Niels Kristian Kristensen
 


 

RN0107 Ane Thørrings erindringsbeskrivelse af RN0302 Niels Kristian Kristensen fortalt i tiden 1970 til 1978 til RN0109 Daisy Grethe Jensen.
 

Niels Kristian Kristensen (Morbror) var efter den tid han levede i en meget intelligent mand.

 

Højt op i alderen sendte han håndskrevne beretninger, erindringer om sin barndom og ungdomstid til Folkemindesamlingerne i København, altsammen med en meget fin og sirlig håndskrift.
 

Han var fra et meget fattigt hjem, hvor faderen turede og drak [Ole Kristian Kristensen RN0296], men med en god mor [Ane Kirstine Nielsen RN0297], de endte begge på fattighuset, hvilket gav ham svære mindreværdskomplekser.
 

Han blev gift med datteren [Ane Pitrea Kristensen RN0307] fra en meget stor gård, hun ventede et barn [RN1789?], men der blev sagt, at han ikke var far til barnet.
 

De fik 12 børn, alle blev dog gift.
 

Han blev ejer af to gårde i Fragtrup vest for Farsø (Thoruplyst og Thorupvang), den sidste byggede han selv.
 

Da Pitrea døde i 1954, boede han alene et stykke tid i huset i Farsø, men flyttede så på plejehjem, han var helt krumbøjet og lille til sidst.

1970-1978 RN0107 Ane Thørring


 

Denne note er ajourført 26-07-2004