Torben Aastrups slægtshistorie

Startside Indhold Gæstebog Min slægtshistorie EDB Anetavlen Kilderne Tips og idéer Foreninger Fotoalbum

 

 

 

 

Anernes "cpr. nr"
The Next Generation anetavler
GEDHTanc anetavler
Legacy

Anetavlen

 

Resumé

 

På mine hjemmesider kan du se mine aner i fire forskellige anetræer. Det ene er dannet ved hjælp af tavleprogrammet GEDHTanc, det andet med slægtsprogrammet Legacy, det tredie og fjerde bliver dannet af dig selv ved hjælp af PhpGedView eller The Next Generation of Genealogy Sitebuilding.

 

Alle fire programmer er nærmere beskrevet på mine hjemmesider, her er kort angivet deres fordele.

 

GEDHTanc

 

Dette tavleprogram giver efter min opfattelse de flotteste og mest overskuelige anetavler, som man pt. kan få hjælp til med de eksisterende slægts- og hjælpeprogrammer.

 

Tavlen dannes altid med hovedpersonen nederst og træets grene opad, og man kan vandre tilbage og frem i slægten, men kun i de direkte linier. Bipersoner er med, men figurerer kun under en af mine direkte aner.

 

Tavlen indeholder herudover tre indgange: fornavn, efternavn og lokaliteterne, hvor de enkelte begivenheder har fundet sted. Specielt hvor man forsker i de små lokaliteter, kan denne indgang måske give nye oplysninger til ens eget slægtsmateriale eller til en kontakt herom.

 

GEDHTanc' stærke side er derfor overblikket og lokaliteterne, men kræver til gengæld et rimeligt godt kendskab til hjemmesidekonstruktion.

 

Legacy

 

Legacy danner hjemmesider ud fra dine slægtsdata, hvor man kan vælge forskellige former for hjemmeside: person, familie, efterkommere, anetavle og generationstavle.

 

Jeg har valgt anetavlerne, som indeholder en beskrivelse af den enkelte person, en simpel anetavle med personen, dennes forældre og bedsteforældre, hertil er vist egen ægtefælle(r) og børn.

 

Man kan vandre tilbage og frem dels ved hjælp af anetræet eller ved at klikke på ægtefælle og børn.

 

Tavlen indeholder herudover to indgange: efternavne med hver enkelt ane og slægtsnavne, som så fører videre til oversigten over efternavnene.

 

Legacys stærke side er, at dannelsen af hjemmesider sker på en meget brugervenlig måde. Hertil kommer, at man kan se anetræet i 3 generationer for samtlige personer i slægtsbasen. Layoutet på hjemmesiderne hører til blandt de bedre.

 

PhpGedView (PGV)

 

Programmet adskiller sig fra de to forannævnte slægtsprogrammer ved, at selve programmet ligger på mit webhotel, hvor alle de andre hjemmesider også er anbragt.

 

PhpGedView arbejder på de slægtsdata, som jeg via Legacy (UTF-8) i en stor GEDCOM-fil har eksporteret fra Brother's Keeper. Slægtsdataene dannes i forbindelse med den aktuelle forespørgsel og på de traditionelle måder i form af anetavle, efterslægt, person, familie, lokaliteter m. fl.

 

Den væsentlige fordel er, at du selv eller dine slægtninge kan få adgang til at oprette eller ajourføre slægtsdataene i et omfang kontrolleret af dig.

 

For den almindelige bruger er den største fordel, at du kan søge på samtlige ord i den fulde tekst excl. noter. Ligesom du kan sætte samtlige personer som hovedperson (proband) i dine tavler m. m.

 

Det er væsentlig hurtigere og dermed billigere ajourføring nye data. En GEDCOM-fil  af min størrelse fylder godt 1 Mbytes mod Legacys 15 Mbytes store hjemmesider. Modsat er det meget dyrere i brug, formodentlig fordi der skal hentes programstumper med hver gang, man har en ny forespørgsel.

 

Hvis man vil tage skridtet fuldt ud, som drøftet under under anmeldelsen af programmet og ikke bruge andre slægtsprogrammer end PhpGedView til oprettelse og ajourføring, vil tidsbesparelsen være markant.

 

PhpGedViews stærke side er brugervenlighed (der kan løbende skiftes mellem forskellige sprog) såvel for ejer som eksterne brugere. Søgemuligheden på den fulde tekst, "udskrifter" med enhver person i centrum samt tilgangen til personer via lokalitetsoversigten.

 

Layoutet på hjemmesiderne hører til blandt de bedre.

 

Google kom hurtig i gang med at indeksere denne database, men pt. er alle personer endnu ikke kommet med i søgebasen.

 

Efterskrift I

 

Den 19-07-2005 var det tid til at opgradere til version 3.3.4, hvilket gik galt i forbindelse med genimport af GEDCOM-filen med aneoplysningerne. Dels ville programmet ikke genimportere den gamle datafil, dels fik jeg en meddelelse om serverfejl, som umuliggjorde adgang til programmet.

 

Programmet fylder nu godt 15 Mbytes og er absolut ikke blevet nemmere at installere/opgradere. Det forudsætter desværre fortsat en del kendskab til denne type programmer.

 

I konsekvens heraf har jeg valgt at gå tilbage til version 3.2.

 

Efterskrift II

 

Den 06-01-2006 blev min hjemmeside www.aastrup.de tilsyneladende hacket. I stedet for den sædvanlige startside kom der en side med flg. oplysninger:

 

Defaced By SNIPERTEAM - MaSKe - coldsore -CoNQueRoR - Daany - ToSKo - RuHSuZ - Mazi - Lazkopat - McKaRa - Yabancy -

 

WwW.Cyber-Hack.Net

 

B-one mente ved en henvendelse den 10-01-2006, at hackerne var kommet ind via et af php-programmerne. I måneden op til hackningen havde jeg fået 3 e-mails om en bruger, som ønskede at få adgang til at kunne skrive i mit PhpGedView-slægtsprogram. Ingen af disse henvendelser blev dog besvaret, men noget tyder på, at der er en sammenhæng med den efterfølgende hackning.

 

Gentagne problemer med at opdatere slægtsprogrammet gør, at jeg har besluttet at slette dette slægtsprogram og nøjes med at bruge de andre.

 

Ovennævnte hjemmeside eksisterer i bedste velgående på med tyrkisk tekst. Det tyder det på et gruppe, der finder det relevant at genere og prale med sine successer.

 

 

The Next Generation of Genealogy Sitebuilding (TNG)

 

Programmet fungerer på samme måde som PhpGedView. I det store hele er det primært i layoutet, at du som bruger ser en forskel.

 

Men TNG synes alligevel at være længere fremme i sin udvikling, og jeg har indtil videre valgt at bruge mine ressourcer på at følge dette program.

 

Søgemaskinerne har endnu ikke fundet denne udgave af mine anetavler, hvilket der tilsyneladende ikke pt. synes at være nogen forklaring på.

 

Efterskrift

 

Allerede i omkring 01-11-2004 begynder Google at registrere mine data i TNG, og 14 dage efter synes en væsentlig del af grunddatene at være indekseret.

 

I foråret 2005 kommer TNG i en version 5.0 efterfulgt af nogle smårettelser, som jeg med held har installeret den 19-07-2005.

 

Programmet er velskreven, fylder kun omkring 3 Mbytes og godt forklaret i forhold til installation/opgradering.

 

Men den store opgradering fra 4 til 5 er dog på en række punkter arbejdskrævende, man skal holde tungen lige i munden for ikke at træde ved siden af. Et minus i bedømmelsen.

 

 

 

 

12-09-2004 Torben Aastrup

 

horizontal rule

Denne side er sidst revideret den 31-05-2007 .