1835-1855 7 Materialer vedlagt Rasmus Mallings erindringer - Dynkarken 41, matr. nr. 54, Sidebygning III

Article Index

Dynkarken 41, matr. nr. 54, Sidebygning III

Rasmus' egen tegning af stueetagen i Sidebygningen IIIi den ældste del af købmandsgården Dynkarken 41 ser således ud:

 
Lokaleplan Sidebygning III Dynkarken 41 stuen. 1856.
Lokaleplan Sidebygning III Dynkarken 41 stuen. 1856.
 

og

 

 
Lokaleplan Sidebygning III Dynkarken 41 stuen. 1856.
Lokaleplan Sidebygning III Dynkarken 41 stuen. 1856.
 

 

Til sammenligning er min lokaleplan af stueetagen i Sidebygning II udarbejdet ud fra hans erindringer:

 
Lokaleplan Sidebygning III Dynkarken 41 stuen. 1953
Lokaleplan Sidebygning III Dynkarken 41 stuen. 1953
 

og

 
Lokaleplan Sidebygning III Dynkarken 41 stuen. 1953
Lokaleplan Sidebygning III Dynkarken 41 stuen. 1953
 

Begge tegninger indeholder flg. lokaler og rum regnet fra venstre: Port (Porten til Skibbys gård), Skur (åbent skur til al slags), Pakhus Brændevin (Pakhus for de store oxehoveder til brændevin), Stald Bønder (Stald), Stald (Stald) og Havestuen (adgang til havestuen).

Rasmus har på sin tegning rykket den bagerste del af sidebygning III (III, 3) mod nord, hvilket ikke stemmer overens med situationsplan og matrikelkort, hvor skellet mellem nr. 39-41 og 43 udgør en næsten ret linie fra vest mod øst.

På Rasmus' tegning er der en præcisering af, at den ene af de to stalde i sidebygning III, 3 til nr. 41 er indrettet til Stald for bønderne?, købmandsgårdens kunder. Eftersom han i erindringerne 8)#80 omtaler et kammer med bøndersenge, passer dette fint med, at der også har været mulighed for at opstalde bøndernes heste, når bønderne overnattede på købmandsgården.

Adgangen til havestuen omtalt i erindringerne er på tegningen angivet som Havestue.

1. Sal

Af Rasmus' tegning fremgår det, at 1. sal over Pakhuset til brændevin sammen med rummet mod nord og syd er anvendt til kornloft. Dette svarer til hans erindringer.

Joomla templates by a4joomla