1835-1855 7 Materialer vedlagt Rasmus Mallings erindringer - Dynkarken 39, matr. nr. 54, Sidebygningen

Article Index

Dynkarken 39, matr. nr. 54, Sidebygningen

Stuetagen


Rasmus' egen tegning af stueetagen i sidebygningen til Dynkarken 39 ser således ud:
 

   
Sidebygning til Dynkarken 39 stuen. 1856
Sidebygning til Dynkarken 39 stuen. 1856
 

og

   
Sidebygning til Dynkarken 39 stuen. 1856
Sidebygning til Dynkarken 39 stuen. 1856
 

Til sammenligning er min lokaleplan af stueetagen i sidebygningen udarbejdet ud fra hans erindringer:

   
Sidebygning til Dynkarken 39 stuen. 1953
Sidebygning til Dynkarken 39 stuen. 1953
 

og

   
Sidebygning til Dynkarken 39 stuen. 1953
Sidebygning til Dynkarken 39 stuen. 1953
 

Begge tegninger indeholder flg. lokaler og rum regnet fra venstre: Møgrum (åbent rum til møgvognene), Karlekammer, Brænderum, Vognport I (til wiernervogn), Vognport II (til chaise), Kulrum, Trappe, Hestestald, Kostald. Lokum og Bærmepost i Forgården.

Forskellen mellem de to tegninger er trappen, som Rasmus har markeret mellem Karlekammeret og Brænderummet. Trappen ved porten i Forhuset og denne trappe nogle få fag øst herfor peger igen i retning af, at denne sidebygning er opført efter Forhuset, eller at de først senere hen er forbundet med møgrummet og karlekammeret.

1. sal

Rasmus' egen tegning af 1. sal i sidebygningen til Dynkarken 39 ser således ud:


   
Sidebygning til Dynkarken 39 1. sal. 1856
Sidebygning til Dynkarken 39 1. sal. 1856
 

Hans tegning og erindringer indeholder begge flg. lokaler og rum:

Karlekammer (Kammer til bøndersenge), Trappe, Skrammelrum (Pulterkammer), Loftsrum, Trappe og Loft.

Karlebolig
en? ved den østlige trappe er ikke omtalt i erindringerne. Måske er der tale om et værelse til 1. karlen, hvor det andet karlekammer var et fælles kammer til flere tjenestekarle.

På tegningen mangler rummet, hvor møgvognene blev hejst op under taget. Bingen eller rummet til opbevaring af sengeklæder m.m. ved siden af trappen i midten er heller ikke vist på tegningen.

Det efterfølgende foto (Sigrid Jepsen f. Ølsgaard, Den Gamle By) fra Forgården til nr. 39 er optaget omkring 1900. Den nu lukkede svalegang ses på 1. sal under taget i hjørnet mellem Forhuset og Sidebygningen. Gårdspladsen er belagt med stenpikning. I baggrunden en moderne fleretages ejendom i nr. 37:

   
Forhuset og Sidebygning til Dynkarken 39. Omk. 1900
Forhuset og Sidebygning til Dynkarken 39. Omk. 1900
 

Det næste foto (Den Gamle By) fra Sidebygningen til nr. 39 er ud fra den manglende skiltning for Anton Kjær i Forhusets vinduer fra før 1909. Det store tagudhæng antyder en tidligere svalegang, som er nedlagt uden at lægge arealet til rummene bagved. To sæt ledninger viser noget om tidspunktet: dels et tykkere kabel (telefon?) fra venstre mod svalegangen og to ledninger (strøm?) fra højre under tagudhænget. Gårdspladsen er nu belagt med store brosten. De to porte er ind til brænderummet og eller de to vognrum:

   
Sidebygningen til Dynkarken 39. Før 1909
Sidebygningen til Dynkarken 39. Før 1909
 

Udsnit af fotografi i postkortstørrelse indklæbet i erindringerne #72. Med hvid farve er trykt en tekst: Dynkarken no. 39, Aarhus, 1909.

Der er indrettet et kontor med skilte i vinduet [Akton Kjær]. Bemærk elledningerne ført frem til svalegangen.


   
Sidebygningen til Dynkarken 39. 1909
Sidebygningen til Dynkarken 39. 1909
 

Udsnit af billede med skiltning for Anton Kjær, som antyder et tidspunkt efter 1910:

   
Sidebygningen til Dynkarken 39. 1910
Sidebygningen til Dynkarken 39. 1910
 

Dynkarken 39 med Forhus og Sidebygning fotograferet af Hugo Matthiessen i 1917. Bemærk de to sæt elledninger fra bygningen i venstre side (grosserer Fr. Dreyers frølager) mod dels Forhuset og Sidebygningen. I Sidebygningen er de to porte, som kan være indgangen til de oprindelige vognporte. Endelig er de 4 retirader i højre side ved siden af Hestestalden.

   
Forhus og Sidebygning til Dynkarken 39. 1917
Forhus og Sidebygning til Dynkarken 39. 1917
 
Joomla templates by a4joomla