Kilder


Træ:  

Match 1 til 123 fra 123


   Kilde-ID   Titel, Forfatter 
1 S31 Aarhus gennem tiderne 49)
 
2 S40 Aarhus i 1840-erne 17)
 
3 S114 Aarhus Postkontor 97)
 
4 S9 Aarhus Vejviser for det pågældende år 35)
 
5 S34 Aarhus, Byens Historie gennem 1000 aar 146)
 
6 S83 AarhusWiki 40)
 
7 S19 Aarhuus Stiftstidende brug 7b)
 
8 S143 Andre aviser
 
9 S90 Arosia
 
10 S98 Aviser 7) 7b) 73) 94)
Statsbiblioteket på http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/ 
11 S125 Basballe, Slægten 106)
 
12 S99 Begravelsesprotokoller 1861-1940 133)
 
13 S103 Begravelsesvæsenet i Aarhus 81)
 
14 S66 Beskrivelse over Aarhuus Dom- og Cathedral-Kirke 132)
Christian Vest Hertel 
15 S2 Borgerskabsprotokollen for Aarhus 9)
 
16 S84 Brandforsikringsprotokollerne 64)
 
17 S89 Brandtaksationsprotokollerne 63)
 
18 S118 Brigsted
 
19 S57 Butik i Århus 134)
Finn H. Lauridsen m.fl. 
20 S104 Bygningsinspektøren 83)
 
21 S82 Bygningskommissionen i Aarhus Kommune 36) 55)
 
22 S120 Bygningsregistrant, indre by 92)
 
23 S20 Byrådsforhandlinger 57)
 
24 S71 Daisy
 
25 S93 Danmarks Kapervæsen 1807-1814 66)
Kay Larsen 
26 S100 Danmarks Kirker, Aarhus Domkirke 108)
 
27 S127 Danmarks Kirker, Forsvundne kirker i Århus 135)
 
28 S59 Danmarks Kirker, Kirkegårde i Århus 5)
Redaktion: Anette Kruse. 
29 S132 Danmarks Kirker, Århus By, Vor Frue Kirke 136)
 
30 S110 Den indre By 92)
 
31 S46 Den Store Danske 14)
 
32 S11 DIS-Danmark 129)
 
33 S86 Diverse materiale vedr. ejendomme 1839-1939 79)? 84)?
 
34 S69 E-mail og Internettet
 
35 S58 Eligerede borgere i Århus 19)
 
36 S65 FamilySearch
 
37 S45 Finn Holbek
 
38 S62 Folket i Midten 9) 9a) 9b)
Leif Dehnits m.fl. 
39 S5 Folketællingen 1787 2)
 
40 S6 Folketællingen 1801 2)
 
41 S7 Folketællingen 1834 2)
 
42 S8 Folketællingen 1840 2)
 
43 S12 Folketællingen 1845 2)
 
44 S15 Folketællingen 1850 2)
 
45 S22 Folketællingen 1855 2)
 
46 S14 Folketællingen 1860 2)
 
47 S16 Folketællingen 1870 2)
 
48 S17 Folketællingen 1880 2)
 
49 S24 Folketællingen 1885 2)
 
50 S23 Folketællingen 1890 2)
 
51 S60 Folks tøj 90)
Erna Lorenzen 
52 S74 For hundrede Aar siden. 5 Silhuetter. 27)
 
53 S70 Fra Åhavn til Kysthavn 11)
 
54 S102 Frausings erindringer 137)
Sognepræst Christen Frausing Borch ved sønnen direktør Johannes Borch 
55 S75 Fremmede ser på Århus 47)
Finn H. Lauridsen 
56 S67 Gaderegistre 36)
 
57 S36 Gamle Århusgade, 2. samling 18)
Emanuel Sejr 
58 S128 Gamle Århusgader I 138)
 
59 S122 Geni 4)
 
60 S87 Hans Jensen
 
61 S80 Herredsprotokollerne 1840-1843 (yngre) 52)
 
62 S79 Herredsprotokollerne 1840-1843 (ældre) 51)
 
63 S42 Holstein Ratlou 26)
 
64 S73 Hugo Matthiessens Aarhus 1917 25)
Hugo Matthiessen, Bue Beck 
65 S116 Hübertz 105)
 
66 S56 Jens Hansen Dons' kendte efterslægt
 
67 S111 Jydske Efterretninger 124)
 
68 S105 Jyllands Posten 73)
 
69 S39 Jægergården, Magistratens 1. Afdeling 139)
 
70 S13 Jægergården, Peter Holm 21)
Peter Holm 
71 S121 Kefotos.dk
 
72 S3 Kirkebogen for den relevante dato og sogn 1)
 
73 S113 Kiøbenhavns Adresse-Contoirs Efterretninger 94)
 
74 S33 Kraks Vejviser for det givne årtal
 
75 S72 Kulturelle og historiske Tidsbilleder 24)
Elfride Fibiger 
76 S141 Købmand og klædehandler Hans Petersen Kaarsberg 88b)
Jørgen Kaarsberg 
77 S54 Købmand og vinhandler Peter Andreasen Kaarsberg 88)
 
78 S142 Købmand: 88c) Themand og vintapper Anders Hansen Kaarsberg
Jørgen Kaarsberg 
79 S27 Købmandsgården Dynkarken 39-41 8)
 
80 S25 Købmænd i Århus 20)
 
81 S55 Købstadens metamorfose 93)
 
82 S88 Matrikel 1853 79)
 
83 S26 Matrikelkort 1816-1860 Århus Bygrunde 56)
 
84 S29 Matrikelkort 1817-1860 Viby Sogn 58)
 
85 S94 Matriklen 1871-1905 84)
Aarhus Købstad 
86 S126 Mejlgade 107)
 
87 S133 Middelalderbyen Aarhus 109)
 
88 S140 Moesgård 130)
Jens. B. Skriver 
89 S81 Ny matrikel 1843 53)
 
90 S61 Nygaards Sedler 6)
 
91 S44 Ole Borch
 
92 S95 Politiets Mandtalslister
 
93 S10 Politiregisterbladene
 
94 S134 På borgernes mark 118)
 
95 S37 Realregister 54)
 
96 S117 Rigsarkivet
 
97 S97 Rørholms journalsager 140)
 
98 S32 Schmidtske Stamtavle
 
99 S64 Sejrs Sedler, emnesedler
Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr 
100 S124 Siemsen II 141)
 
101 S47 Skifter i Aarhus 1669-1815 70)
 
102 S68 Skifter i Aarhus 1764-1777
 
103 S49 Skifter i Moesgård gods Skifteprotokol 1719-1787
 
104 S50 Skifter i Vilhelmsborg gods Skifteprotokol 1719-1780
 
105 S51 Skifter i Vilhelmsborg gods Skifteprotokol 1780-1813
 
106 S41 Skifteretten, København
 
107 S63 Skoleliv og skoleadministration 12)
 
108 S85 Skøde- og panteprotokol 61)
 
109 S18 Skøde- og tingbøger, se realregistret 54)
 
110 S129 Småskibsfarten 142)
 
111 S77 Sogneprotokollerne 1806-1822 50)
 
112 S35 Statsbanerne 143)
 
113 S138 Tidsbilleder 121)
 
114 S38 Tom Schmidt
 
115 S43 Torben Aastrup
 
116 S135 Vestre Landsdelskommando 144)
 
117 S4 Vielsesdata 9b)
 
118 S123 Wikipedia 41)
 
119 S108 www.hannet.dk og hannethogersen@webspeed.dk
Hanne Thøgersen 
120 S130 Århus dengang og nu 145)
 
121 S92 Århus Rådstue 62)
 
122 S91 Århus Stifts Årbøger oprettes individuelt se 27) 33) 91) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 103) 110) 112)
 
123 S76 Århus, byens historie 48)