Torben Aastrups slægtshistorie

Startside Indhold Gæstebog Min slægtshistorie EDB Anetavlen Kilderne Tips og idéer Foreninger Fotoalbum

 

 

 

 

Fotoalbums

Mit fotoalbum på internettet
 

horizontal rule

 

Om fotos og brugen af fotoalbums på internettet

I forbindelse med mit foredrag om fotograferne på temadagen Østjydske vandringer 3 den 08-10-2005 opstod der et behov for at kunne fremvise mine gamle slægtfoto på internettet af familien Thørring, eftersom jeg ønskede at hele foredraget samt billederne bagefter skulle være tilgængelige på nettet.

Efterfølgende blev behovet for at publicere billeder suppleret med de billeder, som jeg tog under temadagen.

Adope Photoshop Elements

En enkel og umiddelbar tilgængelig løsning var at bruge Adobe Photoshop Elements ver 3.0, som indeholder muligheden for at lave færdige hjemmesider ved hjælp af en række forskellige skabeloner, som så blot efterfølgende skulle uploades til mit webhotel.

Det gik rimeligt nemt med funktionen Create Web Photo Gallery og skabelonen Table 2. Langt de fleste af de mulige skabeloner er ellers meget præget af amerikansk smag og kun et fåtal faldt i min smag, hvad angår layoutet.

Desværre er mulighederne for at tekste de enkelte billeder begrænset ikke mindst hvad angår den layout mæssige del, omend en efterfølgende behandling af den enkelte hjemmeside i en html-editor som Frontpage var rimelig nemt og succesfuld. Et problem der i øvrigt også kendetegner mange af de andre fotoprogrammer.

Bortset fra de meget amerikanske skabeloner er Elements et rimeligt enkelt program til at lave fotoalbums med.
 

Billederne fra temadagen Østjydske Vandringer 3 kan "beundres" her.


Turen til Moesgaard Strand den 16-10-2005

Denne søndag, hvor solen skinnede fra en skyfri himmel, og det halve af byens borgere var kørt til stranden for at nyde det gode vejr i en af de første dage i efterårsferien, tog Hanne og jeg også til Moesgaard Museum for at recononsere til vores besøg den 29-10-2005 af vennerne fra Silkeborg.

I det gode vejr tog jeg en række billeder med det nye digitale fotoapparat i et forsøg på at fange stemningen den specielle efterårsdag. Det lykkedes og behovet for at lægge billederne ud på nettet opstod. Billederne er primært naturbilleder og i meget mindre grad person og familiebilleder, som det ikke er det store behov for at gemme til dokumentation i familiekrøniken.

Eftersom ovennævnte program fra Elements ikke helt tilfredsstillede mine forventninger til skærmlayout, gik jeg på jagt på nettet for at finde et mere passende og professionelt fotoalbum program.

Der er uoverskueligt mange af den slags på internettet.

Krav til et fotoalbum

Dannelse og ajourføring af et album skal være nemt og uden brug af html-kodning. Programmering kræver løbende vedligeholdelse af egne evner herfor, og det enkelte programs måde at fungere på glemmes hurtigt.

Det enkelte skærmbillede med fotoet skal vises naturtro (oprindelig størrelse, centreret midt på skærmen såvel venstre/højre som op/ned) og inden for skærmens rammer (min. ved fuld skærm med F11), så rulning af billedet fra side til side eller op og ned er overflødig.

Det skal være plads til titler og tekster på såvel sider som det enkelte billede.

Det skal være muligt at bruge EXIF-data fra fotoapparatet og IPTC-data tilføjet det enkelte billede.

Albummet skal kunne omfatte flere undermapper knyttet til det samme emne.

Album Creator fra firmaet FirmTools (ver. 3.4)

Dette er et købeprogram, som tilbyder en lang række skabeloner, om end de fleste er for amerikansk smag.

Visse af skabelonerne betjener sig af Flash-mulighederne, hvilket bl. a. giver mulighed for variende lysstyrke på de små henvisningsbilleder (thumbsnails).

Skabelonen Greebo II gør brug af dette programmeringselement, hvilket giver en særlig effekt på indeksoversigterne, dels ved den nævnte ændring af lysstyrken, dels ved at de tre første billeder i samme folder lægges forskudt oven på hinanden. Endelig sker overgangen fra billede til billede på en glidende måde.

Det enkelte billede er centreret såvel vandret som lodret.

Man kan vælge at vise billedet i det oprindelige størrelsesforhold eller tilpasset vinduet, så et billede på 20x13 cm. kan vises i forholdet 1:1 ved visning på fuld skærm med F11.

Skulle rulning alligevel være nødvendig giver flash-funktionen et pil op eller ned/venstre eller højre på selve billedet på en særdeles elegant måde. Her er noget de andre programmer kunne lære af.

Muligheden for at navngive et billede er uhyre enkel. I et særskilt felt anføres billedets navn i stedet for default værdien med filnavnet. Navnet vil så blive vist såvel på indekssider som siden med billedet i fuld størrelse.

På tilsvarende vis er muligheden for at sortere de forskellige billeder i forskellige mapper også enkel. I et særskilt felt anføres navnet på den mappe(er), som det pågældende billede skal vises i. Mappenavnet er uafhængig af den fysiske placering på harddisken.

Desværre slettes alle filer i de pågældende foldere i forbindelse med en opdatering herunder filer via Frontpage knyttet til de øvrige hjemmesider. Samtidig bliver alle billeder i et album ajourført, og som følge heraf skal man oploade hele albummet til webhotellet, blot nogle enkelte filer er ændret. Netop et af minuserne ved at bruge af et webprogram, der danner html-filer på ens egen computer i modsætning til et eks. php-program på et webhotel.

Web Album Creator ver. 1.6.5

Programmet er gratis og lavet af Mark. Det er uhyre enkelt at bruge men også med få skabeloner. Mark lover, at den næste version vil indeholde nogle flere muligheder for brugeren for at danne sit mere personligt prægede layout.

I modsætning til Album Creator slettes kun filer, der er nydannet. Filer, der ikke længere skal bruges eller som bruges af andre programmer får lov til at ligge.

Programmet er meget let at anvende, men også her skal man uploade alle tilknyttede filer, hvis man har lavet ændringer. Dog kan man undervejs i gendannelsen frasige sig ajourføringen af html-filer eller jpg-filer gruppevis eller enkeltvis. Dette betyder eks., at tekstændringer kun skal ajourføres i html-filer.

Hver emneområde skal have sit eget album, som så skal være tilgængeligt via en af de andre hjemmesider.

Layoutet er knap så flot som i Album Creator, til gengæld bruger Web Album Creator ikke flash-software og er dermed anvendelig på alle platforme.

JAlbum Web photo album generator (ver. 6.0)

Dette gratis program skrevet af David Ekholm fungerer som hovedprogram til de forskellige skabeloner, som såvel Ekholm som mange andre har skrevet. Det er skabelonerne, som gør forskellen.

En af skabeloneren skrevet af Mark Fyvie: ExhibitPlus ver. 1.4 har især fanget min interesse.

Programmet er nemt at bruge, og Fyvie har suppleret med en omfattende manual til at beskrive hans del af programmet, herunder mulighederne for at supplere med egen html-kodning.

Et par minusser er, at det enkelte foto nok centreres venstre/højre men ikke op/ned. I overgangen fra billede til billede savner jeg et mere glidende billedskift.

Et plus er muligheden for at tekste indeksoversigterne, men formateringen af teksten under de enkelte billeder kræver html-kodning.

+ kan hente billedtekst fra IPTC-feltet
+ muligt at vandre fra billede til billede med piletaster
+ ved brug af nedskaleringsfunktionen reduceres billederne, originalen skal ikke overføres til webhotel, vandmærke kan tilføjes og fremmed download af billeder kan umuliggøres
+ alle foldere kan gives navn og undertekst, ligesom det første billede kan bruges til at identificere folderens indhold
+ billedteksten vises i pop-up ramme, når musen føres hen over billedet i indeksoversigten
+ undertekster til det enkelte billede kan gemmes i jpg-filens comment-felt.
+ kopien af de originale billeder kan slettes efter dannelse af album, de skal ikke overføres til webhotel
+ bevarer tidligere eller af andre programmer dannede filer

+ tekst kan skrives og formateres i særskilt html-program og kopieres ind i tekstfelterne i JAbum

- kan kun håndtere jpg-filer
- mangler muligheden for at give det enkelte billede navn, kræver at filnavnet bruges hertil
- trods manualen fungerer Page Up/Down ikke i denne skabelon men i andre
- opdatering af billeder virker nogle gange uigennemskuelig


Men alt i alt et god program og en tiltalende skabelon.

På hjemmesiden www.kimludvigsen.dk har Kim Ludvigsen skrevet en dansk og nem vejledning i, hvordan man bruger programmet. Den kan anbefales, før man kaster sig ud i de engelske tekster.

 

Billederne fra temadagen Østjydske Vandringer 3 kan "beundres" her.

 

Konklusion

Konklusionen den 06-11-2005 blev, at for indeværende må det blive JAlbum Web Photo Album Generator, som skal bruges, primært fordi filhåndteringen er væsentligt nemmere og overskuelig samt de mange muligheder, der er for at kunne påvirke opsætningen. Hertil kommer, at andre end programmøren selv kan lave skabeloner hertil.

Endelig gør det jo ikke noget, at programmet er gratis.

 

Og med dette program gik jeg så i gang med at lave fotoalbums for Temadagen Vandringer 3 og et foredrag om Vejle Stadsarkiv. Grøfthøjparken, Hjarbæk Fjord, Julen 2005, Moesgaard blev senere hen konverteret til et Porta album.

 

06-11-2005 Torben Aastrup

 

Porta og SimpleViewer

 

I forbindelse med gennemgang af RawShooter Premium 2006s brugerkonference den 11-12-2005 fortalte et indlæg, hvor nemt det var dels at bruge RawShooter dels at danne og udgive sine fotoalbums på nettet med et programmet Porta.

 

Det skulle vise sig at være rigtigt. Porta er et dansk udviklet gratis program, som kan fungere alene eller sammen med SimpleViewer til at lave fotoalbums med.

 

Jeg fik hentet begge og måtte konstatere, at det både var enkelt at sætte op, nemt at ændre og lave albums på den mest enkle måde, jeg hidtil har set .

 

Mest af alt faldt jeg for, at disse to programmer giver et enkelt men layoutmæssigt flot album, hvor det enkelte billede er centreret såvel horisontalt som vertikalt tilmed i en superb billedkvalitet.

 

Programmernes fordele og ulemper kan beskrives således:

 

+ Porta er meget hurtig til at danne/ændre albummet

+ centrering af det enkelte billede lodret og vandret ved brug af SimpleViewer

+ layoutet centreres ift. det fri skærmareal

+ SimpleViewer giver ved hjælp af Flash-programmering en flottere billedudskiftning

+ overførsel af de nødvendige filer til webhotel er overskuelig og nem også ved vedligeholdelse af et album. I et eksempel med 30 billeder fylder Porta kun 50% af JAlbum.

+ al billedtekst og anden tekst gemmes i én XML-fil. Spørgsmålet er, hvorvidt Google og andre søgemaskiner indekserer sådanne filtyper. FreeFind indekserer ikke XML-filerne.

+ man kan vælge/fravælge at få billedkopierne gjort skarpere

+ programmøren af Porta er dansker

+ programmet understøtter jpg- og tiff-formaterne. I sidstnævnte format kan dokumentets beskrivelse tilføjes som Major Caption.

 

- Porta danner kun et album og ikke underalbums. Omvendt gør dette administrationen af hjemmesiderne betydelig mere enkle

- tekstmængden pr. billede er begrænset men tilstrækkelig

- det er ikke lykkedes at få vist EXIF data og undertekster i SimpleViewer men i Porta

- alle billeder forstørres/formindskes til den maksimale billedstørrelse, man selv angiver med deraf følgende risiko for en reduceret billedkvalitet. Omvendt får man et mere ensartet layout.

 

Konklusion

 

Konklusionen den 13-12-2005 er, at jeg skifter over til Porta og SimpleViewer primært grundet det symmetriske layout og enkle filhåndtering.


13-12-2005 Torben Aastrup


 

Denne note er ajourført 30-12-2005

horizontal rule