1835-1855 7 Materialer vedlagt Rasmus Mallings erindringer - Mellembygningen og Baggården i nr. 39-41, matr. nr. 54

Article Index

Mellembygningen og Baggården i nr. 39-41, matr. nr. 54

Stueetagen

Rasmus' egen tegning af stueetagen i mellembygningen til Dynkarken 39-41ser således ud:


   
Mellembygningen til Dynkarken 39-41 stuen. 1856
Mellembygningen til Dynkarken 39-41 stuen. 1856
 

 

Til sammenligning er min lokaleplan af mellembygningen udarbejdet ud fra hans erindringer:

   
Mellembygningen til Dynkarken 39-41 stuen. 1953
Mellembygningen til Dynkarken 39-41 stuen. 1953
 

 

Begge tegninger indeholder flg. lokaler og rum regnet fra venstre:

Kostald, Mellemport og Jernpakhus. Bygningsfløjen mod syd er behandlet under Sidebygningen til nr. 41.

Baggården

Både tegning og erindringer indeholder Tømmerskur (halvtag til brædder), Grisehus (svinehus), Altan med trappe (på plankeværket), alle langs hegnet mod Reberbanen, Bagporten (den oprindelige port mod havnen), Låge til møddingen og Møddingen.

Tegningen mangler et stillads til planker m.m. og hønsehus m.m. op mod
Sidebygning III mod syd.

1. sal

Rasmus' egen tegning af 1. sal i Mellembygningen til Dynkarken 39-41 og bagbygningen til nr. 43ser således ud:

  

   
Mellembygningen til Dynkarken 39-43 1. sal. 1856
Mellembygningen til Dynkarken 39-43 1. sal. 1856
 

1. salen er indrettet til loft over Kostalden (formodentlig til foder til køerne) og ellers kornlofter. Langs med en del af Mellembygningens side mod forgården har han tegnet en svalegang med en udvendig trappe.

I 1900 ønsker F. Dreyer at udvide Mellembygningen mod nord hen til skellet ind til nr. 37, hvorved han lukker for adgangen til Møddingen. Det fremgår af et forslag behandlet i Bygningskommissionen den 06-06-1900 til Ombygning af Hr. Grosserer F. Dreyers Pakhus. Arkitekten har på den efterfølgende tegning vist facaden fra Porten hen til skellet til nr. 37. Udvidelsen af Mellembygningen er fra det stiplede streg til den lavere bygning på nr. 37. 55)

   
Facade på Mellembygningen i Dynkarken 41-39. 06-06-1900
Facade på Mellembygningen i Dynkarken 41-39. 06-06-1900
 

 

Samme tegning viser et snit gennem Mellembygningen set mod skellet. I baggrunden vist med stiplet tag er en nabobygning mod nord. Den skraverede dobbeltstreg viser, at der har været beklædning mellem 1. salen og loftet. Hvis ellers beklædningen er af ældre dato bekræfter det min formodning om, at loftet har været anvendt til halm og hø til dyrenes affodring.

 

   
Snit gennem Mellembygningen i Dynkarken 41-39. 06-06-1900
Snit gennem Mellembygningen i Dynkarken 41-39. 06-06-1900
 

Billedet fra omkring 1955 (Den Gamle By) er taget i Toldbodgade mod bagsiden af Mellembygningen til nr. 41-39. De to billeder fra henholdsvis 1955 og 1959 er sammen med ovennævnte bygningstegning formodentlig de eneste billeder, som viser Mellembygningen. Yderste til venstre ser vi Sidehus I til Enkesædet i nr. 43. Til venstre i billedet bag halvtaget lå købmandsgårdens have. Halvtaget ligger, hvor Sidebygning III oprindeligt var placeret. Muren med drengen ligger formodentlig, hvor plankeværket i sin tid var placeret. Til højre for porten i billedet lå Kostalden. Vi genkender bindingsværket, men Mellembygningen er nu ift. tegningen fra 06-06-1900forsynet med en dobbeltdør på 1. sal og i kvisten over Porten til at losse varer ind og ud af bygningen. Huset ved siden af pigerne fremgår af situationsplanen af20-10-1920.

I baggrunden rager
grosserer Fr. Dreyers frøbygning op bag Mellembygningen i nr. 41-39. Dreyers frøbygninger opført af to omgange ved at nedrive Sidebygning II og III har haft den konsekvens, at vi ikke har billeder af Sidebygningen før denne tid.

   
Mellembygningen til Dynkarken 39-41. Omk. 1955
Mellembygningen til Dynkarken 39-41. Omk. 1955
 

Thomas Pedersens billede fra 1959 viser fra vest mod øst Sidebygningen til nr. 39, Mellembygningen til nr. 39-41 og Dreyers pakhus opført i 1906 ved nedrivning af Sidebygning III i nr. 41. Murstensbygningen til højre er F. Dreyers nye pakhus opført i 1905/1906, som vist på tegning udført af arkitekt Thorkel Møller af marts 1905 (ikke medtaget). Over døren anes teksten F.D. 1906. Ud fra situationsplanen 21-01-1906 må der være tale om porten i Mellembygningen set mod Baggården, hvor bygningen til venstre er Sidebygningen til nr. 39 med den lille Kostald, bygningen inde i Baggården til venstre fremgår også af nævnte situationsplan fra 20-10-1920, og porten i baggrunden af billedet må være Porten ud til Toldbodgade. Kostaldens karakteristiske vindue ses også på billedet fra 1958 af Thomas Pedersen: 1958-00-00 Dynkarken 39.jpg

   
Sidebygningen til Dynkarken 39, Mellembygningen til Dynkarken 39-41 og Pakhuset i Dynkarken 41. 1959
Sidebygningen til Dynkarken 39, Mellembygningen til Dynkarken 39-41 og Pakhuset i Dynkarken 41. 1959
 
Joomla templates by a4joomla