1835-1855 1 Rasmus Mallings barndom

Article Index

Rasmus Mallings barndom 1835-1855 og tiden efter i hjemmet Dynkarken 39-41, matr. nr. 54 og Dynkarken 43, matr. nr. 53

Distriktsforstander Rasmus Malling nedskrev i 1899 og 1915 sine erindringer om barndommen i købmandsgården Dynkarken 39-41. Erindringerne bærer præg af hans barndom d.v.s. tiden mellem 1835 og til han flytter til København som student omkring 1855, men mindet om de bygningsmæssige forhold stammer formodentlig nok også fra hans voksenliv, når han besøgte hjemmet. Sammen med hans erindringer er der også vedlagt et uddrag af hans halvsøster Ernestine Mathilde Mallings erindringer skrevet 1914 og 1920. Begge erindringer blev doneret til Den gamle By. Vedlagt erindringerne var også en række fotos bl.a. af gårdspladsen fra 1909, en tegning og planer over husenes indretning. Dette materiale er dog først blevet tilgængeligt efter udgivelsen af denne artikel, hvorfor det vil få sin egen artikel: 1835-1855 7 Materialer vedlagt Rasmus Mallings erindringer. 8)#54

Jeg har ud fra hans barndomserindringer lavet en gennemgang systematiseret ud fra de bygningsmæssige forhold og suppleret med andre kilder. Jeg har forsøgt at give nøjagtige kildehenvisninger tæt på de givne oplysninger, medens oplysninger anført i [] er mine supplerende, ligesom der er beskrivelser i teksten, hvor jeg klart fremgår som forfatter.

Min gennemgang er delt op i flg. afsnit:

1835-1855 1 Rasmus Mallings barndom (denne artikel)
1835-1855 2 Dynkarken 41, matr. nr. 54, Forhuset
1835-1855 3 Dynkarken 41, matr. nr. 54, Sidebygning I, II, III og Haven
1835-1855 4 Dynkarken 39, matr. nr. 54, forhuset og sidebygningen
1835-1855 5 Mellembygningen og Baggården i nr. 39-41, matr. nr. 54
1835-1855 6 Dynkarken 43, matr. nr. 53, Forhuset, Sidebygninger og Baghus (+ Persongalleri)
1835-1855 7 Materialer vedlagt Rasmus Mallings erindringer

Du kan søge i hele artiklen ved at folde alle afsnittene ud og bruge CTRL + søgeordet for at finde disse. Jeg kan anbefale at udskrive den lille anetavle over hovedpersonerne i erindringerne som støtte til læsningen: Anetavle over hovedpersonerne i erindringerne.

De godt 200 personer, som købmandsslægten Malling omfatter, er hver især beskrevet i slægtens anetavle, som du kan findewww.aastrup.de/tng hvor du under avanceret søgning vælger Træet: Købmandsslægten Malling i Aarhus.

Viby J, den 14-09-2014 RN0184 Torben Aastrup

Joomla templates by a4joomla