1835-1855 7 Materialer vedlagt Rasmus Mallings erindringer - Plantegning over stueetagen i Dynkarken 39-41 og 43 med gårdpladser og haven i 1856

Article Index

Plantegning over stueetagen i Dynkarken 39-41 og 43 med gårdpladser og haven i 1856

Rasmus har i forbindelse med nedskrivningen af hans erindringer i 1899 og 1915 tegnet husenes indretning med de forskellige lokaler, som han husker de så ud i 1856, d.v.s. umiddelbart efter at han rejste til København. Hans plantegning er selvfølgelig langt fra målfast. Jeg har i mine lokaleplaner brugt hans opgivelser i antal fag suppleret med mål om grundenes størrelse ud fra en senere situationsplan og de første matrikelkort. Så mine lokaletegninger må alt andet lige siges at være tættere på de faktiske forhold.

I Rasmus' erindringer nævner han, at der formodentlig har været svalegang hele vejen rundt i bygningerne i nr. 39-41, men at disse i vid udstrækning er forsvundet evt. lagt til lokalerne. I hans egne grundplaner har han tegnet såvel de eksisterende svaler i 1856 ind ligesom indvendige og udvendige trapper. Se herom senere. Dette skulle gøre det lettere for fagfolk med viden om bygningsmæssige forhold i sidste halvdel af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet at vurdere omfanget af svalegangen i nr. 39-41. Nr. 43 primært opført i 1816 synes derimod ikke at have været forsynet med svalegang.

På Rasmus' efterfølgende tegning over stueetagen er alle bygningerne i Dynkarken 39-41 og 43 medtaget:

   
Lokaleplan Dynkarken 39-43 stueetagen. 1856
Lokaleplan Dynkarken 39-43 stueetagen. 1856
 

Jeg bemærker, at Rasmus i sin modne alder kan have problemer med at huske. Han har fejlagtigt anført adressen til nr. 49-51, som rettelig er nr. 39-41 og Enkesædet i nr. 43. Måske er dette også tilfældet med visse andre detaljer.

Mine betegnelser for de enkelte bygningsdele fremgår af det efterfølgende udsnit af hans tegning over bygningerne omkring forgården til nr. 39-41:

 
Bygningsdele Dynkarken 39-41, 1953
Bygningsdele Dynkarken 39-41, 1953
 

og tilsvarende for nr. 43:

 
Bygningsdele Dynkarken 43, 1953
Bygningsdele Dynkarken 43, 1953
 

Det kan være en fordel at udskrive disse tegninger (Gem tegningen og herefter print den).

Joomla templates by a4joomla