae jeg dog ikke denne salig Hensovede ved Siden af sin? Retskafne flere Gange at dele Kierlighedens Glæder. Med hvilken Fornøielse betaagtede jeg ikke din blide og retskafne Vandel. En jordigsk Pragt var ikke din Lyst, men at gavne og gjøre vel var din største Glæde. Hvormeget Godt nød jeg ikke selv af din Haand, jeg kaldte dig ved mig selv, min Moder, og du var mig den eiegode Madmoder. Min Tak være dig derfor bestandig ydet. Hvor blid og sagtmodig var ikke denne værdig Hensovede, saavel i Glædens som i Prøvelsens Dage. O! hvilken udmærket Taalmodighed omhyllede ikke dine Lidelser paa dit Sygeleie. Hvorfor skulde du Eiegode, da virkelig saa tidlige savnes [dø i en tidlig alder], hvis Inderste var prydet med sande Velgiørenheds Kilder. O! dog Glæde for den Efterladte, at dette skiønne Smykke fulgte dig til den Allerhøieste, hvis Bud der vinkede ad dig, og bød dig gaae ind at beskue Lyksalighedens Krone.
   Nu saa Fred være med Dig,
   og Fred hvile om din Grav,
   dit Minde være stedse erindret.
   Niels Ørting."

   Hun har været hans tante og madmoder.
   [kilde: Aarhuus Stiftstidende 09-08-1806]
  Notater 
  • RN9013:

   Hendes broderdatter er [RN9022] Cecilie Marie Kaarsberg datter af RN9049 købmand Andreas Kaarsberg. [kilde: Købmandsgården Dynkarken 39-41 #55. 14-08-2013 TAA]
  Person-ID I13  Købmandsslægten Malling i Aarhus
  Sidst ændret 18 nov. 2017 

  Far Peder Andreasen Kaarsberg,   f. 6 jul. 1718, København, Nikolaj Sogn, faderens vinhandel på hjørnet af Købmagergade og Løvstræde Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 26 jul. 1774, Aarhus, Domsognet, [Mindegade 8, matr. nr. 95] Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 56 år) 
  Mor Maren Jensdatter Wissing,   f. 1718, Kalundborg, Vor Frue Sogn? Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1760, Aarhus, Domsognet Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 42 år) 
  Ægteskab 6 feb. 1744  [22
  Thestrup opgiver ægteskabet til 06-02-1744. 
  Gift 26 feb. 1744  Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3, 22, 24, 25, 26
  • Iflg. Anna Thestrup blev de gift 06-02-1744 i hendes 2. ægteskab [22, 23]
  Familie-ID F31  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie 1 Jens Andersen Schmidt,   f. 7 sep. 1736, Aarhus, Domsognet? Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 12 mar. 1789, Aarhus, Domsognet, Dynkarken 39-41, matr. nr. 54 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 52 år) 
  Gift 21 sep. 1773  Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3, 4, 6, 27, 28, 29, 30, 31
  Børn 
   1. Peter Kaarsberg Schmidt,   f. 1774,   d. eft. 4 aug. 1806  (Alder 32 år)
   2. Jens Schmidt,   f. 1775,   begr. 28 maj 1779, Aarhus, Domkirkegården Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder ~ 4 år)
   3. Dorothea Sophie Schmidt,   f. 21 dec. 1776, Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 22 dec. 1850, Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 74 år)
   4. Appellone Schmidt,   f. 1779,   begr. 18 aug. 1780, Aarhus, Domkirkegården Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder ~ 1 år)
   5. Elisabeth Jensdatter Schmidt,   f. 14 maj 1782, Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 25 okt. 1866  (Alder 84 år)
   6. Maren Wissing Schmidt,   f. 1783, Aarhus, Domsognet Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 12 jun. 1860, Aarhus, Tved Sogn, Blåkjær Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 77 år)
   7. Markus Schmidt,   f. 1784, Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted,   begr. 20 feb. 1784, Aarhus, Domkirkegården Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder ~ 0 år)
   8. Jens Jensen Schmidt,   f. 1789,   d. 25 dec. 1874, København, Kommunehospitalet Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 85 år)
  Sidst ændret 18 nov. 2017 
  Familie-ID F8  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie 2 Rasmus Nielsen Malling,   f. 19 sep. 1767, Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 18 jul. 1826, Aarhus, Domsognet, på Mindegaden, [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 58 år) 
  Gift 9 maj 1794  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 41 [Dynkarken 41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1, 32, 33
  Vielse 9 maj 1794  [34
  Hjemmebryllup var almindeligt hos de bedrestillede. 
  Sidst ændret 28 mar. 2017 
  Familie-ID F1  Gruppeskema  |  Familietavle

 • Begivenhedskort
  Link til Google MapsDøbt - 3 jun. 1750 - Aarhus, Domkirken Link til Google Earth
  Link til Google MapsKonfirmeret - Bliver konfirmeret som Margretha Pedersdatter Kaarsberg. - 14 apr. 1765 - Aarhus, Domkirken Link til Google Earth
  Link til Google MapsGift - 21 sep. 1773 - Aarhus, Domkirken Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Ved manden RN9014 Jens' død arver hun gården i Dynkarken - 12 mar. 1789 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken 39-41, matr. nr. 54 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Nr. 247. Solgt til Jens Andersen Schmidts enke. - 13 aug. 1790 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Nr. 248. Jens Andersen Schmidts enke ejer og beboer en gård. - 26 jan. 1791 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Enke - 9 maj 1794 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkifte - Skifte - 4 aug. 1806 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsDød - 4 aug. 1806 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken Link til Google Earth
  Link til Google MapsBegravet - 8 aug. 1806 - Aarhus, Domsognet, Sankt Olufs Kirkegård Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 
  Kort forklaring  : Adresse       : Beliggenhed       : By       : Sogn       : Amt/Region       : Land       : Ikke indstillet

 • Kilder 
  1. [S4] Vielsesdata 9b).

  2. [S6] Folketællingen 1801 2).

  3. [S38] Tom Schmidt.

  4. [S58] Eligerede borgere i Århus 19), #109.

  5. [S5] Folketællingen 1787 2).

  6. [S3] Kirkebogen for den relevante dato og sogn 1).

  7. [S54] Købmand og vinhandler Peter Andreasen Kaarsberg 88), #16.

  8. [S27] Købmandsgården Dynkarken 39-41 8), Købmandsgården har et grundareal på 4.373 alen2 g.M. [? 1.723 m2] #56.

  9. [S47] Skifter i Aarhus 1669-1815 70), Skifte 18-01-1792.

  10. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1781-1789 Nr. 249.

  11. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1781-1789 Nr. 246.

  12. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1781-1789 Nr. 247.

  13. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1791 Nr. 247.

  14. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1791 Nr. 248.

  15. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1791 Nr. 298.

  16. [S27] Købmandsgården Dynkarken 39-41 8), #56.

  17. [S134] På borgernes mark 118), #66.

  18. [S47] Skifter i Aarhus 1669-1815 70), l.nr. 3419 04-08-1806.

  19. [S27] Købmandsgården Dynkarken 39-41 8), #55.

  20. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende.

  21. [S27] Købmandsgården Dynkarken 39-41 8), #58.

  22. [S58] Eligerede borgere i Århus 19), #100.

  23. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Thestrup: Eligerede Borgere, #100.

  24. [S38] Tom Schmidt, Ved datteren RN9013 Kirstines fødsel og dåb.

  25. [S54] Købmand og vinhandler Peter Andreasen Kaarsberg 88), #3, #9, #16.

  26. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. E. Blom: Ahne-Hjul, 1941.

  27. [S47] Skifter i Aarhus 1669-1815 70), Skifte efter Peder Kaarsberg, købmand i Århus. 26-07-1774, fol. 880B.

  28. [S47] Skifter i Aarhus 1669-1815 70), Skifte over Thomas Hansen i Århus. 10-04-1777, fol. 876B.

  29. [S61] Nygaards Sedler 6), jf. kirkebogen for Aarhus Domsogn.

  30. [S111] Jydske Efterretninger 124), 24-09-1773.

  31. [S143] Andre aviser, Viborger Samler 27-09-1773.

  32. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 14-05-1794.

  33. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 14-05-1794.

  34. [S76] Århus, byens historie 48), Bind II#218.