I Jesu Navn

 

 

 

Have vi her udi Byen udi Arbeyde værende 5 Svende udi Enighed og Kærlighed, oprettet og stiftet udi Aaret 1784 dette vores Laug og her værende Lade, med samlede Mestres Vilje, og Magistratens Samtykke bragt til sin fuldkomne Mand den 27 Dec 1784.

Jørg Terp, A. Pedersson, H. Aarslev, J. G. Thyring, J. Rasmussen.

 

 

 

Med denne indledning stifter 5 bagersvende: Jørg Terp, A. Pedersson, H. Aarslev, J. G. Thyring [RN0251, min 3 x tipolderfar] samt J. Rasmussen i Aalborg den 27-12-1784 lauget og laden for svendene i byen  i overensstemmelse med gældende love og domme samt med samtykke fra det allerede eksisterende laug for bagermestrene samt byens Magistrat.

Formålet med lauget er med indbyrdes kærlighed at hjælpe deres tilrejsende og trængende kammerater og svende, ligesom de udtrykker håb om at holde enighed, kærlighed, fred indbyrdes og et oprigtig vedvarende venskab for dem og deres efterkommere.

Laugets medlemmer skulle altså hjælpe tilrejsende kollegaer med praktiske gøremål som anvisning af arbejde ligesom problemer herunder økonomiske i medlemmernes familie. Datidens arbejdsformidling.

De har selvfølgelig også kunnet bruge møderne i lauget til at drøfte deres evt. problemer med bagermestrene. En forløber for de faglige organisationer, der dukker op i slutningen af 1800-tallet.

Erklærigen slutter med "Naade, Lykke og Fred det ønsker vi for alle."

 

Den fulde ordlyd af dokumentet er en del af 

Slægtshistorien for Torben Aastrups familie

Du kan bruge denne fuldtekstsøgning excl. anetavlerne:

Search this site powered by FreeFind

eller en af de andre søgemuligheder og en oversigt over mine hjemmesider.

Her finder du også andre sider, som jeg har fundet relevant at udgive.

 

Du kan også gå direkte til min anetavle

Torben Aastrups slægtshistorie

Den 24-04-2011 fik jeg oprettet min nye hjemmeside

Nu skal jeg lige sige jer en ting..., hvor du kan finde mange flere oplysninger om slægterne.

 

 

 

 

 

27-11-2003 Torben Aastrup

Denne note er ajourført 29-05-2011