1835-1855 7 Materialer vedlagt Rasmus Mallings erindringer - Dynkarken 43, matr. nr. 53, Forhuset, Sidehus og Pakhus

Article Index

Dynkarken 43, matr. nr. 53, Forhuset, Sidehus og Pakhus

Stueetagen i Forhuset

Rasmus' egen tegning af stueetagen i Forhuset og Sidehusettil Dynkarken 43ser således ud:   
Forhus og Sidehus til Dynkarken 43. 1856
Forhus og Sidehus til Dynkarken 43. 1856
 

Og Pakhuset mod øst:

   
Pakhuset mod øst til Dynkarken 43. 1856
Pakhuset mod øst til Dynkarken 43. 1856
 

I erindringen har Rasmus ikke i samme detaljerede grad beskrevet indretningen af Dynkarken 43, derfor har jeg ikke kunnet udarbejde en lokaleplan.

Stueetagen i Forhuset indeholder fra venstre mod højre Porten, som er noteret som lukket. Dette må være udtryk for, at færdslen mellem Enkesædet og Dynkarken for det meste er sket gennem Forgården til nr. 39-41. Dette passer også med, at bedstemoderens wienervogn var placeret her og blokerede dermed porten.

Herefter følger tre lige store værelser med vinduer ud mod Dynkarken og adgang fra en gang langs med gårdsiden. Der er vist to trapper: en trappe fra porten op til gangen i stueetagen og en vindeltrappe fra den ene stue til 1. sal. jf. 8)#83. Trappen til gangen afslører, at der har været en høj kælder, hvilket også bekræftes af tegninger og fotografier af forsiden af Enkesædet.

Rasmus' tegning mangler nedgangen fra Forgården til Kælderen under Forhuset.Ruminddelingen genkendes i tegningen fra 07-03-1917.

Hugo Matthiessens foto af porten til Dynkarken 43 fotograferet 1917. Portåbningen er forsynet med to skilte: Carl Jegsen eller Carl Jensen.

   
Porten til Dynkarken 43. 1917
Porten til Dynkarken 43. 1917
 

Stueetagen i Sidehuset

Stueetagen
i Sidehus I' 5 rum er ikke beskrevet hverken på tegning eller i erindringer, men for enden af Sidebygning Ier placeret Køkkenet og Bryggerset. Køkkenets placering i Sidehusetmen ikke i hvilken ende stemmer med et notat af 04-12-1920 55). Umiddelbart synes jeg, at tegningens placering af køkken og bryggers i den fjerneste og østlige ende af Sidebygning I/II længst væk fra herskabet i Forhuset synes upraktisk.

1. sal Forhuset og Sidehuset

1. salen i Forhus og Sidehusethar Rasmus ikke tegnet indretningen af. Så her må vi holde os til erindringerne, hvoraf det fremgår, at hele etagen i Forhuset var indrettet til stadslejlighed. Adgangen hertil skete som nævnt af vindeltrappen fra stuen i Forhuset nærmest Porten.

Tegning af Enkesædet af J. Ølsgaard fra 1904 (Den Gamle By) er publiceret i november 1905. På en af de andre udgaver af tegningen fremgår årstallet 1904. Den høje skorsten bag nr. 41 hører til Dynkarken 37 eller 35 og har ikke noget med den i erindringerne nævnte høje skorsten opført ved overgang til dampbrænderi. Til højre for Enkesædet er den flotte indkørselsportal til Spanien 1, matr. nr. 52.

   
Forhuset til Dynkarken 41-43 samt port til Spanien 1. 1904
Forhuset til Dynkarken 41-43 samt port til Spanien 1. 1904
 

På den efterfølgende tegning udført af Aarhus Tekniske Skole (som elevarbejde?) fra den 06-03-1946 er vist Sidehus I med 2 etager og kælder set inde fra Forgården: 55)

   
Sidebygningen til Dynkarken 43. 1946
Sidebygningen til Dynkarken 43. 1946
 
Joomla templates by a4joomla