Torben Aastrups slægtshistorie

 

 

 

 

Stiftelse af bagersvendenes laug

horizontal rule

[RN0251] Johan Gotfred Thyring medvirker ved stiftelsen af lauget for bagersvendene 

Kilde: Aalborg Bagerlaug, Laugsbreve 

Oversat af Grethe Daisy Aastrup, scannet af Torben Aastrup, 15-03-1996

Pagnia.

I Jesu Navn

Have vi her udi Bÿen udi Arbeÿde værende 5 Svende udi Enighed og Kærlighed, oprettet og stiftet udi Aaret 1784 dette vores Laug og her værende Lade, med samlede Mestres Vilje, og Magistratens Samtykke bragt til sin fuldkomne Mand den 27 Dec 1784 [27-12-1784].

Jørg Terp, A. Pedersson, H. Aarslev, J. G. Thyring [RN0251], J. Rasmussen.

Efter vi nu uden at søge Dom eller Love haver af indbyrdes Kærlighed til hjælp for vore trængende, hertil ankomne Kammerater og Svende haver i Jesu Navn, i Enighed og Oprigtig Kærlighed oprettet dette Laug og Lade, saa lade vi vore Efterkommere, at de holde Enighed og Kærlighed knyttet fast med fredens Baand, til en oprigtig vedvarende Venskab, hvortil Gud give os og vore kære Efterkommere

Naade, Lykke og Fred.

det ønsker vi for alle

A. Pedersson 

Oldgesell

Ladens beholdning i alt 

med bog Skafferstok 

koster 12 m d:c.

 

Denne note er ajourført 18-07-2005

horizontal rule