1835-1855 7 Materialer vedlagt Rasmus Mallings erindringer - Dynkarken 39, matr. nr. 54, Forhuset

Article Index

Dynkarken 39, matr. nr. 54, Forhuset

Stueetagen

Rasmus' egen tegning af stueetagen i Forhuset Dynkarken 39 ser således ud:

   
Lokaleplan Forhuset i Dynkarken 39 stuen. 1856
Lokaleplan Forhuset i Dynkarken 39 stuen. 1856
 

Til sammenligning er min lokaleplan af stueetagen udarbejdet ud fra hans erindringer:

 

   
Lokaleplan Forhuset i Dynkarken 39 stuen. 1953
Lokaleplan Forhuset i Dynkarken 39 stuen. 1953
 

Begge tegninger indeholder flg. lokaler og rum regnet fra venstre: (aflukke til) Salt, Mælk(stue), Trappe, Port, Salen, Dagligstue og Kabinet.

Forskellen er alene, hvordan trappen er ført op fra Kjøllestuen i nr. 41 til 1. sal i nr. 39. Se mine bemærkninger oven for til ruminddelingen i stueetagen i nr. 41.

Rasmus' tegning bekræfter også, at der var en trappe op fra porten til 1. sal i forhus og sidebygning, hvilket peger i retning af en svalegang mod forgården til nr. 39-41.

1. sal

Rasmus' egen tegning af 1. sal i Forhuset i Dynkarken 39 ser således ud:

   
Lokaleplan Forhuset i Dynkarken 39 1. sal. 1856
Lokaleplan Forhuset i Dynkarken 39 1. sal. 1856
 

Til sammenligning er min lokaleplan af 1. sal udarbejdet ud fra hans erindringer:

   
Lokaleplan Forhuset i Dynkarken 39 1. sal. 1953
Lokaleplan Forhuset i Dynkarken 39 1. sal. 1953
 

Begge tegninger indeholder flg. lokaler og rum regnet fra venstre: Loft (senere hen børnekammer), Svalegang med trappe, Børnekammer, Soveværelse Fruen (moderen), Soveværelse døtre (pigerne), Soveværelse Kaptajnen (faderen) og Skabet (gennemgangsværelse med skabe).

Forskellen mellem de to tegninger fra venstre mod højre er, at Rasmus på tegningen har vist en udvendig trappe op til svalen, hvor han i tegningen af stueetagen viser en indvendig trappe. Antyder han her den af mig beskrevne formodning om, at sidebygningen eller dele heraf er opført senere end forhuset i nr. 39?

På hans
lokaleplan er der vist loft øst for og over porten efterfulgt af et børnekammer, medens hans erindringer på #59 fortæller: et Stykke med Trappe fra Porten og med Indgang til et stort Loft over Porten. Det blev senere omdannet til Børnekammer”. Dette stemmer ikke med tegningens placering af børnekammeret over Salen i stueetagen, hvilket alt andet ville have givet mindre plads til forældrenes soveværelse.

Imod hans lokaleplan taler også hans frihåndstegning fra omkring 1850, hvor soveværelserne begge er vist med 1½ fags vinduer. Ved siden af moderens vindue er to vinduer placeret over og nord for porten svarende til det beskrevne børnekammer.

Soveværelset til døtrene er omtalt som pigernes [egne døtres] værelse.

Ud fra hans erindringer har jeg placeret kammeret med skabe med vindue til gaden, idet erindringerne
#75 omtaler adgang til en stormklokke i vinduet [til Dynkarken] gennem dette værelse. På tegningen har Rasmus lagt kammeret med værelser mod gården, hvilket må konflikte med faderens lokum og trappen fra nr. 41.

Dette vindue mangler på ovennævnte frihåndstegning, og i så fald må stormklokken have siddet ud for faderens soveværelsevindue.

Endelig har jeg afstemt børnekammeret og forældrenes værelser med antallet af fag, hvilket ikke synes at stemme med Rasmus' tegning.


Det efterfølgende foto i postkortstørrelse er indklæbet i erindringerne på #67. Teksten under billedet siger: 1909.Skiltningen i stuevinduerne er formodentlig fra Akton Kjærs eller Anton Kjærs købmandshandel.
Sammenlignet med tegningen fra 1850 er facaden nu ændret, så trefags vinduerne på 1. sal er udskiftet med almindelig tofags vinduer. En dør til venstre for Porten er isat formodentlig for at give trappeadgang til Forhusets 1. sal. Skorstenene på taget er forhøjede, og endelig er der anbragt en flagstang på rygningen.

   
Forhuset til Dynkarken 39. 1909
Forhuset til Dynkarken 39. 1909
 

Fotografi i postkortstørrelse indklæbet i erindringerne #72. Med hvid farve er trykt en tekst: Dynkarken no. 39, Aarhus, 1909.

Der er indrettet et kontor med skilte i vinduet [Akton Kjær] og et emaljeskilt ved døren. Bemærk elledningerne før frem til svalegangen.

   
Forhuset og Sidebygning i Dynkarken 39. 1909
Forhuset og Sidebygning i Dynkarken 39. 1909
 

Samme foto i udsnit:

   
Forhuset og Sidebygning i Dynkarken 39. 1909
Forhuset og Sidebygning i Dynkarken 39. 1909
 

På dette billede (Den Gamle By) ses skiltningen for Anton Kjær, hvilket antyder et tidspunkt efter 1910, hvor Anton Kjær optræder i Vejviseren:

   
Forhuset og Sidebygning i Dynkarken 39. 1910
Forhuset og Sidebygning i Dynkarken 39. 1910
 

Og her i udsnit:

   
Forhuset og Sidebygning i Dynkarken 39. 1910
Forhuset og Sidebygning i Dynkarken 39. 1910
 

Porten i Dynkarken 39 fotograferet af Hugo Mathiesen i 1917 i forbindelse med hans landsdækkende fotografering af danske købstæder.


Porthammeren over porten:
AO RNM MPH 1795
[Anno Domino Rasmus Nielsen Malling og Margreta Pedersdatter Kaarsberg]

(bemærk at Rasmus her fortsat bruger sit mellemnavn Nielsen)

Skiltet til venstre i porten:
P.G. Mondo?
Jernlager
Akton Kjær & Søn eller Anton Kjær & Søn
Slibestenslager
Indgang i Gaarden til højre.

Skiltet i højre side af porten:
Randers Rebslageri,
Lager af Sical-, Hamp- og Manilatoug
ved Akton Kjær & Søn eller Anton Kjær & Søn.

Indgang i Gaarden til højre.

 

Skiltet til højre for porten:
General Forsikring. Agentur.


Skiltet i vinduet til højre for porten:

Jern & Staal. Staalbjælker.

Hjulringestaal. Fjederstaal.

Gennem døren aner vi trappen til 1. sal.

   
Porten til Dynkarken 39. 1917
Porten til Dynkarken 39. 1917
 

Detalje fra skiltningen i vinduet:

Skiltet i højre side af porten:
Randers Rebslageri,
Lager af Sical-, Hamp- og Manilatoug
ved Akton Kjær & Søn eller Anton Kjær & Søn.

Indgang i Gaarden til højre.

 

Skiltet til højre for porten:
General Forsikring. Agentur.


Skiltet i vinduet til højre for porten:

Jern & Staal. Staalbjælker.

Hjulringestaal. Fjederstaal.

   
Skiltningen i Porten til Dynkarken 39. 1917
Skiltningen i Porten til Dynkarken 39. 1917
 

Hugo Matthiessens foto i 1917 fra gården til Dynkarken 39 med Forhuset og Sidebygningen:

   
Forhus og Sidebygning til Dynkarken 39. 1917
Forhus og Sidebygning til Dynkarken 39. 1917
 
Joomla templates by a4joomla