1835-1855 7 Materialer vedlagt Rasmus Mallings erindringer - Dynkarken 41, matr. nr. 54, Sidebygning I

Article Index

Dynkarken 41, matr. nr. 54, Sidebygning I

Stuen


Rasmus' egen tegning af stueetagen i Sidebygningen i den ældste del af købmandsgården Dynkarken 41 ser således ud:

 
Lokaleplan Sidebygning I i Dynkarken 41 stuen. 1856
Lokaleplan Sidebygning I i Dynkarken 41 stuen. 1856
 

Til sammenligning er min lokaleplan af stueetagen i Sidebygningen udarbejdet ud fra hans erindringer:


 
Lokaleplan Sidebygning I i Dynkarken 41 stuen. 1953
Lokaleplan Sidebygning I i Dynkarken 41 stuen. 1953
 

Forskellen mellem de to tegninger er der redegjort for i ovennævnte under gennemgang af stueetagen i Forhuset. Min angivelse af rummet til Bryggerset bortfalder og Bryggeriet ændres til Bryggers.

Dog er Kammeret til jomfruen nu benævnt Drengekammer, som var Rasmus' værelse jf. hans noteringet af billederne fra 1909. Spisekammeret i Køkkenet er nævnt i erindringerne men ikke vist på tegningen.

1. Sal

Rasmus' egen tegning af 1. sal i Sidebygningen i den ældste del af købmandsgården Dynkarken 41 ser således ud:

 

 
Lokaleplan Sidebygning I og II i Dynkarken 41 1. sal. 1856
Lokaleplan Sidebygning I og II i Dynkarken 41 1. sal. 1856
 

Dele af forskellen mellem de to tegninger er der redegjort for i ovennævnte under gennemgang af 1. sal i Forhuset.

Efter Pigekammeret, Fadeburet og Jomfrustuen følger et ikke specificeret loft og en Svalebakke? [ved alkohol- og ølfremstilling: fladt kar, hvori mæsken eller urten afkøles af luften 38)] med en trappe for enden af Sidebygning I. Ud for Pigekammeret er Svalegangen. Trappens placering og Svalegangen antyder, at der i denne del af sidebygningen har været svalegang i hele bygningens længde. Alternativet kan være, at denne sidebygning I og dele af II oprindeligt har været 4 fag lang med svalegang og i 1771 udvidet til 10 fag uden udvidelsen af svalegangen, hvilket stemmer med en optælling af antal fag på akvarellen fra 1869.

Rasmus nævner flere steder, at den lukkede trappe fra kjøllestuen til 1. sal og loftet også fører op til støbeloftet. 8)#60 #61 og #63 Støbe kan betyde at sætte korn (byg) i blød i et stort kar for at blive til malt. 38) Støbeloftet er også nævnt under beskrivelsen af sidebygning II, hvor støbeloftet har en åbning ned til bryggerset, ligesom man havde gangforbindelse til maltgrisen på det lange loft [i forhuset?] 8)#76 Det åbner muligheden for, at der har været støbeloft eller maltloft såvel i forhus som i sidebygningen over bryggeriet. På hans tegning af sidebygningens 1. sal er et større rum blot benævnt Loft.

Processen ved ølbrygning er iflg. Den Gamle Bys ølbryggeri flg.: Byggen opblødes i støbekarret [stueetagen i Sidebygning II] > spiring på maltloftet [loftet i Forhuset] > tørring i maltkøllen [loftet i Forhuset] > males og vand tilsættes i mæskekarret [i stueetagen i Brænderiet i Sidebygning II] > afkøling i svalebakken [loftet i Sidebygning II]> humle og gær [i Bryggerkarret? i stueetagen i Brænderiet i Sidebygning II] > færdig øl.

I Den Gamle By har jeg i 2014 besøgt Bryggeriet: 
Spire-, maltkasser eller svalebakker i Bryggeriet i Den Gamle By.
Spire-, maltkasser eller svalebakker i Bryggeriet i Den Gamle By.
 

Foto fra omkr. 1900 af Sidebygning I med svalegangen på 1. sal og den indvendige trappe samt Forhuset i nr. 41 med nedgangen til kælderenved siden af døren fra Kjøllestuen: Foto: Sigrid Jepsen f. Ølsgaard 21-12-1956, Den Gamle By.


 
Sidebygning og Forhuset i Dynkarken 41. 1900.
Sidebygning og Forhuset i Dynkarken 41. 1900.
 

 

Foto af Sidebygning I og Forhuset i nr. 41 fra 1909.Kilde: Rasmus Malling, Den Gamle By. Et tilsvarende foto nr. 969f5 fortæller: Fotografi i postkortstørrelse indklæbet i erindringerne på #72. På billedet er med hvidt trykt: Dynkarken no. 39, Aarhus, 1909. [Dynkarken 41 til venstre med sidebygningen og en del af nr. 39 til højre].

Bemærk slibestenene og el- eller telefonledningerne hen over taget. Ny trappe til venstre i Sidebygning I, telefontråde eller elledninger over gårdspladsen, agenturskilt m.m. antyder et tidspunkt efter Anton Kjærs indflytning.

 
Sidebygningen og Forhuset i Dynkarken 41. 1909
Sidebygningen og Forhuset i Dynkarken 41. 1909
 

Samme foto forstørret og kun omfattende Sidebygning I:

 

 
Sidebygningen i Dynkarken 41. 1909
Sidebygningen i Dynkarken 41. 1909
 

Efterfølgende et af de få billeder af bagsiden af Sidebygning I i nr. 41, som vendte ud mod Forgården til Enkesædet i nr. 43. Fotografi opklæbet på pap liggende løst i erindringerne. Bagpå er en længere forklaring (Rasmus) skrevet med blæk.

Længe af Dynkarken 39-41 [nr. 41] set fra nabogården [nr. 43]. Erindringsskriverens drengeværelse var bag 1½ fags vinduet. Nedløbsrøret markerer bygningsskellet mellem Sidebygning I og II. Kilde: Rasmus Malling, Den Gamle By.

 
Bagsiden af Sidebygningen i Dynkarken 41. 1909.
Bagsiden af Sidebygningen i Dynkarken 41. 1909.
 
Joomla templates by a4joomla