1835-1855 7 Materialer vedlagt Rasmus Mallings erindringer - Resumé

Article Index

Resumé

Rasmus Malling nedskrev i 1899 og 1915 sine erindringer om barndomshjemmet i Dynkarken 39-41 og 43. Sammen med erindringerne lå også to tegninger over de tre ejendomme og jordarealers indretning. Noget tyder på at tegningerne er udarbejdet efter nedskrivningen af erindringerne, dels grundet den manglende systematik i erindringerne og dels grundet uoverensstemmelsen på visse steder mellem beskrivelsen og tegningerne. Havde disse ligger foran på bordet, havde Rasmus haft lettere ved at nedskrive lokalebeskrivelserne i erindringerne.

Det er faktuelt fejl i tegningerne. Dels har Rasmus angivet gadenumrene forkert med nr. 49 og 51, dels har han rykket den bagerste del af sidebygningen til nr. 43 mod nord. Han har også udeladt et pakhus i nr. 43 med mindre, dette er opført i perioden 1856 til 1865, hvor det fremgår af det første matrikelkort over byen.

Det har været også med de nu foreliggende lokaleplaner lidt af en udfordring at gennemskue arbejdsprocesserne omkring ølbrygning og brændevinsbrænding. Fagfolk på området vil nok kunne berige min beskrivelse på dette område.

I det store hele er der overensstemmelse mellem min fortolkning af erindringerne og de to lokaleplaner. Lokalernes placering i hjørnet ved køkkensektionen mellem Forhuset i nr. 41 og dennes sidebygning er jeg dog noget usikker på.

Med fremkomsten af de sidste billeder og tegninger fra Rasmus Mallings erindringer, fra Den Gamle By, danskebilleder.dk og Aarhus Bygningskommissions arkiv har vi nu mulighed for at danne os et visuelt indtryk af, hvordan købmandsgårdene har set ud oprindeligt såvel indefra gårdspladserne som bygningerne set fra gaderne og naboerne. Kun to af sidebygningerne mangler for at gøre billedet komplet.

Joomla templates by a4joomla